Está en la página 1de 14

[left.

htm]

Text- och fotogalleri Indexsida - Dick Emanuelsson - dickema@hotmail.com

<23 376 tecken>

GERILLAKVINNORNA SOM STRED MED CHE I BOLIVIA:

”Bolivias folk har bara sina


bojor att förlora”!
La Paz / 031107 / Nyheten slog ned som en bomb; ”Den
argentinske revolutionären Che Guevara befinner sig i Bolivia
och leder gerillarörelsen ELN, Ejerecito de Liberación Nacional”,
Nationella Befrielsearmén.

Det var den 23 mars 1967 och en av de första militära operationerna


hade just genomförts av gerillan. Resultatet för den bolivianska
armén var förödande; sju döda, tio sårade, ett dussintals
tillfångatagna, bland dem en kapten och en major. Hos Latinamerikas
förtryckta tändes ett hopp.

Men drygt sex månader senare, den 7 oktober, sårades Che och
tillfångatogs. Han fördes till skolan i den lilla byn Higueras. Enligt
vittnesuppgifter, som bekräftades av Fidel i sin inledning till den
berömda ”Ches dagbok”, tvingades underofficeren Mario Terán att
genomföra avrättningen av Che. Denne hade redan förklarats ”död i
strid”. Men den stupfulle Terán hade inte modet att genomföra
bödelns verk. Che hade hört k-pistsalvorna och hur den siste
bolivianske och peruanske gerillasoldaten hade avrättats och sa med
lugn röst; ”Var inte rädd, Skjut!” Och det gjorde Terán.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
”Skapa ett, två, tre Vietnam”. . .

För Latinamerikas och världens revolutionärer, demokrater och


progressiva krafter var Ches död ett hårt slag. Hans tes på den
Trikontinentala konferensen 1966 om att ”Skapa ett, två, tre Vietnam”,
hade lidit bakslag. Men nästan på årsdagen av hans död, 36 år
senare, reste sig Bolivias folk och störtade den förhatliga
Goniregimen.

De som stod vid Ches sida, de som uthärdade de hårda strapatserna


och som inte vek för några motgångar, vad hände med dem? tänkte
jag när planet landade en dryg vecka efter att den USA-trogne
presidenten flytt till Miami. Tio dagar senare skulle jag få några av
mina frågor besvarade.

– I november 1966 var jag medlem och tillhörde ledningen för


Bolivias kommunistiska ungdomsförbund. Vi utgjorde en grupp som
tillsammans med ett antal kamrater inom partiets (PCB) högsta
ledning hade påbörjat de politiska-militära förberedelserna i
samordning med en kubansk kamrat som stod i förbindelse med Che.
Vi hade vid det tillfället ingen kännedom att Che skulle stå i spetsen
för gerillan i Bolivia.

Legitima skäl för väpnad kamp

Det säger Loyola Guzman, alias ”Ignacia”, som Che kallade henne.
Hon är en av de mest omtalade kvinnorna i gerillan från 1960-talet.
Hon är kort, lågmäld och har varit svår att ”infånga” för intervjun, men
till slut gått med på att berätta om de hårda åren.

Sonia Flores, alias ”Pepa”, vacker, brunbränd hy med indianska


drag, född i gruvcentret Oruro var student vid tiden för gerillans
bildande och anslöt sig först ett par år senare till den väpnade
rörelsen. Nila Heridia, ”Ivana”, var student vid den medicinska
fakulteten i La Paz och anslöt sig 1968, året efter Ches död, till ELN-
gerillan.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Många bedömare av gerillan i Bolivia anser att Che missbedömde det
politiska panoramat i synnerhet eftersom han förväntade sig att delar
av bondebefolkningen skulle ansluta sig, vilket aldrig skedde. Men
Loyola menar att perspektivet för gerillan var att via den väpnade
kampen erövra den politiska makten för Bolivia var en militärdiktatur
och det fanns legitima skäl att göra revolution.

Däremot erkänner hon att bonderörelsens till stora delar befann sig
under kontroll av militären via en pakt med bönderna. I sin dagbok
misströstar också den argentinske läkaren över att rekryteringen av
bönder nästan är lika med noll.

– General René Barrientos Ortuño ledde en regering utan parlament


som i princip förvandlade Bolivia till en diktatur. Fackets ledare
förföljdes och fängslades. De milisgrupper som organiserats av MNR-
partiet i Revolutionen 1952 krossades via en pakt med bönderna vars
spjutspets var riktad mot det starka gruvarbetarförbundet, säger Nila.

– När gerillan dök upp innebar det en politisk jordbävning. Jag befann
mig vid den tiden i det prokinesiska kommunistpartiet som jag anser
hade en klar inställning till gerillan, tillägger hon.

Kommunistpartiets roll
Che hade i första hand förlitat sig på partirelationerna mellan det
traditionella kommunistpartiet, som Loyola tillhörde, för att använda
PCB:s nationella partistruktur och organisation som ett stöd för att
organisera gerillan län för län.

Men Nila menar att PCB i grunden inte var intresserad av att gerillan
skulle konsolideras och pekar på Mario Monje, PCB:s ordförande,
undanglidande och totalt oacceptabla krav till Che.

Andra menar att Che inte var så intresserad av gerillans övertagande


i Bolivia utan i stället såg Bolivia som ett brohuvud för uppbygget av
en gerilla i Argentina.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
– Det var också nästan omöjligt att ta kontakt med gerillan på grund
av terrängen. Många försökte ansluta sig genom att resa via Santa
Cruz (i östra Bolivia) men de lyckades inte få kontakt med gerillan,
säger Nila.

Det bolivianska kommunistpartiet hade bildats 1950 som ett av de


sista kommunistpartierna i Latinamerika. Det var två år före
Revolutionen 1952. En jordreform genomfördes och effekterna av
denna, kombinerat med en pakt mellan militären och bönderna, låg
gerillan och Che i fatet. Pakten utnyttjades, säger Loyola, skickligt av
Barrientos som även var en karismatisk populistisk ledargestalt.

Till baslägret i djungeln


– Paktens syfte var att undvika en allians mellan arbetarklassen och
bönderna. I gruvcentret Oruro och den legendariska gruvan ”Siglo
XX” isolerades gruvarbetarna efter att Barrientos manipulerat
bönderna. Han hade fördelen att han talade indianspråket quechua.
Han reste ut i byarna varje vecka där han dansade quechua och
drack hemgjort brännvin som bönderna bjöd på. Han skiljde sig
markant mot den traditionella politiska eliten. Hade bönderna haft
samma politiska medvetenhet som de har i dag, hade det inte varit
någon tvekan om att gerillan skulle ha vuxit explosionsartat, tror
Loyola.

I januari 1967 sammanträffade Loyola för första gången med Che i


Ñancahuazú, den plats i djungeln där gerillan upprättade sitt
basläger. De första fem månaderna innebar att sondera terrängen,
installera mindre läger där gerillagrupper kunde retirera vid
arméoffensiver. Che bestämde också att ett antal grottor skulle
grävas för att där kunna förfoga över förråd av olika slag.

Den 23 mars genomfördes den första väpnade aktionen med sju


döda, tio sårade, ett dussintals tillfångatagna, bland dem en kapten
och en major från armén. En segervind svepte över djungeln och
nyheten om att Che deltog i gerillan överträffade kanske det militära
resultatet.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
En daglön till gerillan

– Nyheten slog ned som en bomb, berättar Sonia. ”Här i Bolivia, en


gerillarörelse”! utbrast folk. Che var också ett revolutionärt exempel,
ett föredöme som vi alla ungdomar identifierade oss med. Det
handlade inte bara om en social förändring av vårt samhälle, utan en
personlig förändring av oss som människor.

Arbetarna från Oruro som i oktober i år marscherade mot La Paz och


aktivt deltog i störtandet av president ”Goni”, beslöt 1967 att samla in
en daglön till förmån för gerillan. ”Det var”, säger Sonia, ”ett utslag av
gruvarbetarnas politiska medvetenhet som gjorde dem till den
bolivianska arbetarklassens odiskutabla förtrupp”. Och Lina tillägger:

– Studenterna reste den 22-23 juni 1967 till gruvan ”SIGLO XX” där
de inne i gruvan sammanträffade med gruvarbetarna som resulterade
i en pakt, arbetare-studenter. Gruvarbetarna uppmanade till
anslutning av ny kader till gerillan. Gruvfacket garanterade också de
familjer där någon gruvarbetare anslutit sig om ekonomisk en
kompensation till familjen under tiden kriget skulle pågå.

Natten mellan den 23-24 juni, den kallaste under året i Bolivia,
anlände armén och omringade gruvarbetarnas läger och genomförde
en fruktansvärd massaker som svar på gruvarbetarnas och
studenternas stöd till gerillan. Många arbetarledare greps, torterades
och mördades.

Möte PCB-Che

Förhållandet mellan kommunistpartiet och gerillan klargjordes mer


eller mindre den 31 december då Mario Monje, ordförande för PCB,
anlände till Ñancahuazú. Monje ställde tre villkor som han kallade för
förslag för att ansluta sig till gerillan.

”Samtalet med Monje inleddes med allmänna ordalag men kom


snabbt in på hans grundläggande tre grundläggande villkor”, skriver
Che i sin dagbok:

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
1. Han avsäger sig ledarskapet i partiet och tar med sig kadrer till
kampen (läs gerillan).
2. Den politiska-militära ledningen underställs hans ledning så att
revolutionen får en boliviansk karaktär.
3. Han ansvarar för relationerna till andra sydamerikanska partier för att
förmå dem stödja befrielserörelserna.”

Che sa sig inte ha något emot den första punkten även om han
ansåg att det var ett

oerhört taktiskt misstag. På de två andra punkterna var Che


kompromisslös. Monje lämnade Ñancahuazú och brytningen var ett
outtalat faktum.

För Loyola och Tania, som var ledande medlemmar i kommunistiska


ungdomsförbundet och partiet, blev mötet en besvikelse, men de
visste att Monje inte skulle ansluta sig. Denne förlorade senare sina
uppgifter i partiet.

– Om partiet hade anslutit sig skulle Che kunnat räkna med hela
partiapparaten i städerna. PCB hade starkt inflytande i
fackföreningarna, bland gruv- och fabriksarbetarna men också på
universiteten, säger Loyola. För oss som tillhörde det ”urbana
nätverket”, vi som hade förberett oss i två år innan gerillakriget
startade, fick det ännu svårare att organisera arbetet från noll.

– Tanias och mina uppgifter handlade om information, propaganda


och agitation, logistiskt stöd, kontakter med personer och
organisationer. Jag var ansvarig för det finansiella arbetet i städerna
som handlade om att finansiera vissa uppgifter. Men dessa uppgifter
blev oerhört mycket svårare efter att Tanias jeep med personliga och
andra dokument beslagtogs av armén den 24 mars, dagen efter den
militära konfrontationen.

Che avrättas

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Livet i gerillan har ibland romantiserats. Men för den som läser Ches
dagbok imponeras av att livet i djungeln är allt annat än romantiskt.
Vid den första striden var många av Ches närmaste män sjuka. Det
var en daglig kamp att skaffa mat och en efter en av hästarna och
mulorna offrades. Che själv led svårt av astma och när medicinen tog
slut reducerades krafterna dramatiskt.

Augusti månad 1967 var den svartaste månaden hittills, skrev den
argentinske legenden när han summerade den nionde månaden för
den bolivianska gerillan. Den slutade också med att Loyolas
närmaste kamrat Tania stupade i ett bakhåll den 31 augusti
tillsammans med fyra andra kamrater.

Che fick via radion veta att Loyola hade fängslats den 4 september
och det var i fängelset som hon tog emot nyheten om att Che dödats
en månad senare, den 8 oktober.

– Enligt pressen hade han stupat i strid men senare framkom det att
han hade tillfångatagits som sårad och senare avrättats. Först trodde
jag att det var en lögn men när det framkom att det verkligen var Che
var det ett tungt slag, säger Loyola.

Sonia minns det som igår och hon får nästan tårade ögon när jag
frågar henne hur folk upplevde dödsbudet om Che.

– I de folkliga kretsarna var det som om en alldeles för vacker dröm


hade tagit slut. Många grät men det fanns förstås de samhällsgrupper
i de högre skikten som applåderade nyheten.

Träning i Sovjetunionen och Kuba


Men hade Che verkligen för avsikt att etablera en konsoliderad
gerillarörelse med avsikt att erövra den politiska makten? frågar jag
de tre kvinnorna. Många historiker och även krafter inom den
bolivianska och latinamerikanska vänstern talar om att Bolivia bara
skulle fungera som ett brohuvud för andra länder som till exempel
Argentina och Peru. Motivet är också att Bolivia, som Marco Domich,

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
kommunistpartiets nuvarande ordförande hävdar; ”Bolivias folk har en
historisk tradition av att genomföra uppror, inte utkämpa ett långvarigt
folkkrig i en topografi som inte är gynnsam för gerillakrigföring”.

– Medlemmar i partiet och det kommunistiska ungdomsförbundet


hade fått träning i gerillakrigföring (i Sovjetunionen och Kuba, reds
anm.) för landsbygden, inte för väpnad kamp i städerna,
kommenterar Loyola. Det är sant att Mario Monje förfäktade idén om
det väpnade upproret i städerna, som byggde på erfarenheterna från
Revolutionen 1952.

bu De färska erfarenheterna för tre veckor sedan, bekräftar de inte


riktigheten i denna ståndpunkt?

– I och för sig, men de har inte inneburit en revolution. Che


underströk behovet av arbete bland massorna, såväl på stad som på
land. De kubanska erfarenheterna visade också, att en liten grupp
som anlände till Sierra Maestra kunde segra, men det fanns ett
förberedande politiskt arbete i städerna både 1953 och 1956.

bu Vilka var då de faktorer som ledde fram till det militära


nederlaget för den gerillarörelse som Che ledde?

– Vi har diskuterat den frågan mycket och det är fruktbart att återigen
debattera temat, säger Nila.

– Bristen på stöd från kommunistpartiet och avsaknad av stöd från


andra politiska krafter när brytningen blev ett faktum, är en viktig
faktor. Men även det geografiska området som valdes för att inleda
kampen, det var inte det bästa. Koncentrationen av arbetare och
bönder fanns inte där utan i västra Bolivia. Därför talar mycket för att
det valda området i stället skulle vara en korridor i riktning mot
Argentina.

CIA-agenter och kubanska exilmän


Den bolivianska gerillan under Ches befäl led mer eller mindre ett
militärt nederlag efter bara elva månaders existens. Men Loyola gör
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
oss uppmärksammade på att Ches motto var att ”skapa ett, två eller
tre Vietnam”.

– Därför fanns det peruanska och argentinska kamrater som ett stöd
för den revolutionära verksamheten. Che hade kontakter i Argentina
och Peru som stod i direkt förbindelse med gerillan. Bolivia är beläget
mellan dessa två länder och utgjorde ett brohuvud. Che talade till oss
om en kamp på 15 år och underströk att den mest besvärliga fasen
utgjordes av Bolivia. Jag tror att Che hade rätt klart för sig
förutsättningarna för kampen.

bu Jag föreställer mig att USA satte in alla möjliga resurser för att
kväva den gnista som gerillan kunde tända, i synnerhet med en
legendarisk person som Che i spetsen?

– Naturligtvis. Hit kom många CIA-agenter som hade sällskap av


kubanska ”gusanos” (som exilkubanerna kallades när lämnade Kuba
för Miami efter revolutionen, reds anm.). Det kom Gröna baskrar med
erfarenhet från Vietnam, elitsoldater från Stroessners Paraguay med
flera länder, säger Loyola.

Che tillbaka till Kuba


Även om Che är fysiskt död, syns han överallt i världen som en
moraliskt och fläckfri rebell som inte går att smutskasta. På internet
finns det 691.000 olika webbsidor och till och med den kommersiella
industrin gör profit på denne revolutionär. Det är också något av
ödets ironi, att Che överlevde den president som tillät att Ches
kvarlevor överlämnades till Kuba. ”Goni” som talade om att den
”colombianska gerillan finansierade” upproret störtades av sitt eget
folk i oktober 2003.

Nila:

– Under Gonzalo Sanchez de Lozadas första regering, (1993-1996)


trodde man att man skulle kunna göra sig av med den politiska
symboliken kring Che genom att överlämna hans kvarlevor till Kuba

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
vilket skedde 1995 och 1997. Vid 30-årsminnet av hans död i byn
Higueras genomfördes en minneshögtid av stor betydelse som
bekräftade Ches storhet. I varje manifestation, kamp eller annat
uttryck för folkets strävan efter ett bättre liv i världen finns alltid Che
närvarande.

Che, säger de tre kvinnorna samstämmigt, förkroppsligade kurage,


etik och en politisk klarhet. Det är det som Che förmedlar i generation
efter generation som gör att han är odödlig.

– Även om hans kvarlevor fördes till Kuba så upplever vi ett fenomen


som om han fortsätter att leva hos oss i Bolivia, tillägger Sonia. Hon
menar att Che stred för en revolutionär förändring med vapen i hand
men det var en förändring i första hand på det humana planet som
skulle följas av politiska, ekonomiska och sociala förändringar.

LO-ordförande vill ett nytt Kuba


Dagen innan intervjun i La Paz talade jag med Jaime Solares,
ordförande för COB som både till mig och offentligt sa att Bolivias
arbetare och fackföreningar slåss för att upprätta en liknande politisk,
social och ekonomisk modell som den på Kuba. Han pekar på
utbildning och hälsovård där barnadödligheten ligger under USA:s
och ljusår från det bolivianska dramat. Men uttalandet väckte
bestörtning i reaktionära kretsar i Bolivia.

– Det är en önskan som alla latinamerikanska arbetare och folk vill,


säger Loyola utan att darra det minsta på stämman. De sociala och
ekonomiska förhållandena i Bolivia i dag är sämre än 1967. Jag
återvände till Ñancahuazú efter 26 år och kunde inte känna igen
området och tänkte att jag hade misstagit mig på platsen för allt var
nedhugget och naturen förstörd. Den sociala situationen är
fruktansvärd och barn får ingen sjukvård, inte ens en aspirin.
Analfabetismen fortsätter och är högre än 1967 och möjligheterna till
studier är små. Diskrimineringen mot indianfolken fortsätter och
arbetslösheten ökar.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
– Därför är skillnaden mellan Kuba och Bolivia, trots USA-blockaden,
himmelsvidd. Många ungdomar i Ñancahuazú, som inte ens var
födda 1967, arbetar i dag som turistguider och visar de läger som vi
förfogade över i gerillan eller grottorna som vi hade gjort för
förnödenheter. På minnet av Che får dessa ungdomar sin utkomst.

Gerillan reorganiseras efter Ches död


Vad hände efter Ches död med dessa och andra kvinnor och män
som hade slagits sida vid sida med Che eller verkat i städernas
underjordiska arbete? undrar jag. ”Kampen fortsatte”, summerar de
kortfattat. Men den militära och polisiära repressionen fortsatte och
intensifierades. Och med den, offrens antal.

Loyola hade fängslats en månad innan Che avrättades och


tillbringade nästan tre år i fängelset, september 1967 till juli 1970. När
gerillarörelsen återfick kraft under Theodoro Ponte 1970,
deporterades hon och tio andra fängslade kamrater till Chile.

– Ingen ville ge oss politisk asyl. Men av en tillfällighet hade ett


kubanskt fartyg gått in i hamnen i Antofagasta och med den for vi
vidare till Kuba. Vi återvände i all hemlighet från Kuba men 1971
genomförde general Hugo Banzer en militärkupp vilket minskade
våra möjligheter att utveckla gerillan. Militärens främsta mål var att
likvidera ELN-gerillan. Jag fängslades återigen 1972 men släpptes
1974.

1980 genomförde general Garcia Meza en blodig statskupp som


tvingade Loyola att lämna Bolivia och fly till Sverige. Men bara tre år
senare återvände hon till Bolivia

”Vi återvänder till bergen och djungeln”

Sonia anslöt sig till gerillan efter Ches död och Theodoro Pontes
försök att reorganisera ELN 1970.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
– Jag fängslades 1972 och arbetade aktivt med flera strömningar
som hade det gemensamma att de härstammade från ELN. 1980
fängslades jag igen.

Nila Heridia anslöt sig i augusti 1968, i det som var kvar av ELN-
gerillan. Inti Peredo, som stred med Che ända till slutet men som
lyckades ta sig ur arméns inringning den 7 oktober 1967, hade
återvänt till Bolivia. ”Vi återvänder till bergen och djungeln”, var ett
dokument som var en proklamation om att ELN-gerillan inte var
utslagen utan höll på att omgruppera sig. Nila spred detta viktiga
dokument på universitetet i La Paz och tog sina första steg in i det
konspirativa underjordiska arbetet. Men nu för gerillan.

– Mitt engagemang var mycket starkt och jag stod i direkt förbindelse
med Theodoro Ponte. Jag var nu utexaminerad läkare och fick
naturligtvis behandla många sårade kamrater. I min klass på
universitetet anslöt sig 13 kamrater till gerillan. Vi tillhörde den urbana
gerillan vars arbete prioriterades efter de tidigare erfarenheterna (läs
Ñancahuazú).

