Está en la página 1de 7

AVALUACIÓ CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA.

1r de CI NOM: …………………………………………………………

DATA: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IDENTIFICAR RIMES:
APARELLAR EL SO INICIAL:
COMPTAR LES SÍL·LABES:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
COMPTAR FONEMES

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
COMPARAR LA LLARGADA DE LES PARAULES
REPRESENTAR ELS FONEMES AMB LLETRES

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________