Está en la página 1de 6

AVA

ALUACIÓ CO
ONSCIÈNCIA
A FONOLÒGICA. P5                      NO
OM: ……………
…………………
……………………
…………………
….. 

DATTA: ……………
……………………
…………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…… 

IDEN
NTIFICAR RIMES: 

 
     
 

 
 
 

     
     
APARELLAR EL SO INICIAL: 

 
 

 
 
     
 

 
     
COMPTAR LES SÍL∙LABES: 

 
 
 
 
 
____________________________________________________ 

 
 
 
 
____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 

 
 
 
 
____________________________________________________ 

 
 
     
COMPTAR FONEMES 

 
 
 
 
 
____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 

 
   
 
 
____________________________________________________ 

 
 
 
____________________________________________________ 

 
 

 
COM
MPARAR LA LLLARGADA D
DE LES PARAU
ULES 

 
 

 
 

   
 
 

 
 

 
REPRESENTAR ELS FONEMES AMB LLETRES 

 
 
 
____________________________________________________ 

 
   
 
 
____________________________________________________ 

   
 
 
 
____________________________________________________ 

   
 
 
 
 
____________________________________________________ 

   
 
 
____________________________________________________