Está en la página 1de 4

                                                                                                     

Consulta Festes Joves Quart de Poblet 2018

Per segon any, des de l'Àrea de Joventut, dirigida per Consue Campos, dins de
les actuacions per a la participació juvenil, proposàrem una enquesta d’opinió
online dirigida a conéixer les preferències i inquietuds de les persones de 14 a
30 anys de Quart de Poblet per a la programació més jove de les nostres
Festes patronals i populars. .

Volem compartir, retornar i agrair la valuosa participació juvenil.


Entre els resultats de la mateixa destacar que el 98% dels i les joves
participants demanen un espai amb música per a joves a les nits, el 49%
considera adequat un espai allunat del centre per a evitar molèsties als veïns i
veïnes i el 34% opina necessari que aquest espai siga delimitat i amb
seguretat.

Entre les preferències musicals el 53% opta per la Macro Disco, el 16%
proposa una orquestra i el 11% els grups de música jove en valencià.

Respecte a la pregunta que plantejava altres possibles activitats, el 33% dels i


les joves participants opta pel Carnestoltes Jove, el 30% dels i les joves
participants per la realització d'una Festa Holi i el 19% un “Survival Zombie”.

Gràcies per participar.


                                                                                                     

Índex de participació de les persones joves de Quart de Poblet

4’71%

1. % de participació segons Edat

10% 7%
De 14 a 16 anys
19% De 16 a 18 anys
12%
De 19 a 21 anys

De 22 a 24 anys

23% De 25 a 27 anys

29% De 28 a 30 anys

2. % de participació per sexe

37%

Xic Xica

63%

 
                                                                                                     

3. Com a jove de Quart, pense que les festes del poble han
de tindre un espai o zona amb música per a joves a les
nits.

2%

98% No

4. En aquest espai:
 

Considere adecuat que siga un


espai sense alcohol.

11%
6% Considere necessari que siga un
espai delimitat.
49%

34% Considere necessari que siga un


espai delimitat i amb seguretat.

Considere una bona idea que estiga


allunat del centre per a evitar
molèsties als veïns/es.

 
                                                                                                     
 

5. Tipus de música i preferències musicals.

14% 17%
Orquestra.

6% Rock Jove.

Grups joves en valencià.

11%
Road Music - Macro Disco.

52% Altres (indicar en la següent


pregunta).

6. Altres possibles alternatives, les teues preferències

%
Carnelstoltes Jove 33
Festa Holi 30
Evento Zombi 19

                                                           

Calificar