Está en la página 1de 1

TEMA 10.

COMPRES SO LLEG ESCR

EDU365 - EL MERCAT
Parades mercat. Vocabulari i estructures.
1 Nivell 1 i 2 + jocs. Molt interessants els SÍ/E P/I SÍ
diàlegs perquè es treballen les estructures.

EDU 365 - MUDS DE MOTS - EL NOM DE


CADA COSA2 - BOTIGUES I MERCATS
2 Es presenten diferents exercicis de botigues i NO I SÍ
el que es ven a cadascuna.

CENTENARS I MILERS
Relacionant amb les compres podem
3 repassar la numeració. SÍ I SÍ

GALÍ - CLIC - COMPRAR I VENDRE


4 SÍ I SÍ

GALÍ - CLIC - ON HO POTS COMPRAR?


5 SÍ I SÍ

EL MÓN PER UN FORAT - EL MERCAT


Vídeo del mercat.
6 SÍ P NO

EL MÓN PER UN FORAT - ELS CARAMELS


Vídeo dels caramels.
7 SÍ P NO

I: lletra d’impremta
P: lletra de pal
L: lletra lligada
E: enregistrament