Está en la página 1de 7

.

PUCA QUERE SABER SOBRE…

ROSALÍA DE CASTRO
NOME…………………………………………………… DATA……………………………

Investiga! Entra na web da Fundación e Casa Museo de Rosalía de Castro rosalia.gal


e contesta as seguintes cuestións:

BIOGRAFÍA:

En que ano naceu Rosalía de Castro? ………………………………………………………………...

En 1850 trasládase con súa nai a Compostela, onde participa nas actividades do Liceo de la
Juventud como (Rodea a resposta correcta):

PINTORA POETA INVESTIGADORA ACTRIZ MESTRA

O día ……… de …………………………………… do ano 1858 casou con ………………………

………………………………… e tiveron …………… fillos.

No ano 1864 publica o seu único conto en galego. Cal é o seu título?

………………………………………………………………………………………………………………….
NOME…………………………………………………… DATA……………………………

OBRA DE ROSALÍA DE CASTRO:


Completa a táboa:

XÉNERO
TÍTULO ANO IDIOMA
LITERARIO
1857

1958 NOVELA

CANTARES GALLEGOS

1880

COSTUMBRES GALEGAS

Escribe debaixo das portadas dos libros o ano de publicación:

……………………………… ……………………………… …………………………..


NOME…………………………………………………… DATA……………………………

ESCULTURAS DE ROSALÍA DE CASTRO AO REDOR DO MUNDO:

Rosalía de Castro é unha autora moi querida e respectada, e proba deste agarimo
son os numerosos monumentos dedicados a ela que hai por todo o mundo…

Mira no apartado de IMAXES (OS MONUMENTOS) e di en que cidade, pobo, país…


están os seguintes monumentos rosalianos:

……………………………… ………………………………… ………………………………

………………………………… ………………………………… …………………………………


NOME…………………………………………………… DATA……………………………

ROSALÍA ILUSTRADA:

ILUSTRADORA: AURORA CASCUDO ROMÁN


ILUSTRADORA: PAULA MAYOR

ILUSTRADORA: AURORA CASCUDO ROMÁN ILUSTRADORA: RUTH CARAMÉS BLANCO


NOME…………………………………………………… DATA……………………………

ROSALÍA ILUSTRADA:

ILUSTRADA PARA REI CINTOLO


ILUSTRADA PARA ANIMOSA

ROSALÍA DE CASTRO CARICATURA


ILUSTRADA PARA PUNTO E COMA

E AGORA, LOGO DE VER TODAS ESTAS ILUSTRACIÓNS, XA PODES FACER


A TÚA PROPIA ROSALÍA ILUSTRADA.

ANÍMATE!!!!
24.02.2018

ROSALÍA ILUSTRADA

Familia de ………………………………………………………