Está en la página 1de 1

[left.

htm]

Text- och fotogalleri Indexsida - Dick Emanuelsson - dickema@hotmail.com

Indian- och bondefolken i världen fördömer massakern


på sina bolivianska bröder
Den 12 oktober sköts 36 bolivianer, en majoritet av dessa från
Aymaráindianerna, ihjäl av USA-byggda stridsvagnar och
automatkarbiner. Samma dag högtidlighölls i Caracas
”Ursprungsbefolkningens Dag” av 3.000 delegater från hela världens
olika indianfolk.

I ett skarpt uttalande från konferensen fördöms massakrerna mot de


”bolivianska bröderna” och Caracaskonferensen uppmanar alla folk i
världen att göra det samma.

Kommunikén som lästes upp av den kvinnliga indianledaren


Leonilda Zurita underströk att protesterna mot exporten till USA av
Bolivias naturresurser bemöts med repression mot ”fackliga och
folkliga ledare som grips, en politik som är underställd kraven från
USA-imperialismen, via IMF och Världsbanken. Målsättningen är en
villkorslös anslutning till ALCA”

I kommunikén konstaterar också indianernas världskonferens, att


under det år som regeringen Lozada suttit vid makten har 101
bolivianer mördats och det finns inte en enda gripen för dessa mord.
”Straffriheten råder i Bolivia.”

Dick Emanuelsson

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD