Está en la página 1de 2

REVISIÓN DE TAREAS

ÁREA Y TAREAS A E O FÓRMULA PD PC NIVEL Media DT DS

1.- MEMORIA Y ATENCIÓN PDMA= PD1 + PD2+PD3+PD4 52,87 15,39

Tarea 1 PD1= ΣA –(E+O) --- --- --- --- ---


Tarea 2 PD2= ΣA –(E+O) --- --- --- --- ---

Tarea 3 PD3= ΣA –(E+O) --- --- --- --- ---

Tarea 4 PD4= ΣA –(E+O) --- --- --- --- ---


2.- BASES DEL PC BR= PCRE+PCPA+PCOP --- --- --- ---
RAZONAMIENTO 3
A.- Reflexividad PDRE= Σ(A-E) 7,92 4,59

B.- Pensamiento Analógico PDPA1= ΣA - E 9,46 4,55


3
C.- Organización Perceptiva PD OP2= ΣA - E 8,07 4,01
3
3.- NIVELES DE ADAPTACIÓN --- --- --- --- --- ---
A.- Motivación --- 7,34 4,61

B.- Autocontrol --- 4,33 3,51

C.- C. Prosocial --- 3,57 2,86

D.- Autoestima --- 5,86 3,48

4.- LECTURA PC LE= PCCL+PCEL+PCVL --- --- --- ---


3
A.- Comprensión Lectora PD CL= PDCL1 +PDCL2+PDCL3+PDCL4 18,65 7,14

Tarea 1 PD CL1= ΣA - E --- --- --- --- ---


3
Tarea 2 PD CL2= ΣA - E --- --- --- --- ---
3
Tarea 3 PD CL3= ΣA - E --- --- --- --- ---
3
Tarea 4 PD CL4= ΣA - E --- --- --- --- ---
3
B.- Velocidad Lectora --- --- --- --- --- --- ---
Palabras por Minuto Tabla
Segundos empleados Círculo celeste 93,61 28,62
Nivel del Comprensión PD4= ΣA –(E+O) 4,91 3,71
C.- Exactitud Lectora PD EL= PDEL1 +PDEL2 33,54 9,10
Tarea 1 PD EL1= ΣA (E+O) --- --- --- --- ---
2
Tarea 2 PD EL2= ΣA (E+O) --- --- --- --- ---
4
5.- ESCRITURA PC ES= PCOF+PCGR+PCOV --- --- --- ---
3
A.- Ortografía Fonética PD OF= PDOF1 +PDOF2 41,03 7,65
Tarea 1 PDOF1= ΣA --- --- --- --- ---
Tarea 2 PDOF2= ΣA --- --- --- --- ---
B.- Grafía y Expresión Escrita Tabla --- --- ---
C.- Ortografía Visual y Reglada PD OV= PDOVR +PDOF2 34,57 13,45
Tarea 1 PDOVR= ΣA – (E+O) --- --- --- --- ---
Tarea 2 PDOF2= 28 - ΣE --- --- --- --- ---

6.-APRENDIZAJES PC AM= PCCN+PCRP --- --- --- ---


2
MATEMÁTICOS
A.- Cálculo y Numeración PDCN=PDCN1AB+PDCN2+PDCN3+PDCN4 30,16 10,85
Tarea 1 PD CN1AB= ΣA (E+O) --- --- --- --- ---
3
Tarea 2 PD CN2= ΣA --- --- --- --- ---

Tarea 3 PD CN3= ΣA X4 --- --- --- --- ---


Tarea 4 PD CN4= ΣA --- --- --- --- ---
B.- Resolución de Problemas PD RP = PDRP1 + PDRP2 17,87 10,75
Tarea 1 PD RP1 4= ΣA --- --- --- --- ---

Tarea 2 PD RP2 4= ΣA X 4 --- --- --- --- ---