Nila Heridia var en ”offentlig” person som hade uppgiften att ge


”täckning” åt andra kamraters verksamhet. 1971, när flera kamrater
återvände till Bolivia från Kuba. När Banzer genomförde
militärkuppen 1971 hade gerillan utarbetade planer på att inta den
högsta befälstaben. Men Nila upptäcktes fullt beväpnad när gruppen
drog oss tillbaka till sjukhuset med militären och stridsvagnarna i
hälarna. Den dagen ”brände” hon sig.

– Jag hotade portvakterna på sjukhuset med k-pisten för att rädda vår
gerillakolonn som naturligtvis inte kunde göra motstånd mot
stridsvagnar. Jag tvingades gå under jorden i augusti 1971 till mars
1972, på grund av att vi hade blivit angivna av en före detta kamrat.
En otrolig förföljelse inleddes men i maj 1972 gick vi över gränsen till
Chile.

Revolutionär samordning mellan länderna

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Nila tillbringade 1972-1976 ett liv i den underjordiska kampen för att
bygga ett demokratiskt Bolivia. Kontakter togs med andra
revolutionära rörelser i Argentina (ERP-PRT), Chile (MIR) och
Uruguay (Tupamaros) för att ”samordna motståndet”. Däremot
exkluderades kommunistpartierna som i Chile och Uruguay hade
masstöd.

För Nilas del slutade denna etapp 1976 då hon återigen fängslades.
Hennes argentinske man, Gerardo, skickades till Argentina där han
”försvann” i händerna på militärjuntan som tillsammans med de andra
militärdiktaturerna i Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay och Brasilien
samarbetade i det blodiga nätverket under täcknamnet ”Operación
Condor”. Samma öde rönte även Loyolas man.

– Jag fick tillbringa två år till i fängelset. 1973 hade militärkuppen i


Chile ägt rum vilket omöjliggjorde att vi skulle kunna passera gränsen
utan större problem. Däremot kunde vi fortfarande gå över gränsen
till Argentina och Peru med hjälp av kamraterna där. Vår politiska
slutsats var att behålla ELN för den väpnade kampen men att det
krävdes ett minutiöst politiskt basarbete, vilket tidigare hade varit den
svaga punkten, akilleshälen. Men detta arbete var mycket farligt och
riskabelt, säger ”Ivana”.

1978 deporterades hon till Frankrike men detta europeiska land


kunde inte förmå Nila från att inte återvända till Bolivia sex månader
senare när en amnesti utfärdades. Men 1980, vid general Mezas
blodiga statskupp, tvingades hon att återigen gå under jorden. Ett år
senare greps hon och deporterade än en gång från Tupac Kataris
jord.

Che lever vidare i varje kämpande bolivians anda


De ler vid minnena men det är inte bara minnen utan ”lärdomar för
den fortsatta kampen”. Ty dessa kvinnor, som praktiskt taget har
stridit och kämpat i ett halvt sekel, finner ingen ro framför teven i La
Paz. De är aktiva både i den Permanenta kommittén för de mänskliga
rättigheterna som i Föreningen för de anhöriga till de försvunna.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Bittra? Nej, inte det minsta, de förkroppsligar vad Marx kallade för
den ”historiska optimismen” och ser det bolivianska folkets uppror tre
veckor tidigare som ett uttryck för att Che lever vidare i varje
kämpande bolivians anda.

– Bolivias folk hade och har bara sina bojor att förlora.

Dick Emanuelsson
Not: Che anlände till Bolivia den 4 november 1967 med
uruguayanskt pass under namnet Adolfo Mena Gonzalez,
”specialkommissionär från OAS”.

– I sitt budskap till den Trikontinentala konferensen


upprepade han detta tänkande:

"Allt vårt handlande är ett stridsrop mot imperialismen, och en


enträgen bön till folken om enighet och sammanhållning gentemot
människosläktets stora fiende: Nordamerikas Förenta Stater. Var
än döden må överraska oss är den välkommen, om bara vårt
stridsrop nått någon annans öra, om bara någon annans hand
sträckts ut för att fatta våra vapen och andra människor stämt upp
sorgesången över oss med smattrande kulsprutor och nya rop på
kamp och seger!"

(Fidel Castro, citerar Che, november 1967, en månad efter


dennes död).

(Översättning Eva Björklund, Che på svenska, utgiven av Svensk-


Kubanska Föreningen 1997

Läs mer om Bolivia

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD