Está en la página 1de 2

[left.

htm]

Text- och fotogalleri Indexsida - Dick Emanuelsson - dickema@hotmail.com

<1983 TECKEN>

USA inför en gaskris


BOGOTA / 031003 / USA:s Nationella Energiråd säger i ett
uttalande att produktionen i USA och Kanada endast täcker 75
procent av behovet. De amerikanska energimyndigheterna
förväntaR att den resterande delen, 339 miljarder kubikfot, ska
täckas av andra gasprojekt, som till exempel den bolivianska
naturgasen.

Nyheten om det stora ”hålet” i USA:s behov av naturgas kommer


synnerligen olämpligt, för Bush, eftersom Bolivia står på randen till en
folkresning just på grund av de orättvisa kontrakten mellan den
bolivianska staten och i huvudsak två USA-företag.

Enligt samma studier har gasproduktionen i USA och Canada gått i


taket och man förväntar en stagnering och ett historiskt
produktionsunderskott de närmaste åren.

“Nordamerika träder in i en historisk period där de inte kommer att


vara självförsörjande i det växande gasbehovet. De traditionella
produktionsområdena i USA och Canada har stagnerat”, säger
rapporten.

Bolagen bakom gasutvinningen

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Det utländska konsortiet som vill exploatera den bolivianska
naturgasen heter Pacific LNG. Det bygger och gör investeringarna i
Bolivia till den eventuella utskeppningshamnen i Chile eller Peru.
Pacific LNG utgörs av spanska transnationella Repsol-YPF samt de
två brittiska bolagen British Gas, BG, och British Petroleum, BP. Men
Pacific LNG opererar via det USA-ägda PAE, Pan American Energy.
Bolaget som ska sälja gasen till USA-bolaget Pacific LNG heter
Semora Energy.

De 25 procent gas som fattas för att täcka USA:s konsumtionsbehov


utgör 12,5 biljoner kubikfot gas per dag. Bolivia exporterar för
närvarande 15 miljarder kubikfot gas till Brasilien men den maximala
exporten är kalkylerat till 30 miljarder.

Utredarna befarar också att priserna på naturgasen kommer att nå


historiska mål, varför bolivianerna inte behöver stressa för att uppnå
ett ”historiskt pris”, som utredarna talar om. USA kan då för första
gången kallt konstatera att landet inte längre har tillgång till ett lågt
pris.

Dick Emanuelsson

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD