Está en la página 1de 2

perfil de temperatura

Q=UA 〖∆ T 〗 _log
200 °C
180 °C
Difernecia de temperaturas media logaritmica 160 °C
Tv1= 179 °C Temperatura del 140 °C
Tv2= 179 °C vapor 120 °C
T1= 20 °C Temperatura del 100 °C
T2= 80 °C jarabe 80 °C
60 °C
40 °C
〖∆ T 〗 _log=((T_v−T_2 )−(T_v−T_1))/(Ln((T_v−T_2)/(T_v−T_1 )))
20 °C
0 °C

DTlog= 126.59 °C
U=1/(1/ℎ𝑖+𝑒/𝑘𝑚+1/ℎ
espesor= 2.0 mm

A=π∗D_o∗L
Nu_i=(h_i∗D_t)/k_i
Dt= 0.860 m
L= 0.860 m
Nu_i=0.76∗(Re)^(2/3)∗Pr^(1/3)∗ 〖 μ/μ_w 〗 ^0.24Nu_i=1.86∗(
Do= 0.864 m

A= 2.3343 m2 Re=(D_a^2∗N∗ρ)/μ

km= 16.3
Pr=(Cp∗μ)/k
conductividad termica del acero

Dt= 0.860 m
Da= 0.340 m
N= 1.60 rps
ρ= 1,490 kg/m3
k= 0.09586 W/m °K
µ= 0.0146 kg/m-s
Cp= 1,328.5 J/kg °C

Re= 18876.0547945206
Pr= 202.3377842687
Nui= 3163.1035420557
hi= 352.58 W/m2 °K
e temperatura
Q=m∗Cp∗∆T
179 °C
ms= 37
ma= 21
cps= 129
cpa= 4186
80 °C dT= 60
Q= 5560740
Q= 18535.8

qvapor= 2099271.2 �=𝑚  ̇∆𝐻_�

1/ℎ𝑖+𝑒/𝑘𝑚+1/ℎ𝑜)
U= 46.78 W/m2 °K DHv= 2018530 J/kg
Q= 13,823.03 W flujo masico= ###

Nu_o=(h_o∗D_h)/k_o

_w 〗 ^0.24Nu_i=1.86∗(Re)^(1/3)∗Pr^(1/3)∗ 〖 μ/μ_w 〗 ^0.14 si 10<Re<21000

Nu_i=0.027∗(Re)^0.8∗Pr^(1/3)∗ 〖 μ/μ_w 〗 ^0.14 si Re>10000

Re=(G∗Dh)/μ G=m  ̇/As

Pr=(Cp∗μ)/k As=π/4∗De^2−π/4∗Do^2

m= 1.00 kg/s
As= 0.1436 m2
Do= 0.864 m
De= 0.964 m
rh= 0.050 m
u= 1.4985E-05 kg/m-s
Cp= 2,579.0 J/kg °C
k= 0.03620 W/m °K

G= 6.99 kg/m2-s
Re= 46667.1084985096
Pr= 1.0675777624
Nuo= 149.9819461517
hio= 54.29 W/m2 °K