Está en la página 1de 1

William Dement, gespecialiseerd in slaap en oprichter van het eerste slaaplab, Stanford, zei ooit:

voor zover ik weet, is slaperigheid de enige reden waarom we slaap nodig hebben. Er zijn zeer veel
hypotheses die slaap proberen uit te leggen. Er wordt vaak gedacht dat men slaap nodig heeft omdat
het lichaam rust nodig heeft. Hier blijkt echter geen duidelijke reden voor te zijn. Wel herstelt slaap
waarschijnlijk de hersenen. Tijdens de NREM-slaap werken de neuronen in mindere mate. Overdag
heeft het brein geen enkel moment van rust. Tijdens de slaap kan dit dus worden ingehaald. Uit een
onderzoek van X. Lie en zijn team blijkt dat de intercellulaire ruimte 60% groter wordt in het brein
tijdens slaap. Hierdoor kunnen intercellulaire afvalstoffen de hersenen makkelijker uitstromen. Ook
blijkt dat slaap invloed heeft op wond genezing. Uit onderzoek blijkt dat ratten met brandwonden
minder snel genezen als ze een slaaptekort hebben. Ook hebben ratten met slaaptekort 20% minder
witte bloedcellen in hun bloed.
Slaap blijkt een gigantisch effect te hebben op ons geheugen. Slaaptekort heeft invloed op het korte
termijn geheugen of werkgeheugen. Uit onderzoek blijkt dat de capaciteit van het werkgeheugen
met 38% is afgenomen vergeleken met de controlegroep. Slaap lijkt dus een positief effect te
hebben op ons werkgeheugen. Slaap helpt mensen ook om nieuwe vaardigheden te leren. Uit
onderzoek blijkt dat een simpele vingertruc veel sneller aangeleerd wordt na een nachtrust. De
snelheid neemt 12,1% toe terwijl fouten met maar liefst 45,9% afnemen, terwijl de snelheid/het
aantal fouten zonder slaap nauwelijks toeneemt/afneemt. Slaap lijkt dus invloed te hebben op ons
motorisch geheugen.

Het is echter moeilijk om dat te onderzoeken. De enige manier om het effect van slaap op
leervermogen te testen, is door mensen een slaapgebrek te geven en het is momenteel onbekend of
het verminderde geheugen en leervermogen een direct gevolg is van het slaaptekort of dat het een
gevolg is van concentratieverlies.