Está en la página 1de 4

[left.

htm]

Text- och fotogalleri Indexsida - Dick Emanuelsson - dickema@hotmail.com

<3709 tecken>

Lärarförbundet deltog i störtandet av


Bolivias president
LA PAZ / 031106 / Den 20 september sköts en lärare och fem
ayamaraindianer ihjäl av armétrupper i den historiska staden
Warisata. Bolivia gick allt närmare ett folkligt uppror.

Den 29 september proklamerade landsorganisationen COB om


generalstrejk. Kraven var att president Gonzalo Sanchez de Lozada
skulle avgå och att Bolivias naturgas skulle användas för att
industrialisera landet, inte för att exporteras till Kalifornien för urusla
priser. I tusentals tågade lärare och elever direkt ut från sina skolor ut
på gatorna i El Alto, La Paz, Cochabamba eller gruvdistriktet Oruro.
Alliansen mellan lärarna, arbetare och bönder växte sakta fram.

Porfirio Siles valdes den 25 september till ordförande för Bolias


lärarförbund, CTEUB. Han fick sitt elddop nästan omedelbart när
Lärarförbundet anslöt sig till generalstrejken. Den 17 oktober, efter 45
dagars kraftmätning hade president Gonzalo Sanchez de Lozada flytt
Bolivia men lämnat bakom sig 88 döda och 500 sårade.

Två veckor senare, i Siles’ enkla kontor i centrala La Paz, är det mer
jordnära frågor som kommer på tal. En av dem är arbetstider och
löner.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
– Just nu håller vi på att utarbeta våra avtalskrav. Bland dem finns
löner, ersättningar för transporter och arbetstiden. Staten har vad vi
kallar för en ”historisk skuld till lärarna”. Den handlar om att läraren
arbetar gratis åtta timmar i månaden som han inte får betalt för.

”Utbildningen är statens viktigaste uppgift”

– Arbetstiderna är ett evigt problem, menar Siles. Grundskoleläraren


arbetar fyra dagar i veckan. Lärare som specialiserar sig på
mellanskolenivå kan få mellan 72-96 timmar per månad. För dessa
timmar för vi betalt och det innebär att vi måste söka efter timmar på
andra håll för att överleva. ”Vårt minimikrav är 80 timmar per månad.”

I den bolivianska grundlagen slås det fast att ”utbildningen är statens


viktigaste uppgift”. Men Porfirio Siles menar att det är hyckleri på
högsta nivå. I likhet med övriga Latinamerika är avhoppen från skolan
ett jätteproblem.

– Av 100 elever stannar 20 barn på vägen. Om de inte har något att


äta, om de måste arbeta och har en lång väg till skolan, hur ska vi
garantera att de inte lämnar sin utbildning? Länder i Europa anslår
varje år miljoner dollar för att bistå utbildningen och de fattiga barnen
i Bolivia men vi ser inte att dessa pengar kommer barnen till godo. Vi
anser att det är en fars, säger Siles bedrövat.

– För några år sedan var utbildningsanslaget 33 procent av


statsbudgeten men nu ligger den på 15 procent. Konsekvensen av
detta är att katolska, evangeliska och andra kyrkor har skapat skolor
de kallar för ”Fe y Alegría”, tro och glädje. Där tvingas föräldrarna
betala 50 bolivianos (50 kr) per månad för att barnen ska kunna
studera i en skola där skolledningen också väljer ut lärarna.

Kyrkan och IMF i allians

Å
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
– Å andra sidan påtvingar Internationella Valutafonden (IMF) och
Världsbanken oss en rad reformer som i praktiken inte garanterar
någon som helst utbildning. Vad vi åser är hur kyrkorna och IMF
långsamt är på väg att privatisera skolväsendet i Bolivia eftersom den
ekonomiska krisen är på väg att kväva oss.

Vad förväntar sig lärarförbundet av den nya regeringen, som sitter på


nåder under 90 dagar av de sociala krafter som störtade president
”Goni”? Porfirio Siles vill ha en debatt och beslut om en helt ny
utbildningspolitik, ett slut på fördelningen mellan politikerna av
topposterna inom utbildningsväsendet. I annat fall kommer lärarkåren
återigen att mobilisera sina 100.000 medlemmar ut på Bolivias gator.

– Vi var beredda på att dö för att störta regimen Goni. Nu har en ännu
större enighet smidits för att förändra Bolivia.

Dick Emanuelsson

<1075 tecken>

Fakta om lärarförbundet och arbetsvillkor i


Bolivia

· Lärarförbundet, Confederación
de Trabajadores de
Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) bildades några år
efter revolutionen 1952.

bu CTEUB har för närvarande 80.000 medlemmar och organiserar


endast medlemmar i städerna. Landsbygdens lärare organiseras av
ett annat förbund. Men de bägge förbunden framträder med
gemensamma krav mot staten.
bu Ingångslönen är 400 bolivianos, ungefär lika många svenska kronor.
En behörig lärare med högsta lön ligger på 1200-1600 kr.
bu Lärarna har tre veckors semester och en ”pedagogisk vila” under
vinterhalvåret (juni) som innebär rutinmässiga förberedelser för nästa
termin.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
bu Fortbildning inom den offentliga utbildningen är lika med noll. Den
enskilde läraren, trots miserabla löner, finansierar sin egen
fortbildning i olika teman.
bu De statliga skolorna har oftast tre skift där mellanstadiet inleder
08.00, 1-3 klassen startar på eftermiddagen, 15.00, och kvällsskiftet
börjar 19.00 och utgörs av dem som inte avslutat grundskolan
(primaria-secundaria).

Dick Emanuelsson
Läs mer om Bolivia

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD