Está en la página 1de 2

SOLICITUD PARA EL LLAMAMIENTO DE PARTICIPACION VOLUNTARIA PARA LA PROVISION DE

PUESTOS DE TRABAJO DOCENTES

1. DATOS PERSONALES

Apellido 1 Jimenez Apellido 2 Regalado Nombre Pablo


DNI: 73116073Q
Teléfonos: 1) 692171211 2) 948266254

2. OFERTA/S DE CONTRATACIÓN QUE SOLICITA

Código de oferta Especialidad e idioma Centro

1) 41279 Biologia geología castellano IESNAPA Felix Urabayen

2)                  


3)                  
4)                  
5)                  

3. DATOS DE TITULACIÓN DEL ASPIRANTE

Titulación requisito especialidad: Licenciado Farmacia


Titulación requisito de Formación pedagógica: Máster formación de profesorado secundaria MUP
Titulación requisito euskera:      
Titulación requisito perfil:      

IRAKASLE POSTUAK BETETZEKO DEIALDIAN BORONDATEZ PARTE HARTZEKO ESKABIDEA

1. DATU PERTSONALAK

1. Deitura       2. Deitura       Izena      


NANa:        
Telefonoak: 1)       2)      

2. ESKATZEN D(IT)UEN KONTRATAZIO ESKAINTZA(K)

Eskaintzaren kodea Espezialitatea eta hizkuntza Ikastetxea

1)                  


2)                  
3)                  
4)                  
5)                  

3. IZANGAIAREN IKASKETA DATUAK

Espezializatearen nahitaezko titulazioa:      


Formakuntza pedagogikoaren nahitaezko titulazioa:      
Euskara titulazio eskakizuna:      
Profil titulazio eskakizuna: