Está en la página 1de 1

[left.

htm]

Text- och fotogalleri Indexsida - Dick Emanuelsson - dickema@hotmail.com

<805 tecken>

La Collana, en bakgrund
Hur var det möjligt att den unga Pancarita Iturralde blev formell ägare av La
Hacienda la Collana?

– 1971 genomförde general Hugo Banzer Suárez en blodig


militärkupp i Bolivia. Bondeledarna från La Collana greps,
fängslades och flera av dem tvingades i exil.
– Det ryktas om att Jorge Rodriguez Valanza var styvson till Gonzalo
Iturralde, gift med systern till president ”Gonis” fru. Valanza var
chilensk medborgare.
– Gonzalo Iturralde var avskydd av både bönderna i området som av
sina egna lantarbetare. Haciendans förman utrustades med vapen
för att döda bönder eller djur som tog sig in på godsets område
nattetid. Men förmannen, indignerad över Iturraldes behandling och
uppförande och sköt i stället sin chef 1984. Sedan dess sitter
förmannen fängslad i La Paz.

Dick Emanuelsson

Läs mer om Bolivia

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD