Está en la página 1de 1

[left.

htm]

Text- och fotogalleri Indexsida - Dick Emanuelsson - dickema@hotmail.com

<850 tecken>

Generalstrejk i Bolivia
LA PAZ / 031001 / Bolivias enda landsorganisation COB inledde i
tisdags en generalstrejk obestämd tid. COB ansluter sig till de tre
veckor långa protesterna av indianer, bönder och arbetare som
protesterar mot regeringen Losadas beslut att sälja gas till Kalifornien
för ett pris som understiger fem gånger värdet, enligt bolivianska
källor. De två företagskoncessioner som ska bygga gasledningar,
utvinna gasen och transportera gasen är till största delen USA-ägda.

I tisdags marscherade tiotusentals bolivianer på de större städernas


gator. På landsbygden genomför bönderna vägblockader sedan tre
veckor och har i praktiken isolerat La Paz från omvärlden. I
protesterna har sju människor skjutits ihjäl och ett 20-tal skottskadats
av specialtrupper. Allt större krav ställs på att ”El Gringo”, president
Goni Sanchez de Losada avgår.

Dick Emanuelsson

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD