Está en la página 1de 2

UNIBERTSITATEKO

BIBLIOTEKA
BIBLIOTECA
NOLA INTERPRETATU ETA
UNIVERSITARIA
NOLA BILATU KATALOGOAN
ERREFERENTZIA BIBLIOGRAFIKOAK

1) LIBURUEN erreferentziak 2) LIBURU ATALEN erreferentziak

ADIBIDEAK ADIBIDEA

Astigarraga, A. & Lazkano, E. (2011). Robot mugikorrak: Vicente, A. (2004). Marketin ekologikoa. In M. S. Aguirre
oinarriak. Bilbo: Udako Euskal Unibertsitatea. (Koord.), Sektore espezifikoetako marketina (439-478 or.).
Bilbo: UPV/EHU.
Elortza, J.M. (2000). Kimika fisikoa.. Usurbil: Elhuyar.

LIBURUA
Bilaketa TITULUAren arabera egingo dugu…

Bilaketa liburuaren TITULU edo ARDURADUN


TITULUA NAGUSIAren ren arabera egingo dugu (editorea, zuzendaria,
Koordinatzailea…) INOIZ EZ atalaren egile edo izenburuaren
arabera.

Liburuaren
IZENBURUA

…edo TITULUA-EGILEA konbinatuz (adibidez, titulua oso


orokorra bada)

TITULUA
- EGILEA

3) ALDIZKARI ARTIKULUEN erreferentziak

ADIBIDEA

Barquin, A. (2010). Etorkinen seme-alabak


seme eskolan: Zer
aldatzen ari da? Hik hasi, 143, 29-32.
29

ALDIZKARIA

Bilaketa aldizkariaren IZENBURUAren


IZENBURUA arabera egingo dugu
INOIZ EZ artikuluaren egile edo izenburuaren arabera.

Aldizkariaren
IZENBURUA

UNIBERTSITATEKO BIBLIOTEKA
http://www.ehu.eus/eu/web/biblioteka

KATALOGOA
http://encore.ehu.eus
UNIBERTSITATEKO
BIBLIOTEKA
BIBLIOTECA
CÓMO INTERPRETAR
UNIVERSITARIA REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y
BUSCARLAS EN EL CATÁLOGO

1) Referencias de LIBROS 2) Referencias de CAPÍTULOS DE LIBROS

EJEMPLOS EJEMPLO

Gardner, H. (1998). Inteligencias múltiples:: la teoría en la Aguilar Fernández, P. (1998). La guerra civil española en
práctica. Barcelona : Paidós. el discurso nacionalista vasco. En La transición en el País
Vasco y España: historia y memoria (pp. 121-156). Leioa:
Lehninger, A.L., Nelson, D.L. & Cox, M.M. (2014). Principios UPV/EHU.
de bioquímica. Barcelona: Omega.
LIBRO
Haremos la búsqueda por el TÍTULO…

Realizaremos la búsqueda por el TÍTULO del libro o por su


TÍTULO RESPONSABLE PRINCIPAL (editor/a,
(editor director/a,
coordinador/a…),…), NUNCA por el autor o la autora del capítulo ni
por el título de éste.

TÍTULO
LIBRO

…o combinando TÍTULO-AUTOR/A (por ejemplo


emplo, si el título es
muy general).

TÍTULO-
AUTOR/A
3) Referencias de ARTÍCULOS DE REVISTAS

EJEMPLO

Díez Peralta, E. (2011). Los derechos de la mujer en el


derecho internacional. Revista Española de Derecho
Internacional, 63(2), 87-121.
121.

REVISTA

Efectuaremos la búsqueda por el TÍTULO de la revista, NUNCA


por el autor o la autora del artículo ni por título de éste.
ést

TÍTULO
REVISTA

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
http://www.ehu.eus/es/web/biblioteka

CATÁLOGO
http://encore.ehu.eus