Está en la página 1de 1

Trombone CALI AJI ARREGLO: ANDRES HOYOS

LA NOMINA ORQUESTA

Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
?C î Î î äJÎ

ù Ï ùÏ ùÏ ùÏ ùÏ
Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï
?Ï äÏî Ï äJ ä ä ·
J
6
Ï Ï Ï Ï Ï
SI POR LA QUINTA...
15 Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
? ™ î Î î äJÎ

ù Ï ùÏ ùÏ ùÏ ùÏ
12

Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï
?Ï äÏî Ï äJ ä ä ·
J
32
SI POR LA... NO HAY... Y FIESTA...
16 16 8 Ï #Ï Ï Ï ú ÏÏÏÏ
? ™ ™ ™ .. î î î
38 YO ME LO... Y FIESTA... SOLO PERCU
ú 4 4 16 8 7
? î ™ .. ™ ™ ™ ™
81

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
? .. ·
J
121

ùÏ Ï ùÏ Ï
?ú Ï. Ï
J · Î
Ï
Î ä J Î äJî Î
Ï
Î ä J Î äJî
127

ù Ï ùÏ Ï Ïú w
? Î Ï Î ä ÏJ Î ä J î Ï
1. 2.

Î Î ä J Î äJî .. Î ä J

ùÏ ùÏ ùÏ ùÏ Ï ùÏ Ï ùÏ
133 ESTO ES... Y FIESTA... PERCU... ESTO ES...
16 16 8 14
? ™ ™ ™ ™ äJ äJ
139
ùÏ ùÏ
SI POR LA...
15
? ™ î · ·
195