Está en la página 1de 2

Boletín Diario BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.

22/05/2018 www.bbv.com.bo
Acciones Inscritas en Bolsa MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN DIARIO
ACCIONES ORDINARIAS Expresado en USD
EMISOR FECHA VPP/PM COMPRA VENTA REPORTO TOTAL
Exp. en BS
Monto Part % Monto Part % Monto Part %
AGENCIAS DE BOLSA
BIA 31MAR2018 VPP 122.40 HOY 38,654,951 100.00% 31,945,569 100.00% 70,600,520 100.00%
CBA 31MAR2018 VPP 380.33 Renta Fija 38,654,951 100.00% 31,945,569 100.00% 70,600,520 100.00%
NVA 31MAR2018 VPP 144.97 BBB 1,165,077 3.65% 1,165,077 1.65%
SZS 31MAR2018 VPP 1,585.74 BLP 176,056 0.55% 176,056 0.25%
AGROINDUSTRIAL CUP 638,604 1.65% 452,310 1.42% 1,090,914 1.55%
BVC 31MAR2018 VPP 63.81 DPF 38,016,347 98.35% 29,949,872 93.75% 67,966,219 96.27%
FIN 17MAY2018 PM 7,245.36 VTD 202,254 0.63% 202,254 0.29%
BANCOS % Participación Día 54.75% 45.25% 100.00%
BGA 31MAR2018 VPP 138.81
BIS 27ABR2018 PM 16.20 MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN MENSUAL
BME 31MAR2018 VPP 13.83
BNB 31MAR2018 VPP 12.62
Expresado en USD
BSO 31MAR2018 VPP 141.57 COMPRA VENTA REPORTO TOTAL
BTB 31MAR2018 VPP 28,114.80
Monto Part % Monto Part % Monto Part %
FEF 31MAR2018 VPP 124.14
FFO 31MAR2018 VPP 129.15 MES 607,736,059 100.00% 611,492,134 100.00% 1,219,228,193 100.00%
FSL 30ABR2018 VPP 1,084.97 Renta Fija 339,045,157 55.79% 611,492,134 100.00% 950,537,292 77.96%
NFB 31MAR2018 VPP 136.24 Renta Variable 268,690,901 44.21% 0 0.00% 268,690,901 22.04%
CONSTRUCCIÓN % Participación Mes 49.85% 50.15% 100.00%
CAC 31MAR2018 VPP 1,299.27
ELÉCTRICAS MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN ANUAL
COR 31MAR2018 VPP 207.93 Expresado en USD
EEO 31MAR2018 VPP 617.07
COMPRA VENTA REPORTO TOTAL
ELF 31MAR2018 VPP 1,693.94
ELP 31MAR2018 VPP 491.02 Monto Part % Monto Part % Monto Part %
GUA 31MAR2018 VPP 245.14
TDE 31MAR2018 VPP 194.06 AÑO 2,819,913,598 100.00% 3,561,847,917 100.00% 6,381,761,515 100.00%
Renta Fija 2,387,648,654 84.67% 3,561,847,917 100.00% 5,949,496,571 93.23%
VAH 31MAR2018 VPP 142.32
Renta Variable 432,264,944 15.33% 0 0.00% 432,264,944 6.77%
INDUSTRIAL
PLR 31MAR2018 VPP 552.39 % Participación Año 44.19% 55.81% 100.00%
SBC 31MAR2018 VPP 247.95
Tasas de Rendimiento del 22/05/2018(Anuales)
PETROLERAS
EPA 31MAR2018 VPP 687.34 Rango de Plazos en Días
PCH 31MAR2018 VPP 506.51 COMPRA VENTA
TRD 31MAR2018 VPP 742.18 1081-
1-15 16-30 31-45 46-90 91-135 136-180 181-270 271-360 361-540 541-720 721-1080
SEGUROS MÁS
ALG 31MAR2018 VPP 2,080.52 BOB DPF BEC 2.50% 4.00%
ALI 31MAR2018 VPP 1,824.43 BGA 4.08%
BSG 31MAR2018 VPP 231.38 BME 2.88% 2.96%
CGU 31MAR2018 VPP 3,770.63 BSO 3.00% 3.20% 3.35% 3.80%
CRU 31MAR2018 VPP 146.24
BTB 3.80% 3.02%
LSP 31MAR2018 VPP 102.74
LVI 31MAR2018 VPP 169.66 BUN 3.70%
NSP 31MAR2018 VPP 112.92 FEF 3.15%
PRS 31MAR2018 VPP 79.43 FIE 4.62%
SIS 31MAR2018 VPP 128.62 FPR 2.82%
SERVICIOS NFB 2.67% 1.40%
HLT 31MAR2018 VPP 2,215.78 CUP TGN -0.50%
TCO 31MAR2018 VPP 134.86
VID 31MAR2018 VPP 41.11 REPORTO
SERVICIOS FINANCIEROS 1-7 8-15 16-22 23-30 31-37 38-45
DPF BEC 1.60% 1.55% 1.60%
BIL 31MAR2018 VPP 2,527.19
BIS 1.53%
BNL 31MAR2018 VPP 176.34
BME 2.94% 2.02% 2.00%
RAI 31MAR2018 VPP 1,219.33
BNB 2.40% 2.00%
SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN BSO 1.60% 1.60%
BIT 31MAR2018 VPP 3,030.40 BUN 1.55% 1.60%
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE CJN 3.50%
FONDOS DE INVERSIÓN FIE 2.00%
SBI 31MAR2018 VPP 2,294.21 FSL 4.00%
SCF 30ABR2018 VPP 13.80 NFB 1.51%
SNA 31MAR2018 VPP 299.33 BBB BEC 2.00%
TRANSPORTE BGA 2.00% 2.00%
EFO 31MAR2018 VPP 504.87 BLP TCB 2.00%
FCA 31MAR2018 VPP 326.25 TYS 2.00% 2.00%
CUP TGN 1.55%
ACCIONES PREFERENTES VTD PAM 2.00%
EMISOR FECHA PM
Exp. en BS
AGROINDUSTRIAL
BVC 13NOV2008 PM 26.49
SEGUROS
CRU 29ABR2010 PM 100.00
VPP = Valor Patrimonial Proporcional
PM = Precio de Mercado última transacción
Capitalización de Mercado
Acciones Ordinarias
Expresado en USD
8,742,285,058
Acciones Preferentes
Expresado en USD
1,015,271
Boletín Diario BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.
22/05/2018 www.bbv.com.bo

Fondos de Inversión
Cartera Participantes y Tasas de Rendimiento
al 21MAY2018
Fondo de Inversión
Fondo de Inversión Abierto
Fondos de Inversión Abiertos en Bolivianos SAFI Calif Cartera Cuota Part TR 30 días TR 90 días TR 180 días TR 360 días Com Fija Com Éxito
AME A Medida FIA CP SBI AA2 159,540,522.68 1,506.2873 1,326 0.70% 0.90% 1.44% 1.21% 4,431.80 0.00
AUF Activo Unión Bs FIA - LP SUN AA2 244,427,740.90 1,099.1926 1,245 0.49% 1.45% 1.86% 1.70% 6,789.85 0.00
CBO CREDIFONDO CRECIMIENTO BS FIA LP SCF A1 155,038,015.69 101.4553 33 4.13% 3.90% 5,598.92 3,292.05
CFB Credifondo Bolivianos FIA CP SCF AA1 200,975,023.57 1,423.1202 1,362 0.38% 2.87% 2.66% 2.40% 5,582.79 0.00
CMR Credifondo + Rendimiento FIA MP SCF AA2 352,484,605.14 1,162.8909 200 1.38% 2.82% 2.73% 2.37% 9,791.51 0.00
CRB Crecer Bolivianos Fondo Mutuo MP SME AA1 589,441,145.65 1,403.5067 9,873 2.26% 2.10% 2.08% 1.87% 16,373.82 0.00
DFA FORTALEZA DISPONIBLE FONDO DE INVERSIÓN SFO AA1 9,339,572.71 512.2446 144 1.56% 1.60% 1.39% 1.76% 259.44 23.34
ABIERTO CP
DUN DINERO UNIÓN MP SUN AA1 250,337,117.29 671.4657 2,971 0.81% 1.68% 1.03% 0.84% 10,431.15 0.00
EAF En Acción FIA SNA A1 151,964,388.31 6,383.8073 877 13.19% 7.66% 7.65% 4.98% 12,665.11 4,221.35
FFA Futuro Asegurado Fondo de Inversión Abierto de SNA A2 17,611,679.47 381.1562 302 3.81% 5.11% 4.55% 5.80% 831.70 0.00
Largo Plazo
FOI Fortaleza Interés + SFO AA1 150,699,504.58 1,547.1128 2,010 2.27% 3.27% 2.74% 2.35% 8,366.18 0.00
FPB Fortaleza Potencia Bs FIA - LP SFO AA2 248,094,446.40 5,795.9479 3,329 2.40% 2.66% 3.92% 3.06% 10,341.57 0.00
OFI Oportuno FI SNA AAA 300,505,603.47 1,568.4726 3,904 5.35% 2.08% 1.52% 0.94% 8,347.73 4,173.75
OPU Opción Fondo de Inversión MP SNA AA2 281,209,342.27 1,921.9151 2,741 2.14% 2.17% 2.03% 1.82% 7,811.59 0.00
PFA FORTALEZA PLANIFICA FIA LP SFO AA2 199,805,601.36 372.7659 2,057 1.97% 3.13% 3.67% 3.96% 8,881.41 0.00
PFM PREVISOR FONDO MUTUO LP SME A2 10,265,912.38 1,011.8909 3 1.78% 4.29% 484.80 0.00
RBF Renta Activa Bolivianos SSC AA3 2,170,492.14 105.4677 40 0.94% 0.73% 0.53% 0.62% 72.35 0.00
SFM SUPERIOR FONDO MUTUO MP SME AA2 262,275,017.79 1,876.6040 3,557 3.20% 2.78% 2.60% 2.44% 7,285.64 827.26
UFM Ultra FIA MP SBI AA2 277,069,688.53 1,972.6792 2,297 0.98% 2.03% 2.12% 1.44% 7,696.59 0.00
XTU Xtravalor FIA MP SUN AA2 148,979,393.94 610.8061 1,386 3.26% 2.61% 1.82% 1.56% 4,966.22 2,324.32
Total 4,012,234,814.27 39,657

Tasa Promedio Ponderada 2.55% 2.58% 2.50% 2.10%


Fondos de Inversión Abiertos en UFV SAFI Calif Cartera Cuota Part TR 30 días TR 90 días TR 180 días TR 360 días Com Fija Com Éxito
FFU Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA MP SFO AA1 89,249,692.08 890.8743 5,503 -3.60% -0.88% -0.91% -0.90% 2,479.31 0.00
Total 89,249,692.08 5,503

Tasa Promedio Ponderada -3.60% -0.88% -0.91% -0.90%


Fondos de Inversión Abiertos en Dólares SAFI Calif Cartera Cuota Part TR 30 días TR 90 días TR 180 días TR 360 días Com Fija Com Éxito
BSK Capital FIA MP SBI AA2 42,264,484.10 181.0498 1,564 0.58% 0.44% 0.70% 0.69% 1,126.05 0.00
BSP Premier FIA CP SBI AA2 42,107,664.57 252.6170 1,864 0.70% 0.61% 0.67% 0.56% 744.34 0.00
CCP Credifondo CP SCF AA1 23,020,046.01 139.6865 1,078 1.07% 1.08% 1.07% 1.11% 447.62 0.00
CFO Credifondo Renta Fija FIA MP SCF AA2 40,549,995.24 194.3059 1,937 1.16% 1.18% 0.93% 0.91% 1,126.42 28.16
EFE Efectivo FIA SNA AA2 40,452,787.48 210.4656 3,116 5.05% 1.85% 0.80% 0.74% 1,685.63 561.85
FDO CREDIFONDO CRECIMIENTO USD FIA LP SCF A1 7,241,724.92 100.2192 48 0.78% 0.64% 261.52 27.87
FII Fortaleza Inversión Internacional FIA CP SFO AAA 6,718,112.24 1.0000 310 1.27% 1.10% 1.04% 1.04% 0.00 22.41
FOL Fortaleza Liquidez FIA SFO AAA 11,181,638.82 254.8425 1,833 1.56% 1.23% 1.57% 0.89% 512.53 0.00
FOP Fortaleza Porvenir FIA SFO AA2 39,279,604.81 194.6290 2,415 4.72% 2.29% 1.67% 1.50% 1,800.59 0.00
FRM FRM FIA MP SFO AA2 21,226,366.63 125.1281 1,298 1.18% 2.38% 2.00% 1.65% 1,066.49 0.00
GUF Global Unión $us FIA - LP SUN AA2 12,447,504.38 105.6231 472 1.09% 0.93% 0.81% 0.60% 345.78 141.96
HOR Horizonte Fondo de Inversión SME AA2 39,445,100.64 156.3604 2,468 0.51% 0.57% 0.59% 0.66% 767.00 0.00
MFM Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo SME AA2 48,841,381.69 204.7426 4,368 0.07% 0.09% 0.10% 0.12% 1,899.46 0.00
PBC Portafolio FI SNA AA2 111,946,446.45 206.7273 7,508 2.03% 1.40% 1.03% 0.87% 3,109.73 688.16
POS Prossimo FIA MP SME AA2 86,545,136.19 131.1846 7,676 0.12% 0.09% 0.11% 0.16% 2,404.10 0.00
PRD Fortaleza Produce Ganancia SFO AA2 11,024,784.61 174.1925 258 -0.62% 0.76% 0.61% 0.71% 505.40 0.00
RAC Renta Activa FIA CP SSC AA3 481,892.40 103.8231 4 1.44% 1.46% 1.46% 1.46% 0.00 0.00
UNI Fondo de Inversión Mutuo Unión MP SUN AA1 19,562,559.02 209.9408 1,704 -1.71% -0.37% -0.37% -0.13% 815.14 0.00
Total 604,337,230.20 39,921

Tasa Promedio Ponderada 1.34% 0.93% 0.75% 0.69%


Fondo de Inversión Cerrado
Fondos de Inversión Cerrados en Bolivianos SAFI Calif Cartera Cuota Part TR 30 días TR 90 días TR 180 días TR 360 días Com Fija Com Éxito
AGP Agroperativo Fondo de Inversión Cerrado AGP-N1U- SMV AA3 226,163,860.42 116,100.5444 4 2.46% 2.39% 2.03% 1.97% 8,559.31 0.00
12
CGF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado SCF AA2 170,643,681.78 1,066,523.0111 8 4.91% 5.17% 5.11% 4.88% 7,675.64 0.00
CGF-N1A-16
CGF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado SCF AA3 50,407,000.91 1,260,175.0228 3 30.86% 31.11% 27.27% 28.41% 7,675.64 0.00
CGF-N1B-16
CRF Crecimiento FIC CRF-N1U-15 SAL AA3 607,041,181.21 104,988.0978 5 2.93% 3.84% 3.13% 2.02% 18,692.14 0.00
FAE Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13 SFO AA3 507,904,141.83 420,450.4485 3 13.96% 7.68% 5.34% 3.29% 12,964.57 0.00
FFC FIBRA FIC FFC-N1U-16 SPA A2 497,204,400.00 177,319.6862 4 0.00% 0.34% 0.23% 0.28% 23,480.21 0.00
FFY PYME II FIC FFY-N1U-14 SFO AA3 320,259,208.32 108,122.6227 4 1.84% 1.91% 1.34% 1.45% 10,964.45 0.00
FPP PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP- SPA A3 17,560,351.86 11,706.9012 3 -14.06% -5.99% 5.74% 0.79% 5,958.69 0.00
N1A-12
FPP PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP- SPA A2 196,021,071.78 11,397.8993 4 -21.09% -4.00% -0.30% 1.73% 5,958.69 0.00
N1B-12
IFI Impulsor Fondo de Inversión Cerrado IFI-N1U-11 SFO A2 295,185,107.92 270,812.0256 5 -0.88% 2.77% 2.64% 2.15% 7,276.36 0.00
INC IE FIC INC-N1A-16 CAP A3 21,000,000.00 1,000.0000 3 12,718.95 0.00
INC IE FIC INC-N1B-16 CAP A2 233,793,975.37 1,045.0761 4 6.02% 4.70% 5.02% 4.01% 12,718.95 0.00
KFI CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI- SMV AA3 546,495,920.84 170,088.9887 3 -0.20% 0.61% -0.99% -0.65% 10,904.06 0.00
N1U-16 AA3
MFC MICROFIC MFC-N1U-10 SBI A1 452,246,615.72 511,013.1251 3 3.58% 2.93% 2.56% 2.57% 9,880.48 0.00
MSP MSC Prodcutivo FIC MSP-N1U-14 SME A1 172,720,178.19 215,900.2227 3 2.56% 3.38% 2.24% 2.06% 5,148.17 0.00
PQU Proquinua Unión FIC PQU-N1U-11 SUN AA3 386,422,948.03 80,270.6581 5 -2.56% 1.57% 1.33% 1.48% 3,995.65 0.00
PUC Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado PUC- SUN AA2 317,200,053.63 124,734.5866 7 3.78% 3.46% 2.63% 1.55% 7,049.00 0.00
N1U-10
RAE Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado SSC A1 484,376,601.00 230,655.5243 2 -4.42% 0.10% -0.88% 1.01% 14,070.66 0.00
RAE-N1U-12
RAP Renta Activa PYME FIC RAP-N1U-11 SSC A1 268,635,862.34 244,214.4203 2 -1.08% 1.31% 1.26% 2.37% 6,658.06 0.00
REP Renta Activa Puente FIC REP-N1U-15 SSC A2 1,531,466,206.90 213,444.7675 5 -7.40% -1.48% -0.53% 2.24% 23,681.51 0.00
SEM Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SCM A1 536,527,567.63 1,136,710.9484 3 3.81% 3.27% 3.00% 2.01% 13,804.38 0.00
SEM-N1U-12
SFI SEMBRAR EXPORTADOR FIC SFI-N1U-17 SCM A2 1,124,783,779.43 200,639.2757 5 3.49% 0.00 0.00
A1
SMC Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SCM A1 571,085,488.90 12,690,788.6422 4 3.32% 2.28% 2.56% 2.54% 16,580.35 0.00
SMC-N1U-11
SPF Sembrar FIC SPF-N1U-15 SCM A1 538,982,181.67 103,630.4906 3 3.39% 3.01% 2.36% 1.62% 10,582.65 0.00
Total 10,074,127,385.68 95

Tasa Promedio Ponderada 0.72% 1.99% 1.75% 2.05%


Fondos de Inversión Cerrados en Dólares SAFI Calif Cartera Cuota Part TR 30 días TR 90 días TR 180 días TR 360 días Com Fija Com Éxito
EFC MSC Estratégico Fondo de Inversión Cerrado EFC- SME A2 9,359,853.67 10,021.2566 14 1.54% 0.55% 0.20% -1.75% 328.19 0.00
E1U-12
FCI Internacional FIC FCI-E1U-12 SNA AAA 12,223,818.52 22,064.6544 10 2.97% 0.44% 0.85% 0.50% 339.56 82.77
GFC GLOBAL FIC GFC-E1U-16 SNA AA3 106,548,086.64 20,486.0770 3 -1.80% -0.60% -0.21% 1.43% 2,071.81 0.00
KFC K12 FIC KFC-E1U-13 SMV AA3 76,944,267.19 108,525.0595 2 -1.67% 0.00% 0.22% 0.74% 2,932.66 0.00
AA3
Total 205,076,026.02 29

Tasa Promedio Ponderada -1.31% -0.26% 0.03% 0.97%


- Las Tasas están calculadas en base a rendimientos pasados y están sujetas a variaciones.
- Las cuotas de los fondos son variables, por tanto la rentabilidad o ganancias obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.
- Los datos expuestos en este reporte fueron extraídos de los archivos G y O de monitoreo establecido por la ASFI.