Está en la página 1de 7

[left.

htm]

Text- och fotogalleri Indexsida - Dick Emanuelsson - dickema@hotmail.com

<11096 tecken>

Rufo Calle, den unge aymaraindianen som ledde bönderna mot ”El
Gringo”, president Lozada:

– Bolivias regering är bara en
nickedocka för USA
Tillsammans med Roberto de la Cruz, ordförande för det
regionala LO-distriktet i den strategiskt belägna staden El Alto,
var han högplatåns ledare för bönderna. Dessa blockerade
infarterna till huvudstaden La Paz under tre veckor hade brist på
allting och till slut tvingade president Gonzalo Sanchez de
Lozada att fly. Alliansen arbetare/bönder fick i Bolivia sitt
tydligaste uttryck.

Bönderna är organiserade i det starka bondefacket i La Pazprovinsen
och under de våldsamma dagarna i oktober gick de ner för
sluttningarna och inledde, som tusentals andra bönder i regionen,
marschen mot La Paz för att kasta ut ”El Gringo”, president Gonzalo
Sanchez de Lozada. Bönderna omringade huvudstaden och sakta
men säkert ströp de all införsel av förnödenheter till den
miljonhövdade befolkningen i La Paz. I spetsen för böndernas
protester stod den blott 33-årige Rufo Calle.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

1979 bildades La Federacion Unica de Trabajadores Departamental de La Paz Tupac Katari. som leds av Felipe Quispe. – Bolivia är som en ost. Men av denna jord ligger 75 procent i händerna på de stora land. För att beskydda sina ägor har de också lagstiftat om ”skyddade områden”. den politiska och ekonomiska eliten där en av dessa är den störtade presidenten. som delas av åtta miljoner personer varav 95 procent utgörs av indiansk ursprungsbefolkning av Pachamama. Här finns också ministrar. skatter men även det livsviktiga vattnet som finns i skyddade platser. Ett tålamod som utmärker bönderna kallar stadsborna här för ”sävlighet”. Presidentfamiljens gods ockuperat Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD . surcofundios. latifundistas eller så kallade privata företagare. I de flesta provinserna har vi bara ett halvt hektar att bruka. Den ingår som en av nio länsavdelningar med 20 provinser i den nationella bondeorganisationen CSUTCB.k. Bönderna har sett sig omringade av de olika jordreformer som inte har gynnat bönderna och de jordlösa utan de mäktiga samhällsgrupperna i Bolivia. Moder Jord. Men när regeringen 1997 presenterade lagförslaget om naturgasen analyserade bönderna i Las Paz förslaget och beslöt att sakta bygga upp motståndet mot en utförsäljning av gasen till en spottstyver. Men det är en mänsklig egenskap att med intelligens analysera situationen för att så kunna besegra motparten.och boskapsägarna. s. * * * Ayamaraindianen Rufo är älskad av bönderna för han stod emot alla påtryckningar från makten. Rufo Calle börjar räkna upp all de uppgifter som organisationen har ställt som byggandet av bondemarknader. infrastruktur så att böndernas varor lättare ska kunna komma till marknaden.

