Está en la página 1de 4
[left.htm] Text- och fotogalleri Indexsida - Dick Emanuelsson - dickema@hotmail.com <5557 tecken> DN i Bolivia, i tjänst hos USA och borgerskapet BOGOTA / 031018 / Nu inleds den andra fasen i den psykologiska krigföringen mot det bolivianska folkets erövring, sa en krönikör i Colombia, efter att ”Bolivias folk hade jagat ’El Gringo’ på flykten”, som också Evo Morales, den främste upprorsledaren sammanfattade situationen. Det är en annan slutsats och den står i bjärt kontrast till vad CNN, internationella nyhetsbyråer och Sveriges viktigaste dagstidning, Dagens Nyheter, har slagit fast. Den illustrerar skillnaden i hur vi ska se den politiska utvecklingen under den senaste månaden i Bolivia: Det vill säga, att Gonis beslut att kasta in handduken inte berodde på att han inte längre hade majoritet i kongressen utan att Bolivias folk hade rest sig och inte gav gruvmagnaten och miljonären Lozada något alternativ. Dagens Nyheters utsände Nathan Shachar kom aldrig längre än till Santa Cruz, vid gränsen mot Brasilien i sydöstra Bolivia. Det är en plats där storgodsägarna och den inhemska politiska eliten, som oftast är samma personer, i colombiansk stil har organiserat paramilitära väpnade grupper för att stoppas rörelsen för en jordreform. Det är samma halvfeodala situation som råder där som på Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD Brasiliens landsbygd. Det är med hjälp av sina ”klassbröder” i grannlandet som storgodsägarna har beväpnat sig och mördat många bolivianska bondeledare. Om detta skriver inte Shachar, trots att han är väl medveten om situationen. Det förvånar inte, för ”DN:s utsände” har också en politisk uppgift, som oss flesta reportrar, nämligen att misskreditera både upprorets ledare som dess målsättningar. ”Libyen, Colombia och Peru bakom upproret” ”Oberoende” DN:s utsände repeterar för den svenska läsekretsen Lozadas uppgifter från intervjuer med CNN och den spanska radiokedjan RGL:s om att upproret finansierades och styrdes från Libyen, Colombia och Peru av Khadaffi, respektive den colombianska och peruanska gerillarörelsen. Kokainpengar fördes in via dess tentakler till ”kokaledaren” Evo Morales som betalade de hundratusentals indianerna, bönderna men framför allt den bolivianska landsorganisationen COB för att gå ut på gatorna och konfronteras med stridsvagnar och maskingevärsskyttar. Det är ett cyniskt men framför allt journalistiskt självmord. I DN:s lördagsupplaga, som jag läst via dess internetsida, står det att läsa: ”Bolivianska underrättelsekällor upprepade under fredagen anklagelserna mot Morales för att finansieras av Libyen, som han gästade nyligen, av colombianska FARC och peruanska Sendero Luminoso, bägge djupt involverade i den kokainindustri som utgör de bolivianska kokaodlarnas marknad.” Morales tillåts att dementera detta men Nathan Shachar insisterar på sitt sätt genom att själv peka ut Morales som ledare för ”kokaodlarnas MAS”, det vill säga det parti som inom rymmer sig det bredaste Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD spektrum av social och folkliga organisationer som något politiskt parti under modern tid i Bolivia kan uppvisa. Inte heller det nämner DN-reportern för sina läsare. Friedmanutbildade Chicagoekonomer Mot Morales’ dementi intervjuar Nathan Shachar en rad motståndare, påstådda ”politisk bedömare” och därmed i DN-läsarens ögon ”politiskt självständiga”. ” – Morales är slugast av detta lands politiker, han gör inget på känsla, allt är noggrant förberett”, säger till DN Jose Luis Cela, politisk bedömare i Santa Cruz”. Skriver Shachar och ger läsaren en känsla av en framtida ovisshet. Ekonomin som i tidigare artiklar påstods uppvisa framgångar under Lozada har nu förvandlats till ”en extremt polariserad ekonomi”, mot vem den är polariserad skriver inte Shachar, som naturligtvis vet mot vem. Liberala DN:s utsände är också nu mycket orolig för det ”demokratiska systemet, som motstått påfrestningarna”. Att det är just mot den nyliberala formen av demokrati, det vill säga i den modell där folket utesluts och där ekonomin styrs av Friedmanutbildade Chicagoekonomer som folket har rest sig, berättar heller inte DN- reportern. ”Civilkupp”? Slutklämmen i Nathan Shachars artikel över upprorets seger över en folkmördare avslöjar var reporterns sympatier återfinns: ”- Om militära styrkor i ett land agerat såsom Morales och hans anhängare gjort, så hade vi kallat det en militärkupp. Detta är en civilkupp, ett framgångsrikt Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD försök att störta en vald regering med våld. Ve oss, detta är inte slutet, det är början till slutet, sade statsvetaren Roberto Laserna.” Också han ”oberoende”? Shachars rörelse för det politiska kadavret Jaime Paz Zamora, ordförande för MIR och vägrad inresevisum till USA för sina affärer med den bolivianska knarkkartellen, (därav USA-ambassadens utpressning mot Zamora att stödja Lozadas regering i augusti 2002) som in i slutet stod vid ’El Gringos’ sida, är nästan för mycket: ”- Presidenten är på väg att fatta ett avgörande och patriotiskt beslut, sade Paz Zamora med en stämma som stockade sig av rörelse.” Kanske Mauricio Rojas Presidents beslut var att lämna Bolivia i en helikopter till flygplatsen i Santa Cruz, den enda staden som var någorlunda säker för att Goni inte skulle lynchas för överlagt mord på 74 bolivianer och ha sårats minst 400 andra. På någpt sätt är det ett ödets ironi att just här befann sig DN:s utsände. Knappast en ”politisk tillfällighet”. Det är inte alltid lätt att vara liberal och demokrat. Det har både Goni och Nathan Shachars fått erfara under den senaste veckan. I synnerhet om man ska tvingas förklara varför det liberala systemet lidit nederlag. Kanske Mauricio Rojas kan förklara det, han är ju också numera liberal, och dessutom en ”oberoende” sådan. Dick Emanuelsson, Bogota Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD