Está en la página 1de 44

POLIESPORTIU MUNICIPAL JOAN ORTOLL

PROJECTE DE MILLORA ENERGÈTICA, REFORMA I AMPLIACIÓ


AJUNTAMENT

CALAFELL SEGUR DE
CALAFELL

MERCAT
ESTACIÓ

PORT DE
SEGUR DE
CALAFELL
EMPLAÇAMENT
ESTAT ACTUAL - PLANTA BAIXA
ESTAT ACTUAL - PLANTA PRIMERA
ESTAT ACTUAL - ALÇATS
ESTAT ACTUAL - ALÇATS
ESTAT ACTUAL - ALÇATS
ESTAT ACTUAL - ALÇATS
ESTAT ACTUAL - SECCIONS
ESTAT ACTUAL - SECCIONS
OBJECTIUS

I - MILLORAR EL COMPORTAMENT ENERGÈTIC DE L’EDIFICI


REDUINT DEMANDA ENERGÈTICA

REDUINT ELS CONSUMS ENERGÈTICS

II - CONDICIONAR L’EQUIPAMENT A LES SEVES NECESSITATS ACTUALS


NOVES PISTES EXTERIORS

AUGMENTAR LA DOTACIÓ DE VESTIDORS

MILL0RAR L’ACCESSIBILITAT I SERVEIS DEL TEATRE


CONDICIONAR L’ACTUAL BIBLIOTECA COM A NOVES OFICINES DEL CLUB
MILLORAR L’ACCESSIBILITAT GENERAL AL POLIESPORTIU

CONDICIONAR L’URBANITZACIÓ DE L’ENTORN


OBJECTIUS

I - MILLORAR EL COMPORTAMENT ENERGÈTIC DE L’EDIFICI


REDUINT DEMANDA ENERGÈTICA

REDUINT ELS CONSUMS ENERGÈTICS

II - CONDICIONAR L’EQUIPAMENT A LES SEVES NECESSITATS ACTUALS


NOVES PISTES EXTERIORS

AUGMENTAR LA DOTACIÓ DE VESTIDORS

MILL0RAR L’ACCESSIBILITAT I SERVEIS DEL TEATRE


CONDICIONAR L’ACTUAL BIBLIOTECA COM A NOVES OFICINES DEL CLUB
MILLORAR L’ACCESSIBILITAT GENERAL AL POLIESPORTIU

CONDICIONAR L’URBANITZACIÓ DE L’ENTORN


OBJECTIUS

I - MILLORAR EL COMPORTAMENT ENERGÈTIC DE L’EDIFICI


REDUINT DEMANDA ENERGÈTICA

REDUINT ELS CONSUMS ENERGÈTICS

II - CONDICIONAR L’EQUIPAMENT A LES SEVES NECESSITATS ACTUALS


NOVES PISTES EXTERIORS

AUGMENTAR LA DOTACIÓ DE VESTIDORS

MILL0RAR L’ACCESSIBILITAT I SERVEIS DEL TEATRE


CONDICIONAR L’ACTUAL BIBLIOTECA COM A NOVES OFICINES DEL CLUB
MILLORAR L’ACCESSIBILITAT GENERAL AL POLIESPORTIU

CONDICIONAR L’URBANITZACIÓ DE L’ENTORN


OBJECTIUS

I - MILLORAR EL COMPORTAMENT ENERGÈTIC DE L’EDIFICI


REDUINT DEMANDA ENERGÈTICA

REDUINT ELS CONSUMS ENERGÈTICS

II - CONDICIONAR L’EQUIPAMENT A LES SEVES NECESSITATS ACTUALS


NOVES PISTES EXTERIORS

AUGMENTAR LA DOTACIÓ DE VESTIDORS

MILL0RAR L’ACCESSIBILITAT I SERVEIS DEL TEATRE


CONDICIONAR L’ACTUAL BIBLIOTECA COM A NOVES OFICINES DEL CLUB
MILLORAR L’ACCESSIBILITAT GENERAL AL POLIESPORTIU

CONDICIONAR L’URBANITZACIÓ DE L’ENTORN


OBJECTIUS

I - MILLORAR EL COMPORTAMENT ENERGÈTIC DE L’EDIFICI


REDUINT DEMANDA ENERGÈTICA

REDUINT ELS CONSUMS ENERGÈTICS

II - CONDICIONAR L’EQUIPAMENT A LES SEVES NECESSITATS ACTUALS


NOVES PISTES EXTERIORS

AUGMENTAR LA DOTACIÓ DE VESTIDORS

MILL0RAR L’ACCESSIBILITAT I SERVEIS DEL TEATRE


CONDICIONAR L’ACTUAL BIBLIOTECA COM A NOVES OFICINES DEL CLUB
MILLORAR L’ACCESSIBILITAT GENERAL AL POLIESPORTIU

CONDICIONAR L’URBANITZACIÓ DE L’ENTORN


OBJECTIUS

I - MILLORAR EL COMPORTAMENT ENERGÈTIC DE L’EDIFICI


REDUINT DEMANDA ENERGÈTICA

REDUINT ELS CONSUMS ENERGÈTICS

II - CONDICIONAR L’EQUIPAMENT A LES SEVES NECESSITATS ACTUALS


NOVES PISTES EXTERIORS

AUGMENTAR LA DOTACIÓ DE VESTIDORS

MILL0RAR L’ACCESSIBILITAT I SERVEIS DEL TEATRE


CONDICIONAR L’ACTUAL BIBLIOTECA COM A NOVES OFICINES DEL CLUB
MILLORAR L’ACCESSIBILITAT GENERAL AL POLIESPORTIU

CONDICIONAR L’URBANITZACIÓ DE L’ENTORN


OBJECTIUS

I - MILLORAR EL COMPORTAMENT ENERGÈTIC DE L’EDIFICI


REDUINT DEMANDA ENERGÈTICA

REDUINT ELS CONSUMS ENERGÈTICS

II - CONDICIONAR L’EQUIPAMENT A LES SEVES NECESSITATS ACTUALS


NOVES PISTES EXTERIORS

AUGMENTAR LA DOTACIÓ DE VESTIDORS

MILL0RAR L’ACCESSIBILITAT I SERVEIS DEL TEATRE


CONDICIONAR L’ACTUAL BIBLIOTECA COM A NOVES OFICINES DEL CLUB
MILLORAR L’ACCESSIBILITAT GENERAL AL POLIESPORTIU

CONDICIONAR L’URBANITZACIÓ DE L’ENTORN


OBJECTIUS

I - MILLORAR EL COMPORTAMENT ENERGÈTIC DE L’EDIFICI


REDUINT DEMANDA ENERGÈTICA

REDUINT ELS CONSUMS ENERGÈTICS

II - CONDICIONAR L’EQUIPAMENT A LES SEVES NECESSITATS ACTUALS


NOVES PISTES EXTERIORS

AUGMENTAR LA DOTACIÓ DE VESTIDORS

MILL0RAR L’ACCESSIBILITAT I SERVEIS DEL TEATRE


CONDICIONAR L’ACTUAL BIBLIOTECA COM A NOVES OFICINES DEL CLUB
MILLORAR L’ACCESSIBILITAT GENERAL AL POLIESPORTIU

CONDICIONAR L’URBANITZACIÓ DE L’ENTORN


OBJECTIUS

I - MILLORAR EL COMPORTAMENT ENERGÈTIC DE L’EDIFICI


REDUINT DEMANDA ENERGÈTICA

REDUINT ELS CONSUMS ENERGÈTICS

II - CONDICIONAR L’EQUIPAMENT A LES SEVES NECESSITATS ACTUALS


NOVES PISTES EXTERIORS

AUGMENTAR LA DOTACIÓ DE VESTIDORS

MILL0RAR L’ACCESSIBILITAT I SERVEIS DEL TEATRE


CONDICIONAR L’ACTUAL BIBLIOTECA COM A NOVES OFICINES DEL CLUB
MILLORAR L’ACCESSIBILITAT GENERAL AL POLIESPORTIU

CONDICIONAR L’URBANITZACIÓ DE L’ENTORN


OBJECTIUS

I - MILLORAR EL COMPORTAMENT ENERGÈTIC DE L’EDIFICI


REDUINT DEMANDA ENERGÈTICA

REDUINT ELS CONSUMS ENERGÈTICS

II - CONDICIONAR L’EQUIPAMENT A LES SEVES NECESSITATS ACTUALS


NOVES PISTES EXTERIORS

AUGMENTAR LA DOTACIÓ DE VESTIDORS

MILL0RAR L’ACCESSIBILITAT I SERVEIS DEL TEATRE


CONDICIONAR L’ACTUAL BIBLIOTECA COM A NOVES OFICINES DEL CLUB
MILLORAR L’ACCESSIBILITAT GENERAL AL POLIESPORTIU

CONDICIONAR L’URBANITZACIÓ DE L’ENTORN


OBJECTIUS

I - MILLORAR EL COMPORTAMENT ENERGÈTIC DE L’EDIFICI


REDUINT DEMANDA ENERGÈTICA

REDUINT ELS CONSUMS ENERGÈTICS

II - CONDICIONAR L’EQUIPAMENT A LES SEVES NECESSITATS ACTUALS


NOVES PISTES EXTERIORS

AUGMENTAR LA DOTACIÓ DE VESTIDORS

MILL0RAR L’ACCESSIBILITAT I SERVEIS DEL TEATRE


CONDICIONAR L’ACTUAL BIBLIOTECA COM A NOVES OFICINES DEL CLUB
MILLORAR L’ACCESSIBILITAT GENERAL AL POLIESPORTIU

CONDICIONAR L’URBANITZACIÓ DE L’ENTORN


ESQUEMA - TIPUS D’INTERVENCIONS
ESQUEMA - ACTUACIONS A L’ENVOLVENT
ESQUEMA - NOU FUNCIONAMENT
ESQUEMA - NOU FUNCIONAMENT
ACTUACIONS EN FAÇANA
ACTUACIONS EN COBERTA
PROPOSTA PLANTA COBERTA
PROPOSTA - PLANTA BAIXA
ZOOM 1 - NOU ACCÉS
ZOOM 2 - AMPLIACIÓ DELS VESTIDORS. GRADA EST
ZOOM 3 - REFORMA ACCÉS TEATRE
PROPOSTA - PLANTA PRIMERA
ZOOM 3 - PISTA PRINCIPAL
PROPOSTA - ALÇATS
PROPOSTA - ALÇATS
PROPOSTA - SECCIONS
PROPOSTA - IMATGE NOVA PELL
PROPOSTA - IMATGE DE LA PROPOSTA
PROPOSTA - IMATGE DE LA PROPOSTA
PROPOSTA - IMATGE DE LA PROPOSTA
PROPOSTA - IMATGE DE LA PROPOSTA
GRÀCIES