Está en la página 1de 26

Ceip Condesa de Fenosa Trágame Terra 2018

Mª Victoria Moreno
Hai un chiste que di que un
viaxeiro polo Amazonas
atopa a un indio e lle
pregunta de onde é. O indio
dícelle que de Bilbao, ao que
o viaxeiro non pode máis
que se extrañar. O indio
respondeulle: “Os de Bilbao
nacemos onde nos peta”.

Do mesmo xeito Mª Victoria Montero, con quen manterá
Moreno é unha galega unha estreita amizade
nacida onde lle petou, que durante toda a súa vida.
resultou ser, por mor do Grazas a el mergúllase na
destino do seu pai, en lingua e sobre todo na
Estremadura. literatura galega: "A actitude
Pero o seu, tras vivir en ante a lingua, a ética e o
Sepúlveda, estudar compromiso cos seus
bacharelato en Barcelona e falantes herdeinos de quen
filoloxía en Madrid, é unha foi o meu mestre, de quen
historia de amor con Galicia me honro en recoñecer como
e co seu idioma. mestre" escribiu no artigo "O
mestre das palabras", sobre
Como di a súa biografía feita Alonso Montero. Desde ese
pola RAG: momento María Victoria
A historia de amor entre converteuse nunha activista
María Victoria e Galicia a prol da lingua galega, un
comeza en Pontevedra. compromiso vencellado ás
Logo de dar aulas como reivindicacións de
interina nesa cidade, en democracia e xustiza social.
1965 aprobou as oposicións, Benvida sexa, xa que logo,
sendo destinada ao Instituto esta moi xusta celebración
Masculino de Lugo, onde dunha activista a prol da
ensinaba Xesús Alonso nosa lingua.
1

Trágame Terra 2018 Ceip Condesa de Fenosa 2 .

Ceip Condesa de Fenosa Trágame Terra 2018 3 .

Trágame Terra 2018 Ceip Condesa de Fenosa 4 .

Ceip Condesa de Fenosa Trágame Terra 2018 5 .

Trágame Terra 2018 Ceip Condesa de Fenosa 6 .

Ceip Condesa de Fenosa Trágame Terra 2018 7 .

Trágame Terra 2018 Ceip Condesa de Fenosa 8 .

Ceip Condesa de Fenosa Trágame Terra 2018 9 .

Trágame Terra 2018 Ceip Condesa de Fenosa 10 .

Ceip Condesa de Fenosa Trágame Terra 2018 11 .

Trágame Terra 2018 Ceip Condesa de Fenosa 12 .

Ceip Condesa de Fenosa Trágame Terra 2018 13 .

Trágame Terra 2018 Ceip Condesa de Fenosa 14 .

Ceip Condesa de Fenosa Trágame Terra 2018 15 .

Trágame Terra 2018 Ceip Condesa de Fenosa 16 .

Ceip Condesa de Fenosa Trágame Terra 2018 17 .

Trágame Terra 2018 Ceip Condesa de Fenosa 18 .

vinde á biblioteca. encamiñadas a acadar un local máis confortábel que invite ao seu uso polos distintos grupos-clase. actuacións sobre os fondos. que todos e todas poidamos desfrutar da nosa biblioteca. dos seus xogos. agardámovos!! 19 . Estas reformas poderiamolas dividir en actuacións sobre o espazo. Entre outras cousas fixemos: ● Cambiar o chan mediante a colocación dunha tarima flotante de madeira ● Illar o espazo con dobre ventá ● Pintar cunha nova cor as paredes ● Recolocar os radiadores existentes ● Aumentar o número de radiadores ● Cambio do sistema de iluminación ● Reforma da porta de entrada á biblioteca ● Realización dun expurgo en condicións ● Acometer tarefas de sinalización ● Reorganizacións dos espazos ● Cambio dos ordenadores de consulta ● Adquisición dunha pantalla Chromecast ● Adquisición de 13 convertibles (tablet+portátil) ● Adquisición dunha cámara para vídeoconferencia ● Colocación dunha Pizarra Dixital Interactiva ● Adquisición dunha nova impresora/escáner laser ● Creación dunha zona maker cun muro Lego ● Zona escornabótica ● Impresora 3D ● Adquisición dunha pantalla Chroma ● Adquisición de caixas de madeira para empréstamos ● Adquisición dun novo sofá ● Adquisición dun router wifi Todas estas melloras teñen unha única finalidade. dos seus recursos informáticos. dos seus libros. reorganizándoos para unha mellor sinalización dos mesmos coa intención de facelos máis accesibles. temos realizado unha serie de reformas atendendo ás distintas necesidades que o equipo de Apoio á Biblioteca detectou e máis ás orientacións e suxestións que dende a Asesoría de Bibliotecas nos fixeron chegar. na Biblioteca do Colexio.. cunha renovación dos existentes e adquisición de novos medios. e actuacións sobre os equipamentos e mobiliario.. así que xa sabedes.Ceip Condesa de Fenosa Trágame Terra 2018 Reforma da biblioteca No marco do plan LIA2.

Trágame Terra 2018 Ceip Condesa de Fenosa 20 .

Ceip Condesa de Fenosa Trágame Terra 2018 21 .

Trágame Terra 2018 Ceip Condesa de Fenosa 22 .

Ceip Condesa de Fenosa Trágame Terra 2018 23 .

tan lene coma o peito da andoriña. e polas notes traman un canto inútil ós verbais concertos.. do infinitivo enxebre. * * * "Desde París dicir que o presidente. porque son malo. os diabriños que viven lamento esa orfandade pobre e dura na miña casa. * * * Se eu achase a palabra limpa... Se eu achase a palabra de amor que iluminase souben axiña esta esfera que treme estarrecida que a noite é unha festa na sombra e na soidade.. óese ao lonxe Quero dicir que adoro esa estrutura e eu agardo entre as sabas na que tempo e aspectos dan finura que cante as doce. de auga. ó sentir co pensar ben axustado... que cabe Anque os primeiros días no efémero latexo dun salouco pasei ben medo e abrangue a eternidade.Trágame Terra 2018 Ceip Condesa de Fenosa Pequena escolma poética de Mª Victoria Moreno ¡XA NON TEÑO MEDO! Limiar (fragmento) Se eu achase a palabra Eu durmo na bufarda donda.. de aire. cos ruídos e co silencio... coas sombras.. porque esperto de noite tan rexa coma a face da verdade. mais non dá medo Cómpre afacerse e as faíscas e as voces logo aparecen Desde París dicir. saúdo e pido dignamente Dormen de día desde París. para que saian Pero detesto o verbo desnortado. espida." un canciño de seda e dez lagartos. nesta ocasión e acabo. moi divertida... "Para acabar pedir prazos abertos. * * * O reloxo da sala Adoro o infinitivo concertado.. que podía chamala de terra aloumiñada pola brisa de ser preciso. Cando a nai mata as luces nace un silencio que é redondo e escuro. Digo. o cal abura o espazo natural dun enunciado." No armario máis pequeño "Nesta ocasión saudar o xesto bravo" teño tres gatos. que arrola cada tarde... escintilante. e porque falo. Se eu achase a palabra Mais mamá dixo de lume. mil ousadías 24 . Se eu achase a palabra * * * eu pintaría o planeta de paz e liberdade.