Está en la página 1de 2
Convocatòria 2015 Història (més grans de 25 anys) Model 1 Escolliu tres preguntes de les següents.

Convocatòria

2015

Història (més grans de 25 anys)

Model 1

Escolliu tres preguntes de les següents. Cadascuna de les preguntes té una puntuació màxima de 3,33 punts. La puntuació es pot arrodonir per arribar a una puntuació màxima de 10 punts.

  • 1. La crisi del sistema esclavista. Causes i conseqüències.

  • 2. Causes del descobriment d’Amèrica i conseqüències.

  • 3. La Il·lustració. Autors i idees.

  • 4. El colonialisme. El repartiment d’Àfrica.

  • 5. Causes i conseqüències de la Segona Guerra Mundial.

Convocatòria 2015 Història (més grans de 25 anys) Model 3. Criteris específics de correcció La prova

Convocatòria

2015

Història (més grans de 25 anys)

Model 3. Criteris específics de correcció

La prova presenta cinc preguntes, de les quals l’alumne/a ha d’escollir-ne tres, que ha de desenvolupar en un màxim d’un quadernet. Els criteris d’avaluació són:

— Claredat expositiva — Anàlisi de la realitat causa-efecte — Interrelació de fenòmens econòmics, socials, polítics i culturals — Exposició de diverses interpretacions — Ús de vocabulari adequat — Localització espacial i temporal — Concentració en el tema — Capacitat de síntesi — Esment dels personatges més importants.

Per aconseguir les puntuacions màximes es valorarà la concreció. S’avaluarà de forma especialment negativa la presència d’errors de tals dimensions que indiquin llacunes greus en la disciplina històrica.