Está en la página 1de 2
Cue nya CTU Ly JORNADA DE ACTUALIZACION DE HEADPOD a Ce reg ey fereecsy Peer o Egafia, 10, Bilbo Cars era) a) faery 18:30 Presentacineintroduccién 19418 Presentacién dela iltima versin del sistema de suspensién EGITARAUA 18:30 Aurkezpena eta sarrera 19415. Aurkezpena: Buruaren zintalikatze dinamiko sistemaren _azken bertsioa eta bere osagarriak Headpod Goberria erakutsiko dugu, Hon esker Headpodjantzi ‘dezakegu, ekipamendu ezberdinetara egokitzeko arazoak saihes. wuz Headpod sentsoreaere erakutsiko da, Honekin buruaren antola keta neurtu dezakegu,gaixcaren burukontrolaren eboluzioaren jarraipena eginez. Sentsorea er neurtzeaz gain funtzio gehiago dit. Egin datezkeen beste neurketa batauen adibideak erakutsikodira. Hainbatikerketek erakutsi duten moduan Headpod terapeutikoki ‘eraginkorra den tresna da, Gure lana da berauipintzea eta ahalik ‘eta gehien egokitzenlaguntzea. mica de la cabeza y sus nuevos accesorios Mostraremos el nuevoHeadpod Go, gracias al cual podemos. vestir Headpod y evtar los problemas de adaptacién alos. rentes equipamientos. ‘También se mostraré el Sensor Headpod, que nos permite medir {a posicién de ta cabeza y levar un seguimienta de a evolucién del contrat cefalico del paciente. Elsensor es muy versitly tiene més funcionalidades ademés de a medicién del movimiento dela cabeza. Se ensefaran ejemplos de otras mediciones que se pueden hacer. Headpod es una herramienta terapéutica con efectividad probada ‘envarios estudios, nuestro trabajo se basa en faclitar su

También podría gustarte