Está en la página 1de 2

[left.

htm]

Text- och fotogalleri Indexsida - Dick Emanuelsson - dickema@hotmail.com

Lozada, USA och DN-Shachar


BOGOTA / 031015 / I all nyhets- och utrikesrapportering är det lätt för
en slipad reporter att spela på läsarens okunnighet. Även om
reportern inte direkt framför sakligt sett felaktiga uppgifter kan han
ändå manipulera sanningen på ett önskat sätt. Dagens Nyheters
Nathan Shachar är exempel på en sådan manipulation.

I onsdagens Dagens Nyheter intervjuar han på mobiltelefon från


Buenos Aires Felipe Quispe, en av oppositionsledarna i den
massrörelse som uppstått i Bolivia mot den nyliberala modellen. Men
det är inte mot modellen som Shachar vill fokusera intervjun utan mot
ett för västerlänningar diffust medeltids solrike då det ”äldstes råd”
ska styra. Med andra: demokrati handlar protesterna inte om, snarare
något patriarkatiskt odemokratiskt gammelråd.

Shachar är duktig på att förlöjliga såväl Quispe men framför allt de 37


skilda indianfolken som lever i Bolivia och som står enade mot den
nyliberale presidenten.

Shachar är ett illustrativt exempel på kolonial respektlöshet inför flera


ursprungsfolk med en enorm rik historia av riter, kultur och kamp för
att bevara sina folks bästa traditioner under en tidsepok då MTV-
kulturen hos våra ungdomar hotar att radera ut det bästa av
nationsstaternas kultur och historia.

Han, Gonzalo Sanchez de Losada, talar med engelsk brytning. Det är


också ett illustrativt exempel på hur en gruvmagnat som har vuxit upp
i USA med pengar och makt kan svinga sig upp på ett fattigt lands

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
högsta post trots att han inte ens kan tala språket och än mindre
förstå hur kylan på 5.000 meters höjd känns, eller hur det är att lägga
sig med en skrikande svullen mage som Bolivias folk gör i dag. Det är
dessa ”demokratiska institutioner” som för Lozada och DN-Shachar
är heliga men som för folket symboliserar misär och gator nerstänkta
av arbetarblod.

För Lozada, USA och DN-Shachar handlar det om att slå vakt om
privategendomen. Därför kallas nu stridsvagnarna ut på gatorna i La
Paz, därför beskjuter de gruvarbetarna som anländer i tusentals till La
Paz för att störta DN-Shachars ”president”.

Protesterna i Bolivia, i Latinamerika kallad för ”Nyliberalismens


svagaste länk”, handlar inte om att införa Solriket utan en gång för
alla slå sönder den nyliberala modellen. Och det var när
medlemmarna i landets fackföreningar den 8 oktober gick ut från
fabrikerna och kontoren och ut på gatorna som protesterna fick en
landsomfattande omfattning och kraft. Så även i El Alto, där Felipe
Quispe har starkt stöd.

Dick Emanuelsson

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD