Está en la página 1de 10

DEKLINABIDEA, LOKAILUAK, IRAKURRI

ADITZA ETA ABAR LANTZEKO


IRAKURTZEKO
ARIKETAK

Erantzun egokia aukeratu 7 ¡A ver si lo haces bien!


IKUSTERA ONDO
EGITEN BADUZU!
1 Egunero _____________ naiz lanera. EA ONDO EGITEN
DUZUN!
JOAN
EA ONDO EGITEN
JOATEN BADUZU!
ONDO EGITEN
JOANGO DUZULA!
JOATEKO
8 ¡Qué calor!
2 Bihar mendira _____________ gara. BAI BERO!
JOANGO HAU BEROA!
JOAN ZEIN BEROA!
JOATEN ZER BEROA!
JOATEKO
9 Tengo que ir a casa.
ETXERA JOATEN
3 Gaur goizean ez dut BEHAR DUT
______________
ETXERA JOAN
GOSALTZEN
BEHAR NAIZ
GOSALDUKO ETXERA JOAN NAHI
DUT
GOSALDU ETXERA JOAN
GOSALTZEA BEHAR DUT

4 Datorren astean oporretara 10 Tendrás que venir.


____________ naiz. ETORRI BEHAR
DUZU
JOAN
ETORRI BEHAR
JOATEN IZANGO DUZU
ETORTZEN BEHAR
JOATEKO IZANGO DUZU
JOANGO ETORRIKO BEHAR
DUZU

5 Astero ____________ zara bizikletaz. 11 Normalmente tengo que ir los viernes.


IBILTZEN OSTIRALERO JOAN
BEHAR DUT
IBILI
OSTIRALERA JOAN
IBILIKO BEHAR IZANGO
DUT
IBILITZEN OSTIRALERO JOAN
BEHAR IZATEN DUT
OSTIRALERO JOAN
6 Lanera joan naizenean, egunkaria BEHARTZEN DUT
______________ dut.
IRAKURTZEN
IRAKURRIKO
12 Orain itsusia da; baina lehen polita
______ .
IZANGO ZEN EKARRI DUZU!
ZEN EKAR EZAZU!
DA
NINTZEN 19 Ayer hiciste una tarta.
Atzo tarta bat egin ______________.
DUZU
13 Gu atzo mendira joan ___________ ZINEN
GARA
ZENUTEN
NINTZEN
ZENUEN
GINEN
GENUEN 20 Ayer comimos mucho.
Atzo asko jan _____________.
GENUEN
14 Zuek atzo oso berandu etorri
______________ GINEN
ZINETEN
DUGU
ZARETE
GENU
ZINEN
ZENUTEN 21 Hemos hablado de economía.
_____________ hitz egin dugu.
EKONOMIATIK
15 Nolakoa nahi duzu?
HONELA EKONOMIAREN

HAU EKONOMIAZ

HAULAKOA EKONOMIAKO

HONELAKOA
22 He oído rumores sobre ti.
Zurrumurruak entzun ditut
16 ________________ ez zaizkit ___________
gustatzen. ZURETZAT
HORRELAKO
ZUREAK
HORRELAKOAK
ZURE
HORLAKOAK
ZUTAZ
HORRELAKOA

23 Lo he hecho por eso.


17 ¡Ven rápido! _____________ egin dut.
______________________ azkar! HORRETIK
ETOR ZAITEZ
HORREKO
ETORTZEN ZARA
HORREN
ETORRI
HORREGATIK
ETORRI ZARA

24 El trabajo de los profesores es


18 ¡Tráelo! importante.
_________________ lana
EKARTZEN DUZU! garrantzitsua da.
EKARRI! IRAKASLEAREN
IRAKASLEN LAGUNARI
IRAKASLEEN LAGUNI
IRAKASLEKO LAGUNEI
LAGUNAK
25 Te daré una copia de mis notas.
Nire ___________ kopia emango
dizut. 31 No me lo digas a mi.
Ez esan _______
OHARRAREN
NI
OHARREEN
NIRI
OHARREN
NIEI
OHARTIK
NIRE

26 Todo esta en los libros.


Dena dago ____________ 32 Hay que echarles agua a las plantas.
________________ ura bota behar
LIBURUETAN zaie.
LIBURUAN LANDARERI
LIBURU LANDAREARI
LIBURUETATIK LANDARI
LANDAREEI
27 En los bares hace mucho calor.
______________ bero handia egiten
du. 33 No sé si vendrá.
Ez dakit etorriko ______
TABERNAN
DELA
TABERNEETAN
DELAKO
TABERNATARA
DEN
TABERNETAN
DA

28 Me gusta el cine.
Zinea gustatzen ___________ 34 Dile que venga.
Esaiozu _____________
DUT
ETORRI
NAIZ
ETORTZEKO
ZAIT
ETORRI DELA
ZAIZKIT
ETORTZEN DELA

29 Se os han perdido las llaves.


Giltzak galdu ____________ 35 Ha dicho que vendrá.
___________________ esan du.
ZAIZUE
ETORTZEKO
ZAIZKIZUE
ETORRIKO DEN
ZARETE
ETORRIKO DELA
DUZUE
ETORTZEN DELA

30 A mis amigos les gusta el teatro.


Nire ____________ antzerkia 36 No sabemos tu nombre.
gustatzen zaie. Ez ____________ zure izena.
DAUKAGU 42 No puedo ir.
___________ naiz joan.
JAKITEN DUGU EZIN
DUGU JAKIN BEHAR
DAKIGU AHAL
NAHI
37 Mikel sabe arreglar ordenadores.
Mikelek ordenagailuak ____________
daki. 43 No puedes venir.
KONPONTZEN Ezin __________ etorri.
DUZU
KONPONTZEA
DITUZU
KONPONDU
ZARA
KONPONTZEKO
EZ

38 He aprendido a cantar.
_____________ ikasi dut. 44 No pueden entrar.
KANTATU Ezin dira __________
SARTZEN
KANTATZEN
SAR
KANTATZEA
SARTUKO
KANTATZEKO
SARTU

39 ¿Qué dices?
Zer ________________? 45 No podemos hacer eso.
ESANGO DUZU Ezin _________ hori egin.
GARA
DIOZU
DUGU
DIZU
DITUGU
ESAN
ZAIGU

40 Las puertas de los bares están rotas.


______________ ateak apurtuta 46 ¿Qué tienes ahí?
daude. Zer __________ hor?
TABERNAKO DAKIZU
TABERNETAKO DAUKAZU
TABERNEETAKO DARAMAZU
TABERNEKO DAKARZU

41 Hay que respetar las señales de las 47 Tengo canas.


carreteras. Ileurdinak ___________
__________________ seinaleak
DAUKAT
errespetatu egin behar dira.
ERREPIDEKO DAKIT

ERREPIDETAKO DAUZKAT

ERREPIDEETAKO DAKIZKIT

ERREPIDEETATIK
48 Han venido en tren.
_____________ etorri dira.
TRENETIK 54 Esto es para Mikel.
Hau _________________ da.
TRENEAN MIKELARENTZAT
TRENAREKIN MIKELENTZAT
TRENEZ MIKELEENTZAT
MIKEL
49 Este ejercicio hay que hacerlo
oralmente.
Ariketa hau _________ egin behar 55 Las flores son para vosotros.
da. Loreak ____________ dira.
AHOZ ZUEN
AHOAREKIN ZUENARENTZAT
AHOTIK ZUENENTZAT
AHOZKO ZUENTZAT

50 ¿Cada cuánto vais a Logroño? 56 He traído regalos para los padres.


________________ joaten zarete Opariak ekarri ditut ______________
Logroñora?
GURASOENTZAT
ZENBAT
GURASOARENTZAT
ZENBATERO
GURASOERENTZAT
ZENBAT
BAKOITZEAN GURASO
BAKOITZEAN
ZENBAT
57 Son los libros para Idoia.
___________________ liburuak dira.
51 Vamos a Madrid los lunes. IDOIARENTZAT
____________ joaten gara Madrilera.
ASTELEHENEAN IDOIARENTZAKO

ASTELEHENA IDOIAREN

ASTELEHENERO IDOIARI

ASTELEHENETIK
58 ¿Dónde está el trabajo para mi?
Non dago ________________ lana?
52 Traigo pan. NIRETZATKO
Ogia ___________
DAUKAT NIRETZAT

DAKART NIRETZAKO

DAKIT NIREKIN

DARAMAT
59 Os habeis visto en la calle.
Kalean ikusi duzue _______
53 Llevamos libros. ELKAR
Liburuak _____________
DAKARTZAGU ZUEK

DAUZKAGU ZUK ETA HARK

DARAMATZAGU ELKARRI

DITUGU
60 Habeis ido juntos.
______________ joan zarete.
ELKAR DA
ELKARREKIN ZERGATIK DA
ZUEK HAREKIN BAITA
ELKARTUTA ETA DA

61 Venimos de aquellos montes. 67 No le riñas, porque no ha hecho


Mendi ____________ gatoz. nada.
HAIETAKO Ez egin errieta, ez ___________ ezer
egin.
HAIEN DULAKO
HARTATIK DUELA
HAIETATIK BAITU
ZERGATIK DU
62 Han salido por los agujeros.
___________ atera dira.
ZULOTIK 68 Tu también vendrás.
Zu _________ etorriko zara.
ZULOETATIK ERE
ZULOETAKO ERE BAI
ZULOTATIK BAITA
BAI ERE
63 Traen la verdura de las huertas.
____________ ekartzen dute
barazkia. 69 Esto es para la cabeza.
BARATZETIK Hau ____________ da.
BURUARENTZAT
BARATZEETATIK
BURURAKO
BARATZETATIK
BURURENTZAT
BARATZETAKO
BURUKO

64 Vamos a esos montes. Ez dakit


Mendi __________ goaz.
HORRETARA
70 Lo he llevado para probarlo.
HORIETARA _____________ eraman dut.
PROBATZEN
HORIEK
PROBATZERA
HORTARA
PROBATZEKO

65 Han traído cerveza a los bares. PROBATZERAKO


____________ garagardoa ekarri
dute.
TABERNETARA 71 Esto vale para arreglar todo.
Honek dena ____________ balio du.
TABERNARA KONPONTZERA
TABERNERA KONPONTZERAKO
TABERNARI KONPONTZEKO
KONPONDU
66 No se lo he dicho, porque es mentira.
Ez diot esan, gezurra ____________.
72 Tu eres bueno; yo, en cambio, malo. 78 Le he dicho que tiene que venir.
Zu zintzoa zara; ni, _____________, Etorri behar ___________ esan diot.
gaiztoa DULA
HALA ERE
DUELA
BAINA
DUEN
BAIZIK
DUELAKO
ORDEA

79 Me ha dicho que lo he hecho bien.


73 Tengo dinero pero no sé gastarlo. Ondo egin __________ esan dit.
Dirua dut ______ ez dakit gastatzen. DUTELA
BAIZIK
DUTLA
BAINA
DUDALA
BERRIZ
DULA
ETA

80 Sólo he llegado hasta tu casa.


74 No es rojo sino azul. Zure ____________ bakarrik iritsi
Ez da gorria, urdina ___________-- naiz.
BAIZIK ETXE ARTE
BAINA ETXERAINO
ORDEA ETXE
HALA ERE ETXETIK

75 No quiere; de todas formas, lo hará. 81 Estaré aquí hasta el jueves.


Ez du nahi; ___________ egingo du. _____________ egongo naiz hemen.
BERRIZ OSTEGUN ARTE
BAIZIK OSTEGUNERAINO
ORDEA OSTEGUNA
HALA ERE OSTEGUNERA ARTE

76 Están cansados. 82 Pregúntale si quiere.


______________ daude. Galdeiozu ea nahi _________
NEKATUTAK DUELA
NEKATUTA DU
NEKATU DUEN
NEKATUA DUN

77 Los he dejado atados. 83 No sabes quién vino.


____________ utzi ditut. Ez dakizu nor etorri _________
LOTUTA ZELA
LOTURIK ZEN
LOTUTAK ZENEN
LOTU ZENELA
84 ¿Sabes por dónde hay que ir? 90 Me han traído una máquina de
Ba al dakizu nondik joan behar escribir.
_______? ______________ ekarri didate.
DELA IDATZI MAKINA
DEN IDAZTEKO MAKINA
DELAKO IDAZTERAKO
MAKINA
DA MAKINA IDAZTEKO

85 Me ha dicho cuánto sabe. 91 He inventado un trapo para matar


Zenbat __________ esan dit. moscas.
DAKI Euliak ______________ asmatu dut.
DAKIELA ZAPIA HILTZEKO

DAKIEN HILTZEKO ZAPIA

DAKIN HIL ZAPIA


HILTZEN DIRA
ZAPIA
86 Me ha dicho que no lo sabe.
Ez ___________ esan dit.
DAKI 92 Ese es más grande.
Hori _____________ da.
DAKIEN HANDIA
DAKIENELA HANDIAGOA
DAKIELA HANDIAGO
HANDI GEHIAGO
87 ¿Que si tengo dinero?
Ea dirurik ___________?
DUT 93 Es demasiado bonito.
______________ da.
DUDAN POLITA GEHIEGI
BADUT POLIT GEHIEGI
BADUDALA POLITAGOA
POLITEGIA
88 Te he dicho que estudies.
____________ esan dizut.
IKASTEN DUZU 94 Eres el más grande.
______________ zara.
IKASTEN DUZULA HANDI GEHIAGO
IKASTEKO HANDIEGIA
IKASI DUZULA HANDIENA
HANDIAGOA
89 Es para escribir.
__________ da.
IDAZTEKO 95 Hay que ir más rápido.
_____________ joan behar da.
IDAZTERA AZKAR GEHIAGO
IDAZTEN AZKARRAGOA
IDATZI AZKARRAGO
AZKARREGI
12.- b
96 Comer demasiado es malo. 13.- c
_____________ jatea kaltegarria da. 14.- a
GEHIAGO 15.- d
16.- b
GEHIEGI
17.- a; c
GEHIEN 18.- b; d
GEHI 19.- d
20.- a
21.- c
97 Cada vez comes más. 22.- d
_________________ jaten duzu.
GERO ETA 23.- d
GEHIAGO 24.- c
GERO ETA GEHIEN 25.- c
26.- a
BAKOITZEAN
GEHIAGO 27.- d
BAKOITZEAN 28.- c
GEHIEN 29.- b
30.- c
98 Estás gordo. 31.- b
_________ zaude. 32.- d
LODIA 33.- c
34.- b
LODITA
35.- c
LODI 36.- d
37.- a
LODIRIK
38.- b
39.- b
99 Has vuelto muy delgado. 40.- b
Oso ____________ itzuli zara.
41.- c
ARGAL 42.- a
ARGALA 43.- c
44.- d
ARGALAGO
45.- b
ARGALEN 46.- b
47.- c
48.- d
49.- a
50.- b
51.- c
52.- b
Emaitzak: 53.- c
1.- b 54.- b
2.- a 55.- d
3.- c 56.- a
4.- d 57.- b
5.- a 58.- c
6.- c 59.- a
7.- b 60.- b
8.- b 61.- d
9.- d 62.- b
10.- b 63.- c
11.- c 64.- b
65.- a
66.- c
67.- c
68.- a
69.- b
70.- c
71.- c
72.- d
73.- b
74.- a
75.- d
76.- b
77.- a
78.- b
79.- c
80.- b
81.- d
82.- c
83.- b
84.- b
85.- c
86.- d
87.- b
88.- c
89.- a
90.- b
91.- b
92.- b
93.- d
94.- c
95.- c
96.- b
97.- a
98.- c
99.- a