Está en la página 1de 380

KONE MonoSpace®, 3.

0
Instrucţiuni de instalare

KONE MONOSPACE®, VERSIUNEA 3.0

1075531.wmf

2013-03-18
(B)
AM-01.01.250
KONE MonoSpace®,
Instrucţiuni de instalare
3.0

 AM-01.01.250
(B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Copyright © 2012 KONE Corporation


Toate drepturile rezervate.
Nicio parte din conţinutul acestui document nu poate fi copiată, reprodusă sau transmisă sub nicio
formă şi prin niciun fel de mijloace sau tradusă în altă limbă sau în alt format, integral sau parţial,
fără permisiunea prealabilă în scris din partea KONE Corporation.

Notificare de autorizare

Documentul de faţă are doar rol informativ. Toate persoanele care participă la instalarea şi/sau
mentenanţa echipamentelor KONE şi care folosesc aceste instrucţiuni trebuie să fie calificate să
efectueze aceste lucrări şi sunt obligate să fie instruite în legătură cu aceste echipamente, conform
specificaţiilor KONE; de asemenea, trebuie să fie autorizate de KONE Corporation pentru instalarea
şi întreţinerea echipamentelor KONE.

EXCLUDEREA GARANŢIILOR ŞI RĂSPUNDERII

KONE îşi rezervă dreptul, în orice moment, să modifice designul produsului, specificaţiile şi procedurile
incluse în acest document. NICIO DECLARAŢIE DIN DOCUMENTUL DE FAŢĂ NU VA FI INTERPRETATĂ
CA O GARANŢIE SAU CONDIŢIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, CU PRIVIRE LA VREUN PRODUS,
VREO SPECIFICAŢIE SAU PROCEDURĂ, LA POSIBILITATEA DE VÂNZARE A ACESTUIA SAU
CARACTERUL ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU ÎNTR-O ANUMITĂ CALITATE SAU CA
O MODIFICARE SAU INTERPRETARE A TERMENILOR ORICĂRUI CONTRACT DE CUMPĂRARE.

KONE EXCLUDE ORICE RĂSPUNDERE CARE REZULTĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU FOLOSIREA
SAU DIVULGAREA INFORMAŢIILOR DIN DOCUMENTUL DE FAŢĂ. KONE NU ÎŞI ASUMĂ NICIO
RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA ERORILE TIPOGRAFICE SAU DE ALTĂ NATURĂ SAU CU
OMISIUNILE DIN ACEST DOCUMENT SAU CU INTERPRETAREA DATĂ DE ORICE PERSOANĂ
INSTRUCŢIUNILOR. UTILIZATORUL ACESTUI DOCUMENT ÎŞI ASUMĂ TOATE RISCURILE
ASOCIATE FOLOSIRII SAU DIVULGĂRII DOCUMENTULUI DE FAŢĂ.

Notificare cu privire la confidenţialitate

Acest document protejat prin drepturi de proprietate şi confidenţial vă este furnizat exclusiv în scopul
instalării şi/sau mentenanţei produselor KONE şi nu poate fi folosit, iar conţinutul acestuia nu poate fi
divulgat în niciun alt scop, fără permisiunea prealabilă în scris din partea KONE. Nici documentul de
faţă, nici conţinutul acestuia nu poate fi copiat sau divulgat terţilor, din niciun motiv. KONE îşi rezervă
dreptul să acţioneze în instanţă în legătură cu orice încălcare a acestei obligaţii.

Notificare cu privire la marca comercială

„KONE, MonoSpace, MiniSpace, EcoDisc, TranSys, Alta, KoneXion, KONE ECO3000 şi toate celelalte
denumiri de produse sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale KONE Corporation în diverse ţări.”

Copyright © 2012 KONE Corporation 1 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

CUPRINS

1 INFORMAŢII GENERALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1 Abrevieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2 Documente auxiliare şi suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3 Ghid privind ordinea obişnuită de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.4 Experienţa clientului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.5 Numerotarea etapelor în figuri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.6 Explicaţie privind tabelul cu cerinţele referitoare la calitate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2 SIGURANŢĂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.1 Siguranţă generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2 Posturi de lucru recomandate şi metode ergonomice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.3 Siguranţa metodei de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.4 Semne cu privire la pericole şi siguranţa personală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3 CERINŢE CU PRIVIRE LA AMPLASAMENT ŞI SCULE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.1 Cerinţe cu privire la amplasament. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2 Scule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4 DESCĂRCARE ŞI DISTRIBUŢIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.1 Descărcarea şi distribuţia materialelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.2 Descărcarea şi transportul uşilor de palier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5 INSTALAREA TROLIULUI PENTRU PERSONAL ŞI A LIMITATORULUI DE VITEZĂ . . . . 46
5.1 Piesele troliului pentru personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.2 Echipament de poziţionare în timpul lucrului sau sistem de delimitare . . . . . . . . . . . 49
5.3 Verificări pentru siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.4 Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.5 Trasarea corzii şi cablului troliului pentru personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.6 Instalaţi cârligul limitatorului de viteză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5.7 Fixarea corzii troliului pentru personal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.8 Coborârea cârligului troliului pentru personal în spaţiul inferior . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.9 Scară pentru spaţiul inferior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.10 Testarea echipamentului de ridicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6 CONTROLUL VERTICALITĂŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6.1 Controlul verticalităţii puţului ascensorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6.2 Tabel pentru controlul verticalităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7 INSTALAŢIE MECANICĂ ÎN SPAŢIUL INFERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
7.1 Pregătirea glisierelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
7.2 Instalarea grinzilor de separare (dacă este cazul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
7.3 Console pentru glisiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
7.4 Instalarea primelor glisiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
7.5 Instalarea şi alinierea primei lungimi de glisiere pentru cabină (H  3500) . . . . . . . . 67
7.6 Instalarea amortizorului contragreutăţii, greutăţii de tensionare 
a OSG şi corzii OSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
7.7 Instalarea cadrului contragreutăţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
7.8 Instalarea amortizoarelor cabinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Copyright © 2012 KONE Corporation 2 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

8 INSTALAREA CABINEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
8.1 Conţinutul pachetelor cabinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
8.2 Instalarea montanţilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
8.3 Instalarea grinzii inferioare (tip oblic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
8.4 Instalarea grinzii inferioare (tip paralel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
8.5 Instalarea pardoselii cabinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
8.6 Conectarea corzii ASGT la legătura dispozitivului de protecţie. . . . . . . . . . . . . . . . . 85
8.7 Încărcarea iniţială a contragreutăţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
8.8 Instalarea pereţilor cabinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
8.9 Instalarea grinzii superioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
8.10 Instalarea balustradei superioare a cabinei şi a acoperişului cabinei . . . . . . . . . . . 101
8.11 Coardă de tensionare a limitatorului de viteză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
9 PRINDEREA TROLIULUI DE CABINĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
9.1 Instalarea balustradei articulate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
9.2 Prinderea troliului şi a declanşatorului automat al dispozitivului de siguranţă. . . . . 109
9.3 Testarea ASGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
9.4 Folosirea ASGT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
10 INSTALAREA INTERIORULUI CABINEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
10.1 Instalarea plafonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
10.2 Oglinzi şi mâini curente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
10.3 Plintă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
10.4 Instalarea scaunului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
10.5 Instalarea traverselor de protecţie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
10.6 Instalarea registrului de locatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
11 INSTALAREA RESTULUI DE GLISIERE ŞI CONSOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
11.1 Pregătire pentru instalarea glisierelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
11.2 Instalarea celui de-al treilea inel de console pentru glisiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
11.3 Pregătirea amortizoarelor cu ulei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
11.4 Finalizarea instalării cabinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
11.5 Instalarea glisierelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
12 INSTALAŢIE MECANICĂ ÎN PARTEA DE SUS A PUŢULUI ASCENSORULUI . . . . . . . . 135
12.1 Instalarea limitatorului de viteză în poziţia finală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
12.2 Instalarea limitatorului de viteză al contragreutăţii şi a greutăţii de tensionare . . . . 137
12.3 Demontarea corzii de extensie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
12.4 Pragul cabinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
12.5 Instalarea maşinii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
12.6 Instalarea agăţătoarelor pentru corzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
12.7 Placă de susţinere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
12.8 Pilirea şi verificarea îmbinărilor glisierelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Copyright © 2012 KONE Corporation 3 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

13 INSTALAREA UŞII DE PALIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150


13.1 Ordinea instalării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
13.2 Instalarea pragului pe palier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
13.3 Instalarea montanţilor şi a părţilor superioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
13.4 Instalarea panourilor de uşă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
13.5 Setările şinei superioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
13.6 Instalarea panourilor şi a pervazurilor (doar pentru versiunea de tip frontal) . . . . . 165
13.7 Instalarea bordurilor pe palier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
14 INSTALAREA PĂRŢII FRONTALE A CABINEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
14.1 Instalarea pereţilor frontali ai cabinei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
14.2 Finalizarea instalării părţii din faţă a cabinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
14.3 Montarea plafonului pentru acoperişul din oţel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
15 INSTALAREA UŞILOR CABINEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
15.1 Despachetarea şi transportul dispozitivului de acţionare a uşii. . . . . . . . . . . . . . . . 181
15.2 Instalarea dispozitivului de acţionare a uşii de mică putere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
15.3 Instalarea dispozitivului de acţionare a uşii de putere medie şi mare . . . . . . . . . . . 184
15.4 Instalarea protecţiei pentru degete (uşi cu geam/de sticlă). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
15.5 Amortizoare la panourile de uşi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
15.6 Dispozitive de fixare pentru panourile de uşi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
15.7 Ghidaje pentru panourile de uşi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
15.8 Instalarea panourilor de uşă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
15.9 Cuplaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
15.10 Setările şinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
15.11 Deschidere de urgenţă pentru încuietoarea cabinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
15.12 Electrificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
15.13 Măsurători asupra încuietorii pentru uşa cabinei şi contactului. . . . . . . . . . . . . . . . 202
16 INSTALAREA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE KONE (KSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
16.1 Indicator hol (KSH) şi staţie de apel pe palier (KSL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
16.2 Instalarea COP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
16.3 Afişaj pe hol (KSJ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
17 INSTALAREA MAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
17.1 Instalarea MAP de tip perete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
17.2 Instalarea MAP de tip uşă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
18 IDE300 (OPŢIONAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
19 ELECTRIFICARE ÎN PARTEA SUPERIOARĂ A PUŢULUI ASCENSORULUI (KDL16S). 212
19.1 Imagine de ansamblu (KDL16S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
19.2 Deschiderea capacelor mecanismului de acţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
19.3 Instalarea SEP şi a panourilor de acţionare, a rezistorului 
de frânare şi a canalelor pentru cabluri (KDL16S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
19.4 Conectarea cablurilor maşinii (KDL16S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
19.5 Cablare: MAP – mecanism de acţionare, 
SEP – mecanism de acţionare (KDL16S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Copyright © 2012 KONE Corporation 4 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

20 ELECTRIFICARE ÎN PARTEA SUPERIOARĂ A PUŢULUI ASCENSORULUI (KDM40) . 220


20.1 Imagine de ansamblu (KDM40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
20.2 Instalarea SEP şi a panourilor de acţionare, a modulului KDA,
a rezistorului de frânare şi a canalelor pentru cabluri (KDM40) . . . . . . . . . . . . . . . 224
20.3 Cablurile maşinii (KDM40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
20.4 Cablare: MAP – modul KDA, SEP – modul KDA (KDM40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
20.5 Cablare: KDA – modul de acţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
21 CABLURI: SEP-MAP, SURSĂ PRINCIPALĂ DE ALIMENTARE CU ENERGIE, KRM . . . 230
21.1 Instalarea senzorului pentru cântărirea sarcinii, a cablurilor OSG şi a sursei 
de iluminat situată în partea cea mai de sus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
21.2 Conexiuni între SEP şi MAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
21.3 Conectarea cablului principal de alimentare cu energie la MAP . . . . . . . . . . . . . . . 233
21.4 Opţiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
21.5 Conexiuni grupate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
22 INSTALAREA CABLURILOR DE DEPLASARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
22.1 Instalarea cablurilor de deplasare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
23 RACORDARE LA REŢEA A PUŢULUI ASCENSORULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
23.1 Iluminat puţ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
23.2 Racordarea la reţea a puţului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
23.3 Racordarea la reţea pe paliere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
23.4 Instalarea reţelei puţului segmentat
(în cazul în care există 16 etaje deservite/grup de ascensoare) . . . . . . . . . . . . . . . 243
23.5 Instalarea şanţului de susţinere (opţional). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
24 ELECTRIFICARE ÎN SPAŢIUL INFERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
24.1 Instalarea componentelor sub cabină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
24.2 Instalarea sistemului de electrificare sub cabină. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
24.3 Instalarea sistemului de electrificare în spaţiul inferior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
24.4 Instalarea bordurii spaţiului inferior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
25 SISTEM DE ELECTRIFICARE AL CABINEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
25.1 Comutatoare magneţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
25.2 Instalarea cutiei de conexiune în partea superioară a cabinei . . . . . . . . . . . . . . . . 252
25.3 Instalarea sistemului de electrificare pe acoperişul cabinei 
(patine de ghidaj cu şine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
25.4 Instalarea sistemului de electrificare pe acoperişul cabinei 
(patine de ghidaj cu role). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
25.5 Instalaţi dispozitivul de afişaj pentru spicherul ascensorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
25.6 Instalaţi mufa pentru intercomunicaţii pe acoperişul cabinei. . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
25.7 Instalarea cortinei de lumină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
25.8 Instalarea rampelor şi a magneţilor (deplasare în sus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
25.9 Racordarea la reţea a dispozitivului de acţionare a uşii şi 
a cortinei de lumină (sau fotocelulei). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
25.10 Instalarea luminii de urgenţă în cabină.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Copyright © 2012 KONE Corporation 5 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

26 FINALIZAREA UŞILOR DE PALIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264


26.1 Montanţi pe latura stâlpului de la intrare (uşi ignifuge EI30/EI60/EI120-W) . . . . . . 265
26.2 Montanţi pe latura opusă stâlpului de la intrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
26.3 Capace ignifuge (doar pentru versiunea cu cadru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
26.4 Corniere de unghi şi spaţii până la perete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
26.5 Izolaţia ignifugă a panoului de extensie superior (doar versiunea frontală) . . . . . . 272
26.6 Mochetă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
26.7 Verificarea calităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
27 CABLAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
27.1 Lubrifierea corzilor de suspendare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
27.2 Principiu de cablare (cablul cabinei în poziţie oblică) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
27.3 Principiu de cablare (cablul cabinei în poziţie paralelă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
27.4 Pregătiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
27.5 Cablarea în spaţiul inferior (cablu în poziţie oblică). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
27.6 Cablarea în spaţiul inferior (cablu în poziţie paralelă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
27.7 Prinderea lanţului de compensare sub cabină (opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
27.8 Deschiderea frânelor pentru cablare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
27.9 Cablarea în partea superioară a puţului ascensorului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
27.10 Scurtarea corzilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
27.11 Prinderea lanţului de compensare de contragreutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
27.12 Mutarea corzii OSG în canelura mare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
27.13 Instalarea cablului de eliberare a frânei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
27.14 Operaţiunea de testare a frânei manuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
27.15 Demontarea troliului pentru personal de pe cabină. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
27.16 Finalizarea instalării cabinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
28 PUNERE ÎN FUNCŢIUNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
28.1 Condiţii necesare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
28.2 Punere în funcţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
28.3 Etapele finale ale punerii în funcţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
28.4 Ajustare fină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
29 PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A UŞII CABINEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
29.1 Planul ansamblului electronic al mecanismului de acţionare 10 . . . . . . . . . . . . . . . 303
29.2 Planul ansamblului electronic al mecanismului de acţionare 2 AMD . . . . . . . . . . . 304
29.3 Testarea funcţionării uşii ajustate din fabrică. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
29.4 Ajustarea forţei de închidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
29.5 LED-uri, mecanism de acţionare 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
29.6 Comutatoare DIP, mecanism de acţionare 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
29.7 LED-uri, mecanism de acţionare 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
29.8 Comutatoare DIP, mecanism de acţionare 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
29.9 Punerea în funcţiune a cortinei de lumină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

Copyright © 2012 KONE Corporation 6 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

30 ETAPELE FINALE ŞI CURĂŢAREA PUŢULUI ASCENSORULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315


30.1 Corecţia setărilor parametrilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
30.2 Verificarea acurateţei aducerii la nivel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
30.3 Ajustarea volumului (feedback audio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
30.4 Funcţia de blocare a grupului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
30.5 Bateria pentru iluminatul de urgenţă şi monitorizarea la distanţă KONE . . . . . . . . 318
30.6 Cursă de probă cu bateria de urgenţă (EBD-A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
30.7 Testarea lanţului de compensare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
30.8 Curăţarea puţului ascensorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
31 INSPECŢIA CU PRIVIRE LA SIGURANŢĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
31.1 Inspecţia cu privire la siguranţă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
32 MĂSURAREA CONFORTULUI ÎN TIMPUL DEPLASĂRII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
33 PREDARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
33.1 Condiţii necesare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
33.2 QD-181.212, Controlul calităţii în timpul instalării – predare pentru 
mentenanţă pentru ascensoarele KONE MonoSpace323
34 CONSTATAREA DEFECŢIUNILOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
34.1 Procedura privind constatarea defecţiunilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
34.2 Funcţionare în condiţii normale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
34.3 Defecţiuni la sistemul de acţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
35 APROBĂRI ŞI ISTORICUL VERSIUNILOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
36 FEEDBACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
ANEXĂ A. Aspecte referitoare la mecanismul de acŢionare KDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
ANEXĂ B. Factori Şi sarcini de echilibrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
ANEXĂ C. Panouri electrice, introducere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
ANEXĂ D. Racordarea la reŢea a puŢului ascensorului cu canale pentru cabluri . . . . . . . . 353
ANEXĂ F. EficienŢă energetică clasa A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
ANEXĂ G. Tipuri de plafon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
ANEXĂ H. Instalarea pardoselii cabinei, BB 1600 x DD 1400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
ANEXĂ I. Livrare deasupra etajului cel mai de jos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
ANEXĂ J. Sincronizare, cablu paralel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

Copyright © 2012 KONE Corporation 7 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

1 INFORMAŢII GENERALE

Metoda flexibilă de instalare de către o singură persoană, descrisă în instrucţiunile de faţă,


este concepută pentru a asigura o instalare eficientă, fără probleme, cu respectarea practicilor
de lucru în condiţii de siguranţă. Acestea sunt instrucţiuni generale, care pot fi folosite pentru
ascensoarele MonoSpace® versiunea 3.0.

Unele componente pot fi diferite de cele descrise în instrucţiunile de faţă. În acest caz,
consultaţi documentele de livrare sau instrucţiunile cu privire la componentele AM. Respectaţi
instrucţiunile de faţă. În cazul în care trebuie să vă abateţi de la metodă, mai întâi trebuie
obţinută o procedură de lucru atent proiectată, evaluată din punct de vedere al riscurilor,
de la conducerea din prima linie.

Toate operaţiunile de instalare trebuie controlate şi verificate în timpul instalării, completând


QD-181.211, care este folosită ca listă de verificare înainte de:
– punerea în funcţiune
– inspecţia cu privire la siguranţă
– predarea pentru mentenanţă şi către client

1.1 Abrevieri

1.1.1 Informaţii generale

Abreviere Termen Definiţie


FFL nivelul pardoselii finisate
CL linia centrală
DBG distanţa dintre glisiere
A semnalizarea intrării de ex. uşa/latura A de obicei uşa principală,
întotdeauna pe partea MAP
B semnalizarea intrării de ex. uşa/latura B
C semnalizarea intrării de ex. uşa/latura C uşa principală opusă
D semnalizarea intrării de ex. uşa/latura D

C2 C1
D2 B1

D1 B2
A 1078299.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 8 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

1.1.2 Puţul şi cabina ascensorului

NOTĂ: Pentru informaţii suplimentare cu privire la următoarele cazuri, consultaţi AM-01.01.256:


– dispozitive spaţiu inferior
– spaţiu superior redus, SH  3320 mm
– cabină mică, BB  900 mm sau DD  1000 mm

Abreviere Termen Unitate Definiţie


puţul ascensorului
SH înălţimea mm distanţa verticală dintre pardoseala finisată de la cel
spaţiului superior mai înalt nivel deservit şi acoperişul puţului
ascensorului
PH adâncimea mm partea puţului ascensorului situată sub cel mai jos nivel
spaţiului inferior de palier deservit de ascensor
WW lăţimea puţului mm distanţa orizontală dintre suprafeţele interioare ale
ascensorului pereţilor puţului ascensorului, măsurate paralel cu
lăţimea cabinei
WD adâncimea puţului mm distanţa orizontală dintre suprafeţele interioare ale
ascensorului pereţilor puţului ascensorului, măsurate paralel cu
adâncimea cabinei
H înălţime de mm suma distanţelor dintre paliere
deplasare
HF distanţa dintre mm considerată ca valoare minimă
două paliere
cabină
CH înălţimea liberă mm
a cabinei
BB lăţimea liberă mm
a cabinei
DD adâncimea liberă mm
a cabinei
NE înălţimea bordurii mm pragurile uşilor cabinei şi palierului

Copyright © 2012 KONE Corporation 9 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Dimensiuni verticale ale puţului ascensorului

Uşi cadru Uşi frontale

HA HB HB

SH
SH

HH
CH

HH

CH

HB
H

HA

H
HF

HF
HR

HH
PH

1007040.wmf 1007041.wmf PH

Copyright © 2012 KONE Corporation 10 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

1.1.3 Uşă palier/frontală şi cadru

Dimensiuni orizontale ale puţului ascensorului, uşa frontală

1007043.wmf

Abreviere Termen Unitate Definiţie


LW de la deschiderea liberă până la peretele mm
puţului ascensorului
LW1 de la deschiderea liberă până la peretele mm
puţului ascensorului
LD adâncimea peretelui lateral mm
LR lăţimea golului total de uşă mm toc de uşă frontală LR = WW
HR înălţimea golului total de uşă mm
HA înălţimea buiandrugului uşii frontale mm
HB înălţimea extensiei uşii frontale mm
LL lăţimea deschiderii libere a uşii mm
HH înălţimea deschiderii libere a uşii mm

Copyright © 2012 KONE Corporation 11 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Dimensiuni orizontale ale puţului ascensorului, uşa cadru

1007042.wmf

Abreviere Termen Unitate Definiţie


FW lăţimea peretelui frontal mm
FW1 lăţimea peretelui frontal mm
FD adâncimea peretelui frontal mm
LR lăţimea golului total de uşă mm LR = WW - 2*FW sau W - (FW + FW1)
HR înălţimea golului total de uşă mm
LL lăţimea deschiderii libere a uşii mm
HH înălţimea deschiderii libere a uşii mm

1.1.4 Abrevieri suplimentare

MAP = panou de acces pentru mentenanţă


SEP = panou electric puţ

Copyright © 2012 KONE Corporation 12 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

1.2 Documente auxiliare şi suplimentare

În afara manualului de faţă, puteţi găsi informaţii cu privire la siguranţă, calitate, procese şi
produse în următoarele documente:
Nivelul ascensorului:
– AM-01.01.256, KONE MonoSpace, Versiunea 3.0: Soluţii pentru cabină mică, spaţiu
inferior şi spaţiu superior redus şi FuRe
– Scheme cu privire la ventilatorul puţului, planuri, scheme de conexiuni
– AS-01.01.030 Instrucţiuni de salvare pentru ascensorul de tip KONE MonoSpace
Siguranţă:
– AM-01.03.001 Prevenirea căderii de la înălţime în timpul lucrului la ascensoare, scări
rulante şi uşi
– AM-01.03.002 Versiunea 5 – Siguranţa electrică în timpul lucrului la ascensoare, scări
rulante şi benzi rulante
– AM-01.03.003 Versiunea 2 – practica de siguranţă prin dublă asigurare în timpul folosirii
troliilor de către personal
– AM-01.03.010 Lucrul în condiţii de siguranţă în puţul ascensorului şi în zonele camerei maşinii
– AM-01.05.016 Instalarea protecţiei la intrare cu iluminare (LEP)
– Manualul troliului pentru personal
Calitate şi mediu:
– QD-181.211 Document cu privire la calitate – Ascensoare KONE MonoSpace
– QD-181.212 Controlul calităţii în timpul instalării – predare pentru mentenanţă
– AM-01.01.190 Excelenţă în domeniul mediului – instalare
– AM-01.01.257, Inspecţie vizuală – controlul calităţii interiorului cabinei şi palierelor
– AM-01.05.014 DT-5 instrucţiuni de utilizare
– AS-12.02.001 Instrucţiuni cu privire la manevrarea dispozitivelor sensibile la descărcări
electrostatice pe şantier
Randament:
– AM-01.01.260 Ghidul 5S – Eliminarea acţiunilor inutile la instalarea ascensoarelor
– AM-01.01.261 Instrucţiuni avansate 5S – Eliminarea acţiunilor inutile la instalarea
ascensoarelor
Cabină şi cablu:
– AM-06.06.030 Cabină Hermes
– AM-06.12.010 Accesorii globale, plafoane suspendate şi iluminat
– AM-07.04.040 Dispozitiv de siguranţă de tip progresiv AQ32
– AM-07.04.042 Dispozitiv de siguranţă de tip progresiv CSGB-01
– AM-08.06.002 Glisiere pe role; RG80, RG100, RG125 şi RG200
Corzi:
– AM-09.01.006 Lubrifierea corzilor de suspendare
– AS-01.01.010 Instrucţiuni recomandate pentru lubrifiere

Copyright © 2012 KONE Corporation 13 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Uşi:
– AM-03.12.064 Uşă automată de palier (AMDLY)
– AM-03.12.066 Uşă automată de palier (AMDL)
– AM-03.12.067 Uşă automată de cabină AMDC
– AM-03.12.094 KES201 uşă de palier
– AM-03.17.011 Cortină de lumină Formula systems slimscreen FCU 0735 şi FZU 1047 3D
(pentru uşă automată de cabină AMD)
– AM-03.35.020 Instrucţiuni cu privire la instalaţiile electrice, punere în funcţiune, depanare,
AMD mecanism de acţionare 2 + dispozitiv de acţionare pentru uşa cabinei
– AM-03.35.023 Reglaj fin al dispozitivului de acţionare a uşii cabinei AMD mecanism de
acţionare 2
– AM-03.35.024 Uşă modulară avansată, dispozitiv electronic de acţionare a uşii cabinei
Mecanism de acţionare 1.5
– AM-03.35.027 Instrucţiuni cu privire la instalaţia electrică, punere în funcţiune şi depanare
– Dispozitiv de acţionare a uşii cabinei AMD Mecanism de acţionare 10
– AM-03.90.111 Uşă cabină îngustă ReNova AMDSC3
– AM-03.90.112 Uşă cabină îngustă ReNova AMDSC4
– AM-03.90.113 Uşă cabină îngustă ReNova AMDSC6
– AM-03.90.121 Uşă palier îngustă ReNova
Echipament:
– AM-04.05.056 Echipament de ridicare NMX07 / NMX11
Electrificare şi punere în funcţiune:
– AM-10.60.028 Fascicul de cabluri pentru puţul ascensorului (cabluri şi cutii de ramificaţie
fără canale de cabluri)
– AM-11.65.038 Unitate de recuperare cu o singură linie ECB-1
– AM-11.65.042 Acţionare KDM pentru MonoSpace® şi MonoSpace® Special: instalare,
punere în funcţiune şi inspecţie cu privire la siguranţă
– AM-11.65.045 Ascensoare fără camera maşinilor cu mecanism de acţionare KDL16S,
Instalare, punere în funcţiune şi inspecţie cu privire la siguranţă
– AM-12.20.005 Instalarea sistemului de semnalizare KONE (KSS)
– AM-12.20.017 Sisteme de control al destinaţiei KONE Polaris™ 500 şi 800 (DCS)
– AM-13.20.018 KONE IDE300™ – Integrarea uşilor şi ascensorului
– AM-13.25.007 Monitorizare la distanţă KONE (KRM) pentru ascensoare
– 994525D01 Lista parametrilor KDM (livrată odată cu mecanismul de acţionare)
– 994525D02 Lista codurilor de diagnosticare KDM
– 994525D03 Ghidul cu privire la parametrii KDM
– 972483D01 Tabelul parametrilor KDL16 (livrat odată cu mecanismul de acţionare)
– 972484D01 Ghidul cu privire la parametrii KDL16
– 972485D01 Codurile de diagnosticare KDL16
– 813138 Coduri globale pentru defecţiuni LCE
– 812281 Panouri de comandă de la distanţă F2K
– 813131 Instrucţiuni cu privire la meniul interfeţei utilizator pentru LCE
– 818442 Caracteristici cod PIN
– 827328 Instrucţiuni cu privire la comutatorul de configurare
– TC05115W3-EN Manual de buzunar de referinţă KONE cu privire la electrificarea LCE

Copyright © 2012 KONE Corporation 14 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Instrucţiuni de mentenanţă cu privire la produse şi liste cu piese de schimb:

Nivelul ascensorului:
– AS-01.01.039 Constatarea defecţiunilor generale
– AS-01.01.076 Instrucţiuni privind constatarea defecţiunilor pentru KONE MonoSpace 3.0
Uşi:
– AS-03.12.036 Instrucţiuni de mentenanţă pentru uşile AMD
– ASG-03.12.036 Instrucţiuni de mentenanţă preventivă pentru uşile AMD
– AR-03.12.037 Manualul pieselor de schimb pentru uşa cabinei AMD
– AR-03.12.076 Manualul pieselor de schimb pentru uşa palierului AMD
Echipament:
– AS-04.06.005 Înlocuirea maşinii de ridicat NMX07 şi NMX11 la ascensorul fără camera
maşinilor
– AR-04.06.015 Piese de schimb NMX07
– AR-04.06.016 Piese de schimb NMX11
– ASG-04.06.003 Instrucţiuni de mentenanţă preventivă pentru maşinile NMX07 şi NMX11
– AS-04.07.005 Înlocuirea codificatoarelor la NMX07 şi NMX11
– AS-04.08.039 Înlocuirea frânelor maşinilor de ridicare NMX07 şi NMX11
– AS-04.08.092 Instrucţiuni de utilizare a instrumentului pentru deschiderea frânelor
electrice KM872759G01
Cabină şi cablu:
– AS-07.03.016 Repararea cablului cabinei Hermes
Corzi:
– AS-01.01.010 Instrucţiuni recomandate pentru lubrifiere
– AS-09.01.005 Relubrifierea semiautomată a corzilor de suspendare: instrucţiuni de mentenanţă
– AS-09.05.001 Lubrifierea corzilor de suspendare
Electrificare:
– AS-10.22.006 Instrucţiuni de reparare a panourilor de electrificare pentru puţurile KONE
MonoSpace®, MonoSpace® 1,6 m/s şi TranSys™
– AR-10.22.006 Manualul pieselor de schimb pentru electrificarea KONE MonoSpace
– AS-11.65.040 Instrucţiuni de reparare a sistemului de acţionare KDM la KONE
MonoSpace Special
– AR-11.65.040 Manualul pieselor de schimb pentru sistemul de acţionare KDM
– AS-11.65.052 Repararea KDL16S
– AR-11.65.034 Manualul pieselor de schimb pentru mecanismele de acţionare KDL16

Copyright © 2012 KONE Corporation 15 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

1.3 Ghid privind ordinea obişnuită de instalare

Ascensor Condiţii necesare pentru


respectarea graficului
Puţul ascen- 5 paliere, deplasare pe 12 m, Finalizare la timp/livrare fără erori
sorului intrări pe o singură latură
Tip uşă AMDL1 sau AMDL2, cadru neignifug, Amplasamentul de instalare
instalare cu bolţuri de dilatare pentru îndeplineşte cele 5 condiţii obligatorii
glisiere şi uşile de palier cu privire la amplasament
Interiorul O mână curentă şi o oglindă Instalatorul a instalat 5-8 unităţi
cabinei anterior.
Lucrul în orele de lucru alocate.

1.3.1 Grafic pentru lucru individual

Tabelul de mai jos indică etapele instalării.

Ziua Operaţiune
1 Sosirea la amplasament, transportarea sculelor, primirea livrării.
Instalarea troliului pentru personal, instalarea limitatorului de viteză.
Setarea laserelor.
Controlul verticalităţii şi stabilirea tabelului pentru controlul verticalităţii.
Instalarea primelor console pentru glisiere şi a scării în spaţiul inferior,
pregătirea cadrului contragreutăţii.
Instalarea şi alinierea primelor lungimi de glisiere şi console. Instalarea
amortizoarelor şi a cadrului contragreutăţii.
Instalarea cablului şi instalarea limitatorului de viteză.
2 Instalarea cabinei şi încărcarea iniţială a contragreutăţii.
Manevrarea deşeurilor.
Instalarea declanşatorului automat al dispozitivului de siguranţă.
Prinderea troliului pentru personal de cabină şi instalarea celui de-al treilea inel
de console pentru glisiere.
Instalarea interiorului cabinei.
Instalarea luminii de serviciu pe plafonul cabinei.
Instalarea şi alinierea glisierelor şi consolelor la palierele intermediare.
3 Instalarea lungimilor de glisiere şi console la palierul plasat cel mai sus.
Mutarea limitatorului de viteză în poziţia finală şi stabilirea lungimii finale a corzii.
Instalarea pragului cabinei.
Instalarea maşinii şi a dispozitivelor de fixare pentru coardă.
Instalarea consolelor pragului pentru uşa de palier.

Copyright © 2012 KONE Corporation 16 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Ziua Operaţiune
4 Instalarea uşilor de palier.
Instalarea peretelui frontal al cabinei şi uşii cabinei.
Instalarea ultimei uşi de palier.
Instalarea canalelor de cabluri şi a sistemelor de iluminat în puţul ascensorului.
Manevrarea deşeurilor.
5 Instalarea MAP, SEP şi a panourilor de acţionare.
Instalarea conexiunilor în partea superioară a puţului ascensorului şi a pârghiei de frână.
Instalarea cablurilor de deplasare, a conexiunilor în puţul ascensorului şi
a dispozitivelor de semnalizare.
6 Instalarea conexiunilor în cabină şi setarea sistemului de poziţionare şi a rampelor.
Instalarea conexiunilor în spaţiul inferior.
Manevrarea deşeurilor.
Instalarea panoului de electrificare şi de operare a cabinei.
7 Amplasarea greutăţilor suplimentare în interiorul cabinei, pentru operaţiunile de
echilibrare, montarea cablurilor.
Închiderea frânei, reverificarea funcţionării pârghiei de frână, verificări pentru
siguranţă, punere în funcţiune şi îndepărtarea sculelor.
Echilibrare şi etape finale.
Curăţarea puţului ascensorului şi îndepărtarea deşeurilor.
Inspecţie pentru siguranţă (cu ajutorul greutăţilor de testare).

1.3.2 Grafic flexibil pentru personal

Tabelul de mai jos indică acele etape de instalare în care sunt necesare două persoane şi
când se poate efectua instalarea de către o singură persoană.

Ziua Operaţiune Sarcină împă-


rţită instalator
1/2
1 Sosirea la amplasament, transportarea sculelor, primirea livrării. 1 2
Instalarea troliului pentru personal, instalarea limitatorului de viteză. 1 2
Setarea dispozitivului de fixare pentru controlul verticalităţii. 2
Curăţarea glisierelor şi montarea ecliselor. 1
Controlul verticalităţii şi stabilirea tabelului pentru controlul verticalităţii. 2
Instalarea primelor console pentru glisiere şi a scării în spaţiul 1
inferior, pregătirea cadrului contragreutăţii.
Instalarea şi alinierea primelor lungimi de glisiere şi console. 1 2
Instalarea amortizoarelor şi a cadrului contragreutăţii.
Instalarea cablului şi instalarea limitatorului de viteză pentru 1 2
operaţiunile efectuate de o singură persoană.

Copyright © 2012 KONE Corporation 17 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Ziua Operaţiune Sarcină împă-


rţită instalator
1/2
2 Instalarea cabinei şi încărcarea iniţială a contragreutăţii. 1 2
Manevrarea deşeurilor. 1
Instalarea declanşatorului automat al dispozitivului de siguranţă. 1
Prinderea troliului pentru personal de cabină şi instalarea celui de-al 2
treilea inel de console pentru glisiere.
Instalarea interiorului cabinei. 1
Instalarea şi alinierea glisierelor şi consolelor la palierele intermediare. 1
Pregătirea cabinei şi consolelor pentru glisierele contragreutăţii. 2
Pregătirea consolelor pentru maşină şi uşile de palier. 2
3 Instalarea lungimilor de glisiere şi console la palierul plasat cel mai sus. 1
Mutarea limitatorului de viteză în poziţia finală şi stabilirea lungimii 1
finale a corzii.
Instalarea grinzii de suspendare şi a pragului cabinei. 1
Instalarea maşinii şi a dispozitivelor de fixare pentru coardă. 1
Instalarea consolelor pragului pentru uşa de palier. 1
4 Instalarea canalelor de cabluri şi a sistemelor de iluminat în puţul 1
ascensorului.
Instalarea uşilor de palier, fără ajustare finală. 1
Instalarea peretelui frontal al cabinei şi uşii cabinei. 1
Instalarea ultimei uşi de palier. 1
Manevrarea deşeurilor. 1
5 Ajustarea finală a uşilor de palier. 1
Instalarea MAP, SEP şi a panourilor de acţionare. 1
Instalarea conexiunilor în partea superioară a puţului ascensorului şi 1
a pârghiei de frână.
Instalarea cablurilor de deplasare, a conexiunilor în puţul 1
ascensorului şi a dispozitivelor de semnalizare.
6 Instalarea conexiunilor în cabină şi setarea sistemului de poziţionare 1
şi a rampelor.
Instalarea conexiunilor în spaţiul inferior. 1
Manevrarea deşeurilor. 1
Instalarea panoului de electrificare şi de operare a cabinei. 1
7 Amplasarea greutăţilor suplimentare în interiorul cabinei, 1
pentru operaţiunile de echilibrare, montarea cablurilor.
Închiderea frânei şi reverificarea funcţionării pârghiei de frână, verificări 1
pentru siguranţă, punere în funcţiune şi îndepărtarea sculelor.
Echilibrare şi etape finale. 1
Curăţarea puţului ascensorului şi îndepărtarea deşeurilor. 1
Inspecţie pentru siguranţă (cu ajutorul greutăţilor de testare). 1 (2)

Copyright © 2012 KONE Corporation 18 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

1.4 Experienţa clientului

În timpul lucrului, trebuie să vă concentraţi întotdeauna asupra satisfacţiei clientului. Pentru


a atinge şi depăşi aşteptările clientului, fiţi politicoşi, constructivi şi cooperanţi şi comunicaţi
în mod clar. Nu uitaţi că, pentru clienţi, sunteţi reprezentanţii firmei KONE, prin urmare,
asiguraţi-vă că gestionaţi sau, cel puţin, comunicaţi toate cerinţele şi feedbackul clienţilor
către persoanele corespunzătoare.
Pentru informaţii suplimentare privind modul în care puteţi furniza experienţe exemplare
pentru clienţi prin comportament şi comunicare, consultaţi programul Ambasador KONE
de pe pagina de intranet KONE (căutaţi Ambasador) sau contactaţi-l pe supervizorul dvs.

1.5 Numerotarea etapelor în figuri

1. În momentul în care citiţi aceste instrucţiuni, reţineţi că numerele din figuri se referă
la numerele etapelor.

1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
2

3
1

1082830.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 19 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

1.6 Explicaţie privind tabelul cu cerinţele referitoare la calitate

Cerinţe referitoare la calitate:

Rezultate obligatorii prevăzute


la finalizarea capitolului.

PRINCIPALELE pericole identificate.


Alte pericole sunt descrise în cadrul
fiecărui capitol.

!!! ATENŢIE – aspecte care SORTARE


afectează fiabilitatea !!! STABILIZARE Reamintirea
5S STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
standardelor 5S.

SUSŢINERE
Scule necesare:

Scule din setul pentru instalare.


Aici sunt evidenţiate efectele negative ale
nerespectării cerinţelor referitoare la calitate. Scule de mână necesare:

Scule din setul de scule.

Raport de progres cu privire la instalare 5S

Memento permanent pentru completarea


acestui document.

QD-181.211

Memento permanent pentru completarea


acestui document.

Copyright © 2012 KONE Corporation 20 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

2 SIGURANŢĂ

Atunci când lucraţi singuri, asiguraţi-vă că:


– o persoană cu autoritate ştie unde vă aflaţi
– sunt efectuate verificări periodice pentru a garanta siguranţa dvs.
În cazul în care aveţi orice fel de îndoieli cu privire la Lucrul individual la amplasamentul în
care vă desfăşuraţi activitatea, discutaţi-le cu supervizorul dvs.
Dacă este cazul, discutaţi procedurile de lucru şi evaluarea riscurilor cu supervizorul şi colegii
dvs., înainte de începerea lucrului.
Lucraţi în condiţii de siguranţă şi respectaţi codurile locale şi practicile aprobate.
Anumite componente sunt, prin caracteristicile, greutatea şi dimensiunea acestora,
necorespunzătoare pentru a fi instalate prin metode de Lucru individual. Aceste componente
sunt evidenţiate în capitolul cu privire la instalare, de exemplu, peretele posterior de sticlă
al cabinei.

2.1 Siguranţă generală

Termenii AVERTISMENT şi ATENŢIE sunt folosiţi pentru a indica situaţii de pericol posibil
pentru persoane sau echipamente, după cum urmează:

AVERTISMENT: Avertizează cu privire la pericole grave la adresa siguranţei.

ATENŢIE: Avertizează cu privire la avarierea echipamentelor, care poate conduce la


pericole la adresa siguranţei.

2.1.1 Instrucţiuni pentru siguranţă

Următoarele instrucţiuni pentru siguranţă trebuie respectate împreună cu aceste instrucţiuni


de instalare:
– AM-01.03.001 Prevenirea căderii de la înălţime în timpul lucrului la ascensoare, scări
rulante şi uşi
– AM-01.03.002 Versiunea 5 – Siguranţa electrică în timpul lucrului la ascensoare
– AM-01.03.003 Versiunea 2 – Practica de siguranţă prin dublă asigurare în timpul folosirii
troliilor pentru personal
– AM-01.03.010 Lucrul în condiţii de siguranţă în puţul ascensorului şi în zonele camerei maşinii
– Manualul troliului pentru personal

Copyright © 2012 KONE Corporation 21 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

NOTĂ: Lucrările de instalare trebuie efectuate doar de personal competent şi calificat.

2.1.2 Practica de siguranţă prin dublă asigurare în timpul folosirii troliului pentru personal

Consultaţi AM-01.03.003 – Versiunea 2 Practica de siguranţă prin dublă asigurare în timpul


folosirii troliilor pentru personal.
Pentru a garanta siguranţa personală proprie şi a colegilor dvs. de lucru, trebuie să vă
protejaţi întotdeauna împotriva căderii, folosind două dispozitive independente.
Nu este permisă să acţionaţi sau să staţi pe platforma suspendată fără dublă asigurare:
1. Dispozitiv de siguranţă
Dispozitivul de siguranţă trebuie conectat la limitatorul de viteză şi declanşatorul automat
al dispozitivului de siguranţă.
2. Troliu pentru personal
Troliul pentru personal trebuie prinsă corect de cablul cabinei, folosind fitingurile furnizate
odată cu troliul.
Nu este permisă deconectarea troliului pentru personal sau îndepărtarea cârligului de pe
cabină, dacă nu s-a realizat dubla asigurare:
1. Dispozitiv de siguranţă
Cabina trebuie asigurată de dispozitivul de siguranţă cu ajutorul declanşatorului automat
al dispozitivului de siguranţă.
2. Lanţuri
Lanţul(rile) de susţinere trebuie să asigure cabina de punctul de ancorare stabilit din puţ.

2.1.3 Siguranţa lucrărilor electrice

Citiţi instrucţiunile pentru siguranţă AM-01.03.002 şi respectaţi-le întotdeauna.


Consultaţi AM-01.03.002 „Versiunea 5 – Siguranţa electrică în timpul lucrului la ascensoare”.
Următorii 5 paşi trebuie realizaţi în ordinea prevăzută, cu excepţia cazului în care există
motive esenţiale pentru a proceda altfel:
1. Deconectaţi în totalitate sursa de alimentare cu energie.
2. Asiguraţi-vă că nu se poate reconecta.
3. Verificaţi dacă în instalaţie mai există energie electrică.
4. Verificaţi cerinţele privind legarea la pământ în situaţii speciale. 
(Această operaţiune poate fi efectuată doar de către personal calificat, împreună cu
persoana responsabilă cu construcţia instalaţiei electrice, care trebuie să se asigure că,
în situaţia dată, tehnica respectivă poate fi folosită în condiţii de siguranţă.)
5. Protejaţi de părţile auxiliare aflate sub tensiune.

Copyright © 2012 KONE Corporation 22 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

2.1.4 Măsuri de siguranţă generală

Măsuri de siguranţă Notă


Respectaţi normele dvs. naţionale cu privire la În cazul unui conflict între norme şi
lifturi şi alte reglementări în domeniul siguranţei. instrucţiunile de faţă, respectaţi normele.
Normele şi regulile locale cu privire la siguranţă Consultaţi procedurile locale pentru tipul
trebuie întotdeauna respectate. de protecţie la intrare prevăzut.
Respectaţi instrucţiunile de faţă. Nu omiteţi niciun Semnele de avertizare indică pericole
pas, în caz contrar poate apărea o situaţie potenţial posibile. (Mergeţi la pagina 28.)
periculoasă pe care nu aţi avut-o în vedere.
ASIGURAŢI-VĂ CĂ ÎN ECHIPAMENTELE
ELECTRICE ŞI CONDUCTORI NU MAI
EXISTĂ ENERGIE ELECTRICĂ, ÎNAINTE DE
A EFECTUA LUCRĂRI ASUPRA ACESTORA.
Înainte de a începe instalarea, trebuie să conveniţi
împreună cu antreprenorul principal asupra unui
sistem de întrerupere pentru întrerupătorul-
separator al sursei principale de alimentare sau
alt sistem (de exemplu, scoaterea siguranţelor,
sistem de blocare şi marcare etc.).
Nu conectaţi şi nu deconectaţi niciun conector
în timp ce alimentarea cu energie este pornită.

Echipamentul personal de protecţie trebuie să Consultaţi lista articolelor personale


fie disponibil şi folosit după caz. de protecţie de la pagina 28.
Folosi doar tehnicile aprobate de manevrare manuală.
Nu lucraţi pe paliere diferite din aceleaşi spaţii/spaţii adiacente ale puţului ascensorului.
Protecţia împotriva ruginii trebuie îndepărtată Mergeţi la pagina 60 pentru observaţii
de pe bare. În caz contrar, dispozitivul de specifice referitoare la siguranţă.
siguranţă nu va funcţiona corect.
Prevenirea căderii de la înălţime:
1. Identificaţi toate pericolele de cădere posibile.
2. Dacă este posibil, eliminaţi pericolele de cădere.
3. În cazul în care nu este posibilă eliminarea unui pericol de cădere, atunci reduceţi riscul
de cădere folosind metode pentru prevenirea căderii.
4. În cazul în care nu este posibilă protecţia împotriva unui pericol de cădere cu ajutorul
metodelor pentru prevenirea căderii, atunci folosiţi echipamente de prindere în caz de
cădere, dar numai dacă acestea sunt verificate prin evaluarea riscurilor specifice.
Pentru a garanta salvarea la timp în caz de cădere, trebuie puse la dispoziţie
echipamente, instrucţiuni şi cursuri de pregătire corespunzătoare pentru salvare.
Consultaţi AM-01.03.001.

Copyright © 2012 KONE Corporation 23 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Măsuri de siguranţă Notă


Dacă este cazul, hamurile de siguranţă
ATENŢIE: Hamuri de siguranţă cu corzi. trebuie folosite conform normelor dvs.
naţionale.

În cazul în care hamul dvs. de siguranţă nu
este prins de o coardă de siguranţă sau alt
punct de ancorare aprobat, asiguraţi-vă că
nu există un pericol de prindere sau
împiedicare în coardă.

Poziţionaţi întotdeauna cabina la un nivel sigur faţă de palier, înainte de a intra sau ieşi.
NU LUCRAŢI NICIODATĂ SUB O SARCINĂ
SUSPENDATĂ!

Asiguraţi-vă că echipamentul de ridicare este


dimensionat corect pentru sarcina respectivă
şi se află în stare bună.
Folosiţi întotdeauna troliul conform Dispozitivele de siguranţă suplimentare
reglementărilor dvs. locale. asigură faptul că nu există nicio mişcare
Consultaţi AM-01.03.003 Versiunea 2 – lucrul nedorită a cabinei ca urmare a controlului
în condiţii de siguranţă în timpul folosirii troliului troliului sau alte defecţiuni.
pentru personal.
Aveţi grijă să manevraţi deşeurile conform reglementărilor dvs. locale.

Copyright © 2012 KONE Corporation 24 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

2.2 Posturi de lucru recomandate şi metode ergonomice

S-a constatat că aceste posturi de lucru recomandate şi metode ergonomice contribuie


la asigurarea unui loc de muncă mai bun şi la bunăstarea dvs.

Înălţimea de lucru Distanţa de lucru


Ajustaţi înălţimea de lucru Ajustaţi distanţa
astfel încât mâinile dvs. de lucru astfel
să se afle în zona verticală încât obiectul să
dintre piept şi catarama de se afle în dreptul
la centură. antebraţelor.

Ridicare Cărat
Concentraţi-vă asupra 1. Menţineţi
ridicării, chiar dacă obiectele
obiectul ridicat este uşor! ridicate cât mai
1. Apropiaţi-vă de obiectul aproape de corp
ridicat posibil
2. Folosiţi-vă picioarele 2. Menţineţi-vă
3. Menţineţi-vă spatele spatele nerăsucit
nerăsucit şi drept şi drept
4. Ţineţi ambele picioare
pe aceeaşi linie
Încărcarea căruciorului
de transport
Lăsaţi componenta să
alunece pe căruciorul
de transport KONE,
în loc să o ridicaţi.
Manevrarea obiectelor
grele fără mâner
Dacă obiectul nu este
prevăzut cu un mâner,
împingeţi/lăsaţi obiectul să
alunece, în loc să îl trageţi.

NOTĂ: Dacă lucraţi din poziţia îngenuncheat, cu spatele/picioarele îndoit(e) sau cu


mâinile ridicate deasupra pieptului sau dacă obiectul se află mai departe decât lungimea
braţelor, limitaţi timpul de expunere şi alternaţi posturile de lucru. Asiguraţi-vă că zona de
lucru este neobstrucţionată şi nu vă incomodează.

Copyright © 2012 KONE Corporation 25 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

2.3 Siguranţa metodei de instalare

Caracteristică principală Notă


Cabina este folosită ca platformă de lucru. Nu vă deplasaţi pe acoperişul cabinei fără
ca balustrada să fie montată şi dispozitivul
de siguranţă conectat.
Troliul pentru personal este aşezat pe Troliul pentru personal este folosit pentru
acoperişul cabinei, iar o coardă suplimentară mişcarea cabinei în primele etape de
de siguranţă este prinsă de inelul de instalare.
suspendare al limitatorului de viteză.
Troliul pentru personal şi limitatorul de viteză sunt suspendate de inelul de suspendare din
partea de sus a puţului ascensorului.
Limitatorul de viteză şi dispozitivul de Consultaţi AM-01.03.003 Versiunea 2.
siguranţă propriu al ascensorului sunt
folosite în timpul instalării.
Declanşatorul automat al dispozitivului de siguranţă acţionează automat dispozitivul de
siguranţă în cazul ruperii corzii troliului sau manual, atunci când trebuie asigurată cabina.
Lanţul de susţinere este folosit pentru
asigurarea cabinei de o consolă pentru
glisierele cabinei, atunci când cârligul
troliului este deconectat de la cabină sau
când lucraţi sub cabină, în spaţiul inferior
al puţului.

Strângeţi întotdeauna lanţul cât de mult


posibil.

1078317.wmf

Atunci când lucraţi de pe acoperişul cabinei În anumite momente, cârligul troliului este
trebuie să susţineţi întotdeauna cabina desprins de cabină, în timp ce aceasta este
folosind atât lanţul de susţinere, cât şi folosită în continuare ca platformă de lucru.
dispozitivul de siguranţă înainte de a În timpul acestor operaţiuni, trebuie
deconecta cârligul troliului. acţionat dispozitivul de siguranţă şi
trebuie folosit lanţul de susţinere.
Coborâre de urgenţă de pe acoperişul În cazul întreruperii energiei electrice la
cabinei. amplasament, cabina poate fi întotdeauna
mutată la un palier inferior folosind pârghia
de eliberare a frânei. Pentru coborârea de
urgenţă, consultaţi manualul troliului pentru
personal.

Copyright © 2012 KONE Corporation 26 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Caracteristică principală Notă


Glisierele sunt ridicate cu ajutorul cabinei. Glisierele sunt montate prin metoda
convenţională, folosind brida glisantă
pentru ridicarea fiecărei şine.
Dispozitiv de blocare
AVERTISMENT: Dispozitivul de blocare
După montarea cablului, atunci când
nu este suficient de puternic pentru
lucraţi la elementele de tracţiune sau
suspendare, trebuie folosit dispozitivul a susţine greutatea cabinei. În cazurile
de blocare. în care cabina nu este susţinută de corzi,
aceasta trebuie asigurată folosind lanţul
de suspensie şi dispozitivul de siguranţă.

Atunci când mişcaţi cabina eliberând frâna manual, nu depăşiţi viteza. Verificaţi LED-urile
care indică viteza de pe panoul LOP-CB.
Nu lăsaţi frâna deschisă. (Încercaţi să limitaţi rotaţia motorului la intervale de 1 secundă.)
În cazul în care lucraţi singuri, asiguraţi-vă că există o persoană responsabilă care ştie
unde vă aflaţi şi că au loc verificări periodice pentru a garanta siguranţa dvs.
În cazul în care aveţi orice fel de îndoieli cu privire la lucrul individual la un anumit
amplasament, discutaţi-le cu supervizorul dvs.

Copyright © 2012 KONE Corporation 27 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

2.4 Semne cu privire la pericole şi siguranţa personală

Semne cu privire la pericole


Pericol Semn Pericol Semn Pericol Semn
Electrocutare Risc de cădere Câmp magnetic

Risc de Coroziune Accesul interzis


incendiu Risc
dermatologic
Avertizare Sarcină Pericol de
generală de suspendată strivire
pericol

Pentru protecţia dvs. personală vă sunt puse la dispoziţie mănuşi de siguranţă, salopetă,
încălţăminte de protecţie cu protecţia gleznelor, cască de protecţie, ochelari de protecţie,
mască de protecţie, protecţia auzului şi ham de siguranţă. FOLOSIŢI-LE ATUNCI CÂND
ESTE NECESAR.

Semne cu privire la siguranţa personală


Obligatoriu Semn Obligatoriu Semn Obligatoriu Semn
Cască de Salopetă Mască de
protecţie protecţie

Protecţia Încălţăminte Mănuşi de


auzului de protecţie protecţie
cu protecţia Mănuşi de
gleznelor cauciuc
Echipament Ochelari de Măsuri pentru
pentru protecţie prevenirea
prevenirea căderii
căderii
Inspecţie Trusă de prim
obligatorie ajutor
a troliului
pentru personal

Copyright © 2012 KONE Corporation 28 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

3 CERINŢE CU PRIVIRE LA AMPLASAMENT ŞI SCULE

CELE CINCI CONDIŢII OBLIGATORII CU PRIVIRE LA AMPLASAMENT


1. Puţul ascensorului este curat şi uscat înainte de începerea lucrării de instalare.
2. Puţul este construit conform planurilor KONE, iar deschiderile puţului sunt sigilate
pentru siguranţă.
3. Există inelele de suspendare şi conductele de ventilaţie prevăzute de KONE.
4. Este prevăzută alimentarea trifazică cu energie pentru ascensor şi troliul de montaj.
5. La parter, în apropierea puţului este prevăzut un spaţiu de depozitare de 30 m2,
iar căile de acces către puţ sunt libere.

3.1 Cerinţe cu privire la amplasament

Înainte de a putea începe instalarea, asiguraţi-vă că s-au realizat următoarele:


– Amplasamentul trebuie să fie 100% pregătit.
– Trebuie stabilite şi aprobate căile de transport, cât mai aproape posibil de puţul ascensorului.
– Toleranţele puţului ascensorului trebuie verificate de supervizor.
– Livrarea trebuie să fie completă şi la amplasament.
– Data de începere a instalării trebuie stabilită de comun acord cu clientul.
– La începerea instalării şi atunci când este livrată MAP montată pe perete, cereţi-i
constructorului să finiseze peretele în jurul MAP. Astfel se garantează faptul că MAP
montată pe perete poate fi instalată fără reajustări.
– Înainte de a începe instalarea, trebuie să conveniţi împreună cu antreprenorul principal
asupra unui sistem de întrerupere pentru întrerupătorul-separator al sursei principale
de alimentare sau alt sistem (de exemplu, scoaterea siguranţelor, sistem de blocare şi
marcare etc.). Consultaţi AM-01.03.002 Versiunea 5.
– Sculele pentru instalare trebuie să fie disponibile la amplasament.
– Trebuie să fie disponibile sculele manuale recomandate.
– Echipamentul personal de protecţie trebuie să fie disponibil.
– Inspecţia amplasamentul trebuie efectuată cu cel puţin o săptămână înainte de data
programată pentru începerea instalării, conform the graficului procesului de livrare „835”.

Copyright © 2012 KONE Corporation 29 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Cerinţă Notă
Iluminatul corespunzător şi o sursă de Dacă este cazul, sursa de iluminat pentru
alimentare cu energie trifazică trebuie să puţul ascensorului poate fi coborâtă de
existe temporar sau permanent atât pentru la palierul superior şi prinsă temporar de
ascensor, cât şi pentru troliul pentru consolele orizontale de protecţie de la intrare.
personal, conform planului.
Inelele de suspendare trebuie amplasate Dacă inelul de suspendare este de tip
în partea superioară a puţului ascensorului, şurub, inelul de suspendare trebuie strâns
conform planului şi marcate cu sarcinile bine, pentru a nu se desface.
utile de lucru în condiţii de siguranţă.
Ascensor pe partea dreaptă:
1. Inel de suspendare pentru troliul
pentru personal (2000 kg)
2. Inel de suspendare pentru maşină (1500 kg) 3
3. Inel de suspendare pentru limitatorul de 1 2
viteză (1500 kg) WD
• partea frontală, în cazul în care cablul 3 4
este în poziţie oblică
• partea din spate, în cazul în care WW
cablul este paralel
4. Inel de suspendare pentru dispozitivul de 1077488.wmf

acţionare KDM (dacă este cazul, 1500 kg)

Construcţia inelului de suspendare obişnuit:


Diametrul maxim al secţiunii cârligului 18 mm.

!
max
65
1078300.wmf

Marcajele de pardosea finisată trebuie să existe pe fiecare palier.


Pentru grupuri de ascensoare, liniile de referinţă trebuie marcate în zona celui mai de jos
palier comun.
Puţul ascensorului şi spaţiul inferior trebuie Puţul ascensorului nu trebuie să permită
curăţate, iar spaţiul inferior nu trebuie să infiltraţiile de apă.
permită infiltraţiile de apă.
Garniturile în C (dacă sunt folosite) trebuie poziţionate corect şi curăţate.
În vecinătatea puţului ascensorului trebuie Materialele trebuie depozitate la o distanţă
stabilite împreună cu constructorul zone de maximum 20 de metri sau în apropierea
adecvate pentru depozitarea materialelor. puţului ascensorului.
Trebuie prevăzută o zonă adecvată de depozitare pentru sculele pentru instalare.

Copyright © 2012 KONE Corporation 30 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Cerinţă Notă
Trebuie stabilite rute libere, neobstrucţionate către cel puţin o intrare, la parter sau în
apropierea acestuia, pentru componentele lungi sau voluminoase (glisiere, componentele
cabinei, uşi şi altele).
TOATE palierele trebuie protejate cu
dispozitive de protecţie la intrare de înălţime
completă, conform normelor şi reglementărilor
locale cu privire la siguranţă.
Montaţi bariere provizorii în jurul intrărilor de
la palierele superioare şi inferioare, atunci
când dispozitivele de protecţie temporară
sunt îndepărtate sau când uşile de pe
paliere trebuie să rămână deschise.
Protecţia de la intrare nu trebuie să prezinte
deschideri. Consultaţi AM-01.05.016,
Instalarea protecţiei la intrare cu
iluminare (LEP). 1078840.wmf

Barele trebuie asigurate, astfel încât


să nu poată fi mişcate accidental pe
orizontală sau pe verticală.
Dimensiunile şi toleranţele puţului ascensorului trebuie să corespundă planurilor.
Trebuie să fie posibilă depozitarea în mod Conform cerinţelor locale.
corespunzător a deşeurilor.
Trebuie să existe puncte corespunzătoare
de fixare pentru hamurile de siguranţă.

Copyright © 2012 KONE Corporation 31 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

3.2 Scule

Scule MonoSpace®
Buc. Sculă Buc. Sculă
2 Bare de susţinere 1 Declanşator automat al dispozitivului
sau Număr schiţă: 716161 de siguranţă
3 1 Număr schiţă: 803140G01
Sunt necesare 3 bare de susţinere, Consolă pentru coarda metalică
în cazul în care se foloseşte dispozitivul 1 de frânare:
de fixare pentru controlul verticalităţii. Număr schiţă: 803144G01
Coardă metalică de frânare:
Număr schiţă: 772277G01

1082712.wmf

1007069.wmf

1 Placă fixare coardă 1 Ţeavă telescopică, Bahco AP-5M


Număr schiţă: 803146
Număr schiţă: KM823588H04

1027222.wmf 1010242.wmf

1 Lanţ de suspendare 2 m, 1500 kg 2 Elemente de susţinere ţevi (spaţiul inferior)


Număr schiţă: 266828 Număr schiţă: 716177G01

1007070.wmf

1007072.wmf
1 Bridă de ridicare glisieră pentru glisiere 2 Prinderea glisierei de acoperişul cabinei
T70, T82, T89 Număr schiţă: 773444G01
2 Buzunar de ridicare pentru glisieră
Număr schiţă: 716165G01 Număr schiţă: 762396G01

1007079.wmf

P17000195.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 32 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Scule MonoSpace®
Buc. Sculă Buc. Sculă
1 Sculă de poziţionare pentru glisiera 1 Dispozitiv de derulare
contragreutăţii Număr schiţă: 504610G01
Număr schiţă: 716175G01

1007076.wmf

1 Consolă de testare troliu, 1 Sculă de aliniere pentru glisiera


sarcină max. 2000 kg contragreutăţii
Număr schiţă: 716157G01 Număr schiţă: 716180G01

1007084.wmf 1007074.wmf

4 Şurub cu ochi RUD RS-M12 2 Şurub cu ochi RUD RS-M8


Număr schiţă: 266824 Număr schiţă: 934990

1031357.wmf 1031357.wmf

Lanţuri troliu: 4 Şurub cu ochi RUD RS-M6


1 Lanţ de extensie 1,5 m, 500 kg Număr schiţă: 50300433
Număr schiţă: 266827
1 Lanţ cu posibilitate de scurtare
2 x 1,5 m, 500 kg
1 Număr schiţă: 266826
1031357.wmf
Lanţ instalare cabină/uşă 2 x 0,5 m, 500 kg
Număr schiţă: 266825 3 Inel de legătură cu orificiu de 12 mm,
1500 kg
Număr schiţă: 754257

1007078.wmf

1007081.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 33 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Scule MonoSpace®
Buc. Sculă Buc. Sculă
1 Cap de prindere coardă pentru prinderea 1 Inel de legătură pentru prinderea
bobinatorului de coardă, 9 mm bobinatorului de coardă de acoperişul
Număr schiţă: 754257 cabinei, orificiu de 8 mm, 350 kg
Număr schiţă: 754257

1007083.wmf 1007082.wmf

1 Dispozitiv de fixare pentru controlul 2 Greutate pentru controlul verticalităţii


verticalităţii (opţional, consultaţi ANEXĂ (opţional, în cazul în care se foloseşte
E. Dispozitivul de fixare pentru controlul dispozitivul de fixare pentru controlul
verticalităţii) verticalităţii)
Număr schiţă: 754257 Număr schiţă: 50077610G01

1007071.wmf 1080362.wmf

Alte scule pentru instalare


Buc. Sculă Buc. Sculă
1 Sculă pentru transportul glisierelor 1 Balustradă articulată
Număr schiţă: KM971149G01 sau 2 seturi în cazul TTC (1 set = 2 piese de
2 balustradă, superioară şi inferioară).
Număr schiţă: KM50026878G02

1060909.wmf
1078014.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 34 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Alte scule pentru instalare


Buc. Sculă Buc. Sculă
1 Troliu pentru personal + scripeţi, 1 Troliu manual cu lanţ, capacitate de 500 kg
capacitate de 750 kg/1000 kg. (Yale compact 500 sau echivalent).

Vedeţi piesele echipamentului de ridicat A = 289 mm


de la pagina 47. H = 190 mm

1007086.wmf

1 Coardă de extensie pentru limitatorul


de viteză
Număr schiţă: 772277G05

1033403.wmf

1 set Roţi pentru transportul maşinii 1 Cap de prindere elastic


Număr schiţă: 715802 L=1m

1031365.wmf

1007090.wmf

1 Cărucior 1 Set de agăţare pentru limitatorul


Număr schiţă: 589519 de viteză, care include:
– Ansamblu pentru agăţarea
limitatorului de viteză
– Ansamblu consolă scripete
– Coardă de căţărare
Număr schiţă 823588G01

1078301.wmf

1010244.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 35 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Alte scule pentru instalare


Buc. Sculă Buc. Sculă
1 Baterie 2 Sculă pentru transport (folosită cu roţi
Cablu (Număr schiţă: 859326) şi arbore de transport)
şi baterie de 9 V (furnizată local) Număr schiţă: 854900D01

Folosită cu sursa de alimentare


cu energie din timpul construcţiei.

4x

1078366.wmf
M8x50
1039959-1.wmf

1 Bridă coardă 2 Laser punctual Hilti PMP34/PMP45


Număr schiţă: KM839679G01

1078890.wmf
1060910.wmf

2 Plăcuţă de măsurare 1 Riglă


+30

+20

+10

+10

+20

+30

HILTI
PMP 34

1 Sculă aliniere laser 2 Placă pentru aducere la nivel


Număr schiţă: 50077847G01

1048308.wmf

1080768.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 36 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Alte scule pentru instalare


Buc. Sculă Buc. Sculă
1 Taburet pentru lucru 1 Rampe telescopice
Număr schiţă: 265173 Număr schiţă: KM966635

1073236.wmf

1077935.wmf

1 Bucşă coardă 6-8 1 Set descărcare electrostatică (ESD)


Număr schiţă: KM971423G01 Necesar pentru protejarea
componentelor împotriva avarierii,
în cazul înlocuirii tablourilor PC.
(KM857505)

1060911.wmf

1072347.wmf

2 Capră de montaj pentru instalare 2 Placă pentru rampe


Număr schiţă: KM756128 Număr schiţă: KM50077171
Inclusă în livrarea uşii AMD

1082413.wmf
1073260.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 37 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

3.2.1 Scule de mână (recomandate)

Sculă Sculă
Creion Cutie pentru scule cu încuietoare, pentru sculele
de mână obişnuite
Ruletă de măsurat, L 3,0 m Riglă
Multimetru, cu protecţie la înaltă tensiune Şurubelniţă turnată în plastic
Maşină de găurit, cu colector de praf Cheie universală, L 200-(250) mm
Maşină de găurit fără cablu; cu cuplu de torsiune Capete de găurit:
ajustabil pentru instalarea uşilor de cabină şi de 6 mm (corpuri de iluminat, limitatoare de cursă)
palier şi a cabinei. Un acumulator suplimentar 8 mm (canale de cabluri)
(baterie), cutie cu capete de burghiu, inclusiv cap 10 mm (scara din spaţiul inferior, fixarea de
Phillips şi capete plate de diferite dimensiuni, cutie perete a cablului de deplasare)
cu capete de găurit (dimensiuni 1,5-10 mm). 12 mm L (150) (Hilti, pentru tăiere prin bare
Cap Phillips de 150-200 mm. de rezistenţă)
Sculă pentru garnituri din beton Levier, L 500-700 mm
Chei: Şurubelniţe:
Cu cap în U şi inelar. Cu cap plat 5 mm L 200 mm.
Dimensiuni 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 mm. Cu izolaţie electrică, cap de 2,5-3 mm,
Grosimea min. pentru cheile de 16-19 mm este L150 - 200 mm
de 5 mm. Cap Phillips: dimensiune standard L 200 mm.
Cheie cu clichet de 1/2" Cheie cu clichet, model de dimensiuni mici, de 1/4"
Extensie L 200 mm 1/2" Extensie 1/4", L 40-150 mm
Dibluri (adâncime) 1/2", 13, 15, 16, 17, 18, 19 mm Cheie dibluri 1/4", 10, 11, 12, 13 mm
Ciocan de tâmplărie, mâner de cauciuc 6 Oz., Baros, 1000 grame
„cu absorbţia şocurilor” Ciocan cu latura plată, cu extremitate forjată
Menghină: L 150 mm şi L 250 mm Nivele magnetice cu bule aer, lungimi de 700 şi
1500 mm
Echere: Cleşti pentru nituri, cu cap demontabil, pentru
300 x 150 - 200 mm şi 750 x 350 mm diverse dimensiuni de nituri
Cleşte cu tăiere laterală, mânere izolate (L 170 mm) Cleşte cu cioc lung, model mediu (L 170 mm)
Pilă pentru îmbinările glisierelor, model normal Cleşte pentru tăierea corzii, 8 mm
Cuţit Bomfaier, model standard
Freză disc, disc > 125 mm 4 buc. greutăţi pentru controlul verticalităţii, max. 10 kg/
Echer, lăţimea blocului reglabil 30 mm fiecare (diametru max. 40 mm, lungime max. 300 mm)
Coardă de tragere pentru tragerea corzii troliului Maşină de tăiat foi de tablă, calitate profesională
pentru personal (plastic, 70 m, Ø 6...8 mm) pentru foi de tablă de 0,6...1,5 mm
Chei Allen, set 3-12 mm 2 leviere cu vacuum, capacitate de 40-80 kg
2 menghine de mână în G

1007097.wmf

1010245.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 38 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

3.2.2 Pachet pentru instalare KM50091308G02

Materiale incluse în pachetul pentru instalare


Articol Motiv Buc.
Bolţ M10 x 50 Eclisele pentru glisierele cabinei 1
M10
(tip standard) sunt mai groase decât
înainte. Bolţul M10 de la îmbinarea
M12
glisierei contragreutăţii nu este
suficient de lung pentru a permite
metoda înclinării în spate a glisierei
cabinei plasată cel mai sus, la
instalarea maşinii.
– 5 x 70 holz-şurub Scutul contragreutăţii prins de 4
– fişă de perete din peretele puţului, pentru VERSIUNEA
plastic 2 cu privire la greutatea de
– Tub din plastic de tensionare a corzii troliului.
35
20 mm, lungime
de 35 mm
Căptuşeală de capăt Trebuie instalată la bridele glisierelor 4
a contragreutăţii, de la consolele glisierelor plasate
lungime de 50 mm cel mai jos.

Copyright © 2012 KONE Corporation 39 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Materiale incluse în pachetul pentru instalare


Articol Motiv Buc.
Dispozitive de fixare – 2 x dispozitive de fixare pentru 6
cu extindere M12 x 80 instalarea unei console ancoră
de prindere
– 2 x dispozitive de fixare pentru
testarea troliului
– 1 x dispozitiv de fixare pentru
fixarea provizorie a consolei
pentru îmbinarea barelor
– 1 x dispozitiv de fixare pentru
fixarea provizorie a consolei
pentru prinderea scării

AVERTISMENT: Utilizaţi doar


buloane de ancorare M12 în
beton! În cazul în care pereţii
sunt realizaţi din alte materiale,
procuraţi dispozitive de fixare
corespunzătoare din surse locale.
Contactaţi departamentul dvs.
local de asistenţă.
– 8 x 50 şurub Necesară pentru fixarea provizorie 2
cu cap pătrat a scării din spaţiul inferior de zona
– Şaibă apărătoare M8 pragului palierului plasat cel mai jos.
– fişă din plastic
NOTĂ: Necesară conform normelor
de siguranţă ale diverşilor furnizori. 1082610.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 40 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

4 DESCĂRCARE ŞI DISTRIBUŢIE

ATENŢIE: Pentru siguranţa personală şi pentru a preveni avarierea componentelor:


– Menţineţi zonele de lucru libere şi neobstrucţionate.
– Nu treceţi niciodată pe sub o sarcină suspendată.
– Folosiţi tehnici corecte de ridicare manuală.
– Purtaţi mănuşi, pentru a vă proteja mâinile.
– Purtaţi întotdeauna o cască.
– Purtaţi ham de siguranţă şi ancoraţi-l de un punct de ancorare aprobat,
atunci când lucraţi în zone în care există riscul de rănire prin cădere.
– Purtaţi ochelari de protecţie şi mască, dacă este necesar.
– Folosiţi protecţie pentru auz, dacă este necesar.
– Când folosiţi rampele telescopice, asiguraţi-vă că acestea sunt paralele
cu şi nu pot aluneca de pe margine.

Prezentaţi-vă persoanei responsabile cu amplasamentul. Familiarizaţi-vă cu facilităţile existente


la amplasament, cu normele locale şi cu procedurile de management al amplasamentului.

4.1 Descărcarea şi distribuţia materialelor

NOTĂ: Marcarea WLL (sarcina limită de lucru) de 150 kg (300 kg/pereche) de pe rampele
telescopice are la bază utilizarea căruciorului cu ax simplu. În etapele specifice ale metodei
testate, când se foloseşte un ansamblu cu ax dublu (precum transportul maşinii), sarcina este
distribuită mai uniform pe rampe. În aceste situaţii, WLL creşte la 380 kg/pereche de rampe.
Respectaţi întotdeauna descrierea metodei prevăzute.

WLL 300 kg/pereche de rampe WLL 380 kg/pereche de rampe

1078918.wmf 1078916.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 41 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

1. Fixaţi roţile de transport de pachetul maşinii, în timpul descărcării.


2. Folosiţi blocuri de lemn pentru a înclina cutia maşinii, când sunt îndepărtate roţile.

1060912.wmf 1060914.wmf

Descărcaţi materialele în zona de depozitare prevăzută. Aranjaţi materialele astfel încât să se


asigure accesul cu uşurinţă la fiecare componentă, în ordinea instalării.

NOTĂ: Pardoseala cabinei se află în partea opusă a listei de împachetare.


NOTĂ: Un număr în partea de sus a fiecărei cutii indică ordinea instalării.

Aşezaţi cutia maşinii, astfel încât partea cu găurile să fie în jos.


Când descărcaţi maşina de pe vehicul, aşezaţi-o în poziţie verticală şi folosiţi un stivuitor
pentru a aşeza maşina pe ax şi roţi. Împingeţi maşina în zona de depozitare. Îndepărtaţi axul
şi roţile şi lăsaţi cutia în poziţie verticală, pe două bucăţi de lemn.
Capătul-mamă al fascicolului de glisiere este marcat cu bandă adezivă. Aşezaţi fasciculul
astfel încât capătul-tată să fie orientat către puţul ascensorului. Manevraţi cu atenţie
fasciculul, pentru a nu avaria capetele. Aşezaţi fasciculul de glisiere la un nivel de lucru stabil
mai înalt, pentru a avea o înălţime bună de lucru de 1,0 m.
Este important ca sculele şi materialele să fie aşezate în ordinea instalării, pentru a realiza
şi menţine un mediu controlat de instalare pe întreaga durată a instalării.
Nu deschideţi pachetele înainte de a fi gata să instalaţi echipamentele.
Verificaţi pe baza documentaţiei cu privire la materiale dacă livrarea este completă.
Aşezaţi sculele şi materialele la nivelurile corecte, înainte de a începe instalarea.

Copyright © 2012 KONE Corporation 42 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
! " #  $%$ 


 
 
 
  
   ! 

    "

Toate drepturile rezervate.


Instrucţiuni de instalare

Copyright © 2012 KONE Corporation


KONE MonoSpace®, 3.0

43 (379)
 

    
  

(B) 2013-03-18
AM-01.01.250
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Grup pachet Denumire grup Etichetă pachet Text etichetă pachet


100 Cerinţe pentru 110 Cerinţe pentru instalare
instalare 120 Limitator de viteză
200 Glisiere şi grinzi 210 Glisiere
de puţ 220 Dispozitive de fixare a glisierelor
230 Grinzi de puţ
300 Uşi 311 Cadru/Faţade
312 Panouri uşi
330 Dispozitiv de acţionare a uşii
331 Şină
400 Camera maşinii 410 Maşină
420 Corzi
430 Panou electric puţ
500 Puţ şi camera 510 Echipamente puţ
maşinii 440/540 Racordare la reţea
600 Cabină 610 Cabină
700 Cablul cabinei 710 Cablul cabinei
şi cadru 720 Cadrul contragreutăţii
730 Greutăţi suplimentare
Palierul plasat cel mai sus
– Cutie cu instrumente lungi
– Scule de mână
– Scripete superior pentru troliul
pentru personal A
– Sistem de iluminat în puţul
ascensorului (dacă este cazul)
– Limitator de viteză şi coardă
– Placă de susţinere
– Suspendare coardă, pe latura
contragreutăţii.
B Nivel intrare/Zona de depozitare
– Cutie cu instrumente mai mici
– Troliu pentru personal, ASGT
– Taburet pentru lucru
– Scule pentru alinierea glisierei
contragreutăţii
– Glisiere şi console
– Contragreutate, greutăţi suplimentare B
– Cablul cabinei, cabină
– Maşină
– Uşa cabinei şi uşile de palier
– SEP, MAP, panou de acţionare, COP
– Panou electric pentru puţul ascensorului 1007099.wmf
– Scară pentru spaţiul inferior
– Corzi
– Materiale pentru racordarea la reţea

Copyright © 2012 KONE Corporation 44 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

4.2 Descărcarea şi transportul uşilor de palier

1. Menţineţi zona de pe latura cutiei cu eticheta de identificare „SE DESCHIDE AICI”


neobstrucţionată.
2. Transportaţi întotdeauna părţile uşilor pe rând.
3. Şinele superioare vor fi depozitate în cutia pentru componente mecanice ale puţului.
4. Deschideţi partea îngustă a cutiei de carton marcată cu „Se deschide aici”, tăind marginile
verticale. Astfel, aveţi acces la panourile de uşi.
5. Îndepărtaţi suportul de lemn din partea de sus, pentru a avea acces la praguri.
6. Când scoateţi panourile de uşi, nu rupeţi inelele din lemn din jurul acestora. Scoateţi
panourile de uşi prin deschizătură.
7. Când panourile sunt depozitate în cabină sau pe palier, asiguraţi-vă că patinele de ghidaj
sunt orientate în sus, pentru a nu le avaria.

a31294e4.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 45 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

5 INSTALAREA TROLIULUI PENTRU PERSONAL ŞI A LIMITATORULUI


DE VITEZĂ

Cerinţe referitoare la calitate:

Troliu pentru personal şi accesorii


– inspectate şi certificate (termenul de valabilitate
al inspecţiei va respecta normele locale)
– TROLIUL VA FI FOLOSIT DOAR DE PERSOANE
INSTRUITE!
– cârlig de ridicare în puţ testat

Limitator de viteză pentru cabină


– instalat în poziţia provizorie
– verificaţi eticheta de date pentru a verifica tipul corect
şi viteza de declanşare
– verificaţi direcţia corectă de declanşare
– verificaţi coarda, să se afle pe scripetele mic

1075605.wmf

!!! ATENŢIE – aspecte care afectează SORTARE


fiabilitatea !!! STABILIZARE

N/A
5S STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
SUSŢINERE
Scule necesare:
Consolă de testare troliu pentru personal, cârlig pentru
NOTĂ: limitatorul de viteză, prăjină telescopică, cărucior, troliu
Verificaţi cu atenţie coarda OSG, să fie introdusă corect pentru personal + coardă + accesorii + placă de testare
în canelură şi SUB apărătoarea internă pentru coardă! a troliului (placă de siguranţe)
Scule de mână necesare:
Creion, ruletă pentru măsurat, maşină de găurit, ciocan,
2 x cheie (19 mm), coardă de tragere
Raport de progres cu privire la instalare 5S
N/A

QD-181.211
QD 1 încheiat

Copyright © 2012 KONE Corporation 46 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

5.1 Piesele troliului pentru personal

NOTĂ: Tipul de troliu pentru personal descris în instrucţiunile de faţă este Tirak X750.

Poz. Articol Componentă troliu nr.


1 Scripete de derivaţie, inclusiv coarda de siguranţă 33009
2 Troliu electric
3 Greutate de tensionare 57497
4 Bobinator manual de coardă pentru maximum 60 m 30158
de coardă
Lungime minimă a corzii = 2 x înălţimea puţului
ascensorului.
5 Cui de siguranţă nr. 2. 6 mm 12056
6 Prelungitor de alimentare cu energie pentru sursa 16537
principală de alimentare cu energie, 45 m, 5 x 1,5 mm2
7 Dispozitiv ataşat cu butoane de comandă
8 Prelungitor pentru dispozitivul ataşat cu butoane
de comandă
9 Adaptor cabină pentru troliu 53877
10 Adaptor cabină pentru cârlig 53887
11 Ax adaptor 72415
12 Pană de siguranţă 6,3 x 40 63496
13 Scripete de derivaţie Ø 160 mm 53997
14.1 Cui de siguranţă 5 x 32 mm pentru scripetele de derivaţie 63656
14.2 Cui de siguranţă nr. 2. 6 mm 12056
15 Scripetele greutăţii de tensionare Ø 130 mm 20205
16 Arc de tensionare (ghidaj pentru coardă) 8363

Copyright © 2012 KONE Corporation 47 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

14.1

7.
1. 13.

8.
6.
2.

5.
9.

16. 12.

3.
15. 11.
4.
11.
10.
14.2.

P17000140.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 48 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

5.2 Echipament de poziţionare în timpul lucrului sau sistem de delimitare

NOTĂ: Pentru informaţii suplimentare, consultaţi AM-01.03.001 Prevenirea căderii


de la înălţime în timpul lucrului la ascensoare, scări rulante şi uşi.

Sistemele de poziţionare sau de delimitare a lucrului sunt sisteme de protecţie personală


proiectate pentru a garanta o poziţie sigură pentru utilizator, din care să nu existe posibilitatea
de a cădea. Delimitarea poate fi folosită şi ca măsură suplimentară, pentru a preveni căderea
atunci când lucraţi în apropierea sau vă aplecaţi peste protecţia de la intrare, de exemplu,
atunci când instalaţi componente în partea superioară a puţului ascensorului. Zona din jurul
pericolului de cădere trebuie izolată, pentru a preveni riscurile la adresa altor persoane.

Sistem de poziţionare pentru lucru


ATENŢIE: Sistemele de poziţionare sau
de delimitare a lucrului nu trebuie folosite
pentru oprirea unei căderi.

Echipamentele obişnuite includ:


– Centură.
NOTĂ: Uneori se foloseşte un ham complet,
dar acesta este mai puţin adecvat pentru
punctul de ancorare situat la un nivel inferior.
– Coardă reglabilă (fără absorbţie de şocuri).
1072131.wmf
Menţineţi coarda cât mai scurtă posibil şi
aveţi grijă deosebită ca aceasta să nu poată
fi deteriorată de muchile ascuţite.
NOTĂ: Dispozitivele de fixare de perete se – Punct de fixare adecvat. Cerinţele referitoare
află în KM50091308G02 (Componentele la rezistenţa punctelor de ancorare variază,
hardware ale pachetului pentru instalare). dar acestea trebuie să poată susţine
Utilizaţi aceste dispozitive de fixare doar aproximativ dublul forţei maxime de
în beton! În cazul în care pereţii sunt tragere a unei persoane şi să respecte
realizaţi din alte materiale, consultaţi reglementările locale.
departamentul dvs. local de asistenţă
pentru a vă procura dispozitive de fixare
corespunzătoare.

Metodele KONE nu susţin folosirea sistemelor de poziţionare sau de delimitare a lucrului ca


sisteme principale de prevenire a căderii. Acest sistem este adecvat ca protecţie suplimentară
la sistemele principale de protecţie sau atunci când riscul de rănire este redus. Acestea se
vor folosi doar atunci când nu este posibilă o soluţie mai bună, cu condiţia evaluării riscului
specific amplasamentului. (de exemplu, ascensor existent, fără balustradă în partea
superioară a cabinei).

Copyright © 2012 KONE Corporation 49 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

5.3 Verificări pentru siguranţă

Efectuaţi următoarele verificări pentru siguranţă.

Articol Cerinţă Risc


Echipamente de ridicare Trebuie să fie marcate Sarcini în cădere.
şi ochi de suspensie. cu privire la sarcină, testate
şi în stare bună, conform
cerinţelor locale.
Troliu şi echipamente Trebuie testate conform
de ridicare. cerinţelor locale.
Fişe şi cabluri. Trebuie să fie în stare bună. Electrocutare.
Buton de oprire de urgenţă Trebuie să împiedice mişcarea Mişcarea necontrolată
şi întrerupătoare de sfârşit troliului atunci când contactele a troliului/cabinei.
de cursă (dacă este cazul). sunt deschise.
Hamuri şi corzi de Trebuie să fie inspectate Cădere.
siguranţă. şi în stare bună. Când
sunt folosite, trebuie să fie
întotdeauna prinse bine de
punctele de fixare aprobate.

5.4 Transport

1. Folosiţi căruciorul pentru a transporta troliul pentru personal.

SMW06.wmf

1060916.wmf

1060917.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 50 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

5.5 Trasarea corzii şi cablului troliului pentru personal

AVERTISMENT: Când există un risc de cădere, purtaţi un sistem de prindere atunci când
lucraţi la intrările neprotejate pe palier. Instalaţi întotdeauna troliul lucrând de pe nivelul
palierului plasat cel mai jos.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi AM-01.03.001.

1. Coborâţi cablul de alimentare cu energie de la palierul plasat cel mai sus în spaţiul
inferior. Conectaţi troliul. Verificaţi funcţiile de siguranţă ale troliului.
2. Extrageţi coarda troliului şi trageţi-o până la palierul superior, folosind coarda de ridicare.
1 = intrare coardă, 2 = ieşire coardă
În cazul în care motorul troliului nu funcţionează, inversaţi două faze în fişă, rotind
schimbătorul de fază* din carcasa fişei.
3. Trageţi coarda troliului până la palierul plasat cel mai sus. Lăsaţi să existe un joc de 8 metri,
pentru a ajunge la plafonul puţului ascensorului. Treceţi bucla corzii troliului prin scripete.

1072131.wmf

1
*
2 P17000199.wmf P17000107.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 51 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

5.6 Instalaţi cârligul limitatorului de viteză

AVERTISMENT: Verificaţi dacă limitatorul de viteză este orientat corect.


Apărătoarea cablului trebuie să fie orientată către peretele puţului.

NOTĂ: Guvernatorul de viteză al contragreutăţii (dacă există) trebuie să aibă o viteză


de declanşare mai mare decât limitatorul de viteză al cabinei.

1. Treceţi coarda de tragere prin cârlig. Strângeţi cârligul inferior, pentru a menţine în poziţia
corectă. *) Faceţi o buclă la capătul corzi, pentru a permite tragerea corzii înapoi pe palier.
2. Ridicaţi cârligul până la inelul de suspendare.
~4 m

~4 m

1079201.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 52 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

3. Treceţi coarda peste canelura mică a OSG. Verificaţi direcţia de declanşare.


4. Prindeţi împreună capetele corzii şi coborâţi-le în spaţiul inferior. Verificaţi corzile,
să nu se încurce.
5. Trageţi limitatorului de viteză până la cârlig. Apărătoarea cablului trebuie să fie
orientată către perete.
6. Îndepărtaţi coarda de tragere. Aceasta este necesară pentru instalarea pardoselii cabinei.

1078306.wmf

5.7 Fixarea corzii troliului pentru personal

1. Prindeţi coarda de siguranţă a scripetelui de derivaţie al troliului de inelul de suspendare


al maşinii. Folosiţi prăjina telescopică şi consola de fixare. Strângeţi consola de fixare:
1 = M6 piuliţe cu guler din livrarea bolţurilor pentru cabină, 2 = M6 x 40 bolţ, furnizat local.
2. Aşezaţi coarda troliului peste scripetele de derivaţie. Prindeţi scripetele de ochiul de
suspendare al troliului.

1 2

1078319.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 53 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

5.8 Coborârea cârligului troliului pentru personal în spaţiul inferior

1. Extrageţi coarda troliului şi coborâţi cârligul în spaţiul inferior.


2. Prindeţi cârligul troliului peste bara de suspendare pe troliu.
3. Aşezaţi lanţul de suspendare al cabinei (capacitate 1500 kg) dedesubtul troliului
şi introduceţi troliul în puţul ascensorulu
i

1009514.wmf

P17000146.wmf

5.9 Scară pentru spaţiul inferior

1. Când folosiţi scara, asiguraţi unghiul corespunzător între scară şi pardoseala spaţiului inferior.
2. Asiguraţi scara din spaţiul inferior pe durata instalării, conform metodei A sau B. Instalaţi
consola glisierei CWT cu protecţia la intrare instalată.
3. Fixaţi consola de fixare pe perete pentru scara din spaţiul inferior de peretele dinspre maşină.
4. Fixaţi banda de protecţie pe perete, pentru a preveni mutarea nedorită a scării.

A
1m

B
PH

PH
/3
1078313.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 54 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

5.10 Testarea echipamentului de ridicare

Dacă inelul de suspendare sau elementul de suspendare pentru scripetele de derivaţie al troliului
pentru personal nu a fost testat şi certificat, efectuaţi şi înregistraţi testul. Testul garantează
faptul că echipamentul de ridicare va suporta sarcina maximă ridicată în timpul instalării.

AVERTISMENT: În puţul ascensorului nu este permisă prezenţa niciunei persoane


în timpul testului.

AVERTISMENT: Troliul poate fi folosit pentru transportarea materialelor după testare.
Nu folosiţi troliul pentru personal.

1. Instalaţi consola de testare a troliului pe peretele lateral al puţului ascensorului.


NOTĂ: Dispozitivele de fixare* se află în KM50091308G02 (Componentele hardware ale
pachetului pentru instalare). Utilizaţi aceste dispozitive de fixare doar în beton! În cazul în
care pereţii sunt realizaţi din alte materiale, procuraţi dispozitive de fixare corespunzătoare
din surse locale.
2. ATENŢIE: Dacă se foloseşte adaptor „dublu”, folosiţi tragerea directă în linie dreaptă,
pentru a nu avaria troliul.
3. Fixaţi dinamometrul sau placa de testare (rezistenţă la rupere 1500 kg sau 2000 kg, furnizată
local) între troliu şi consola de testare a troliului. Scurtaţi lanţul de suspendare la 300 mm.
NOTĂ: Selectaţi capacitatea lanţului în funcţie de capacitatea troliului.
4. Ridicaţi încet troliul, până când corzile troliului sunt aproape tensionate. Măriţi uşor
tensionarea. Încărcăturile bruşte pot avaria echipamentul.
5. Continuaţi până când se atinge limita de sarcină a troliului sau se rupe placa de testare.
Alimentarea cu energie a motorului este deconectată automat. Coborâţi troliul, pentru resetare.
6. Scrieţi-vă numele şi data testului pe placa de testare şi păstraţi-o. Fixaţi-o de punctul de
ridicare testat, după instalarea glisierei.

1010613.wmf

1082349.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 55 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

6 CONTROLUL VERTICALITĂŢII

Cerinţe referitoare la calitate:

– tabelul pentru controlul verticalităţii este completat


– dimensiunile din spaţiul inferior sunt similare celor
din planuri
– laserele sunt amplasate pe pardoseala spaţiului inferior,
conform tabelului pentru controlul verticalităţii
– sculele cu laser sunt calibrate, curate şi bateriile
sunt verificate

1075617.wmf

!!! ATENŢIE – aspecte care SORTARE


STABILIZARE

5S
afectează fiabilitatea !!!
STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
SUSŢINERE
Scule necesare:
Scară pentru spaţiul inferior, lasere

Scule de mână necesare:


Ruletă pentru măsurare, creion, nivelă cu bule de aer

Raport de progres cu privire la instalare 5S


N/A

QD-181.211
QD 2 încheiat

Copyright © 2012 KONE Corporation 56 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

6.1 Controlul verticalităţii puţului ascensorului

1. Aşezaţi sculele cu laser pe pardoseala spaţiului inferior, la dimensiunile LL. Verificaţi


acurateţea razelor de laser, măsurând dimensiunea LL la al doilea palier. Consultaţi planurile.
2. Măsuraţi dimensiunile la fiecare palier şi completaţi tabelul pentru controlul verticalităţii.
Pentru dimensiunile nominale, consultaţi planurile. Păstraţi tabelul pentru controlul
verticalităţii împreună cu altă documentaţie aferentă ascensorului.
3. Marcaţi linia centrală a uşii de palier (A) sub palierul plasat cel mai jos

LL

A1 LL A2

(A)
1048316.wmf 1051761.wmf

6.2 Tabel pentru controlul verticalităţii

A5 A6
x1 x1
A3

A4

x2 A1 LL A2
x2

1051760.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 57 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Număr ascensor: Măsurat de: Data:

Poziţie Măsurat (mm)


SH (înălţimea spaţiului superior)
H (înălţimea de deplasare)
PH (adâncimea spaţiului inferior)
WW (lăţimea puţului ascensorului)
WD (adâncimea puţului ascensorului)
x1 (rectiliniaritatea verticală a peretelui
spaţiului inferior)
x2 (rectiliniaritatea verticală a peretelui
spaţiului inferior)

A1 A2 A3 A4 A5 A6 LL
Dimensiune
nominală
Nivel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Copyright © 2012 KONE Corporation 58 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

7 INSTALAŢIE MECANICĂ ÎN SPAŢIUL INFERIOR

Cerinţe referitoare la calitate:


Scară pentru spaţiul inferior
– instalată corect (asiguraţi-vă că lungimea respectă normele locale)
Console pentru glisiere (primele 2 ture)
– instalate conform planurilor
– aducere la nivel în toate planurile
Glisiere
– curate, fără rugină
– verificate din punct de vedere al rectiliniarităţii
– instalate corect în sus
– instalate conform planurilor
– aliniate vertical, paralele una faţă de alta, abatere DBG maximă
de -0 mm, +1 mm
– căptuşeala de capăt este prinsă cu clemele glisierelor cabinei
de la consola plasată cel mai jos
– toate glisierele rămase sunt depozitate în spaţiul inferior
(dacă există spaţiu suficient)
Amortizoare (cabină şi contragreutate)
– instalate conform planurilor
– dispozitivul de fixare superior al amortizorului instalat la 125 mm
sub placa de amortizare (în cazul amortizorului din poliuretan)
– instalate la nivel unul faţă de altul (în cazul amortizoarelor duble)
– nivelul uleiului verificat (în cazul amortizoarelor cu ulei)
Cadrul contragreutăţii 1075519.wmf
– Tălpile CWT aliniate şi nerăsucite
Grinzi de separare (dacă este cazul)
Greutate de tensionare pentru limitatorul de viteză
– instalată la înălţimea corectă, distanţa minimă dintre partea inferioară
a greutăţii şi pardoseala spaţiului inferior este de 195 mm
– ajustată pentru a garanta funcţionarea limitatorului de joc al cablului
!!! ATENŢIE – aspecte care afectează fiabilitatea !!! SORTARE
STABILIZARE
Glisierele instalate incorect determină:
– probleme legate de confortul în timpul cursei (zgomot/vibraţie)
– erori/defecţiuni la mecanismul de acţionare
5S STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
SUSŢINERE
– probleme legate de acurateţea aducerii la nivel Scule necesare:
– uzura prematură a căptuşelii tălpii (cabină/contragreutate) Troliu pentru personal + accesorii, scule pentru
transportul glisierelor, brida de ridicare a glisierei, set
Tălpile contragreutăţii incorect ajustate determină: laser Hilti RA, scule pentru alinierea glisierelor şi DBG,
– probleme legate de confortul în timpul cursei (zgomot/vibraţie) seturi de roţi + ax pentru transportul maşinii, taburet
– erori/defecţiuni la mecanismul de acţionare de lucru, bucăţi de lemn
– uzura prematură a căptuşelii tălpii Scule de mână necesare:
menghină de mână în G, maşină de găurit, ciocan,
Greutatea de tensionare a OSG incorect ajustată determină: clichet + bucşe (18, 19 mm), cheie (13, 15, 18, 19 mm),
– defectarea circuitului de siguranţă, ca urmare a alungirii corzii levier mic sau cheie hexagonală (19 mm), ruletă
– zgomot/vibraţie de la dispozitivul de protecţie împotriva pentru măsurat, creion, nivelă cu bule de aer
frecării corzii Raport de progres cu privire la instalare 5S
Echipament de ridicare în spaţiul inferior instalat,
Înălţimea consolei pentru amortizor incorect ajustată determină:
Contragreutate instalată, Glisiere instalate = 25%
– contactul cu colectoarele de ulei, în cazul în care consola
superioară este prea sus QD-181.211
QD 3 încheiat

Copyright © 2012 KONE Corporation 59 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

7.1 Pregătirea glisierelor

AVERTISMENT: Fasciculul de glisiere poate cădea în momentul bridelor metalice.


Deschideţi mai întâi brida din mijloc, apoi bridele de la exterior.

AVERTISMENT: Îndepărtaţi protecţia împotriva ruginii de pe glisiere, în caz contrar


dispozitivul de siguranţă nu va funcţiona corect.

NOTE: Înainte de a executa găuri în zona spaţiului inferior, verificaţi existenţa oricărei
hidroizolaţii care ar putea fi afectată şi restricţiile cu privire la adâncimea găurilor.

4 3
Înălţimea de deplasare > 3,5 m: Înălţimea de deplasare  3,5 m:
3 1. Primele glisiere (L = 5 m) 1. Primele glisiere (L = 2,5 m)
2
2. Glisiere intermediare (L = 5 m) 2. Glisiere intermediare
2 3. Glisierele plasate imediat sub cele (L = depinde de înălţimea puţului)
1
aflate cel mai sus 3. Glisierele plasate cel mai sus
1078541.wmf
1 (L = depinde de înălţimea puţului) (L = 2,5 m)
4. Glisierele plasate cel mai sus
1078540.wmf
(L = 2,5 m)

NOTĂ: Identificaţi glisiera NOTĂ: După instalarea


plasată cel mai sus pe latura glisierei plasată cel mai jos
dinspre maşină, conform (şine cabină/CWT): Ca urmare
găurilor de fixare a maşinii. a unghiului dificil de perforare,
se recomandă să se instaleze
mai întâi doar glisierele cabinei,
apoi şinele CWT. Astfel este
posibilă perforarea liberă.

1078546.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 60 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

1. Folosiţi scula pentru transportul glisierelor pentru a transporta glisierele cabinei (T70-T89).
2. Curăţaţi bine glisierele şi eclisele. Fixaţi eclisele şi elementele de îmbinare.
Verificaţi dacă eclisele de tip Z sunt instalate corect, conform tipului de grindă pentru scripetele
inferior al cablului cabinei (oblic/paralel) şi de poziţia barei de sincronizare (spate/faţă).
NOTĂ: Eclisa plasată cel mai sus pe latura consolei combinate trebuie instalată
întotdeauna în acelaşi mod, pentru a permite instalarea maşinii.
3. Verificaţi rectiliniaritatea glisierelor. Folosiţi un cablu sau un fir cu plumb.
4. Ajustaţi DBG pe instrumentul de aliniere*. Reglaţi scula de poziţionare a glisierei
contragreutăţii** la lungimea corectă. Consultaţi planurile.

max 5mm

max 5mm

max 2.5mm max 2.5mm

**

1078394.wmf

A = bară de sincronizare

Copyright © 2012 KONE Corporation 61 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

7.2 Instalarea grinzilor de separare (dacă este cazul)

1. Instalaţi primele două grinzi de separare, înainte de instalarea cabinei. Alinaţi cu ajutorul
laserelor. Consultaţi planurile.
2. Instalaţi restul grinzilor de separare după instalarea cabinei. Aliniaţi cu ajutorul laserelor
şi al montanţilor balustradei din partea superioară a cabinei.

1 2

1010422.wmf

7.3 Console pentru glisiere

Tabelul de la pagina următoare descrie diferitele tipuri de console pentru glisiere şi extensii
pentru consolele pentru glisiere.

L
1082429.wmf

L = distanţa din spatele glisierei până la peretele puţului ascensorului


A = distanţa dintre orificiile de fixare din consolă/extensie

Copyright © 2012 KONE Corporation 62 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Consolă combinată/simplă Consolă simplă pentru CWT Consolă simplă pentru cabină
pentru cabină (25 < L < 85)
A = 170 mm A = 205 mm

*
** *
1079043.wmf
**
***
1079037.wmf 97  L < 306 1079046.wmf

*) dacă 187  L < 240 *) 25  L < 45


**) dacă 240  L < 375, placă de **) 45  L < 65
prelungire şi 6 bolţuri de fixare ***) 65  L < 85
Extensie (pentru consolă Extensie (pentru consolă simplă Consolă simplă pentru cabină
combinată/simplă pentru cabină) pentru CWT) (50 < L < 110)
A = 440 mm A = 218 mm
0
23
0
23
** ** *
5
11
5
11
* 1079042.wmf
* 1079044.wmf
**
1082430.wmf
*) dacă 375  L < 490 *) dacă 306  L < 421
*) 50  L < 80
**) dacă 490  L < 655 **) dacă 421  L < 530
**) 80  L < 97
Două console combinate şi simple pentru CWT plasate cel mai Consolă simplă pentru cabină
sus au cleme izolate. (85 < L < 245)
A = 270 mm
*
***
*
**
****

1079050.wmf
** 1079047.wmf

*) consola simplă pentru CWT plasată cel mai sus, pentru puţ din *) 85  L < 125
beton (bolţuri de ancorare) **) 125  L < 165
**) consola simplă pentru CWT plasată cel mai sus, pentru puţ din ***) 165  L < 205
oţel (şanţ în C/bolţuri în T) ****) 205  L < 245

Copyright © 2012 KONE Corporation 63 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

7.4 Instalarea primelor glisiere

AVERTISMENT: La folosirea troliului în modul 2:1, nu staţi direct sub sarcină.

ATENŢIE:

Greutatea suplimentară a contragreutăţii poate lovi bolţurile
de fixare ale consolei combinate.

Reduceţi la minimum lungimea diblurilor filetate, în cazul în
care consola combinată este ajustată aproape de minimum. 

1080264.wmf

NOTE: Dimensiunea A, vedeţi pagina anterioară. Dimensiunea X, consultaţi tabelul


de mai jos.

Glisieră CWT X (mm) X (mm)


Consolă pentru CWT Consolă pentru CWT
cu extensie
HT60 (DBG + 152) - A / 2 - 20 (DBG + 152) - A / 2 - 80
T70 (DBG + 182) - A / 2 - 20 (DBG + 182) - A / 2 - 80

NOTĂ: În cazul în care livrarea se efectuează la unul sau mai multe paliere deasupra
palierului aflat cel mai jos, consultaţi ANEXĂ I. Livrare deasupra etajului cel mai de jos.
Aceasta prezintă paşii pentru coborârea componentelor până la palierul plasat cel mai jos.

Copyright © 2012 KONE Corporation 64 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

1. Amplasaţi lasere cât mai aproape de pereţii laterali posibil, în centrul liniei glisierelor.
2. Măsuraţi, marcaţi şi perforaţi orificiile de fixare în consola glisierelor. Consultaţi planurile.
3. Fixaţi consolele pentru glisiere.

X A/2
A X
*
A
A
A/2

1075556.wmf

4. Agăţaţi glisierele cabinei de puţ. Folosiţi un lanţ pe post de greutate la brida de ridicare,
pentru a ajuta brida să coboare din nou.
5. Fixaţi glisierele cabinei. Aşezaţi căptuşelile de capăt (livrate în pachetul pentru instalare)
la consolele pentru glisierele cabinei plasate cel mai jos (pentru a împiedica ridicarea
glisierelor în timpul verificării preliminare a dispozitivului de siguranţă).
Nu aşezaţi căptuşelile de capăt decât pe clemele pentru glisierele cabinei plasate cel mai jos.
6. Aliniaţi consola cu ajutorul penelor de fixare*, dacă înclinaţia peretelui este necorespunzătoare.

*
5
6

1075560.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 65 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

7. Aşezaţi plăcile de aducere la nivel cu laser. Măsuraţi distanţele A, B, C, D şi E. Consultaţi


planurile şi tabelul pentru controlul verticalităţii.
8. Ciocăniţi uşor cu un ciocan şuruburile ieşite în afară, astfel încât să intre în beton.
9. Aşezaţi laserele pe plăci şi porniţi-le. Aduceţi la nivel placa, observând dacă vârful razei
laserului este centrat în lentilă.
10.Ajustaţi glisierele (raze de laser în centrul ţintelor).
11.Verificaţi DBG şi paralelismul. Abaterea maximă pentru DBG este -0 mm, +1 mm.

234

31
E

E
=

=
D

C(31+DBG+31)
A

1077355.wmf

12.Fixaţi şi aliniaţi primele glisiere pentru contragreutate.

1077481.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 66 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

7.5 Instalarea şi alinierea primei lungimi de glisiere pentru cabină (H  3500)

1. Fixaţi provizoriu consola glisierei pentru contragreutate pe peretele lateral. Prindeţi prima
glisieră pentru cabină de consolă.
2. Ridicaţi glisiera intermediară folosind troliul şi îmbinaţi glisierele (lucrând de pe palier).
Aliniaţi şi finalizaţi îmbinarea glisierelor.
3. Instalaţi şi aliniaţi glisierele.

1040042.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 67 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

7.6 Instalarea amortizorului contragreutăţii, greutăţii de tensionare a OSG


şi corzii OSG

1. Instalaţi amortizorul din poliuretan pe glisiera de pe latura consolei combinate. Fixaţi placa
de impact.
Executaţi găurile de fixare pentru amortizorul cu ulei. Depozitaţi amortizorul în spaţiul inferior.
2. Aşezaţi bucăţi de lemn (aflate în pachetul cablului) lângă amortizor.
3. Agăţaţi restul glisierelor de latura frontală a puţului ascensorului.
Depozitaţi o parte dintre glisiere la etajul al doilea, în cazul unui spaţiu inferior insuficient.

80

1078795.wmf

4. Instalaţi şi ajustaţi greutatea de tensionare a limitatorului de viteză. Verificaţi dacă


limitatorul de joc al corzii (*) se declanşează în poziţia inferioară.

150

195
1077698.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 68 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

5. Conectaţi coarda limitatorului de viteză în punctul de ancorare. Folosiţi coardă de


extensie pentru a putea ajusta ulterior lungimea corzii, de pe acoperişul cabinei.
*) Folosiţi capete de prindere din fier de tip BG-M6. Consultaţi KM181743.
~25

1080212.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 69 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

7.7 Instalarea cadrului contragreutăţii

NOTĂ: Nu instalaţi încă distanţierul limitator. Acesta va fi instalat în timpul instalării corzilor.

1. Folosiţi bolţuri lungi (M8x50) şi piuliţe pentru a fixa roţile de transport.


2. Contragreutate cu un dispozitiv de siguranţă:
Atârnaţi dispozitivul de siguranţă în centrul pardoselii spaţiului inferior, deasupra blocurilor
de lemn (din pachetul cablului pentru cabină) pentru stabilitate. Atârnaţi şi fixaţi cadrul
contragreutăţii deasupra dispozitivului de siguranţă.

M8x50

1080772.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 70 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

3. Slăbiţi bridele glisierelor de la consolele pentru glisierele contragreutăţii cu o singură latură.


Îndepărtaţi bridele de pe latura puţului. Sprijiniţi glisiera de peretele din spate al puţului.
4. În cazul glisierelor pentru contragreutate rezistente:
• agăţaţi cadrul contragreutăţii de puţ
• prindeţi cadrul de glisieră, pe latura consolei combinate
• atârnaţi glisiera contragreutăţii cu o singură latură de cadru. Folosiţi un lanţ între troliu
şi brida de ridicare a glisierei.
• prindeţi glisiera de cadru, cu ajutorul unei curele autoblocante şi o menghină de mână în G
5. În cazul glisierelor tubulare:
• agăţaţi cadrul pe bucăţile de lemn. Latura cabinei a cadrului contragreutăţii este
marcată cu un autocolant galben. Lăsaţi un unghi suficient pentru a introduce şina
• prindeţi cadrul de glisiera combinată, cu ajutorul unei curele autoblocante
• introduceţi glisiera desfăcută pe cadrul contragreutăţii
6. Împingeţi înapoi ansamblul, până când şina intră în bridele şinei. Fixaţi bridele glisierelor
de pe latura puţului.
7. Marcaţi înălţimea consolei combinate plasate cel mai jos pe un montant (pentru încărcarea
iniţială. Ţinta plană de laser va fi aşezată ulterior la înălţimea greutăţii suplimentare din
metal subţire).
3

7
6

1080667.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 71 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

7.8 Instalarea amortizoarelor cabinei

1. Instalaţi amortizoarele cabinei, ambele bride în partea de jos. Aliniaţi şi ajustaţi înălţimea.
Consultaţi planurile.
*) Distanţa minimă necesară, pentru a asigura spaţiul liber până la colectorul de ulei,
în timpul testării amortizoarelor.

4x

125*
M12x40

4x
M12x110

120

Copyright © 2012 KONE Corporation 72 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

8 INSTALAREA CABINEI

Cerinţe referitoare la calitate:

MANEVRAŢI CU ATENŢIE MATERIALELE, PENTRU A PREVENI


AVARIEREA!

Cablul cabinei
– instalat şi aliniat
– dispozitive de siguranţă ajustate şi conectate la coarda
limitatorului de viteză
Cabină
– platformă instalată la nivelul grinzii pentru cablu
– pereţii cabinei instalaţi în poziţie corectă (D1, D2 etc.)
– pereţii din spate şi laterali aliniaţi cu platforma (marginile
superioare la acelaşi nivel una faţă de alta)
– toate spaţiile dintre panouri sunt uniforme
– nu există huruit în timpul testului prin ciocănire şi tactil
– toate foliile din plastic de protecţie au fost îndepărtate de la
rosturi etc.
– acoperişul cabinei şi elementul de rigidizare a acoperişului instalate
– balustrada superioară a cabinei şi placa de protecţie instalate
– inspectaţi dacă există margini ascuţite

Cadrul contragreutăţii
– încărcat iniţial (aveţi grijă la poziţia specială a greutăţii
1077033.wmf
suplimentare!)
Scutul contragreutăţii
– instalat provizoriu pe peretele puţului
Coarda declanşatorului automat al dispozitivului de siguranţă
– conectată la legătura dispozitivului de protecţie

!!! ATENŢIE – aspecte care afectează fiabilitatea !!! SORTARE


STABILIZARE
Cablul cabinei şi cabina instalat(ă) incorect determină:
– alinierea necorespunzătoare a altor componente (pereţi, 5S STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
SUSŢINERE
acoperiş, uşi), care afectează aspectul vizual şi provoacă
zgomot/vibraţie Scule necesare:
Troliu pentru personal + accesorii, taburet de lucru,
Tălpile cabinei incorect ajustate determină: cărucior, coardă de extensie OSG, bridă pentru
– probleme de confort în timpul cursei (zgomot/vibraţie) coardă, coardă ASGT
– erori/defecţiuni la mecanismul de acţionare Scule de mână necesare:
– uzura prematură a căptuşelii tălpii Ruletă de măsurare, cheie (10, 17 mm), 2 x cheie
(13, 19 mm), clichet + bucşe (10, 13, 17, 19 mm),
Dispozitivul de siguranţă incorect ajustat determină: 2 x menghine de mână în G, echer mare, cleşti cu
– zgomot/vibraţie cioc lung, bandă izolatoare, leviere cu vacuum, cheie
– avarierea glisierelor, provocând zgomot/vibraţie allen (8 mm), maşină de găurit/şurubelniţă cu baterie
– uzura prematură a componentelor dispozitivului de siguranţă
Raport de progres cu privire la instalare 5S
– uzura prematură a căptuşelii tălpii
N/A
QD-181.211
QD 4 început

Copyright © 2012 KONE Corporation 73 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

8.1 Conţinutul pachetelor cabinei

În pachetul cabinei de pe pardoseala cabinei se află planul cu privire la ordinea obligatorie de


instalare a pachetului cabinei. Consultaţi acest plan la momentul instalării pereţilor cabinei şi
al interiorului cabinei.

COP

1080825.wmf

NOTĂ: În cazul în care livrarea se efectuează la unul sau mai multe paliere deasupra
palierului aflat cel mai jos, consultaţi ANEXĂ I. Livrare deasupra etajului cel mai de jos.
Aceasta prezintă paşii pentru coborârea componentelor cabinei până la palierul plasat
cel mai jos.

Copyright © 2012 KONE Corporation 74 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

8.2 Instalarea montanţilor

NOTĂ: În cazul cablului pentru cabină cu patine de ghidaj cu role: Montanţii sunt livraţi cu patine
de ghidaj cu şină la capătul superior. Acestea vor fi înlocuite ulterior cu ghidajele cu role.

NOTĂ: Înainte de instalarea montanţilor cu patine de ghidaj SLG20:


* verificaţi căptuşeala patinelor (A), pentru a fi siguri că aceasta nu depăşeşte marginea
carcasei (B) cu mai mult de 0,5 mm.

B
B A

*
*

1080149.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 75 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

NOTĂ: În cazul în care cabina are un COP cu cutie încastrată, verificaţi consola diagonalei
pardoselii cabinei în poziţia corespunzătoare, pentru a fi siguri că aceasta este diferită*.

1. Verificaţi alinierea amortizoarelor cabinei. Aşezaţi în poziţie, dacă este necesar.


2. Atârnaţi montanţii deasupra amortizoarelor şi prindeţi-i de glisiere cu curele autoblocante.
Montantul dinspre maşină este marcat.
3. Instalaţi pârghiile dispozitivului de siguranţă şi punctul de ancorare al corzii OSG. Folosiţi
curea autoblocantă pentru ca ansamblul să nu se curbeze, până în momentul conectării
acestuia la bara de sincronizare.

1 2.3

2.2

3
2.1

1075481.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 76 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

8.3 Instalarea grinzii inferioare (tip oblic)

AVERTISMENT: Folosiţi această metodă doar la descărcarea grinzii de pe palet.


Nu lăsaţi scripeţii să lovească pământul.
AVERTISMENT: Nu lucraţi niciodată sub o sarcină suspendată. Lucraţi de pe palier
atunci când agăţaţi grinda inferioară de puţ

NOTĂ: Verificaţi dacă grinda inferioară este instalată corect.


Latura dinspre maşină a grinzii este marcată.
NOTĂ: Bolţurile opritoare* sunt reglate din fabrică, nu le ajustaţi la faţa locului.

1. Prindeţi căruciorul pe palet.


2. Folosiţi o bucată de lemn sub grinda inferioară, pentru a roti capătul grinzii înspre cărucior.

1079144.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 77 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

3. Transportaţi grinda în apropierea intrării puţului. Capătul care nu este înspre maşină
va intra primul în puţ.
4. Prindeţi lanţul reglabil, astfel încât lanţul la capătul dinspre maşină al grinzii să fie cu
150 mm mai lung. *) Latura dinspre maşină a grinzii este marcată.

>X X
*

1078446.wmf

5. Atârnaţi grinda inferioară între montanţi. Montaţi un bolţ de fixare pe latura dinspre
maşină, înainte de a coborî celălalt capăt al grinzii.
6. Împingeţi montantul pe glisieră cu menghina de mână în G. Fixaţi grinda inferioară.
Verificaţi alinierea. Verificaţi dacă montanţii sunt paraleli între ei.
7. Strângeţi bine suporturile diagonale ale pardoselii cabinei în poziţia finală.

5
7

= 1075482.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 78 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

8. Dacă scripetele posterior interferează cu raza de laser pentru controlul verticalităţii,


coborâţi scripetele.
Fixaţi scripetele în poziţia finală după instalarea glisierei.

1076218.pdf

1076223.pdf
1080286.wmf

9. Ajustaţi spaţiul dintre latura de glisare a dispozitivului de siguranţă şi glisieră la 3 mm.


Folosiţi placa de prindere a consolei glisierei ca dinamometru.

3
3

10. Depozitaţi următoarele articole în spaţiul inferior, pentru a fi instalate ulterior:


• cârligul cablului de deplasare
• cârligul lanţului de compensare (dacă este cazul)
• bolţuri pentru fixarea platformei de grinda inferioară (M12, 4 buc.)

Copyright © 2012 KONE Corporation 79 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

8.4 Instalarea grinzii inferioare (tip paralel)

AVERTISMENT: Folosiţi această metodă doar la descărcarea grinzii de pe palet.


Nu lăsaţi scripeţii să lovească pământul.
AVERTISMENT: Nu lucraţi niciodată sub o sarcină suspendată. Lucraţi de pe palier
atunci când agăţaţi grinda inferioară de puţ.

1. Folosiţi căruciorul pentru a transporta grinda pentru scripete în apropierea puţului ascensorului.

1082435.wmf

2. Atârnaţi grinda inferioară între montanţi (scripeţi pe latura A). Menţineţi grinda inferioară
la nivel, pentru a facilita instalarea pe montanţi. NOTĂ: Latura dinspre maşină a grinzii
inferioare este marcată.
3. Fixaţi grinda inferioară. Verificaţi alinierea.
Folosiţi menghina de mână în G pentru a împinge montantul pe glisieră.
4. Strângeţi bine suporturile diagonale ale pardoselii cabinei în poziţia finală.

= 1080751.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 80 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

5. Ajustaţi spaţiul dintre latura de glisare a dispozitivului de siguranţă şi glisieră la 3 mm.


Folosiţi placa de prindere a consolei glisierei ca dinamometru.

3
3

6. Depozitaţi următoarele articole în spaţiul inferior, pentru a fi instalate ulterior:


• cârligul cablului de deplasare
• cârligul lanţului de compensare (dacă este cazul)
• bolţuri pentru fixarea platformei de grinda inferioară (M12, 4 buc.)

Copyright © 2012 KONE Corporation 81 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

8.5 Instalarea pardoselii cabinei

AVERTISMENT: Nu mutaţi echipamentul de ridicare şi nu călcaţi pe pardoseală înainte


de a prinde pardoseala de cablu.

NOTĂ: Din cauza orientării diferite la momentul împachetării, pardoseala cu dimensiunea


de 1600 mm x 1400 mm nu poate fi instalată prin metoda standard. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi ANEXĂ H. Instalarea pardoselii cabinei, BB 1600 x DD 1400.

1. Instalaţi roţile de transport la pardoseala cabinei, în timpul desfacerii ambalajului.


2. Folosiţi un lanţ pentru a menţine platforma aproape de pachet, atunci când ridicaţi
în poziţie verticală.
3. Transportaţi pardoseala cabinei în apropierea intrării puţului.

2 1076951.wmf

4. Cabine mici cu grindă paralelă pentru scripete: Instalaţi consolele pentru pragul cabinei
înainte de a atârna pardoseala de puţ. Grinda pentru scripete poate obstrucţiona accesul
în spatele marginii frontale a platformei.

1082930.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 82 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

5. Fixaţi consolele în centrul marginii frontale şi din spate a pardoselii.


6. Fixaţi bolţurile de fixare superioare de ambele laturi ale pardoselii cabinei.
Bolţurile orientează pardoseala în poziţia corectă.
7. Fixaţi şi trageţi coarda de tragere, pentru a controla mişcarea pardoselii.

6 7
5

1078511.wmf

8. Agăţaţi pardoseala cabinei de puţ. Coborâţi-o pe grinda inferioară.

1076950.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 83 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

9. Fixaţi suporturile diagonalei atât cât puteţi strânge manual, mai întâi cele frontale.
9.1 În cazurile în care există cutie încastrată COP, consola diagonalei este diferită.
Diagonala poate interfera cu laserul pentru controlul verticalităţii. Lăsaţi diagonala
să atârne lângă montant (strângeţi uşor). Fixaţi după instalarea glisierei.
10. Fixaţi pardoseala de montanţi, atât cât puteţi strânge cu mâna.
11. Verificaţi alinierea. Ajustaţi de la dispozitivele de fixare superioare pentru susţinerea 
diagonalei. Strângeţi definitiv toate bolţurile.
12. Conectaţi pârghiile dispozitivului de siguranţă la bara de sincronizare.
12.1 Grindă pentru scripete de tip paralel, bară de sincronizare pe latura posterioară
NOTĂ: În cazul grinzii pentru scripete de tip paralel şi al barei de sincronizare pe latura
frontală a platformei cabinei, consultaţi ANEXĂ J. Sincronizare, cablu paralel.

11 10

11

9.1
11
12

12.1

1075485.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 84 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

8.6 Conectarea corzii ASGT la legătura dispozitivului de protecţie

1. Conectaţi coarda declanşatorului automat al dispozitivului de siguranţă la legătura


dispozitivului de siguranţă dinspre maşină. Asiguraţi coarda, astfel încât să aveţi acces
la aceasta ulterior, de pe acoperişul cabinei.
2. Glisaţi curelele autoblocante de siguranţă verticale în sus, imediat sub orificiile de fixare
ale grinzii superioare.

1078530.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 85 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

8.7 Încărcarea iniţială a contragreutăţii

AVERTISMENT: Nu instalaţi toate greutăţile suplimentare în acest moment.AVERTISMENT: Dacă greutăţile suplimentare sunt livrate la unul sau mai multe etaje
deasupra etajului plasat cel mai jos, NU INSTALAŢI greutăţile suplimentare în acest moment.
Acestea vor fi transportate cu ajutorul cabinei şi instalate după instalarea glisierelor.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ANEXĂ I. Livrare deasupra etajului cel mai de jos.

AVERTISMENT: În cazul greutăţilor suplimentare din plumb, purtaţi mănuşi de protecţie
şi mască pentru respiraţie.

ATENŢIE: Instalaţi plăcile de montaj pe cadrul contragreutăţii întotdeauna dacă sunt


livrate (DBG  525). Aceste plăci permit folosirea metodei cu lanţ dublu la ridicarea
cadrului CWT pentru încărcarea iniţială. Îndepărtaţi plăcile de pe cadrul CWT după
instalare şi depozitaţi-le la consola combinată plasată cel mai jos.

Greutăţile suplimentare pentru încărcare iniţială sunt livrate întotdeauna fără marcaje cu vopsea.
Greutăţile suplimentare pentru echilibrarea sarcinii ar trebui livrate întotdeauna cu
marcaje cu vopsea.
În cazul în care nu sunt vizibile niciun fel de marcaje cu vopsea pe sarcina de echilibrare,
folosiţi următorul calcul de ajutor:
Sarcina x Bal% / 2 = greutatea greutăţilor suplimentare vopsite
Sarcina = sarcina ascensorului, Bal% = Procent factor de echilibrare
Reguli generale:
– greutăţile suplimentare împărţite cântăresc întotdeauna 10 kg
– greutăţile suplimentare de dimensiune completă cântăresc întotdeauna 25 kg
– suma calculată a sarcinii echilibrate se va rotunji întotdeauna până la următoarea greutate
suplimentară DE DIMENSIUNE COMPLETĂ, nu greutate împărţită.

Exemplu:
– Cabină de 630 kg cu un Procent al factorului de echilibrare de 42,1%
– 4 x greutăţi suplimentare împărţite (40 kg) au fost livrate la amplasament
630 kg x 42,1% / 2 = 132,615 kg
132,615 kg - 40 kg (greutăţi suplimentare împărţite) = 92,615 kg
Acest număr este rotunjit până la următoarea greutate suplimentară de dimensiune
completă = 100 kg
TOTAL: 100 kg (dimensiune completă) + 40 kg (împărţită) = 140 kg de greutăţi suplimentare vopsite

Copyright © 2012 KONE Corporation 86 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

În cazul în care aveţi îndoieli, contactaţi departamentul dvs. local de asistenţă.

4 2x
3

1x

2
1

1082626.wmf

1. Greutate suplimentară în partea de jos tip 2 (în interiorul grinzii inferioare a contragreutăţii, beton)
2. Greutate suplimentară tip 1 (oţel)
A = greutăţi suplimentare vopsite cu galben (latura consolei pentru glisiera
simplă a contragreutăţii)
B = greutăţi suplimentare vopsite cu verde (latura consolei combinate)
3. Greutate suplimentară la bază (oţel)
4. Greutate suplimentară standard (oţel, beton sau plumb)
5. Greutate suplimentară în partea superioară (oţel sau beton)

Copyright © 2012 KONE Corporation 87 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

1. Ridicaţi cadrul contragreutăţii cu ajutorul troliului, astfel încât partea de jos a cadrului să
fie la înălţimea pardoselii cabinei în timpul încărcării. Folosiţi lanţ cu posibilitate de scurtare
(şi lanţ de 2 x 0,5 m) pentru ridicare.
2. Instalaţi toate greutăţile suplimentare fără marcaj cu vopsea pe cadrul contragreutăţii:
• instalaţi greutăţile suplimentare pentru partea de jos pe grinda inferioară a contragreutăţii
(tip 1 sau tip 2)
• aşezaţi o greutate suplimentară îngustă din metal în partea de jos, orientată corect în sus
*) canelură către cabină, pe latura consolei combinate
• aşezaţi două greutăţi suplimentare înguste din metal la înălţimea marcată (înălţimea
consolei combinate plasate cel mai jos)
• toate greutăţile suplimentare din oţel, cu excepţia uneia, trebuie să fie aşezate sub
greutăţile suplimentare din beton
• asiguraţi greutăţile suplimentare cu ajutorul clemelor
NOTĂ: NU mişcaţi cabina/contragreutatea înainte de a vă asigura că bridele sunt fixate.
3. Depozitaţi greutăţile suplimentare rămase pe palier, astfel încât să nu se poată înclina şi cădea.
4. Verificaţi dacă scripetele contragreutăţii este asigurat. Îndepărtaţi placa frontală a CWT
pentru montarea corzii.

Copyright © 2012 KONE Corporation 88 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

5. Instalaţi provizoriu scutul contragreutăţii pe peretele lateral sau posterior (dispozitive de fixare
din pachetul pentru instalare). Scutul este folosit pentru ghidarea greutăţii de tensionare
a corzii troliului.

1
5
1

35

4 *
230

3 1077144.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 89 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

8.8 Instalarea pereţilor cabinei

ATENŢIE: În cazul pereţilor laminaţi 3D, nu folosiţi leviere cu vacuum pentru transport.
Suprafaţa texturată permite aerului să intre între suprafaţa de protecţie şi levierul cu
vacuum. Acest lucru afectează capacitatea de prindere a uneltei cu vacuum.
ATENŢIE: Nu avariaţi cârligele de fixare a panoului de perete. Transportaţi panourile
cu cârligele orientate în sus. În cazul panoului prevăzut cu cârlige la ambele capete,
folosiţi bucăţi de lemn sub panou

NOTĂ: În cazul peretelui posterior din sticlă, ordinea instalării panourilor de perete este diferită.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea 8.8.3 Instalarea pereţilor cabinei,
perete posterior din sticlă.
NOTĂ: Folosiţi inele de suspendare (RUD RS-M6) şi troliu pentru manevrarea panourilor
de perete ale cabinei de mari dimensiuni (greutate > 25 kg).

1080794.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 90 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

8.8.1 Instalarea pereţilor cabinei, cabină cu o singură intrare

1. Cabină cu acoperiş din oţel: Introduceţi câte un bolţ în panoul de perete de pe fiecare
latură, în centrul găurii din marginea superioară (nu în zona grinzii superioare).
Dispozitivele de fixare a panoului de perete posterior vor fi introduse din interiorul cabinei,
după ce s-a aşezat acoperişul cabinei.
1. Cabină cu acoperiş din placaj: Introduceţi câte un bolţ în panoul de perete de pe fiecare
latură, în centrul găurii din marginea superioară (nu în zona grinzii superioare).
2. Instalaţi şi aliniaţi consolele balustradei. Observaţi găurile de fixare:
A = folosiţi găurile de fixare inferioare, dacă acoperişul cabinei are o grosime de 30 mm
B = folosiţi găurile de fixare superioare, dacă acoperişul cabinei are o grosime de 16 mm
3. Ridicaţi panoul de perete D1 în poziţie. Asiguraţi-l provizoriu cu o menghină de mână în G
şi o bucată de lemn.
4. Instalaţi restul panourilor de perete în următoarea ordine: D2, C2, C1, B1, B2.
5. Instalaţi elementul de rigidizare al panoului de perete posterior (dacă este cazul).
C2 C1
1
D2 B1

D1 B2 2

A B
A
3 B
A

1075494.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 91 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

8.8.2 Instalarea pereţilor cabinei, cabină cu trecere continuă

1. Introduceţi câte un bolţ în panoul de perete de pe fiecare latură, în centrul găurii din
marginea superioară (nu în zona grinzii superioare).
2. Instalaţi şi aliniaţi consolele balustradei. Observaţi găurile de fixare:
A = folosiţi găurile de fixare inferioare, dacă acoperişul cabinei are o grosime de 30 mm
B = folosiţi găurile de fixare superioare, dacă acoperişul cabinei are o grosime de 16 mm
3. Ridicaţi panoul de perete D1 în poziţie. Asiguraţi-l provizoriu cu o menghină de mână în G
şi o bucată de lemn.
4. Ridicaţi şi instalaţi panoul de perete D2.
5. Instalaţi panourile de perete B în acelaşi mod.
6. Aşezaţi instrumentul de poziţionare a glisierei contragreutăţii peste bolţuri, pe panourile de
perete, pentru a menţine pereţii în poziţie verticală. Îndepărtaţi menghina de mână în G şi
bucăţile de lemn.

3
1

6
B
A
B
A
C 4
3
D2 B1
5 2
D1 B2
A

1080004.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 92 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

8.8.3 Instalarea pereţilor cabinei, perete posterior din sticlă

NOTĂ: Peretele posterior din sticlă nu este adecvat pentru a fi instalat prin metodele
de Lucru individual.
NOTĂ: Ordinea de instalare a panourilor de perete este C, D, B.
NOTĂ: Dacă greutatea panoului de perete lateral este de > 25 kg, folosiţi troliul pentru instalare.

1. Deschideţi complet pachetul cabinei, pentru a expune marginile peretelui de sticlă.


2. Instalaţi părţile coloanei laterale. NOTĂ: Nu introduceţi încă bolţurile Allen M8 pe latura cu roţi.
3. Ridicaţi latura cu roţi a panoului de perete. Instalaţi scula pentru transport/roţile. 
Consolele de fixare şi bolţurile de fixare sunt livrate odată cu pereţii.
4. Găuriţi două bucăţi de lemn (din pachetul cabinei, sub platformă). Fixaţi-le ca suporturi
diagonale cu ajutorul bolţurilor M6.
5. Întoarceţi panoul de perete în poziţie verticală şi transportaţi-l în apropierea puţului ascensorului.

M8
M6
2 2

3
1082237.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 93 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

6. Ridicaţi uşor, cu ajutorul troliului, capătul superior al panoului de perete. Aşezaţi blocuri
de lemn sub panoul de perete. Îndepărtaţi roţile de transport de la capătul superior.
7. Ridicaţi uşor, cu ajutorul troliului, panoul de perete. Îndepărtaţi roţile de transport de la
capătul inferior.

M8

1082241.wmf

8. Ridicaţi panoul de perete în poziţia finală, cu ajutorul troliului, şi fixaţi-l de platforma


cabinei. Nu îndepărtaţi suspendarea de troliu înainte ca panoul de perete să fie asigurat
cu ajutorul unei bucăţi lungi de lemn (din cutia cablului).
9. Instalaţi panourile de perete D2 şi D1.
10. Îndepărtaţi suportul diagonal provizoriu. Instalaţi panourile de perete B1 şi B2.

C
D2 B1

D1 B2
A

1082259.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 94 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

8.8.4 Instalarea peretelui de cabină cu cutie COP pe toată înălţimea, încastrată

NOTĂ: Dacă DD > 1800 mm, pe pereţii laterali există 3 panouri de perete (B1, BX, B2).

1. Instalaţi consolele cutiei încastrate COP pe panourile de perete B1 (sau BX, dacă este
cazul) şi B2, cu şuruburi autoperforante. Consolele sunt livrate odată cu COP.
2. Ridicaţi panoul de perete B1 în poziţie. Asiguraţi-l provizoriu cu o menghină de mână 
în G şi o bucată de lemn.
3. Instalaţi cutia încastrată pe panoul de perete. Fixaţi-o pe console cu şuruburi
autoperforante din interiorul cabinei. Scoateţi menghina de mână G.
4. Ridicaţi panoul de perete B2 în poziţie. Fixaţi cutia încastrată pe console cu şuruburi
autoperforante.
5. Verificaţi dimensiunile cutiei încastrate, în partea de sus şi în partea de jos. Dacă spaţiul este
prea îngust pentru COP, îndepărtaţi panourile de perete unul de altul, pentru a mări spaţiul.
6. Fixaţi cutia încastrată pe platformă, cu un şurub autoperforant.
7. După instalarea acoperişului cabinei: Instalaţi elementul de rigidizare de sus al peretelui
cabinei, între panourile de perete B1 şi BX. Instalaţi-l pe cel de jos din spaţiul inferior al
puţului, atunci când este posibil accesul sub cabină.
C2 C1
D2 B1
COP
D1
B2
2 A

3
4

3
1
1

7
6 1082583.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 95 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

8.8.5 Instalarea pereţilor cabinei, panouri de perete orizontale

NOTĂ: Pentru identificarea panourilor de perete, verificaţi o etichetă din spatele panourilor.
Eticheta identifică panourile (de exemplu C1) şi orientarea corectă a acestora (săgeata
indică în sus).

NOTĂ: Verificaţi canelura din spate a platformei, dacă este la acelaşi nivel cu cea laterală.
Dacă puteţi constata abaterea cu degetul (1 mm sau peste), aşezaţi în poziţie cu ajutorul
benzii din oţel din pachet etc. 

NOTĂ: Îndepărtaţi foiţa de protecţie de pe tabelele vizuale. Desfaceţi foiţa de protecţie de
pe marginile panoului de perete pe o lungime de câţiva centimetri, pentru a identifica
modelul şi pentru îndepărtarea mai uşoară ulterior.

NOTĂ: Dacă modelul peretelui este cel cu triunghi, acesta trebuie aliniat de la un panoul
la altul.

1. Instalarea cornierelor. În spatele cabinei, slăbiţi uşor unul dintre bolţurile platformei, pentru
introducerea stâlpului. Celălalt bolţ se află în pachet.
2. Instalaţi elementul de rigidizare pentru peretele posterior, dacă lăţimea cabinei 1200 mm).
3. Instalaţi panourile de perete, începând de la peretele posterior. Pentru informaţii
suplimentare cu privire la pereţii cu cutie încastrată COP, vedeţi secţiunile următoare.
• Instalaţi profilul de cauciuc pe marginea canelurii platformei (pentru a menţine panoul
de perete fixat în canelură).
• În ordinea corectă de instalare (vedeţi ilustraţia), identificaţi următorul panou. Instalaţi
un profil de aluminiu pe canelura superioară a acestuia. Introduceţi două bolţuri în profil
(patru la peretele posterior, dacă lăţimea cabinei 1200 mm). Aşezaţi panoul în cabină.
• Fixaţi bolţurile în profil, de stâlpii de colţ (şi elementul de rigidizare, dacă este cazul).
• Verificaţi alinierea cornierei (la peretele posterior folosiţi scula de măsurat furnizată.
Spaţiul dintre panoul de perete şi stâlpul de colţ este 10 mm pentru primele trei
panouri, 13 mm pentru panoul superior).
• La finalul instalării peretelui posterior, instalaţi tabelele vizuale pentru colţurile
posterioare. Piuliţele tabelei vizuale sunt strânse odată cu instalarea peretelui lateral.
4. Montaţi bolţurile de fixare ale acoperişului cabinei pe profilele superioare ale peretelui.
Pentru numărul de bolţuri şi poziţia acestora, vedeţi panourile de acoperiş.
Instalaţi profilele superioare ale peretelui şi consolele balustradei. Observaţi găurile de fixare:
A = folosiţi găurile de fixare inferioare, dacă acoperişul cabinei are o grosime de 30 mm
B = folosiţi găurile de fixare superioare, dacă acoperişul cabinei are o grosime de 16 mm

Copyright © 2012 KONE Corporation 96 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

C C4
D4
B4
D B D3 C3
B3
D2.2 C2
A B2.1
D1 C1
B1

1 2

1
1
3 13

1 10

1078221.wmf

4 4
B
3 A
B
A
3

1078230.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 97 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Instalarea cutiei încastrate COP, pe înălţime parţială


1. Fixaţi cutia încastrată pe suprafaţa panoului de perete, cu ajutorul şuruburilor autoperforante.
2. Fixaţi cutia încastrată pe profilele de aluminiu, cu ajutorul şuruburilor autoperforante.

Instalarea cutiei încastrate COP, pe toată înălţimea


1. Instalaţi panourile de perete lângă peretele posterior, conform descrierii din secţiunea
anterioară.
2. Fixaţi cutia încastrată COP şi tabela vizuală COP pe profilele de aluminiu, cu ajutorul
şuruburilor autoperforante. Aşezaţi capătul inferior al tabelei vizuale COP la înălţimea
pardoselii cabinei
3. Instalaţi primul panou al secţiunii de perete rămasă. Introduceţi un bolţ suplimentar pentru
elementul de rigidizare COP în profilul de aluminiu.
4. Instalaţi elementul de rigidizare COP în canelura platformei şi aşezaţi-l astfel încât să vină
în contact cu suprafaţa laturii dinspre cutia încastrată COP. Fixaţi elementul de rigidizare
pe profilul de aluminiu.
5. Instalaţi restul panourilor de perete.
6. Fixaţi cutia încastrată şi tabela vizuală COP pe profilele de aluminiu, cu ajutorul şuruburilor
autoperforante. Aşezaţi capătul inferior al tabelei vizuale COP la înălţimea pardoselii cabinei.
7. Fixaţi cutia încastrată COP pe platformă, cu un şurub autoperforant.

2 1
6

2
6 2
6

4 7 1082644.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 98 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Cabină cu perete posterior din sticlă

1. Instalaţi peretele posterior din sticlă în acelaşi mod ca în cazul cabinei cu panouri verticale.
Consultaţi 8.8.3 Instalarea pereţilor cabinei, perete posterior din sticlă.
2. Instalaţi tabela vizuală.
3. Instalaţi panourile peretelui lateral conform metodei obişnuite.

1082648.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 99 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

8.9 Instalarea grinzii superioare

1. Demontaţi provizoriu dispozitivul de blocare, dacă este pre-asamblat.


2. Instalaţi grinda superioară. Latura dinspre maşină a grinzii este marcată.
NOTĂ: În cazul acoperişului din placaj, verificaţi dacă găurile pentru balamale* sunt pe
latura posterioară (C). În caz contrar, plafonul nu se va putea închide şi încuia corect!
NOTĂ: În cazul acoperişului din placaj, balamalele* sunt livrate într-un pachet separat.
3. Verificaţi dacă bordura grinzii superioare este încastrată cu marginea superioară
a panourilor de perete.

*
2

1075483.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 100 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

8.10 Instalarea balustradei superioare a cabinei şi a acoperişului cabinei

AVERTISMENT: În cazul acoperişului din placaj, nu introduceţi acoperişul cabinei înainte


de instalarea elementului frontal de rigidizare.

1076989.wmf

ATENŢIE: Folosiţi doar şuruburi scurte livrate împreună cu cabina, pentru instalarea
componentelor pe placaj.

1. Pregătiţi balustradele pentru instalare. Dacă mâna curentă telescopică şi balustrada


mediană nu sunt reglate din fabrică, reglaţi lungimile: Spate = BB - 120, Laterale = DD - 40.

BB DD

1080638.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 101 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

2. Protejaţi panourile de perete împotriva zgârieturilor, cu carton.


3. Instalaţi balustrada superioară posterioară (înălţime = 1100 mm în timpul instalării).
NOTĂ: În cazul cabinei cu trecere continuă, instalaţi montanţii posteriori ai balustradei.

1078838.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 102 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

4. îAtârnaţi panoul posterior de acoperiş în poziţie, lucrând de pe taburetul de lucru în faţa


cabinei. Scurtaţi troliul manual cu lanţ pentru a înclina panoul în unghiul corect, atunci când
îl coborâţi. Desfaceţi ulterior lanţul de la marginea posterioară a panoului de acoperiş.
Folosiţi un al doilea lanţ pentru secţiunea frontală a acoperişului. Acoperiş din placaj:
Verificaţi dacă panoul de acoperiş este instalat corect în sus. Piuliţele de fixare a grinzii
superioare aparţin de latura de jos a panoului.
5. Ridicaţi bobinatorul pentru coarda troliului până la acoperiş.
6. Instalaţi balustradele laterale.

1.

2.

1075497.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 103 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

7. Aşezaţi panoul frontal de acoperiş pe poziţie. Folosiţi carton pentru a proteja marginea
din faţă a panoului de acoperiş de atingerea lanţului.
8. Fixaţi fără să strângeţi panourile de acoperiş al cabinei, elementul de rigidizare frontal,
plăcile de protecţie şi and suporturile pentru balustrada superioară a cabinei.
9. Verificaţi alinierea marginii de sus a panoului de perete cu marginea panoului de acoperiş.
Ajustaţi, dacă este necesar.
10. Verificaţi vizual alinierea panoului de perete, de pe palier.
11. Strângeţi definitiv toate bolţurile.
12. Instalaţi montanţii suplimentari (dacă există) pe balustradele laterale.

12

x4 9 1079239.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 104 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

8.11 Coardă de tensionare a limitatorului de viteză

1. Ridicaţi greutatea de tensionare a limitatorului de viteză, folosind o bridă de coardă şi


o coardă de ridicare. Prindeţi de balustradă.
2. Nu trebuie să existe joc al corzii. Strângeţi capul de prindere din fier, pentru a fixa coarda. 
Distanţa maximă* faţă de acoperişul cabinei până la capul de prindere plasat cel mai sus
al corzii este de 700 mm.
3. Prindeţi colacul de coardă de balustradă. Lăsaţi să existe un joc, pentru a permite
funcţionarea dispozitivului de siguranţă.
*

1078581.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 105 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

9 PRINDEREA TROLIULUI DE CABINĂ

Cerinţe referitoare la calitate:

Balustradă articulată
– instalată în partea din faţă a cabinei (şi în partea din
spate, în cazul TTC)

Troliu pentru personal


– inspectat şi certificat (termenul de valabilitate
al inspecţiei va respecta normele locale)
– TROLIUL VA FI FOLOSIT DOAR DE PERSOANE
INSTRUITE!

Declanşator automat al dispozitivului de siguranţă


– instalat, ajustat şi testat împreună cu dispozitivul de
siguranţă al cabinei, pentru o funcţionare corectă

VERSIUNEA 2
– respectarea deplină a tuturor aspectelor prezentate
în VERSIUNEA 2

1077209.wmf

!!! ATENŢIE – aspecte care SORTARE


afectează fiabilitatea !!! STABILIZARE

5S STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
SUSŢINERE
Scule necesare:
Troliu pentru personal + ASGT + accesorii, balustradă
articulată

Scule de mână necesare:


Cheie (10, 13, 18, 19 mm), 2 x cheie (24 mm)

Raport de progres cu privire la instalare 5S


N/A

QD-181.211
N/A

Copyright © 2012 KONE Corporation 106 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

9.1 Instalarea balustradei articulate

În cazul cabinei cu trecere continuă, sunt necesare două balustrade articulate.


Balustrada articulată:
– este folosită pe acoperişul în timpul instalării ascensorului.
– este instalată pe balustrada superioară a cabinei, imediat după instalarea balustradei
superioare a cabinei.
– asigură o barieră fizică pentru protecţia instalatorului împotriva căderii de pe latura din faţă
sau din spate (uşi C) a cabinei, în timpul lucrului în partea superioară a cabinei cu
balustrada articulată închisă, înainte de instalarea uşilor de palier.
– elimină necesitatea folosirii echipamentului personal de protecţie, precum sistemele de
delimitare împotriva căderii sau de oprire a căderii pe acoperişul cabinei.
– împiedică persoanele neautorizate să aibă acces pe acoperişul cabinei în timpul instalării.
– este demonstrată de pe balustradă după finalizarea instalării ascensorului.
– este instalată la înălţimea de 1100 mm şi înălţimea de 550 mm.
– este un instrument de instalare.
Accesul şi ieşirea la şi de la partea superioară a cabinei trebuie efectuate cu partea superioară
a cabinei la nivelul palierului. Balustrada articulată trebuie să fie aliniată cu deschiderea
dispozitivului de protecţie de la intrarea pe palier. Nu este permis niciun spaţiu neprotejat pe
latura cabinei, atunci când protecţia la intrare este deschisă. Dacă spaţiul dintre palier şi
platforma superioară a cabinei este mai mare de 300 mm (sau mai puţin, conform prevederilor
legislaţiei locale), atunci trebuie folosite măsuri suplimentare pentru prevenirea căderii.
Când mişcaţi cabina, balustrada articulată trebuie să fie blocată în poziţie orizontală.
Balustrada se blochează în poziţie închisă cu ajutorul unui cârlig.
Balustrada articulată este concepută pentru a completa balustrada existentă pe acoperişul
cabinei.

Copyright © 2012 KONE Corporation 107 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

1079266.wmf

*) Rotiţi tubul pătrat, astfel încât şurubul cu rotiţă să rămână sub stâlp, pentru a nu interfera
cu balustrada plasată cel mai sus.

Copyright © 2012 KONE Corporation 108 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

9.2 Prinderea troliului şi a declanşatorului automat al dispozitivului


de siguranţă

AVERTISMENT: Coarda ASGT trebuie să fie strânsă. Verificaţi braţul dispozitivului


de siguranţă, să nu se fi mişcat. Nu este permisă să existe joc.

1. Prindeţi troliul pentru personal de latura opusă a maşinii. Inelul de fixare al barei pentru
axul troliului trebuie să se afle pe latura de conexiune din partea superioară a cabinei.
NOTĂ: Dacă BB < 900 mm, sunt livrate plăci de montaj pentru troliu*, la modulele
unghiulare cu cablu. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi AM-01.01.256.
2. Aşezaţi greutatea de tensionare a corzii troliului pe marginea scutului CTW când cabina
este pe amortizor.
3. Deplasaţi cabina în sus, pentru a comprima complet amortizoarele pneumatice ASGT.
4. Aşezaţi coarda între ASGT şi braţul dispozitivului de siguranţă. Ajustaţi tensiunea corzii.
5. Atunci când coarda troliului prezintă joc, asiguraţi troliul pentru a preveni căderea.

1077208.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 109 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

9.3 Testarea ASGT

AVERTISMENT: 
Este esenţial să se îndepărteze protecţia împotriva ruginii de pe şine. În caz contrar,
dispozitivul de siguranţă nu va funcţiona corect.
Testaţi funcţionarea declanşatorului automat al dispozitivului de siguranţă şi dispozitivul
de siguranţă zilnic, înainte de a începe lucrul pe cabină.

1. Deplasaţi cabina aproximativ 500 mm deasupra amortizorului. Deschideţi dispozitivul de


deblocare a încuietorii, pentru a activa dispozitivul de siguranţă. Dispozitivul de siguranţă
trebuie să se activeze.
2. Deplasaţi în jos cabina, pentru a vă asigura că dispozitivul de siguranţă s-a activat
complet. Deplasaţi în jos cabina, până când coarda troliului prezintă joc.
3. Apăsaţi în jos partea superioară a ASGT.
4. Asiguraţi-vă că dispozitivul de deblocare a încuietorii s-a conectat la cui. Declanşatorul
automat al dispozitivului de siguranţă trebuie să fie închis.
5. Deplasaţi cabina în sus.
6. Verificaţi marcajele dispozitivului de siguranţă de pe glisiere. Marcajele trebuie să fie la
aceeaşi înălţime şi să aibă aceeaşi adâncime şi lungime.
7. Dacă marcajele nu sunt ajustate, dispozitivul de siguranţă trebuie ajustat.

1 2 3

1073383.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 110 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

9.4 Folosirea ASGT

1. Deschideţi dispozitivul de deblocare a încuietorii, pentru a activa dispozitivul de siguranţă.


Dispozitivul de siguranţă trebuie să se activeze.
2. Deplasaţi în jos cabina, pentru a vă asigura că dispozitivul de siguranţă s-a activat.
Deplasaţi în jos cabina, până când coarda troliului prezintă joc.
3. Apăsaţi în jos partea superioară a ASGT.
4. Asiguraţi-vă că dispozitivul de deblocare a încuietorii s-a conectat la cui. Declanşatorul
automat al dispozitivului de siguranţă trebuie să fie închis.
5. Asiguraţi cabina cu ajutorul lanţului de susţinere.
6. Desfaceţi cârligul troliului de la declanşatorul dispozitivului de siguranţă.
7. Efectuaţi operaţiunea prevăzută.
8. Prindeţi din nou cârligul troliului la declanşatorul dispozitivului de siguranţă.

2 3 4

6
8

1080219.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 111 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

10 INSTALAREA INTERIORULUI CABINEI

Cerinţe referitoare la calitate:

MANEVRAŢI CU ATENŢIE MATERIALELE,


PENTRU A PREVENI AVARIEREA!

Plafonul cabinei (versiune din placaj)


– instalat, cu toate panourile aliniate
– toate spaţiile dintre panouri sunt uniforme
– nu există huruit în timpul testului prin ciocănire şi tactil
– toate foliile din plastic de protecţie au fost îndepărtate
de la rosturi etc.
– asiguraţi-vă că toate cablurile de iluminat etc. sunt
trase, pentru a evita vizibilitatea şi avarierea acestora
– inspectaţi dacă există margini ascuţite

Accesorii cabină (mână curentă, plintă, oglindă...)


– instalate în poziţia corectă
– nu există huruit în timpul testului prin ciocănire şi tactil
– toate foliile din plastic de protecţie au fost îndepărtate
de la rosturi etc.
– inspectaţi dacă există muchii ascuţite şi eliminaţi-le,
dacă este necesar

NOTĂ: Consultaţi şi AM-01.01.257, Inspecţie vizuală –


controlul calităţii interiorului cabinei şi palierelor. 1077273.wmf

!!! ATENŢIE – aspecte care SORTARE


afectează fiabilitatea !!! STABILIZARE

Componentele cabinei instalate incorect determină:


5S STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
SUSŢINERE
– alinierea necorespunzătoare, care afectează aspectul
vizual şi provoacă zgomot/vibraţie Scule necesare:
N/A

Scule de mână necesare:


Chei Allen, cheie (10, 13 mm), şurubelniţă Phillips, clichet 
+ bucşă (13 mm), cuţit, maşină de găurit/şurubelniţă cu
baterie, leviere cu vacuum, cleşti pentru nituri
Raport de progres cu privire la instalare 5S
Cabina ascensorului construită

QD-181.211
QD 4 încheiat

Copyright © 2012 KONE Corporation 112 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

10.1 Instalarea plafonului

10.1.1 Despachetare

– Manevraţi piesele cu atenţie, evitaţi zgârierea pieselor!


– Aveţi grijă să nu pierdeţi nicio piesă!
– După despachetare, depozitaţi piesele la interior, dacă este posibil!
– Îndepărtaţi benzile de protecţie pentru oţel inoxidabil (înainte de instalare) în zonele
în care acestea pot împiedica instalarea sau vor fi vizibile după instalare!

10.1.2 Instalarea panourilor dinspre plafon

1. Instalaţi plăcile terminale dedesubtul grinzii superioare pentru cablul cabinei.


2. În cazul în care nu există ventilator: Instalaţi capacele cu grilaj deasupra grinzii
superioare, folosind şuruburi autoperforante.

1080633.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 113 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

3. Fixaţi barele dinspre plafon de acoperiş. Pentru alternative de panouri, consultaţi ANEXĂ G.

1077275.wmf

4. Montaţi capacele de închidere a spaţiilor la panourile de perete. Verificaţi ca acestea


să nu afecteze funcţionarea încuietorii.
5. Fixaţi încuietorile de plafon şi consolele balamalelor de plafon de panourile de acoperiş
(dacă nu sunt fixate din fabrică). Asiguraţi-vă că bolţurile de fixare se află la capetele fantelor.

NOTE: Verificaţi dacă distanţa dintre consolele pentru balamalele plafonului corespunde
distanţei dintre balamalele de pe plafon. Asiguraţi-vă că levierele de blocare sunt orientate
către pereţii laterali.

1082288.wmf 1080775.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 114 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

10.1.3 Montarea plafonului la acoperişul din oţel

NOTĂ: Nu instalaţi plafonul pentru acoperişul din oţel în această fază. Pentru a nu apărea
interferenţe, plafonul va fi montat după montarea peretelui frontal.

10.1.4 Montarea plafonului la acoperişul din placaj

NOTĂ: Reţineţi că imaginile sunt văzute din interiorul cabinei.

1. Slăbiţi uşor piesele balamalelor preasamblate şi aşezaţi plafonul în poziţie.


Strângeţi şuruburile balamalelor.
2. Agăţaţi placa plafonului de balamale. Strângeţi balamalele. Îndoiţi manual bridele
de siguranţă de pe panoul plafonului.

1077351.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 115 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

3. Fixaţi capetele, folosind şuruburi şi cuie.


4. Fixaţi sistemul de iluminat cu neon.
5. Trageţi şi conectaţi cablul de iluminat.
– Asiguraţi-vă că acesta nu poate fi văzut din interiorul cabinei, după închiderea plafonului.
– Asiguraţi-vă că alimentarea cu energie este oprită. Nu conectaţi şi nu deconectaţi niciun
conector în timp ce alimentarea cu energie este pornită.
6. Rotiţi plafonul în poziţie şi prindeţi-l cu şurub (în interiorul plafonului).

3 4 5

1077351.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 116 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

10.2 Oglinzi şi mâini curente

10.2.1 Transportarea oglinzii

NOTĂ: Pachetul oglinzii TREBUIE deschis în interiorul cabinei, pentru a reduce riscul
de manevrare.

NOTĂ: Verificaţi cabina şi palierul, să fie la acelaşi nivel. Folosiţi rampele ca pod
pentru cărucior.

1. Transportaţi pachetul oglinzii până la cabină, cu ajutorul căruciorului.


2. Aşezaţi pachetul, astfel încât săgeţile de marcaj să fie indice partea de sus şi partea din faţă.
3. Sprijiniţi pachetul de peretele lateral. Deschideţi pachetul.
4. Oglindă de lăţime completă, înălţime parţială: Protejaţi pereţii laterali cu carton, înainte de
a ridica oglinda în poziţie.

1082292.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 117 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

10.2.2 Instalarea oglinzii

NOTĂ: Şase dispozitive de fixare, când înălţimea oglinzii depăşeşte 1500 mm, în caz
contrar, patru.
NOTĂ: Nu îndepărtaţi NICIODATĂ folia de protecţie înainte de montarea oglinzii pe
peretele cabinei.

1. Îndepărtaţi folia de protecţie de pe peretele cabinei în zona oglinzii.


2. Fixaţi elementele conice de fixare (dacă nu sunt preasamblate) în găurile executate
în prealabil în peretele cabinei, cu nituri.

1079114.wmf

3. Folosiţi leviere cu vacuum pentru a ridica oglinda pe elementele de fixare.

1079115.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 118 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

4. Îndepărtaţi benzile adezive şi împingeţi oglinda pe perete.

1079117.wmf
1079116.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 119 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

10.2.3 Instalarea mâinii curente

1. Asamblaţi mâna curentă, dacă este necesar. Verificaţi dacă este la îndemână, din punctele
de fixare de pe panourile de perete ale cabinei. Şuruburile de fixare trebuie să se afle în
partea de jos a mâinii curente.
2. Îndepărtaţi folia de protecţie de pe peretele cabinei în zona piciorului mâinii curente.
3. Înşurubaţi şuruburile de fixare a mâinii curente în poziţie şi strângeţi-le.
4. Aşezaţi mâna curentă pe şuruburi. Asiguraţi mâna curentă cu şuruburi de fixare.
Folosiţi o cheie Allen de 3 mm.
5. În cazul mâinii curente cu picioare de susţinere:
– Fixaţi slab picioarele de mâna curentă.
– Împingeţi mâna curentă pe şuruburile de fixare şi fixaţi cu şuruburi de fixare.
– Ajustaţi picioarele în funcţie de pardoseala cabinei şi fixaţi-le cu şuruburi de fixare.
Fixaţi de pardoseală cu ajutorul şuruburilor furnizate.

1074889.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 120 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

10.3 Plintă

1. Prindeţi bridele de fixare cu ajutorul şuruburilor pentru tablă sau a niturilor oarbe
(50 mm deasupra liniei pardoselii finisate, minimum 4 bucăţi la un perete).
2. Aşezaţi plinta în poziţie.
3. Asiguraţi-vă că profilele de plintă sunt aşezate pe pereţii frontali.
4. Fixaţi colţurile.
50

1077285.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 121 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

10.4 Instalarea scaunului

1. Fixaţi scaunul în găurile din peretele cabinei cu ajutorul bolţurilor.


2. Fixaţi suprafaţa scaunului cu banda furnizată.

1074894.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 122 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

10.5 Instalarea traverselor de protecţie

1. Prindeţi piesele de fixare pe perete, cu ajutorul şuruburilor sau al niturilor.


2. Agăţaţi profilul de piesele de fixare. Verificaţi alinierea.
3. Asiguraţi profilul de perete, folosind şuruburi (minimum 2 buc.).
4. Împingeţi traversa de protecţie în poziţie.

1077287.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 123 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

10.6 Instalarea registrului de locatari

1. Fixaţi registrul de locatari în găurile din peretele cabinei, cu ajutorul şuruburilor.

5 5 5 5

= = = = == = =
1500

1077352.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 124 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

11 INSTALAREA RESTULUI DE GLISIERE ŞI CONSOLE

Cerinţe referitoare la calitate:

Scule cu laser
– poziţie verificată din punct de vedere al acurateţei

Console pentru glisiere


– aduceţi la nivel toate planurile
– montaţi bridele „izolate” ale glisierelor cabinei
pe 2 console pentru glisiere plasate cel mai sus

Glisiere
– ajustate pentru corectarea acurateţei
– aliniate vertical, paralele una faţă de alta,
abatere DBG maximă de -0 mm, +1 mm

Ajustarea tălpii cabinei


– asiguraţi-vă că spaţiul DBG la talpa cabinei este
de 1mm pentru fiecare talpă

NOTĂ: Glisiera CWT plasată cel mai sus pe latura


combinată nu este montată în această fază.

NOTĂ: Consolele mecanismului de acţionare şi SEP


trebuie montate în timpul instalării consolei pentru glisieră.
1076760.wmf

!!! ATENŢIE – aspecte care afectează SORTARE


fiabilitatea !!! STABILIZARE

Glisierele instalate incorect determină:


5S STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
SUSŢINERE
– probleme legate de confortul în timpul cursei 
(zgomot/vibraţie) Scule necesare:
– erori/defecţiuni la mecanismul de acţionare Troliu pentru personal + ASGT + accesorii, set laser Hilti RA,
– probleme legate de acurateţea aducerii la nivel scule pentru alinierea glisierelor şi DBG, buzunare de ridicare
– uzura prematură a căptuşelii tălpii (cabină/contragreutate) pentru glisiere + lanţuri de siguranţă, brida de ridicare a glisierei
Scule de mână necesare:
Patinele de ghidaj incorect ajustate determină: Ruletă pentru măsurat, creion, maşină de găurit, ciocan,
– probleme legate de confortul în timpul cursei  cheie (15, 17, 18, 19 mm), clichet + bucşe (18, 19 mm),
(zgomot/vibraţie) nivelă cu bule de aer, levier mic sau cheie hexagonală
Raport de progres cu privire la instalare 5S
Glisierele instalate (Până la 100%)

QD-181.211
QD 5 încheiat

Copyright © 2012 KONE Corporation 125 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

11.1 Pregătire pentru instalarea glisierelor

NOTĂ: Buzunarele de ridicare nu sunt necesare dacă deplasarea este de 12 m sau mai puţin.

1. Instalaţi buzunarele de ridicare. 


În cazul unei cabine mici (fără acces din spatele marginii frontale a platformei), folosiţi bolţuri
M8 şi şuruburi autoperforante. Protejaţi suprafaţa pardoselii cabinei cu o bucată de lemn.
2. Instalaţi lanţurile de siguranţă. Selectaţi metoda de fixare în funcţie de tipul de acoperiş şi
de dimensiunea cabinei.

M6x30

M8 1078645.wmf

3. Aşezaţi laserele în poziţia corectă, folosind ţintele plane.


Ţinta plană trebuie aşezată ulterior la aceeaşi înălţime cu greutăţile suplimentare înguste
de metal.

1077356.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 126 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

11.2 Instalarea celui de-al treilea inel de console pentru glisiere

Dimensiunile găurilor

A B X A

1079274.wmf

A, consultaţi secţiunea 7.3 Console pentru glisiere.


B, măsuraţi de la consola pentru glisiera de jos.
X, consultaţi tabelul de mai jos.

Glisieră CWT X (mm) X (mm)


Consolă pentru CWT Consolă pentru CWT
cu extensie
HT60 (DBG + 152) - A / 2 - 20 (DBG + 152) - A / 2 - 80
T70 (DBG + 182) - A / 2 - 20 (DBG + 182) - A / 2 - 80

NOTĂ: Folosiţi colectorul de ulei pentru a proteja talpa cabinei de praf în timpul
executării găurilor.

1080191.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 127 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

1. Instalaţi cel de-al treilea inel de console pentru glisiere.


2. Aliniaţi glisierele.
3. Ajustaţi spaţiul dintre glisierele cabinei şi patinele de ghidare ale cabinei la 1 mm.
Aşezaţi în poziţie, dacă este necesar.
ATENŢIE: Nu îndepărtaţi patina de ghidare înainte de prinderea montantului
de consola glisierei.

1 1 1

1mm 1mm

2 3
3

1076762.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 128 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

4. Mutaţi sculele de verificare a verticalităţii cu laser în sus, până la înălţimea celei de-a treia
console. Folosiţi suporturi pentru controlul verticalităţii.
*În cazul în care spaţiul dintre peretele puţului şi cutia încastrată COP este limitat, folosiţi
punctul de aliniere la exterior de pe ţintă.
NOTĂ: Dacă înălţimea puţului este < 10 m, lăsaţi laserele în spaţiul inferior al puţului. Mutaţi
sculele cu laser în sus, la o distanţă mai mică, dacă este afectată acurateţea laserelor.

1078649.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 129 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

11.3 Pregătirea amortizoarelor cu ulei

AVERTISMENT: Nu staţi şi nu vă sprijiniţi deasupra amortizoarelor în momentul în care


se deblochează.

1. Poziţionaţi cabina astfel încât să aveţi acces în condiţii de siguranţă la spaţiul inferior.
Acţionaţi dispozitivul de siguranţă.
2. Desfaceţi şurubul de blocare şi lăsaţi amortizorul să se ridice până în poziţia complet
deschis. Amortizorul se va ridica aproximativ 150 mm în primele 2 secunde şi încă 50 mm
în aproximativ 10 minute. NOTĂ: Deschizând şurubul de alimentare cu ulei de deasupra
amortizorului, operaţiunea este accelerată.

1082726.wmf

3. Verificaţi nivelul uleiului la amortizoare, slăbind cepul de nivel al uleiului. Dacă uleiul se
revarsă, nivelul uleiului este OK. Mai adăugaţi ulei, dacă este necesar.

11.3.1 Umplerea amortizorului cu ulei

1. Deschideţi şurubul de sigilare de deasupra amortizorului, folosind scula anexată amortizorului.


2. Slăbiţi cepul superior de nivel al uleiului.
3. Turnaţi ulei în amortizor, până când uleiul începe să curgă pe la cepul de nivel al uleiului.
Strângeţi cepul.
4. Aşteptaţi 10 minute. Verificaţi nivelul uleiului, slăbind cepul de nivel al uleiului. Dacă uleiul
se revarsă, nivelul uleiului este OK.
5. Repetaţi de câte ori este nevoie.

1082511.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 130 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

11.4 Finalizarea instalării cabinei

1. Fixaţi pardoseala de grinda inferioară. Îndepărtaţi extensiile amortizorului câte una, pentru
a avea acces la bolţurile de fixare. NOTĂ: Spaţiul de siguranţă TREBUIE ÎNTOTDEAUNA
menţinut!
2. Ajustaţi spaţiul dintre glisierele cabinei şi patinele de ghidare ale cabinei la 1 mm.
Îndepărtaţi penele de fixare, dacă este necesar.
3. Strângeţi toate bolţurile de fixare din partea cea mai de jos a peretelui.

1mm 1mm
2

3
1077617.wmf
1 2

4. Verificaţi alinierea ghidajului cu role (dacă este cazul) şi dacă glisorul de plastic atinge
ferm glisiera. *) Nu există spaţii. **) Aşezaţi în poziţie, dacă este necesar

** ** 1082448.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 131 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

5. În cazul cablului paralel: Fixaţi grinda scripetelui de pardoseala cabinei.

1082772.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 132 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

11.5 Instalarea glisierelorATENŢIE:
În cazul în care cabina nu se află pe amortizoarele
din spaţiul inferior, aceasta trebuie prinsă de
dispozitivul de siguranţă şi lanţul de suspensie,
ori de câte ori este îndepărtat cârligul de agăţare.
Menţineţi lanţul strâns.
1078317.wmf

NOTĂ: Ca urmare a unghiului dificil de perforare, se recomandă să se instaleze mai


întâi doar glisierele cabinei, apoi şinele CWT. Astfel este posibilă perforarea liberă

NOTĂ: În cazul unui mecanism de acţionare KDL16S:


Fixaţi profilele în C de consolele de fixare ale mecanismului de acţionare,
în funcţie de dimensiunea DD (adâncimea cabinei).
Montaţi elemente de fixare (cârlig pentru cablul de deplasare etc) pe console,
înainte de instalare.
Montaţi consolele de fixare ale mecanismului de acţionare şi panoului SEP simultan
cu consolele pentru glisiere (sub maşină).

DD
2500

1200-2100
1100-1199
1000-1099
900-999

1082449.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 133 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

1. Instalaţi şi aliniaţi restul de glisiere pentru cabină:


• Executaţi găuri de fixare şi pentru consolele glisierelor pentru contragreutate, în momentul
în care vă deplasaţi în sus.
• Transportaţi glisierele în buzunare de ridicare. Folosiţi bridă glisantă şi troliu pentru ridicare.
• Folosiţi cornierele consolelor pentru glisierele contragreutăţii, pentru a facilita ghidajul
cabinei pe glisiere.
• Nu aşezaţi cabina pe dispozitivul de siguranţă în timpul alinierii.
• Mutaţi sculele pentru verificarea verticalităţii în sus, la intervale de maximum 10 m.
• Două console combinate şi simple pentru CWT plasate cel mai sus au cleme izolate.
• Eclisa plasată cel mai sus (dacă este de tip Z) pe glisiera cabinei dinspre maşină trebuie
instalată corect, pentru a permite pivotarea glisierei în momentul instalării maşinii.
2. Instalaţi şi aliniaţi restul de glisiere pentru contragreutate. Demontaţi-o temporar pe cea
scurtă (de lângă maşină). Acesta va fi reinstalată după instalarea maşinii.

* 1076844.wmf

*) Remarcaţi folosirea bridelor izolate pentru glisiere:


– consola combinată plasată cel mai sus = cleme izolate pentru cabină
– consola combinată aflată imediat sub cea plasată cel mai sus = cleme izolate pentru
cabină şi CWT
– consola CWT plasată cel mai sus şi cea aflată imediat sub cea plasată cel mai sus
= cleme izolate pentru CWT

Copyright © 2012 KONE Corporation 134 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

12 INSTALAŢIE MECANICĂ ÎN PARTEA DE SUS A PUŢULUI ASCENSORULUI

Cerinţe referitoare la calitate:


Limitator de viteză pentru cabină
– mutat în poziţia finală
– verificat din punct de vedere al verticalităţii şi aliniat
– verificaţi direcţia corectă de declanşare
– verificaţi coarda, pentru a vă asigura că este aşezată
ferm pe scripetele mic
Limitatorul de viteză al contragreutăţii (dacă există)
– instalat şi cablat
Pragul cabinei
– poziţie/acurateţe verificată
– aducere la nivel toate planurile
Maşină
– cârlig de ridicare în puţ testat
– nu există contact metal pe metal între maşină şi placa
de bază/glisieră
– colţurile plăcii de fixare a plăcii de bază sunt îndoite,
pentru a prinderea de bolţurile de fixare
Agăţătoare pentru corzi
– instalate corect, pentru a asigura alinierea corzilor
la scripeţi
– toate piuliţele de fixare trebuie strânse
Placă de susţinere 1077306.wmf
– instalată aliniată cu dispozitivul de blocare
Îmbinările glisierelor
– îmbinări verificate din punct de vedere al alinierii corecte
– îmbinări ajustate/pilite cu ajutorul unei pile (NU folosiţi
o maşină de şlefuit!)
!!! ATENŢIE – aspecte care afectează SORTARE
fiabilitatea !!! STABILIZARE

OSG (cabină/CWT) incorect instalat determină:


5S STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
SUSŢINERE
– contact între coardă şi dispozitivul de protecţie,
provocând zgomot/vibraţie şi uzura prematură a corzii Scule necesare:
Pragul cabinei incorect instalat/ajustat determină: Troliu pentru personal + ASGT + accesorii, set laser Hilti RA,
– alinierea necorespunzătoare cu şina dispozitivului de scule pentru alinierea glisierelor şi DBG, troliu manual cu lanţ,
acţionare a uşii, pereţii frontali ai cabinei coardă pentru tras, placă de testare a troliului, seturi de roţi 
– probleme legate de funcţionarea uşii  + ax pentru transportul maşinii, cărucior, rampe telescopice,
(zgomot/vibraţie şi uzura prematură a tălpii) 2 x inel de legătură (12 mm)
Maşina incorect instalată determină: Scule de mână necesare:
– zgomot/vibraţie, în cazul în care există contact metal pe Ruletă pentru măsurat, creion, maşină de găurit, ciocan, cheie
metal, din cauză că maşina atinge placa de bază/glisiera (10, 15, 17, 18, 19 mm), clichet + bucşe (18, 19, 24 mm),
– zgomot/vibraţie, în cazul în care există contact metal nivelă cu bule de aer, levier mic sau cheie hexagonală,
pe metal, din cauză că maşina atinge peretele puţului maşină de găurit/şurubelniţă cu baterie, 2 x menghină de
Agăţătoarele pentru corzi instalate incorect determină: mână în G, cleşti
– alinierea necorespunzătoare a corzilor cu scripeţii Raport de progres cu privire la instalare 5S
Îmbinările glisierelor incorect ajustate determină:
Maşina de ridicare instalată
– confort necorespunzător în timpul cursei
– zgomot/vibraţie
– uzura prematură a căptuşelii tălpii (cabină/contragreutate) QD-181.211
N/A

Copyright © 2012 KONE Corporation 135 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

12.1 Instalarea limitatorului de viteză în poziţia finală

1. Activaţi dispozitivul de siguranţă, activând ASGT.


2. Transferaţi limitatorul de viteză în poziţia finală.
*) Folosiţi curea autoblocantă la înălţimea balustradei, pentru a aşeza greutatea de
tensionare înapoi la înălţimea corectă.
3. Verificaţi tensionarea corzii limitatorului de viteză. Ajustaţi, dacă este necesar.

* *

1078615.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 136 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

12.2 Instalarea limitatorului de viteză al contragreutăţii şi a greutăţii


de tensionare

1. Instalaţi limitatorul de viteză al contragreutăţii. Pentru poziţia corectă, consultaţi planurile.


2. Instalaţi greutatea de tensionare.
A = ascensor pe partea dreaptă
B = ascensor pe partea stângă
3. Prindeţi coarda de levierul dispozitivului de siguranţă.

A B

1079675.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 137 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

12.3 Demontarea corzii de extensie

1. Deplasaţi cabina în spaţiul inferior. Activaţi dispozitivul de siguranţă, activând ASGT.


2. Demontaţi coarda de extensie. Folosiţi un bloc de lemn pentru a menţine greutatea de
tensionare în poziţie.
3. Demontaţi temporar dispozitivul de fixare de la legătura dispozitivului de siguranţă şi rotiţi
în jos până la înălţimea corespunzătoare de lucru, pentru a prinde coarda limitatorului de
viteză de punctul de ancorare.
4. Rotiţi în sus şi introduceţi din nou dispozitivul de fixare.
5. Verificaţi:
• coarda limitatorului de viteză este tensionată
• braţul limitatorului de viteză este la nivel în plan orizontal
• distanţa minimă dintre greutatea de tensionare şi pardoseala spaţiului inferior este
de 120 mm.

4 1078621.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 138 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

12.4 Pragul cabinei

1. Aşezaţi provizoriu în poziţie panourile peretelui frontal al cabinei.


2. Instalaţi consolele de la baza pragului, X = 115...315 mm. A = deschidere laterală,
B = deschidere centrală
*) A treia consolă în mijloc, dacă LL > 950 mm.
3. Instalaţi şi aliniaţi profilul de oţel al pragului (nu instalaţi încă profilul din aluminiu). Uşă cu
deschidere centrală: central. Uşă cu deschidere laterală: profilul pragului se suprapune
peste LL 45 mm pe latura stâlpului de la intrare.

32
X

M8

A B
M8
1078910.wmf

12.5 Instalarea maşinii

AVERTISMENT: Frânele nu trebuie ajustate. Nu încercaţi să ajustaţi frânele. Acestea


vor fi avariate.

NOTĂ: NU instalaţi cablul de eliberare a frânei manuale înainte de montarea corzii.


Frânele maşinii sunt deschise pentru montarea corzii, folosindu-se bolţuri provizorii la
levierele de eliberare a frânei.

Copyright © 2012 KONE Corporation 139 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

12.5.1 Transport

AVERTISMENT: Sarcina sigură de lucru a troliului depinde de dimensiunea, configuraţia


şi unghiurile formate de corzii troliului şi de orizontală.

Atunci când cabina se află lângă punctul de suspendare, unghiul format de coarda
troliului devine mai mic de 45 de grade, corzile troliului devin întinse excesiv, iar sarcina
sigură de lucru se reduce (cu cât este mai mic unghiul faţă de orizontală, cu atât este mai
mare stresul asupra corzilor troliului).

Asiguraţi-vă că unghiurile formate de corzile troliului sunt mai mari de 45 de grade. Unghiurile
care se apropie de 30 de grade sunt considerate extrem de periculoase şi trebuie evitate.

45°
1069611.wmf

NOTĂ: WLL (sarcina limită de lucru) maximă de 150 kg (300 kg/pereche) de pe rampele
telescopice are la bază utilizarea căruciorului cu ax simplu. În etapele specifice ale
metodei testate, când se foloseşte un ansamblu cu ax dublu (precum transportul maşinii),
sarcina este distribuită mai uniform pe rampe. În aceste situaţii, WLL creşte la 380 kg/pereche
de rampe. Respectaţi întotdeauna descrierea metodei prevăzute.

WLL 300 kg/pereche de rampe WLL 380 kg/pereche de rampe

1078918.wmf 1078916.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 140 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

1. Transportaţi maşina la etajul cel mai de sus, lângă puţ. Dacă unghiul format de coarda
troliului este critic, ridicaţi nivelul pardoselii cabinei folosind paleţi sau echivalent,
pentru a ajunge la palier.
2. Deschideţi cutia maşinii. Scoateţi toate componentele libere din cutie.

45°

1075262.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 141 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

12.5.2 Pregătiri pentru instalarea maşinii

1. Marcaţi poziţia consolei pentru glisieră plasată cel mai sus. Demontaţi consola pentru glisieră.
2. Fixaţi troliul manual cu lanţ de inelul de suspendare al maşinii. Testaţi inelul de suspendare
cu ajutorul unei console de testare (rezistenţa la rupere 600 kg, furnizat local). Scrieţi-vă
numele şi data testului pe placa de testare şi aşezaţi-o în punctul de ridicare testat.
3. Curăţaţi suprafeţele prelucrate ale plăcii de bază. Fixaţi placa de bază de glisiera cabinei.
*) Folosiţi inel de suspendare M12 şi troliu manual cu lanţ.
4. Măsuraţi şi înregistraţi poziţia glisierei la consola pentru glisieră aflată imediat sub cea
plasată cel mai sus. Îndepărtaţi bridele izolate.

1 3 *

X min
NMX07 640
NMX11 820

2 X

NMX07 NMX11
X

13

1075263.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 142 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

5. Prindeţi coarda de tragere, pentru a facilita pivotarea şi ridicarea glisierei.


6. În cazul glisierei T89 şi puţului de ascensor adânc: trageţi altă coardă de tragere în jurul
inelului de suspendare. Folosiţi inel de legătură, dacă este necesar.
7. Slăbiţi îmbinarea glisierei plasată cel mai sus. Îndepărtaţi trei bolţuri de fixare. Înlocuiţi
provizoriu un bolţ de fixare M12 cu un bolţ M10 x 50 mm (din pachetul pentru instalare).
8. Fixaţi glisiera scurtă a contragreutăţii (inclusă în livrare), pentru a facilita realinierea.
Eclisa de tip Z: Rotiţi eclisa, în cazul în care este instalată greşit, pentru instalarea maşinii.
9. Pivotaţi glisiera pe consola pentru glisiera contragreutăţii.

T89 6 7
M10
9

M12

8
5

8 1075264.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 143 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

12.5.3 Ridicarea maşinii

AVERTISMENT: Operaţi troliile de pe palier. În puţul ascensorului nu este permisă


prezenţa niciunei persoane în timpul ridicării maşinii.

NOTĂ:
Cabine înguste (BB < 900 mm): Pentru informaţii suplimentare, consultaţi AM-01.01.256.

Acoperiş din oţel: Demontaţi provizoriu placa frontală de protecţie a acoperişului cabinei.
Prindeţi rampele telescopice de grinda superioară pentru cablul cabinei, cu bolţuri M8.

Acoperiş din placaj: Prindeţi rampele telescopice de grinda superioară pentru cablul
cabinei, folosind plăci pentru rampe şi blocuri de lemn.

Prindeţi menghinele de mână în G de capetele rampelor, pentru a limita mişcarea maşinii
şi a preveni avarierea acoperişului cabinei.

1082423.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 144 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

1. Deplasaţi cabina până la o înălţime adecvată.


2. Activaţi dispozitivul de siguranţă, activând ASGT şi asiguraţi cabina cu ajutorul lanţului
de susţinere.
3. Cu maşina aşezată pe palier, prindeţi lanţul reglabil (lungime 600 mm) între troliu şi placa
de ridicare a maşinii. Prindeţi cârligul troliului manual cu lanţ de placa de ridicare a maşinii.
4. Mutaţi cutia maşinii pe acoperişul cabinei.
5. Folosiţi troliul manual cu lanţ pentru ridicarea maşinii şi troliul pentru ghidare. Ridicaţi uşor
maşina şi îndepărtaţi cutia.
6. Ajustaţi lanţul reglabil la lungimea maximă (1,5 mm), pentru a putea elibera cârligul
troliului pentru personal după ridicarea maşinii.
7. Atârnaţi maşina deasupra poziţiei finale a acesteia.

2 6 7

1075265.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 145 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

12.5.4 Finalizarea instalării maşinii

1. Împingeţi glisiera cabinei înapoi pe poziţie.


2. Reinstalaţi bolţurile de îmbinare ale glisierei, atât cât puteţi strânge cu mâna.
3. Prindeţi cârligul troliului pentru personal de ASGT. Deplasaţi cabina în sus, la o înălţime
adecvată de lucru.
4. Coborâţi maşina pe placa de bază. Verificaţi alinierea căptuşelii izolatoare. Verificaţi să nu
existe contact mecanic cu corpul maşinii şi dispozitivele de fixare. NOTĂ: Trebuie să existe
un spaţiu (minimum 2 mm) între placa de bază şi corpul maşinii după montarea corzilor.
5. Fixaţi maşina pe glisieră.
6. Instalaţi consola plasată cel mai sus. Aliniaţi şi strângeţi îmbinarea glisierelor.
7. Instalaţi ultima glisieră a contragreutăţii.
NOTĂ: În gazul glisierei de tip HT, slăbiţi provizoriu bridele glisierei de sub îmbinare.

5
1

6
1075266.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 146 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

12.6 Instalarea agăţătoarelor pentru corzi

1. Verificaţi capetele cu filet ale corzilor, dacă sunt de lungime egală. Blocaţi piuliţele strângându-le
una de alta. Verificaţi ca piuliţa de fixare să nu se sprijine de pana de siguranţă.
2. Instalaţi agăţătoarele pentru corzi. Depozitaţi capetele cu filet ale corzilor pe acoperişul
cabinei.
NOTĂ: În cazul cabinei DD < 985, agăţătoarea corzii dinspre cabină trebuie instalată mai
aproape de linia glisierei. Selectaţi găurile corecte de fixare, în funcţie de dimensiunea
glisierei cabinei.

DD < 985, T70 DD < 985, T82

1077672.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 147 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

12.7 Placă de susţinere

Este absolut interzis să se asigure cabina pe dispozitivul de blocare al cabinei,


cu excepţia cazului în care s-a montat coarda acesteia şi s-a instalat minimum
jumătate de sarcină în contragreutate.

1. Instalaţi placa de susţinere.


2. Asiguraţi cuiul de susţinere cu o curea autoblocantă, astfel încât să nu se poată agăţa
accidental de placa de susţinere.

1077705.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 148 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

12.8 Pilirea şi verificarea îmbinărilor glisierelor

AVERTISMENT: Aveţi grijă să nu loviţi cu mâinile eclisele de tip Z în timpul pilirii îmbinărilor.

1. Verificaţi toate îmbinările ecliselor cu ajutorul unei nivele cu bule de aer cu o lungime de 1,5 m.
Aşezaţi în poziţie, folosind bucăţi de bride metalice din pachet, dacă este necesar.
2. Ajustaţi îmbinările cu ajutorul unei pile. Folosiţi colectoare de ulei pentru a proteja patinele
de ghidare de praf.
3. După instalare, ajustaţi marcajele dispozitivului de siguranţă de pe lamele glisierelor
(dacă există).

1080204.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 149 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

13 INSTALAREA UŞII DE PALIER

Cerinţe referitoare la calitate:


MANEVRAŢI CU ATENŢIE MATERIALELE, PENTRU A PREVENI
AVARIEREA!
Marcaj FFL
– există la toate etajele (de către constructor)
– transferat în puţul ascensorului, pentru referinţă pe viitor
Uşi de palier
– instalate şi aliniate pe toate palierele
• trimitere la marcajul FFL
• prag la nivel în ambele planuri
• spaţiul de funcţionare până la pragul cabinei verificat
• şina verificată din punct de vedere al verticalităţii şi aliniată
• spaţiul contactului de blocare ajustat
• distanţa dintre rotiţele de blocare şi cuplaj verificată
• spaţii corecte în jurul uşilor (max. 6 mm)
• în cazul uşilor de sticlă, se va instala protecţie pentru degete
– nu există huruit în timpul testului prin ciocănire şi tactil
– toate foliile din plastic de protecţie au fost îndepărtate de la
rosturi etc.
– inspectaţi dacă există muchii ascuţite şi eliminaţi-le, dacă este
necesar
Greutate/arc de închidere
1076676.wmf
– închide uşile din orice punct al cursei uşii
Borduri pe palier
– instalate la fiecare palier
– fixate bine în plan vertical (pentru a împiedica obstrucţionarea
rotiţelor uşilor de palier)
NOTĂ: Consultaţi şi AM-01.01.257, Inspecţie vizuală – controlul
calităţii interiorului cabinei şi palierelor.

!!! ATENŢIE – aspecte care afectează fiabilitatea !!! SORTARE

5S
Uşa de palier NEinstalată la marcajul FFL determină: STABILIZARE
– nemulţumirea constructorului! STRĂLUCIRE
– posibila refacere a lucrării STANDARDIZARE
Pragurile/şinele incorect instalate determină: SUSŢINERE
– probleme de funcţionare a uşilor (zgomot/vibraţie) Scule necesare:
– uzura prematură a tălpii Troliu pentru personal 
– alinierea necorespunzătoare cu pragul cabinei (spaţiu de funcţionare)
– alinierea necorespunzătoare cu cuplajul cabinei (rotiţele de blocare Scule de mână necesare:
trebuie să coboare când cuplajul cabinei este complet deschis) Ruletă pentru măsurare, creion, maşină de găurit, ciocan,
– uzura prematură a rotiţelor cheie (13, 15, 19 mm), clichet + bucşe (13, 15, 19 mm),
– defectarea contactului de blocare (blocarea în caz de avarie echer, nivelă cu bule de aer, chei allen, şurubelniţă
a ascensorului) Phillips, maşină de găurit/şurubelniţă cu baterie,
– un aspect vizual necorespunzător 2 x scule pentru setarea dispozitivului de fixare
Încuietorile incorect ajustate determină:
– defecţiuni cu intermitenţă
Raport de progres cu privire la instalare 5S
Spaţiile uşilor incorect ajustaţi determină:
– posibila avariere a suprafeţelor panourilor de uşă Uşi şi cadre instalate (până la 75%)
Folia din plastic incorect îndepărtată determină:
– zgomot în timpul cursei uşii QD-181.211
– avarierea suprafeţei panoului de uşă (zgâriere) QD 6 început

Copyright © 2012 KONE Corporation 150 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

13.1 Ordinea instalării

NOTĂ: Aceste instrucţiuni se aplică uşilor KES 201.

Începeţi instalarea de la etajul cel mai de sus.


Instalaţi ultimele uşi de palier şi uşile de cabină NOTĂ: Uşile de palier plasate cel mai sus
în următoarea ordine:
(sau imediat sub acestea) prezintă deschideri
1. uşa de la palierul cel mai de jos
2. peretele frontal al cabinei şi uşa cabinei pentru intrarea cablului MAP(*).
3. uşa de la palierul situat imediat deasupra
celui mai de jos A B

Pentru informaţii suplimentare cu privire la


poziţia uşilor, consultaţi secţiunea cu
specificaţiile tehnice din dosarul aferent.

*
NOTĂ: Se recomandă cu putere
1027817.wmf
transportarea componentelor uşilor
direct de la cutie la puţ. A = uşă tip frontal
B = uşă tip cadru

Copyright © 2012 KONE Corporation 151 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

13.2 Instalarea pragului pe palier

Tipuri de console pentru prag


Console în L FFL

0...120
H=170
 80
X= 50...75

X= 25...70 X 1010144.wmf

Console FFL
tip cutie

0...40
(200 mm)

H=120
 80
X= 70...120
X= 120...170

40...120
X

FFL
H=200
 80

X= 70...120
X= 120...170 X 1010145.wmf

Console FFL

tip cutie
120...170

(250 mm) *
H=250


80

*) plăcuţe
suplimentare
X= 70...120
de rigidizare X= 120...170 x 1010146.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 152 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

13.2.1 Instalarea consolelor pentru pragul de palier

1. Măsuraţi transversal golul de uşă al cabinei.


2. Marcaţi dimensiunea LL pe pragul cabinei, pe peretele puţului şi pe marginea din faţă
a acoperişului cabinei.
3. Demontaţi panourile pereţilor frontali ai cabinei.

1079154.wmf

4. Măsuraţi, marcaţi şi perforaţi orificiile de fixare în perete. Pentru dimensiunea H,


consultaţi tabelul de mai sus.
Cadru 150 pachet 11 şi faţă: X = LL / 2 - 75
Cadru 120 pachet 15: X = LL / 2 - 100
5. Instalaţi şi aliniaţi consolele. Consola din mijloc (A) este necesară doar dacă LL > 900 mm.
B = 47 mm (uşă cu deschidere centrală) sau 45 mm (uşă cu deschidere laterală) sub FFL.
B

FFL
< 80

A
1076702.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 153 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

13.2.2 Instalarea protecţiei de legătură (opţional)

1. Îndoiţi şi montaţi protecţia de legătură a pragului. Menţineţi zona de acoperire la sol cât
mai restrânsă posibil.
2. Sigilaţi cu bandă şi folie de plastic.

1. Cui de prindere D6
2. Şurub autoperforant
2 2

Copyright © 2012 KONE Corporation 154 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

13.2.3 Instalarea profilului pragului

1. Verificaţi dacă şaibele de nailon (A) sunt montate. Aşezaţi pragul pe console.
2. Desenaţi o linie de marcaj pe profil 22,5 mm (25 mm pentru Cadru 120) de la profilul
de fixare a montantului.
3. Aliniaţi marcajul pragului de palier cu marcajul LL de pe pragul cabinei.
4. Ajustaţi spaţiul dintre praguri la 30 mm.

30
A

1076706.wmf

Cadru 150

Cadru 120

1078908.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 155 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

13.3 Instalarea montanţilor şi a părţilor superioare

NOTĂ: Pentru instalarea uşilor fără cadru, consultaţi AM-03.12.065.


Îndepărtaţi folia de protecţie din plastic de pe punctele de fixare şi de la colţuri, înainte
de instalare.
Lucraţi de pe acoperişul cabinei. La palierul aflat cel mai jos, lucraţi din interiorul cabinei.

13.3.1 Instalarea montanţilor şi a buiandrugului

1. Instalaţi montanţii şi buiandrugul. Verificaţi alinierea.

=
1076710.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 156 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

2. Uşi ignifuge: Instalaţi căptuşeala ignifugă din tablă. Daţi-i forma în funcţie de peretele
puţului. Nu fixaţi cuiele de prindere încă.
Notă: În cazul uşii cu DMAP, tăiaţi o parte din căptuşeala ignifugă pentru montarea cablului.

1076711.wmf

3. Fixaţi cadrul uşii de perete. Aliniaţi şi verificaţi măsurătorile transversale.


Nu strângeţi la maximum.

1076714.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 157 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

13.3.2 Instalarea încuietorii şi a şinei superioare

1. Instalaţi dispozitivul de deschidere în caz de urgenţă (B) şi elementul de rigidizare al


şinei superioare (A, doar în cazul uşii cu deschidere laterală).
2. Fixaţi fără să strângeţi două şuruburi cu cap bombat M8, la o distanţă LL + 150 mm
(Cadru 150 sau frontal) sau LL + 120 (Cadru 120). Agăţaţi şina superioară. Introduceţi
levierul de deschidere (B) în gaură.
3. Fixaţi fără să strângeţi restul şuruburilor cu cap bombat M8.
4. Montaţi şuruburile (C) în centrul găurilor. Strângeţi şuruburile cu cap bombat.
5. Fixaţi şina superioară pe elementul de rigidizare (A).
6. Verificaţi funcţionarea mecanismului de eliberare a încuietorii cu ajutorul cheii de
deschidere de urgenţă.
B M6 C
A

M8 M8

B M8
A
M6

1076727.wmf

b
1033717.wmf

C
A

A
a31294a3.wmf

1078266.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 158 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

13.3.3 Verificarea alinierii uşii

NOTĂ: Nu aşezaţi mocheta în această fază.

1. Verificaţi alinierea uşii. X = linia pragului cabinei.


2. Strângeţi dispozitivele de fixare din perete.

60

=
HH+254

=
30

1079168.wmf

13.3.4 Instalarea grinzii de susţinere (pentru uşi extinse de tip frontal)

1. Instalaţi grinda superioară de susţinere.


2. Verificaţi alinierea.
1

1
4

1007319.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 159 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

13.4 Instalarea panourilor de uşă

NOTĂ: Verificaţi LL la nivelul pragului, înainte de ajustarea uşii. Toleranţa permisă este +1 mm.

13.4.1 Instalarea panourilor

1. Uşi de tip frontal: Instalaţi panourile laterale de extensie. Vedeţi capitolul 13.6.1.
2. Fixaţi panourile de uşă de cârlige (din lateral, în cazul în care există labirinturi pentru fum*).
3. Aşezaţi dispozitivele de fixare sub panoul uşii. Ajustaţi în plus spaţiul dintre panou şi cârlig.

5mm 1076757.wmf

4. Instalaţi amortizoarele autoadezive pe marginea panoului uşii (uşă cu deschidere centrală)


sau pe stâlpul de la intrare (uşă cu deschidere laterală).
Notă: Suprafaţa trebuie să fie uscată şi curată. Adezivul nu se va lipi la temperaturi sub 0°C.

Buffer1

Copyright © 2012 KONE Corporation 160 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

13.4.2 Instalarea protecţiei pentru degete (uşi cu geam/de sticlă)

1. Curăţaţi zona şi montaţi protecţia autoadezivă pe stâlpul lateral.


La uşile cu deschidere laterală, montaţi protecţia autoadezivă şi între panourile uşilor.

max. 6 mm
max. 6 mm

0...1 mm
0...1 mm

25
1079320.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 161 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

13.4.3 Instalarea arcului de închidere/greutăţii de închidere

1. Uşă cu deschidere laterală (LL = 700 - 900 mm):


• Montaţi consola de fixare a arcului de închidere.
• Trageţi şi conectaţi cablul de închidere.
• Montaţi capacul arcului de închidere.
2. Uşă cu deschidere laterală (LL = 600, 650, 1000 sau 1100 mm):
• Introduceţi greutatea de închidere în tub.
• Trageţi şi conectaţi cablul de închidere.
3. Uşă cu deschidere centrală:
• Trageţi şi conectaţi cablul de închidere.

HH = 2100
a31294a8.wmf

side_weight2

HH = 2000
a31294a7.wmf

a31294e6.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 162 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

13.4.4 Alinierea panourilor de uşă

1. Slăbiţi bolţurile M10. Ajustaţi poziţia şi alinierea panoului de uşă. Folosiţi pene de fixare,
dacă este cazul.

5mm

1010108.wmf

2. Ajustaţi poziţia panoului de uşă. 1 = amortizor.

1 3mm 3mm

1
1010112.wmf

3. Ajustaţi poziţia panoului de uşă. 1 = pană de fixare pentru ajustare.


4. Verificaţi dacă rotiţele anti-basculare sunt ajustate manual (A) pe profilul şinei.
5. Verificaţi funcţionarea uşii: panourile de uşi se mişcă lin şi liber, uşa nu prezintă niciun
zgomot neobişnuit, greutatea de închidere închide uşa din orice poziţie deschisă.

1 5 mm
5 mm

5 mm
5 mm
1010114.wmf

1010113.wmf

A A 0.3 mm 1007323.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 163 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

13.5 Setările şinei superioare

1. Verificaţi funcţionarea încuietorii. Cârligul de blocare trebuie să se sprijine pe amortizor în


poziţie închisă. Toleranţa de strângere trebuie să fie de 1-2 mm când cârligele sunt închise
şi să se sprijine de amortizorul terminal. Verificaţi funcţiile contactului. Verificaţi toleranţa
de strângere, să nu afecteze funcţionarea contactului uşii. Notă: Încuietoarea uşii nu
poate fi ajustată.
2. Verificaţi spaţiul liber al rotiţelor de blocare în dreptul cuplajului, la toate palierele. Spaţiul
liber nominal = 13 mm, spaţiul liber minim = 8 mm. Dacă nu este corect, verificaţi dacă s-a
efectuat controlul verticalităţii cabinei şi alinierea acesteia către partea frontală sau realiniaţi
uşa. Verificaţi din nou spaţiul liber, după montarea dispozitivului de acţionare a uşii.

1. Deschidere centrală
4
2. Deschidere laterală 3 5 5 3
1
3. Amortizor cârlig
Şina 1. Încuietoarea şi contactele uşilor de palier. Standard. Clasa de protecţie IP20.

de blocare
4. Contact uşă 2
5. Contact încuietoare 2
6. Amortizor terminal 2
6 6
1007325.wmf

3
1 2
1. Măsurători pentru
3
3

deschiderea
> 10

centrală
2. Măsurători pentru
deschiderea laterală
> 10

2
2
1010116.wmf

Şina 1 190
85
13 13
1 2
(NH / 2)

* Deschis
** Apăsat 3
20

10
30

1. Suport încuietoare
155

centrală
2. Linia pragului 110*
77**
de palier
3. Linia pragului
HH

1007328.wmf
cabinei

Copyright © 2012 KONE Corporation 164 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

13.6 Instalarea panourilor şi a pervazurilor (doar pentru versiunea de tip frontal)

13.6.1 Instalarea panoului lateral de extensie

1. Aşezaţi panoul lateral de extensie în poziţie.


2. Fixaţi panoul de cadrul uşii. Pentru respectarea EN81, fixaţi 2 şuruburi autoperforante
în partea de jos. Verificaţi să nu existe niciun spaţiu vizibil pe partea palierului.
3. Aliniaţi panoul cu cadrul uşii. Executaţi găurile şi fixaţi consolele de susţinere în puţ.
4. Montaţi extensia panoului pe pardoseală, cu ajutorul cuielor de fixare.

1 2
1. Nu există spaţiu
2. Panou frontal 2
3. Montant 4
4. Şuruburi
autoperforante

2 3
1010120.wmf

1060880.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 165 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

13.6.2 Instalarea panoului superior de extensie

1. Montarea pervazului de îmbinare pe buiandrug, cu şuruburi autoperforante.


2. Ridicaţi panoul superior de extensie dinspre palier.
3. Fixaţi panoul pe pervazul de îmbinare şi panourile laterale de extensie.
4. Fixaţi panoul pe peretele puţului, cu ajutorul consolelor de susţinere.
Verificaţi verticalitatea panoului.

1
4
2

4
3

1010121.wmf

1. Pervaz de îmbinare
2. Panou superior de extensie
3. Buiandrug
4. Panou lateral de extensie

Copyright © 2012 KONE Corporation 166 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

13.6.3 Instalarea pervazurilor de susţinere

1. Verificaţi dacă suprafaţa peretelui este fină şi curată. Dacă peretele nu este fin, îndoiţi mai
mult, uşor, pervazul de acoperire, pentru a asigura o presiune fermă asupra panourilor.
2. Tăiaţi pervazurile de susţinere, pentru a se potrivi. Verificaţi dacă pervazul de susţinere
este prins bine de perete. Fixaţi uşa cu şuruburi autoperforante.

100
75 75
75 75

1
100

2
150
75
100

100

75

3
100

4
100

1010126.wmf

1. Frontal
2. Frontal extins
3. MAP frontal
4. Pervaz de susţinere

Copyright © 2012 KONE Corporation 167 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

13.6.4 Instalarea pervazurilor de acoperire (doar pentru versiunea de tip frontal)

1. Fixaţi pervazul de acoperire peste pervazul de susţinere. Folosiţi bloc de lemn şi ciocan,
dacă este necesar. Blocul de lemn trebuie să acopere lăţimea pervazului de acoperire
şi să aibă o lungime de minimum 300 mm, pentru evitarea posibilelor urme de lovituri.
2. Tăiaţi pervazurile de acoperire laterale (din partea de jos), pentru a se potrivi în golul de uşă.
3. Aşezaţi pervazurile de acoperire laterale peste pervazurile de susţinere. În cazul uşii
extinse de tip frontal, aşezaţi mai întâi pervazul de acoperire din partea de sus.
4. Fixaţi pervazul de acoperire lateral cu şuruburi de fixare pe panoul lateral.

1. Pervaz de acoperire superior 1


2. Pervaz de acoperire lateral
3
3. Pervaz de acoperire din
partea de sus

2
NOTĂ: Pervaz de acoperire
superior pentru cutia aparatului 1007335.wmf
de comandă.

A A

A A

A-A B-B

1007334.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 168 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

13.7 Instalarea bordurilor pe palier

NOTĂ: Nu instalaţi încă bordurile de palier pentru palierul plasat cel mai sus şi cel plasat
cel mai jos. Acestea vor fi instalate după electrificare.

1. Montaţi bordura pe prag. Folosiţi şuruburile speciale furnizate.

1078267.wmf

2. Dacă bordura se suprapune peste şina superioară a uşii de la următorul palier, tăiaţi-o şi
fixaţi-o pe dispozitivele de fixare ale uşii. Dacă nu este posibil acest lucru, fabricaţi local
o bordură nouă.1 1 = Bordură scurtată
2 = Şurub pentru tablă
3 = Adaos din lemn

3
1007469.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 169 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

14 INSTALAREA PĂRŢII FRONTALE A CABINEI

Cerinţe referitoare la calitate:

MANEVRAŢI CU ATENŢIE MATERIALELE, PENTRU A PREVENI


AVARIEREA!

Partea frontală a cabinei


– panourile peretelui frontal şi buiandrugul instalate
– aliniate şi dimensiunile verificate din punct de vedere al acurateţei
dimensiunii LL
– diagonală de referinţă (dimensiune egală între colţuri: măsurare
transversală)
– înălţime de la prag până la buiandrug verificată
– număr corect de dispozitive de fixare folosite
• buiandrug = minimum 1 dispozitiv de fixare la 100 mm
• panouri perete frontal = minimum 3 dispozitive de fixare
în partea de sus şi de jos
• elementele de rigidizare TREBUIE să aibă şuruburi de fixare
montate
– nu există huruit în timpul testului prin ciocănire şi tactil
– toate foliile din plastic de protecţie au fost îndepărtate de la rosturi etc.
Consolele dispozitivului de acţionare a uşii
– instalate conform instrucţiunilor
Plafonul cabinei (versiune din oţel)
– instalat, cu toate panourile aliniate
– toate spaţiile dintre panouri sunt uniforme 1077317.wmf

– nu există huruit în timpul testului prin ciocănire şi tactil


– toate foliile din plastic de protecţie au fost îndepărtate de la rosturi etc.
– asiguraţi-vă că toate cablurile de iluminat etc. sunt trase,
pentru a evita vizibilitatea şi avarierea acestora
– inspectaţi dacă există margini ascuţite
!!! ATENŢIE – aspecte care afectează fiabilitatea !!! SORTARE
STABILIZARE
Peretele frontal al cabinei instalat incorect determină:
– un aspect vizual necorespunzător
– zgomot/vibraţie
5S STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
SUSŢINERE
– alinierea necorespunzătoare cu uşile cabinei Scule necesare:
– alinierea necorespunzătoare cu uşile de palier Troliu pentru personal 
– forţe inutile de solicitare asupra cabinei
Scule de mână necesare:
Consolele dispozitivului de acţionare a uşii instalate incorect Ruletă de măsurat, 2 x cheie (10, 13 mm), clichet 
determină: + bucşe (10, 13 mm), echer, nivelă cu bule de aer
– alinierea necorespunzătoare a dispozitivului de acţionare a uşii
cu pragul cabinei, ceea ce afectează funcţionarea uşii cabinei
Raport de progres cu privire la instalare 5S
– alinierea necorespunzătoare a spaţiului de funcţionare dintre cuplajul
cabinei şi rotiţele de blocare de pe palier şi pragurile de palier N/A
– probleme de funcţionare a uşilor (zgomot/vibraţie)
QD-181.211
Panourile de plafon incorect instalate determină: QD 6 continuat
– un aspect vizual necorespunzător
– zgomot/vibraţie

Copyright © 2012 KONE Corporation 170 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

14.1 Instalarea pereţilor frontali ai cabinei

NOTĂ: Fixaţi panourile peretelui frontal şi buiandrugul cu bolţuri, la distanţe egale


(distanţa maximă dintre două bolţuri este 100 mm). Introduceţi câte un bolţ prin fiecare
element de rigidizare (dacă există).

1. Răsuciţi corect în sus elementul de rigidizare din faţa acoperişului (dacă este instalat invers).
2. Instalaţi panourile peretelui frontal. 
NOTĂ: asiguraţi-vă că panourile sunt trase complet în jos pe cârlige.
3. Instalaţi consolele pentru buiandrug şi dispozitivul de acţionare a uşii. Pentru tipurile de
console, mergeţi la pagina următoare. Ajustaţi înălţimea buiandrugului (HH), în funcţie
de nivelul pardoselii finisate a cabinei.
NOTĂ: Mişcaţi doar buiandrugul, nu şi panourile peretelui frontal al cabinei.
4. Instalaţi indicatorul de destinaţie montat pe suport (JM-DIN, dacă este cazul).
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi AM-12.20.017.

<1
00
<1
00

!
HH

2
HH+362

2 3 4
1075498.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 171 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Tabel 1: Console de fixare a dispozitivului de acţionare


Deschidere centrală AMDC-1, consolă 602334 Deschidere laterală AMDC-2, consolă 602335
HH+362

HH+362
1072047.wmf 1072048.wmf

AMDC-1 (35 mm retur cabină), consolă 601191 (35 mm)

67 KES600
1 KES800
2
HH+293

LL - 100

1072049.wmf

AMDC-2 (35 mm retur cabină), consolă 601166 (35 mm)


4
1 11

LL - 100
LL - 3

2
HH+245

1072050.wmf
KES600
KES800

1 = linia pragului uşii cabinei, 2 = şurub de suspendare

Copyright © 2012 KONE Corporation 172 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

14.2 Finalizarea instalării părţii din faţă a cabinei

1. Instalaţi profilul pragului.


Uşă cu deschidere centrală: către centru.
Uşă cu deschidere laterală: 11,5 mm de la capătul profilului din oţel dinspre stâlpul de la intrare.

11.5mm 1011146.wmf

2. Instalaţi stâlpul de la intrare şi buiandrugul de compensare.


3. Verificaţi dacă intrarea uşii cabinei este păstrată şi verticalitatea acesteia.
4. Aşezaţi mocheta.

1079289.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 173 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

14.3 Montarea plafonului pentru acoperişul din oţel

AVERTISMENT: Nu instalaţi corzile de siguranţă în acest moment. Pentru a preveni


pericolul de împiedicare şi pentru a proteja echipamentul de eliberare împotriva avarierii,
montaţi corzile de siguranţă după montarea corzilor.

14.3.1 Instalarea plafonului

1. Tăiaţi şi fixaţi protecţiile din plastic pentru degete (dacă este cazul) pe panoul plafonului,
cu şuruburi sau nituri (nu în zona balamalelor).
2. Fixaţi sursa de lumină (dacă este cazul) de plafon, cu bandă dublu adezivă şi un nit.

1082801.wmf

3. Atârnaţi plafonul şi fixaţi-l în poziţie imediat, cu ajutorul bolţurilor M6.

1077277.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 174 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

NOTĂ: Verificaţi dacă distanţa dintre consolele de blocare a plafonului corespunde


distanţei dintre încuietorile de pe panourile laterale.

1077729.wmf

4. Trageţi şi conectaţi cablul de iluminat.


– Asiguraţi-vă că acesta nu poate fi văzut din interiorul cabinei, după închiderea plafonului.
– Asiguraţi-vă că alimentarea cu energie este oprită. Nu conectaţi şi nu deconectaţi niciun
conector în timp ce alimentarea cu energie este pornită.
– La plafoanele din două panouri, verificaţi cablul, pentru a nu obstrucţiona deschiderea
plafonului.

1080645.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 175 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

5. Instalaţi cablul buclei de inducţie, dacă este cazul.


– Fixaţi cablul cu baza autoadezivă a curelelor autoblocante. NU strângeţi cablul încă.
– Ajustaţi lungimea cablului, astfel încât ambele capete să fie egale.
– Trageţi cablul până la acoperiş. Strângeţi curelele autoblocante.

1082289.wmf

6. Instalaţi scara telescopică (dacă este cazul) pe panoul plafonului.

1082797.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 176 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

14.3.2 Închiderea plafonului

AVERTISMENT! Purtaţi mănuşi de protecţie când deschideţi sau închideţi


panourile plafonului. Panourile pot avea muchii ascuţite.

1. Rotiţi zăvorul încuietorilor plafonului în poziţie (către balamaua panoului de plafon),


manual sau cu ajutorul unei şurubelniţe.

1074882.wmf

2. Închideţi plafonul împingându-l în sus până când


auziţi un clic (încuietoarea este cuplată).

NOTĂ: Verificaţi dacă plafonul este încuiat


corespunzător, împingând cu atenţie în sus
şi trăgând în jos de plafon.
1074883.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 177 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

3. Plafoane din panouri multiple:


Verificaţi dacă panourile de plafon sunt aliniate perfect între ele. Dacă este necesar,
redeschideţi panourile de plafon şi ajustaţi balamalele plafonului (şi încuietorile).

25
= (25-28)*

3
= (25-28)

25

?
?

25

1077281.wmf

*) La plafonul CL181, dimensiunea este de aproximativ 40mm

Copyright © 2012 KONE Corporation 178 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

14.3.3 Deschiderea plafonului

1. Introduceţi o şurubelniţă în spaţiul dintre perete şi plafon. Rotiţi încuietoarea în poziţie


deschisă (către partea frontală a panoului).

1074884.wmf

2. Împingeţi în sus plafonul, pentru a elibera încuietoarea.

1074885.wmf

3. Coborâţi cu atenţie plafonul.


– În timp ce îl coborâţi, verificaţi cablul slăbit de pe plafonul, pentru a vă asigura că nu este
strâns (pentru a evita avarierea cablului sau plafonului).
– Îndepărtaţi sârma de siguranţă, ca soluţie de moment.

1074886.wmf 1080610.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 179 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

15 INSTALAREA UŞILOR CABINEI

Cerinţe referitoare la calitate:

MANEVRAŢI CU ATENŢIE MATERIALELE, PENTRU A PREVENI


AVARIEREA!

Dispozitiv de acţionare a uşii cabinei


– înălţime de la pragul FFL până la buiandrug verificată
– aliniată vertical şi verificată din punct de vedere al verticalităţii
– la nivel, paralel cu pragul
Uşile cabinei
– aliniate cu partea frontală a cabinei şi una faţă de alta
– spaţiu corect în jurul uşilor (max. 6 mm)
– nu există huruit în timpul testului prin ciocănire şi tactil
– toate foliile din plastic de protecţie au fost îndepărtate de la rosturi etc.
– spaţiul contactului de blocare ajustat
– în cazul uşilor de sticlă, se va instala protecţie pentru degete
Cuplaj
– spaţiul liber dintre rotiţele de blocare pe palier şi cuplajul uşii
de cabină verificat (13 mm pe fiecare latură) 1077323.wmf

Dispozitiv pentru deschidere de urgenţă


– lungimea corzii ajustată
Electrificare
– trasată astfel încât să se evite avarierea cablurilor sau pericolele
de împiedicare
!!! ATENŢIE – aspecte care afectează fiabilitatea !!! SORTARE
Dispozitivul de acţionare a uşii cabinei instalat incorect determină: STABILIZARE
– alinierea necorespunzătoare a dispozitivului de acţionare a uşii
cu pragul cabinei, ceea ce afectează funcţionarea uşii cabinei
– alinierea necorespunzătoare a spaţiului de funcţionare dintre cuplajul
5S STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
SUSŢINERE
cabinei şi rotiţele de blocare de pe palier şi pragurile de palier Scule necesare:
– probleme de funcţionare a uşilor (zgomot/vibraţie) Troliu pentru personal, cărucior
Uşile de cabină incorect instalat determină: 
– un aspect vizual necorespunzător
– defectarea contactului de blocare (blocarea în caz de avarie
Scule de mână necesare:
a ascensorului)
Chei Allen, nivelă cu bule de aer, levier mic, ruletă
Folia din plastic incorect îndepărtată determină:
de măsurat, cheie (13, 15 mm), 2 x dispozitiv de
– zgomot în timpul cursei uşii
fixare a uşii, echer, cleşti, maşină de găurit/
– avarierea suprafeţei panoului de uşă (zgâriere)
şurubelniţă cu baterie
Cuplajul incorect ajustat determină:
– lovirea/avarierea rotiţelor blocare de pe palier 
(blocarea în caz de avarie a ascensorului) Raport de progres cu privire la instalare 5S
Dispozitivul de deschidere în caz de urgenţă instalat incorect N/A
determină:
– cablu prea strâns = posibila rupere a încuietorii uşii cabinei în QD-181.211
timpul cursei QD 6 continuat
– cablu prea slab = posibila agăţare a cablului de uşile de palier
în timpul cursei
Electrificarea incorect instalată determină:
– pericole de împiedicare în timpul operaţiunilor de mentenanţă
– cablurile deteriorate pot determina deconectări inutile

Copyright © 2012 KONE Corporation 180 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

NOTĂ: Aceste instrucţiuni se aplică uşilor de cabină AMDV.


Pentru tipul de uşă AMDLY, consultaţi AM-03.12.086.

15.1 Despachetarea şi transportul dispozitivului de acţionare a uşii

Pas Operaţiune Notă


1 Despachetaţi dispozitivul de acţionare Folosiţi tehnici adecvate de ridicare şi
a uşii din pachet, chiar înainte de a-l mănuşi pentru a vă proteja mâinile.
transporta la partea din faţă a cabinei.
2 Folosiţi căruciorul pentru a transporta
dispozitivul de acţionare a uşii. Aveţi
grijă să nu răsuciţi componentele
mecanice.

1010352.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 181 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

15.2 Instalarea dispozitivului de acţionare a uşii de mică putere

1
2

1078775.wmf

1. Linia pragului cabinei


2. Şurub de suspendare

Pas Operaţiune Notă


1 Montaţi consolele de fixare pe Pentru alternative de console, consultaţi
stâlpii laterali. secţiunea 14.1.
Verificaţi consolele, pentru a vă asigura
că acestea sunt: *Intrarea uşii cabinei trebuie să fie,
– corespunzătoare din punct de de asemenea, corespunzătoare din
vedere al verticalităţii* punct de vedere al verticalităţii.
– la înălţimea corectă (HH + 362 mm)
– la distanţa corectă (67 mm) faţă de
linia pragului uşii cabinei
2 Montaţi şuruburile de suspendare Şuruburile de suspendare trebuie să fie
la console. deşurubate pe 5...8 mm.
3 Atârnaţi dispozitivul de acţionare de
şuruburile de suspendare, prin canelurile
din spatele dispozitivului de acţionare.

Copyright © 2012 KONE Corporation 182 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

HH + 254
30

1009901.wmf

Pas Operaţiune Notă


4 Prindeţi şuruburile de fixare din partea Pentru alternative de console,
de jos, atât cât pot fi strânse manual. consultaţi secţiunea 14.1.
5 Controlaţi poziţia orizontală Controlaţi poziţia orizontală
a dispozitivului de acţionare. a dispozitivului de acţionare.
6 Strângeţi toate şuruburile de fixare.
7 Controlaţi poziţia orizontală a şinei. Reajustaţi consolele de fixare,
pentru a fi corespunzătoare din
punct de vedere al verticalităţii.

Copyright © 2012 KONE Corporation 183 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

15.3 Instalarea dispozitivului de acţionare a uşii de putere medie şi mare

2
X

1078782.wmf

1. Linia pragului cabinei


2. Şurub de suspendare

Pas Operaţiune Notă


1 Montaţi consolele de fixare pe stâlpii Pentru alternative de console, consultaţi
laterali. secţiunea 14.1.
Verificaţi consolele, pentru a vă asigura
că acestea sunt: *Intrarea uşii cabinei trebuie să fie,
– corespunzătoare din punct de de asemenea, corespunzătoare din
vedere al verticalităţii* punct de vedere al verticalităţii.
– la înălţimea corectă (HH + 362 mm)
– la distanţa corectă (67 mm) faţă de
linia pragului uşii cabinei
2 Montaţi şuruburile de suspendare Şuruburile de suspendare trebuie să fie
la console. deşurubate pe 5...8 mm.
3 Atârnaţi dispozitivul de acţionare de
şuruburile de suspendare, prin canelurile
din spatele dispozitivului de acţionare.

Copyright © 2012 KONE Corporation 184 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

HH + 290 *
HH + 190
31

1009903.wmf

* Cu panoul 4 (complet din sticlă) şi panoul 6

Pas Operaţiune Notă


4 Prindeţi şuruburile de fixare din partea Şurub de fixare în partea de sus,
de jos şi de sus, atât cât pot fi strânse doar la mecanismul de acţionare 2.
manual.
5 Controlaţi poziţia orizontală Ajustaţi de la consolele de fixare reglabile.
a dispozitivului de acţionare.
6 Strângeţi toate şuruburile de fixare. Folosiţi cheia hexagonală în T.
7 Controlaţi poziţia orizontală a şinei. Reajustaţi consolele de fixare, pentru
a fi corespunzătoare din punct de
vedere al verticalităţii.

Nu deplasaţi cabina cu dispozitivul de acţionare instalat, înainte ca panourile de uşă să fie


instalate. Mişcaţi cu grijă cabina, astfel încât aripile sau cuplajul să nu se înţepenească şi
să nu fie avariate.

Copyright © 2012 KONE Corporation 185 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

15.4 Instalarea protecţiei pentru degete (uşi cu geam/de sticlă)

1. Curăţaţi zona şi montaţi protecţia autoadezivă pe stâlpul lateral.


La uşile cu deschidere laterală, montaţi protecţia autoadezivă şi între panourile uşilor.

max. 6 mm
max. 6 mm

0...1 mm
0...1 mm

25
1079320.wmf

15.5 Amortizoare la panourile de uşi

Pas Operaţiune Notă


1 Panou L & 1 Adezivul nu se va lipi la temperaturi
sub 0°C.
Montaţi un amortizor autoadeziv, la 40 mm
faţă de partea de sus şi 40 mm faţă de
partea de jos, pe marginea panoului.
40

40
40

1009904.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 186 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

15.6 Dispozitive de fixare pentru panourile de uşi

1 2

3 4

Pas Operaţiune Notă


1 Folia de protecţie de pe panourile cu 1. Şina 1/panou L
geam, sticlă şi panourile complete din 2. Şina 2/panou L
sticlă trebuie îndepărtată înainte de 3. Şina 1/panou 3
a avea acces la dispozitivele de fixare. 4. Şina 2/panou 3/4/6

Copyright © 2012 KONE Corporation 187 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

15.7 Ghidaje pentru panourile de uşi

1. Panou L
2. Panou 3/4/6 1 2

1009906.wmf

Pas Operaţiune Notă


1 Instalarea ghidajelor de panoul pentru pragul ascuns este descrisă la instalarea
panourilor de uşi.
2 Folia de protecţie de pe panourile cu geam, sticlă şi panourile complete din sticlă
trebuie îndepărtată înainte de a avea acces la dispozitivele de fixare.
3 După ajustarea finală a uşilor, ghidajele pentru panourile complete din sticlă trebuie
fixare cu 2 dibluri.

Copyright © 2012 KONE Corporation 188 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

15.8 Instalarea panourilor de uşă

15.8.1 Suspendarea panoului de uşă


3. 4. 5.

5 mm
1009966.wmf

Pas Operaţiune Notă


1 Închideţi uşa. Cârligele sunt în poziţie închisă.
2 Aşezaţi panoul de uşă sub cârlig. Din lateral, în cazul labirinturilor
de închidere ermetică.
3 Fixaţi panoul de uşă de cârlig. Îmbinări cu şuruburi nestrânse.
4 Aşezaţi două dispozitive de fixare sub panoul uşii, pentru spaţiul de 5 mm.
5 Ajustaţi în plus spaţiul dintre panoul de uşă şi cârlig.
6 Strângeţi uşor îmbinările cu şurub şi îndepărtaţi dispozitivele de fixare.

15.8.2 Ajustare verticală a panoului de uşă

Pas Operaţiune Notă


1 Deschideţi uşa.
Cârligele sunt în poziţie deschisă.
2 Ajustaţi panoul de uşă pe verticală, faţă
de stâlpul lateral sau panoul de uşă.
– Ajustaţi penele de fixare din partea
de sus, în spate şi în faţă.
3 Ajustaţi amortizorul terminal, pentru
a alinia panourile de uşi cu peretele
(Mergeţi la pagina 196).
1009967.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 189 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

15.8.3 Poziţionarea panoului de uşă

CL CL
2...3
2...4 1...2

7.5 1009968.wmf

Deschidere centrală Deschidere laterală

Pas Operaţiune Notă


1 Închideţi uşa.

Cârligele în poziţie închisă trebuie să se


sprijine pe amortizor.
Plăcile de susţinere trebuie să atingă
amortizorul cu puţin înainte ca tabelele
panourilor de uşi să se atingă între ele. 1009969.wmf

2 Panou cu viteză mică şi panou median


Împingeţi panoul de uşă pe placa de acoperire
a buiandrugului şi apoi înapoi cu 1...2 mm. 3...5
Panoul cu viteză mare (deschidere centrală)
Ajustaţi ambele panouri, unul în funcţie de 3...5
celălalt.
Asiguraţi-vă că marginile din faţă ale panoului 1009970.wmf

sunt poziţionate cu respectarea liniei centrale Asiguraţi-vă că labirinturile prezintă


a uşii, conform figurilor de mai sus. un spaţiu liber de 3...5 mm şi nu se
Panou cu viteză mare (deschidere laterală) ating între ele.
Ajustaţi panoul în funcţie de stâlpul de la intrare.
3 Asiguraţi-vă că tabela cu margine de cauciuc
închide spaţiul dintre panoul uşii şi peretele
frontal al cabinei. La uşile cu panou 6,
3...5

asiguraţi-vă că labirintul de închidere ermetică


nu atinge peretele frontal (trebuie să existe
un spaţiu de 3...5 mm, pentru închiderea
corespunzătoare a panourilor de uşi). 1009971.wmf

4 Strângeţi îmbinările cu şurub ale panoului


din partea de sus, dar nu definitiv.

Copyright © 2012 KONE Corporation 190 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

15.8.4 Ajustarea spaţiului de funcţionare a panoului de uşă

1-2

5 mm
5 mm

5 mm

3-4

5 mm

1009972.wmf

Pas Operaţiune Notă


1 Închideţi uşa. Cârligele sunt în poziţie închisă.
2 Verificaţi ca spaţiul dintre panouri sau Ajustaţi dispozitivul de fixare din partea
stâlpul de la intrare să fie de 5 mm şi de sus, în spate, a panoului şi/sau
uniform. ghidajul din partea de jos, în spate.
3 Deschideţi uşa. Cârligele sunt în poziţie deschisă.
4 Verificaţi ca spaţiul dintre panouri sau Ajustaţi dispozitivul de fixare din partea
stâlpul de la intrare să fie de 5 mm şi de sus, în faţă, a panoului şi/sau ghidajul
uniform. din partea de jos, în faţă.

15.9 Cuplaj

15.9.1 Cuplaj standard, şina 1

Cuplajul cu lungimea aripii de 300 mm (NH 300) este preasamblat din fabrică.
Cuplajul cu lungimea aripii de 400 mm (NH 400), aripile trebuie asamblate la faţa locului.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi AM-03.12.067.

Copyright © 2012 KONE Corporation 191 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

15.9.2 Cuplaj standard cu încuietoare, şina 1

Cuplajul cu lungimea aripii de 300 mm (NH 300) este preasamblat din fabrică.
Cuplajul cu lungimea aripii de 400 mm (NH 400), aripile trebuie asamblate la faţa locului.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi AM-03.12.067.

15.9.3 Cuplaj standard, şina 2

1. Aripă simetrică
2. Aripă asimetrică

1
A

2
1009976.wmf

Pas Operaţiune Notă


1 Montaţi aripile la cuplaj, folosind bolţuri Capetele tăiate (A) ale aripii trebuie
M6X20 (DIN7984). orientate către exterior.
Aripa şi piesa din plastic pe care este
fixată trebuie să fie la acelaşi nivel (B).
Nu folosiţi alte şuruburi decât cele
menţionate pentru fixarea aripilor!
2 Verificaţi cuplajul, pentru a vă asigura
că funcţionează.

Copyright © 2012 KONE Corporation 192 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

15.9.4 Cuplaj cu încuietoare, şina 2

1
2

2 1 18.5
1009977.wmf

1. Şurub cu cap îngropat M8X35 (DIN7991)


2. Şurub cu fasung hexagonal M8X30 (DIN7984), şaibă de blocare schnorr M8

Pas Operaţiune Notă


1 Montaţi manual cuplajului pe placa de Placa de susţinere dinspre cureaua
susţinere, cu ajutorul a 4 şuruburi. de transmisie.
Nu folosiţi alte şuruburi decât cele
menţionate.

Copyright © 2012 KONE Corporation 193 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

2
3

1009978.wmf

Pas Operaţiune Notă


2 Introduceţi cablul de sincronizare în Valabil doar pentru uşile cu deschidere
ghidajul de cablu din spatele cuplajului. centrală (AMDL-1/3/5).
3 Conectaţi cuplajul la dispozitivul de
fixare al curelei de transmisie.
4 Scoateţi şurubul de blocare. Aşezaţi şurubul în colţul de sus al
cuplajului.
5 Verificaţi cuplajul, pentru a vă asigura
că funcţionează.

Copyright © 2012 KONE Corporation 194 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

15.9.5 Element de rigidizare al uşii

Panou 1 Panou 3/4/6


1

A B
A
B B

2
1. Motor
2. Aripă cuplaj
3. Spaţiu
3

1
2

1009979.wmf

Pas Operaţiune Notă


1 Fixaţi elementul de rigidizare între placa Valabil doar pentru şina 2 şi panouri
de susţinere şi panoul de uşă. Asiguraţi-vă standard.
că aripile cuplajului atârnă drept.
Pentru a împiedica modificarea ajustărilor
efectuate la panoul de uşă, mai întâi
strângeţi şurubul din partea de sus.
2 Verificaţi dacă există spaţiu între aripile
cuplajului şi motor (de asemenea,
transformator şi cutie electronică).

Copyright © 2012 KONE Corporation 195 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

15.10 Setările şinei

15.10.1 Rotiţe anti-basculare

Şina 1 Şina 2
1

A A 0.15 mm 1009980.wmf

Rotiţă de plastic Rotiţă de cauciuc Rotiţă de oţel


2
11
0m
m

1
1009981.wmf

1. Amortizor terminal

Pas Operaţiune Notă


1 Rotiţă de cauciuc/plastic Manual (A): rotiţa poate fi răsucită cu un
Verificaţi dacă rotiţele anti-basculare deget.
sunt apăsate uşor (manual, A)
pe profilul şinei.

Rotiţă de oţel
Verificaţi dacă există un spaţiu
de 0,15 mm între rotiţă şi şină.
2 Dacă este necesar, slăbiţi piuliţa şi Dacă dimensiunea LL este mică;
ajustaţi rotiţa descentrată, folosind aripile cuplajului trebuie să fie în poziţie
cheia hexagonală cu mâner în T. deschisă, iar amortizorul terminal trebuie
să fie slăbit.
3 Ajustaţi amortizorul terminal, pentru
a alinia panourile de uşi cu peretele
frontal (= golul de uşă).

Copyright © 2012 KONE Corporation 196 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

15.10.2 Contactele uşii

Şina 1, clasa de protecţie IP20

Deschidere centrală Deschidere laterală


3 mm 3 mm 3 mm

1009982.wmf

Şina 2, clasa de protecţie IP20

Deschidere centrală Deschidere laterală

1009983.wmf

Pas Operaţiune Notă


1 Verificaţi funcţionarea contactelor uşii. Ajustaţi puntea de contact, dacă este
necesar.

Copyright © 2012 KONE Corporation 197 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

15.10.3 Cuplaj/rotiţe de blocare

190 CL
190 CL
84

13** 13

1
Şina 1

155
3 110* 2

30

10
20
4 77
1009984.wmf
HH

1 Linia pragului de palier CL = Linia centrală/linia stâlpului de la intrare


2 Linia pragului cabinei * 108 în cazul încuietorii pentru uşa cabinei
3 Dimensiune când cuplajul este deschis ** 11 în cazul încuietorii pentru uşa cabinei
4 Dimensiune când cuplajul este apăsat
190 CL

84 190 CL

13 13

1
30
167***
Şina 2

2
10 ****
20

3 110
4 77
1009985.wmf
HH

1 Linia pragului de palier CL = Linia centrală/linia stâlpului de la intrare


2 Linia pragului cabinei *** cu panoul 4 (complet din sticlă)
3 Dimensiune când cuplajul este deschis şi panoul 6
4 Dimensiune când cuplajul este apăsat **** 8 în cazul în care pragul este ascuns

Pas Operaţiune Notă


1 Verificaţi cuplajul, dacă se deschide şi se închide corect.
2 Trageţi manual cureaua de transmisie,
până când cuplajul este complet
deschis. Fixaţi cureaua de transmisie
cu o curea autoblocantă.

1079312.wmf

3 Verificaţi spaţiul liber al rotiţelor de blocare Ajustaţi poziţia rotiţei de blocare a uşii de
în dreptul cuplajului, la toate palierele. palier, dacă este necesar (doar şina 2).
– Spaţiu liber nominal = 13 mm
– Spaţiu liber minim = 8 mm (Săgeţile indică direcţia de ajustare)

Copyright © 2012 KONE Corporation 198 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

15.11 Deschidere de urgenţă pentru încuietoarea cabinei

2
2
1009987-1.wmf
1009986-1.wmf

Standard Sticlă
Şina 1 Şina 2

Pas Operaţiune Notă


1 Fixaţi ghidajul cablului (1) pe elementul Este necesar doar dacă există cortină
de rigidizare al panoului de uşă. de lumină.
2 şuruburi pentru tablă 4,2 x 13
(găuri perforate în prealabil 3,5 mm)
2 Fixaţi placa de fixare a cablului (2) pe 2 şuruburi pentru tablă 4,2 x 13
elementul de rigidizare al panoului de uşă. (găuri perforate în prealabil 3,5 mm)
3 Fixaţi capătul cablului pe placa de
fixare, cu o bridă de cablu.
4 Asiguraţi-vă că deschiderea de urgenţă
funcţionează.
5 Lipiţi eticheta aproximativ în mijlocul Nu în cazul panourilor de sticlă.
panoului de uşă.

Copyright © 2012 KONE Corporation 199 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

15.12 Electrificare

15.12.1 Conexiuni ale cablurilor, mecanism de acţionare 10

D1
D2 3
1 MIN SPEED MAX

S1 1 2 3 4
2

ON
SP0 OFF ON OFF ON

1 2 3 4
SP1 OFF OFF ON ON
OFL
+24 V
1077707.wmf

7
1077696.wmf
X1
Pas Operaţiune Notă
1 Aşezaţi mecanismul de acţionare a uşii
la o înălţime adecvată de lucru, stând
pe palier.
Verificaţi dacă alimentarea cu energie
de la MAP este oprită.
2 Conectaţi: Pentru cablul de contact al uşii, este
– cablul de contact al uşii (1) la D2 şi necesară o împământare separată doar
cablul separat de legare la pământ în ţările în care există reglementări
la şurubul de legare la pământ (2). speciale. Consultaţi documentele de
– cablul de alimentare (3) la D1. livrare pentru schema de conexiuni.
– cablul de control (7) la X1.
– cablurile fotocelulei (8) la X15 şi X16.
Fixaţi cablurile folosind curele ATENŢIE: Nu conectaţi + 24 V de la
autoblocante. dispozitivul de acţionare a uşii la +
24 V EXT alimentată de la comanda
ascensorului.

3 Verificaţi comutatoarele S1 DIP, să fie Pentru informaţii suplimentare cu


în poziţia ON: privire la comutatoarele DIP, mergeţi
– viteza selectată este la maximum la capitolul 29.6.
– limitatorul forţei de deschidere este
în funcţiune
– cortina de lumină este în funcţiune

Copyright © 2012 KONE Corporation 200 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

15.12.2 Conexiuni ale cablurilor, mecanism de acţionare 2

X4
1
X5 D1
X6
D2
X9
X2
X19
2 X1
4
X15 X16 X17 X18

2 3 4 X1 X2

D1 D1 7
D2 D2

6 8
6
5 1009989.wmf

1 La unitatea de 2 Unitate 3 Şuruburi separate 4 Unitate motor


electrificare a cabinei transformator de împământare
5 Cablu de 6 Cablu de 7 Cablu de control 8 Curele
contact uşă alimentare autoblocante

Pas Operaţiune Notă


1 Asiguraţi-vă că alimentarea cu energie a uşii de la
MAP este oprită!
2 Conectaţi cablul de contact al uşii (5) la fişa Molex D2.
3 Conectaţi cablul de alimentare (6) la fişa Molex D1.
4 Conectaţi cablul de control (7) la fişele Pheonix X1, X2.
5 Conectaţi cablurile dispozitivului de control
(dacă există) la fişele Pheonix X15, X16, X17, X18.
6 Conectaţi cablul mecanismului de acţionare de
urgenţă (dacă există) la fişa Pheonix X5.
7 Trageţi cablurile la unitatea de electrificare a cabinei.
8 Fixaţi cablurile folosind curele autoblocante (8).

Copyright © 2012 KONE Corporation 201 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

15.13 Măsurători asupra încuietorii pentru uşa cabinei şi contactului

15.13.1 Încuietoarea pentru uşa cabinei şi contacte pentru şina 1

Clasa de protecţie standard IP20

3
3

3
>10

>10

2 2

1009994.wmf

Deschidere centrală Deschidere laterală

Pas Operaţiune Notă


1 Verificaţi funcţionarea încuietorii.
– Verificaţi cârligul de blocare şi Încuietoarea nu poate fi ajustată!
asiguraţi-vă că se suprapune corect
peste ştiftul încuietorii, în poziţie
închisă.
– Toleranţa de strângere ar trebui să
fie de 1...2 mm când cârligele sunt Asiguraţi-vă că toleranţa de strângere nu
închise complet şi să se sprijine de afectează funcţionarea contactului uşii.
amortizorul terminal.
– Verificaţi funcţiile contactului.

Copyright © 2012 KONE Corporation 202 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

15.13.2 Încuietoarea pentru uşa cabinei şi contacte pentru şina 2

Clasa de protecţie standard IP20

2 3
2
>10

>10
3

3
1009995.wmf

Deschidere centrală Deschidere laterală

Pas Operaţiune Notă


1 Verificaţi funcţionarea încuietorii. Încuietoarea nu poate fi ajustată!
– Cârligul de blocare trebuie să se Nu este valabil atunci când este „Opţional”
sprijine pe amortizorul cârligului
de blocare în poziţie închisă.
– Toleranţa de strângere ar trebui să Asiguraţi-vă că toleranţa de strângere nu
fie de 1...2 mm când cârligele sunt afectează funcţionarea contactului uşii.
închise complet şi să se sprijine de
amortizorul terminal.
– Verificaţi funcţiile contactului.

Copyright © 2012 KONE Corporation 203 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

16 INSTALAREA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE KONE (KSS)

Cerinţe referitoare la calitate:

Semnalizare palier
– aliniată cadrului/peretelui, poziţie conform planurilor
– traseul cablului nu este obstrucţionat, lăsaţi să existe
joc pentru mentenanţa viitoare
– fişele sunt introduse corespunzător în mufe şi nu sunt
deteriorate

COP
– încastrat şi instalat în condiţii de siguranţă
– aveţi grijă să nu avariaţi cabina atunci când instalaţi COP
– traseul cablului nu este obstrucţionat, lăsaţi să existe
joc pentru mentenanţa viitoare
– fişele sunt introduse corespunzător în mufe şi nu sunt
deteriorate

NOTĂ: Consultaţi şi AM-01.01.257, Inspecţie vizuală –


controlul calităţii interiorului cabinei şi palierelor.

!!! ATENŢIE – aspecte care afectează SORTARE


fiabilitatea !!! STABILIZARE

Semnalizarea instalată incorect determină:


5S STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
SUSŢINERE
– un aspect vizual necorespunzător
– fişele neintroduse corect în mufe pot conduce la Scule necesare:
deconectări inutile/defecţiuni ale unităţii Troliu pentru personal, taburet pentru lucru
– cablurile deteriorate pot provoca deconectări inutile
(uşi, cabină, deplasare dincolo de portglisiere etc.) Scule de mână necesare:
– cablurile incorect trase/asigurate pot fi avariate de Maşină de găurit/cheie cu baterie, şurubelniţă Phillips,
piesele mobile maşină de găurit, ciocan, cleşti cu tăiere laterală, chei allen,
– absenţa unui joc suficient pentru mentenanţa viitoare ruletă pentru măsurat
poate conduce la avarierea cablurilor/unităţii
Raport de progres cu privire la instalare 5S
N/A

QD-181.211
N/A

Copyright © 2012 KONE Corporation 204 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

NOTĂ: Pentru dispozitivele de semnalizare care nu sunt descrise în capitolul de faţă,


consultaţi AM-12.20.005.

16.1 Indicator hol (KSH) şi staţie de apel pe palier (KSL)

Pas Operaţiune Notă


1 Montaţi suportul de fixare pe perete sau pe cadrul uşii, cu şuruburi.
2 Trageţi şi conectaţi cablul la unitate.
3 Montaţi dispozitivul pe suportul de fixare.
4 Fixaţi cu ajutorul unui şurub allen.
5 Aplicaţi plăcuţa braille (dacă este cazul) în nişa staţiei de apel pe palier.

1078607.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 205 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

16.2 Instalarea COP

Pas Operaţiune Notă


1 Trageţi şi conectaţi cablurile COP.
2 Fixaţi suportul sub COP.
3 Ridicaţi COP pe poziţie. *) Aveţi grijă să nu zgâriaţi peretele.
4 Fixaţi pe poziţie cu ajutorul unui şurub.

*)

1078608.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 206 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

16.3 Afişaj pe hol (KSJ)

Pas Operaţiune Notă


1 Scoateţi capacul.
2 Conectaţi cablurile.
3 Introduceţi unitatea în lăcaşul din
peretele cabinei.
4 Fixaţi cu ajutorul unor şuruburi.
5 Aşezaţi la loc capacul.

1079083.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 207 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

17 INSTALAREA MAP

Cerinţe referitoare la calitate:

MAP (panou de acces pentru mentenanţă)


– tip perete = aliniat cu peretele, poziţie conform planului
– tip cadru = aliniat cu cadrul
– funcţionarea uşii verificată
– funcţionarea încuietorilor verificată cu cheia
– nu există huruit în timpul testului prin ciocănire şi tactil
– toate foliile din plastic de protecţie au fost îndepărtate
de la rosturi etc.
– inspectaţi dacă există muchii ascuţite şi eliminaţi-le,
dacă este necesar
– instalaţi protecţia împotriva incendiilor (dacă este
necesar)

1076668.wmf

!!! ATENŢIE – aspecte care afectează SORTARE


fiabilitatea !!! STABILIZARE

MAP incorect instalată/aliniată determină:


5S STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
SUSŢINERE
– încuietoarea uşii MAP nu funcţionează
Scule necesare:
Troliu pentru personal

Scule de mână necesare:


Maşină de găurit/cheie cu baterie, şurubelniţă Phillips, maşină
de găurit, ciocan, cleşti cu tăiere laterală, ruletă pentru măsurat,
nivelă cu bule de aer, clichet + bucşă (19 mm, MAP de perete)

Raport de progres cu privire la instalare 5S


N/A

QD-181.211
N/A

Copyright © 2012 KONE Corporation 208 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

17.1 Instalarea MAP de tip perete

1. Instalaţi MAP (1 = aplicat, 2 = încastrat).


2. Trageţi cablurile la puţului ascensorului. Verificaţi cablurile, să nu fie obstrucţionate
de piesele mobile ale ascensorului.

1 2

1007410.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 209 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

17.2 Instalarea MAP de tip uşă

NOTĂ: Folosiţi mănuşi, protejaţi-vă braţele şi folosiţi mască atunci când manevraţi lână minerală.

1. Instalaţi corpul MAP.


2. Uşi ignifuge: Prindeţi bucăţile de lână minerală de consola superioară şi cea inferioară.
3. Instalaţi componentele din interiorul corpului MAP.
4. Trageţi cablurile la puţului ascensorului. Verificaţi cablurile, să nu fie obstrucţionate de
piesele mobile ale ascensorului.
5. Uşi frontale ignifuge: Instalaţi plăcile de protecţie împotriva incendiului.

55

1076552.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 210 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

18 IDE300 (OPŢIONAL)

1. Instalaţi şi conectaţi componentele pentru IDE300 (integrarea uşilor şi ascensorului),


dacă există. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi AM-13.20.018.

Copyright © 2012 KONE Corporation 211 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

19 ELECTRIFICARE ÎN PARTEA SUPERIOARĂ A PUŢULUI ASCENSORULUI


(KDL16S)

Cerinţe referitoare la calitate:

SEP, mecanism de acţionare, filtru THD, canale pentru cabluri,


rezistor de frânare extern (dacă există)
– instalat în poziţia corectă, conform planurilor

Accesorii (EBD etc.)


– instalat în poziţia corectă, conform planurilor

Cabluri între componentele din partea superioară a puţului


– trase şi conectate, fără obstrucţie
– cablu codificator tras separat (negrupat cu cablurile maşinii)
– fişe introduse corespunzător în mufe
– toate terminaţiile de cablu „filetate” sunt strânse, asiguraţi-vă
că nu există fire de cablu slăbite
– legături la pământ verificate
– legătura la pământ a cablurilor/ecranele sunt corect fixate
– asiguraţi-vă că în timpul instalării nu s-au produs avarieri

NOTĂ: Asiguraţi-vă că toate capacele sunt închise după


instalare.

1076397.wmf

!!! ATENŢIE – aspecte care afectează fiabilitatea !!! SORTARE


STABILIZARE
Electrificarea incorect instalată în spaţiul superior al puţului
determină: 5S STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
SUSŢINERE
– echipamentele (SEP, mecanism de acţionare etc.) care nu sunt
instalate în poziţia indicată în planuri vor obstrucţiona spaţiul liber Scule necesare:
de funcţionare necesar faţă de corzi sau cabină Troliu pentru personal
– accesoriile (EBD etc.) care nu sunt instalate în poziţia indicată
în planuri vor obstrucţiona spaţiile de siguranţă, spaţiile libere
Scule de mână necesare:
de funcţionare
Ruletă pentru măsurat, nivelă cu bule de aer, creion,
maşină de găurit, ciocan, cleşti cu tăiere laterală,
Cablurile incorect instalate în spaţiul superior al puţului determină: 2 x chei (10 mm), clichet + bucşă (19 mm, EBD),
– cablul codificatorului incorect tras poate conduce la un feedback cheie (17, 19 mm), chei allen, cheie (7 mm),
de referinţă necorespunzător al codificatorului, din cauza 2 x chei (8 mm), şurubelniţă TORX (T10), şurubelniţă
perturbării câmpului magnetic provocată de cablurile maşinii. pentru terminalul electric, cleşti cu prindere multiplă
Acest lucru conduce la un confort necorespunzător în timpul
deplasării şi defecţiuni ale mecanismului de acţionare
– fişele neintroduse corect în mufe pot conduce la deconectări inutile Raport de progres cu privire la instalare 5S
– clemele de împământare/ecranare folosite incorect NU vor asigura Regulator de ascensor instalat
legătura la pământ necesară pentru eliminarea interferenţei de semnal
– terminaţiile „filetate” slăbite pot provoca deconectări inutile QD-181.211
QD 7 început

Copyright © 2012 KONE Corporation 212 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

AVERTISMENT: În timpul lucrărilor de electrificare, alimentarea cu energie trebuie să fie


întreruptă. Asiguraţi-vă că alimentarea cablului principal de alimentare nu poate fi pornită.
Scoateţi siguranţele şi blocaţi comutatoarele principale. Observaţi sursele de alimentare
separate pentru iluminat.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi AM-01.03.002.

ATENŢIE: Atunci când executaţi găuri deasupra mecanismului de acţionare, a SEP sau
a MAP, protejaţi panourile de praf.

ATENŢIE: În cazul în care există pericolul apariţiei condensului, pe suprafaţa


firelor sau a cablurilor care urmează să fie introduse în componente electrice
sau în puţul ascensorului, formaţi o buclă înainte de intrarea cablului sau de
conector. Această metodă este recomandată pentru toate instalaţiile şi este
obligatorie în condiţii de operare umede.

ATENŢIE: Când instalaţi cablurile maşinii,


asiguraţi-vă de următoarele lucruri:
Cablurile codificatorului şi termistorului trebuie o
să fie separate de cablurile de alimentare ale 90
motorului şi de comandă a frânei. În caz contrar,
pot apărea perturbaţii la semnalele codificatorului. >100mm
Aceste cabluri se pot intersecta într-un unghi de 2
90 de grade. Dacă aceste cabluri sunt trase în 1 3
paralel, spaţiul liber minim dintre două grupuri
4
1082766.wmf
de cabluri trebuie să fie de 100 mm.
1 = cablul codificatorului, 2 = cablu de comandă frână, 3 = cablul motorului, 
4 = cablul termistorului

NOTĂ: Lăsaţi o lungime suficientă de cablu pentru a permite mutarea SEP şi a panourilor
de acţionare din spatele corzilor în poziţia pentru mentenanţă.

NOTĂ: Pentru informaţii suplimentare cu privire la Unitatea de recuperare cu o singură


linie ECB-1, consultaţi AM-11.65.038.

Copyright © 2012 KONE Corporation 213 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

19.1 Imagine de ansamblu (KDL16S)

12 8
9

6 10
3

11

1. Maşină 8. Contact limitator de viteză (OSG)


2. Panou de acţionare 9. Dispozitiv de cântărire a sarcinii (LWD) la capătul corzii
3. Filtru THD 10. Iluminatul puţul ascensorului
4. Panou de acces pentru mentenanţă (MAP) 11. Unitate de recuperare cu o singură linie ECB-1 SAU
5. Panou electric puţ (SEP) Rezistor de frânare extern
6. Cutie de siguranţe fuzibile (F290:2) 12. Mecanism de acţionare cu baterie de urgenţă (EBD)
7. Cutie de siguranţe fuzibile (F290:1)
NOTĂ: În cazul unui filtru THD mai mare, instalaţi cutia de siguranţe fuzibile (F290:2) pe peretele puţului.

Copyright © 2012 KONE Corporation 214 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

19.2 Deschiderea capacelor mecanismului de acţionare

AVERTISMENT: Capacele trebuie închise atunci când alimentarea cu energie este pornită.

1. Îndepărtarea plăcii de acoperire.

1076584.pdf

2. Deschiderea plăcii de glisare. Ţineţi placa de glisare închisă în timpul instalării modulului
de acţionare, pentru a preveni avarierea componentelor interne.

1075530.wmf 1075533.wmf
1075532.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 215 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

19.3 Instalarea SEP şi a panourilor de acţionare, a rezistorului de frânare


şi a canalelor pentru cabluri (KDL16S)

NOTĂ: Pentru poziţia exactă a componentelor, consultaţi documentele de livrare.

1. Instalaţi panoul de acţionare pe placa posterioară.


2. Instalaţi panoul de acţionare, SEP şi consola cablului de deplasare.

1079311.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 216 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

3. Instalaţi canalele din tablă pentru cabluri.


4. Instalaţi segmentul de canal pentru cablu de 2 m lângă panoul de acţionare.
5. Instalaţi unitatea de acţionare cu baterie de urgenţă (EBD) şi filtrul THD.
*) Instalaţi rezistorul de frânare extern (opţional, doar dacă viteza de referinţă este
de 1,6 m/s sau peste).
ATENŢIE: Asiguraţi-vă că între EBD şi dispozitivul de acţionare a uşii există un spaţiu
liber de minimum 10 mm.

EBD

THD

* 5

1076579.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 217 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

19.4 Conectarea cablurilor maşinii (KDL16S)

AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că alimentarea cu energie este blocată în condiţii de


siguranţă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi AM-01.03.002.

XMEN5
XT1
U,V,W
XBR4
XBRE2

PE

1076539.wmf

Cablu Pentru acţionarea


Cablul termistorului XT1
Cablul de alimentare al maşinii U, V, W, PE
Cablul frânei XBR4
Cablul codificatorului XMEN5
Cablul rezistorului de frânare extern XBRE2

Copyright © 2012 KONE Corporation 218 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

19.5 Cablare: MAP – mecanism de acţionare, SEP – mecanism de acţionare


(KDL16S)

XLG1
XBAT1
XL1
XL6 XS3

T1,T2,T3

PE

T1,T2,
T3,PE
X4

XM14

XD1

1076370.wmf

*) Filtru THD

Cablu De la MAP Pentru acţionarea


Cablul de alimentare T1, T2, T3, PE T1, T2, T3, PE
Cablul de cântărire a sarcinii XL6 XLG1

Cablu De la SEP Pentru acţionarea


Cablul lanţului de siguranţă XD1 XS3
Cablul bateriei de rezervă XM14 XBAT1
Cablu LCE X4 XL1

Copyright © 2012 KONE Corporation 219 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

20 ELECTRIFICARE ÎN PARTEA SUPERIOARĂ A PUŢULUI ASCENSORULUI


(KDM40)

Cerinţe referitoare la calitate:

SEP, mecanism de acţionare, modul KDA, filtru THD,


canale de cabluri
– instalat în poziţia corectă, conform planurilor

Accesorii (EBD etc.)


– instalat în poziţia corectă, conform planurilor

Cabluri între componentele din partea superioară a puţului


– trase şi conectate, fără obstrucţie
– cablu codificator tras separat (negrupat cu cablurile maşinii)
– fişe introduse corespunzător în mufe
– toate terminaţiile de cablu „filetate” sunt strânse, asiguraţi-vă
că nu există fire de cablu slăbite
– legături la pământ verificate
– legătura la pământ a cablurilor/ecranele sunt corect fixate
– asiguraţi-vă că în timpul instalării nu s-au produs avarieri

NOTĂ: Asiguraţi-vă că toate capacele sunt închise


după instalare.

1078933.wmf

!!! ATENŢIE – aspecte care afectează fiabilitatea !!! SORTARE


STABILIZARE
Electrificarea incorect instalată în spaţiul superior al puţului
determină:
– echipamentele (SEP, mecanism de acţionare etc.) care nu sunt
5S STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
SUSŢINERE
instalate în poziţia indicată în planuri vor obstrucţiona spaţiul liber Scule necesare:
de funcţionare necesar faţă de corzi sau cabină Troliu pentru personal, troliu manual cu lanţ (500 kg)
– accesoriile (EBD etc.) care nu sunt instalate în poziţia indicată
în planuri vor obstrucţiona spaţiile de siguranţă, spaţiile libere Scule de mână necesare:
de funcţionare Ruletă pentru măsurat, nivelă cu bule de aer,
Cablurile incorect instalate în spaţiul superior al puţului determină: creion, maşină de găurit, ciocan, cleşti cu tăiere
– cablul codificatorului incorect tras poate conduce la un feedback laterală, 2 x chei (10 mm), clichet + bucşă (19 mm,
de referinţă necorespunzător al codificatorului, din cauza EBD), cheie (17, 19 mm), chei allen, cheie (7 mm),
perturbării câmpului magnetic provocată de cablurile maşinii. 2 x chei (8 mm), şurubelniţă pentru terminalul
Acest lucru conduce la un confort necorespunzător în timpul electric, cleşti cu prindere multiplă
deplasării şi defecţiuni ale mecanismului de acţionare
– fişele neintroduse corect în mufe pot conduce la deconectări inutile
Raport de progres cu privire la instalare 5S
– clemele de împământare/ecranare folosite incorect NU vor asigura
legătura la pământ necesară pentru eliminarea interferenţei de Regulator de ascensor instalat
semnal
– terminaţiile „filetate” slăbite pot provoca deconectări inutile QD-181.211
QD 7 început

Copyright © 2012 KONE Corporation 220 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

AVERTISMENT: În timpul lucrărilor de electrificare, alimentarea cu energie trebuie să fie


întreruptă. Asiguraţi-vă că alimentarea cablului principal de alimentare nu poate fi pornită.
Scoateţi siguranţele şi blocaţi comutatoarele principale. Observaţi sursele de alimentare
separate pentru iluminat.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi AM-01.03.002.

AVERTISMENT: RISC DE ELECTROCUTARE


Dacă led-ul galben DANGER nu se aprinde, atunci când sursa principală
de alimentare cu energie este pornită, nu deschideţi modulul de acţionare.
Deconectaţi comutatorul principal (220). Blocaţi şi marcaţi. Aşteptaţi
5 minute. Continuaţi să lucraţi cu deosebită atenţie! Adăugaţi un semn
de avertizare pe capacul modulului. Informaţi-vă supervizorul.
> 50 VDC 
De obicei, mecanismele de acţionare ale ondulorului păstrează energia
electrică timp de aproximativ 5 minute după deconectarea sursei de
alimentare cu energie. 

NU lucraţi la mecanismul de acţionare sau la motorul de ridicare,
înainte de a verifica dacă mai există energie electrică.

Echipamentele de probă trebuie setate în intervalul de 1000 V c.c. Echipamentele de
testare trebuie verificate înainte şi după probă, pentru a fi siguri că funcţionează corect.

ATENŢIE: Atunci când executaţi găuri deasupra mecanismului de acţionare, a SEP sau a MAP,
protejaţi panourile de praf.

ATENŢIE: În cazul în care există pericolul apariţiei condensului, pe suprafaţa


firelor sau a cablurilor care urmează să fie introduse în componente electrice
sau în puţul ascensorului, formaţi o buclă înainte de intrarea cablului sau de
conector. Această metodă este recomandată pentru toate instalaţiile şi este
obligatorie în condiţii de operare umede.

Copyright © 2012 KONE Corporation 221 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

ATENŢIE: Când instalaţi cablurile maşinii,


asiguraţi-vă de următoarele lucruri:
Cablurile codificatorului şi termistorului trebuie o
să fie separate de cablurile de alimentare ale 90
motorului şi de comandă a frânei. În caz contrar,
pot apărea perturbaţii la semnalele codificatorului. >100mm
Aceste cabluri se pot intersecta într-un unghi de 2
90 de grade. Dacă aceste cabluri sunt trase în 1 3
paralel, spaţiul liber minim dintre două grupuri
4
1082766.wmf
de cabluri trebuie să fie de 100 mm.
1 = cablul codificatorului, 2 = cablu de comandă frână, 3 = cablul motorului, 
4 = cablul termistorului

NOTĂ: Lăsaţi o lungime suficientă de cablu pentru a permite mutarea SEP şi a panourilor
de acţionare din spatele corzilor în poziţia pentru mentenanţă.

Copyright © 2012 KONE Corporation 222 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

20.1 Imagine de ansamblu (KDM40)

1. Maşină
2. Panou de acţionare
3. Modul KDA 1 10
4. Panou electric puţ, (SEP)
5. Panou de acces pentru
mentenanţă (MAP)
6. Cabină 9
7. Cablurile clientului:
– cablul principal de 13
alimentare
– alimentarea cu
energie pentru iluminat
2 12
(dacă este cazul)
8. Cabluri de deplasare
9. Alimentarea cu energie
a motorului 3 5
10. Conexiunile motorului
– alimentare cu energie
a frânei
– termistori 4
– codificator 7
11. Fascicul de cabluri
pentru puţ
12. Conexiunile panoului
de acces pentru 12
mentenanţă 6
13. Iluminatul puţul
ascensorului

8
11

1077237.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 223 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

20.2 Instalarea SEP şi a panourilor de acţionare, a modulului KDA,


a rezistorului de frânare şi a canalelor pentru cabluri (KDM40)

NOTĂ: Pentru poziţia exactă a componentelor, consultaţi documentele de livrare.

1. Instalaţi panoul de acţionare, modulul KDA şi panoul SEP.

Fixare pe perete (opţiunea 1): Folosiţi calibrul de găurire atunci când realizaţi găurile de
fixare pentru mecanismul de acţionare şi modulul KDA. Verificaţi spaţiul liber pentru răcire
deasupra (200 mm) şi în partea dreaptă (50 mm) a modulului de acţionare.

1 1

1 1

2 2

2 2

1077213.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 224 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Fixare cu console (opţiunea 2):


NOTĂ: Numărul (una sau două) pieselor de extensie depinde de distanţa dintre cabină
şi peretele puţului.
Ajustaţi consolele de fixare pe perete, astfel încât să se poată ajunge la panouri de pe
acoperişul cabinei. Verificaţi spaţiul liber de funcţionare dintre cabină şi panouri. Verificaţi
spaţiul liber pentru răcire deasupra (200 mm) şi în partea dreaptă (50 mm) a modulului
de acţionare.

1080284.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 225 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

2. Instalaţi canalele din tablă pentru cabluri.


3. Instalaţi segmentul de canal pentru cablu de 2 m lângă panoul de acţionare.
4. Instalaţi unitatea de acţionare cu baterie de urgenţă.
ATENŢIE: Asiguraţi-vă că între EBD şi dispozitivul de acţionare a uşii există un spaţiu
liber de minimum 10 mm.

EBD

1077229.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 226 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

20.3 Cablurile maşinii (KDM40)

AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că alimentarea cu energie este blocată în condiţii


de siguranţă. Consultaţi AM-01.03.002.

U U V U
V V U V XMEN5
W W W W
U,V,W
PE
A B

XBR1
XBR2
XT1

1077218.wmf

Cablu Pentru acţionarea/modul KDA


Cablul termistorului XT1
Cablul de alimentare cu energie al maşinii  U, V, W, PE
(observaţi fazele, A = partea dreaptă, B = partea stângă)
Cablul frânei XBR1, XBR2
Cablul codificatorului XMEN5
Folosiţi inelele de reducţie livrate, la intrarea cablului de alimentare al maşinii (C). Nu strângeţi piuliţele
de la intrare din afara panoului de acţionare, folosiţi un instrument de strângere în interiorul panoului
de acţionare.
Verificaţi dacă toate conexiunile sunt curate şi clemele sunt strânse.

Copyright © 2012 KONE Corporation 227 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

20.4 Cablare: MAP – modul KDA, SEP – modul KDA (KDM40)

XL5
XW1
XL6 XD5
XLG1
L1,L2,L3
PE
XBAT1 XD1

T1,T2,
T3,PE
X4

XM14

XD1

1077227.wmf

Cablu De la MAP La modulul KDA


Cablul de alimentare T1, T2, T3, PE L1, L2, L3, PE
Cablu pentru informaţii cu privire XL6 XLG1
la viteză
Cablu LWD XL5 XW1

Cablu De la SEP La modulul KDA


Cablul lanţului de siguranţă XD1 XD5
Cablul bateriei de rezervă XM14 XBAT1
Cablu LCE X4 XD1

Copyright © 2012 KONE Corporation 228 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

20.5 Cablare: KDA – modul de acţionare

X4 X6
XMEN1 X7
L1,L2,L3
X8

1
X20
PE 5

4
3
1077228.wmf

Cablu Nr. De la La
Modul KDA Mecanism de acţionare
Cablu de alimentare 1 201/1,3,5,PE L1,L2,L3,PE
cu energie
Cablu semnal 2 KDA/XD4 367 I/O panou/X4
3 DCBG/XEIN1 367 I/O panou/XMEN1
4 DCBG/XRS1 367 I/O panou/X6
DCBG/XAP1 367 I/O panou/X7
Comandă conector 5 KDA 201:1/13 şi XRD/1 367 I/O panou/X8
principal
Încărcare circuit c.c. 6 KDA F298/1 şi 3 385/X20
NOTĂ: Capetele cablurilor KDA sunt conectate în prealabil.

Copyright © 2012 KONE Corporation 229 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

21 CABLURI: SEP-MAP, SURSĂ PRINCIPALĂ DE ALIMENTARE


CU ENERGIE, KRM

Cerinţe referitoare la calitate:

Cabluri
– trase şi conectate conform AM, fără obstrucţie
– fişe introduse corespunzător în mufe
– toate terminaţiile de cablu tip „clemă cu şurub” trebuie verificate
dacă sunt strânse corect
– toate terminaţiile de cablu „filetate” sunt strânse, asiguraţi-vă
că nu există fire de cablu slăbite
– legături la pământ verificate
– legătura la pământ a cablurilor/ecranele sunt corect fixate
– verificaţi dacă există urme de avarie

1076669.wmf

!!! ATENŢIE – aspecte care afectează fiabilitatea !!! SORTARE


STABILIZARE
Cablurile instalate/trase incorect determină:
– obstrucţionarea pieselor mobile (uşi, cabină etc.)
– obstrucţionarea utilizatorilor interfeţei MAP
5S STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
SUSŢINERE
– fişele neintroduse corect în mufe pot conduce la Scule necesare:
deconectări inutile Troliu pentru personal
– cablurile avariate pot provoca defecţiuni cu intermitenţă
– terminaţiile „filetate” slăbite pot provoca deconectări inutile Scule de mână necesare:
Ruletă pentru măsurat, nivelă cu bule de aer, creion,
maşină de găurit, ciocan, cleşti cu tăiere laterală,
şurubelniţă pentru terminalul electric

Raport de progres cu privire la instalare 5S


N/A

QD-181.211
N/A

Copyright © 2012 KONE Corporation 230 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

21.1 Instalarea senzorului pentru cântărirea sarcinii, a cablurilor OSG


şi a sursei de iluminat situată în partea cea mai de sus

NOTĂ: Panoul LCEVTC este folosit întotdeauna în cazul VDI_A (clasa de eficienţă
energetică A):

1. Trageţi, fixaţi şi conectaţi cablul senzorului de cântărire a sarcinii (140) şi cablul


limitatorului de viteză (127). Dacă aceste cabluri sunt paralele între ele, lăsaţi un spaţiu
minim de 100 mm între cabluri.
2. Instalaţi sursa de iluminat (halogen) cea mai de sus. Trageţi şi conectaţi cablul de iluminat (157).
Notă: În situaţiile în care spaţiul superior este înalt, sursa de iluminat trebuie să fie accesibilă
de pe acoperişul cabinei.

Cazul standard Cazul VDI-A

KDL16S
XLG1

LCEVTC

KDM

XW1

MAP
1079279.wmf

Cablu De la La
Cablu LWD Dispozitiv de cântărire a sarcinii MAP / LOP-CB / XL4
Cablu LWD (în cazul VDI-A) Dispozitiv de cântărire Modul KDA/XW1 (KDM)
a sarcinii/panou VTC Mecanism de acţionare
KDL16S/XLG1
Cablu OSG Limitator de viteză MAP / LOP-230 / XLH6
Cablu iluminat Lumină puţ MAP / H157

Copyright © 2012 KONE Corporation 231 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

21.2 Conexiuni între SEP şi MAP

1. Trageţi şi conectaţi cablurile între SEP şi MAP. Legaţi cablurile care sunt în plus
(care provin din partea inferioară a MAP) în spatele bordurii uşii de la palierul superior.

XM5
X1
XL1 ** XL1
LCEREC

XM5
LCECPU

* 274
XM3
XH2 LCE230

XM7

T1,T2
XLH2
XLH1
XLH8

1076583.wmf

De la SEP La MAP
LCEREC / X1 220 / T1, T2 *) Montaţi o mufă de plastic
LCEREC / XM5 LOP230 / XLH1 peste intrarea cablului
LCECPU / XL1 LOP-CB / XL1
**) Modul puţ segmentat
LCEADO / XM5 LOP230 / XLH2
IVC (în cazul VDI)
LCEADO / XM3, XH2 LOP230 / XLH8
LCEADO / XM7, terminal de împământare 274

Copyright © 2012 KONE Corporation 232 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

21.3 Conectarea cablului principal de alimentare cu energie la MAP

AVERTISMENT: Nu conectaţi şi nu deconectaţi niciun fel de conectori, atunci când sursa


de alimentare cu energie este pornită.

1. Verificaţi comutatorul principal, dacă este acţionat şi blocat.


2. Trageţi şi conectaţi cablul principal de alimentare cu energie.
3. Blocaţi comutatorul principal (220).

1076590.wmf

21.4 Opţiuni

21.4.1 Conexiuni alarmă la distanţă

1. Conectaţi cablul de ieşire al alarmei la distanţă la LCERAL / XM30 în MAP.


2. Verificaţi metoda prevăzută pentru sistemul de alarmă. Setaţi temporizarea prevăzută
pentru transferul semnalului de alarmă cu ajutorul potenţiometrului S2.
3. Dacă este necesar, inhibaţi alarma la distanţă setând comutatorul S1 în poziţia OFF.
4. Testaţi şi resetaţi.

S1 = Comutator de alarmă ON/OFF


S2 = Potenţiometru temporizare alarmă
S3 = Resetare alarmă

NOTĂ: Pentru informaţii suplimentare cu privire


la opţiunile de alarmă la distanţă, consultaţi
documentele de livrare.

Copyright © 2012 KONE Corporation 233 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

21.4.2 Conexiuni la panoul LCEOPT (SEP)

1. Trageţi şi conectaţi toate cablurile la panoul LCEOPT în SEP.

Semnal extern de intrare Conector Notă


Detectare incendiu FID Pentru ştifturile corecte, Îndepărtaţi elementele
Mecanism de acţionare extern pentru consultaţi diagramele de legătură când
pompieri FRD de circuit. conectaţi cablurile.
Comutator extern OSS nefuncţional Doar cu potenţial liber.

Semnal extern de ieşire Conector


Retur mecanism de acţionare pentru X1
pompieri FRD
Service mecanism de acţionare
pentru pompieri FRD
Mod de acţionare cu baterie de X2
urgenţă EPD
Funcţionare mecanism de acţionare X3
cu baterie de urgenţă EPD
Retur mecanism de acţionare X3
cu baterie de urgenţă EPD
Semnalizare OSS nefuncţional X4
Alarmă defecţiune DAL-GP X5

Cabluri de la paliere Conector Notă


Comutator mecanism de acţionare X5 Îndepărtaţi elementele
pentru pompieri FRD Pentru ştifturile corecte, de legătură când
consultaţi diagramele conectaţi cablul.
de circuit.

Copyright © 2012 KONE Corporation 234 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

21.5 Conexiuni grupate

21.5.1 LED-uri pe panoul LCEGTW (SEP)

LED Funcţie când LED-ul este aprins Stare Culoare


normală
LIFT 24 V OK Alimentarea cu energie de 24 V c.c. de la ascensor este OK Pornit Verde
GROUP 24 V OK Alimentarea cu energie de 24 V c.c. de la alt ascensor Pornit Verde
este OK
LIFT FAIL Comunicarea cu CPU ascensor nu funcţionează Oprit Roşu
corespunzător
GROUP FAIL Comunicarea cu alt ascensor nu funcţionează Oprit Roşu
corespunzător

Copyright © 2012 KONE Corporation 235 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

21.5.2 Racordarea la reţea a grupului de ascensoare (cu alimentare cu energie


a puţului segmentat)

1. Deconectaţi sursa de alimentare cu energie la fiecare SEP.


2. Conectaţi cablurile grupate (XG1A-XG1B, XG3A-XG3B) şi rezistorii finali.
Pentru ordinea panourilor SEP, consultaţi documentele de livrare.
3. Conectaţi sursa de alimentare cu energie la fiecare SEP.
4. Verificaţi dacă LED-urile GROUP 24 V OK sunt aprinse.

LCECPU561

XG3B
XG3B XG3B
XG3A XG3A XG3A

XG1A XG1A
XG1B XG1B

LCEGTWO

1078878.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 236 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

22 INSTALAREA CABLURILOR DE DEPLASARE

Cerinţe referitoare la calitate:

Cabluri de deplasare
– instalate conform instrucţiunilor (buclă de 400 mm)
– marcaje cablu (text) către peretele puţului
– fişe introduse corect în mufe, capetele cablurilor
strânse, legăturile la pământ verificate
– cablurile nu sunt deteriorate
– cablul de deplasare excedentar se va depozita corect
sub cabină, NU va fi legat de bucla cablului de deplasare

1010388.wmf

!!! ATENŢIE – aspecte care afectează SORTARE


fiabilitatea !!! STABILIZARE

Cablurile de deplasare instalate incorect determină:


5S STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
SUSŢINERE
– deteriorarea în exces a cablurilor şi deconectări inutile
– bucla/înălţimea de funcţionare incorectă poate provoca Scule necesare:
posibila agăţare şi avariere a cablurilor de deplasare Troliu pentru personal, sculă pentru derulare
pe portglisiere şi prin frecare de peretele puţului
– bucla incorectă de funcţionare (text orientat către Scule de mână necesare:
cabină) poate conduce la fire rupte în interiorul Şurubelniţă Phillips, cleşti cu tăiere laterală
cablurilor de deplasare
Raport de progres cu privire la instalare 5S
N/A

QD-181.211
N/A

Copyright © 2012 KONE Corporation 237 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

22.1 Instalarea cablurilor de deplasare

1. Conectaţi cablurile de deplasare la SEP (marcaj XC = conectori pe SEP).


2. Strângeţi cablurile de deplasare de consolă. Scrisul* de pe cablu va fi orientat către
peretele puţului.
3. Coborâţi cablurile de deplasare în spaţiul inferior, sub formă de buclă. Mutaţi-le peste pragul
cabinei şi până în cealaltă parte a cabinei. Asiguraţi-vă că nu sunt răsucite cablurile.
4. Prindeţi provizoriu cablurile de balustrada superioară a cabinei.

XC11
LCECPU
XC12

1007445.wmf

LCEADO* XC3
XC4
XC1

1010388.wmf
1078883.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 238 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

23 RACORDARE LA REŢEA A PUŢULUI ASCENSORULUI

Cerinţe referitoare la calitate:

Iluminatul puţul ascensorului


– instalat conform planului

Fascicul de cabluri pentru puţ


– instalat şi conectat
– asiguraţi-vă că elementul de legătură LCEFCB este
reglat corect (intrare unică sau TTC)
– asiguraţi-vă că rezistorul de sfârşit de linie este montat

Borduri pe palier
– instalate la fiecare palier
– fixate bine în plan vertical (pentru a împiedica
obstrucţionarea cuplajului uşii cabinei)

1076670.wmf

!!! ATENŢIE – aspecte care afectează SORTARE


fiabilitatea !!! STABILIZARE

Iluminatul puţului incorect instalat determină:


5S STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
SUSŢINERE
– niveluri necorespunzătoare de iluminat
Scule necesare:
Fasciculul de cabluri pentru puţ incorect instalat Troliu pentru personal, prăjină telescopică de susţinere
determină: de la dispozitivul de fixare pentru controlul verticalităţii
– fişele neintroduse corect în mufe sau cablurile
deteriorate pot conduce la deconectări inutile Scule de mână necesare:
Ruletă pentru măsurat, creion, nivelă cu bule de aer,
Bordurile de pe palier instalate incorect determină: maşină de găurit, cleşti, şurubelniţă Phillips, maşină de
– interferenţe cu/avarierea cuplajului uşii cabinei găurit/şurubelniţă cu baterie, cleşti cu tăiere laterală

Raport de progres cu privire la instalare 5S


N/A

QD-181.211
N/A

Copyright © 2012 KONE Corporation 239 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

AVERTISMENT: În timpul lucrărilor de electrificare, alimentarea cu energie trebuie să fie


întreruptă. Asiguraţi-vă că alimentarea cablului principal de alimentare nu poate fi pornită.
Scoateţi siguranţele şi blocaţi comutatoarele principale. Observaţi sursele de alimentare
separate pentru iluminat.

NOTĂ: Această secţiune descrie racordarea la reţea a puţului fără canale pentru cabluri.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la racordarea la reţea a puţului ascensorului cu
canale pentru cabluri, consultaţi ANEXĂ D. Racordarea la reŢea a puŢului ascensorului
cu canale pentru cabluri.

23.1 Iluminat puţ

1. Instalaţi sistemul de iluminat în puţul ascensorului. Instalaţi luminile în poziţie orizontală (dacă
este posibil), cu lămpile orientate în jos. Instalaţi lumina cea mai de jos în poziţie verticală.
Notă: În situaţiile în care spaţiul superior este înalt, sursa de iluminat cea mai de sus
trebuie să fie accesibilă de pe acoperişul cabinei.
2. Perforaţi găuri pentru dispozitivele de fixare a cablului de semnalizare şi a cablului de
blocare a uşii la fiecare palier.
0.5m
max

0.5m
max.
ATENŢIE: Verificaţi intervalul dintre capătul
scripetelui cabinei şi perete. Instalaţi luminile în
poziţie verticală, dacă există un risc de coliziune. 6m
2m

0.5m 0.5m
6m
6m

2
50
6m

mm
6m

max. 0.5m

0.5m
max.

1078679.wmf

1027379.wmf 1081064.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 240 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

23.2 Racordarea la reţea a puţului

NOTĂ: Pentru informaţii suplimentare cu privire la racordarea la reţea a puţului


ascensorului fără canale pentru cabluri, consultaţi AM-10.60.028.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la racordarea la reţea a puţului ascensorului cu
canale pentru cabluri, consultaţi ANEXĂ D.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la reţeaua puţului segmentat, consultaţi secţiunea 23.4.
Pentru amplasarea corectă a fasciculului de cabluri pentru puţ, consultaţi planurile ascensorului.

1. Instalaţi cutiile de legătură şi de protecţie. Nu perforaţi prin găurile de pe cutie.


Fixaţi cablurile de oţel plat cu fişe de perete între cutiile de legătură şi de protecţie.
2. Conectaţi conductorii lanţului de siguranţă la MAP şi cablurile de semnalizare şi alarmă la SEP.

XLH4
XLH7
XH11

XH12

1076661.wmf

Cablu La
Contact uşă de palier (P122)/contact de blocare uşă de palier SEP / LOP230 / XLH7
Contact greutate de tensionare/comutator de oprire în spaţiul inferior SEP / LOP230 / XLH4
Cablu sonerie de alarmă MAP / LCECPU / XH11
Cablu de semnalizare (LCEFCB) MAP / LCECPU / XH12

Copyright © 2012 KONE Corporation 241 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

23.3 Racordarea la reţea pe paliere

1. Conectaţi cablurile de blocare a uşilor de palier (E) şi cablurile de contact DOM (F, opţional).
D = conexiune intrare dublă.
2. Conectaţi cablurile de semnalizare. Lăsaţi 100 mm liberi la capetele cablului, pe partea
palierului.
3. Conectaţi dispozitivele opţionale ** (sonerie de alarmă, mecanism de acţionare pentru pompieri,
buton, blocarea apelurilor pe palier, potenţial de contact liber, contact senzor de apă).
4. Prindeţi cablul de semnalizare (la distanţe de 1 m) şi orice lungimi suplimentare de cablu**
de cablul de oţel plat.
5. În cazul în care există mai mult de 8 etaje, conectaţi alt(e) cablu(ri) de oţel plat*.
6. Ascensor cu trecere continuă: Verificaţi poziţia elementului de legătură X1.
Stânga (A) = uşa frontală, dreapta (B) = uşa din spate.

F E E

**
*
A B
X1
1076665.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 242 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

23.4 Instalarea reţelei puţului segmentat (în cazul în care există 16 etaje
deservite/grup de ascensoare)

NOTĂ: Reţeaua puţului segmentat este folosită atunci când există mai mult de 16 etaje
deservite (inclusiv etajele deservite din partea din spate, cu cabină cu trecere continuă).
Aceasta alimentează cu energie lanţul panourilor FCB şi dispozitivele de semnalizare.
De reţinut că, cutia de comandă alimentează cu energie primele 16 etaje deservite.

1. Împărţiţi reţeaua puţului, astfel încât numărul de etaje deservite din fiecare segment să
fie aproximativ egal. Niciun segment nu poate avea mai mult de 16 etaje deservite.
2. Conectaţi rezistorul terminal (TX+/TX-) în modulul plasat el mai jos al reţelei puţului.
3. Conectaţi rezistorul terminal la panoul LCEFCB/FOB plasat cel mai jos.

262:1/2

20
19
LCEFCB/LCEFOB
11
10
2
1
XS1 XS2
TX+
TX-

XS2
1077302.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 243 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

23.5 Instalarea şanţului de susţinere (opţional)

1. În cazul unui ascensor cu grinzi de separare sau puţ din oţel al ascensorului, folosiţi
şanţuri de susţinere pentru a instala componentele racordului la reţea al puţului.

1068996.wmf 1068886.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 244 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

24 ELECTRIFICARE ÎN SPAŢIUL INFERIOR

Cerinţe referitoare la calitate:

Cablu de deplasare
– nu este răsucit
– marcaje cablu (text) către peretele puţului
– instalate conform instrucţiunilor (buclă de 400 mm)
– buclele atârnă liber la înălţimea corectă (cabină pe
amortizoare)
• buclă exterioară = 150 mm faţă de pardoseala
spaţiului inferior
• buclă interioară = 100 mm faţă de bucla exterioară

Racordarea la reţea în spaţiul inferior


– cablurile electrice sunt trase astfel încât să se evite
avarierea cablurilor şi pericolele de împiedicare
– comutatorul(oarele) de oprire trebuie instalat(e) în
poziţia corectă (accesibile cu uşurinţă de la palierul
plasat cel mai jos şi din spaţiul inferior)

Bordura spaţiului inferior (tocuri de uşă cu deschidere


laterală)
1076648.wmf
– instalată în conformitate cu EN81:1 clauza 5.7.3.3 b
(motiv = în cazurile în care distanţa dintre bordura
cabinei şi peretele frontal depăşeşte 150 mm)
– de asemenea, pe latura din spate, pentru cazurile TTC

!!! ATENŢIE – aspecte care afectează SORTARE


fiabilitatea !!! STABILIZARE

Cablurile de deplasare instalate incorect determină:


5S STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
SUSŢINERE
– deteriorarea în exces a cablurilor şi deconectări inutile
– bucla/înălţimea de funcţionare incorectă poate provoca Scule necesare:
posibila agăţare şi avariere a cablurilor de deplasare pe Troliu pentru personal + ASGT
portglisiere şi prin frecare de peretele puţului
– bucla incorectă de funcţionare (text orientat către
Scule de mână necesare:
cabină) poate conduce la fire rupte în interiorul
Ruletă pentru măsurat, cheie (19 mm), creion, maşină de
cablurilor de deplasare
găurit, nivelă cu bule de aer, şurubelniţă Phillips, cleşti cu
tăiere laterală, maşină de găurit/şurubelniţă cu baterie
Racordarea la reţea incorectă în spaţiul inferior
determină:
– fişele neintroduse corect în mufe pot conduce la Raport de progres cu privire la instalare 5S
deconectări inutile Racordarea la reţea a puţului completă
– cablurile trase/asigurate incorect în spaţiul inferior pot
provoca potenţiale pericole de împiedicare şi daune
QD-181.211
cablurilor
N/A
AVERTISMENT: În cazul în care este vorba de un ascensor
pentru pompieri, asiguraţi-vă că înălţimea electrificării în
spaţiul inferior corespunde cerinţelor normelor locale
pentru prevenirea pătrunderii apei. Clasificarea IP
a spaţiilor închise trebuie să corespundă normelor locale,
consultaţi documentaţia de livrare.

Copyright © 2012 KONE Corporation 245 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

24.1 Instalarea componentelor sub cabină

1. Poziţionaţi cabina astfel încât să aveţi acces în condiţii de siguranţă la spaţiul inferior.
Acţionaţi dispozitivul de siguranţă.
2. Instalaţi consola cablului de deplasare.
3. Instalaţi consola lanţului de compensare (dacă este cazul).
NOTĂ: Selectaţi punctul de fixare, astfel încât bucla minimă pentru lanţ să fie de 610 mm.
4. Instalaţi greutăţile de echilibrare (dacă este cazul). Pentru poziţia şi numărul de greutăţi,
consultaţi planurile.
NOTĂ: În cazul în care nu există greutăţi de echilibrare, îndepărtaţi bolţurile de prindere
din şanţurile pentru greutăţile de echilibrare.
5. Ajustaţi comutatorul dispozitivului de siguranţă al cabinei.

D2 B1

D1 B2
4

3 2 1082212.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 246 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

24.2 Instalarea sistemului de electrificare sub cabină

1. Poziţionaţi cabina astfel încât să aveţi acces în condiţii de siguranţă la spaţiul inferior.
Acţionaţi dispozitivul de siguranţă.
2. Fixaţi cablurile de deplasare de consolă, sub cabină. Ajustaţi buclele cablului de
deplasare, în funcţie de distanţa dintre cabină şi amortizoarele cabinei.

=
=

400mm

100mm
150mm
1010076-1.wmf 1027312.wmf

3. Prindeţi surplusul de cablu (dacă există) de pardoseala cabinei.


4. Ridicaţi cablul comutatorului dispozitivului de siguranţă pe acoperişul cabinei.
Folosiţi butonul de alarmă din partea inferioară a cabinei, drept coardă de ridicare.
5. Instalaţi butonul de alarmă din partea inferioară a cabinei.

1080317.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 247 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

24.3 Instalarea sistemului de electrificare în spaţiul inferior

AVERTISMENT: Verificaţi cabina, dacă este blocată în condiţii de siguranţă şi nu


se poate mişca.

NOTĂ: Pentru informaţii suplimentare cu privire la racordarea la reţea a puţului ascensorului


cu canale pentru cabluri, consultaţi ANEXĂ D. Racordarea la reŢea a puŢului
ascensorului cu canale pentru cabluri.

1. Instalaţi o bucată de canal pentru cablu de 500 mm (*).


2. Instalaţi lumina cea mai de jos din puţ, comutatorul de lumină, comutatorul de oprire din
spaţiul inferior şi mufa pentru intercomunicaţii.
Comutatorul de oprire din spaţiul inferior trebuie să fie accesibil din spaţiul inferior şi de pe palier.
3. Conectaţi cablurile din spaţiul inferior (contact greutate de tensionare OSG, comutator
de oprire în spaţiul inferior, iluminat puţ, mufă intercomunicaţii, contacte amortizor cu ulei
(dacă există) şi orice dispozitive suplimentare din spaţiul inferior).
4. Verificaţi dacă un conector de capăt este conectat la XS2 pe panoul plasat cel mai jos.

XS2

*
<0.6m

1076649.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 248 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

24.4 Instalarea bordurii spaţiului inferior

1. Instalaţi bordura spaţiului inferior (şi pentru latura C, dacă este vorba de o cabină cu
trecere continuă). Capătul inferior al bordurii trebuie să atingă pardoseala spaţiului inferior.

Copyright © 2012 KONE Corporation 249 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

25 SISTEM DE ELECTRIFICARE AL CABINEI

Cerinţe referitoare la calitate:

Sistem de electrificare al cabinei


– sistem de electrificare trasat astfel încât să se evite avarierea
cablurilor sau pericolele de împiedicare
– fişe introduse corespunzător în mufe, legătura la pământ verificată

COL (cortină de lumină)


– instalată şi aliniată
– Unitatea RX NU este instalată pe latura stâlpului de la intrare la uşile
cu deschidere laterală

Rampele întrerupătorului de sfârşit de cursă


– amplasate astfel încât să activeze întrerupătorul de sfârşit de cursă
final 40...60 mm dincolo de palierul terminal şi să întrerupă contactul
ÎNAINTEA contactării amortizorului de către cabină sau CWT

Magneţi 1082290.wmf

– corect amplasaţi
– marginea comutatorului de poziţie se află în plan orizontal în
intervalul 5...10 mm faţă de faţa magnetului

!!! ATENŢIE – aspecte care afectează fiabilitatea!!! SORTARE


STABILIZARE
Racordarea la reţea/electrificarea incorect instalată a cabinei
determină:
– fişele neintroduse corect în mufe pot conduce la deconectări inutile
5S STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
SUSŢINERE
– cablurile incorect trase/asigurate pot provoca potenţiale pericole Scule necesare:
de împiedicare, iar cablurile pot fi avariate, conducând la tensiuni Troliu pentru personal + ASGT
periculoase expuse şi situaţii potenţial periculoase de scurtcircuit

Scule de mână necesare:


COL incorect instalată determină:
Maşină de găurit/şurubelniţă cu baterie,
– activarea nedorită de la unităţile aliniate necorespunzător
şurubelniţă Phillips, cleşti cu tăiere laterală,
– Receptorul RX COL instalat pe latura stâlpului de la intrare va
2 x cheie (8, 10, 13 mm), cheie (19 mm), cleşti,
determina activarea nedorită de la sursele de lumină de pe paliere
chei allen, ruletă pentru măsurat, nivelă cu bule
de aer, bomfaier (dacă este necesară tăierea
Rampele întrerupătorului de sfârşit de cursă incorect ajustate consolei dispozitivului de acţionare a uşii)
determină:
– blocarea în caz de avarie nedorită, ca urmare a uşoarei depăşiri
a capătului cursei Raport de progres cu privire la instalare 5S
– amortizoare împotriva lovirii cabinei/contragreutăţii Cabina ascensorului racordată la reţea

Magneţii/comutatoarele incorect ajustate determină: QD-181.211


– acurateţea slabă a aducerii la nivel QD 7 continuat
– activări nedorite de aducere la nivel
– pierderea poziţiei ascensorului/defecţiuni la mecanismul de blocare
în caz de avarie

Copyright © 2012 KONE Corporation 250 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

25.1 Comutatoare magneţi

NOTĂ: Îndepărtaţi sculele şi materialele inutile de pe acoperişul cabinei.

Verificaţi poziţia şi numărul de dispozitive de pe acoperişul cabinei în documentele de livrare.


Principiul de bază este prezentat în imaginea de mai jos.

Comutator Bandă magnetică şi număr Fixare magnet


Comutatoare de poziţie Magnet de 120 mm pentru Glisieră cabină unică
a cabinei 61:U şi 61:N fiecare nivel
Comutator zonă uşă 30, Magnet de 270 mm pentru Glisieră cabină pe latura
partea frontală fiecare uşă frontală maşinii
Comutator zonă uşă B30, Magnet de 270 mm pentru Consolă separată pe
partea din spate fiecare uşă din spate glisiera contragreutăţii
77:U Comutator decelerare, Magnet de 80 mm în partea Glisieră cabină unică
în sus superioară a puţului ascensorului
77:N Comutator decelerare, Magnet de 80 mm în partea Glisieră cabină pe latura
în jos inferioară a puţului ascensorului maşinii
77:S Comutator de sincronizare Magnet de 80 mm între cel mai Consolă separată pe
(dacă 77:N nu se află între de jos etaj şi cel imediat următor, glisiera contragreutăţii
două etaje cele mai de jos sau magnet de 80 mm între cel mai de
dacă 77:U nu se află între două sus etaj şi cel imediat următor
etaje cele mai de sus)

1. Fascicul de cabluri pentru puţ


2. Contact trapă (opţional)
3. Cutie de conexiune în partea superioară B30
a cabinei 77:S
4. Dispozitiv de acţionare a uşii
5. Amplificator fotocelulă/amplificator COL 2
6. Cablu de deplasare 61:U, 61:N 30
77:U 77:N
3 4 5 6
ATENŢIE: Observaţi poziţiile 77:U şi 77:N,
pentru a asigura spaţiul liber pentru trecerea 1
dispozitivului de siguranţă pe lângă magneţi.

1077566.wmf

NOTĂ: Aceasta este imaginea ascensorului pe partea dreaptă cu cablu în poziţie oblică.
La ascensorul pe partea stângă, toate poziţiile vor fi în oglindă. În cazul în care cablul este paralel,
51 va fi în partea din spate a liniei glisierei cabinei.

Copyright © 2012 KONE Corporation 251 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

25.2 Instalarea cutiei de conexiune în partea superioară a cabinei

ATENŢIE: Folosiţi doar şuruburi scurte livrate împreună cu cabina, pentru instalarea
componentelor pe acoperişul din placaj.

1. Prindeţi cablurile de deplasare de placa de protecţie. Lungimea cablului mai mare din
interiorul cutiei de conexiune din partea superioară a cabinei este de 440 mm, cablul mai
mic are 380 mm de la placa de protecţie.
2. Instalaţi cutia de conexiune din partea superioară a cabinei în partea frontală a cabinei,
în dreptul maşinii. Nu realizaţi găuri străpunse pe acoperişul din placaj.
3. Conectaţi cablurile de deplasare, observaţi marcajele de pe fişe. Conectaţi conductorii
de împământare la bara de legare la pământ, verificaţi conexiunea, dacă este strânsă.

LCECCB

XT3 XT4

XT1 XT2

1078752.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 252 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

25.2.1 Conectori pe panoul LCECCB

Panoul LCECCB
XB1 – Întrerupător final de sfârşit de cursă 51
XB2 – Contact dispozitiv de siguranţă 52
XB3 – Staţie de inspecţie 42
XB4 – Buton uşă din spate B41 FAIL 24V OK BATTERY OK
XB5 – Încuietoare 63 XB21 P1 XB1
30 L3 L1 L8 L2
XB6 – Trapă 57 L11 BATTERY 51
XB22
XB7 – Contact uşă partea frontală 87 FUSE F2 OK
61U L12 XB11
INSULATION XB2
XB8 – Contact uşă partea din spate B87 XB23
TEST
61N L13
XB11 – Test izolaţie XB24
XB12 52

XB12 – Staţie de inspecţie semnale de 24 V c.c. 42. 24 V 42


B30 L14
XB25 XB3
XB13 – Fişă 230 V c.a. 45 77U L15
XB13

230 V 42
XB14 – Lumină cabină 44 XB26
77N L16 45 230V
XB14
XB15 – Ventilaţie cabină 43 XB27
77S L17 LIGHT 44
XB16 – Sursă de alimentare cu energie uşa frontală XB28 XB4
XB15 B41
XB17 – Sursă de alimentare cu energie uşa din spate 84
A DOOR FAN 43
XB18 – La panoul de operare a cabinei XB29 XB5
90 XB16
XB21 – Comutator zonă uşă partea frontală 30 A PHOTOCELL DOOR A 63
XB30 230V
XB22 – Comutatoare de poziţie a cabinei în sus 61:U
B84 XB17 XB6
XB23 – Comutatoare de poziţie a cabinei în jos 61:N B DOOR DOOR B
230V 57
XB24 – Comutator zonă uşă partea din spate B30 XB31
B90
B PHOTOCELL XB7
XB25 – Comutator decelerare, în sus 77:U XB32
XB26 – Comutator decelerare, în jos 77:N
227
BATTERY
LCECCB 87
713713 H05
XB27 – Comutator sincronizare 77:S XB34 44:2 XB8
XB28 – Dispozitiv de acţionare a uşii partea XB35
EM. LIGHT
XB18 XT3 XT4 B87
frontală 84 65 COP
XB29 – Fotocelulă partea frontală 90 ALARM BELL XT1 XT2 XB33 XB9

XB30 – Dispozitiv de acţionare a uşii partea


KONEXION
din spate B84 1010458.wmf

XB31 – Fotocelulă partea din spate B90


XB32 – Baterie 227
XB33 – KoneXion
XB34 – Lumină de urgenţă pentru acoperişul
cabinei
XB35 – Sonerie de alarmă 65
XT1, XT2, XT3, XT4 – Cabluri de deplasare

Copyright © 2012 KONE Corporation 253 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

25.3 Instalarea sistemului de electrificare pe acoperişul cabinei


(patine de ghidaj cu şine)

ATENŢIE: Manevraţi cu atenţie comutatoarele.

NOTĂ: Pentru a preveni pericolul de împiedicare, trageţi cablurile de-a lungul plăcilor de protecţie
şi în interiorul grinzii superioare pentru cablul cabinei. Legaţi-le folosind curele autoblocante.

1. Instalaţi comutatoarele şi gresoarele cu ulei (1). Conectaţi cablurile.


2. Reglaţi distanţa dintre 61:U şi 61:N la 130 mm, pentru o aducere la nivel corectă.
3. Trasaţi şi conectaţi cablurile pentru contactul dispozitivului de siguranţă, butonul de
alarmă din partea inferioară a cabinei, COP, contactul trapei (dacă există), dispozitivul
de blocare şi toate celelalte lanţuri de siguranţă posibile.
4. Trageţi şi conectaţi cablurile de ventilaţie, iluminat în cabină şi toate cablurile opţionale.
5. Instalaţi echipamentul KRM. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi AM-13.25.007.
6. Trageţi şi conectaţi cablul celui de-al doilea COP (dacă există) până la COP obişnuit.

61:U B30
77:U 77:S

61:N
130

min.
10mm
1

77:N

51
30

1077554.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 254 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

25.4 Instalarea sistemului de electrificare pe acoperişul cabinei


(patine de ghidaj cu role)

ATENŢIE: Manevraţi cu atenţie comutatoarele.

NOTĂ: Pentru a preveni pericolul de împiedicare, trageţi cablurile de-a lungul plăcilor de protecţie
şi în interiorul grinzii superioare pentru cablul cabinei. Legaţi-le folosind curele autoblocante.

1. Înlocuiţi patinele de ghidaj cu şine pentru cablul cabinei (îndepărtaţi bolţurile de fixare)
cu patinele de ghidaj cu role.
2. Instalaţi comutatoarele. Conectaţi cablurile.
3. Reglaţi distanţa dintre 61:U şi 61:N la 130 mm, pentru o aducere la nivel corectă.
4. Trasaţi şi conectaţi cablurile pentru contactul dispozitivului de siguranţă, butonul de
alarmă din partea inferioară a cabinei, COP, contactul trapei (dacă există), dispozitivul
de blocare şi toate celelalte lanţuri de siguranţă posibile.
5. Trageţi şi conectaţi cablurile de ventilaţie, iluminat în cabină şi toate cablurile opţionale.
6. Instalaţi echipamentul KRM. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi AM-13.25.007.
7. Trageţi şi conectaţi cablul celui de-al doilea COP (dacă există) până la COP obişnuit.

B30
77:S

30
77:N
61:U

77:U 51
min.
10mm
61:N
1080714.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 255 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

8. Verificaţi alinierea ghidajului cu role (dacă este cazul) şi dacă glisorul de plastic atinge
ferm glisiera. *) Nu există spaţii. **) Aşezaţi în poziţie, dacă este necesar

** ** 1082448.wmf

25.5 Instalaţi dispozitivul de afişaj pentru spicherul ascensorului

ATENŢIE: Folosiţi doar şuruburi scurte livrate împreună cu cabina, pentru instalarea
componentelor pe acoperişul din placaj.

1. Instalaţi panoul LCEOPT în cutia de plastic de pe acoperişul cabinei. Pentru informaţii


suplimentare, consultaţi documentele de livrare.
2. Trageţi şi conectaţi cablul de la COP la panoul LCEOPT.

25.6 Instalaţi mufa pentru intercomunicaţii pe acoperişul cabinei.

ATENŢIE: Folosiţi doar şuruburi scurte livrate împreună cu cabina, pentru instalarea
componentelor pe acoperişul din placaj.

1. Montaţi mufa pentru intercomunicaţii pe acoperişul cabinei.


2. Trageţi şi conectaţi cablul la XB9 pe panoul LCECCB la cutia de conexiune din partea
superioară a cabinei. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentele de livrare.

Copyright © 2012 KONE Corporation 256 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

25.7 Instalarea cortinei de lumină

Pentru informaţii suplimentare cu privire la instalarea cortinei de lumină, consultaţi AM-03.17.011.

25.7.1 Fixarea cortinei de lumină

ATENŢIE: Uşi cu deschidere laterală: Instalaţi transmiţătorul TX pe latura stâlpului


de la intrare. În caz contrar, lumina din cabină sau din hol poate produce interferenţe şi
determina funcţionarea cu erori a cortinei.

Pas Operaţiune Notă


1 Fixaţi ambele părţi ale detectorului Pentru şină de tip 2, când LL=700, 750
(transmiţătorul TX şi receptorul RX) sau 850 mm, tăiaţi o bucată din consola
la capetele opuse ale pragului. de fixare.
Şină 1:
HH+254

5
2
94.5

0
L+1
L CL
1 TX
1064076.wmf

1. Amortizor
2. Fixare pentru uşă cu deschidere laterală

Copyright © 2012 KONE Corporation 257 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Pas Operaţiune Notă


Şină 2, uşă cu deschidere centrală:

LL=700...850 LL=900...1100

5
LL+8 / LL+15

64.5
+8 5
LL +1
LL
CL CL 1011159.wmf

Şină 2, uşă cu deschidere laterală:

LL=700...850 LL=900...1100
9

CL
5

LL+5
64.5

1011160.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 258 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Pas Operaţiune Notă


2 Ajustaţi detectorii în poziţie verticală
în ambele direcţii.

HL=
2100mm

HL=
2000mm

6mm
1011161.wmf

1027471.wmf

1041530.wmf

4 Verificaţi spaţiul liber de funcţionare Spaţiu liber minim de funcţionare:


al detectorilor la fiecare palier. – 10 mm până la uşa de palier
Inspectaţi vizual spaţiul liber de – 25 mm până la perete
funcţionare din partea superioară
şi inferioară a puţului.

Copyright © 2012 KONE Corporation 259 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

25.7.2 Tragerea cablurilor pentru cortina de lumină

Uşă cu
deschidere 2
centrală

1. Curea
autoblocantă
2. Cablu 1
în spatele
dispozitivului
de acţionare
1011168.wmf

Pas Operaţiune Notă


1 Trageţi cablurile la acoperişul Evitaţi curbele strânse şi marginile
ascensorului. ascuţite. Nu strângeţi prea tare
dispozitivele de fixare a cablurilor.
2 Fixaţi cablurile în mod corespunzător, Verificaţi cablurile, să nu lovească
folosind curele autoblocante. obiecte în mişcare (de exemplu,
Accesoriile de fixare sunt furnizate panourile uşilor, uşile de palier).
în pungă de plastic.

Copyright © 2012 KONE Corporation 260 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

25.7.3 Conectarea cablurilor

Pas Operaţiune Notă


1 Conectaţi cablurile direct la terminale 1. Mecanism de acţionare 1
pe panoul de acţionare a uşii. 2. Mecanism de acţionare 2
3. Cabină
4. Transmiţător
5. Receptor

45
44 X15
46

49
47 X16
48 X16 X15
1

3
4 5
X15 X16
TX RX
101119

2 Setaţi comutatoarele DIP.

1. Lentilă receptor
2. Poz. 1. Supraconexiunea grinzii simple 1 on off
3. Poz. 2. Setaţi în poziţia ON
3 on off
2
1011174.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 261 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

25.8 Instalarea rampelor şi a magneţilor (deplasare în sus)

NOTĂ: Pentru poziţia corectă a rampelor, consultaţi schemele cu privire la ventilatorul puţului.

1. Montaţi rampele întrerupătorului de sfârşit de cursă. Comutatorul trebuie să începe să


funcţioneze la 40...60 mm sub palierul plasat cel mai jos şi la 40...60 mm deasupra palierului
plasat cel mai sus. Contactele electrice trebuie să se deconecteze înaintea amortizorului.
2. Montaţi magneţi pentru 61:N, 61:U şi 30 (B30). 
A = nivel palier, B = capetele din partea inferioară la acelaşi nivel
3. Montaţi magneţi pentru 77:U şi 77:N (marcare cu alb a magnetului inferior în sus,
a magnetului superior în jos). Magnetul trebuie să se afle la o distanţă de minimum
100 mm faţă de un bolţ sau brida glisierei. Ridicaţi/coborâţi, după caz, orizontal în faţa
comutatorului (zona restrânsă de detecţie).
4. Opţional: Montaţi magneţi pentru 77:S, pardoseli false (distanţa dintre pardoseli > 5 m)
şi 61 de magneţi la fiecare 5 metri (la distanţe egale).

77:S
B30

2 3 4
77:S

77:U
**
*

61:U 30

77:N 77:S
=

A
5...10 mm
=

61:N B
**
*

1077731.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 262 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

25.9 Racordarea la reţea a dispozitivului de acţionare a uşii şi a cortinei


de lumină (sau fotocelulei)

Pas Operaţiune Notă


1 Conectaţi cablurile la dispozitivul de Consultaţi planul.
acţionare şi trageţi cablurile în afara
plăcilor de protecţie până la cutia de
conexiune din partea superioară a cabinei.
Fixaţi cablurile cu curelele autoblocante.

25.10 Instalarea luminii de urgenţă în cabină.

1. Instalaţi lumina de urgenţă în cabină, pe buiandrugul cabinei.


2. Trageţi şi conectaţi cablul la cutia de conexiune din partea superioară a cabinei.

1080611.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 263 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

26 FINALIZAREA UŞILOR DE PALIER

Cerinţe referitoare la calitate:

NOTĂ: Aceste instrucţiuni se referă la instalarea


uşilor de palier KES 201.

Materiale ignifuge
– instalate

Mochetă
– instalat şi aliniat, fără pericole de împiedicare

S-a efectuat verificarea calităţii


– inspectaţi dacă există muchii ascuţite şi eliminaţi-le,
dacă este necesar
– absenţa zgârieturilor sau a urmelor de lovituri
– absenţa zgomotelor neobişnuite, nivel normal de
zgomot la distanţă de 1 m de uşa mobilă:
• normal = max. 55 dB(A)
• impuls (de ex. redeschidere) = max. 60 dB(A)

!!! ATENŢIE – aspecte care afectează SORTARE


fiabilitatea !!! STABILIZARE

Materialele ignifuge instalate incorect determină:


5S STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
SUSŢINERE
– contactul cu uşile, conducând la avarierea materialelor
ignifuge şi a uşilor Scule necesare:
Troliu pentru personal
Mocheta instalată incorect determină:
– pericole de împiedicare Scule de mână necesare:
– contactul cu uşile, împiedicând funcţionarea lină
2 x cheie (8 mm), cheie (15, 16 mm), maşină de găurit,
Zgârieturile sau a urmele de lovituri pe uşi determină: ciocan, maşină de găurit/cheie cu baterie, foarfece pentru
– un aspect vizual necorespunzător tăiat metal, ruletă de măsurat, nivelă cu bule de aer
– respingerea de către client la predare Raport de progres cu privire la instalare 5S
Uşi şi cadre instalate 100%

QD-181.211
QD 6 încheiat

Copyright © 2012 KONE Corporation 264 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

26.1 Montanţi pe latura stâlpului de la intrare (uşi ignifuge EI30/EI60/EI120-W)

1
4
3
5 6

Pas Operaţiune Notă


1 Prindeţi cele 4 bolţuri 4 M5 (1) pe
consolele de rigidizare ale stâlpului
de la intrare (2) folosind piuliţa (3).
2 Fixaţi materialul izolator (4) Folosiţi întotdeauna mănuşi, protejaţi-vă
pe consolele de rigidizare. braţele şi purtaţi măşti de protecţie atunci
când manevraţi materialul izolator.
3 Prindeţi materialul izolator cu şaibe
şi piuliţe de mari dimensiuni (5)(6).

Copyright © 2012 KONE Corporation 265 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

26.2 Montanţi pe latura opusă stâlpului de la intrare

26.2.1 Cadrul uşii (ignifug EI30/EI60/W)

Pas Operaţiune Notă


1 Tăiaţi placa din lână minerală dură de mici Folosiţi întotdeauna mănuşi,
dimensiuni, cu lăţimea de 150 mm, în 4 fâşii protejaţi-vă braţele şi purtaţi măşti
de 50 x 150 mm (2). de protecţie atunci când manevraţi
2 Fixaţi fâşiile, distribuite uniform, pe montant. lâna minerală.
3 Aplicaţi 4 arcuri (3) pe lâna minerală dură (1). Înălţimea arcului trebuie să
corespundă celor 4 fâşii de
pe montant.
4 Fixaţi placa de lână minerală dură sub Scurtaţi placa de lână minerală
consola şinei superioare şi peste fâşii. dură, astfel încât să poată fi fixată
pe montant.

Copyright © 2012 KONE Corporation 266 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

26.2.2 Cadrul uşii (ignifug EI120)

el120_h.wmf

Pas Operaţiune Notă


1 Instalaţi 2 blocuri de material izolant Blocurile trebuie instalate cu izolaţia
pe montant. expandabilă (A) poziţionată ca în imagine
şi cu stratul subţire (B) în partea centrală
a montantului.
2 Aplicaţi 4 arcuri pe blocuri. Aplicaţi 2 arcuri pentru fiecare bloc.

Copyright © 2012 KONE Corporation 267 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

26.2.3 Uşa frontală (ignifugă EI30/EI60)

Pas Operaţiune Notă


1 Instalaţi consolele (1) pe bordura montantului.
2 Tăiaţi placa din lână minerală dură de Folosiţi întotdeauna mănuşi, protejaţi-vă
mici dimensiuni, cu lăţimea de 150 mm, braţele şi purtaţi măşti de protecţie
în 4 fâşii de 50 x 150 mm (2). atunci când manevraţi lâna minerală.
3 Fixaţi fâşiile, distribuite uniform, pe montant.
4 Aplicaţi 4 arcuri (3) pe placa de lâna Înălţimea arcului trebuie să corespundă
minerală dură (4). celor 4 fâşii de pe montant.
5 Fixaţi placa de lână minerală dură sub Scurtaţi placa de lână minerală dură,
consola şinei superioare şi peste fâşii. astfel încât să poată fi fixată pe montant.
6 Îndoiţi consolele (1) pentru a menţine placa de lână minerală dură în poziţie.

Copyright © 2012 KONE Corporation 268 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

26.3 Capace ignifuge (doar pentru versiunea cu cadru)

26.3.1 Foaie de tablă

Pas Operaţiune Notă


1 Fixaţi capacele ignifuge verticale (*) de
cadrul uşii, folosind şuruburi autoperforante.
2 Îndoiţi capacul ignifug drept în spate, către Colţul decupat din capacul ignifug
perete, pentru a închide spaţiul până la perete. este pentru consola şinei superioare.
Capacele ignifuge trebuie să se suprapună Marginea capacului menţine lâna
cu lâna minerală de pe latura opusă minerală în poziţie.
stâlpului de la intrare.
3 Fixaţi capacele ignifuge de perete, folosind
cuie de ancorare.

* * 1007501.wmf

26.3.2 Instalarea capacelor ignifuge la uşa de la palierul aflat cel mai jos

Pas Operaţiune Notă


1 Activaţi dispozitivul de siguranţă înainte
de a intra în spaţiul inferior.
2 Demontaţi amortizoarele cabinei şi
coborâţi provizoriu dispozitivele de
fixare din partea de sus.
3 Coborâţi cabina până în apropierea
bazelor amortizoarelor.
1082371.wmf

4 Instalaţi capacele ignifuge începând din


partea superioară a uşii.
5 Ridicaţi cabina. Reinstalaţi amortizoarele.
6 Instalaţi partea cea mai de jos a capacelor
ignifuge pe uşă, lucrând de pe taburetul
pentru lucru şi palier.

Copyright © 2012 KONE Corporation 269 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

26.3.3 Bandă izolantă

el120_d.wmf

Pas Operaţiune Notă


1 Desfaceţi pachetul şi tăiaţi o fâşie
cu o lungime de 1,5 m. m
2 Tăiaţi bucata rămasă pe jumătate. 1 .5

el120_f.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 270 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Pas Operaţiune Notă


3 Curăţaţi suprafaţa peretelui de praf.

4 Lipiţi fâşia scurtă pe orizontală, în partea


superioară a uşii şi a peretelui.
5 Lipiţi fâşiile lungi pe verticală,
de ambele laturi ale uşii.

ei120_c.wmf

6 Instalaţi 3 console plate pe ambii


montanţi, cu şuruburi autoperforante.
7 Îndoiţi-le către perete.
8 Fixaţi-le de perete, folosind cuie
de ancorare.

el120_e.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 271 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

26.4 Corniere de unghi şi spaţii până la perete


1. 2. 2.

a1125dl.wmf

Pas Operaţiune Notă


1 Fixaţi cornierele de unghi ale panoului Doar pentru versiunea frontală.
de extensie frontal de peretele puţului, Potriviţi canelurile cornierelor de unghi şi
folosind cuie de ancorare. orificiile din panoul de extensie lateral.
Fixaţi cornierele de unghi de panourile
laterale, folosind şuruburi autoperforante.
2 Umpleţi spaţiile până la perete ale cadrului şi uşilor frontale cu blocurile de lână
minerală moale, pentru a respecta cerinţele cu privire la izolaţia ignifugă.

26.5 Izolaţia ignifugă a panoului de extensie superior (doar versiunea frontală)

Folosiţi întotdeauna mănuşi, protejaţi-vă braţele şi purtaţi măşti de protecţie atunci când
manevraţi lâna minerală.

2. 3. 2.

Pas Operaţiune Notă


1 Tăiaţi găuri în placa de lână minerală dură pentru profilurile de fixare superioare.
2 Prindeţi panoul de lână minerală dură de grinda orizontală, folosind sârmă
recoaptă şi şaibe.
3 Umpleţi buzunarul superior cu două plăci de lână minerală moale.

Copyright © 2012 KONE Corporation 272 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

26.6 Mochetă

a31265xc

Pas Operaţiune Notă


1 Prindeţi profilul de mochetă cu bride, Nu o fixaţi înainte de finisarea pardoselii,
până la pragul palierului. deoarece profilul nu poate fi îndepărtat.
2 Folosiţi silicon sau alt material de etanşare Folosiţi şuruburi suplimentare pentru
a rosturilor adecvat, pentru a închide a fixa mocheta de pardoseala palierului,
spaţiile dintre pardoseală şi mochetă. dacă pardoseala este deosebit de
denivelată.
3 Dacă este necesar, ciocăniţi montanţii
uniform, pentru a închide spaţiul dintre
montanţi şi mochetă.

26.7 Verificarea calităţii

Pas Operaţiune Notă


1 Verificaţi funcţionarea şi aspectul
tuturor uşilor.
Pentru informaţii mai detaliate cu
privire la calitatea uşilor, consultaţi
Standardul cu privire la mentenanţă
AMD AS-03.12.036.
2 Asiguraţi-vă că nu există urme de lovituri,
zgârieturi sau zgomote neobişnuite.
Nivel normal de zgomot:
de la uşă: 1 metru
de la palier: 1 metru
nivel de viteză: 1 (normal)
Uşă în mişcare: max. 55 dB(A)
Impuls (de ex., redeschidere):
max. 60 dB(A)
3 Asiguraţi-că că cheia de urgenţă
funcţionează corespunzător.

Copyright © 2012 KONE Corporation 273 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

27 CABLAJ

Cerinţe referitoare la calitate:

Corzi
– nivel de lubrifiere verificat
– lungimile corzilor şi tensionarea uniformă verificate
– piuliţele de fixare strânse, pene de siguranţă instalate
– piuliţele de fixare nu se sprijină de penele de siguranţă
– apărătoare de corzi ajustate
– etichetele corzilor păstrate şi depozitate în MAP pentru
a fi consultate în viitor

Lanţuri de compensare (dacă există)


– lungimea lanţurilor verificată
– nu există răsuciri, funcţionează fără obstrucţionări

Cablul de eliberare frână manuală


– este tras astfel încât să se prevină obstrucţionările şi
contactul cu cabina sau uşile de palier
– tip şi număr corect de dispozitive de fixare folosite
– raza de îndoire > 100 mm
– ajustat pentru a garanta funcţionarea frânei

Plafonul cabinei
– corzile de siguranţă suspendate ale plafonului trebuie 1077505.wmf

instalate şi asigurate corect

!!! ATENŢIE – aspecte care afectează fiabilitatea !!! SORTARE


STABILIZARE
Corzile incorect lubrifiate/tensionate determină:
– uzura/înlocuirea extrem de prematură a corzilor
– uzura/înlocuirea extrem de prematură a roţii de cablu a maşinii
5S STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
SUSŢINERE
Capetele terminale incorect ajustate ale corzilor determină: Scule necesare:
– zgomot, vibraţie şi comfort necorespunzător în timpul cursei Troliul pentru personal + ASGT, sculă pentru derulare,
Apărătoarele de corzi incorect ajustate determină:
scaun de lucru, 2 x prăjină telescopică de susţinere
– spaţiu prea mic = coarda/corzile freacă apărătoarea, zgomot/
vibraţie, confort necorespunzător în timpul cursei şi uzura/ de la dispozitivul de fixare pentru controlul verticalităţii,
înlocuirea prematură a corzilor coardă de tragere, bolţuri deschidere frână (provizoriu,
– spaţiu prea mare = pierderea posibilă a corzii de pe scripete! cu livrare), prăjină telescopică, cărucior, bridă coardă
Bordura cabinei instalată incorect determină: Scule de mână necesare:
– poate produce interferenţe/avarierea rotiţelor de blocare Ruletă de măsurare, 2 x cheie (8, 13, 19 mm), cheie
pe palier
(10, 17, 18 mm), cleşti cu tăiere laterală, cuţit, clichet +
Cablul de eliberare a frânei instalat/ajustat incorect
determină: bucşă (13 mm), cheie allen (6 mm), nivelă cu bule de
– obstrucţionarea cu piese mobile/avarierea cablului aer, maşină de găurit, maşină de găurit/cheie cu baterie,
– ajustat prea slab = imposibilitatea de a acţiona manual frânele bandă izolatoare, cleşti, 2 x menghine de mână în G
– ajustat prea strâns = posibile defecţiuni la frână Raport de progres cu privire la instalare 5S
Cablaj finalizat
QD-181.211
QD 7 început

Copyright © 2012 KONE Corporation 274 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

27.1 Lubrifierea corzilor de suspendare

Corzile de suspendare a ascensorului sunt lubrifiate complet în timpul procesului de fabricare.


Cu toate acestea, perioadele îndelungate de depozitare şi instalare pot reduce eficienţa lubrifiantului
aplicat în procesul de fabricare a corzilor de suspendare. Astfel, poate fi necesară relubrifierea
înainte de punerea în funcţiune a ascensorului, pentru a garanta durata de viaţă totală a corzilor,
a roţii de cablu de tracţiune a maşinii şi a altor scripeţi pentru corzi.
Există cinci motive pentru lubrifierea corzii:
1. Pentru a proteja miezul corzii împotriva deteriorării.
2. Pentru a împiedica fricţiunea dintre cabluri, sârme şi miez.
3. Pentru a proteja împotriva coroziunii.
4. Pentru a optimiza poziţia pe roata de cablu de tracţiune, astfel încât să se asigure
o fricţiune optimă.
5. Pentru a împiedica avarierea (uzura) roţii de cablu.

NOTĂ: Este esenţială folosirea unei cantităţi corecte de lubrifiant, deoarece o cantitate
prea mică nu poate proteja coarda, iar o cantitate prea mare poate conduce la probleme
grave. (Aplicarea frecventă, în cantităţi mici, a dat cele mai bune rezultate).

AVERTISMENT: Corzile limitatorului de viteză NU trebuie lubrifiate.

Copyright © 2012 KONE Corporation 275 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

27.1.1 Stabilirea necesităţii de lubrifiere

ATENŢIE: Nu poate fi prevăzut un interval de timp definit pentru lubrifiere. Necesitatea


lubrifierii trebuie verificată în timpul instalării echipamentelor noi, deoarece perioadele
de stocare şi instalare a corzilor pot fi relativ îndelungate.

Coarda corect lubrifiată ar trebui să se lipească uşor de mănuşă atunci când o prindeţi cu mâna.
Este necesară lubrifierea corzilor de suspendare în cazul în care:
– corzile sunt uscate sau lubrifiantul s-a întărit
– pe corzi sau pe pardoseală există praf roşu
– sub roata de cablu sau scripeţi există praf metalic
– canelurile scripeţilor sunt uscate (nu există strat de lubrifiere pe degete, la atingere)

ATENŢIE:

În cazul în care corzile se murdăresc în timpul
montării acestora:

– Nu le curăţaţi cu substanţă de curăţare, solvent
sau diluant chimic.
– Curăţaţi-le uşor cu ajutorul unei perii sau cârpe
umezite cu lubrifiant pentru corzi.

27.1.2 Lubrifianţi

Pentru informaţii suplimentare cu privire la lubrifianţii acceptaţi, consultaţi AS-01.01.010 –


Instrucţiuni recomandate pentru lubrifiere.

27.1.3 Lubrifierea corzilor

Pentru informaţii suplimentare cu privire la lubrifierea corzilor, consultaţi AM-09.01.006.

Copyright © 2012 KONE Corporation 276 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

27.2 Principiu de cablare (cablul cabinei în poziţie oblică)

NMX07 NMX11

4 1 4 1
5 1 5 1
6 1

1 1 2
4 3 4
5 6

2 2 31
3 4 5

12 12
1 34 34
23 5
4 5 6

1 1
21 32 432
43 54 65

12 12 12
34 34 34
5 56 1075348.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 277 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

27.3 Principiu de cablare (cablul cabinei în poziţie paralelă)

NMX07 NMX11

3 1 3 1
4 1 4 1
5 1 5 1
6 1

21 2
4
1 31 4
5 6

2 2 31
3 3 4 5

12 12
12 34 34
12 3 5
3 4 5 6

1 21
1 21 32 43
32 43 54 65

12 12 12 12
3 34 34 34
5 56

1079981.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 278 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

27.4 Pregătiri

1. Asiguraţi accesul la spaţiul inferior şi pe acoperişul cabinei.


2. În cazul în care grinda de suspendare inferioară este oblică: Realizaţi o buclă din coarda de
tragere în jurul cabinei. Observaţi traseul dintre glisierele cabinei. Coborâţi capetele corzii
de pe acoperişul cabinei, legaţi-le unul de altul în spaţiul inferior. Aranjaţi capetele corzii
cu bandă.
3. În cazul în care grinda de suspendare inferioară este oblică: Folosiţi menghina de mână
în G pentru ghidarea corzii.

500

1075349.wmf

4. Aşezaţi restul greutăţilor suplimentare ale contragreutăţii:


• pe grinda superioară de pe acoperişul cabinei (verificaţi dacă sarcina este pe grinda
superioară)
SAU
• în interiorul cabinei (protejaţi interiorul cabinei împotriva avarierii).

1077713.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 279 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

27.5 Cablarea în spaţiul inferior (cablu în poziţie oblică)

1. Trageţi coarda de suspendare în jurul cabinei. Fixaţi coarda de coarda de tragere,


cu ajutorul curelelor autoblocante.
2. Eliberaţi coarda din spatele menghinelor de mână în G. Prindeţi coarda de mâna curentă.
Lăsaţi aproximativ 1,5 m de coardă liberă, pentru a facilita fixarea capătului corzii în
partea superioară a puţului.
3. Repetaţi operaţiunea pentru celelalte corzi. Verificaţi dacă toate corzile au lungime egală.
4. Trageţi corzile de suspendare în jurul scripeţilor de derivaţie de sub cabină.
5. Ajustaţi apărătoarele pentru corzi. Asiguraţi-vă că toate corzile rămân în ordinea corectă.

2
2

1 5

3mm
5

4
1075358.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 280 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

27.6 Cablarea în spaţiul inferior (cablu în poziţie paralelă)

1. Prindeţi capătul corzii de balustrada superioară a cabinei. Lăsaţi aproximativ 1,5 m


de coardă liberă, pentru a facilita fixarea capătului corzii în partea superioară a puţului.
2. Coborâţi coarda sub formă de buclă între cabină şi uşa de palier. Prindeţi de balustradă.
Repetaţi pentru toate corzile.
3. Trageţi corzile de suspendare în jurul scripeţilor de derivaţie de sub cabină.
4. Ajustaţi apărătoarele pentru corzi. Asiguraţi-vă că toate corzile rămân în ordinea corectă.

3mm
1

2
3 4 1080930.wmf

27.7 Prinderea lanţului de compensare sub cabină (opţional)

1. Prindeţi lanţul de compensare (dacă este cazul). Expuneţi minimum o legătură liberă a lanţului.

1078749.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 281 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

27.8 Deschiderea frânelor pentru cablare

1. Fixaţi bara filetată (inclusă în livrare) între pârghia de eliberare a frânei şi suport.
2. Strângeţi piuliţa (1) până când frâna se deschide.
Repetaţi pentru cealaltă frână.

ATENŢIE:
Nu încercaţi să deschideţi frâna folosind altă sculă
decât şurubul lung (inclus în livrare).

1
1078871.wmf

1080167.wmf

NOTĂ: Frâna se deschide înainte ca pârghia de eliberare a frânei să atingă cuiul limitator.
Un spaţiu de 0,05 - 0,10 mm este suficient pentru a deschide frâna. Verificaţi spaţiul cu
ajutorul unui manometru, în timp ce deschideţi frâna.

Copyright © 2012 KONE Corporation 282 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

27.9 Cablarea în partea superioară a puţului ascensorului

1. Fixaţi capătul corzii pe latura cabinei. Capetele corzii trebuie să aibă o lungime egală.
Fixaţi capetele de prindere a corzii.
Aplicaţi bandă pe capetele corzii. Verificaţi ca piuliţele de fixare să nu se sprijine de
penele de siguranţă.
2. Treceţi bucla de coardă în jurul roţii de cablu de tracţiune. Coborâţi bucla până la contragreutate.
3. Fixaţi capătul corzii pe latura contragreutăţii.
4. Folosiţi o sculă pentru ghidarea corzii. Lăsaţi scula să cadă în spaţiul inferior.
5. Treceţi bucla de coardă în jurul scripetelui contragreutăţii. Asiguraţi-vă că toate corzile
rămân în ordinea corectă.
6. Instalaţi placa de acoperire a scripetelui contragreutăţii. Îndepărtaţi curelele autoblocante
de prindere a scripetelui.
1 4

1
1200

2
1075359.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 283 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

27.10 Scurtarea corzilor

AVERTISMENT: Verificaţi cabina, dacă este mai grea decât contragreutatea. Îndepărtaţi
greutăţile suplimentare, câte una, de pe cadrul contragreutăţii, pentru a permite cabinei
să se deplaseze în jos.

1. Marcaţi şi slăbiţi capetele de prindere ale corzilor ASGT*, pentru a împiedica activarea
dispozitivului de siguranţă la coborâre. Ridicaţi cadrul contragreutăţii la 1350 mm
deasupra pardoselii spaţiului inferior.
2. Instalaţi distanţierul limitator.
3. Instalaţi amortizorul cu ulei (dacă este cazul).
4. Coborâţi uşor cadrul contragreutăţii pe ţevile telescopice.
**În cazul unui spaţiu inferior adânc, extindeţi lungimea ţevii telescopice la 2000 mm.
Blocaţi cu bolţuri M12.
1 = bucată de material, 2 = curea autoblocantă, 3 = menghină de mână în G, 4 = bucată de lemn
5. Asiguraţi cabina cu ajutorul lanţului de susţinere.
6. Măsuraţi distanţa X dintre amortizorul contragreutăţii şi distanţierul limitator.

4
*
1
2

2
3
**
1 1 4

6
X

2000

3
1077717.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 284 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

7. Calculaţi distanţa Y (de la pragul cabinei până la pragul palierului sau între şinele superioare**).
Y=X-A-B-C

A = depăşirea capătului cursei: 85 mm (consultaţi planul)
B = alungirea cablului:
• 3,75 mm per metru de coardă (miez din fibră F819 S-FE)
• 2 mm per metru de coardă (PAWO F3)
• 1,83 mm per metru de coardă (PAWO F7S)
C = compresia arcurilor: 20 mm

8. Conectaţi cablul ASGT. Ajustaţi capetele de prindere a corzilor conform marcajelor.


9. Poziţionaţi cabina conform valorii Y calculate (pragul cabinei sub pragul palierului superior).
10. Scurtaţi pe rând corzile în punctul de fixare a corzilor pe latura dinspre contragreutate.
Nu îndepărtaţi dispozitivele de fixare a cablurilor.
11. Fixaţi capetele de prindere a corzii. Tăiaţi şi aplicaţi bandă pe capetele corzii.
Verificaţi ca piuliţele de fixare să nu se sprijine de penele de siguranţă.

*
**
Y

1033741.wmf

1007524.wmf
Y

1033401.wmf

12. Îndepărtaţi ţevile telescopice de sub contragreutate.


13. Instalaţi gresoarele cu ulei ale contragreutăţii.

1078369.wmf

14. Îndepărtaţi greutatea de tensionare a troliului pentru personal.

Copyright © 2012 KONE Corporation 285 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

27.11 Prinderea lanţului de compensare de contragreutate

1. Tăiaţi lanţul de compensare la lungimea corectă.


2. Montaţi lanţul pe contragreutate. Pentru punctul corect de fixare, consultaţi planurile.
Verificaţi ca distanţa de la lanţ până la pardoseala spaţiului inferior să fie de minimum 200 mm.
Verificaţi ca lanţul să nu fie răsucit. Verificaţi ca bucla să fie de minimum 610 mm.
 200

1079216.wmf

27.12 Mutarea corzii OSG în canelura mare

1. Fixaţi coarda limitatorului de viteză în canelura mare. Purtaţi mănuşi.

1078686.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 286 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

27.13 Instalarea cablului de eliberare a frânei

AVERTISMENT: Izolaţia cablului trebuie să poată urma liber mişcarea pârghiei de


eliberare a frânei, fără blocare. Raza minimă de îndoire a cablului este de 100 mm.
Unghiul maxim de îndoire este de 90 de grade. Numărul maxim de îndoiri este de 3.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi schiţa 856426 (inclusă în livrare).

1. Maşină NMX07: Îndepărtaţi manşonul de metal* de pe cablul de eliberare a frânei manuale.


Maşină NMX11: Nu îndepărtaţi manşonul de metal* de pe cablul de eliberare a frânei manuale.
2. Conectaţi cablul la maşină. Amplasaţi piuliţele de la capătul cablului la jumătatea barei
înfiletate, pentru a avea toleranţă de ajustare în ambele direcţii.

NMX07

NMX11

NMX07 NMX11

1
1081654.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 287 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

3. Trageţi cablul şi trageţi capătul cu joc până la capătul pârghiei.


4. Marcaţi manşonul cablului în dreptul poziţiei bucşei mânerului pârghiei.
5. Trageţi în afară minimum 300 mm de coardă metalică, spre capătul maşinii, astfel încât
să nu avariaţi coarda metalică.
6. Îndepărtaţi 50 mm din învelişul exterior şi tăiaţi manşonul.
7. Împingeţi şi trageţi capătul cu joc până la capătul pârghiei. Tăiaţi şi îndepărtaţi învelişul
de la capătul corzii metalice. Trageţi cablul de eliberare a frânei în pârghie. De reţinut că
zona bridei de strângere şi cablul frânei trebuie să aibă suprafeţe de contact metalice,
pentru o fricţiune suficientă.
8. Ajustaţi tensiunea cablului. Pârghiile de frână trebuie să fie în poziţie centrală.

90º

r > 100 mm

7
~100 mm

~ 50
m
0m
~5

5 6
1080609.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 288 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

27.14 Operaţiunea de testare a frânei manuale

AVERTISMENT: Viteza poate creşte atunci când deschideţi frâna. Atunci când roata
de cablu de tracţiune începe să se mişte, opriţi-o lăsând frânele să se închidă la fiecare
0,5-1,0 secunde, pentru a evita accelerarea ascensorului peste limita de viteză.

1. Trageţi pârghia în poziţia de deschidere a frânei. Cablul trebuie să elibereze frâna maşinii.
2. Cabina trebuie să se mişte şi să se oprească imediat, atunci când pârghia este eliberată.
3. Pârghia trebuie să revină singură în poziţia de închidere a frânei.
4. Depozitaţi pârghia în interiorul MAP.

1076094.wmf

1079301.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 289 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

27.15 Demontarea troliului pentru personal de pe cabină

AVERTISMENT: Balustrada superioară a cabinei trebuie montată conform planului/EN81-1.

1. Prindeţi coarda de siguranţă a scripetelui de derivaţie de consola glisierei plasată imediat


sub cea aflată cel mai sus. Legaţi cârligul scripetelui de derivaţie în poziţia deschis.
2. Amplasaţi acoperişul cabinei la aproximativ 400 mm deasupra palierului aflat cel mai sus.
3. Închideţi frânele maşinii. Rulaţi coarda troliului pe bobinator.
4. Prindeţi cârligul troliului de corpul troliului. Scoateţi troliul afară, pe palier.
5. Îndepărtaţi scripetele de derivaţie şi cablul de siguranţă. Lucraţi de pe palier.

1033388.wmf

1033386.wmf

6. Verificaţi ca spaţiul dintre glisierele cabinei şi patinele de ghidaj ale cabinei să fie de 1 mm

1mm 1mm

Copyright © 2012 KONE Corporation 290 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

27.16 Finalizarea instalării cabinei

1. Instalarea ventilatoarelor cabinei. Realizaţi conexiunea la cutia de conexiune din partea


superioară a cabinei.
2. Verificaţi echilibrul cabinei. Reaşezaţi greutăţile de echilibrare, dacă este necesar.
3. Îndepărtaţi bridele mobile şi glisoarele patinelor de ghidaj cu role.
4. Ajustaţi înălţimea balustradei superioare a cabinei, conform normelor locale şi planurilor.
5. Prindeţi manivela de resetare a limitatorului de viteză de balustradă cu ajutorul curelelor
autoblocante.
6. Montaţi suportul pentru documente pe balustradă.
7. Lipiţi bandă adezivă de culoare galben şi negru pe balustrade, în zona corzii limitatorului
de viteză.

x4

1077506.wmf
1080718.wmf

0
20

1078759.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 291 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

27.16.1 Instalarea corzilor de siguranţă

AVERTISMENT: Risc de cădere a plafonului de pe partea cu siguranţă. Este obligatorie


instalarea cablurilor de siguranţă. Instalaţi-le în mod corespunzător.

1. Treceţi cablurile prin orificii.


*) Conductorul pentru deschidere de urgenţă eliberează siguranţa plafonului de pe
acoperişul cabinei (acoperiş cu trapă).
**) Cablul de siguranţă împiedică o cădere liberă a plafonului.

**) *)

1077278.wmf

2. Fixaţi cablurile pentru deschiderea de urgenţă:


• trageţi cablul
• trageţi cablul astfel încât încuietoarea de siguranţă să înceapă să se rotească
• strângeţi siguranţa cablului şi tăiaţi cablul în exces

GACL18nt.wmf 1077279.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 292 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

3. Prindeţi cablul de siguranţă de plafon.


*) Extensia corzii metalice este necesară doar la plafonul dintr-un singur panou.

*)

1077482.wmf

4. Ridicaţi şi blocaţi plafonul. Consultaţi capitolul cu privire la închiderea plafonului.


5. Verificaţi dacă deschiderea de urgenţă funcţionează:
• Deschideţi siguranţele trăgând două cabluri de deschidere de urgenţă în colţurile
acoperişului cabinei.

1077350.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 293 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

• Trageţi cablul de siguranţă în centru pentru a elibera încuietoarea şi coborâţi uşor plafonul.

1077280.wmf

6. Închideţi plafonul. Consultaţi capitolul cu privire la închiderea plafonului.


7. Fixaţi coarda de siguranţă de plafon.

1079188.wmf

8. Fixaţi bolţurile de arc.

1077483.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 294 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

28 PUNERE ÎN FUNCŢIUNE

Cerinţe referitoare la calitate: 


Condiţii necesare 
– componentele puţului, maşină, cabină, uşi şi corzi instalate

– electrificarea cabinei şi puţului (inclusiv semnalizare) instalată
– magneţi instalaţi corespunzător, conform diagramei puţului
– troliu pentru personal demontat de pe cabină NOTĂ:
– cabină şi contragreutate echilibrată În cazul în care normele
– capace panou electric închise
furnizorilor dvs. locali prevăd
– limitator de viteză instalat în poziţia finală
– funcţionarea dispozitivului de siguranţă şi a limitatorului de viteză acest lucru, următoarele teste
verificată TREBUIE efectuate şi verificate
Punere în funcţiune pentru cursa de inspecţie ÎNAINTE de pornirea sursei de
– terminale, conexiuni, împământări, rute cabluri verificate
– sursa de alimentare cu energie din timpul construcţiei conectată
alimentare cu energie!
(dacă este necesar, KDL16S)
– protocol LON efectuat – Continuitatea împământării
– parametrii de cursă, comutatoare de fază setate (valoare max. = 0,5 )
– direcţia motorului, polaritatea codificatorului verificate
– lanţ de siguranţă verificat, RDF şi inspecţie
– Rezistenţa izolaţiei la împământare
Punere în funcţiune la viteza de referinţă (valoare min. = 1 M)
– LWD ajustat
– amenajarea puţului realizată
– acurateţea aducerii la nivel verificată
Paşi finali
– cabină şi contragreutate echilibrată
– scutul contragreutăţii instalat în poziţia finală
– colectoare de ulei instalate
– bordura cabinei fixată bine în plan vertical (pentru a împiedica
obstrucţionarea rotiţelor uşilor de palier)
Ajustare fină
– ascensorul funcţionează la parametrii optimi de performanţă
!!! ATENŢIE – aspecte care afectează fiabilitatea !!! SORTARE

5S
STABILIZARE
STRĂLUCIRE
Ajustarea necorespunzătoare a parametrilor şi a reglajului fin STANDARDIZARE
determină: SUSŢINERE
– ascensorul nu funcţionează la parametrii optimi de performanţă Scule necesare:
– calitate necorespunzătoare a cursei N/A
– posibilitatea apariţiei unor erori şi defecţiuni în timpul cursei Scule de mână necesare:
Sursă de alimentare cu energie în timpul
NOTĂ: În cazul înlocuirii panoului PC construcţiei (baterie şi conductor), şurubelniţă
Depozitarea/manevrarea incorectă a panourilor PC poate pentru terminalul electric, multimetru, cheie
determina: (7 mm), 2 x cheie (19), şurubelniţă TORX (T10),
– avarierea componentelor/panourilor şurubelniţă Phillips, cleşti cu prindere multiplă,
– defectarea componentelor/panourilor chei allen, şurubelniţă subţire pentru ajustarea
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi AS-12.02.001. potenţiometrelor (LWD), greutăţi de probă
Raport de progres cu privire la instalare 5S
Cablaj finalizat
QD-181.211
QD 7.1 început

Copyright © 2012 KONE Corporation 295 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

28.1 Condiţii necesare

28.1.1 Sănătatea şi siguranţa în timpul lucrului

Obligatoriu Notă
Respectaţi cerinţele Normelor dvs. În cazul unui conflict între Norme şi
naţionale de reglementare în domeniul instrucţiunile de punere în funcţiune de faţă,
ascensoarelor. respectaţi Normele.
Trebuie să fiţi extrem de atenţi atunci Există înaltă tensiune:
când lucraţi cu componente electrice – în condensatoarele electrice ale
şi împrejurimile acestora. circuitului principal (> 500 V c.c.)
Consultaţi AM-01.03.002 Versiunea 5. şi pe panoul ondulor
– în lanţul de siguranţă şi în interiorul
panoului electric al puţului (230-400 V c.a.)
Mecanismele de acţionare ale ondulorului păstrează energia electrică timp de aproximativ
5 minute după deconectarea sursei de alimentare cu energie. NU lucraţi la mecanismul
de acţionare, la motorul de ridicare sau la rezistoarele de frânare, înainte de a verifica
dacă mai există energie electrică. Echipamentele de probă trebuie setate în intervalul de
1000 V c.c. Echipamentele de probă trebuie verificate înainte şi după probă, pentru a fi
siguri că funcţionează corect. Atunci când LED-ul DANGER (PERICOL) este pornit pe
panoul ondulor, în modulul mecanismului de acţionare există tensiuni înalte.
La realizarea conexiunilor electrice în puţul Lumina în cabină nu este controlată
ascensorului sau în cabină, alimentarea de la comutatorul principal 220 de pe
cu energie trebuie oprită de la comutatorul panoul de acces pentru mentenanţă.
principal (220) şi sursa de iluminat Acest circuit are propriul comutator.
a cabinei (262) de pe panoul de acces Consultaţi AM-01.03.002 Versiunea 5.
pentru mentenanţă.
În această etapă, în puţul ascensorului nu este permisă prezenţa niciunei persoane.

Copyright © 2012 KONE Corporation 296 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

28.1.2 Condiţii necesare şi pregătiri

Înainte de a începe punerea în funcţiune, verificaţi dacă s-au realizat următoarele


operaţiuni esenţiale:

Articol Realizat
Instalarea puţului ascensorului.
Instalarea maşinii.
Instalarea cabinei.
Instalarea uşilor cabinei şi de palier.
Instalarea corzilor.
Electrificarea cabinei şi puţului ascensorului, inclusiv dispozitive de semnalizare.
Magneţii de poziţionare sunt instalaţi corespunzător, conform diagramei puţului.
Troliul pentru personal este demontat de pe cabină.
Cabina şi contragreutatea sunt echilibrate.
Capacele panou electric sunt aşezate.
Limitatorul de viteză este instalat în poziţia finală.
Funcţionarea dispozitivului de siguranţă şi a limitatorului de viteză a fost verificată.

AVERTISMENT: Prima cursă a ascensorului trebuie efectuată întotdeauna de la MAP,


cabina fiind poziţionată astfel încât să fie posibil accesul pe acoperişul cabinei de la
nivelul MAP.

AVERTISMENT: Pe acoperişul cabinei nu este permisă prezenţa niciunei persoane.

ATENŢIE: Troliul trebuie demontat de pe cabină, placa de susţinere trebuie să fie în


poziţie, iar bolţul de susţinere trebuie tras înapoi.

AVERTISMENT: În cazul în care este necesară refacerea rutelor cablurilor, nu uitaţi


metoda de operare în condiţii de siguranţă.
1. Verificaţi dacă LED-ul DANGER (PERICOL) de cursă (D1) este aprins.
2. Opriţi alimentarea cu energie de la comutatorul principal (220)
3. Aşteptaţi cel puţin 5 minute înainte de a atinge cablurile.
4. Verificaţi ca LED-ul DANGER (PERICOL) de cursă (D1) să NU fie aprins.
5. Dacă este posibil, măsuraţi de la conectori dacă tensiunea este la un nivel sigur.

Copyright © 2012 KONE Corporation 297 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

28.2 Punere în funcţiune

AVERTISMENT: Probele cu privire la continuitatea împământării şi rezistenţa izolaţiei trebuie


efectuate ÎNAINTE de conectarea pentru prima dată la sursa de alimentare cu energie!

Efectuaţi punerea în funcţiune pentru cursa de inspecţie la viteza de referinţă, conform tipului
de mecanism de acţionare:

Tip de Instrucţiuni
mecanism
de acţionare
KDL16S AM-11.65.045, Ascensoare fără camera maşinilor cu mecanism de acţionare
KDL16S, Instalare, punere în funcţiune şi inspecţie cu privire la siguranţă

Folosiţi valoarea aferentă tipului de setare a motorului de pe plăcuţa de date
a motorului.
KDM40 AM-11.65.042, Sistem de acţionare KDM pentru MonoSpace® şi MonoSpace®
Special: instalare, punere în funcţiune şi inspecţie cu privire la siguranţă

ATENŢIE: Nu folosiţi valoarea aferentă tipului de setare a motorului indicată
pe plăcuţa de date a motorului NMX.

NOTĂ: Restul greutăţilor suplimentare ale contragreutăţii vor fi încărcate pentru


asigurarea contragreutăţii în timpul punerii în funcţiune. Consultaţi instrucţiunile relevante
cu privire la punerea în funcţiune.
NOTĂ: Pentru informaţii suplimentare referitoare la sarcina de echilibrare, consultaţi ANEXĂ B.
NOTĂ: Verificaţi spaţiul dispozitivului de siguranţă (3 mm) după punerea în funcţiune.
NOTĂ: Verificaţi ajustarea apărătoarelor de corzi (cabină şi contragreutate).
3mm

1080607.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 298 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

1. Aşezaţi toate greutăţile suplimentare rămase pe contragreutate, împărţiţi greutăţile


suplimentare în partea superioară.
2. Fixaţi bridele contragreutăţii.
NOTĂ: NU mişcaţi cabina/contragreutatea înainte de a vă asigura că bridele sunt fixate.
3. Dacă este necesar, decupaţi scutul contragreutăţii pentru un lanţ de compensare.
4. Instalaţi scutul contragreutăţii în poziţia finală. Înălţimea marginii superioare de la
pardoseala spaţiului inferior trebuie să fie de 2500 mm.
5. Completaţi autocolantul cu depăşirea capătului cursei contragreutăţii. Lipiţi autocolantul
pe scutul contragreutăţii, pentru mentenanţă.
6. Fixaţi colectoarele de ulei pe glisiere.

OK

Nr.

140
1077272.wmf

7. Instalaţi bordura cabinei lucrând de pe palierul cel mai de jos. Aliniaţi vertical cu marginea
frontală a pragului cabinei.
A = suport bordură, AMDC1
B = suport bordură, AMDC2

A B

Copyright © 2012 KONE Corporation 299 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

28.3 Etapele finale ale punerii în funcţiune

28.3.1 Echilibrarea cabinei şi a contragreutăţii

AVERTISMENT: Pe acoperişul cabinei sau în puţul ascensorului nu este permisă


prezenţa niciunei persoane.

ATENŢIE: Fiţi atenţi atunci când eliberaţi frânele. Nu lăsaţi cabina să depăşească
viteza admisă.

NOTĂ: În cazul în care interiorul final al cabinei ale adăugat ulterior:


Adăugaţi o greutate echivalentă în cabină, pentru echilibrare.
După ce a fost instalat interiorul cabinei, îndepărtaţi greutăţile nenecesare din cabină şi
reajustaţi setările pentru compensare şi câştig de la dispozitivul de cântărire a sarcinii.

1. Adăugaţi greutăţi de probă în cabină, conform sarcinii de echilibrare (obişnuită sau ajustabilă).
2. Deplasaţi cabina şi contragreutatea la aceeaşi înălţime în puţul ascensorului.
3. Deschideţi frâna. Observaţi LED-urile de viteză/direcţie. Cabina nu trebuie să se mişte.
4. Repetaţi testul cu ridicarea şi coborârea puţin mai mult a cabinei, asigurându-vă că s-a
realizat echilibrarea cabinei şi a contragreutăţii. Adăugaţi sau îndepărtaţi greutăţile
suplimentare, dacă este necesar.
5. Verificaţi dacă tensiunile corzii sunt egale la ambele puncte de ancorare ale corzii.
Clemele pentru corzi nu trebuie să se frece între ele sau să frece corzile. Piuliţele de
fixare nu trebuie să se sprijine de penele de siguranţă.
max 3mm

1007537-1.wmf

1076096.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 300 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

28.3.2 Ajustarea limitatorului de joc al corzii

1. Verificaţi distanţa de 3 mm.


2. Ajustaţi poziţia limitatorului.
3. Conectaţi cablul la XLH3 pe panoul LOP-230 de pe MAP.

1
2 ~0
.5
3

1080328.wmf

28.4 Ajustare fină

Efectuaţi ajustarea fină în funcţie de tipul mecanismului de acţionare:

Tip de
mecanism Instrucţiuni
de acţionare
KDL16S AM-11.65.045, Ascensoare fără camera maşinilor cu mecanism de
acţionare KDL16S, Instalare, punere în funcţiune şi inspecţie cu privire
la siguranţă
KDM40 AM-11.65.042, Sistem de acţionare KDM pentru MonoSpace® şi
MonoSpace® Special: instalare, punere în funcţiune şi inspecţie cu
privire la siguranţă

Copyright © 2012 KONE Corporation 301 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

29 PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A UŞII CABINEI

Cerinţe referitoare la calitate:

Uşile cabinei
– funcţionează lin, fără zgomot
– se închid fără zgomot şi fără izbitură
– viteza de deplasare şi timpul inactiv de deschidere
a uşilor sunt conforme cu cerinţele clientului
– forţa de închidere este corect ajustată

Cortina de lumină COL


– funcţionează corect
– este aliniată corect
– Unitatea RX NU este instalată pe latura stâlpului
de la intrare la uşile cu deschidere laterală

1077323.wmf

!!! ATENŢIE – aspecte care afectează SORTARE


fiabilitatea !!! STABILIZARE

Parametrii cu privire la uşi incorect ajustaţi determină:


5S STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
SUSŢINERE
– uşile nu funcţionează la parametrii optimi de performanţă
– probabilitate crescută de insatisfacţie a clientului Scule necesare:
– posibilitate crescută de apariţie a unor erori, N/A
defecţiuni etc. în timpul funcţionării uşii
– cuplu de torsiune la închiderea uşii prea mic = Scule de mână necesare:
posibil să nu poată fi închise uşile Multimetru, chei allen, şurubelniţă Phillips, dinamometru uşă
– cuplu de torsiune la închiderea uşii prea mare =
nerespectarea cerinţelor normelor locale
Raport de progres cu privire la instalare 5S
COL incorect instalată/ajustată determină: N/A
– activarea nedorită de la unităţile aliniate
necorespunzător QD-181.211
– Receptorul RX COL instalat pe latura stâlpului de la QD 8 început
intrare va determina activarea nedorită de la sursele
de lumină de pe paliere

Copyright © 2012 KONE Corporation 302 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

29.1 Planul ansamblului electronic al mecanismului de acţionare 10

NOTĂ: Pentru conectorul X1, folosiţi terminalul EXT GND de pe ansamblul electronic
al uşii ca referinţă atunci când măsuraţi tensiunea semnalului de control. Terminalul EXT GND
trebuie conectat la împământarea pentru comanda ascensorului (-/24 V pentru TMS sau
EPB şi aşa mai departe). Împământarea internă a panoului mecanismului de acţionare este
conectată la priza de pământ de protecţie.

1. Butoane pentru cursa


de probă 5
2. Comutator de referinţă
3. Comutatoare DIP S1 şi S2
4. Întrerupător rotativ pentru 1
forţa de închidere
5. LED-uri
6. Buton de informaţii
Descrierea fişelor:
X1 = I/O standard 4

X3 = Bobinaj secundar
S10
transformator
X4 = Motor
6
X5 = Sursă de alimentare
cu baterie
X10 = Codificator motor
X15 = Receptor cu fotocelulă 5
2 3
(cortină de lumină)
X16 = Transmiţător cu
fotocelulă (cortină de lumină)
X40 = Buton pentru cursa
de probă
X16 X15
1077697.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 303 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

29.2 Planul ansamblului electronic al mecanismului de acţionare 2 AMD

2
X5 X4
X40
X6

3
X9 X10

X19

X15 X16 X17 X18 X1 X2

P02000343.wmf

1. Butoane pentru cursa de probă


2. Codificator
3. Motor
4. Comutator de referinţă

Copyright © 2012 KONE Corporation 304 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Descrierea fişelor:
X1 = I/O standard
X2 = I/O extins
X4 = Motor
X5 = Sursă de alimentare cu baterie
X6 = Bobinaj secundar transformator
X9 = Bobinaj principal transformator
X10 = Codificator motor
X15 = Fotocelulă 1 (cortină de lumină)
X16 = Fotocelulă 2
X17 = Panou mecanic de siguranţă 1
X18 = Panou mecanic de siguranţă 2
X19 = Linie de intrare tablou
X40 = Buton pentru cursa de probă

Copyright © 2012 KONE Corporation 305 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

29.3 Testarea funcţionării uşii ajustate din fabrică

ATENŢIE: Dispozitivele de acţionare a uşii care sunt livrate direct din fabrică sunt ajustate
în prealabil: etapa de verificare a fost deja efectuată, iar potenţiometrul forţei de închidere
a fost ajustat.

NOTĂ: La momentul conectării sursei de alimentare cu energie – pentru o cursă obişnuită,


în cazul în care uşa nu este la comutatorul de referinţă (poziţia finală de închidere),
aceasta se va mişca la viteză redusă, până la găsirea poziţiei finale de închidere. 
După găsirea comutatorului de referinţă (poziţia finală de închidere), uşa se va mişca la
viteză normală.

Pas Operaţiune Notă


1 Porniţi mecanismul de acţionare pentru inspecţie de pe acoperişul cabinei.
Conectaţi sursa de alimentare cu energie.
2 Verificaţi dacă uşile se deschid şi se Butoanele pentru cursa de probă
închid la apăsarea butoanelor pentru funcţionează doar atunci când
cursa de probă. ascensorul este în modul inspecţie
Verificaţi ca panourile să nu se atingă (LED-ul SD/X1 aprins).
între ele şi să nu facă zgomot, iar uşa Dacă este necesar, setările cu privire la
cabinei să funcţioneze lin. viteză şi forţa de închidere pot fi reglate fin.
3 Comutaţi ascensorul în Normal Mode Dat fiind că panoul de comandă
(Modul Normal) şi închideţi uşile de palier. controlează redeschiderea, ascensorul
Deplasaţi cabina până la nivelul palierului. trebuie să fie în Normal Mode.
Verificaţi dacă dispozitivele de siguranţă
(buton de deschidere, fotocelule)
redeschid uşa.

1077701.wmf
1077700.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 306 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

29.4 Ajustarea forţei de închidere

Pas Operaţiune Notă


1 Deschideţi şi închideţi uşa manual şi Butoanele pentru cursa de probă
verificaţi să nu existe piedici mecanice. funcţionează doar atunci când semnalul
de intrare de la Mecanismul de acţionare
pentru service (SERV. DRIVE/X1)
este setat.
2 Acţionaţi uşa cu ajutorul butonului
CLOSE (ÎNCHIDERE) (sau comanda
de închidere) în direcţia de închidere.
3 Amplasaţi un dispozitiv de măsurare Forţa de închidere maximă este
a forţei între panourile uşii care se de 150 N. Pentru uşa cu deschidere
închide (deschidere centrală) sau centrală, dispozitivul de măsurare va
între panoul uşii şi stâlpul de la intrare indica jumătate din forţa de închidere reală.
(deschidere laterală). Pentru uşa cu deschidere laterală,
Nu încercaţi să măsuraţi forţa unei uşi dispozitivul de măsurare va indica
aflate în mişcare, mai întâi opriţi-o. forţa de închidere efectivă.
4 Ajustaţi forţa de închidere dacă este
necesar, cu ajutorul potenţiometrului.

CLOSE
FORCE
1077706.wmf

Forţa de închidere creşte atunci când


potenţiometrul forţei de închidere este
rotit în direcţia acelor de ceasornic.

Copyright © 2012 KONE Corporation 307 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

29.5 LED-uri, mecanism de acţionare 10

LED-uri dispozitiv de protecţie


45 +24V Denumire LED aprins dacă
PC1
X15 44 IN +24 V Sursa de alimentare cu energie
46 GND a fotocelulei este pornită
1077709.wmf PC.1 IN Fotocelula nu este întreruptă

LED-uri interfaţă ascensor


GND GND EXT Denumire LED aprins dacă
17 CLOSE CLOSE (ÎNCHIDERE) Comanda CLOSE (ÎNCHIDERE)
16 OPEN este activată
10 OPEN END OPEN (DESCHIDERE) Comanda OPEN (DESCHIDERE)
30 REOP IN este activată
31 REOP NC OPEN END Uşa este în poziţia finală de deschidere
X1 32 REOP NO
(DESCHIDERE FINALĂ)
SD SERV DRIVE

14 OPEN BUTT
REOPEN Contactul Redeschidere NO
41 PC OUT
(REDESCHIDERE) (Deschidere Normală) este închis =
solicitarea de redeschidere este activată
9 CLOSE END
SERVICE DRIVE (MECA- Mecanismul de acţionarea pentru
+24V EXT
NISM DE ACŢIONARE inspecţia ascensorului este activ
GND GND EXT
PENTRU SERVICE)
1077708.wmf
OPEN BUTTON Butonul de deschidere a uşii este apăsat
PC OUT (IEŞIRE PC) Raza fotocelulei nu este întreruptă
CLOSE END Uşa este în poziţia finală de închidere
(ÎNCHIDERE FINALĂ)
+24 V EXTERN +24 V c.c. extern disponibil

LED-uri diverse
Denumire LED aprins dacă
POWER Sursa de alimentare cu energie
(ALIMENTARE) a tabloului este pornită (24 V c.a.)

STATE (STARE) Lumină: În timpul pornirii şi verificării


Clipeşte dacă este detectată o defecţiune
1077710.wmf WATCH DOG Clipeşte sau aprins: microcontrolor
(CONTROLOR) defect
Comutator de referinţă Uşile sunt închise

1078565.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 308 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

29.6 Comutatoare DIP, mecanism de acţionare 10

Pornit Oprit Setări


implicite
S1/1 Selectarea vitezei, cod binar Pornit
S1/2 Oprit
MIN SPEED MAX
S1/3 Limitatorul forţei Limitatorul forţei Oprit
S1 1 2 3 4 de deschidere de deschidere nu
în funcţiune este folosit
ON

SP0 OFF ON OFF ON


1 2 3 4

S1/4 Sursă de Sursă de Oprit


SP1 OFF OFF ON ON alimentare alimentare de
OFL de 24 V COL 24 V COL oprită
pornită la 1 secundă
+24 V după eliminarea
comenzilor în
poziţia finală
de închidere
S2 S2/1 Reopen IN Reopen IN „30” Pornit
ON

REOP „30” conectat potenţial liber


1 2

OPEN BUTT.
la GND EXT
1082264.wmf S2/2 Open Button Open Button Oprit
întrerupe realizează
contactul la  contactul cu
+ 24 V EXT GND EXT

NOTĂ: Atunci când tabloul I/O extins este folosit cu D10, setaţi S1/4 ca pornit.

Copyright © 2012 KONE Corporation 309 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

29.7 LED-uri, mecanism de acţionare 2

45 +24V
LED-uri dispozitiv de protecţie
X15 44 PC 1
IN
Denumire LED aprins dacă
46 GND PC.1 IN Fotocelula 1 nu este întreruptă
49 +24V PC.2 IN Fotocelula 2 nu este întreruptă
X16 47 PC 2
IN M.SE.1 IN Panoul mecanic de siguranţă 1 nu
48 GND este acţionat
MSE 1
38 IN M.SE.2 IN Panoul mecanic de siguranţă 2 nu
X17 G GND
este apăsat
MSE 2
39 IN
X18
G GND

GND EXT. LED-uri interfaţă ascensor


17 CLOSE Denumire LED aprins dacă
16 OPEN CLOSE (ÎNCHIDERE) Comanda CLOSE este activată
10 OPEN
END
OPEN (DESCHIDERE) Comanda Open este activată
30 REOP.
IN
OPEN END Uşa este în poziţia finală de deschidere
31 REOP.
NC
(DESCHIDERE FINALĂ)
X1 32
REOP.
NO
REOPEN Contact Reopen NO închis
SD SERV.
DRIVE
(REDESCHIDERE)
14 OPEN
BUTT.
SERVICE DRIVE (MECA- Mecanismul de acţionarea pentru
41 PC. NISM DE ACŢIONARE service-ul ascensorului este activ
OUT
27 LIMIT PENTRU SERVICE)
IN
+24V OPEN BUTTON Butonul Deschidere este apăsat
EXT.
GND EXT.
(BUTON DESCHIDERE)
28 PC OUT (IEŞIRE PC) Razele PC1 şi PC2 nu sunt întrerupte
SP 0

29 SP 1
LIMIT IN Comanda pentru deschidere limitată
este activată
11 NUD
GING
X2 9 CLOSE
+24 V EXTERN +24 V c.c. extern disponibil
END
13 SE. VITEZĂ 0 Este selectat nivelul de viteză 0
OUT
40 POS. VITEZĂ 1 Este selectat nivelul de viteză 1
OUT
NUDGING Comanda de închidere lentă este activată
(ÎNCHIDERE LENTĂ)
CLOSE END Uşa este în poziţia finală de închidere
(ÎNCHIDERE FINALĂ)
SE OUT Panourile mecanice de siguranţă 1 şi 2
nu sunt obstrucţionate
POS. OUT Uşă deschisă > 800 mm

Copyright © 2012 KONE Corporation 310 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

LED-uri selecţie tensiune


LED LO (H23) LED HI (H22) Tensiune de linie selectată
OFF OFF Tensiune de linie selectată = interval 400 V
OFF ON Tensiune de linie selectată = interval 230 V
ON ON Tensiune de linie selectată = interval 115 V
ON OFF Neutilizat

LED-uri diverse
Denumire LED aprins dacă
5 V POWER (ALIMENTARE) Panoul conectat la sursa de alimentare (5 V)
WATCH DOG (CONTROLOR) Clipeşte sau aprins: µP-defect
STATUS (STARE) Lumină: În timpul pornirii şi verificării
Clipeşte dacă este detectată o defecţiune
24 V POWER (ALIMENTARE) Sursa de alimentare cu energie pentru
dispozitivele de protecţie este pornită

Copyright © 2012 KONE Corporation 311 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

29.8 Comutatoare DIP, mecanism de acţionare 2

Exemplu Comu- ON OFF


tator
S1 S1/1 Fotocelula 1 Fotocelula 1 activată
dezactivată
ON

PC 1
1

S1/2 Fotocelula 2 Fotocelula 2 activată


PC 2
2

dezactivată
MSE 1 S1/3 Panoul mecanic Panoul mecanic de siguranţă 1
3 4

SPEED MAX
MIN
MSE2 de siguranţă 1 activat
1 2 3 4
SP 0 OFF ON OFFON
dezactivat
5

S1/4 Panoul mecanic Panoul mecanic de siguranţă 2


SP 1 OFFOFF ON ON
6

de siguranţă 2 activat
OFL dezactivat
7

RAIL 1 S1/5 Selectarea vitezei, cod binar, vedeţi figura


8

P02000349.wmf
S1/6
S1/7 Limitatorul forţei de Nu există limitator al forţei
deschidere este activ de deschidere
S1/8 Mecanism de Mecanism de acţionare montat
acţionare montat pe pe şina 2
şina 1 (şina ADV)

ATENŢIE: A nu se folosi
pentru şina 1. Şina şi
cureaua pot fi avariate.

Exemplu Comutator ON OFF


S2 S2/1 Reopen IN „30” Reopen IN „30”
conectat la GND potenţial liber
ON
1

REOP
S2/2 Open Button (Buton Open Button (Buton
OPEN
2

BUTT. Deschidere) întrerupe Deschidere) realizează


contactul la + 24 V contactul cu GND

Copyright © 2012 KONE Corporation 312 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

29.9 Punerea în funcţiune a cortinei de lumină

Pas Operaţiune Notă


1 Cortină de lumină 2D: Cortină de lumină 2D/3D:
Verificaţi dacă LED-ul roşu de
pe receptorul aflat la înălţimea de De asemenea, se poate măsura
aproximativ 1700 mm este aprins schimbarea liniei de semnal de la GND
atunci când razele sunt obstrucţionate. la 24 V, în cazul în care este detectată
o obstrucţionare.
Cortină de lumină 3D:
Verificaţi dacă LED-ul roşu de Pe dispozitivul de acţionare de mare
pe receptorul aflat la înălţimea de capacitate, obstrucţionarea razei este
aproximativ 1900 mm este aprins indicată de un LED verde pe linia de
atunci când razele sunt obstrucţionate intrare PC1 (numărul 44).
sau când senzorul 3D (de pe panoul
receptorului sau transmiţătorului)
detectează o obstrucţionare.
LED-ul roşu de la transmiţător va fi
aprins doar atunci când senzorii 3D
ai panoului transmiţătorului detectează
o obstrucţionare.

29.9.1 Constatarea defecţiunilor

Dacă LED-urile sunt stinse, dar uşile nu se închid

Pas Operaţiune Notă


1 Verificaţi cablurile şi alimentarea.
2 Verificaţi ca linia de ieşire a semnalului
să nu fie deconectată de la dispozitivul
de acţionare a uşii sau panoul de acces
pentru mentenanţă.
3 Verificaţi dacă dispozitivul de acţionare Dacă uşile nu se închid, problema este
a uşii sau panoul de acces pentru la sistemul de control.
mentenanţă răspunde la semnale,
conectând linia de intrare a semnalului
la GND. Uşile ar trebui să se închidă.

Copyright © 2012 KONE Corporation 313 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Dacă LED-ul de pe receptor este aprins, dar uşile nu se închid

Pas Operaţiune Notă


1 Verificaţi dacă unitatea transmiţătorului este alimentată la 24 V.
2 Verificaţi ca razele cortinei să nu fie obstrucţionate.
3 Verificaţi ca filtrele să nu fie murdare.
4 Verificaţi ca distanţa dintre unităţi să nu fie mai mare decât distanţa maximă prevăzută.

Dacă uşile încearcă să se închidă, apoi se redeschid (cortină de lumină 3D)

Pas Operaţiune Notă


1 Verificaţi dacă senzorii 3D detectează o obstrucţionare cauzată de:
– uşile de palier în timpul închiderii uşii
– intrarea opusă sau de pe palier
– consola de instalare
2 Urmăriţi LED-urile de pe unităţile Ambele LED-uri aprinse: problemă
transmiţătorului şi receptorului în timpul la transmiţător.
închiderii uşii, pentru a afla unde se LED receptor aprins: problemă la receptor.
este problema.
Problemă la transmiţător:
Rotiţi comutatorul 2 de pe comutatorul DIP al unităţii transmiţătorului în poziţia OFF,
pentru a dezactiva funcţia 3D.
Dacă uşile se închid corect acum, rotiţi comutatorul 2 în poziţia ON şi rotiţi
comutatorul 1 în poziţia OFF pentru a reduce 3D.
Problemă la receptor:
Rotiţi comutatorul 2 de pe comutatorul DIP al unităţii receptorului în poziţia OFF,
pentru a dezactiva funcţia 3D.
Dacă uşile se închid corect acum, rotiţi comutatorul 2 în poziţia ON şi rotiţi
comutatorul 1 în poziţia OFF pentru a reduce 3D.

Dacă niciuna dintre variantele anterioare nu rezolvă problema, este necesară înlocuirea
ambelor unităţi.

Copyright © 2012 KONE Corporation 314 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

30 ETAPELE FINALE ŞI CURĂŢAREA PUŢULUI ASCENSORULUI

Cerinţe referitoare la calitate:

Etapele finale şi curăţarea puţului ascensorului


– acurateţea aducerii la nivel verificată
– funcţionarea mecanismului de acţionare de urgenţă
cu baterie verificată
– curăţarea completă a instalaţiei şi îndepărtarea deşeurilor

Lubrifierea glisierelor
– gresoarele cu ulei trebuie umplute cu tipul corect
de ulei (furnizat)
– gresoarele cu ulei trebuie ajustate, pentru a asigura
• contactul corect cu suprafeţele glisierelor
• distribuţia corectă a fluxului de ulei

!!! ATENŢIE – aspecte care afectează SORTARE


fiabilitatea !!! STABILIZARE

Necurăţarea puţului determină:


5S STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
SUSŢINERE
– confort necorespunzător în timpul cursei, din cauza
contaminării cu mizerie a uleiului pentru glisiere Scule necesare:
– funcţionarea lină a uşilor este afectată de mizeria Barieră de protecţie
acumulată pe/în praguri/şine
– pericole posibile de alunecare şi împiedicare Scule de mână necesare:
Ruletă de măsurare, şurubelniţă Phillips, 2 x cheie (19 mm),
Nelubrifierea glisierelor determină: perie, aspirator
– probleme legate de confortul în timpul cursei 
(zgomot/vibraţie)
– erori/defecţiuni la mecanismul de acţionare Raport de progres cu privire la instalare 5S
– uzura prematură a căptuşelii tălpii Punere în funcţiune + teste încheiate

QD-181.211
QD 7.1 şi 8 încheiate

Copyright © 2012 KONE Corporation 315 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

30.1 Corecţia setărilor parametrilor

Înainte de vă deplasa pe acoperişul cabinei, modificaţi parametrul 1_71.

Pas Operaţiune Notă


1 Verificaţi setarea parametrului 1_71. Dacă valoarea parametrului 1_71 este
Setarea parametrului 1_71 TREBUIE diferită de 0, schimbaţi-o la 0.
SĂ FIE 0. În caz contrar, cabina se
urcă prea mult în timpul cursei
pentru inspecţie.
Cursa pentru inspecţie se opreşte cel
mai târziu la nivelul palierului terminal.

30.2 Verificarea acurateţei aducerii la nivel

Pas Operaţiune
1 Deplasaţi-vă cu cabina la fiecare nivel, din ambele direcţii.
2 Măsuraţi diferenţa dintre nivelul pragului cabinei şi al palierului, la fiecare palier.

Copyright © 2012 KONE Corporation 316 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

30.2.1 Ajustarea aducerii la nivel, dacă este necesar

Pas Operaţiune
1 Dacă aducerea la nivel trebuie ajustată, urcaţi până la etajul cel mai de sus şi
mergeţi pe acoperişul cabinei.
2 Verificaţi dacă distanţa dintre comutatoarele Dacă această distanţă este corectă,
61:U şi 61:N este de 130 mm. dar ascensorul se reglează din nou,
Această setare defineşte punctul ajustaţi distanţa la 125 mm şi repetaţi
normal de oprire. proba.
3 Mergeţi pe acoperişul cabinei şi corectaţi poziţiile magneţilor.
4 Părăsiţi acoperişul cabinei şi repetaţi proba, în cazul în care s-a făcut vreo ajustare.
5 Verificaţi din nou acurateţea aducerii la nivel, deplasându-vă la fiecare etaj în
condiţii de cursă normală.
6 Repetaţi verificarea, dacă este necesar.

30.3 Ajustarea volumului (feedback audio)

Pas Operaţiune Notă


1 Selectaţi meniul principal „7” din Interfaţa Utilizator.
2 Selectaţi sub-meniul pentru ajustarea 7_80 Volum buton buzzer
volumului. 7_81 Volum buton buzzer, nivel principal
7_82 Volum gong
7_83 Volum gong, nivel principal
3 Ajustaţi valoarea parametrului din  Intervalul valoric este cuprins
sub-meniu, folosind tastele sus şi jos între 0 (OFF) şi 10 (MAX).
din interfaţa utilizator.
4 Apăsaţi ACCEPT (ACCEPTARE). Stochează noile valori.
5 Conectaţi şi deconectaţi sursa de Această acţiune transferă noile valori
alimentare cu energie. către dispozitivele de semnalizare.

30.4 Funcţia de blocare a grupului

Funcţia LMC (Blocarea apelurilor multiple către cabină) permite blocarea apelurilor multiple
către cabină cu ajutorul butoanelor de pe panoul de operare al cabinei KSS. Grupurile de
blocare sunt configurate cu ajutorul panoului de operare al cabinei şi al Interfeţei Utilizator.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi AS-812232.

Copyright © 2012 KONE Corporation 317 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

30.4.1 Configurarea LMC

Pas Operaţiune Notă


1 Deplasaţi cabina la nivelul unde este situat panoul de acces pentru mentenanţă.
2 Comutaţi ascensorul pe RDF.
3 Setaţi parametrul pentru modul Valoarea 1: setarea grupului de blocare 1
configurare LMC (1_5) la 1 (sau 2). Valoarea 2: setarea grupului de blocare 2
4 Configuraţi grupul de blocare apăsând Pentru a elimina apelul blocat din grupul
butoanele de apelare ale cabinei. de blocare, apăsaţi din nou butonul.
Inelele butoanelor se aprind. Inelul se stinge.
5 Stocaţi configuraţia grupului de blocare Valoarea parametrului pentru modul
apăsând unul dintre butoanele de de configurare LMC (1_5) revine
deschidere a uşii de pe panoul de automat la 0.
operare al cabinei.
6 Setaţi parametrul pentru tipul de blocare (1_45) la 1 sau 3, pentru a permite
blocarea apelurilor către cabină.
7 Deconectaţi sursa de alimentare cu energie.
8 Opriţi RDF.
9 Conectaţi sursa de alimentare cu energie şi verificaţi funcţionarea blocării.

30.4.2 Resetarea configuraţiei LMC

Pas Operaţiune Notă


1 Comutaţi ascensorul pe RDF.
2 Setaţi parametrul pentru modul de Valoarea 100: resetarea tuturor grupurilor
configurare LMC (1_5) la 100, 101 Valoarea 101: resetarea doar
sau 102, pentru a reseta grupurile a primului grup
de blocare. Valoarea 102: resetarea doar a celui 
de-al doilea grup
3 Opriţi RDF.

30.5 Bateria pentru iluminatul de urgenţă şi monitorizarea la distanţă KONE

Pas Operaţiune Notă


1 Conectaţi priza bateriei pentru În cazul în care comutatorul principal al
iluminatul de urgenţă „227 Battery” ascensorului este oprit, deconectaţi temporar
la unitatea de electrificare bateria pentru iluminatul de urgenţă, pentru
a acoperişului cabinei. a împiedica descărcarea inutilă. De reţinut
că apelurile pe palier nu funcţionează
atunci când bateria este deconectată.
2 Efectuaţi setările pentru monitorizarea la distanţă KONE (KRM) conform AM-13.25.007.

Copyright © 2012 KONE Corporation 318 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

30.6 Cursă de probă cu bateria de urgenţă (EBD-A)

Pas Operaţiune Notă


1 Activaţi modul EBD-A de la panoul de acces pentru mentenanţă.
Operaţiune Afişaj
Apăsaţi butonul MENU până când pe 1 __ __
afişajul MENU apare numărul 1.
Apăsaţi butonul ACCEPT. Pe afişajul 1 _1 __
SUBMENU apare numărul 1.
Apăsaţi butonul ^ - până când pe afişajul 1 87 __
SUBMENU apare numărul 87.
Apăsaţi o dată butonul ACCEPT. 1 87 _0, unde 0 clipeşte
Pe afişajul VALUE apare numărul 0,
care clipeşte.
Apăsaţi butonul ^ - până când pe afişajul 1 87 _1, unde 1 clipeşte
VALUE apare numărul 1 în loc de 0.
Apăsaţi butonul ACCEPT pentru 1 87 _1, unde toate numerele rămân
a confirma selecţia, toate numerele afişate
rămân afişate.
2 Deconectaţi sursa de alimentare Prin această operaţiune, se revine la
cu energie. setare.
Conectaţi sursa de alimentare cu energie.
3 Deplasaţi ascensorul în modul normal.
4 Atunci când ascensorul se află între Nu deconectaţi 220.
niveluri, deconectaţi sursa principală După 10 secunde, EBD-A ar trebui
de alimentare cu energie la coloana să înceapă să furnizeze energie către
montantă. panoul de comandă, cabina ar trebui
să se deplaseze la nivelul etajului cel
mai apropiat, iar uşile să se deschidă.
ATENŢIE: După ce s-a realizat După 4 secunde, uşile ar trebui să
EBD-A, aşteptaţi 20 de minute fie complet deschise, iar EBD-A
înainte de a deplasa ascensorul. deconectat.
Aceasta este necesară pentru
a asigura răcirea corespunzătoare
a componentelor interne şi pentru
a preveni posibilele erori.

Copyright © 2012 KONE Corporation 319 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

30.7 Testarea lanţului de compensare

Pas Operaţiune Notă


1 Efectuaţi o cursă de probă cu
ascensorul, rapid, în sus şi în jos.
Dacă lanţul de compensare loveşte
peretele cabinei sau se balansează
puternic în timpul cursei. Reduceţi
puţin dimensiunea L.

1033259.wmf

30.8 Curăţarea puţului ascensorului

Pas Operaţiune Notă


1 Curăţaţi spaţiul superior.
2 Curăţaţi consolele şi glisierele.
3 Curăţaţi uşile şi palierele.
4 Curăţaţi acoperişul cabinei.
5 Curăţaţi interiorul cabinei.
6 Curăţaţi spaţiul inferior.
7 Îndepărtaţi deşeurile
(conform reglementărilor.)

Copyright © 2012 KONE Corporation 320 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

31 INSPECŢIA CU PRIVIRE LA SIGURANŢĂ

Cerinţe referitoare la calitate:

Inspecţia cu privire la siguranţă


– toate sistemele de securitate verificate
– documentaţie relevantă întocmită şi arhivată la dosarul
Proiectului, copii transmise sucursalei locale KONE
• Inspecţia cu privire la siguranţă
• Fişe de teste
• QD-181.211
!!! ATENŢIE – aspecte care afectează SORTARE
fiabilitatea!!! STABILIZARE

5S STRĂLUCIRE
STANDARDIZARE
SUSŢINERE
Scule necesare:
Barieră de protecţie
Scule de mână necesare:
Multimetru, măsurător al rezistenţei izolaţiei, tahometru
de mână, chei allen, şurubelniţă Phillips, ruletă de măsurat,
greutăţi de probă, 2 x cheie (19 mm), creion
Raport de progres cu privire la instalare 5S
Punere în funcţiune + teste încheiate

QD-181.211
QD 7.1 şi 8 încheiate

31.1 Inspecţia cu privire la siguranţă

Efectuaţi inspecţia cu privire la siguranţă în funcţie de tipul mecanismului de acţionare:

Tip de
mecanism Instrucţiuni
de acţionare
KDL16S AM-11.65.045, Ascensoare fără camera maşinilor cu mecanism de acţionare
KDL16S, Instalare, punere în funcţiune şi inspecţie cu privire la siguranţă
KDM40 AM-11.65.042, Sistem de acţionare KDM pentru MonoSpace® şi
MonoSpace® Special: instalare, punere în funcţiune şi inspecţie cu privire
la siguranţă

NOTĂ: Verificaţi dacă au fost îndepărtate toate marcajele cu privire la dispozitivul


de siguranţă de pe glisiere, după inspecţia cu privire la siguranţă.

Copyright © 2012 KONE Corporation 321 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

32 MĂSURAREA CONFORTULUI ÎN TIMPUL DEPLASĂRII

Opriţi ventilatorul cabinei şi semnalul sonor de sosire la palier. Efectuaţi măsurători DT-5
în cabină în condiţii de linişte, evitând zgomotul de fundal din timpul construcţiei.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la folosirea instrucţiunilor de depanare DT-5 şi RC,


consultaţi AM-01.05.014.

În cazurile în care IQE (Evaluarea calităţii iniţiale) < 1 nu poate fi efectuată, deşi au fost
respectate instrucţiunile de depanare din AM-01.05.014, vă rugăm să contactaţi echipa
globală de asistenţă pe teren.

Copyright © 2012 KONE Corporation 322 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

33 PREDARE

33.1 Condiţii necesare

Înainte ca procedura de predare să poată fi îndeplinită:


– trebuie să fie efectuată cu succes inspecţia cu privire la siguranţă
– QD-181.211 (Document cu privire la calitatea instalării) trebuie completat şi pus la dispoziţie
Inspecţia cu privire la calitate acoperă, de asemenea, aspectele descrise în EN81 Anexa D,
care prevede măsuri obligatorii din punctul de vedere al unor norme, în cazul în care se
aplică reglementările EN. De asemenea, este important să se verifice dacă au fost deja
verificate o parte dintre aspectele incluse în formularul de predare, în timpul inspecţiei cu
privire la siguranţă.

33.2 QD-181.212, Controlul calităţii în timpul instalării – predare pentru


mentenanţă pentru ascensoarele KONE MonoSpace

QD-181.212 conţine o listă de elemente care sunt evaluate în timpul procedurii de predare.
Practicile locale stabilesc necesitatea inspectării tuturor punctelor incluse în listă. Cu toate
acestea, atât reprezentanţii însărcinaţi cu instalarea, cât şi cei însărcinaţi cu mentenanţa
trebuie să se asigure că elementele incluse în listă sunt într-o stare acceptabilă. Scopul
formularului este ca semnatarii acestuia să cunoască faptul că instalarea corespunde
standardelor de calitate KONE.

Copyright © 2012 KONE Corporation 323 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

34 CONSTATAREA DEFECŢIUNILOR

Consultaţi ANEXA pentru codurile defecţiunilor LCE şi codurile defecţiunilor mecanismului


de acţionare.

34.1 Procedura privind constatarea defecţiunilor

În cazul în care ascensorul nu funcţionează corect, urmaţi această procedură.

Pas Operaţiune Notă


1 Verificaţi funcţionarea în condiţii normale.
2 Examinaţi LED-urile de pe interfaţa Consultaţi tabelul de la pagina 348.
utilizator.
3 Verificaţi defecţiunea la sistemul
de acţionare.
4 Efectuaţi cursa de probă. (Setaţi ascensorul în modul probă, mergeţi la pagina 330.)
Verificaţi setarea şi echilibrarea pentru cântărirea sarcinii.

34.1.1 Funcţionarea ascensorului în timpul cursei de probă

Pas Acţiune/Funcţie Notă


1 Porniţi cursa de probă.
2 Ascensorul începe să urce. În cazul în care ascensorul nu începe să
urce, verificaţi poziţia cabinei şi starea
întrerupătoarelor magnetice.
3 Ascensorul efectuează o cursă În cazul în care ascensorul nu efectuează
de probă. cursa de probă, verificaţi polaritatea
codificatorului şi motorului. Verificaţi
parametrii motorului.
4 Ascensorul este pregătit pentru probă Dacă numărătoarea palierelor nu este
dacă numărătoarea palierelor este corectă, benzile magnetice sunt în poziţie
corectă. greşită sau prea aproape de comutatoare.

Copyright © 2012 KONE Corporation 324 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

34.2 Funcţionare în condiţii normale

Tabelul de mai jos indică ordinea LED-urilor atunci când ascensorul funcţionează corespunzător.

LED-uri Explicaţie Notă


9 VITEZĂ > Viteza ascensorului depăşeşte 0,1 m/s.
0,1 m/s
8 START Indică faptul că ambii conectori principali LED-ul este stins atunci când
PERMIT (poz. 201:1 şi 201:2) şi ambii conectori ambii conectori principali şi
principali auxiliari (poz. 201:3 şi 201:4) ambii conectori principali
sunt decuplaţi după cursa anterioară. auxiliari sunt decuplaţi, iar
În cazul în care LED-ul rămâne activ semnalul de permisiune pentru
după cursă, unul dintre conectori pornire la conectorul XD1/3
a rămas blocat deschis şi nu este (LCEADO poz. 379) este 0 V.
posibilă efectuarea altor curse.
7 MAIN Indică faptul că atât mecanismul de Triacul releului principal
CONTACTOR acţionare, cât şi butonul de comandă de pe LCEADO (poz. 379)
LCECPU au transmis comanda de ar trebui să se deschidă şi
activare a conectorului principal. ambii conectori principali ar
trebui să se activeze.
6 SHAFT Indică faptul că toate uşile de la Semnalul XH2/3 CONTACT
DOOR paliere sunt închise. UŞĂ PUŢ (poz. 379 LCEADO)
CONTACT este sub tensiune.
5 CAR DOOR Indică faptul că uşile cabinei sunt Semnalul X1/7 CONTACT UŞĂ
CONTACT închise. CABINĂ (poz. 379 LCEADO).
4 CLOSE Indică faptul că LCE transmite Comanda este activă în timpul
DOOR comanda de închidere uşă. cursei şi dispare după închiderea
COMMAND uşilor şi atunci când ascensorul
nu este activ, respectiv nu
există apelări active.
3 DRIVE NEED Indică faptul că aparatul de comandă În cazul în care LED-ul nu se
a recunoscut necesitatea unei curse. aprinde atunci când are loc
Poate fi vorba de o apelare sau o apelare de la panoul de operare
o comandă specială pentru mecanismul al cabinei sau butonul de oprire
de acţionare pentru susţinere, intervenţia la palier, fie butonul este defect,
pompierilor etc. conexiunea dintre buton şi aparatul
de comandă este defectă sau
aparatul de comandă este defect.
2 V3F OK Comunicarea între unitatea Întrerupeţi alimentarea cu
mecanismului de acţionare energie timp de 10 secunde
şi CPU este OK. şi încercaţi din nou.
Verificaţi parametrul 1_95.
1 SAFETY Indică faptul că circuitul de siguranţă Semnalul X1/5 „ÎNTRERUPERE
INPUT este OK. CONTACT” (poz. 379 LCEADO)
este sub tensiune.

Copyright © 2012 KONE Corporation 325 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

34.3 Defecţiuni la sistemul de acţionare

34.3.1 Verificări

Efectuaţi următoarele verificări înainte de folosirea mecanismului de acţionare.

Pas Operaţiune Notă


1 Verificaţi parametrii motorului. Parametrii motorului trebuie să
corespundă tipului de motor.
2 Verificaţi dacă motorul, frâna, codificatorul, selsinul şi termistorii sunt conectaţi.
3 Verificaţi conexiunile la placa principală cu circuit.
4 Verificaţi conexiunile cablului de acţionare.

34.3.2 Comanda mecanismului de acţionare

După ce s-a emis comanda MODE, mecanismul de acţionare efectuează următoarele verificări:
1. Tensiunea de referinţă c.c. trebuie să fie peste 400 V c.c.
2. Rezistorul de frânare trebuie să fie conectat.
3. Termistorul trebuie să fie conectat.
4. Rezistenţa senzorului NTC trebuie să fie > 1500 ohm.
5. Senzorul de curent nu trebuie să furnizeze informaţii cu privire la supracurent.

34.3.3 Pornire, ascendentă sau descendentă

Dacă verificările sunt OK, semnalul ACTIVARE CONECTOR PRINCIPAL este transmis către LCE:
1. Semnal MBE. IGBT va fi activat.
2. Comandă frână. Frâna se deschide.
3. Semnal viteză. Viteza depinde de tipul comenzii MODE.

34.3.4 Blocare în caz de avarie a mecanismului de acţionare

Defecţiunile care pot determinarea blocarea în caz de avarie a mecanismului de acţionare


pot fi următoarele:
1. Semnal codificator lipsă sau incorect. Verificare de la LCE.
2. Polarităţi greşite ale motorului sau codificatorului. LED-ul trebuie aprins indicând direcţia
de coborâre.
3. Parametri greşiţi. Setaţi valorile implicite ale parametrilor.
4. Verificări, conform descrierii de mai sus.

Copyright © 2012 KONE Corporation 326 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

35 APROBĂRI ŞI ISTORICUL VERSIUNILOR

Întocmit de: Autor informaţii produs / Tiina Halonen


Verificat de: Asistenţă globală instalare / Richard Baker
Aprobat de: Asistenţă globală instalare / Hakan Barneman
Traducere aprobată de: Daniel Sendroiu

Ediţia Data Descrierea modificărilor Ref. CR Aprobat de


- 2012-05-28 Prima ediţie. Hakan Barneman
A 2012-10-16 Ediţie pentru testare la scară restrânsă. Hakan Barneman
Pentru modificări, vedeţi barele de
modificări.
B 2013-03-18 Actualizat. Pentru modificări, vedeţi Hakan Barneman
barele de modificări.

Copyright © 2012 KONE Corporation 327 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

36 FEEDBACK

Faceţi clic pe unul dintre butoanele cu stea din versiunea PDF, pentru a evalua documentul
şi a raporta erori sau propune îmbunătăţiri. E-mailul dvs. client se va deschide automat.
Utilizatorii documentelor tipărite pot trimite feedback direct la ktd@kone.com.

Excelent

Bun

Mediu

Acceptabil

Insuficient

Copyright © 2012 KONE Corporation 328 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

ANEXĂ A. ASPECTE REFERITOARE LA MECANISMUL DE ACŢIONARE KDL

A.1 Revenirea la setările iniţiale, KDL16S

Se recomandă atunci când nu cunoaşteţi starea setărilor panoului DCBL.

Pas Operaţiune Notă


1 Setaţi parametrul Parameter lock
(6_95) la 0.
2 Setaţi parametrul Default parameters Valoarea se modifică automat înapoi la 0.
(6_98) la 1.
3 Aşteptaţi cel puţin 15 secunde.

A.2 Folosirea funcţiei de afişaj în Timp real

Acest capitol conţine instrucţiuni generale care descriu modul de activare şi de utilizare
a funcţiei de afişaj în Timp real.
Funcţia de afişaj în Timp real este o funcţie încorporată care măsoară/indică diferitele
semnale ale modulului mecanismului de acţionare pe interfaţa utilizator LCE.
Parametrul RealTimeDisplay monitor selection (6_75) activează o funcţie care permite,
de exemplu: verificarea vitezei ascensorului, a direcţie de deplasare a cabinei, a poziţiei
cabinei şi a curentului la motor, în timp real.
Pentru detalii suplimentare, consultaţi lista cu parametri 972483D01.

Pas Operaţiune Notă


1 Selectaţi RealTimeDisplay monitor selection (6_75).
2 Selectaţi oricare dintre funcţiile Consultaţi lista cu parametri.
ascensorului pe care doriţi să le
vizualizaţi (1...209).
3 Reveniţi la afişajul palierului apăsând butonul Menu.
4 Activaţi afişajul în Timp real apăsând butonul Select/Accept.
Acum puteţi folosi butonul Select/Accept pentru afişajul palierului, în timp real sau
al vitezei.
5 Dezactivaţi afişajul în Timp real, Apăsaţi butonul Menu.
revenind la afişajul palierului.

Copyright © 2012 KONE Corporation 329 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

A.3 Citirea codurilor detaliate de defecţiune

Sub-codurile de defecţiune ale mecanismului de acţionare descriu defecţiunile în detaliu.


Numerotarea sub-codurilor de defecţiune este împărţită în următoarele categorii:
– Seria 1000, ascensorul este blocat (nu se poate deplasa).
– Seria 2000, deplasarea ascensorului este blocată de o frână.
– Seria 3000, avertismente prealabile (înainte de defectarea unui dispozitiv sau echipament).
– Seria 6000, informaţii de diagnosticare. NU toate sub-codurile din această categorie
indică o defecţiune. Acestea au rolul de a furniza informaţii suplimentare.

Citirea sub-codurilor de defecţiuni

Acest exemplu descrie cum trebuie citite sub-codurile 118_6010 şi 118_6011.


1. Introducere
jurnal erori. 1.

SELECT
2.
ACCEPT

2. Apăsaţi ACCEPT 
(începe să ruleze
un rând de cifre).
118 Shaft Setup
118 2021 Setup started at wrong position

2023 Setup stopped because 77:U/N


active at same time

6010 Reports minimum 61:U/N floor overlap mm


overlap

1021405 wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 330 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

ANEXĂ B. FACTORI ŞI SARCINI DE ECHILIBRARE

Unele ascensoare folosesc echilibrarea ajustabilă atunci când sarcina de echilibrare este
mai mică decât procentul tradiţional de 50% din sarcina de referinţă. Sarcina de echilibrare
variază în funcţie de viteză, de sarcina de referinţă şi de deplasare.
Diferenţa de greutate trebuie compensată cu parametrul de echilibrare (6_10) al mecanismului
de acţionare, cu valoarea de CÂŞTIG a dispozitivului de cântărire a sarcinii şi cu ajutorul unei
sarcini corespunzătoare de probă de echilibrare în timpul punerii în funcţiune.
Pentru a stabili dacă un ascensor foloseşte echilibrarea ajustabilă, consultaţi planurile
(factor de echilibrare al cabinei %).
În cazul în care un ascensor cu echilibrare ajustabilă funcţionează deja, pe MAP există
un autocolant care indică factorul de echilibrare al cabinei.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la factorii de echilibrare ai cabinei şi sarcinile
folosite cu echilibrare ajustabilă, consultaţi planurile şi tabelele de mai jos.

xx%
40
41
42
43
44
45

MENU SELECT
xx% 46
47
ACCEPT

48
6_10=xx
49

NOTĂ: 50

1073186.wmf

Figură B1. Echilibrarea ajustabilă din planuri (stânga) şi autocolantul de pe MAP (dreapta)

Copyright © 2012 KONE Corporation 331 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

B.1 Factori de echilibrare ai cabinei [valorile parametrului de echilibrare (6_10)]

Tabelele de mai jos prezintă factorii de echilibrare ai cabinei pentru siguranţă.


Dacă sunt disponibile, verificaţi întotdeauna factorul de echilibrare al cabinei din planuri.

Tabel 2: Factori de echilibrare ai cabinei la viteza 1,0 m/s (Q = sarcina de referinţă)


Q [kg]/ 0 5,001 10,001 15,001 20,001 25,001 30,001 35,001 40,001 45,001 50,001
Deplasare ...5,0 ...10,0 ...15,0 ...20,0 ...25,0 ...30,0 ...35,0 ...40,0 ...45,0 ...50,0 ...55,0
[m]

240 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

320 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

400 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

450 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

480 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

630 40,0 % 42,1 % 44,3 % 46,5 % 48,1 % 49,2 % 42,5 % 43,2 % 43,8 % 44,5 % 45,1 %

680 43,8 % 45,8 % 47,7 % 48,7 % 49,7 % 44,1 % 44,5 % 44,9 % 45,3 % 45,7 % 46,1 %

800 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

900 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,6 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

1000 40,0 % 40,0 % 40,0 % 41,0 % 42,6 % 44,3 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,1 %

1150 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

Copyright © 2012 KONE Corporation 332 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Tabel 3: Factori de echilibrare ai cabinei la viteza 1,6 m/s (Q = sarcina de referinţă)


Q [kg]/Deplasare [m] 0 5,001 10,001 15,001 20,001 25,001 30,001 35,001
...5,0 ...10,0 ...15,0 ...20,0 ...25,0 ...30,0 ...35,0 ...40,0

240 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

320 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

400 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

450 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

480 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

630 41,6 % 41,6 % 41,7 % 41,8 % 41,9 % 43,1 % 42,3 % 42,5 %

680 45,9 % 46,0 % 46,1 % 46,3 % 46,4 % 46,5 % 46,6 % 46,7 %

800 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

900 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

1000 41,7 % 41,8 % 41,8 % 42,0 % 42,1 % 42,1 % 42,2 % 42,3 %

1150 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

Q [kg]/Deplasare [m] 40,001 45,001 50,001 55,001 60,001 65,001 70,001


...45,0 ...50,0 ...55,0 ...60,0 ...65,0 ...70,0 ...75,0

240 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

320 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 41,0 % 44,7 % 47,7 %

400 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

450 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

480 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

630 42,6 % 42,7 % 42,8 % 43,0 % 43,1 % 43,2 % 43,4 %

680 46,9 % 47,0 % 47,1 % 47,2 % 47,3 % 47,4 % 47,5 %

800 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

900 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

1000 42,4 % 42,5 % 42,6 % 44,3 % 44,9 % 45,5 % 46,0 %

1150 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,1 % 40,1 % 40,2 %

Copyright © 2012 KONE Corporation 333 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Tabel 4: Factori de echilibrare ai cabinei la viteza 1,75 m/s (Q = sarcina de referinţă)


Q [kg]/Deplasare [m] 0 5,001 10,001 15,001 20,001 25,001 30,001 35,001
...5,0 ...10,0 ...15,0 ...20,0 ...25,0 ...30,0 ...35,0 ...40,0

240 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

320 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

400 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

450 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

480 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

630 43,0 % 43,1 % 43,2 % 43,3 % 43,4 % 43,7 % 43,8 % 43,9 %

680 47,3 % 47,3 % 47,4 % 47,7 % 47,8 % 47,9 % 48,0 % 48,1 %

800 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

900 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

1000 43,1 % 43,1 % 43,2 % 43,3 % 43,4 % 43,5 % 43,6 % 43,7 %

1150 40,6 % 40,6 % 40,7 % 40,8 % 40,9 % 40,9 % 41,0 % 41,1 %

Q [kg]/Deplasare [m] 40,001 45,001 50,001 55,001 60,001 65,001 70,001


...45,0 ...50,0 ...55,0 ...60,0 ...65,0 ...70,0 ...75,0

240 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

320 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

400 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

450 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

480 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

630 44,0 % 44,2 % 44,3 % 44,4 % 44,5 % 44,7 % 44,9 %

680 48,2 % 48,3 % 48,3 % 48,4 % 48,4 % 48,5 % 48,6 %

800 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

900 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 %

1000 43,8 % 43,9 % 44,0 % 44,1 % 44,2 % 44,3 % 44,4 %

1150 41,2 % 41,2 % 41,3 % 41,4 % 41,5 % 41,5 % 41,6 %

Copyright © 2012 KONE Corporation 334 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

B.2 Sarcini de echilibrare

Tabelele de mai jos prezintă sarcinile de echilibrare (rotunjite la valoarea cea mai apropiată
de 25 kg) pe care le amplasaţi în ascensor pentru testarea echilibrării cabinei şi contragreutăţii.

Tabel 5: Sarcini de echilibrare la viteza 1,0 m/s (Q = viteza de referinţă)


Q [kg]/ 0 5,001 10,001 15,001 20,001 25,001 30,001 35,001 40,001 45,001 50,001
Deplasare [m] ...5,0 ...10,0 ...15,0 ...20,0 ...25,0 ...30,0 ...35,0 ...40,0 ...45,0 ...50,0 ...55,0

240 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

320 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

400 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

450 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

480 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

630 250 275 275 300 300 300 275 275 275 275 275

680 300 300 325 325 350 300 300 300 300 300 325

800 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

900 350 350 350 350 350 350 350 375 350 350 350

1000 400 400 400 400 425 450 400 400 400 400 400

1150 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

Copyright © 2012 KONE Corporation 335 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Tabel 6: Sarcini de echilibrare la viteza 1,6 m/s (Q = viteza de referinţă)


Q [kg]/Deplasare [m] 0 5,001 10,001 15,001 20,001 25,001 30,001 35,001
...5,0 ...10,0 ...15,0 ...20,0 ...25,0 ...30,0 ...35,0 ...40,0

240 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

320 125 125 125 125 125 125 125 125

400 150 150 150 150 150 150 150 150

450 175 175 175 175 175 175 175 175

480 200 200 200 200 200 200 200 200

630 250 250 275 275 275 275 275 275

680 300 325 325 325 325 325 325 325

800 325 325 325 325 325 325 325 325

900 350 350 350 350 350 350 350 350

1000 425 425 425 425 425 425 425 425

1150 450 450 450 450 450 450 450 450

Q [kg]/Deplasare [m] 40,001 45,001 50,001 55,001 60,001 65,001 70,001


...45,0 ...50,0 ...55,0 ...60,0 ...65,0 ...70,0 ...75,0

240 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

320 125 125 125 125 125 150 150

400 150 150 150 150 150 150 150

450 175 175 175 175 175 175 175

480 200 200 200 200 200 200 200

630 275 275 275 275 275 275 275

680 325 325 325 325 325 325 325

800 325 325 325 325 325 325 325

900 350 350 350 350 350 350 350

1000 425 425 425 450 450 450 450

1150 450 450 450 450 450 450 450

Copyright © 2012 KONE Corporation 336 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Tabel 7: Sarcini de echilibrare la viteza 1,75 m/s (Q = viteza de referinţă)


Q [kg]/Deplasare [m] 0 5,001 10,001 15,001 20,001 25,001 30,001 35,001
...5,0 ...10,0 ...15,0 ...20,0 ...25,0 ...30,0 ...35,0 ...40,0

240 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

320 125 125 125 125 125 125 125 125

400 150 150 150 150 150 150 150 150

450 175 175 175 175 175 175 175 175

480 200 200 200 200 200 200 200 200

630 275 275 275 275 275 275 275 275

680 325 325 325 325 325 325 325 325

800 325 325 325 325 325 325 325 325

900 350 350 350 350 350 350 350 350

1000 425 425 425 425 425 425 425 425

1150 475 475 475 475 475 475 475 475

Q [kg]/Deplasare [m] 40,001 45,001 50,001 55,001 60,001 65,001 70,001


...45,0 ...50,0 ...55,0 ...60,0 ...65,0 ...70,0 ...75,0

240 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

320 125 125 125 125 125 125 125

400 150 150 150 150 150 150 150

450 175 175 175 175 175 175 175

480 200 200 200 200 200 200 200

630 275 275 275 275 275 275 275

680 325 325 325 325 325 325 325

800 325 325 325 325 325 325 325

900 350 350 350 350 350 350 350

1000 450 450 450 450 450 450 450

1150 475 475 475 475 475 475 475

Copyright © 2012 KONE Corporation 337 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

ANEXĂ C. PANOURI ELECTRICE, INTRODUCERE

C.1 Modul de acţionare KDL16S (KM51004000V001, V002)

5
D1

1076282.wmf

Poz. Denumire Număr


1 Placă glisare
2 Placă de acoperire inferioară
3 Ansamblu rezistor de frânare
4 Ventilator modul, 2 buc. KM50014767
5 Panou conector (CO16) KM964619G24

LED Culoare Stare Semnificaţie


DANGER (D1) Roşu ON Circuitul c.c. este sub
tensiune.

Copyright © 2012 KONE Corporation 338 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

C.2 Modul de acţionare KDM KR6 / KR7

3
4

1066396.wmf

1 Ventilator
2 Panou I/O
3 Puncte de conectare ale cablului de alimentare
cu energie
4 Cleme de împământare
5 Borne de împământare PE

Copyright © 2012 KONE Corporation 339 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Metodă de dezamorsare în condiţii de siguranţă

– Verificaţi dacă led-ul galben DANGER este aprins.


– Deconectaţi şi împiedicaţi reconectarea posibilelor
surse de alimentare cu energie în caz de urgenţă.
– Deconectaţi comutatorul principal (220). > 50 VDC
Blocaţi şi marcaţi.
– Aşteptaţi 5 minute.
– Verificaţi ca led-ul galben DANGER să NU fie aprins.
– Deschideţi capacul. Verificaţi să nu existe
tensiune (c.a.) la bornele de alimentare
cu energie L1-L2, L1-L3,
L2-L3, L1-împământare, L2-împământare,
L3-împământare. 1067199.wmf
– Verificaţi să nu existe tensiune (c.c.) în circuitul
intermediar dintre bornele c.c.+ şi c.c.-.

L1 L2 L3 U V W DC+ DC- L1 L2 L3 U V W DC+ DC-

1067127.wmf 1067126.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 340 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

C.3 Modul KDA

5
4
7

3
6
2 1

1077160.wmf

1 Panou de comandă mişcare (DCBG)


2 Întrerupător (298)
3 Blocuri de conexiuni (PE)
4 Conector principal (201:1)
5 Comandă ventilator motor (K219)
6 Panou de comandă conector principal (MCCB2)
7 Modul comandă frâne (BCX08)

Copyright © 2012 KONE Corporation 341 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

C.4 Panouri în puţul ascensorului (KDM)

1 Modul de acţionare KR6/KR7


7 Modul KDA (îngust)
8 SEP

Copyright © 2012 KONE Corporation 342 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

C.5 Panou electric puţ (SEP)

1. Modul transformator
2. Panou LCEREC 1
3. Panou LCECPU
4. Panou LCECAN
5. Panou LCEKNX sau LCEVOI
6. Panou LCEADO
7. Panou LCEOPT 2
8. Panou LCERAL
9. Panou LCEGTW 3, 4, 5
10. Panou LCEDOMCS 12
11. Capac
12. Modul conector

7
8
9
10

1075340.wmf
11

Copyright © 2012 KONE Corporation 343 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

C.6 Uşă de vizitare pentru mentenanţă (MAP, tip uşă)

1. Lumină
2. Sistem de intercomunicaţii 5
pentru mentenanţă/pompieri 6
(opţional) 7
3. Pârghie de eliberare frână
4. Panou LOPCB
8
5. Mufă (274)
6. Buton deplasare (270:RB) 9
7. Comutator RDF (270) 10
8. Siguranţă lumină cabină (290:1) 1 11
9. Întrerupător curent rezidual (236)
10. Siguranţă lumină puţ (290:2)
11. Releu impuls (268)
12. Comutator principal (270:2) 2
13. Comutator lumină (262)
14. Panou LOP230 12
13

14

1078973.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 344 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

C.7 Panou de acces pentru mentenanţă (MAP, tip perete)

1. Lumină
2. Camă de eliberare frână
3. Panou interfaţă utilizator
4. Panou LOP-230
5. Buton RUN (270:RB)
6. Comutator RDF 270
7. Mufă 274
8. Siguranţă lumină puţul ascensorului 290:2
9. Siguranţă lumină cabină 290:1
10. Comutator lumină 262
11. Comutator principal 220
12. Blocuri de conexiuni PE
13. ISE opţional (interfon de urgenţă)
14. BDT opţional (mecanism de acţionare
cu baterie)
15. ISM sau FRD UK opţional
(sistem de intercomunicaţii pentru
mentenanţă/pompieri opţional)

Copyright © 2012 KONE Corporation 345 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

C.8 Interfaţă utilizator

Butoanele şi afişajul în interfaţa utilizator

1. Interfaţă utilizator
2. Buton de probă limitator de viteză
XL1 XL8 XL9
3. Afişaj meniu
1
4. Afişaj sub-meniu S14

5. Afişaj valoare 2 OSG TEST


6. Buton de setare valoare
7. Buton meniu
3
8. Buton selectare/acceptare
4
LOP-CB 763603H01

9. Buton apelare sus


10. Buton apelare jos 5
11. Buton apelare cabină 6 D22 D23 D24 D25 D26

UP CALL
12. Comutator inhibare MENU
S8
SELECT
S6
CAR CALL
deschidere uşă S10 S7 S4
7
13. Comutator inhibare apeluri ACCEPT
S5

pe palier 8 S9
DOWN CALL
14. Modul RS232, menţineţi
întotdeauna comutatorul orientat 9
către stânga 10
15. Buton sus RDF
16. Buton jos RDF 11
17. OFFSET
18. GAIN 12 S13

13 S12

14 RS232 MODE S11


SPEED
15 RDF
UP
>0.6 m/s
LOPCB
TEST
S2
-0 m/s
RDF
DW
16 S1 >0.6 m/s SPEED
MEASUREMENTS
TP4 TP3
OFFSET LWD
GAIN
R127 TP6 TP5 R146
MOTOR
17 CURRENT
TP2

18
TP1
XL2

XL3 XL4 XL5 XL6


1007529.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 346 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Utilizarea butoanelor din interfaţa utilizator

Poz. Buton Operaţiune


7 MENU Apăsaţi butonul MENU (MENIU) pentru a selecta meniul.
Consultaţi tabelul cu parametrii LCE.
8 SELECT / Apăsaţi butonul SELECT / ACCEPT pentru a selecta
ACCEPT sub-meniul.
Consultaţi tabelul cu parametrii LCE.
6 Butoane săgeţi Când afişajul MENU este gol, puteţi alege numărul palierului
11 CAR CALL folosind butoanele săgeţi şi apăsând CAR CALL.
9 UP CALL Puteţi apela pe palier în sus sau în jos, apăsând UP
10 DOWN CALL CALL sau DOWN CALL.
15 RDF UP Cursă reapelare în sus.
16 RDF DW Cursă reapelare în jos.

Poz. Comutator Operaţiune


12 INHIBIT DOOR Folosiţi aceste comutatoare pentru a inhiba deschiderea
OPENING uşii şi apelurile pe palier în timpul curselor de probă,
13 INHIBIT pentru a evita întreruperea probei sau blocarea pasagerilor.
LANDING CALL
2 OSG TEST Folosiţi acest comutator pentru a efectua testul
limitatorului de viteză şi pentru a elibera limitatorul
de viteză după testare.
14 RS232 Menţineţi întotdeauna acest comutator orientat
către stânga.

Poz. Potenţiometre Descriere


18 GAIN Aceste potenţiometre sunt folosite pentru reglarea
17 OFFSET dispozitivului de cântărire a sarcinii.

Punct de măsurare Polaritate Descriere


LWD TP5 Gain Neutilizat.
TP6 Offset
Măsurători viteză TP3 + Tensiune Folosiţi aceste puncte de măsurare
TP4 - tahometru pentru măsurătorile vitezei.
Curent la motor TP1 + Curent la motor Folosiţi aceste puncte de măsurare
TP2 - pentru măsurarea curentului la motor.

Copyright © 2012 KONE Corporation 347 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

LED pe panoul de interfaţă utilizator

LED Funcţie când LED-ul este aprins Stare Culoare


normală
+24V + 24 V c.c. tensiunea de comandă este OK. ON VERDE
+5V + 5 V c.c. tensiunea de comandă este OK. ON VERDE
+12V + 12 V c.c. tensiunea de comandă este OK. ON VERDE
-12V - 12 V c.c. tensiunea de comandă este OK. ON VERDE
LCECPUnc Indică faptul că CPU şi SW funcţionează. Clipeşte GALBEN
RUNNING
LIFT IN FAULT Defecţiunea împiedică deplasarea cabinei. OFF ROŞU
EMERGENCY Buton pentru alarmă de urgenţă apăsat OFF ROŞU
ALARM în cabină.
INSPECTION Mecanismul de acţionare pentru inspecţie de OFF GALBEN
pe acoperişul cabinei este pornit (42:DS).

Copyright © 2012 KONE Corporation 348 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

LED Funcţie când LED-ul este aprins Stare Culoare


normală
RESCUE DRIVE Mecanismul de acţionare de salvare de pe OFF GALBEN
MAP este pornit (270). Semnalul XM11/2 la
LCECPU poz. 375.
CAR COMM OK Reţeaua de comunicare din cabină ON VERDE
funcţionează.
HOISTWAY Reţeaua de comunicare din puţ funcţionează. ON VERDE
COMM. OK
+24 V + 24 V c.c. tensiunea în cabină şi puţ este OK. ON VERDE
CAR&SHAFT OK
SPEED > 0,1 m/s LED-ul este aprins atunci când viteza ON/OFF GALBEN
depăşeşte 0,1 m/s în timpul accelerării
şi se stinge atunci când viteza scade sub
0,3 m/s în timpul decelerării.
START PERMIT Unul dintre conectorii principali (201:1, 201:2) ON/OFF GALBEN
sau conectorul dinamic de frână (204) nu
a fost eliberat. Semnal XD1/3 pe panoul 379.
MAIN LCECPU a transmis comanda de activare ON/OFF GALBEN
CONTACTOR a conectorului principal.
SHAFT DOOR Uşile puţului sunt închise. Semnalul XH2/3 ON/OFF GALBEN
CONTACT de pe panou poz. 379 este sub tensiune.
CAR DOOR Uşile cabinei sunt închise. Semnalul XC1/7 ON/OFF GALBEN
CONTACT de pe panou poz. 379 este sub tensiune.
CLOSE DOOR Este transmisă comanda de închidere uşă. ON/OFF GALBEN
COMMAND
DRIVE NEED Necesitate cursă recunoscută. ON/OFF GALBEN
V3F OK Unitatea de acţionare poate acţiona. ON VERDE
SAFETY INPUT Semnalul lanţului de siguranţă XC1/5 ON VERDE
de pe panou poz. 379 este acţionat.
DRIVE UP Comanda de deplasare în sus este ON/OFF GALBEN
transmisă către unitatea de acţionare.
77:U Cabina se află în zona de decelerare ON/OFF GALBEN
de la nivelul superior.
61:U Cabina este la aproximativ + 10 mm... ON/OFF GALBEN
- 140 mm faţă de nivelul palierului.
30 Cabina este în zona uşii frontale. ON/OFF GALBEN
B30 Cabina este în zona uşii din spate. ON/OFF GALBEN
61:N Cabina este la aproximativ - 10 mm...  ON/OFF GALBEN
+ 140 mm faţă de nivelul palierului.
77:N Cabina se află în zona de decelerare ON/OFF GALBEN
de la nivelul inferior.

Copyright © 2012 KONE Corporation 349 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

LED Funcţie când LED-ul este aprins Stare Culoare


normală
77:S Cabina se află în zona nivelului terminal. ON/OFF GALBEN
DRIVE DOWN Comanda de deplasare în jos este ON/OFF GALBEN
transmisă către unitatea de acţionare.
OPEN DOOR Este transmisă comanda de deschidere uşă. ON/OFF GALBEN
COMMAND
PHOTOCELL LED-ul pentru fotocelulă este aprins atunci OFF GALBEN
când există ceva între uşi. Semnalele XB29/2
şi XB31/2 de pe panoul LCECCB poz. 806.
OPEN BUTTON LED-ul pentru butonul de deschidere a uşii OFF GALBEN
este aprins atunci când este apăsat butonul.
Semnalul XC10/1 de pe panoul LCECOB
poz. 32.
CLOSE FORCE Limitatorul forţei de închidere a uşii este OFF GALBEN
LIMITER activ. Semnalele XB28/8 şi XB30/8 de pe
panoul LCECCB poz. 806.
DOOR ZONE Cabina este în zona uşii. Semnalul este ON/OFF VERDE
INDICATOR prezent, chiar dacă alimentarea cu energie
este întreruptă.
INHIBIT DOOR Deschiderea uşii este inhibată cu ajutorul OFF GALBEN
OPENING comutatorului de lângă acest LED.
INHIBIT LANDING Apelurile pe palier sunt inhibate cu ajutorul OFF GALBEN
CALLS comutatorului de lângă acest LED.
SPEED >0,6 m/s Viteza ascensorului depăşeşte 0,6 m/s, ON/OFF ROŞU
(D68) direcţie ascendentă.
SPEED >0,3 m/s Viteza ascensorului depăşeşte 0,3 m/s, ON/OFF VERDE
(D67) direcţie ascendentă.
SPEED >0,02 m/s Viteza ascensorului depăşeşte 0,02 m/s, ON/OFF VERDE
(D66) direcţie ascendentă.
SPEED >0,02 m/s Viteza ascensorului depăşeşte 0,02 m/s, ON/OFF VERDE
(D65) direcţie descendentă.
SPEED >0,3 m/s Viteza ascensorului depăşeşte 0,3 m/s, ON/OFF VERDE
(D64) direcţie descendentă.
SPEED >0,6 m/s Viteza ascensorului depăşeşte 0,6 m/s, ON/OFF ROŞU
(D63) direcţie descendentă.

Copyright © 2012 KONE Corporation 350 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

C.9 Siguranţe şi LED-uri pe panoul LOP-230

Siguranţă Dimensiune/tip LED Normal


F1 Lanţ de siguranţă 230 V 1 A/T (5 x 20 mm) - -
F2 Surse de alimentare 6,3 A/T (5 x 20 mm) F2 OK ON
cu energie pentru lanţul de
siguranţă, frână şi ventilator
F3 Alimentare cu energie uşă 2 A/T (5 x 20 mm) F3 OK ON

Copyright © 2012 KONE Corporation 351 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

C.10 Siguranţe pe panoul LCEREC

Siguranţă Dimensiune/tip
F4 Cabină şi puţ 24 V 4 A siguranţe multiple
F5 Tensiune de comandă 24 V 4 A siguranţe multiple
F6 şi F7 Protecţia transformatorului împotriva 6 A/500 V (10 x 38 mm)
scurtcircuitării
F8 24 V Cabină şi puţ (opţional dacă > 10 niveluri) 8 A siguranţe multiple

Copyright © 2012 KONE Corporation 352 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

ANEXĂ D. RACORDAREA LA REŢEA A PUŢULUI ASCENSORULUI CU CANALE


PENTRU CABLURI

D.1 Instalarea canalelor de cabluri şi a sistemelor de iluminat în puţ

NOTĂ: Pentru un iluminat optim, instalaţi luminile în poziţie orizontală (dacă este posibil),
cu lămpile orientate în jos. Instalaţi lumina cea mai de jos în poziţie verticală.

1. Instalaţi canalele de cabluri şi sistemele de iluminat în puţul ascensorului. 


ATENŢIE: Verificaţi intervalul dintre capătul scripetelui cabinei şi perete.
Instalaţi luminile în poziţie verticală, dacă există un risc de coliziune.
2. Perforaţi găuri pentru dispozitivele de fixare a cablului de semnalizare şi a cablului de blocare
a uşii la fiecare palier, deschideţi punctele de intrare pentru cablul tras prin canal de cablu.
0.5m
max

6m
0.5m
6m

m
0m
< 25
6m

max. 0.5m

1076609.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 353 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

D.2 Instalarea fasciculelor de cabluri în puţ

1. Instalaţi fasciculele cu lanţul de siguranţă şi cablurile de semnalizare în puţ. Instalaţi


fasciculele lanţului de siguranţă din puţ în spatele protecţiilor din plastic ale panourilor
de comandă de pe palier. Fixaţi cu curelele autoblocante.
2. Conectaţi conductorii lanţului de siguranţă la MA113
P şi cablurile de semnalizare şi ale semnalului de alarmă la SEP.
3. Limitator de viteză contragreutate: Conectaţi cablul adaptor la XLH6.
4. Trageţi şi conectaţi cablurile de blocare a uşilor de palier şi cablurile de semnalizare.
Lăsaţi minimum 100 mm liberi la capetele cablului, pe partea palierului.
5. Ascensor cu trecere continuă: Verificaţi poziţia elementului de legătură X1.
Stânga (A) = uşa frontală, dreapta (B) = uşa din spate.

P122

XLH4
XLH7

XH11

XH12

A B
X1
1076606.wmf

Cablu La
Contact uşă de palier (P122) / contact de blocare uşă de palier SEP / LOP230 / XLH7
Contact greutate de tensionare/comutator de oprire în spaţiul inferior SEP / LOP230 / XLH4
Cablu sonerie de alarmă MAP / LCECPU / XH11
Cablu panou de comandă pe etaj (LCEFCB) MAP / LCECPU / XH12

Copyright © 2012 KONE Corporation 354 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

D.3 Instalarea sistemului de electrificare în spaţiul inferior

AVERTISMENT: Verificaţi cabina, dacă este blocată în condiţii de siguranţă şi nu se


poate mişca.

1. Instalaţi lumina cea mai de jos din puţ, comutatorul de lumină, comutatorul de oprire din
spaţiul inferior şi mufa pentru intercomunicaţii.
2. Conectaţi cablurile din spaţiul inferior (contact greutate de tensionare OSG, comutator
de oprire în spaţiul inferior, iluminat puţ, mufă intercomunicaţii, contacte amortizor cu ulei
(dacă există) şi orice dispozitive suplimentare din spaţiul inferior).
3. Verificaţi dacă un conector de capăt este conectat la XS2 pe panoul plasat cel mai jos.

XS2
0.6 m

1076671.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 355 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

ANEXĂ E. Dispozitivul de fixare pentru controlul verticalităţii

E.1 Montarea dispozitivului de fixare pentru controlul verticalităţii


şi atârnarea firelor cu plumb

Pas Operaţiune Notă


1 Instalaţi suporturile pentru dispozitivul de Asiguraţi-vă că instalaţi suporturile
fixare pentru controlul verticalităţii şi ţevile în mod corect.
telescopice la o înălţime min. de 1500 mm
deasupra palierului aflat cel mai sus.
Uşă cadru Uşă frontală
1500

1007130.wmf
1007131.wmf

AVERTISMENT: Nu vă aplecaţi în
puţul ascensorului şi nu vă sprijiniţi de
barele de protecţie pentru siguranţă.

1007133.wmf

1007132.wmf

1007134.wmf
1007135.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 356 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Pas Operaţiune Notă


2 Asamblaţi dispozitivul de fixare pentru controlul verticalităţii.

1 2

3 6 4

7
5
YY:

40+DBG+40

DBG
50
50

40 40

LL X 40

1080398.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 357 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Pas Operaţiune Notă


3 Aşezaţi dispozitivul de fixare pe suporturi.

1009604 wmf
4 Ajustaţi dispozitivul de fixare în funcţie de intrarea palierului superior:

1009605 wmf
5 Coborâţi firele pentru controlul verticalităţii.

LL

1007139.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 358 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

E.2 Alinierea glisierelor

Pas Operaţiune Notă


1 Prindeţi cu clame dinamometrele pentru
controlul verticalităţii pe glisiere.

Paralelismul şi direcţia DBG sunt


ajustate la consolele glisierelor.

Glisiera este aliniată atunci când:


• Firul cu plumb atinge vârful
instrumentului de aliniere.
• Cablul de paralelism este aliniat cu
orificiile instrumentului de aliniere.
• DBG se încadrează în toleranţa
prevăzută + 1 mm - 0 mm la nivelul
bridei. 1009675.wmf

2 Aşezaţi instrumentul de poziţionare Nu folosiţi instrumentul de poziţionare


a glisierei contragreutăţii pe vârful pentru a forţa fixarea în poziţie a glisierei.
glisierei cabinei. Menţinând acest punct, Acest lucru va avaria instrumentul.
mişcaţi pe loc latura dinspre glisiera Nu trebuie să existe niciun punct strâns
contragreutăţii simple în sus şi în jos, atunci când mişcaţi instrumentul de
pentru a poziţiona glisiera. poziţionare în sus şi în jos, şi nici un
spaţiu prea mare.

1007162.wmf

1007163.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 359 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

ANEXĂ F. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ CLASA A

Standardul de clasificare VDI 4707 defineşte şapte clase de eficienţă energetică.


Clasele sunt etichetate cu litere de la A la G. Nivelul cel mai înalt este clasa A.
Pentru a atinge clasa A la ascensorul cu mecanism de acţionare KDL16, realizaţi paşii
prezentaţi în anexă. La solicitarea clientului, clasa de eficienţă energetică poate fi indicată
cu un autocolant aplicat pe panoul de operare al unei cabine.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la dispozitivul de acţionare a uşii cabinei cu mecanism


de acţionare 10, consultaţi AM-03.35.027 Instrucţiuni cu privire la instalaţia electrică, punere
în funcţiune, depanare, dispozitiv de acţionare a uşii cabinei AMD mecanism de acţionare 10.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la opţiunea BMV, consultaţi AM-11.65.038 ECB-1
Unitate de recuperare cu o singură linie.

F.1 Opţiune Mod Stand By (SBM-F)

După 5 minute de la ultima cursă:


– panoul de comandă şi mecanismul de acţionare sunt în modul economisire energie.
– afişajele de semnalizare sunt slab luminate.
– alimentarea cu energie a dispozitivului de acţionare uşii şi cortinei de lumină este întreruptă.

Pas Operaţiune Notă


1 Setaţi următorii parametri LCE:
Parametru selecţie OSI/HSL (1_96) la 4.
Parametru selecţie OCL (1_98) la 0.
Parametru economisire ventilator cabină (1_75) la 4.
Parametru economisire lumină cabină (1_76) la 4.
2 Deconectaţi sursa de alimentare Prin această operaţiune, sunt salvate
cu energie. setările parametrilor.
Aşteptaţi cel puţin 15 secunde.
Conectaţi sursa de alimentare cu energie.

Copyright © 2012 KONE Corporation 360 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Pas Operaţiune Notă


3 Trageţi şi conectaţi cablul (50002012) de la panoul SEP la panoul de comandă
de la palierul aflat cel mai sus (LCEFCB).

K4/A1
K4/A2
LCEFCB
XF4 XF4

1073853.wmf

4 Setaţi parametrul mod standby (6_12) Acest parametru de acţionare activează


la 1. modul standby al mecanismului de
acţionare.
5 Setaţi parametrul Economie (6_99) la 1. Valoarea revine automat la 0.
6 Deconectaţi sursa de alimentare Prin această operaţiune, sunt salvate
cu energie. setările parametrilor.
Aşteptaţi cel puţin 15 secunde.
Conectaţi sursa de alimentare cu energie.

F.2 Modul standby al panoului LOPCB

Modul standby trebuie dezactivat atunci când ascensorul efectuează cursa de probă.
Modul standby trebuie activat atunci când ascensorul efectuează cursa în condiţii normale.

Pas Operaţiune Notă


1 Cursa de probă:
Conectaţi fişele XL1. XL1

LOPCB/XL1 LCECPU/XL1
2 Cursa în condiţii normale:
Deconectaţi fişele XL1. XL1

LOPCB/XL1 LCECPU/XL1

Copyright © 2012 KONE Corporation 361 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

ANEXĂ G. TIPURI DE PLAFON

G.1 Interfaţa plafonului pentru plafon dintr-un singur panou (DD = 650 … 1180 mm)

147
DD 650...1180

DD-56

BB-4 1077345.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 362 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

G.2 Interfaţa plafonului pentru plafon din două panouri (DD = 1181 … 2310 mm)

147
DD 1181...2310

DD-56

BB-4 1077346.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 363 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

G.3 Interfaţa plafonului pentru plafon din trei panouri (DD = 2311 … 3440 mm)

147
DD 2311...3440

DD-56

BB-4 1077347.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 364 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

G.4 Interfaţa plafonului pentru plafon din patru panouri (DD = 3441 … 3500 mm)
147
DD 3441...3500

DD-56

BB-4 1077348.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 365 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

ANEXĂ H. INSTALAREA PARDOSELII CABINEI, BB 1600 X DD 1400

NOTĂ: Din cauza orientării diferite la momentul ambalării, pardoseala de dimensiuni


BB 1600 mm x DD 1400 mm nu poate fi instalată prin metoda standard.

AVERTISMENT: Nu mutaţi echipamentul de ridicare şi nu călcaţi pe pardoseală înainte


de a prinde pardoseala de cablu.

1. Instalaţi roţile de transport pe latura A a pardoselii cabinei, în timpul desfacerii ambalajului.


2. Folosiţi un lanţ pentru a menţine platforma aproape de pachet, atunci când ridicaţi
în poziţie verticală.
3. Transportaţi pardoseala cabinei în apropierea intrării puţului.

1082654.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 366 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

4. Fixaţi şuruburile cu ochi M12 (4 buc.) de marginea frontală şi din spate a pardoselii cabinei.
5. Fixaţi bolţurile de fixare superioare de ambele laturi ale pardoselii cabinei. Bolţurile
orientează pardoseala în poziţia corectă.
6. Prindeţi lanţul de susţinere şi lanţul cu posibilitate de scurtare între troliul pentru personal
şi şuruburile cu ochi pe latura C.
7. Prindeţi troliul manual cu lanţ şi lanţul de 2 x 0,5 m între bucla lanţului de susţinere şi
şuruburile cu ochi pe latura A.

1082744.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 367 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

8. Agăţaţi pardoseala cabinei de puţ.


9. Folosiţi troliul manual cu lanţ pentru a roti pardoseala în plan orizontal.
10. Folosiţi troliul pentru personal pentru a coborî pardoseala până la grinda din partea de jos.
11. Continuaţi instalarea prin metoda standard.
Pentru informaţii suplimentare, mergeţi la secţiunea 8.5 Instalarea pardoselii cabinei.

1082750.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 368 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

ANEXĂ I. LIVRARE DEASUPRA ETAJULUI CEL MAI DE JOS

I.1 Coborârea materialelor în spaţiul inferior

NOTĂ: Metoda descrisă mai jos trebuie folosită pentru componente care sunt prea mari
pentru a fi cărate manual pe scări.

1. NU continuaţi fără acordul/permisiunea proprietarului clădirii/reprezentantului clădirii,


deoarece zona de lucru care va fi închisă poate fi o cale de evacuare în caz de incendiu.
Contactaţi proprietarul/reprezentantul clădirii pentru aprobarea planului lucrărilor. Acest
lucru va garanta faptul că proprietarul/reprezentantul clădirii poate stabili căi alternative,
dacă este necesar.
2. Asiguraţi-vă că alţi utilizatorii ai clădirii sunt protejaţi împotriva pericolelor de cădere.
Închideţi zona de lucru prin:
• restricţionarea accesului la palier
• montarea de bariere în jurul zonei de lucru.
Asiguraţi-vă că orice personal aflat la un palier inferior păstrează distanţa faţă de intrarea
palierului.

1082614.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 369 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

3. Transportaţi componenta în faţa barierei de protecţie de la intrarea palierului,


pregătită pentru ridicare.
4. Trageţi lanţul(rile) de ridicare pe palier şi prindeţi componenta.
AVERTISMENT: NU vă întindeţi peste barieră. Folosiţi o bucată adecvată
de lemn sau echivalent pentru a ajunge la lanţ(uri).
5. Folosiţi un sistem de delimitare a lucrului. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi AM-01.03.001.
6. Îndepărtaţi bariera de protecţie de la intrare şi atârnaţi componenta în puţ.
7. Aşezaţi la loc bariera de protecţie de la intrare imediat după atârnarea fiecărei
componente. Pentru informaţii suplimentare cu privire la componente şi tehnicile
de ridicare, mergeţi la secţiunea I.2 Tehnici de ridicare.
8. Coborâţi maneta troliului la etajul cel mai de jos.
9. Continuaţi instalarea în condiţii normale.
10. La finalizarea operaţiunilor de ridicare, discutaţi cu proprietarul/reprezentantul clădirii,
pentru a redeschide zona de lucru.

1082618.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 370 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

I.2 Tehnici de ridicare

Următoarele componente pot fi ridicate folosind metoda standard de ridicare descrisă


anterior în acest manual:
– glisierele cabinei
– cadrul contragreutăţii
– montanţii pentru cablurile cabinei
– grinda inferioară pentru cablul cabinei/ansamblul de scripeţi
– panourile pereţilor cabinei
Următoarele componente necesită o metodă îmbunătăţită de ridicare, vedeţi instrucţiunile
de mai jos:
– glisierele contragreutăţii
– platforma cabinei
– panourile acoperişului cabinei

Metoda îmbunătăţită de ridicare, glisierele contragreutăţii

1. Glisiere solide: folosiţi aceeaşi metodă ca şi în cazul glisierelor cabinei.


2. Glisiere tubulare: dacă înălţimea de la palier până la spaţiul inferior permite acest lucru,
coborâţi glisierele manual.
3. Glisiere tubulare, înălţimea este mai mare decât lungimea glisierelor:
• Instalaţi eclisa la capătul superior al glisierei.
• Instalaţi brida de ridicare a glisierei.
NOTĂ: Folosiţi bolţ M12 x 60 pentru a mări deschizătura bridei.
• Legaţi coarda de tragere de brida glisierei.
• Coborâţi glisiera manual şi continuaţi coborârea cu ajutorul corzii.
• După finalizarea operaţiunii de ridicare, înlocuiţi bolţul original M12 de la instrument.

M12x60

1082621.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 371 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

Metoda îmbunătăţită de ridicare, platforma cabinei

1. Fixaţi consolele în centrul marginii frontale şi din spate a pardoselii.


2. Fixaţi bolţurile de fixare superioare de ambele laturi ale pardoselii cabinei. Bolţurile orientează
pardoseala în poziţia corectă.
3. Fixaţi şi trageţi coarda de tragere, pentru a controla mişcarea pardoselii.
4. Legaţi coarda de tragere de roţile de transport, pentru a menţine platforma în poziţie verticală.

1082624.wmf

Metoda îmbunătăţită de ridicare, panourile acoperişului cabinei

1. Folosiţi aceeaşi metodă ca la instalarea acoperişului cabinei. Adăugaţi un şurub cu ochi


de tip RUD şi inel de legătură M12 pentru a menţine panoul acoperişului în poziţie verticală.

1082622.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 372 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

I.3 Încărcarea iniţială a contragreutăţii

NOTĂ: Efectuaţi încărcarea iniţială a contragreutăţii după instalarea glisierelor.

1. Deplasaţi cabina la nivelul unde sunt depozitate greutăţile suplimentare ale contragreutăţii.
2. Folosiţi căruciorul pentru a transporta greutăţile în cabină.
NOTĂ: Amplasaţi maximum 10 greutăţi suplimentare în interiorul cabinei simultan.
3. Deplasaţi cabina până la palierul aflat cel mai jos. Mutaţi greutăţile pe palier.
4. Repetaţi până când toate greutăţile suplimentare nemarcate cu vopsea sunt transportate
la palierul aflat cel mai jos.
5. Poziţionaţi cabina astfel încât să aveţi acces la spaţiul inferior.
6. Efectuaţi încărcarea iniţială a contragreutăţii. Pentru informaţii suplimentare referitoare
la ordinea de încărcare a greutăţilor suplimentare, consultaţi 8.7 Încărcarea iniţială
a contragreutăţii.

1082631.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 373 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

ANEXĂ J. SINCRONIZARE, CABLU PARALEL

NOTĂ: Această metodă este adecvată doar în cazurile în care există grindă inferioară pentru
cablul paralel al cabinei şi bară de sincronizare în partea frontală a platformei cabinei. Este
necesară, deoarece legătura dintre legătura corzii limitatorului de viteză şi bara de sincronizare
nu poate fi realizată dacă nu există acces în condiţii de siguranţă sub cabină.

1. Desfaceţi placa pentru fixare din punctul central de legătură de pe grinda inferioară
a cablului cabinei.
2. Fixaţi placa pentru fixare de bara de sincronizare, în timp ce pardoseala cabinei încă
se află în exteriorul puţului.
3. Ridicaţi pardoseala cabinei pe grinda inferioară a cablului, folosind metoda standard.
NOTĂ: Aveţi grijă să nu avariaţi placa pentru fixare.
374

1082773.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 374 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

4. Conectaţi coarda limitatorului de viteză în punctul de ancorare. Folosiţi coardă


de extensie pentru a putea ajusta ulterior lungimea corzii, de pe acoperişul cabinei.
*) Folosiţi capete de prindere din fier de tip BG-M6. Consultaţi KM181743.
5. Ajustaţi spaţiul dintre latura de glisare a dispozitivului de siguranţă şi glisieră la 3 mm.
Folosiţi placa de prindere a consolei glisierei ca dinamometru.
6. Conectaţi pârghiile dispozitivului de siguranţă la bara de sincronizare.

5 4
3

6
3

1082454.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 375 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

7. Conectaţi coarda declanşatorului automat al dispozitivului de siguranţă la legătura


dispozitivului de siguranţă dinspre maşină. Asiguraţi coarda, astfel încât să aveţi acces
la aceasta ulterior, de pe acoperişul cabinei.
8. Glisaţi curelele autoblocante de siguranţă verticale în sus, imediat sub orificiile de fixare
ale grinzii superioare.
9. Ridicaţi greutatea de tensionare a limitatorului de viteză, folosind o bridă de coardă şi
o coardă de ridicare. Prindeţi de balustradă.
10. Nu trebuie să existe joc al corzii. Strângeţi capul de prindere din fier, pentru a fixa coarda. 
Distanţa maximă* faţă de acoperişul cabinei până la capul de prindere plasat cel mai sus
al corzii este de 700 mm.
11. Prindeţi colacul de coardă de balustradă. Lăsaţi să existe un joc, pentru a permite
funcţionarea dispozitivului de siguranţă.
*

1078581.wmf

1078530.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 376 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

12. Prindeţi troliul pentru personal şi declanşatorul automat al dispozitivului de siguranţă de


cabină. Testaţi funcţionarea ASGT. Mergeţi la secţiunea 9 Prinderea troliului de cabină.
13. Deplasaţi cabina în sus, pentru a avea acces la spaţiul inferior.
14. Activaţi ASGT şi coborâţi cabina pe dispozitivul de siguranţă.
15. Asiguraţi cabina de eclisă, folosind inelul de legătură M12 şi lanţul de susţinere.

1082608.wmf

16. Intraţi în spaţiul inferior.


17. Conectaţi legătura centrală la bara de sincronizare.
18. Fixaţi grinda scripetelui de platformă.

1080937.wmf

Copyright © 2012 KONE Corporation 377 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

19. Mergeţi pe acoperişul cabinei:


• desprindeţi cabina de dispozitivul de siguranţă
• resetaţi ASGT.
20. Intraţi în spaţiul inferior:
• verificaţi dacă dispozitivul de siguranţă se mişcă liber şi sistemul de legătură centrală
• ajustaţi, dacă este necesar
21. Mergeţi pe acoperişul cabinei:
• testaţi funcţionarea dispozitivului de siguranţă, conform VERSIUNII 2
22. Continuaţi instalarea prin metoda standard.

Copyright © 2012 KONE Corporation 378 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18
KONE MonoSpace®, 3.0
Instrucţiuni de instalare

KONE Corporation
KONE Training and Documentation
P.O. Box 679
FI-05801 Hyvinkää, Finlanda

Copyright © 2012 KONE Corporation 379 (379) AM-01.01.250


Toate drepturile rezervate. (B) 2013-03-18