Está en la página 1de 1

08 05 17

PROBLEMA 01 PROBLEMA 01 PROBLEMA 01


Halla el valor de “” en: Halla el valor de “a + b + c” en: Halla “a + b”

13x52  9
o
abc  axbxcx5 53267a3b  9

PROBLEMA 02
PROBLEMA 02 PROBLEMA 02
Halla el valor de “b – a” en: Si a + b + c = 12. Halla el valor de “b”
Halla (amáximo)
o

aba2b  99
o
abc  11 a048a6  11

PROBLEMA 03
PROBLEMA 03 PROBLEMA 03
Calcula el valor de “2a – b” si el
Halla el máximo valor de “a + b + c” Halla “a + b” mínimo:
numeral:
en:
o a532  9
a441b78c6  33
o
a1a8b4  72 ;(b  2)
3b58  11

PROBLEMA 04 PROBLEMA 04
Halla el valor de “a + b” en: Si: PROBLEMA 04
o 6ab2 Halla (amínimo + bmáximo)
89a46b  56 Es múltiplo de 3 y 4, además: o

o
3a251  9
ab  11 o
PROBLEMA 05 Halla “a + b” 3259b  4
Halla el valor de “m + n” en:
o
6m35  9 PROBLEMA 05 PROBLEMA 05
o Calcula el valor de “a + b” si: Halla (a + b) mínimo:
4(m  2)n5  11 o
a3542  3
o
5a10b  72
o

PROBLEMA 06 2317b4  9
Halla el valor de “x” en: PROBLEMA 06
o Calcula la suma de todos los valores
4 x17  11 posibles de a y b. PROBLEMA 06
o Halla “x” en:
13a2ba  63 o

PROBLEMA 07 21327 x  8
Halla el valor de “a” en:
o PROBLEMA 07
13a372  7 Halla el valor de “a” PROBLEMA 07
o Halla el valor de “a + b”
1a  2a  3a  ...  10a  9 o
4ab58a  56

01