Está en la página 1de 4

I.

BETACLATAMIDE
a) Peniciline – peniciline naturale (numite si generatia intaia):
-penicilina G (benzilpenicilina);
-benzatin penicilina G;
-procain penicilina G;
-penicilina V.
b) Peniciline rezistente la penicilinaze stafilococice (numite si de generatia a doua):
-oxacilina,
-cloxacilina,
-dicloxacilina,
-metilcilina,
-nafcilina.
c) Peniciline cu spectru larg (aminopenicilinele, numite si de generatia a treia):
-ampicilina,
-amoxicilina.
d) Peniciline cu spectru extins (anti-Pseudomonas, numite si peniciline de generatia a
patra). Sunt impartite in doua subfamilii:
CARBOXIPENICILINE
-carbenicilina,
-carbenicilina indanil-carindacilina,
-ticarcilina.
UREIDOPENICILINE
-azlocilina,
-nezlocilina,
-piperacilina.

ASOCIERI DE PENICILINE CU INHIBATORI DE BETALACTAMAZE:


-Amoxicilina+acid clavulanic (coamoxiclav)
-Ampicilina+sulbactam
-Ticarcilina+acid clavulanic
-Piperaciclina+tazobactam
e) Cefalosporine
Cefalosporine de generatia I:
Parenterale: Orale:
-cefalotin; -cefalexin;
-cefazolin; -cefradin;
-cefradin; -cefradroxil.
-cefapirin.
Cefalosporine de generatia a II-a sunt doua subgrupe:
- cefalosporine propriu-zise (subgrupul cefuroximei):
Parenterale: Orale:
-cefuroxin; -cefaclor;
-cefamandol; -cefuroxim axetil;
-cefaranid; -cefprozil;
-cefonicid. -cefatrizin;
-foracarbef (este un
carbacefem).
-Cefamicine ( subgroup asemanator cu cefalosporinele ):
Parenterale :
-cefoxitin;
-cefotetan;
-cefmetazol;
Cefalosporinele de generatia a III-a sunt doua subgrupe:
-cefalosporine 3 foarte active pe bacilli gram-negativi nepiocianici:
Parenterale: Orale:
-ceftriaxon; -ceftibuten;
-cefotaxim; -cefpodoxim proxetil;
-ceftizoxim; -cefixim;
-moxalactam ( latamoxff )
-cefalosporine 3 active pe pseudomonas:
Parenterale:
-cefoperazon;
-ceftazidim.
Cefalosporine de generatia a IV-a:
Parenterale:
-cefepim;
-cefpirom.
-Carbepeneme ( tienamicine );
-Imipenem+cilastatin;
-Meropenem.
-Monobactame :
-Aztreonam.

II. AMINOGLICOZIDE

-Streptomicina;
-Kanamicina;
-Amikacina;
-Gentamicina;
-Tobramicina;
-Sisomicina;
-Netilmicina;
-Spectinomicina;
-Neomicina;
-Paromomicina;
-Isepamicina.

III.POLIPEPTIDE CICLICE

Sunt doua subgrupe specializate exclusive:


a) active numai pe bacilli gram-negativi aerobi:
-colistina;
-polimixina B.
b) active numai pe bacterii gram-pozitive:
-bacitracina;
-tirotricina.
IV.MACROLIDE:

Orale:
-Eritromicina:
-baza;capsule orale;
-saruri ( stearat ); tablete;
-esteri (etilsuccinat, estolat=proprionil laurelsulfat); b.
-Spiramicina;
-Josamicina.

Parenterale:
-Eritromicina, saruri ( lactobionat, gluceptat ).

V.AZALIDE (macrolide de sinteza ):

Sunt foarte inrudite cu eritromicina.


-Azitromicina;
-Roxitromicina;
-Claritromicina;
-Diritromicina.

VI.LINCOSAMIDE:

-Lincomicina;
-Clindamicina.

VII.SINERGISTINE:

-Pristamicina;
-quinupristin+dalfopristin.

VIII.GLICOPEPTIDE:

-Vancomicina;
-Teicoplanina.

IX.TETRACICLINE:

-Tetraciclina;
-Oxitetraciclina;
-Rolitetraciclina;
-Doxiciclina;
-Minociclina.

X.CLORAMFENICOLI:

-Cloramfenicol;
-Cloramfenicol hemisuccinat;
-Tiamfenicol.

XI.RIFAMPICINE:
-Rifampicina;
-Rifabutin.

XII.FLUOROCHINOLONE:

-Norfloxacin;
-Ofloxacin;
-Ciprofloxacin;
-Pefloxacin;
-Lomefloxacin;
-Levofloxacin;
-Sparfloxacin;
-Gryafloxacin;
-Trovafloxacin.

XIII.SULFAMIDE SI ASOCIERI CU ANTIFOLATI:

-Sulfizoxazol;
-Sulfadiazina;
-Sulfametoxidiazina;
-Sulfametoxazol +trimetoprim ( cotrimoxazol )

XIV.FOSFOMICIN:

Este unicul antibiotic dintr-o familie neinrudita cu altele, bactericid.


-Fosfomicin ( parenteral )
-Fosfomicin trometamin ( per os )

XV.NITROIMIDAZOLI:

-Metronidazol;
-Ornidazol;
-Tinidazol.

XVI.NITROFURANI:

-Nitrofurantoin;
-Furazolidon (pentru diaree acuta )

XVII.ACID FUSIDIC:

Este singurul antibiotic cu structura steroidiana.

XVIII.MUPIROCIN
( acid pseudomonic )