Está en la página 1de 4

La Veu del Col·leccionista

Sant Feliu de Llobregat


(Barcelona)
Fundada l’any 1999

Circular Informativa del Cercle Català de Col·leccionisme Any XX Número 62 Març 2018

Nova Mostra filatèlica i de col·leccionisme


Editorial
Del 19 al 28 de març, el Cercle Català de
Col·leccionisme ha organitzat al vestíbul del
Centre Cívic Les Tovalloles una nova Mostra
filatélica i de col·leccionisme. La sisena des que
van començar a utilitzar les dependències
d’aquest nou i modern Centre Cívic santfeliuenc.

Aquesta nova Mostra filatèlica i de


col·leccionisme la vam dedicar a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, conscients que
buscar material de col·leccionisme d’aquesta
Comunitat Autònoma era una tasca bastant difícil, Les regidores Margarita Llongueras i Lourdes Borrell amb
Pere Martí, president del Cercle el dia de la inauguració de
per la seva especificitat. Anteriorment, havíem la Mostra (21/03/18) –Foto Lourdes Borrell-.
dedicat Mostres filatèliques a les CCAA
d’Andalusia i de Catalunya.

Parlaments de Lourdes Borrell, 2ª tinenta d’alcalde, de


Margarita Llongueras, regidora de Comerç i Turisme i de
Pere Martí, president del Cercle. Al costat Joan Gasulla,
secretari de l’entitat organitzadora de la Mostra.

Igual que en edicions passades, es va editar un sobre


record de la Mostra amb la complicitat de l’oficina de
Correos de la nostra ciutat, que va estampar en cada
sobre el mata-segells turístic de Sant Feliu, creant un
agradable conjunt, molt ben valorat pels nostres socis i
visitants.

També vam presentar el segell personalitzat número


56 de Sant Feliu “Casa Monmany”, tercer de la Ruta
modernista, -que vam encetar l’any passat-.

Pere Martí Guasch, president del Cercle 3a targeta de la Ruta Modernista de Sant Feliu

1
Notícies del Cercle Català de Col·leccionisme

Celebrada l’Assemblea General Ordinària


Dinou anys amb el Cercle! del Cercle
Tal com estava previst, el dia 14 de febrer, a
les 18.40 hores, es va celebrar l'Assemblea
General Ordinària del Cercle Català de
Col·leccionisme, a la seva seu social. Es van
aprovar tots els punts detallats en l'ordre del
dia, del qual volem destacar la Memòria
d'activitats de l'any 2017 i el projecte per a
l'any 2018. La Junta Directiva per a aquest
any serà la següent:
El dia 2 de febrer de 2018 es van complir 19 anys
de la fundació oficial del Cercle. President: Pere Martí Guasch
Vicepresident: Antonio Ferrer Criado
Per molts anys!!!!!!
Secretari: Joan Gasulla Salvador
**** Tresorer: Miquel Martí Ruiz
Vocal 1r: Sebastià Lorenzo Torelló
Homenatge al nostre soci Joan Paredes
(7 març 2018) Vocal 2n: Joaquim Gargallo Villanueva
Vocal 3r: Jordi Campderrós Recasens
El Cercle Català de Col·leccionisme va voler homenatjar el
seu soci Joan Paredes Fernández, que ens va deixar l’any Vocal 4t: Hilari Barahona Mansilla
2015, dedicant-li el segell personalitzat número 55 de Sant Vocal 5è: Ferran Torras Tatjer
Feliu de Llobregat.
President d’Honor: Emili Parcet Muñoz
A l’acte van assistir la seva viuda Matilde Lascorz i els seus
fills Laura i Ignasi, els quals ens van acompanyar també a la
tertúlia de col·leccionisme que vam fer a continuació, que va
ser conduïda pel nostre consoci, el conegut publicista filatèlic
i numismàtic Jordi Campderrós.

D'esquerra a dreta, davant asseguts, Antonio Ferrer, Joaquim


Gargallo, Joan Gasulla i Jordi Campderrós; al darrere, drets, Sebastià
Lorenzo, Pere Martí, Ignasi Paredes, Matilde Lascorz, Laura Paredes,
Emili Parcet, José Manuel Tortolero i Enric Tena.

Per concloure els actes d’aquest dia la Junta Directiva de


l’entitat organitzadora va oferir un petit refrigeri a totes les
L’exposició d’enguany la dedicarem als 50 anys de la
persones assistents.
fundació de la colla sardanista “Roses Blaves”

