Está en la página 1de 3

Montserrat Bertran

TRES PROPOSTES PER ESCRIURE DIÀLEGS

I fer descobrir als alumnes la funció del diàleg dins la narració.

Donar veu al personatge

Una capsa amb titelles (o objectes que puguin representar personatges), i una capsa amb
diferents imatges que representaran el decorat de fons i ajudaran a situar l’escena.

Fem grups de 2, 3 o Cada alumne tria Improvisen la Escriuen, de forma


4 alumnes. una titella i dedica conversa entre els conjunta, el diàleg
De forma aleatòria uns minuts personatges del que han recreat
trien una imatge de individualment, a grup. entre tots.
la capsa. pensar
 com és,
 com es diu,
 quin és el seu
estat d’ànim.
 de quin tema vol
parlar.
Montserrat Bertran

Què li diu..? què li contesta..?

Una capsa amb cartronets amb un binomi divertit:

raspall i cabells

Podem facilitar les Donem la Cada alumne Ho posem en Cada alumne


parelles de consigna: agafa un comú de escriu el diàleg
paraules, o “que li diu ... a cartronet i dedica forma oral. que ha
preparar-les ...” “què li uns moments a inventat.
conjuntament amb contesta..?” pensar què es
els alumnes deuen dir un a
l’altre.

També es pot fer amb personatges de contes, herois...


Montserrat Bertran

Inventar diàlegs entre els personatges d’àlbums il·lustrats

Busqueu formes Enganxeu-les als pals Escriviu els vostres Reutilitzeu-los tantes
divertides de de polo. diàlegs a les bafarades vegades com vulgueu.
bafarades. amb retoladors vileda, Borreu els diàlegs i
Retalleu-les i i feu parlar els torneu-ne a escriure
plastifiqueu-les. personatges dels de nous.
contes inventant els
vostres diàlegs.