Está en la página 1de 4
CORTE SUPERIOR De JUSTICA De LMA NORTE y LENO JURSSOICCIONAL OISTRFTAL EN MATERIA DE FAMILIA Jen ot ec! de eld Cant cl “Cento de Desa y Caps def Coe Supa de tstls do Lina Non, sede Shangri Dao de Prt Pts, td 02d jo de 24, ‘go 1530 hrs erro 671 priate agate een epi Fai ue novo asi (6) Jue Superiore ces Cre Spr de Ji Ua Na, jo ech en Presets oot Conon Dee Lerer apenas os hagrane sion so usin pars eva bol sen enar devetasn yap Stren cn ee _ Las Rete cata grupo 3), exretnla tact de cad un dls Mares, 0 signs ( ce Ls xt mis «woman, eau en mpi delete 29 ay N® SEA tans concerns a oper dus cn al petra pln pa scree de sau Tay mun elec on crzean a lac cna lt mayo eras "Tene vab fet lan estan sue av eet irs ci no reine coos mde pesaerae Segunda Poet cmt th tpn te eng ol pn etn = ae eee eee ee eee! TTT TT KPT CCC CC COC CPTECCSTTSSCECVCOVSSISIASISSSOSSSCSTTSESSE (TT www www roe eee TS SS239399338555S55551 Si Ry Tt Fare,