Está en la página 1de 2

ANUNŢ!

Se convoacă
SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI,
EDIŢIA A XXII-A

Etapa I – 12 martie 2018 (Studenţii ciclului I Licenţă, USM)

Ședința plenară - ora 11.30 Bl. Central


Desfășurarea lucrărilor în ateliere – ora 12.30
1. Atelier „Psihopedagogie şi educaţie civică” – ora 12.30, sala 518, Bl.C
2. Atelier „Psihologie” – ora 12.30, sala 514, Bl.C
3. Atelier ,, Sociologie și Asistență Socială” – 13.00, sala , Bl.V

Etapa II – 26 aprilie 2018 (Câştigătorii etapei a I-a a Sesiunii, masteranzii USM, dar şi de la alte
instituţii din ţară şi de peste hotare)

 Înregistrarea participanţilor Etapa I cu tematica cercetării se va realiza până pe data de 07 martie


2018.
Cele mai bune lucrări din Etapa I şi rezumatele comunicărilor Etapa II vor fi prezentate după cum
urmează:

Câștigătorii etapei I-a vor prezenta articolele pentru publicare până la data de 16 martie 2018.

Masteranzii care vor participa la etapa II-a vor prezenta articolele pentru publicare până la data de
01 martie 2018.

Rezumatele comunicărilor, întocmite conform cerinţelor, vor fi prezentate responsabililor de


ateliere.

Pentru înregistrare şi detalii contactaţi:


Atelier Psihologie
Tatiana Turchină, lect. univ., Departamentul Psihologie
068013190, e-mail: tatianaturchina@yahoo.com

Atelier Psihopedagogie şi Educaţie civică


Nadejda Butnari, asist. univ., Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei
069102428, e-mail: butnarinadejda@yahoo.com

Atelier Sociologie și Asistență Socială


Graur Olga, lect. univ
068692520, e-mail: olea90.08@mail.ru
Anexa 1

CERINŢELE PRIVIND ÎNTOCMIREA REZUMATULUI

SENZOR POTENŢIOMETRIC CU MATRICE POLIMERICĂ


PENTRU DETERMINAREA SALICILAŢILOR
ÎN PREPARATE FARMACEUTICE

Anatolie GAVRILUŢĂ, masterand, Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică

Materialele vor fi prezentate în formă electronică, împreună cu un exemplar tipărit, scrise la computer
în programul Word for Windows, fonta Times New Roman, înălţimea literelor – 12 pt.
Textul va ocupa până la două pagini complet dactilografiate la intervalul 1,5 pe hârtie A4
(210x297 mm), cu alineatul din 5 semne.

Se păstrează câmp liber: din stânga, din partea de sus şi de jos - câte 25 mm, din dreapta - 15 mm.
TITLUL se dactilografiază cu majuscule; cuvintele din titlu nu se trec dintr-un rând în altul.
Sub titlu, cu minuscule, urmează Prenumele şi NUMELE autorilor (complet), masterand sau student,
Facultatea care reprezintă, apoi urmează textul propriu-zis. La sfârşitul articolului - prenumele şi
numele, titlul ştiinţific al conducătorului ştiinţific.

Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text.


Sub figură sau fotografie se indică numărul de ordine şi legenda respectivă.
Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu.
Asigurarea articolului cu bibliografia realizată se va efectua conform cerinţelor CNAA.

Recomandat
Vladimir GUŢU, dr. hab., prof. univ., cond. ştiinţific

Atenţie!

Rezumatele trebuie să fie întocmite conform normelor


ortografice şi stilistice în vigoare
cu păstrarea semnelor diacritice corespunzătoare!
Lucrările care nu vor încadra aceste cerinţe obligatorii, nu vor fi publicate.