Konfrontationer mellan småbönder. – Temat om jorden har blivit allt mer brännande för bönderna överlever inte på sina jordplättar utan har tvingats bin till städerna där de mer eller mindre förslavas i de få arbeten som finns. där den sämsta kvalitén på jorden säkert delas ut till oss. Rufo Calle pekar just på ockupationen av det stora godset La Collana. de jordlösas organisation. Detta är bakgrunden till att de organiserade bönderna tillsammans med MST. ställt tre krav till den nye presidenten Carlos Mesa: Godsägarnas centrum – Vi har krävt att åtta miljoner hektar ska delas ut till bönerna. Tajira eller Yungas. Detta är bara en del av marken som dessutom ska klassificeras i tre olika kategorier. Bönderna på högplatån arbetar till stor del för självkonsumtion och den lilla jordplätten som återstår räcker allt mindre för denna överlevnad. De anlitar också paramilitära grupper som oftast kommer från godsägarna på den halvfeodala brasilianska landsbygden. Men i till exempel Sant Cruz är också godsägarna starkt organiserade. Därför var det en så stark kraft som exploderade de första dagarna i september 2003 och som kulminerade i störtandet av storgodsägaren och presidenten den 17 oktober. Många av bönderna på den karga högplatån har emigrerat till de bördigare delarna av Bolivia som utgörs av regionen Santa Cruz. Så är det i större delen av Bolivia och det är också motivet till att bönderna nu inlett jord– och markockupationer i flera delar av landet. där den 22-åriga fotomodellen och systerdottern till presidentfrun har 1830 hektar medan 300 bönder delar på kanske 200 karg mark som ligger på Andernas svårarbetade sluttningar. Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD . jordlösa och denna storgodsoligarki har blivit allt regelbundnare. både politiskt som i sin egen organisation. de marginaliseras eller förnedras.

I länet Yungas odlas kokabuskarna. som skördas tre gånger per år har vi föreslagit ska industrialiseras eftersom den innehåller ett tiotal olika medicinska delar som kan förvandlas till en viktig boliviansk exportvara. Men jag vill inte ta upp temat Chapare för det är lite känsligt men kokaodlingarna i Yungas kommer jag alltid att försvara för det är för eget bruk och det är våra medlemmar som arbetar där. Det är den ”Vite mannens” fördärvelse av kokan”. kokabladen Temat om kokan har diskuterats mycket men i västvärlden är det få personer som verkligen känner till innebörden av denna växt. – Våra bröder i Santa Cruz har tyvärr inte en medveten politisk ledning och informeras inte och manipuleras samtidigt av de så kallade ”Civila kommittén som inte är annat än oligarkins förlängda arm i detta län. Men det finns starka krafter inom denna gren som naturligtvis inte vill ha konkurrens på detta område. eter och andra delar. varifrån bladen tas. I regeringen har vi heller Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD . ger kraft och stimulans i arbetet och mot det bistra klimatet eller i indianernas kulturella riter. cement. menar indianerna. sedan urminnes tider. I regionen Chapare är kokabladen grövre och är inte lämpade för privat konsumtion. Dessa kokablad har aldrig använts i industriell skala för export och framställning av kokain. vilket är en helt annan process som sker i laboratorium med tillsatser av bensin. Men enligt bönderna utnyttjas den av USA för att lägga sig under Bolivia. ”El Picheo”. – I Yungas är det bara ett tusental som odlar kokan. alltså för att tuggas. – Kokan. Den tar bort hunger. Detta är samtidigt en statlig politik för att neutralisera kampen om jorden. Det är samma krafter som är vill bespruta våra kokaodlingar med växtgifter. I La Pazregionen har den odlats i tusentals år av indianerna som ”Picheo”.

USA. Kläder från USA likaså. Men under ytan fanns det ett helt folks dramatiska behov på sociala förändringar som släpptes lös Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD . å andra sidan. – Bolivias regering är därför bara en nickedocka. Försvarsministern ledde personligen blodbadet och bönderna. som var församlade i tusentals i de bägge städerna. Bolivias LO som CSUTCB är ansluten till. Chilenska vindruvor och äpplen är andra exempel. Det finns inget skydd för investeringar i den inhemska industrin. Från byar och mindre städer inledde bönderna sin marsch som i flera fall pågick i 4-5 dagar. Försvaret av naturgasen blev en utlösande katalysator i störtandet av president Gonzalo Sanchez de Lozada. Priserna på jordbruksprodukterna När det inte finns en nationell suveränitet finns det oftast inte heller en kontroll över priser på produkter som översvämmar de s. försvårar och permanentar denna situation. regeringen tar däremot bidrag och bistånd som plåster på såren från regeringar och biståndsorganisationer som inte är en lösning. att inleda en generalstrejk på obestämd tid tills kravet på presidentens avgång hade verkställts. har alltid försökt påtvinga Bolivia sina produkter och nu. Försvarsministern bakom massaker Rufo Calle deltog 21 dagar i hungerstrejken som avbröts när regimen massakrerade sju bönder den 20 september i städerna Warisata Sorata.k. Den 25 september beslutades COB. snarare tvärtom. I ett land som Bolivia där det produceras bra och mycket potatis importeras peruansk potatis som säljs till billigare priser. vill de också slutligen rekolonialisera oss via sitt frihandelsprojekt som de kallar ALCA. aldrig fått något stöd för denna politiska elit är de främsta knarkhandlarna. Massakern kunde inte skrämma bönderna. tredje världens länder. Tvärtom blev den startsignalen på störtandet av president ”Goni”. sköts kallblodigt från en helikopter.

