Está en la página 1de 17

C.E.I.

P CONDESA
DE FENOSA
CURSO 2017-2018
ACTIVIDADES E.D.L.G. 1º TRIMESTRE
SAMAÍN
EX POS IC IÓN DE
CA BA Z A S
L E C T U RA
T E R R O R Í F I C A E
O B R A D O I RO D E
R E L ATO S D E T E R R O R
FESTA DE SA M A Í N E
1º CI CLO
MAGOSTO
DICIONARIO
C ASTIÑEIRO EL A BORADO
POLOS N ENOS/AS
PREPARANDO
O MAGOSTO
A C O M E R E T R O U L E A R
A CIENCIA EN
GALEGO
A CIENCIA EN
GALEGO EN
E.INFANTIL
A CIENCIA EN GALEGO NO 2º E 3º
CICLO
A CIENCIA EN GALEGO
NO 1º CICLO
NADAL
ACTUACIÓNS DOS
NENOS/AS DE E.
INFANTIL
PARTICIPACIÓN DO
ALUMNADO DE E.
PRIMARIA
A VISITA DOS REIS MAGOS
ACTUACIÓN DUN GRUPO DE NAIS, E
VISITA A RESIDENCIA DE
ANCIANOS