Está en la página 1de 1

25.11.

2015

Expreciones para el examen oral:

Este problema es muy complejo/ grave/ complicado - Ten problem jest zawiły/ciężki,
poważny/ skomplikowany

Nunca he pensando sobre este problema –Nigdy się nie zastanawiałem/am nad tym
problemem.

Nunca me he planteado este problema - Nigdy nie roważałam tej kwestii.

No tengo opinión fija sobre este problema - Nie mam stałej opinii na ten temat.

Por un lado… por el otro

A ver- zobaczymy

Verá- odnosimy do pan/pani

Verás-odnosimy do drugiej osoby liczby pojedynczej gdy zastanawiamy się co

Bueno, es que… powiedzieć

¡Vamos a ver!

No sé exactamente qué decir. - Nie wiem dokładnie co powiedzieć.

No sé examcatmente cómo abordar este problema/tema. - Nie wiem jak się za to zabrać.

Me resulta dificil (más INF. p.ej. hablar de este tema) - Jest dla mnie trudne ….

Por suerte/por desgracia nunca he tenido la oportunidad de comentar este tema.

Nunca he tenido que enfrentarme con este tema. - Nigdy nie miałam/em okazji zmierzyć się z
tym tematem.

Estar a fovor de algo. - Być za czymś.

Estar en contra de algo. - Byc przeciw czemuś.

Tener el derecho de algo. – Mieć do czegoś prawo.

Estar prohibido.

Este tema me hace/ hizo reflexiar sobre... – Ten temat skłania mnie do refleksji nad...