2
Bases de la 32a EXPOFIL (11, 12, i 13 maig 2018)

1. Aquesta és una exposició filatèlica competitiva, d’àmbit provincial. La inscripció és gratuïta per als socis del
Cercle; la resta de participants hauran d’abonar 3 euros i, 1 euro per quadre sol·licitat.
2. L’exposició constarà de dues categories: A) competició; B) exhibició. El tema d’honor, serà Festes i tradicions;
també disposarà d’un apartat lliure.
3. Podran prendre-hi part tots els socis i sòcies tant de la secció juvenil com de la sènior, aquests darrers només ho
podran fer si estan al corrent en el pagament de la quota de l’any 2018, i els expositors forans que posseeixin
la targeta de FESOFI de l’any 2018.
4. Els quadres disponibles són de 9, 12 o 15 fulls.
5. Els fulls d’àlbum de les col·leccions hauran d’anar protegits obligatòriament amb fundes de plàstic numerades
correlativament.
6. Si es donés el cas que hi hagués més demanda de quadres o vitrines dels que tenim disponibles, la Comissió
organitzadora tindrà en compte les sol·licituds per rigorós ordre d’inscripció.
7. Per a participar-hi la persona interessada haurà d’omplir necessàriament la butlleta que figura al peu d’aquestes
bases i consignar-hi totes les dades que es demanen.
8. En principi, cada expositor/a podrà presentar només una sola col·lecció, essent al seu càrrec la tramesa i retorn
de la seva col·lecció.
9. Les butlletes s’hauran de lliurar al senyor Pere Martí Guasch, només els dimecres, de 18 a 19.30 hores, a la seu
social del Cercle Català de Col·leccionisme [C/ Vidal i Ribas, 23-25, despatx núm. 5] abans del dimecres 11
d’abril de 2018. També podeu enviar-les per correu electrònic: cerclecatcol@yahoo.es
10. El muntatge dels quadres i/o vitrines amb les col·leccions, s’efectuarà del 7 al 9 de maig, de 18 a 20 hores; el
desmuntatge es farà el dia 14, de 18 a 20 h.
11. El Jurat Qualificador serà nomenat per la Federació Catalana de Societats Filatèliques i, el seu veredicte, serà
inapel·lable.
12. L’expositor podrà demanar ser atès pel Jurat, almenys durant 5 minuts, per tal de comentar la seva col·lecció,
com a mínim mitja hora abans de la inauguració del certamen.
13. El lliurament de premis de la 32a EXPOFIL tindrà lloc a la mateixa sala d’exposicions el dia 12 de maig, a les 19
hores. (*)
14. La Comissió Organitzadora declina tota responsabilitat en cas de robatori, incendi o altres. Malgrat tot, es
prendran les mesures oportunes per evitar qualsevol dany als quadres i/o vitrines.
15. La participació a l’exposició suposa la plena acceptació d’aquestes bases.
16. Qualsevol cas no previst en aquestes bases, serà resolt per la Comissió organitzadora.

(*) Pot haver alguna variació o canvi en aquest apartat, si la Comissió Organitzadora així ho determina.

Sant Feliu de Llobregat, 14 de març de 2018

Els primers segells personalitzats de l’any 2018

Rosa Nevada, de Pere Dot Joan Paredes Fernández Casa Monmany


Segell número 54 Segell número 55 Segell número 56

3
Noves Tertúlies de col·leccionisme a la seu del Cercle

“El papar moneda d’Aragó (1936-1939”, va ser el títol de


la 36ª Tertúlia que va anar a càrrec del nostre president
Pere Martí Guasch el passat 17 de gener.

A la foto. D'esquerra a dreta: Emili Parcet, Antonio Ferrer,


Joaquim Gargallo, Joan Gasulla, Robin Marcos, Ignasi
Paredes, Laura Paredes, José Manuel Tortolero, Enric Tena,
Presents a l'acte. D'esquerra a dreta (asseguts): Joaquim Sebastià Lorenzo i Jordi Campderrós
Gargallo,Emili Parcet, Joan Gasulla, Antonio Ferrer, Jordi ***
Campderrós i Sebastià Lorenzo.Drets: Pere Martí, Albert La 37a Tertúlia “Viatge mar enllà” (dia 7 març) va anar a
Miquel, José Manuel Tortolero i Enric Tena. càrrec del nostre company Jordi Campderrós.

La Veu 14a Campanya de difusió del col·leccionisme a


del Col·leccionista Sant Feliu de Llobregat

Any XX - Número 62 - Març 2018


(Tiratge:100 exemplars) DL-15.885-2000 La 14a Campanya començarà el pròxim mes d’abril
------------------------------------------------------------------------
Direcció: Pere Martí Guasch

Consell de redacció:
Hilari Barahona, Jordi Campderrós, Antonio
Ferrer, Joaquim Gargallo, Joan Gasulla, Pere
Lambea, Sebastià Lorenzo, Emili Parcet,
i Pere Lambea.
===========================================
Edita:
Cercle Català de Col·leccionisme
Seu social: C/ Vidal i Ribas, 23-25, 1r pis, desp. 5
Correspondència: Apartat de Correus núm. 126
08980 Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)

cerclecatcol@yahoo.es
http://cerclecatcol.blogspot.com
----------------------------------------------------------------
Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat
de Catalunya amb el número 22.043, secció 1a;
Inscrita en el Registre d'Entitats Ciutadanes de
l'Ajunt. Sant Feliu de Llobregat amb el núm. 12;
Membre: Federació Catalana de Societats
L’objectiu, com sempre, serà la captació de persones amb les
Filatèliques (FECAFIL) i de la Federación Española de mateixes inquietuds que nosaltres: el col·leccionisme.
Sociedades Filatélicas (FESOFI); Ministeri d'Hisenda,
amb NIF núm. G61906681.
Amb el suport de: