Está en la página 1de 1

CURSOS QUE SE DICTARÁN DE SEXTO A QUINTO DE SECUNDARIA

SEXTO PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO-QUINTO

RAZ-VERBAL RAZ-VERBAL ALGEBRA ALGEBRA QUIMICA


GEOMETRÍA GEOMETRÍA
RAZ-MATEMÁTICO RAZ-MATEMÁTICO
-ARITMÉTICA -ARITMÉTICA QUÍMICA QUÍMICA RAZ. VERBAL
-RAZ. MATEMÁTICO -RAZ. MATEMÁTICO
-GEOMETRÍA -GEOMETRÍA
C.T.A C.T.A RAZ. VERBAL RAZ. VERBAL -TRIGONOMETRÍA
-RAZ. MATEMÁTICO
-GEOM ETRÍA