– Detta behov illustreras av våra 72 punkter som massrörelsen ställt på interimspresidenten och det teknokratiska gabinett som utsågs efter den 17 oktober. Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD . – Carlos Mesa är intelligentare än Sanchez de Lozada. lett av Evo Morales. Det största oppositionspartiet i Bolivia. men CSUTCB och Rufo Calle har konsekvent avvisat alla försök att neutralisera massrörelsen och dess krav. erbjudit dem guvernörsposter och liknande. som utgjorde upprorets centrum. – Det behövs en politik som är mer inriktad på landsbygden. försökt köpa folkledarna. MAS. och som orsakade att detta obeväpnade folk under 45 dagar störtade en regim som försvarades av stridsvagnar och kulsprutegevär.och boskapsägarna. I staden El Alto. Men interrimsregeringen har i likhet med de tidigare regimerna. I El Alto finns det en förbittring mot Evo Morales eftersom han under upprorets mest dramatiska dagar deltog på internationella konferenser i Genève och Tripolis i stället för att mobilisera sina medlemsmassor. fanns det stadsdelar där vägarna inte hade blockerats eftersom de oolitiskt dominerades av MAS. Avvisat regeringsposter Rufo Calle understryker att bonderörelsen inte längre nöjer sig med att protestera. Men de vill inte. Men om han inte lyssnar på bönderna kommer även han få uppleva ett ”september-oktober”. på befolkningen och mindre på den politiska och ekonomiska eliten. anslöt sig de sista dagarna till upproret mot ”El Gringo”. som kokaledaren Evo Morales. delta i regeringsarbetet innan en ny grundlag har utarbetats och djupa strukturella förändringar har beslutats. CSUTCB har presenterat flera lagförslag som naturligtvis möter motstånd från de stora jord.

Men bönderna i La Pazregionen var ute och kämpade på vägarna och deltog inte i det politiska spelet. MIP och COB är nödvändig om det ska kunna genomföras djupgående reformer. Det har man nu begripit. arbetare. Evo Morales spelade under bordet mot Felipe Quispe. Denna ville bryta armen på oss under de första dagarna av hungerstrejk. – Även om Evo Morales har vaknat sent så har uppvaknandet ändå varit betydelsefullt. CSUTCB leds och domineras politiskt av Felipe Quispe (från partiet MIP). De massakrerade oss men då anslöt sig gruvarbetarna. bönder och dess politiska uttryck i partierna MAS. Och så fortsatte det och visade att vår kamp är gemensam och för att röna framgång måste vi förena oss. inte slås sinsemellan. Vi ledare har svurit inför medlemsbasen att slåss för lantarbetarna och kampen handlar inte om personer. Enheten störtade ”El Gringo” – Jag uppmanade MAS i Chapare (kokaregionen i Cochabambaprovinsen) att bestämma sig för att delta i vägblockaderna och generalstrejken. La Pazregionens avdelning för CSUTCB är inte nickedocka för någon. Dick Emanuelsson Läs mer om Bolivia Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD . för bönderna ensamma hade aldrig kunnat störta regimen. – Men alliansen och strukturerna på de folkliga organisationerna bör analyseras och debatteras noggrant. men då anslöt sig El Alto och dess hyreskommittéer. Trots det inser de flesta att alliansen mellan COB.