Está en la página 1de 1

‫ يا غياث‬، ‫ ويا ذا القوة المتين‬٬ ‫ يا راحم المساكين‬، ‫يا رزاق المقلين‬

‫ اللهم ان كان‬، ‫ اياك نعبد واياك نستعين‬، ‫ ويا خير الناصرين‬٬ ‫المستغيثين‬
‫ وان كان بعيدا‬٬ ‫ وان كان في االرض فأخرجه‬، ‫رزقي في السماء فانزله‬
‫ وان كان حراما‬، ‫ وان كان يسيرا فكثره‬، ‫ وان كان قريبا فيسره‬، ‫فقربه‬
.‫ برحمتك يا ارحم الراحمين‬، ‫ وان كان حالال فبارك لنا فيه‬، ‫فحلله‬

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM2. YAA ROOZIQOL MUQILLIIN, YAA ROOHIMAL


MASAAKIIN, WA YAA DZAL QUWWATIL MATIIN, YAA GHIYAATSAL MUSTAGHIITSIIN,
WA YAA KHOYRON NAASHIRIIN, IYYAAKA NA’BUDU WA IYYAAKA NASTA’IIN,
ALLAHUMMA IN KAANA RIZQII FIS SAMAA’I FA-ANZILHU, WA IN KAANA FIL ARDHI FA-
AKHRIJHU, WA IN KAANA BA’IIDAN FAQORRIBHU, WA IN KAANA QORIIBAN
FAYASSIRHU, WA IN KAANA YASIIRON FAKATSTSIRHU, WA IN KAANA HAROOMAN
FAHALLILHU, WA IN KAANA HALAALAN FABAARIK LANAA FIIHI, BIROHMATIKA YAA
ARHAMAR ROOHIMIIN.