Está en la página 1de 2

[left.

htm]

Text- och fotogalleri Indexsida - Dick Emanuelsson - dickema@hotmail.com

Officerare anklagas ha avrättat 17 värnpliktiga som


vägrade att skjuta på sina landsmän
BOGOTA / 031021 / Nya uppgifter och vittnesmål i Bolivia anklagar
officerare inom den bolivianska krigsmakten för att ha avrättat 17
värnpliktiga som vägrade öppna eld mot sina landsmän.

Uppgifterna, som publicerades av nyhetsbyrån Bolpress, talar om att i


fredags (den 17 oktober), vid sextiden på eftermiddagen, hämtades
kropparna av åtta döda värnpliktiga upp av kriminalpolisen PTJ i en
massgrav. Enligt vittnesmål från invånarna i stadsdelen Villa
Cooperativa, i staden El Alto, centrum för striderna på högplatån
ovanför La Paz, hade de värnpliktiga skjutits av sina överordnade
efter att de vägrat öppna eld mot demonstrerande och protesterande
landsmän.

– De åtta ungdomarna var klippta som militärer och de hade skjutits i


huvudet och i bröstet, uppgav invånarna i området till Bolpress.

De enda uppgifterna som framkom under massprotesterna handlade


om den unge soldaten Egnar García, som tillsammans med
hundratals andra soldater hade transporterats från östra Bolivia i El
Chaco, för att sättas in mot upprorsrörelsen i La Pazregionen. När
han vägrade att skjuta mot demonstranter avrättades han kallblodigt
av sitt befäl.

Under protesterna vittnade många människor direkt i radiosändning,


bland dem föräldrarna till värnpliktiga, hur officerare torterade,
misshandlade eller avrättade soldater som vägrade öppna eld mot

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
folkmassorna. Sexton värnpliktiga är försvunna sedan protesterna
inleddes den 17 september.

En annan uppgift som florerar om de döda kropparna som


påträffades i fredags, handlar om att de skulle utgöra en grupp av
värnpliktiga som deserterade från det bolivianska flygvapnet och som
avrättades av sina befäl.

Dick Emanuelsson

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD