Está en la página 1de 1

Ecce, Virgo concipiet (podle greg.

chorálu)
Petr Chaloupský (*1964)
G =70 I I
k k k
a ks k k k k k k kkk kkk kkk k kk kk k k k k k kk k kk
*

t
Ec - ce, Vir - go con - ci - pi - et et pá - ri - et

k k kkkkk * k
kkk kkk kkk kkkkkkk kkk
b t
Ec - ce, Vir - go con - ci - pi - et et pá - ri - et

skk kj k k k k I kk k kk kk k f kk z k k k k f k kk I k ks k k f kk z k k kk k I
a k k kk kkk k k k
t t
Fi - li - um: et vo - cá - bi - tur no - men e - ius
k k k k k k k k kz f k k k
k k k k k kz k f k
bt t
Fi - li - um: et vo - cá - bi - tur no - men e - ius

To Coda w
a k k kk k e ks kk z k k kk k kk k e k kk
t
Em - má - nu - el.

k kz kz k kz k
b
Em - má - nu - el.

a sk ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks k
Án - ge - lus Dó - mi - ni nun - ti - á - vit Ma - ri - ae.

l mz
b
w G.=44
I
a ks ks ks ks ks ks kks ks kk kk
D.C. al Coda Coda

kk z k k kk z e k kkz z k k
t t t t t t t t t
Et con-cé - pit de Spí - ri - tu- san-cto. A - men.

k k k k k k k k k k k k k k kt k z
bt t t t t t t t
Et con-cé - pit de Spí - ri - tu- san-cto. A - men.
Copyright © XI/2003 <Petr Chaloupský OP (*1964)> All Rights Reserved
reditel kuru od sv.Jiljí, Praha, Dominikánský konvent www.chaloupsky.op.cz