Está en la página 1de 22

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TEMS POCKET TRÊN MÁY ĐO SAMSUNG NOTE 4

1. Mở phần mềm TEMS Pocket


2. Tùy chọn các cửa sổ xem chỉ số
- Chọn Menu góc trái để chọn các loại cửa sổ xem chỉ số, ứng với mỗi phần sẽ có các
chỉ số khác nhau.
- Một số cửa sổ thường dùng được thể hiện như trên hình:
3. Tùy chọn cấu hình
- Chọn Menu góc phải để xem các tùy chọn cấu hình.
- Các tùy chọn cấu hình cơ bản được miêu tả như trên hình.
4. Cách cấu hình các script đo cơ bản
4.1 Bài đo thoại
- Ví dụ bài đo yêu cầu:
+ Thời gian thực hiện cuộc gọi: 30 giây.
+ Thời gian nghỉ giữa 2 cuộc: 10 giây.
+ Số cuộc cần gọi: 20 lần
- Các bước thực hiện:
+ Bước 1:
+ Bước 2:
+ Bước 3:
+ Bước 4: Cấu hình mục “Configure script actions”
4.2 Bài đo download
- Ví dụ bài đo yêu cầu:
+ Thực hiện download 1 file từ địa chỉ server cho trước
+ Thời gian download trong vòng 90 giây.
+ Số lần đo: 20 lần.
+ Thời gian nghỉ giữa 2 lần: 20 giây.
- Các bước thực hiện:
+ Bước 1:
+ Bước 2:

-
+ Bước 3:
+ Bước 4: Cấu hình mục “Configure script actions”
4.3 Bài đo upload
- Ví dụ bài đo yêu cầu:
+ Thực hiện upload 1 file kích thước 500 MB lên địa chỉ server cho trước
+ Thời gian download trong vòng 90 giây.
+ Số lần đo: 20 lần.
+ Thời gian nghỉ giữa 2 lần: 20 giây.
- Các bước thực hiện:
+ Bước 1:
+ Bước 2:
+ Bước 3:
+ Bước 4: Cấu hình mục “Configure script actions”
5. Một số lưu ý
5.1 Thứ tự các bước thực hiện một bài đo
- Bước 1: Chọn vị trí mà tại đo đã bắt được cell cần đo
- Bước 2: Bật GPS, chờ cho đến khi đã nhận được tín hiệu GPS (biểu tượng GPS
chuyển sang màu xanh)
- Bước 3: Bật ghi logfile.
- Bước 4: Bật script (đã tạo sẵn trước đó)
- Bước 5: Chờ đến khi script hoàn thành (đã đo xong)
- Bước 6: Tắt ghi logfile
5.2 Làm sao biết đã bắt đúng cell cần đo?
- Dựa trên CI hoặc PCI được cung cấp
5.3 Logfile lưu ở đâu?
- Để thuận tiện, trước khi đo nên thiết lập Pocket Session, tại đây sẽ quy định vị trí
lưu logfile.
- Với thiết lập như hình dưới, logfile sẽ được lưu tại:
/pocket/logfiles/sessions/luulog