Está en la página 1de 1

28. Tantaka-tantaka, LagunAroz blai!

Nola finantzatzen dira pentsioak?


Banaketa sistema vs. Kapitalizazio sistema
Pentsioen sistema publikoa banaketa sisteman batean
oinarrituta dago. Sistema pribatuak (LagunAro, EPSV),
berriz, kapitalizazio sistema batean oinarrituta daude
Sistema publikoan, langile aktiboen urteko kotizazioek urte
horretako pentsiodunen pentsioak ordaintzeko balio dute
(gure kotizazioekin gure guraso eta aitona-amonen pentsioak
ordaintzen dira, eta gureak gure seme-alaben eta biloben
kotizazioekin ordainduko dira).

GIZARTE SEGURANTZA

LagunAro sisteman, aktibo gauden bitartean egiten ditugun


kotizazioek, gehi diru hori inbertitzetik lortzen dugun diruak,
gure etorkizuneko pentsioak ordaintzeko balio dute.

Informazio gehiago: www.lagunaro.es