Está en la página 1de 2

AYAT-AYAT GRAMATIS -komitmen menyeluruh agensi yang terlibat

-kongkongan yang selama ini dianggap


-hidup di luar kemampuan membelenggu-
-mengundang pelbagai masalah/persoalan -Masalahnya, kita mahu memberi pendapat
-agensi penguat kuasa tetapi tidak rela dikritik
-mencemarkan imej -makmur dari segi ekonomi tetapi muflis nilai
-amalan tidak sihat kekeluargaan
-berperanan lebih proaktif -mampu mengadunkan satu kombinasi usaha
-perhatian dan pemantauan yang cukup padu
-budaya dan amalan harian -manifestasi kesanggupan bangsa
-menyuntik semangat -manusia bukanlah `haiwan robotik yang tidak
-wadah berkesan untuk mendidik mempunyai rasa dan jiwa
-menggembleng tenaga dan sumber -masa depan menjanjikan cabaran di luar
-pengisian jiwa dan minda jangkaan
-menjadi benteng tenaga dalam memerangi -masalah putusnya komunikasi dan jurang
-platform generasi
-pembentukan insan -masalah sosial dan susila yang meruncing
-ketulusan dan keazaman -masih terbelenggu dengan CARA berfikir yang
-petanda jelas sempit
-meracuni masa dpn -masyarakat yang naif dengan mata kebendaan
-era globalisasi yang melalaikan
-nadi kehidupan -melangkah dengan seribu kekuatan
-komunikasi bermakna -melontarkan soalan yang cukup penting
-secara holistik -melupakan cita-cita yang lebih luhur
-pendidikan dan pembangunan moral -membangunkan generasi yang
-merangsang tenaga intelektual berketerampilan, bersahsiah mulia dan berilmu
-usaha membina tamadun bangsa -membebaskan mereka daripada belenggu
-merosakkn moral kejahilan dan kegelapan
-menempa kejayaan -membenam budaya hedonistik yang tidak
-meningkatkan kesedaran masyarakat berfaedah
-elemen -membetulkan ketidaktepatan fakta
-relevan -membimbing mereka memenuhi impian
-tuntutan pemodenan -membina impian masa depan yang lebih
-menjadi cerucuk utama pembangunan gemilang
-instrumen perpaduan -membongkar kepincangan
-zaman muasir ini (sekarang) -membuktikan sensitiviti, kepekaan dan
-hamba teknologi keprihatinan mereka
-mempengaruhi minda generasi muda
-kita perlu mengorak langkah -mempertahankan perasaan saling
-kita tidak wajar hanya akur dengan arus yang bersefahaman
songsang ini -mempertingkat dan memperteguh kefahaman
-mempraktikkan elemen tolak ansur -menyediakan kursus dan latihan yang relevan
-memudaratkan kesejahteraan rakyat -menyembunyikan masalah utama masyarakat
-menabur bakti kepada mereka yang kurang -mereka lebih cenderung kepada keseronokan
beruntung dan berpeleseran
-menaburkan nilai kebendaan yang tidak -mewujudkan masyarakat yang bermaklumat
bertahan lama dan berpengetahuan
-menagih komitmen dan pengertian serius -milineum baru ini pasti sahaja sarat dengan
semua pihak muatan cabaran reformasi
-menampilkan wajah baru yang disulami tekad -muafakat merupakan inti kepada perpaduan
-menangkis tuduhan yang tidak berasas -negara kita akan bersih daripada unsur sosial
-mencapai tahap yang mencemaskan yang tidak sihat
-mencerminkan dengan jelas akan hakikat ini -nilai keinsanan yang syumul
-mencerminkan generasi yang muflis dan -nilai-nilai material semakin memberkas dan
tercabut daripada akar tradisinya meluas dalam masyarakat
-mendapat perhatian dan liputan media massa -pandangan pro dan kontra yang dipaparkan
-mendepani masa depan yang tidak menentu -pelbagai cabaran yang bakal menghambat
-mendepani realiti baru dunia yang pantas -pelbagai masalah sosial sedang menghinggapi
berubah dan berkembang masyarakat
-mendukung kebenaran yang kita sepakati -pembentukan masyarakat sakinah
-mengamalkan sikap dan perwatakan yang -pembudayaan ilmu perlu dipupuk dan dibajai
murni oleh generasi muda masa kini
-mengambil langkah sederap -pendedahan oleh pihak media massa
-menghirup udara hasil kemerdekaan menghangatkan senario ini
-mengikut acuan sendiri -perlu dibaja kembali
-mengundang kontroversi -perubahan yang diharap masih belum
-menjadi cerucuk utama pembangunan menjelma
-menjulang negara ke puncak jagat -petanda kehancuran generasi
-menuntut setiap anak watan mengotakan -pewujudan masyarakat madani
aspirasi -propaganda negatif terhadap negara kita dapat
-menyambut gamitan menara impian ditepis
-menyebabkan imej negara tercalar