Está en la página 1de 4

[left.

htm]

Text- och fotogalleri Indexsida - Dick Emanuelsson - dickema@hotmail.com

<4824 tecken>

Utbredd korruption bland lärarna i Bolivia


LA PAZ / Valerina Jurado är lärare sedan 15 år på skolan San
Simón de Ayachucho, bara ett kvarter från presidentpalatset.
Två veckor innan jag anländer till skolan var eleverna nära att
tränga in i palatset när tusentals bolivianer krävde att president
Gonzalo Sanchez skulle avgå. Den 17 oktober, efter 45 dagars
generalstrejk, flydde presidenten Bolivia och flög till USA.

– Vi lärare deltog i massprotesterna och gick ut i både


generalstrejken som i protesterna. I februari i år dödades över 30
människor och 230 skadades när militären besköt demonstranterna
som protesterade mot en skattehöjning. Detta ägde rum framför
presidentpalatset, bara ett kvarter från skolan. I oktober upprepades
blodbadet när över 80 bolivianer sköts ihjäl av armésoldaterna.

Hon säger att skattehöjningen, som skulle gälla för alla, skulle ha
inneburit att ta ifrån det fattiga barnets sista mål mat. Barnen,
arbetarna och poliserna reagerade häftigt mot skattehöjningen som
drogs tillbaka.

Bakom protesterna stod ett enigt folk som hade fått nog av
korruptionen och fattigdomen som i Bolivia uppgår till 71 procent.
Valentinas elever kommer också från de fattigaste kvarteren i
centrala La Paz och de ser nyfiket på mig när skoldagen ska börja
klockan 8. På schemat står filosofi.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Det är bara 4-5 grader varmt i skolsalen. La Paz ligger på nära 4.000
meters höjd och de första dagarna är en anpassning till höjden med
huvudvärk som dock lindrar med ett par koppar koka-te.

Putsar skor innan skolan

Många av Valentinas elever, som är i åldern 10-15 år, både arbetar


och studerar. Flera av dem går upp klockan 4 på morgonen och har
redan gjort ett första arbetsskift när de börjar skolan. Deras rena men
slitna och fransiga skolkläder avslöjar fattigdomen. På eftermiddagen
fortsätter de att arbeta för att bidra till familjens överlevnad.

En av dem är Oscar, 11, som putsar från morgonen till kvällen.

– Jag går upp klockan 5 och börjar arbeta 6. Klockan 3 på


eftermiddagen går jag till skolan som jag slutar vid halv 7. Då gör jag
en ny runda på stan’, säger han hurtfriskt och tillägger att han får ihop
en bra slant ibland som också räcker till att köpa chips, hans
favoritgodis. För en halv boliviano, 50 öre, putsar han mina skor på
ett galant sätt.

Men Valentinas arbetande elever stigmatiseras i pressen. De 900


barnen från Ayacuchoskolan utpekas för att utgöra kriminella
ungdomsgäng.

– I stället är de en spegelbild av den sociala och ekonomiska


situationen i Bolivia, inget annat, understryker Valentina bestämt.
Många av eleverna äter inte frukost och är undernärda, men de är de
i hela Bolivia.

Den statliga skolan ger barnen en knapp halvliter mjölk per dag och
en brödbit. Det är en nyhet och som en ödets ironi har många barn
insjuknat med diarréer och kräkningar när de konsumerat mjölken.
Fattigdomen har gått så långt att de inte är vana att dricka mjölk.
Därför ser lärarna som en uppgift att vänja barnen att successivt
dricka mjölken för att de ska orka med skoldagen.

Lärare mutas för ”godkänt”


Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Valentina är ordförande för den lokala fackklubben bland skolans 53
lärare. Dessa försöker göra underverk med att skaffa fram läromedel
för de fattigaste barnen samtidigt som de vill förbättra sin egen
situation. Men det är inte lätt, påpekar Valentina.

Bland lärarna finns det också en utbredd korruption i Bolivia som


innebär att de tar emot mutor av föräldrarna för att deras barn ska få
godkänt och inte bli kvarsittare.

– I slutet av läsåret är det mycket skolk. Orsaken är att betyget redan


är ”köpt”, vilket gör att barnen i stället kan arbeta och bidra till
familjens försörjning, säger hon och gör en svepande rörelse i
klassrummet, där bara 15 av de 30 barnen som borde vara här är
närvarande.

– Vi är tre lärare på skolan som vägrar acceptera dessa mutor. De


har naturligtvis sin grund i att lärarna arbetar under slavlöner. Vi gick
till skolans rektor och stadens skolinspektörer som inte reagerade på
vår anklagelse, säger Valentina med ett uppgivet leende. Därefter
vände vi oss till utbildningsministeriet som inte vill stöta sig med fler
fiender än vad de redan har.

Religiösa skolor

I Bolivia som i resten av Latinamerika har privatiseringen av


utbildningen gått långt. Valentina Jurado blir förbittrad när jag för
frågan på tal.

– Det är framför allt katolska skolor som startats där de kräver att
föräldrarna till barnet ska vara gifta, annars får det inte plats. Det är
en nymoralistisk ideologisk offensiv mot den allmänna skolan. Även
andra skolor har startats med mer kommersiella intressen där
föräldrarna gör stora ekonomiska uppoffringar för att deras barn ska
kunna studera där. Men det är ungefär samma kvalité i
undervisningen som i de statliga skolorna eftersom det är samma
lärare.

Framtiden?
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
– Vi befinner oss i en djup kris och det räcker inte med att vi störtade
”Goni” ty det orättfärdiga systemet är intakt. Vi vill bygga ett nytt
Bolivia med livet och barnet i centrum. För att barnen ska kunna ta
del av utbildningen måste det ekonomiska systemet i grunden
förändras. I dag tjänar de bara ett fåtal.

Dick Emanuelsson
Läs mer om Bolivia

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD