Está en la página 1de 52

TU lankide

www.tulankide.com 603

La revista de taldeko aldizkaria azaroa | abendua 2017 noviembre | diciembre

Atlas
cooperativo

AuzoLagun aprueba por unanimidad FET10 Erronka solidarioak 60.000


la cooperativización de la empresa euro lortu ditu Mundukide eta
navarra Jangarria. GERNArako.
MONDRAGON lanza un fondo de apoyo LKS potencia sus servicios de
a nuevos proyectos empresariales. Infraestructuras IT.

Las cooperativas vascas se integran en un ecosistema de


organizaciones de economía social con un peso específico
relevante a nivel estatal, europeo y mundial. En esta galaxia
www.tulankide.com cooperativa MONDRAGON es un planeta de referencia.

Intercooperación Euskara Innovación


IK4-Ikerlan-Copreci y MONDRAGONeko Eika Koneika: innovación
Smart City Congress 2017. kooperatibak en el ámbito energético.
Euskaraldirako prest.
En portada
Ekosistema kooperatiboa
Z er nolako lekua betetzen dute gure kooperatibek estatu eta nazioarte
mailako gizarte ekonomiaren baitan? Mapamundi kooperatiboan
erakunde asko dago, MONDRAGON bakarra munduan. Gizarte ekonomia ari
da geroz eta protagonismo gehiago hartzen ekonomiaren garapenean. Trabajo y Unión (T. U. Lankide),
Aita José Mª Arizmendiarrietak
1960ko irailean sortutako aldizkaria.

26 argitaratzailea
OTALORA. Azatza.
20550 Aretxabaleta. Gipuzkoa.
Telefonoa: 943 712 406.
tulankide@mondragoncorporation.com

zuzendaria
Javier Marcos
(jmarcos@mondragoncorporation.com)

erredakzio kontseilua
Kideak:
Javier Goienetxea
Carlos Sarabia
José Antonio Ajuria
Joxean Alustiza
Ander Toña
26 El mapa cooperativo. Miren Gotzone Santamaria
Susana Azpilikueta
28 Javier Goienetxea | Presidente de la Comisión Permanente de MONDRAGON. Iñigo Iñurrategi
Maitane Puebla
29 Top 300 cooperativo.
30 Bruno Roelants | Secretario general de CICOPA. diseinua eta maketazioa
32 Gizarte Ekonomiaren Atlasa. Josan Martínez Esquíroz

erredakzioa
Arteman Komunikazioa
4 Kooperatibetako berriak (Gorka Etxabe, Gorka Zubizarreta,
Rosa Mondragon)

inprimatzailea
Secciones
Mccgrahics S. Coop.

34 Berrikuntza | Eika Koneika apuesta por la innovación en el ámbito energético.


erakunde laguntzaileak
36 Arizmendi Ikastola | Arkitektura haur hezkuntzan. konfiantzaren pedagogia.
38 Elkarrizketa | Eñaut Eguidazu | ULMA Construccion Peruko zuzendaari orokorra
40 Osasuna eta kirola | Pelbisaren oreka, bizkarraren osasun iturri.
42 Recortes de prensa | Millonarios y directivos contra el capitalismo.
43 Vascos universales | Conchita Montenegro, La donostiarra que triunfo en Hollywood.
©AZATZA, S.L. Debekaturik dago kopiaketa, partziala nahiz
44 Seguridad y salud laboral | Exposición inhalatoria a agentes químicos. osoa, jatorria eta, bere kasuan, egilea aipatzen ez bada.

TU Lankideren erredakzio taldeak aldizkarian adierazi-


46 Euskaralan | MONDRAGONeko kooperatibak Euskaraldirako prest. tako esanen eta iritzien erantzukizunik ez du derrigor
bere gain hartzen.

48 Web 2.0 | GOIMEK 4.0, un proyecto de industria digital referente en Gipuzkoa.


50 Intercooperación | Intercooperación en la práctica.
51 Mundukide | Campaña de cooperación con familias agricultoras de Mozambique.

2 noviembre | diciembre 2017


Editorial

Territorio cooperativo

E
l cooperativismo emplea en el mundo a 280 internacional que reúne a los gobiernos locales y a la
millones de personas y representa un 10% del sociedad civil para apoyar el desarrollo de la economía
total de los empleos mundiales. En Europa, hay social compartiendo visiones y experiencias a través
dos millones de empresas de economía social que de la colaboración y cooperación transfronteriza
emplean a cerca de 15 millones de personas, mientras basada en alianzas multilaterales “para un mundo
que en España hay 2,2 millones de personas trabajando inclusivo, equitativo y centrado en el ser humano”.
en sus 43.000 empresas de economía social. En la Por lo tanto, el próximo mes de octubre nuestra
CAPV, la Confederación de Cooperativas de Euskadi Experiencia Cooperativa se volverá a situar en el mapa
(Konfekoop) asocia a 1.110 cooperativas que generan de la economía social mundial. Será una oportunidad
más del 7% del PIB de Euskadi. Todos ellos son datos
bastante elocuentes de la dimensión y el empuje de la
economía social.
Y en ese escenario, MONDRAGON es un referente a Definimos nuestra realidad como
nivel mundial. Es una Experiencia de trabajo asociado
reconocida internacionalmente por varios motivos. una experiencia inacabada,
Se trata de un proyecto consolidado, con más de 60 susceptible de mejora y
años de historia, con un relato realmente atractivo, perfeccionamiento, pero es
que agrupa actividades diversas, que es heterogéneo
y flexible en su organización, que ha demostrado que igualmente evidente que
es competitivo e innovador empresarial y socialmente MONDRAGON es una referencia
y que se sitúa con ánimos renovados en esta nueva inspiradora, un proyecto
aldea global. Además, uno de los atributos más
sugerentes de nuestro modelo cooperativo es que evocador que despierta interés
es un proyecto inspirador, como nos recuerdan las más allá de nuestras fronteras.
personas procedentes de diferentes lugares del mundo
que anualmente nos visitan in situ. Definimos nuestra
realidad como un experiencia inacabada, susceptible
de mejora y perfeccionamiento, pero es igualmente extraordinaria para compartir nuestro modelo y
evidente que MONDRAGON es una referencia reivindicar nuestro territorio cooperativo como una
inspiradora, un proyecto evocador que despierta forma diferente de hacer empresa y transformar la
interés más allá de nuestras fronteras. sociedad. Existen grandes retos a nivel mundial
Probablemente, la afluencia de visitantes será –desigualdad, desempleo, democracia,
mayor el próximo año en el marco del cuarto sostenibilidad…– en los que el modelo cooperativo
Global Social Economy Forum (GSEF) que tendrá puede proponer soluciones innovadoras y de esta
lugar en Bilbao, tomando el relevo a la edición manera contribuir de forma más decidida a construir
anterior celebrada en Montreal. Este Foro es una red un mundo mejor. 

Zorionak eta urte berri on!


Horixe da gure desioa Gabon jai hauetarako, asma dezagula gure proiektuetan
eta izan ditzagula osasuna, ilusioa eta kemena urte berriari aurre egiteko.
Bitartean, gozatu Gabon jaiak familia eta lagunen artean. Eguberri on!
Ese es el deseo sincero de TU Lankide para el año nuevo, que entre todos seamos
capaces, con espíritu generoso, responsable y cooperativo, de ilusionarnos y
soñar con un futuro mejor. Gabon jai zoriontsuak eta urte berri on!

2017 azaroa | abendua 3


Kooperatibetako berriak

Forokoop: “Euskal alderdi politikoak eta Kooperatibak”


Eusko Legebiltzarreko indar politiko guztiek Euskal Kooperatiben
Mugimenduarentzako (EKM) paper kuantitatibo eta kualitatibo garrantzitsuago
bat eskatu zuten Bilbon egindako Forokoop urteko eztabaida-foroan.

E
AJ-PNV (Aitor Urresti), Euskal Herria Auzolana
Bildu (Leire Pinedo), Elkarrekin –
Ahal Dugu (Jose Ramón Becerra),
PSE (Sonia Pérez) eta Alderdi Popularra
(Carmelo Barrio) bat etorri ziren eta denek
nabarmendu zuten oso garrantzitsua
dela EKM presente egotea azterketak
egin eta erabakiak hartzeko gaur egun
martxan dauden foro instituzional
guztietan. Horrela, kooperatiben ezagutza
eta balioak mota guztietako erakunde
instituzionaletan txertatuko direla
ziurtatuko da, hala nola industria-politika
publikoak kudeatzeko ardura daukaten
guneetan, hezkuntzaz arduratzen
direnetan, enpleguaren ingurukoetan,
gizarte-politiken ardura daukatenetan,
etab.
Kooperatiben mugimenduaren
ordezkaritza zabal baten aurrean egin
zuten eztabaidan, alderdi politikoetako
arduradunek mundu osoan ezaguna den
erreferentzia honen balioa goraipatu dute.
Bere eguneroko jardunak erakusten du
posible dela aberastasun ekonomiko eta
soziala lortzea, pertsonak ahalduntzea
eta proiektuen iraunkortasuna eta Indar politikoen arteko eztabaida foroa, eta bere hitzaldian euskal
lurraldearekiko lotura ziurtatzea. Forokoop, kooperatiben mugimenduaren kooperatibismoak etorkizuneko garapen-
Horrez gain, Maria Jesus San Jose Lan eztabaidarako foroan, egin da, urtero eredua eraikitzeko eta zabaltzeko daukan
eta Justizia Sailburuak aurreratu zuenez, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak garrantzia azpimarratu zuen, “pertsonak
legealdi honetan euskal kooperatiben Lege eta Konfekoop Euskadiko Kooperatiben oinarri dituen eredua, herrialdeak eta
berria onartzea aurreikusita dago, eta indar Konfederazioak antolatzen duten kooperatiben mugimenduak komunean
politiko guztiek aho batez nabarmendu topaketan. Iñigo Urkullu Eusko dituzten balioak ardatz hartuta: elkarlana
dute horrek sortuko dituen aukera berriak. Jaurlaritzako lehendakariak itxi zuen eta kooperazioa, hots, auzolana”. 

Presentación de proyectos del Curso Experto Universitario en Cooperativismo


El Curso Experto en Cooperativismo surgió en 2008. Desde entonces se han celebrado
nueve ediciones y durante este curso 2017-2018 se está celebrando el décimo curso.
Durante todo este tiempo más de 180 personas se han formado en cooperativismo.

P oniendo el foco en la
dimensión cooperativa
y social, esta formación
184 las personas que han
participado en el curso y 30
cooperativas representadas de
pretende ayudar en al la Corporación MONDRAGON.
dirección y fortalecer el El curso está dirigido a
Proyecto Socio-Empresarial miembros de órganos sociales y
de las cooperativas de los ejecutivos. A personas con
participantes. El Curso potencial y sensibilidad para
Experto ofrece herramientas traccionar el proyecto
y estrategias para avanzar cooperativo, y a personas con
en este sentido. Durante inquietud y ganas de formarse
todo este tiempo, han sido en cooperativismo.

4 noviembre | diciembre 2017


Albiste gehiago www.tulankide.com atarian | Más noticias en www.tulankide.com

Jornada sobre Cooperativistas del siglo XXI


Con motivo del décimo aniversario de la Fundación de Amigos de Arizmendiarrieta.
Aprendiendo del pasado y viviendo el presente, diseñamos el futuro.

Conclusiones
El evento, que se prolongó durante toda
la mañana del pasado 20 de octubre,
fue gestionado por la cooperativa
tazebaez, que pocos días después de la
jornada difundía un informe en el que
señalaba, entre otras, las siguientes
conclusiones:
■■ Eginez pentsatu, pentsatuz egin.
■■ El individualismo dificulta la

E
l objetivo de esta jornada fue En la misma participaron varios cooperación.
reflexionar sobre la vigencia y ponentes de diferentes instituciones ■■ La canción es buena, pero los cantantes
actualidad de la cooperación y la que aportaron sus experiencias y puntos son malos.
colaboración en cualquier ámbito de de vista sobre 8 temas: Investigación, ■■ Inter cooperation incredible challenge &
la sociedad, en cualquier lugar, sector Tendencias digitales, Industria, Auzo oportunity.
o actividad a través de la fórmula Kooperatiboa, Salud, Economía Social, ■■ Etorkizun berria asmatu, erronka
cooperativa y sus propuestas de renovación Innovación y Educación. intergenerazionala.
y adaptación a la sociedad del siglo XXI. A continuación, los asistentes a esta ■■ La cooperativa es el centro.
La inauguración de la jornada, celebrada jornada protagonizaron una dinámica de ■■ Ikerketaren garrantzia. 
en Bilbao Berrikuntza Faktoria, la realizó diálogo sobre cada uno de estos temas,
Iñigo Iñurrategi, responsable de educación realizando sus aportaciones a través de
cooperativa de MONDRAGON. varias mesas de debate. Para más información sobre los
contenidos y las conclusiones de la
jornada: https://arizmendiarrieta.org/
wp-content/uploads/2017/11/XXI_
Cooperativistas_memoria1.pdf

Orbea y Vital Concept se unen con el Tour


de Francia en el punto de mira
Alcanza un acuerdo con la escuadra con más proyección del pelotón para presentar
batalla en las competiciones más importantes del calendario internacional.

O
rbea y el equipo continental con más tradición ciclista de Europa como
profesional Vital Concept Cycling Club es Bretaña y formado por un grupo de
unen sus fuerzas para las temporadas corredores con gran proyección. Liderado
2018 y 2019. La escuadra francesa, dirigida por el esprinter Bryan Coquard, el roster del
por el ex ciclista Jérôme Pineau, disputará Vital Concept Cycling Club incluye un
las mejores carreras del calendario amplio perfil de corredores –escaladores,
internacional y permitirá a Orbea competir clasicómanos, contrarrelojistas…– que
en las carreras más exigentes del mundo: en contará con la amplia gama de carretera de
el punto de mira, el Tour de Francia 2018. la cooperativa de Mallabia para afrontar
Orbea apuesta así por un proyecto cada uno de los retos específicos de la
ilusionante; con base en una de las regiones competición. 

2017 azaroa | abendua 5


Kooperatibetako berriak

Mejor imposible
El Reto Solidario de Fagor Ederlan Tafalla en su décimo aniversario Valoración muy positiva
culmina con éxito de recaudación y respuesta. FET 10 ha recaudado
60.044 euros para las asociaciones Mundukide y GERNA.
A finales de noviembre, todos los

N
i los más optimistas se lo hubiesen en una iniciativa que costará olvidar. protagonistas realizaron una rueda
imaginado. Ni los más trabajadores Tafalla y toda la Merindad se han de prensa para dar cuenta del
pensaban que el resultado iba volcado con la iniciativa, que ha contado Reto Solidario y agradecer a todos
a ser tan bueno. Ni los más implicados también con el apoyo de Corporación los participantes, colaboradores
consideraban que tanta solidaridad fuese MONDRAGON y del Grupo Fagor, entre otros. y patrocinadores su compromiso
posible… Todas las personas que hace La primera implementará los 30.022 euros y participación. Todos sin
cuatro meses protagonizaron el arranque en sus proyectos de cooperación exclusión ponderaron la acción
del Reto Solidario y Deportivo FET 10, en el cooperativa. El Grupo de Enfermedades y aseguraron que ha sido el acto
décimo aniversario de Fagor Ederlan Tafalla, Raras y Poco Frecuentes de Navarra por su solidario más importante desde la
pensaban alcanzar todos los retos marcados parte destinará lo recaudado a las terapias cooperativización, hace diez años, de
en la hoja de ruta, pero FET 10 ha superado que los niños y niñas de la asociación la planta de Fagor Ederlan en Tafalla.
todas las expectativas y se ha convertido realizan para mejorar su vida. 

Izaskun Echevarria Yolanda Marco


Secretaria del Consejo Rector Presidenta de GERNA (Grupo de
Enfermedades Raras de Navarra)
“FET 10 ha sido una manera diferente
de celebrar nuestros primeros diez años “Para GERNA el Reto Solidario ha
de recorrido cooperativo. Una manera supuesto una motivación especial y
muy gratificante, con la cual hemos mucha fuerza para seguir adelante con
demostrado lo capaces que somos y los pocos recursos que tenemos. Somos
hemos alcanzado todos los objetivos una asociación nueva, pequeña… y
marcados e incluso los hemos superado”. damos apoyo en un ámbito complicado
como las enfermedades raras y poco
frecuentes”.
Josu Urrutia
Director de Mundukide Fundazioa
Riki Abad
Ultrafondista navarro y principal
“Muchísimas gracias en nombre de protagonista del reto deportivo
Mundukide de miles de personas de
Mozambique, Brasil… y esperemos que
pronto también estemos en Colombia, “FET 10 ha sido un reto de diez. Para
Ecuador y en algún otro país de África. nuestra cooperativa ha sido algo
Con el dinero que FET 10 ha puesto a maravilloso. Esperamos que tanto
nuestra disposición queremos seguir Mundukide como GERNA aprovechen
dando oportunidades para que mejoren su esos 30.022,00 euros para impulsar sus
vida miles de personas que lo necesitan”. actividades”.

6 noviembre | diciembre 2017


Albiste gehiago www.tulankide.com atarian | Más noticias en www.tulankide.com

Tercera edición del Foro Finanzas de MONDRAGON


Nueva jornada conjunta de los directores financieros de las cooperativas para
reflexionar sobre las principales líneas de actuación y los retos del futuro.

E
l pasado 23 de noviembre tuvo
lugar en Enpresagintza (Mondragon
Unibertsitatea) la tercera edición
del “Foro de Finanzas” de MONDRAGON.
Una vez más, el principal objetivo del
mismo fue compartir inquietudes del
ámbito financiero de las cooperativas y
reflexionar sobre cómo impulsar dinámicas
de intercooperación con objeto de sumar
esfuerzos y avanzar coordinadamente en
una misma dirección.
En esta edición, Belen Kortabarria,
directora de Gestión Financiera de
MONDRAGON, realizó una exposición sobre
los avances en el desarrollo de los retos y anticipación, planificación y diversificación
líneas de actuación financieras definidas en en la gestión financiera.
la estrategia de financiación de la Política Asimismo, el economista y escritor Alex
Socioempresarial 2017/2020. Rovira, hizo una interesante disertación
El director de Análisis de Bankinter, sobre Creer, crear, lograr en la que puso el
Ramón Forcada, también acudió a la cita pagarés en el Mercado Alternativo de Renta foco en la intercooperación.
para presentar las perspectivas económicas Fija (MARF). Por otro lado, cabe mencionar que, con
para 2018. Iñigo Ucín, presidente de MONDRAGON, la coordinación y colaboración de personas
Además, Javier Orbea director financiero habló del contexto mundial para los de MIK y de la Facultad de Empresariales de
del Grupo Ulma, compartió con todas negocios, de los valores cooperativos MU, los directores financieros, reunidos en
las cooperativas presentes, su reciente y recordó la Política Socio Empresarial grupos de trabajo, fueron aportando sus
experiencia de diversificación financiera, a 2017/2020 aprobada en el último Congreso, puntos de vista en torno al tema
través de la financiación complementaria a haciendo hincapié en la estrategia de reforzamiento de los recursos propios de las
la banca comercial mediante la emisión de financiación, incidiendo en la necesidad de cooperativas. 

MONDRAGON recibe el premio


Vodafone DEIA Innovation RSC
En la gala también fue galardonada la cooperativa Orona en la categoría de Medio Ambiente.

E
l museo Guggenheim fue el escenario
elegido para la entrega de los premios
Vodafone DEIA Innovation Sariak, que
en esta ocasión tuvo lugar el pasado 29 de
noviembre.
La tercera edición de estos galardones
reconoció a las siguientes entidades: NEM
Solutions, Velatia, MONDRAGON, Orona,
Egamaster, departamento de Educación del
Gobierno Vasco y Diputación de Gipuzkoa.
Estos premios buscan el reconocimiento
a empresas e instituciones que tienen Todos los premiados posando para la foto de
la innovación como bandera, puesto familia con sus respectivos galardones.
que gracias a su distintas modalidades
de innovación ayudan al progreso de la
sociedad y de Euskadi. palabras de agradecimiento Ucín reafirmó el premio otorgado a la cooperativa
Iñigo Ucin, presidente del Consejo compromiso de la Corporación con la guipuzcoana por su labor desarrollada en
General, fue el encargado de recoger el innovación. Por su parte, Mikel Tolosa, innovación ligada al cuidado del medio
galardón concedido a MONDRAGON y en sus director corporativo de Orona, recogió el ambiente. 

2017 azaroa | abendua 7


Kooperatibetako berriak

Prospektiker, reconocida como entidad


colaboradora con la igualdad
El pasado 16 de noviembre Prospektiker recibió de manos de Emakunde el reconocimiento
como Entidad Colaboradora con la Igualdad, en la jornada Nuevas claves para la gestión de la
igualdad, en el marco de la Semana Europea de la Gestión Avanzada impulsada por Euskalit.

E
n la jornada se presentaron también lenguaje y comunicación) y externa
los avances de la red Bai Sarea, (difusión, servicios, redes…).
compuesta por 57 entidades con Este diagnóstico sirvió de base para el
el distintivo de Colaboradoras para la diseño del Plan de igualdad 2016-19 de
Igualdad, y cuyo objetivo es contar con un Prospektiker, que cuenta con medidas
espacio de colaboración para multiplicar el tendentes a eliminar posibles brechas y
impacto de los planes de igualdad que están desigualdades identificadas, pero también a
en marcha en las distintas organizaciones visibilizar el compromiso adquirido
para reducir las brechas de género del históricamente por Prospektiker en esta
mercado laboral. En declaraciones de la materia, debido a su trayectoria en el
directora de Emakunde, Izaskun Landaida desarrollo de proyectos de consultoría en
“cuando las empresas apuestan en serio este ámbito: en el diseño de diagnósticos y
por la igualdad no solo se convierten en planes de igualdad para organizaciones,
empresas comprometidas con la justicia protocolos de prevención de acoso, etc. 
social, también se convierten en empresas
que mejoran su rendimiento, su calidad, su
organización”.
El reconocimiento llega tras un periodo
de trabajo que se inició en junio de 2016
Se promocionan medidas que faciliten
con la elaboración de un diagnóstico para la igualdad de mujeres y hombres y la
identificar la situación de la igualdad en
Prospektiker atendiendo a su dimensión
eliminación de obstáculos, en la práctica
interna (condiciones laborales de la diaria de su actuación y organización.
plantilla, procedimientos de selección,
promoción, participación, conciliación,

IK4-Ikerlan y CAF introducen la tecnología de


carga inalámbrica en el sector ferroviario
Ambas entidades colaboran en el desarrollo de un novedoso cargador inductivo
para tranvías que no precisa de comunicación tierra-vehículo.

L
os métodos de carga inalámbricos eléctrico directo, como catenarias, cables
son cada vez más habituales en o enchufes, para recargar las baterías
sectores como el de la automoción o la de los trenes. Además, no necesita de
telefonía móvil, donde muchos fabricantes comunicación entre el equipo en tierra y el
apuestan por dispositivos que no requieren vehículo, ni de partes móviles que realicen
cables o enchufes para cargar las baterías de la conexión eléctrica, lo que permite
los vehículos eléctricos y smartphones. Este mejorar sustancialmente la fiabilidad del
tipo de cargadores, llamados inductivos, sistema, ahorrar en costes de adquisición y
transfieren la energía del emisor al receptor mantenimiento, y reducir el peso del tranvía.
a través de un campo electromagnético subvencionada por el programa Etorgai del
inducido entre ambos. Gobierno Vasco.
El transporte público ha sido el último en Prototipo para tranvía Durante este tiempo, IK4-IKERLAN ha
beneficiarse de este método. La compañía El desarrollo se ha llevado a cabo en trabajado en un prototipo diseñado para
de ferrocarriles guipuzcoana CAF y el Centro el marco del proyecto ICPT (Inductive transferir 50 kW de potencia que, tras
Tecnológico IK4-IKERLAN han desarrollado Coupling Power Transfer), que arrancó validarlo en sus laboratorios, ha sido
un sistema de carga inalámbrico de tranvías en 2014 y ha tenido una duración de tres instalado en un tranvía de CAF modelo
que no requiere, a diferencia de los métodos años. Esta propuesta se enmarca dentro URBOS, en la vía de pruebas con la que
convencionales, ningún tipo de contacto de la iniciativa NUSUR, que a su vez está cuenta en Zaragoza. 

8 noviembre | diciembre 2017


Albiste gehiago www.tulankide.com atarian | Más noticias en www.tulankide.com

IK4-IKERLAN eta Coprecik errekuntza IK4-IKERLANek


sistema berritzailea diseinatu dute web eta bideo
Barbakoen merkatuko liderra den Weber erraldoi korporatibo berriak
iparramerikarrarentzat garatu dute diseinua. estreinatu ditu
Barbakoen pizte prozesua eta errekuntza baldintzak
hobetu dituzte eta segurtasuna areagotu. Diseinua hobetu da, batik
bat erakundeak interneten

I duen posizionamendua
K4-IKERLAN zentro teknologikoak eta
Copreci kooperatibak lagundu dute optimizatzeko, korporazioaren
kanporako gas barbakoen errekuntza
sistema berritzailea garatzen, Weber, nortasuna indartzeko
erraldoi iparramerikarrarentzat. Barbakoen eta eskaintzen dituen
pizte prozesua eta errekuntza baldintzak zerbitzuak bultzatzeko.
hobetu dituzte eta segurtasuna areagotu.
Sisteman sartutako berritasunek eta
hobekuntzek diseinu berria patentatzera
eraman dute fabrikatzaile amerikarra;
patente eskaeran onartzen da zentro
teknologikoa eta euskal kooperatiba izan jada industrializazio fasean dagoenak,
direla diseinu berriaren asmatzaileak. errekuntzarako beharrezkoa den
Fabrikatzaile iparramerikarrak erabaki gas eta aire nahasketa hobetzea
zuen bere barbakoen erregailuen pitei beste lortu du eta, horrez gain, erregailuei
geometria ematea gehiago iraun dezaten sendotasun handiago eman die,
eta erabaki zuen, halaber, garantia 10 fabrikazio tolerantziagatik, eta sugarra
urtera luzatzea, lehiakideek eskaintzen homogeneoagoa eta barbakoaren piztea
dutena baino ia bi aldiz gehiagoko seguruagoa izatea ere lortu du.
garantia epea eskaintzeko. IK4-IKERLANek Errekuntzako osagai multzo honen
barbakoen gama berrien errekuntza diseinuan eta fabrikazioan parte hartuta,
sistemak garatzen parte hartu du, gas IK4-IKERLANek Copreciri lagundu dio
sarrerako pitaren garapenean zentratuta munduko gas barbakoen saltzailerik
batez ere. handienarekin duen harremana sendotzen,
Atera den diseinuak (Venturi
motako erregailu atmosferiko bat),
eta lagundu du, baita ere, Weber sektoreko
munduko lider sendoago izaten.  A tari berria gailu guztietara egokitu
daiteke, itxura berritua du, eta
elementuak modu eraginkorrean
banatuta ditu, hobeto erabili ahal
izateko eta erabiltzailearengan
zentratutako diseinu bat eskaintzeko.
Navarra celebra el Día de la Economía Social 2017 Apustu honekin, zentroaren asmoa

E l 25% del empleo privado creado en Delegación del Gobierno de Navarra en da sarean duen presentzia indartzea,
Navarra en los nueve primeros meses Bruselas, junto con el Comité Europeo de enpresekin harremanetan egoteko
del año corresponde a empresas de Regiones y Social Economy Europe. bide sendo bat edukitzeko eta, bide
Economía Social, según explicó Ignacio Son más de 1.100 empresas y batez, gero eta erreferente sendoago
Ugalde, presidente de CEPES Navarra y entidades de Economía Social con una izateko funtsezkoak diren eremuetako
director de Recursos Humanos de Fagor facturación que rebasa los 2.150 millones ezagutzak, hala nola, IKTetako,
Ederlan Tafalla. de euros, una cifra equivalente al 11,3 % fabrikazio aurreratuko eta energia eta
Más de 350 personas se reunieron de nuestro PIB. Actualmente, potentzia elektronikako ezagutzak
en Baluarte para celebrar el Día de representan el 8,1% del empleo privado transferitzeari dagokionez.
la Economía Social en una jornada en Navarra, superando las 18.800 IK4-IKERLANen asmoa da,
organizada por CEPES Navarra y la personas. halaber, orrialdeak beren nortasun
korporatiboa indartzeko balio izatea,
lau ardatz nagusi hauen gainean
eraikitako nortasuna baita: lankidetza,
bizitasuna, expertiseteknologikoa eta
enpresentzako transferentzia.
Zehazki, zentroak bideo bat egin du,
non balioak indartu eta nortasun
ezaugarri horiek balioesten diren.
Bideoa ikusgai dago eta bere izenburua
da: Teknologia da. 

2017 azaroa | abendua 9


Kooperatibetako berriak

MONDRAGONeko pertsonen gestiorako X. foroa


Kooperatibetako gestio sozialeko 135 ordezkari elkartu ziren foroan. Kursaalen
egin zen topaketan etorkizunerako erronkak aztertu eta partekatu zituzten.

P
asa den azaroaren 24an egin zen
MONDRAGON taldeko Pertsonen
Gestiorako X. foroa. Kooperatibetako
ordezkariek beraien esperientziak
partekatu eta gainera etorkizunerako
erronka garrantzitsuenak aztertu zituzten.
Goizeko lehen hitzaldia Iñigo Ucin,
Kontseilu Orokorreko lehendakariak
egin zuen eta aurrera begira izango
ditugun desafioak errepasatu zituen.
"Talentoa duten pertsonak behar ditugu,
kooperatiboak diren proiektuetan inplikatu
eta lana egingo dutenak" azaldu zuen. Fortalezas y sombras de
Gainera, hiru gako hauek ere mahai gainean nuestra realidad cooperativa
jarri zituen: nola antzeman etorkizunean
beharko ditugun pertsonak; nola egin
erakargarri gure proiektua; eta nola ekarriko dituen erronkaren inguruan Zigor Ezpeleta, director de Gestión
mantendu "sasoian" ditugun pertsonak. mintzatu zen. Testuinguru honetan, Social, con motivo del décimo
Ondoren Zigor Ezpeleta, Gestio Sozialeko Jordi Serrano, e Future For Work Institute aniversario del Foro de Personas,
arduradunak hartu zuen hitza. Hamar enpresako ordezkariak, aipatu zuen quisó trasladar a los 135 asistentes
edizioetako errapasoa egin zuen eta oso "funtsezkoa dela egunerokotasuneaz gain, a este evento –la mayor parte con
modu positiboan baloratu zituen urte etorkizunerako eta epe luzerako erronkak responsabilidad en la gestión de
hauetan foroak eman dituen ondorioak. kudeatzea; eta honek zuzenean eragiten personas– una interesante reflexión
die pertsonei". sobre las fortalezas y las sombras de la
Hauek mahainguru batean hartu zuten Experiencia Cooperativa.
Enplegagarritasunaren erronka parte, Gurutz Txopeitia (Fagor Ederlan Lo hizo en esta clave –luces y
Jardunaldian zehar, Santi Garcíak ere Taldea) eta Iker Usabiagak (Danobatgroup) sombras– ya que “parece que tenemos
hitz egin zuen, Future For Work Institute zuzenduta. Gai ugari plazaratu ziren, una determinada estructura genética
delako ordezkariak. Batik bat enpresa pertsonen gestioarekin lotuta: berrikuntza, que nos aporta unas fortalezas y
guztientzat funtsezkoa den gaiaren burujabetza, eraldaketa… también un riesgo a padecer ciertas
inguruan hausnarketa proposatu zuen: Luis Huete, nazioarteko management dolencias”. Y enumeró hasta diez
enplegagarritasuna. gaietan aditua denak, azken hitzaldia binomios de fortalezas y debilidades:
Bere aldetik, Alejandra L. Baisson, eskaini zuen. Bere aurkezpenean, "bultzatu la tensión positiva vs la acomodación;
3M Iberia enpresako giza baliabideetako behar diren jarrerak" eta "egungo la fortaleza del proyecto colectivo vs
zuzendariak, bere esperientzia partekatu testuinguru historikoan behar ditugun el igualitarismo; la intercooperación
zuen eta lanaren garapenak berarekin lidergoak" goraipatu zituen.  vs la endogamia; la corresponsabilidad
vs el victimismo; la organización
democrática vs el populismo; la
asunción del cambio en primera
persona vs “son los demás los que
tienen que cambiar”; la adaptabilidad
vs el purismo; tener un modelo
admirado vs no contarlo y no valorarlo;
trabajo con sentido vs el sinsentido del
trabajo; la vivencia de los valores vs los
valores en tiempos de crisis.
En la parte final de su exposición
Zigor se hacía varias preguntas, entre
otras, “¿Qué pasaría si buscáramos
razones para el sí y no argumentos
para el no? ¿Qué pasaría si nos
Iñigo Ucinek hiru gako mahai gainean jarri zituen: focalizáramos en lo que nos ilusiona,
nola antzeman etorkizunean beharko ditugun nos da energía y conecta con la vida?
¿Qué pasaría si nos conectáramos con
pertsonak; nola egin erakargarri gure proiektua; la ambición de trascender nuestros
eta nola mantendu "sasoian" ditugun pertsonak. pequeños egoismos para ser parte de
algo más potente y transformador?

10 noviembre | diciembre 2017


Albiste gehiago www.tulankide.com atarian | Más noticias en www.tulankide.com

LANAk presentzia areagotu du nazioartean


Merkatu berrietara salto egitea izan da kooperatibak bultzatu
duen nazioartekotze estrategiaren helburu nagusiena. Dagoeneko
Txekiar Errepublikako plantak hamar urte bete ditu.

N
azioarte mailan presentzia Txekiar Errepublikan kokatu den planta
areagotzeko asmoz eta aukera berriak 12.000 m2 ditu eta diseinuan
desberdinak aztertu ondoren, kontuan hartu dira Oñatiko plantan
Alemania esate baterako, 2005 urtean erabilitako diseinu bera. Modu berean,
erabaki zen Txekiar Errepublikan planta etorkizunetan gauzatu daitezkeen proiektu
berria irekitzea. Pisuzko arrazoien artean berrietarako tokia ere utzi da.
egon ziren lehen gaiak eta bertako
merkatua. horrez gain egurrezko habeak ere egiten
Izan ere, lehen gaia Alemania, Austria Ekoizpen planta dira. Aurrera begira, fabrikazioa bikoiztea
eta Txekiar Errepublikatik ekartzen zen eta Gaur egun 120 pertsona ari dira plantan da helburua.
gainera herrialde hauetako merkatuetan lanean eta 2007an inauguratu zenetik Dagoeneko plantak hamar urte bete
sartzea izan da Lararen helburua. Europako merkatura hubiltzeko eta ditu eta helburu estrategikoak ere finkatu
Horrela, 2007an ezarri ziren Zdirec nad presentzia sendotzeko helburua bete du. ditu aurrera begira. Izan ere, erreferente
Doubravo udalerrian, Europa mailako Bi ekoizpen linea ditu plantak eta bihurtu nahi da Alemania, Austria, Suiza,
zerrategi handienetariko baten ondoan. nagusiki egurrezko pieza desberdinak Italia eta Poloniako merkatuetan. Modu
Kooperatibatik adierazi duten moduan, egiten dira, eraikuntza sektorera berean, beste herrialde batzuetara
"ezarpen honekin bi helburu bete ditugu: bideratzen direnak (kofratuak egiteko). zabaldu nahi ditu salmentak, hala nola
lehen gaia erraz eskuratzea eta gainera Alde batetik, Oñatin bertan fabrikatzen Australia, Hegoafrica edota Estatu
bezero berriengana iristea". den hiru kapadun tableroa egiten da eta Batuetara. 

Eusko Jaurlaritzako Lanbide Heziketako sailburuordea Lea Artibai ikastetxean izan da bisitan

Bisita honekin, sailburuordeak eta bere taldeak zuzenean ezagutu


ditu proiektu hauek eta lanean ari den irakasle taldea.
Lanbide Heziketako arduraduna; eta
Eneritz Azkue Lanerako Prestakuntzako
arduraduna.
Lea Artibai ikastetxea etengabe ari
da berrikuntza proiektuak garatzen,
enpresentzako zerbitzu teknikoak
lantzen, formazio duala bultzatzen eta
erronketan oinarrritutako ikasketak
ezartzen.

Lea Artibai ikastetxearen


iniziatiba berritzaileak
Bisitan, Lea Artibai ikastetxeko
zuzendaritzak prestakuntzarako eta
lanerako azken iniziatibak aurkeztu
zituen. Azken proiektu berritzaileetaz
mintzatu ziren: digital manufacturing,
3Dn inprimitutako materialak, 4.0
industrian plastikoen injekzioa eta

A zaroaren hasieran egin zuten


bisita eta bertan izan ziren:
Lanbide Heziketako sailburuordea
zuzendaria Nicolás Sagarzazu Alzua
eta Teknikako Garapen Jasangarriko
arduraduna Mª Jose Barriola Baraibar;
estanpazio beroaren bidez eta laser
bidez moztutako UHSS altzairuzko
pieza metalikoak. Era berean, hiru
Jorge Arévalo Turrillas; Teknologia Markina-Xemeinen dagoen (Bizkaia) Lea urteko esperientzia eta gero, hain
eta Ikasketa aurreratuen zuzendaria Artibai ikastetxean izan ziren. Gidari emaitza onak lortzen ari den Lean
Rikardo Lamadrid Intxaurraga; lanetan ibili ziren Isabel Mendiguren, eskola ere badago proiektu
Antolakuntza eta Planifikazioko ikastetxeko zuzendaria; Maite Bengoa, berritzaileen artean.

2017 azaroa | abendua 11


Kooperatibetako berriak

MONDRAGON lanza un fondo de apoyo a nuevos proyectos empresariales


La Corporación MONDRAGON, en el marco de su nueva estrategia corporativa 2017-2020, ha lanzado
recientemente MONDRAGON Fondo de Promoción F.C.R, un vehículo de inversión ya inscrito en la
CNMV y que está operativo bajo la gestión de la sociedad gestora de capital riesgo Clave Mayor.

E l fondo, cerrado con compromisos


por 15 millones de euros, cuenta,
adicionalmente a la participación de
que esté comprometido con el proyecto
para trasformar las mejores ideas y/o
pruebas de concepto existentes, en
por importe de hasta 500 mil euros de
media por cada empresa participada, y
siempre que se cumplan los hitos de valor
MONDRAGON y Clave Mayor, con FondIco proyectos empresariales viables. prefijados en el Plan de Negocio de la toma
Global FCR, y las Sociedades de capital Respecto a la estrategia de inversión de participación.
Riesgo del Gobierno Vasco, Gobierno de “MONDRAGON Fondo de Promoción Las inversiones del fondo se realizarán
de Navarra y Diputación de Gipuzkoa. F.C.R”, éste invertirá en los próximos 6 principalmente en compañías nacionales
El objetivo del fondo es apoyar la años en 30 compañías que deberán tener de base tecnológica e innovadora del
transferencia tecnológica de proyectos menos de dos años de vida, estimándose la sector industrial, de la salud y la energía
que provengan principalmente del entorno permanencia temporal en cada una de las que provengan principalmente del entorno
de la propia Corporación, partiendo de participadas en 4-5 años. de MONDRAGON o que proviniendo de
un equipo con capacidad de liderazgo, La inversión se realizará mediante fuera del entorno, puedan resultar de
conocimiento del mercado y la tecnología varios desembolsos en capital y/o deuda interés para el Fondo y sus partícipes. 

Arizmendi Ikastola reinaugura Santa Teresa


De esta manera, la Pedagogía de la Confianza ha dado el salto, por
primera vez en el País Vasco, de la etapa de Educación Infantil (0-6 años)
a la totalidad de la etapa de Educación Primaria (6-12 años).

E
n 2009 se iniciaron los primeros pasos
de la Pedagogía de la Confianza, en la
ikastola Arizmendi del valle de Léniz,
con una absoluta transformación en la
finalidad, metodología y arquitectura de la
etapa de Educación Infantil.
En el presente 2017 se ha diseñado el
edificio y en el verano se han realizado
las obras consecuentes que acogen toda
la Educación Primaria. El resultado fue
presentado recientemente y a la cita
acudieron numerosos representantes de
instituciones y del mundo cooperativo
que, acompañados por Aitziber Arregi,
presidenta de Arizmendi, visitaron las
instalaciones recién estrenadas. Entre
otras personas, estuvieron: la directora su desarrollo, tanto para que el alumnado colaborativos con grupos de distintas
de Innovación del Gobierno Vasco Luzia tenga confianza en sí mismo, como en los edades, se visibilicen alumnos y profesores
Torrealdai; la diputada de Infraestructuras demás y en su entorno. desde diferentes punto de observación, las
de la Diputación de Gipuzkoa Aintzane Por ello, a lo largo del curso actividades de las dos plantas del edificio
Oiarbide; la alcaldesa de Mondragón pasado, 2016-17, se activó un proyecto estén a la vista de todos, el mismo espacio
Maria Ubarretxena; y el presidente de la intercooperativo entre LKS y la cooperativa pueda tener diferentes funciones, las
corporación MONDRAGON Iñigo Ucin. de muebles EREDU/ENEA junto con un familias puedan incorporarse al espacio de
equipo de profesionales de ARIZMENDI. aprendizaje, los vecinos del barrio cuenten
Así se ha realizado un diseño singular, con un acceso y espacio que puedan
El futuro educativo en una específico, para que los niños y niñas se emplear para diversas actividades … En
arquitectura de confianza autogestionen, planteen y ejecuten suma, se logra que el hogar, la ikastola y el
La meta de la Pedagogía de la Confianza proyectos cooperativos, les sea posible el barrio sean espacios interconectados,
es la educación euskaldun cooperativa y aprendizaje individual, y en pequeño y en naturales y de confianza para el
la arquitectura juega un papel decisivo en gran grupo, puedan compartir proyectos alumnado.

12 noviembre | diciembre 2017


Albiste gehiago www.tulankide.com atarian | Más noticias en www.tulankide.com

Firma de un protocolo para la difusión del


programa de retorno de la juventud vasca
Gobierno Vasco, las universidades vascas, Confebask, ASLE y Konfekoop han
firmado un protocolo para la difusión del programa de retorno de la juventud
vasca a centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

E l Departamento de Empleo y Políticas


Sociales del Gobierno Vasco, las
Universidades del Sistema Universitario
Vasco, Confebask (Confederación
Empresarial Vasca), ASLE (Agrupación
de Sociedades Laborales de Euskadi) y
Konfekoop (Confederación de Cooperativas
de Euskadi), han firmado un protocolo de
colaboración para la difusión del programa
de retorno de la Juventud vasca a centros les brinda el programa. Para ello, las partes campo de la Economía Social y Konfekoop
de trabajo radicados en la Comunidad firmantes dispondrán sus propios recursos representa a las Cooperativas de Euskadi
Autónoma de Euskadi. informáticos, humanos y materiales. fomentando la promoción y formación
El Departamento de Empleo y Políticas En el entramado empresarial vasco, cooperativa. En cuanto al Sistema
Sociales y Lanbide han puesto en marcha Confebask representa los intereses del Universitario Vasco, cuenta con una
un programa pionero que fomenta el empresariado vasco, ASLE es la agrupación amplia y cualificada oferta formativa en
empleo de calidad para permitir la vuelta empresarial de Sociedades Laborales en el todas las ramas del conocimiento. 
a Euskadi de menores de 35 años que se
encuentren trabajando en otro país u
otra comunidad autónoma.
Las partes han acordado dar difusión El Departamento de Empleo y Políticas Sociales
de la información relativa al programa y Lanbide han puesto en marcha un programa
de retorno juvenil, colaborar en la
detección de oportunidades de empleo pionero que fomenta el empleo de calidad para
y hacer una promoción directa y permitir la vuelta a Euskadi de menores de 35 años.
personalizada ante las posibles personas
interesadas sobre las oportunidades que

LKS potencia sus servicios de Infraestructuras IT


Nace LKS Infraestructuras IT, que consolida las
capacidades y experiencias acumuladas por los distintos
equipos de MCC Telecom y LKS S. Coop. y su grupo
de empresas, ambos integrados a MONDRAGON.

C
on el objetivo de continuar especializados de diseño, provisión y
incrementando el valor aportado a gestión de infraestructuras (Data Center,
sus clientes, LKS S. Coop. ha realizado Servidores, Almacenamiento, Networking
una apuesta decidida por potenciar su ), servicios de Cloud, servicios de
oferta de servicios en el ámbito de las administración y explotación de sistemas
infraestructuras IT, consolidando las (virtualización, sistemas operativos, bases
capacidades y experiencias acumuladas por de datos y servidores de aplicaciones),
los distintos equipos de MCC TELECOM y monitorización (remota u on premise) y
LKS S. Coop. y su grupo de empresas, ambos Copreci (Firewall, antivirus, gestión de
pertenecientes a MONDRAGON. parches, planes de contingencia, planes de disponer de unas infraestructuras IT
Fruto de dicha apuesta, nace seguridad). eficientes, seguras y preparadas para
LKS Infraestructuras IT una nueva En palabras de Elena Zárraga, directora afrontar los nuevos retos que emanan del
organización con sede en el Parque general de LKS S.Coop, “LKS BigData, la movilidad, el internet de las
Tecnológico de Zamudio –Bizkaia– con Infraestructuras IT nace para dar respuesta cosas y la computación en la nube, en el
el objetivo de proporcionar servicios a la demanda de nuestros de clientes de contexto de la Industria 4.0”. 

2017 azaroa | abendua 13


Kooperatibetako berriak

La Unión Europea concede a ULMA 1,45


millones para el desarrollo de un proyecto de
base tecnológica orientado al sector salud
El proyecto Retinal, impulsado por el Centro de Promoción e Innovación
Empresarial del Grupo Cooperativo ULMA, promueve una solución
integral para el diagnóstico precoz de la retinopatía diabética.

L
a Comisión Europea ha premiado retinopatía diabética, principal complicación
la labor que viene desarrollando el ocular causada por la diabetes. Sería el
Grupo ULMA en los últimos años primer paso dentro de una iniciativa más
en su Centro de Promoción e Innovación amplia denominada IMNI (Imagen Médica
Empresarial con una ayuda de 1,45 millones No Invasiva) liderada por ULMA consistente
de euros, para el desarrollo de un proyecto en el desarrollo de una plataforma integral
orientado al sector salud, denominado compuesta de diferentes módulos, que
Retinal, y dirigido a proponer una solución basados en el análisis y tratamiento de
integral para el diagnóstico precoz de la imagen médica, busca el diagnóstico precoz
enfermedad de la retinopatía diabética, que de diversas enfermedades.
es la principal complicación ocular de la
diabetes.
En 2015 Retinal obtuvo un primer
reconocimiento por parte de la Comisión
Europea que seleccionó el proyecto, junto “ El Grupo ULMA trabaja en una estrategia
con otros 17, entre las 543 propuestas de diversificación para abordar nuevas
presentadas a la fase 1 en la categoría Open
Disruptive Innovation Scheme. oportunidades de negocio para el Grupo que
El proyecto Retinal consiste en una generen empleo de alto valor añadido”.
solución integral de Software y Hardware
para uso médico basado en un diagnóstico
precoz de la enfermedad conocida como

Eika recibe de Whirlpool el premio a la Excelencia en Calidad


La cooperativa vizcaína EIKA ha recibido, por parte del fabricante de
electrodomésticos Whirlpool, el premio Supplier Award Quality Excellence en
la categoría de Componentes Estratégicos para la región EMEA.

D esde Whirlpool han premiado el nivel de


calidad de los focos vitrocerámicos para
cocción eléctrica que la cooperativa
suministra al fabricante mundial. La entrega
del premio tuvo lugar en el marco de la
convención anual de proveedores celebrada
en la localidad italiana de Varese y en el acto
estuvieron presentes altos directivos de
Whirlpool como Elizabeth A. Door, Sr VP
Global Strategic Sourcing; Alessandro
Lombardi, VP Global Strategic Sourcing;
Robert Lemyre, VP Purchasing Operations;
Paolo Crucitti, Director Supplier Quality &
Target Costing. El premio fue recogido en
nombre de Eika por Andrés Pablos, KAM de
Whirlpool y Daniele Pianezze, responsable
comercial en Italia.

14 noviembre | diciembre 2017


Albiste gehiago www.tulankide.com atarian | Más noticias en www.tulankide.com

La Escuela Politécnica Superior Coprecik SR10


e Ingeteam sellan su acuerdo Erantzukizun Sozialaren
de colaboración hasta 2021 egiaztagiria lortu du
Egiaztagiri honekin Coprecik
El convenio consolidará el Aula Ingeteam de adierazi ditu Erantzunkizu
Mondragon Unibertsitatea, donde desarrolla la Sozial Korporatiboaren alde
actividad de investigación y transferencia colaborativa hartutako konpromisoak.
orientada a alcanzar los objetivos del acuerdo.

C
on el objetivo de diseñar fórmulas
para gestionar los jóvenes talentos
que aportarán a la sociedad y a las
propias organizaciones valor, riqueza
y desarrollo, la Escuela Politécnica
Superior de Mondragon Unibertsitatea
e Ingeteam han sellado por otros cuatro
años su programa de investigación y
transferencia colaborativa, que permitirá
la incorporación de nuevos profesionales
a Ingeteam y la transferencia de talento
E rantzukizun Sozial Korporatiboa
Copreciren esentziaren parte da, eta
horregatik bere jarduera alor hauetara
entre ambas organizaciones a través
bideratzen du: pertsonen garapenera
de programas de formación continua,
(euren formazioa, parte-hartzea eta
programas de investigación científica
informazioaren gardentasunaren
y tecnológica, proyectos, actividades y
alde eginez), lan eremu seguru eta
transferencia de conocimiento técnico.
kalitatezkoa sortzera, enplegua sortzera
(nagusiki kooperatiboa), kooperatiben
Aula de investigación arteko elkartasunera eta garapen
permanente jasangarrira.
SR10 Erantzukizun Sozialaren
El primer acuerdo entre ambas entidades egiaztagiriaz gain, Coprecik Laneko
se firmó en 2008 y, entre otros hitos, Segurtasun eta Osasuneko OHSAS
permitió la puesta en marcha de un aula de patentes, se han escrito cerca de 40 18001, Ingurumeneko ISO 14001 eta
investigación permanente Aula Ingeteam. artículos de proyección internacional, se Kalitateko ISO 9001 egiaztagiriak ere
Desde que se firmase el primer acuerdo han leído 10 tesis doctorales y se han lortu ditu. 
entre ambas entidades han pasado diez dedicado más de 25.000 horas de
años en los que se han desarrollado investigación, entre otros datos. 

El cónsul de Francia en Bilbao visita MONDRAGON

Para conocer la realidad de la Corporación y consolidar


la relación entre el grupo y el consulado.

S ameh Safty, cónsul general


de Francia en Bilbao desde
el pasado año, se acercó a
Ander Etxebarria, director
de Difusión Cooperativa,
y conocer los principales
finales del mes de octubre datos y retos actuales de la
al centro corporativo para Corporación.
conocer in situ la realidad del Asimismo, aprovecharon la
grupo cooperativo. A su llegada ocasión para desplazarse hasta De izquierda a derecha, Olivier Izal, director del Departamento
a MONDRAGON, de la mano de Otalora, donde tomamos esta Laboral de ARPA; Ander Etxebarria, director de Difusión
Laboral Kutxa, tuvo un breve foto, y conocer su oferta Cooperativa de MONDRAGON; Sameh Safty, cónsul general
encuentro con el presidente del formativa y realizar una breve de Francia en Bilbao; José Ignacio Pérez de Albéniz, socio-
Consejo General, Iñigo Ucín, incursión en el museo director general de ARPA; y Alfonso García Liberal, ex director
para celebrar a continuación dedicado a José María territorial de Laboral Kutxa.
una reunión de trabajo con Arizmendiarrieta. 

2017 azaroa | abendua 15


Kooperatibetako berriak

Bexen Cardio acude a la feria MEDICA en Alemania


Bexen Cardio consigue un notorio éxito presentando sus últimas novedades de
desfibriladores en la feria MEDICA, a la que acude desde hace más de 20 años.
el elevado número de visitas como por la
calidad de la misma, que llevan consigo
el incremento de las ventas en Europa y
nuevas posibilidades de negocio en otros
países.

Novedades 2017
Como novedades de este año, se ha
presentado el monitor desfibrilador
REANIBEX 500EMS. Se trata de un equipo
médico especialmente diseñado para el
nicho de Emergencias Médicas Sanitarias.
Su reducido tamaño y peso, menos de 2,9
Kg, es capaz de aportar a los médicos y
sanitarios las prestaciones de un equipo de
alta gama pero en un formato compacto y

B
exen Cardio ha asistido a la 48ª de 123.500 visitantes, de más de 130 países, portable.
edición de la feria MEDICA, líder recorrieron los 17 pabellones del recinto Asímismo, también se ha mostrado el
para el sector médico mundial. Su ferial. nuevo REANIBEX 300GSM orientado a los
elevado nivel de influencia internacional y Son más de 20 ediciones las que Bexen centros de atención primaria.
su reputación como fuente de información Cardio está asistiendo de forma continuada Por último, subrayar que todos los
de referencia en el ámbito de la medicina a esta feria con gran impacto mundial, equipos médicos presentados incorporan el
convierten a este certamen en el punto reafirmando así, su imagen de marca sistema de comunicaciones DATA CLOUD
de encuentro de la industria del sector de internacional e innovadora. para transferir los datos biométricos a los
tecnología sanitaria internacional. Un total El éxito de la feria se mide tanto por centros de emergencias. 

Batz, Cikautxo, Maier y Eika reciben


el premio de honor Lauaxeta
Con el premio se les reconoce la labor que realizan para
fomentar el uso del euskera en el mundo laboral.

E
l pasado 28 de noviembre se
entregaron los premios Lauaxeta 2017,
en un acto celebrado en la Diputación
Foral de Bizkaia.
El diputado general de Bizkaia, Unai
Rementeria hizo entrega del premio
honorífico Lauaxeta a las cooperativas
Eika, Batz, Maier y Cikautxo y a Industria
de Turbo Propulsores ITP, por el esfuerzo
realizado para fomentar el uso del euskera
en el mundo laboral.
Son muchas las empresas en Bizkaia
que durante los últimos años han dado un
paso adelante apostando por utilizar cada
vez más el euskera en su día a día. Han empresas como precursoras y modelo en del escritor Esteban Urkiaga 'Lauaxeta',
sido premiadas cinco de ellas, consideradas las iniciativas en favor del uso del euskera reconocen públicamente a aquellas
modelo de actuación en la gestión en el ámbito laboral y, además, reconocer personas, colectivos y entidades que se han
lingüística. su apuesta firme y convencida por nuestra distinguido por sus esfuerzos en la
Con este premio, la Diputación Foral lengua. promoción, difusión y normalización del
de Bizkaia quiere reconocer a estas Estos galardones, que llevan el nombre euskera y de la cultura vasca.

16 noviembre | diciembre 2017


Albiste gehiago www.tulankide.com atarian | Más noticias en www.tulankide.com

Obituario

Goian bego Roman Balanzategi

Don Román, uno de los protagonistas principales de


LagunAro EPSV, falleció el pasado 16 de octubre en su
domicilio de Vitoria-Gasteiz a los 87 años de edad.

R omán Balanzategi
(Arrasate, 1930) se sumó
al proyecto LagunAro en
estudios su primer destino
lo tuvo en Bilbao, en el
hospital Basurto, en el área
Román fue el director del
área de Medicina de Empresa
durante muchos años.
abuelo de 9 nietos, y viudo
de Begoña Landa, pasaba
sus últimos años en Vitoria
sus inicios, en 1959, y desde de corazón y pulmón, donde Al margen de su aportación a donde se instaló tras casarse
entonces hasta 1995, cuando trabajó durante dos años. la entidad, Don Román también con Carmiña Briones. Buena
se jubiló, su vida estuvo Su próxima parada fue en fue una pieza clave en la gente, gran trabajador, con
profundamente ligada a la Arrasate, donde hizo un puesta en marcha del hospital fino sentido del humor y lector
entidad. Además de ser uno poco de todo: desde médico de Arrasate (hoy Hospital impenitente, Román era una
de sus impulsores, durante de empresa en la Cerrajera, Comarcal de Osakidetza en persona sencilla, muy accesible
años ocupó la dirección del pasando por su aportación en Debagoiena) apoyado en y un gran conversador. Su
departamento de Medicina de el servicio antituberculoso, la confianza de José María última aparición pública,
Empresa, que fue la formulación ejerció también de pediatra y Arizmendiarrieta y de la ayuda cosas del destino, fue en el
pionera de la posterior realizaba consultas ambulantes en la ejecución de José María acto conmemorativo del 50
prevención de riesgos laborales en barrios y caseríos de la Ormaetxea. Además, también aniversario de LagunAro EPSV,
en las cooperativas. También zona. Finalmente, en 1959 se fue presidente de Fremap, celebrado el pasado mes de
ocupó la presidencia de la unió al Servicio de Provisión entidad colaboradora de la julio en la sede principal de la
entidad durante 11 años, entre Social de Caja Laboral, Seguridad Social que gestiona entidad en Arrasate.
1984 y 1995. precursora de LagunAro EPSV, y protege las contingencias Desde TU Lankide queremos
Don Román estudió y allí trabajó codo con codo de accidentes de trabajo y enviar un abrazo sentido a toda
medicina en Zaragoza y con José Ayala, el primer enfermedades profesionales. la familia de Román
después de concluir sus presidente de LagunAro. Padre de cinco hijos, Balanzategi. 

Román Balanzategi (tercero


por la izquierda), en el
acto de homenaje del 50
aniversario de LagunAro.

2017 azaroa | abendua 17


Kooperatibetako berriak

Avanza el proceso de cooperativización de Jangarria


La Asamblea de socios de AuzoLagun aprueba por unanimidad la cooperativización de la
empresa navarra Jangarria SL. El acuerdo será firme a partir del próximo 1 de enero de 2018.
días, y una vez finalizadas las fases socios de AuzoLagun S. Coop. constituye el
grupales de formación, se continuará con el hito jurídico más relevante en este proceso.
plan de cooperativización con cada uno de La fórmula jurídica para la
los futuros socios trabajadores, avanzando materialización de dicha cooperativizacion
con paso firme para que esta realidad sea será la fusión por absorción, de modo que
factible con fecha 1 de enero de 2018. AuzoLagun, como cooperativa absorbente,
El objetivo final de este proceso es será con la marca Ausolan quien opere
que todo el negocio de restauración de de ahora en adelante en la Comunidad

E
l pasado 17 de octubre tuvo lugar los cuatro territorios históricos quede Foral de Navarra, sustituyendo a la marca
la Asamblea General Extraordinaria integrado en AuzoLagun S. Coop. AusolanJangarria, que era la que operaba
de AuzoLagun en la que se hasta la fecha.
decidió aprobar de forma unánime la Jangarria se integró en el Grupo
cooperativización de la filial navarra Integración en AuzoLagun Ausolan en septiembre de 1.999. En estos
Jangarria. El acuerdo ha estado precedido Es la primera vez en la historia de la momentos su plantilla está compuesta por
de una fase de aproximación a la cultura cooperativa que inicia un proceso de 1.100 puestos de trabajo, y su facturación
cooperativa por parte del personal de cooperativización con alguna de sus filiales. en el año 2016, ascendió a 25 millones de
estructura de Jangarria. En los próximos Y la aprobación por parte de la Asamblea de euros. 

Yoseba Jainaga Director General del Grupo Ausolan

“ La integración de Jangarria refuerza


y hace mejor nuestro proyecto”

¿Qué significa para el entienden y comparten la por ella) de Jangarria? cliente, y su incorporación
Grupo Ausolan este proceso cultura cooperativa y nos une Además de dejar de trabajar y salida de nuestro grupo
de cooperativización? una gran afinidad cultural. con la marca “Jangarria” para se produce por la captación
Desde hace mucho tiempo, Este paso era debido y ya ser Ausolan, los navarros o pérdida de los contratos
teníamos esta idea asumida y estaba tardando. llamados a ser socios, tendrán mercantiles en virtud de los
aprobada, la queríamos hacer, Para nosotros, en que analizar y decidir cuales prestamos servicios.
pero no encontrábamos el definitiva para Ausolan, es la su adhesión a la cultura Asimismo, este personal tiene
momento para sentarnos y culminación de un proyecto, cooperativa. Es un anhelo que jornadas diarias medias de
dedicarnos a diseñar la fórmula la materialización de nuestra tenían y que ahora se les ha entre 2,5 horas/día y 3 horas/
más adecuada. aspiración a extender la hecho realidad. día, por lo que, hasta que
Este año, a través de un cultura cooperativa e integrar a Sin duda, esperamos una nuestra realidad no cambie,
equipo multidisciplinar, nuestros compañeros navarros, aceptación masiva de las debemos ser cautelosos. Aún
hemos trabajado en el logrando así un AuzoLagun S. propuestas que lancemos y que así, esta respuesta no es un
diseño y en la comunicación. Coop. más fuerte y mejor. nadie la rechace por cuestiones "no", sino todo lo contrario, es
Sorprendentemente, a pesar operativas. Seguro que desde un compromiso a iniciar una
de la complejidad ha sido uno ¿Cómo afectará a la base la Cooperatiava AuzoLagun proceso de análisis y búsqueda
de los trabajos en equipo más societaria del grupo? ¿Cuál facilitaremos el proceso. de soluciones que nos ayude
exitosos de Ausolan, lo que será la foto resultante a realizar más procesos
demuestra que todos teníamos de este proyecto? Pregunta obligada: cooperativos como el actual.
el mismo fin en la mente y Pretendemos incrementar ¿Habrá nuevos procesos
en lo único que nos hemos nuestra base societaria en un de cooperativización en ¿Algo más?
centrado ha sido en aportar lo 20%, pero este proyecto es de el Grupo Ausolan? Ahora toca materializar.
mejor de cada uno de nosotros libre adhesión, por lo que la ¡Quién sabe! Puede ser, Esperamos tener buenas
para que esta cooperativización última palabra les corresponde siempre y cuando podamos noticias a principios de
se hiciera realidad. a ellos. garantizar que la cooperativa 2018, que ratifiquen nuestra
Por otro lado y muy siga siendo vasca. Por otro expectativa de incrementar
importante, era la deuda que ¿Qué acogida ha lado, nuestro principal el número de socios en
teníamos con los compañeros tenido la propuesta de colectivo son trabajadores por un mínimo del 20%.
navarros. Llevan mucho cooperativización en el cuenta ajena subrogables, es Queremos socios trabajadores
tiempo con nosotros, conocen, colectivo (entre los afectados decir, adscritos a los centros cooperativistas. Zorionak denoi!

18 noviembre | diciembre 2017


Albiste gehiago www.tulankide.com atarian | Más noticias en www.tulankide.com

Ausolan adquiere la empresa Staff Eventos


Con la incorporación de esta empresa, especializada en la organización de
eventos, el Grupo Ausolan integra una nueva línea de negocio a su catálogo.

S
taff Eventos, agencia con más de 20
años de experiencia en el sector de la
comunicación en vivo y en directo,
se ha integrado recientemente en el Grupo
Ausolan.
“Vamos a aportar nuestros valores de
aire fresco, creatividad, modernidad y
flexibilidad”, ha señalado Estrella Díaz,
propietaria hasta ahora de Staff Eventos,
quien seguirá a cargo de la agencia en su
calidad de directora general.

Ampliación de actividades
Staff Eventos, con una plantilla de unos
40 empleados, a lo largo de sus 20 años de actividades, como servicio de catering Ausolan, que ahora se adentra en el
ha creado, diseñado y producido más de gourmet y estrategia de marcas, y la campo de los eventos y el catering gourmet,
4.600 eventos. Terminará el año con una expansión internacional, primero en Chile es una empresa que nació para dar
facturación de 2,8 millones de euros y y después en el resto de Latinoamérica. El respuesta a las necesidades de restauración
tiene previsto llegar a los 7 millones de motivo de adquirir el 100% de Staff Eventos y limpieza a colectividades; y que se ha
euros en cuatro años, según Nacho Pérez, responde al deseo de abrir una nueva línea convertido en un referente a nivel nacional
responsable de eventos en Ausolan. Entre de negocio y de crear sinergias con otras e internacional ocupando el 4º puesto en el
las vías de crecimiento figura la ampliación actividades del grupo. ranking dentro de su sector. 

Medtronic visita MONDRAGON

El líder en el sector de la tecnología


médica y la Corporación analizan posibles
campos de colaboración conjunta.

U na delegación
de la empresa
norteamericana
de Negocio y Relaciones
Institucionales del
Centro de Promoción de
Medtronic, líder mundial MONDRAGON.
en tecnología, servicios La visita se inició en
y soluciones médicas, el centro corporativo,
se acercó el pasado mes donde está tomada
de octubre al grupo la foto, para saludar
cooperativo. al presidente de la
A la cita Corporación, Íñigo Ucín,
acudieron María Vila, y al vicepresidente de
vicepresidenta de Innovación, Promoción
España y Portugal; y Conocimiento,
Francisco de Paula, Juan Mari Palencia.
director de Health A continuación,
System Strategy se acercaron
Ibérica; y Javier Colás, hasta Mondragon
colaboración entre la salud y la vida de especialmente enfocados
ex director general Unibertsitatea para
ambas entidades. millones de personas en aportar soluciones
de Medtronic. El conocer de primera
Como líder mundial cada año. Sus eficientes a los complejos
anfitrión de la visita mano la Facultad de
en tecnología y servicios conocimientos clínicos, desafíos que enfrentan
fue Mikel Álvarez, Ingeniería y analizar
médicos, Medtronic terapéuticos y los sistemas sanitarios
director de Desarrollo las posibilidades de
trabaja por la mejora de económicos están en la actualidad. 

2017 azaroa | abendua 19


Kooperatibetako berriak

Fagor Automation e IK4-Tekniker


presentan un innovador banco de pruebas
Se trata de un proyecto de relevancia internacional por sus requerimientos de
precisión extrema (calibración nanométrica) que permitirá a la cooperativa
vasca conocer el comportamiento de sus productos y perfeccionarlos.

E
l centro tecnológico IK4-Tekniker
y Fagor Automation-Aotek,
especializada en la fabricación de
sistemas para la automatización y control
de maquinaria, presentaron el 4 de
diciembre, junto con la Diputación Foral
de Gipuzkoa, un proyecto que refuerza
la apuesta conjunta por el desarrollo
de tecnologías punteras en sistemas de
medición y calibración nanométrica.
Empresa y centro tecnológico han
desarrollado una bancada lineal de ultra-
precisión que permitirá a la cooperativa
vasca probar y llevar al estado del arte el
comportamiento de sus codificadores de
posición lineal.
De esta manera, se espera que
este desarrollo permita optimizar el
funcionamiento de diversas máquinas
industriales, como centros de mecanizado
proyecto presentado, además de suponer excelencia en mercados de enorme
y tornos de producción de alto
“un avance tecnológico de primer nivel” exigencia”, es un “claro ejemplo” de
rendimiento.
que permitirá a los productos de Fagor colaboración entre empresa y centro
La presentación se ha realizado en el
Automotion “ganar en competitividad y en tecnológico. 
marco de una visita a las instalaciones que
el centro tecnológico tiene en Eibar, y ha
contado con la presencia de la Diputada
Foral de Promoción Económica, Medio Rural
y Equilibrio Territorial, Ainhoa Aizpuru, La experiencia y know-how de la cooperativa
así como con el director general de Fagor vasca le ha convertido en la primera y única
Automation-Aotek, José Pérez Berdud, y
con el subdirector general de IK4-Tekniker, firma española capaz de producir este tipo de
Luis G. Uriarte. codificadores de posición de una manera integral.
Al término de la visita, la diputada
Ainhoa Aizpuru ha valorado que el

Arizmendi Ikastolak bikaintasun eta berrikuntza saria jaso du


Azaroaren bukaeran egin zen sari banaketa ekitaldia Madrilen. Bertan, Arizmendi
Ikastolak Bikaintasun eta Hezkuntza Berrikuntza Ziurtagiria eskuratu zuen.

(IDEI) erakundeak, gaztelaniazko sigletan,


Bikaintasun eta Berrikuntzarako
Irakaskuntza Institutuak, ziurtagiria eman
dio Arizmendi Ikastolari, Berrikuntzaren
arloari dagokiona. Ekitaldia azaroaren
bukaeran egin zen Madrilen, eta Arizmendi
Ikastolako Aitor Elizaranek jaso zuen saria
IDEIko ordezkarien eskutik. Hala, azken
urteotan konfiantzaren pedagogian
Arizmendi Ikastolak eginiko bideak saria
eta aitortza berria jaso du.

20 noviembre | diciembre 2017


Albiste gehiago www.tulankide.com atarian | Más noticias en www.tulankide.com

BATZ apuesta por la innovación y el


aligeramiento en automoción
Cerca de un centenar de profesionales se dieron cita en la jornada organizada por BATZ en el
AIC-Automotive Intelligence Center, bajo el nombre Automotive Lightweight Innovation Summit.

E
sta jornada se llevó a cabo bajo
el título Retos y oportunidades en
tecnologías de aligeramiento horizonte
2025, y pretendió poner sobre la mesa
el papel tan importante que juega el
aligeramiento en la obtención del coche del
siglo XXI, premisa sobre la que BATZ lleva
trabajando hace más de una década. Esta
intensa labor de innovación ha posicionado
a la compañía como uno de los principales
proveedores de soluciones en aligeramiento
contribuyendo, de esta forma, a la
reducción del consumo de combustible y,
en consecuencia, a las emisiones de CO2. En
resumen, a conseguir un coche más ligero y
respetuoso con el medio ambiente.

Principales retos
Durante la primera parte de la mañana,
los asistentes tuvieron la oportunidad de
conocer de la mano de OEMs como Toyota
y SEAT, los principales retos a los que se encargados de contextualizar el sector de la Ya por la tarde, se visitó la planta de
enfrentan los fabricantes de automóviles automoción en Euskadi. BATZ Zamudio, instalaciones de última
para la consecución de un coche más En este marco, se presentaron diversas generación especializada en el diseño y
eficiente y más respetuoso con el medio soluciones para alcanzar este objetivo a fabricación de soluciones de aligeramiento
ambiente. través de las nuevas tecnologías, nuevos mediante tecnologías propias en
La jornada contó con representación del materiales y nuevos procesos de la mano de composites avanzados para el sector de la
Gobierno Vasco, ACICAE y MONDRAGON, KraussMaffei, Leartiker y BATZ. automoción. 

IK4-Ikerlan se afianza como centro de referencia


en el ámbito de la energía y transporte eléctrico
La Unión Europea, en el marco del programa H2020, destinará más de 30 millones
de euros a tres proyectos en los que participa el centro tecnológico de Arrasate.

E
l centro tecnológico IK4-IKERLAN en la vanguardia tecnológica en el ámbito
contará con una participación energético y de la movilidad eléctrica.
destacada dentro de la apuesta En concreto, la entidad de Arrasate-
de la Unión Europea por buscar Mondragón será el aliado tecnológico de
nuevas soluciones a los principales los proyectos Ghost y Assured, que buscan
retos del ámbito de la gestión y el desarrollar nuevos sistemas de movilidad
almacenamiento energético. Este apoyo eléctrica para el sector del transporte.
de la Unión Europea avala la capacidad de De forma paralela, IK4-IKERLAN lidera
transferencia tecnológica a las empresas la iniciativa de mejora de la eficiencia
más reconocidas de nuestro entorno como energética en la industria, denominada
CAF, Vectia (filial de Grupo CAF), Orona, ETEKINA.
Fagor Ederlan, Iberdrola Renovables y Los tres proyectos se llevarán a cabo
Cegasa. dentro del programa H2020 de la Comisión
La adjudicación de estos proyectos Europea y para ello contarán con un
permitirá a IK4-IKERLAN seguir adquiriendo presupuesto total que asciende a más de 30
conocimiento de primer nivel y continuar millones de euros. 

2017 azaroa | abendua 21


Kooperatibetako berriak

BATZ y ORKLI se suman AURRENAK ultima


al proyecto CRE100do sus preparativos para
BATZ y ORKLI han sido dos de las 26 empresas seleccionadas
su participación en
para participar en el programa CRE100do, impulsado por el Euroguss 2018.
Círculo de Empresarios, la Fundación de Innovación Bankinter Esta feria que tiene lugar
y el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) que tiene en Nuremberg, Alemania,
como objetivo dinamizar el panorama empresarial del país. del 16 al 18 de Enero, es

P
ara cambiar la historia hacen falta la mayor feria de Europa
pioneros". Así se presentaba ayer en dedicada al sector de
Madrid el proyecto CRE100do, en el fundición de alta presión.
marco del IV Evento Anual, a las 26 nuevas
compañías que se han unido a esta nueva
edición del programa, compañías que
procedentes de distintos sectores y regiones.
Así, BATZ ha sido una de compañías
seleccionadas por ser referente en
innovación así como por su firme
apuesta por la internacionalización,
actividades clave y con alto impacto en la
transformación del tejido empresarial.

negocio y fundaciones a participar en una


Sobre el proyecto CRE100do serie de talleres en los que se da forma a la
A finales de 2013, la Fundación Innovación iniciativa.
Bankinter esboza el concepto CRE100DO. Desde entonces, han sido muchos los
Y lo comparte con el ICEX y con el Círculo organismos que se han sumado a esta
de Empresarios. Estas tres entidades iniciativa. En concreto, el año pasado
deciden desarrollar el concepto e invitan DANOBAT y ORBEA también fueron

P
a 30 expertos de de empresas, escuelas de invitados a tomar parte en la misma.  unto de encuentro de especialistas
en producción, en diseño y
compradores de suministros de
Domusa expone en la feria componentes para automoción,
fundiciones y fabricantes de maquinaria
Interclima Elec de París así como constructores de plantas.
En su onceava edición, Euroguss
pone su foco en soluciones innovadoras
Se trata de una feria que presenta un conjunto para procesos de fundición de aluminio,
completo de soluciones de alto rendimiento magnesio o zinc. Esta feria tiene lugar
para el ahorro de energía en los edificios. cada dos años y en su anterior edición
en 2016 batió record con 578 exhibidores

S
alón Interclima + Elec es una feria y más de 12.000 visitantes del sector.
que presenta un conjunto completo Euroguss 2018 es la sexta edición
de soluciones de alto rendimiento en la que participa Aurrenak, en esta
para el ahorro de energía en los edificios y ocasión asiste con un stand ubicado
confirma su posición como un importante en la parte central de la feria, con
acontecimiento de la eficiencia el objetivo de ofrecer una atención
energética. personalizada a sus clientes actuales,
La feria presenta soluciones y buscar nuevas oportunidades de
innovadoras que combinan la eficiencia negocio.
energética, el uso de energías renovables Aurrenak tiene una larga trayectoria
y confort en el hogar y la construcción. como suministradores de soluciones
Es una plataforma donde se pueden globales para diseño y fabricación de
intercambiar, aprender y encontrar moldes y utillajes, para la fundición de
respuestas concretas para diferentes hierro y aluminio, y en su afán de
proyectos. mantenerse como líder en este sector,
Domusa toma parte en esta feria donde está realizando una importante apuesta
expone sus últimas novedades en el ámbito por moldes más grandes, para lo cual
de las calderas y sistemas de producción está adaptando su estructura y medios
para agua caliente sanitaria.  de fabricación.

22 noviembre | diciembre 2017


Albiste gehiago www.tulankide.com atarian | Más noticias en www.tulankide.com

Montxo Armendarizek Eusko Ikaskuntza-Laboral Kutxa Saria jaso du


Montxo Armendariz zinemagile nafarrak zinemagintzak sentimenduak adierazteko
eta komunikazio tresna bezala duen garrantzia goraipatu du.
eskerrak eman ditu.
Bere hitzaldian, Jean Renoir
zinemagile frantziarraren hitzak
aipatu ditu Armendarizek: "Niretzat
garrantzitsuena ez da pelikula
perfektuak egitea, zubiak eraikitzea
baizik".

Ibilbide luzeko pertsona


Montxo Armendariz zinegileak ibilbide
luzea du egina, film nabarmenez osatua,
besteren artean, Tasio, Historias del
Kronen, Las cartas de Alou, No tengas
miedo, Obaba edo Secretos del corazón.
1986an Donostiako Zinemaldiko Zilarrezko

M ontxo Armendariz zinemagile


nafarrak 2017. urteko Eusko
Ikaskuntza-Laboral Kutxa Humanitate,
Iñaki Dorronsoro Eusko Ikaskuntzako
lehendakariak eta Txomin Garcia
Laboral Kutxako lehendakariak izan
Maskorra jaso zuen 27 horas filmagatik.
Gainera, beste hainbat sari jaso izan ditu,
besteren artean, Príncipe de Viana Saria
Kultura, Arteak eta Gizarte Zientzien dira Armendariz saritzeko ardura izan (1998) edo Zinemako Sari Nazionala (1998).
Saria jaso du Iruñeko Kondestablearen dutenak. Epaimahaiak nabarmendu duenez “azken
jauregian, Iñaki Dorronsoro Eusko Armendarizen esanetan, bere 30 urteetako ezinbesteko zinema-
Ikaskuntzako lehendakariaren eta Txomin lan profesionala aitortzeaz harago, zuzendarietako bat da” eta bere filmek
Garcia Laboral Kutxako lehendakariaren zinemak komunikaziorako tresna eta “Euskal Herriaren alderdi bisualak,
eskutik. giza adierazpen gisa duen garrantzia kulturalak eta etnografikoak islatzen
Nafar hiriburuan egin den ekitaldian azpimarratzen du sariak. Hori dela eta, dituzte". 

Curso de preparación a la jubilación de Laboral Kutxa


En los últimos años Laboral Kutxa está desarrollando unas jornadas denominadas
Activa tu jubilación, que pretenden apoyar a las personas de la organización en
el proceso de transición desde el mundo laboral hacia una jubilación activa, al
mismo tiempo que les ayuda a adquirir una visión positiva de la nueva etapa.

E
l objetivo es conseguir que y cómo actuamos, hasta
se contemple la jubilación, cómo nos relacionamos, qué
no como un simple estado preocupaciones y qué intereses
final, sino como un proceso tenemos, cómo ocupamos el
de transición desde el trabajo tiempo, etc.
activo a la jubilación activa, un
proceso que no se realiza de un
día para otro y que se puede El objetivo es mejorar
preparar. la calidad de vida
Al igual que ocurre en otras en la nueva etapa
etapas vitales, la jubilación Se trata de activar un proceso
requiere que nos preparemos de optimización de las
para desempeñar el nuevo oportunidades en los ámbitos
papel. Un nuevo rol que supone de la salud, la participación y la
cambios tanto en la faceta seguridad con el fin de mejorar saludables (actividad física, satisfacción de los
personal como en la social la calidad de vida en la nueva alimentación saludable, etc.), participantes con el programa,
y, por ello, el programa se etapa. Laboral Kutxa cuenta, desde el éxito reside en que se están
enfoca de manera que abarca Para formar y entrenar a los inicios del programa, con emprendiendo proyectos
los dos ámbitos, desde cómo estas personas en el ámbito de la colaboración de Athlon S. personales y vitales
pensamos, cómo nos sentimos los hábitos y estilos de vida Coop. Además de la propia renovados.

2017 azaroa | abendua 23


Kooperatibetako berriak

EROSKIk bezeroei erantzuteko Paulo Airaudo,


zerbitzurik onenaren saria jaso du premio BCC EROSKI
EROSKIri seigarren urtez jarraian aitortu diote banatzaile
enpresa handietan bezeroei erantzuteko zerbitzurik
onena izatea. Fidelizazio klubeko bazkideetan ere
arreta-zerbitzurik onena izatea aitortu diote.

P ablo Airaudo, del restaurante Amelia


de San Sebastián, se ha proclamado
ganador de la VI edición del “Premio BCC
Eroski Saria”. Antonio Rodríguez, del
restaurante Ispal, de Sevilla, ha logrado
el segundo premio y Laura Muñoz, del
restaurante Urgora de Treviño (Burgos),
completó el pódium con su tercer
premio. El premio BCC EROSKI Saria, que
organizan Basque Culinary Center y
EROSKI, persigue reconocer aquellas
elaboraciones culinarias que pongan en
valor la innovación gastronómica de

K
ooperatibak oraintsu jaso du komertzialarekin abiatutako bidean alimentos de tradición local.
Madrilgo Wanda Metropolitano jarraitzera. Eredu hori beti ari da aldatzen
estadioan, bezeroei arreta bezeroen ekarpenei esker; ekarpen horiek
eskaintzeko zerbitzu onenaren saria egunez egun hobetzen laguntzen digute,
banatzaile handien kategorian eta eta egiazko beharretara efizientzia
Arizmendiarrietarekin
fidelizazio klubenean, zeina Sotto Tempo handiagoz egokitzen", esan du EROSKIren hitzordua
Advertising aholkularitza zerbitzuak Bezero Saileko arduradunak, Josu
antolatzen baitu. Kontsumitzaileek Madariagak.
berek aukeratzen dute, sektoreka, zein Bezeroari Erantzuteko Zerbitzuaren
erakundek duen kalitaterik onena bezeroei urteko saria, prestigioduna Europa
erantzuteko orduan. mailan, Frantzian hasi ziren ematen orain
Kooperatibak inoiz baino nota hobea dela hamaika urte, eta aurten
atera du aurten; izan ere, bikaintasunetik zazpigarrenez ospatu dute Espainian.
hurbil-hurbil gelditu da 10 bat aterata Saritutako konpainiak aukeratzeko,
bezeroen fidelizazio programan eta zorroztasunez erabiltzen dira Mystery
8,77 bezero arreta orokorrean, biek ere Shopper teknika eta gogobetetasun
sektoreko batez bestekoa gaindituta. inkestak. Erosketa simulatua ere esaten
"Sari hau seigarrenez segidan hartzea diote teknika horri, eta honetan datza:

M
pozgarria da, eta are gehiago pozten gara adituek sei-zortzi astez bezeroak edo ondragon Goi Eskola Politeknikoako
lehen aldiz jaso baitu saria EROSKI Club erabiltzaileak balira bezala jokatzen dute, areto nagusian izan zen
fidelizazio programak bezero-bazkideei eta enpresen eta bezeroen arteko hitzordua, pasa den azaroaren 30ean.
ematen dien arreta esklusiboagatik; harremana zenbait alderditatik eta egoera Arizmendiarrieta Lagun Elkartetik
horrek animatzen gaitu Zurekin eredu jakinetan ebaluatzen dute.  antolatuta, solasaldia egin zen “On Jose
Maria” hizpide hartuta.
Solasaldia, beti bezala, Eskolan izan
zen (datorren urtean 75. urteurreneko
" Sari hau seigarrenez segidan hartzea ospakizunetan murgilduko da) eta
pozgarria da, eta are gehiago pozten gara bertan lau hizlari izan ziren: Vicente
Atxa, Mondragon Unibertsitateko
lehen aldiz jaso baitu saria EROSKI Club errektorea; Juan Carlos Amasorrain
fidelizazio programak bezero-bazkideei MGEPko irakaslea; Joxe Ramon Elorza,
MGEPko irakasle ohia; eta Javier
ematen dien arreta esklusiboagatik”. Marcos, MONDRAGONeko komunikazio
arduraduna.

24 noviembre | diciembre 2017


Albiste gehiago www.tulankide.com atarian | Más noticias en www.tulankide.com

Eroskik elkartasun kanpaina bat abiatu


du ACNURekin elkarlanean
Etekin guztiak errefuxiatuei (ACNUR) eta haurrei (UNICEF) laguntzeko erabiliko
dira, eta adinekoentzako proiektu batera ere bideratuko da. Proiektu hori Eroski
Fundazioak gauzatuko du, kolektibo horrekin lotuta dauden zenbait elkarteren
ideiak abiapuntu; hain zuzen ere, elkarte horiek proiektua gainbegiratuko dute.
laguntze aldera. Beraz, proiektuarekin
bat egitera animatzen ditugu, eta asko
eskertzen diegu elkartasuna", adierazi
du EROSKIren Gizarte Erantzukizuneko
zuzendariak, Alejandro Martínez
Berriochoak.

EROSKIren bezero-
bazkideek elkartasun
kausak aukeratzen dituzte
EROSKIko bezero-bazkideek Eguberrietako
elkartasun kanpaina zer kausatara
bideratuko den erabaki dute, azken
asteotan www.eroski.es webgunean egin
den bozketa baten bitartez. Prozesu
horretan, haurrentzako eta
errefuxiatuentzako laguntza izan dira
irabazleak; haurrentzako laguntza UNICEF

E
ROSKIk elkartasun izarren hipermerkatuen sare osoan, baita online Espainiako Batzordearen bidez bideratuko
kanpainaren hirugarren edizioa supermerkatuan ere. Prezioa sinbolikoa da, eta errefuxiatuentzakoa, ACNUR
abiaraziko du, ACNUR Euskal izango da, bi euro baino ez. agentziaren bidez. Horrez gain, edizio
Batzordearekin (errefuxiatuei "Eguberriak gertu ditugu, eta honetako etekinen zati bat EROSKI
laguntzeko NBEren agentzia) eta EROSKIrentzat, elkartasun kanpaina Fundazioak adinekoentzat prestatutako
UNICEFekin (haurrei laguntzeko hau tradizio bihurtu da garai honetan. proiektu batean erabiliko da; proiektua
NBEren agentzia). Kontsumitzaileek Aurreko kanpainetan bezala, badakigu kolektibo horrekin lotuta dauden zenbait
Eguberrietako apaingarria den bezeroek eskuzabaltasunez erantzungo elkarteren ideiak abiapuntu izanik
EROSKIren elkartasun izarra erosi diotela Eguberrietako apaingarria erosteko gauzatuko da, eta haiek gainbegiratuko
ahal izango dute supermerkatuen eta proposamenari, behar handiena dutenei dute. 

Mejor franquicia del Estado


E ROSKI ha recibido, en el marco de la
28ª edición del Salón Internacional
de la Franquicia (SIF) celebrado
en Valencia, el Premio Nacional
de Franquicia en la categoría de
Retailing/Comercio. Otorgado por la
Asociación Española de Franquiciadores
(AEF) el galardón reconoce el mérito
de EROSKI por “haber sabido adaptar
el modelo de negocio a las exigencias
del nuevo mercado compartiéndolo
con los emprendedores”. Se trata de la
segunda ocasión en las últimas cuatro
ediciones en que la enseña de EROSKI
es reconocida como la mejor franquicia
de Comercio de España.
EROSKI recibe este reconocimiento
otorgado por la Asociación Española de
Franquiciadores (AEF) por segunda
ocasión en las últimas cuatro ediciones. 

2017 azaroa | abendua 25


En portada Atlas cooperativo

El mapa cooperativo

T
odas las cooperativas
de MONDRAGON se
encuentran asociadas a la
Federación de Cooperativas
correspondiente a su
sector de actividad. A ERKIDE las
de trabajo asociado, enseñanza,
consumo y crédito; y a la Federación
de Cooperativas Agro-alimentarias de
Euskadi (FCAE) las de ERKOP (grupo
agroalimentario de MONDRAGON).
A su vez, con la finalidad de dar una respuesta eficiente y
amplia que abarque al mayor número de ámbitos económicos y
sociales, ERKIDE mantiene relaciones permanentes con diversas
entidades del ámbito cooperativo tanto vasco como estatal, de las
que forma parte.

Comunidad Autónoma Vasca

L as entidades de intercooperación en las que ERKIDE


participa con la Confederación de Cooperativas de
Euskadi (KONFEKOOP) y el Consejo Superior de Cooperativas
de Euskadi (CSCE).

Ámbito estatal

E RKIDE forma parte de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo


Asociado (COCETA), la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE) y la
Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOOP).
Por su parte, la Federación de Cooperativas Agro-alimentarias de Euskadi
(FCAE) forma parte de las Cooperativas agroalimentarias de España. Y existen
otras 3 confederaciones sectoriales de cooperativas en el Estado: la UNACC (Unión
de Cooperativas de Crédito de España), UCOTRANS (Unión de Cooperativas de
Transporte), y CONCOVI (Confederación de Cooperativas de Vivienda).
Erkide, FCAE, y la Federación de Cooperativas de Transporte conforman
KONFEKOOP, la Confederación de Cooperativas de Euskadi, que cuenta con
participación en la ACI, Alianza Cooperativa Internacional.

26 noviembre | diciembre 2017


Ámbito europeo

C ada federación sectorial española de cooperativas participa a nivel europeo en su


organización homóloga, es decir:
■ EUCC – Confederación de Cooperativas Europea.
■ CECOP – Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado de Europa.
■ EACB – Confederación de Cooperativas de Crédito de Europa.
■ COGECA – Confederación de Cooperativas Agrarias de Europa.
■ EUROCOOP – Confederación de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Europa.

Ámbito mundial

A su vez, cada organización europea forma parte de la asociación mundial


referente a su campo de actividad:
■ ACI – Alianza Cooperativa Internacional.
■ CICOPA – Confederación Internacional de Cooperativas de Trabajo Asociado.
■ ICBA – Confederación Internacional de Cooperativas Bancarias.
■ ICAO – Confederación Internacional de Cooperativas Agrarias.
■ CCW – Confederación Internacional de Cooperativas de Consumidores y Usuarios.
■ ICAH – Confederación Internacional de Cooperativas de Vivienda.

El rol de MONDRAGON en la economía social

M ONDRAGON cuenta
directamente con un
representante en CEPES
Relaciones Institucionales
de la Corporación. CEPES
es la máxima institución
representan los intereses
de más de 43.000 empresas,
representado el 12,5% del
grupos empresariales, que
representan los intereses
de cooperativas, sociedades
(Confederación Empresarial representativa de la empleo y con una facturación laborales, mutualidades,
Española de la Economía Economía Social en España, en torno al 10% del PIB. empresas de inserción,
Social), ocupando una constituyéndose como Sus socios, con más de 200 centros especiales de empleo,
de sus vicepresidencias, una plataforma de diálogo estructuras autonómicas, asociaciones del sector de la
en la figura de Arantza institucional con los poderes son organizaciones discapacidad y cofradías de
Laskurain, directora de públicos. Sus 28 socios nacionales o autonómicas y pescadores.

2017 azaroa | abendua 27


En portada Atlas cooperativo

Presidente de la Comisión Permanente


de MONDRAGON. Además es también
presidente de ERKIDE y del Consejo
Superior de Cooperativas de Euskadi.

Javier Goienetxea | Presidente de la Comisión Permanente de MONDRAGON

“MONDRAGON es una referencia mundial”


¿Qué papel juega el cooperativismo ¿Cuál ha sido tu experiencia
vasco en este contexto general? en estas organizaciones? ¿Qué Datos de la Economía
Las cooperativas de MONDRAGON juegan función tiene cada una y cómo Social Española
un papel determinante en el entramado afecta a nuestras cooperativas?
asociativo vasco. En ERKIDE contamos en la He tenido la suerte y el privilegio de ocupar
actualidad con representantes de Aurrenak la presidencia de la Confederación de Además de la conocida importancia de
(F. Javier García), Grupo Fagor (Aitor Irure), Cooperativas de Euskadi (Konfekoop) y una cooperativas y sociedades laborales,
División Construcción (José Félix Ruiz), vicepresidencia de Cepes (Confederación que representan más de 30.000
Grupo ULMA (Iñigo Querejeta), Orona (Oier Empresarial Española de la Economía Social). empresas en conjunto, cabe resaltar
Lizarazu), Maier (Julen Madariaga), EROSKI Y en la actualidad presido Erkide y el algunos datos poco conocidos:
(Mikel Larrea) y ERKOP (Javier Goienetxea). Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi ■■ La producción final de las
Y con Iosu Arrizabalaga (Barrenetxe) (CSCE). Una intensa labor institucional en cooperativas agroalimentarias
en la Federación de Cooperativas defensa de MONDRAGON y del Movimiento representa el 60% del total de la
Agroalimentarias. Cooperativo Vasco, en general. producción en España.
ERKIDE cuenta con 8 de los 12 Las Federaciones y la Confederación ■■ Las cooperativas de crédito cerraron
representantes de KONFEKOOP (5 de tienen por misión ostentar la con una cartera de crédito superior
ellos provenientes de MONDRAGON). Las representación institucional del sector a los 96.000 millones de euros, un
Federaciones de Cooperativas cuentan con cooperativo; la defensa de los intereses del 6% más que al inicio de la crisis.
7 representantes, de un total de 13, en el movimiento cooperativo; el fomento de la ■■ El 15% de la población española
CSCE (4 en representación directa de las intercooperación empresarial; la promoción reside en viviendas promovidas
cooperativas de MONDRAGON). de nuevas cooperativas; la realización por cooperativas y el 45% de la
El cooperativismo está presente en de labores de información, formación, promoción inmobiliaria está en
los foros de representación estatales asesoramiento; y la prestación de servicios manos de cooperativas.
e internacionales. MONDRAGON es a las cooperativas asociadas. ■■ El modelo cooperativo sanitario
referente mundial en lo que respecta a las El CSCE es el lugar de encuentro en –Asisa, Hospital Moncloa– tiene
cooperativas de trabajo asociado. Euskadi de: la administración (Gobierno más de 35.000 empleos y factura
más de 1.500 millones de euros.
■■ El 25% de la previsión social en
España está gestionado por 371
mutualidades que acumulan 38.000
millones de euros en activos para
El cooperativismo está presente en los foros pensiones complementarias de
de representación estatales e internacionales. más de 2.500.000 millones de
mutualistas. En Europa, este sector
MONDRAGON es referente mundial en lo que acumula el 29,8 % del mercado
respecta a las cooperativas de trabajo asociado. y alrededor de 390 millones de
asegurados y miembros.

28 noviembre | diciembre 2017


El nuevo ránking de las 300 cooperativas más grandes del
Vasco), las 3 universidades del País Vasco,
y el Movimiento Cooperativo Vasco. Órgano mundo confirma la fortaleza y la buena salud del movimiento.
singular y sin comparación en el mundo, MONDRAGON lidera la clasificación mundial del sector industrial.
que entre sus funciones cuenta con la de
promover y difundir el cooperativismo. Sus
funciones son:
■ Difusión y promoción del
cooperativismo.
■ Órgano de consulta del GV para
todos los temas relacionados con el
cooperativismo, y para proyectos
de normas y leyes en general.
■ Mediación, conciliación y
arbitraje entre las cooperativas y
sus socio/as.

Top 300 cooperativo


■ Gestión y administración del
FAEC (Fondos de Aplicación de
Extinciones Cooperativas).
En la actualidad, estamos trabajando
intensamente en colaboración con el
Departamento de Trabajo y Justicia del
Gobierno Vasco, en la tramitación de la
reforma de la ley de cooperativas. Hemos
mantenido reuniones y contacto continuo
con las 3 Diputaciones Forales con respecto
al cambio de normativa fiscal (impuesto
de Sociedades). Contamos con un acuerdo
firmado de intenciones y colaboración con

L
el Gobierno Vasco que hemos de impulsar y a Alianza Cooperativa una parte significativa de industrial, ya que lidera
desarrollar. Y trabajamos constantemente Internacional la actividad económica la clasificación en este
para ser reconocidos como agente en aquellos y Euricse, – mundial, con un enfoque apartado.
foros en los que aún no estamos presentes. Al Instituto Europeo de y una contribución Dos apuntes más. Las
respecto, en 2017 conseguiremos presencia Investigación sobre constante al desarrollo de entidades que trabajan en
en la SPRI –Sociedad para la Promoción Empresas Cooperativas y las comunidades locales. el sector de los seguros,
Industrial del País Vasco–. Y en 2018, Sociales–, han publicado Es crucial para nuestro muchas de ellas mutuas,
esperamos estar oficialmente como miembros recientemente su sexto movimiento tener en son las de mayor dimensión
en el Consejo Escolar Vasco, y queda Monitor Cooperativo cuenta este valor agregado en cuanto a facturación. De
pendiente tener representación en Lanbide. Mundial (MCM) anual. y crecimiento", ha señalado hecho, de las 20 primeras
La publicación tiene Monique F. Leroux, del monitor global, 9 de
¿Qué dimensión tiene la economía información sobre las presidenta de la Alianza ellas (es decir, el 45%) son
social en Europa? ¿Apuesta por organizaciones cooperativas Cooperativa Internacional, cooperativas de “seguros”.
este modelo la Unión Europea? y mutuales más grandes Este año, el grupo Asimismo, ocupan una
En Europa hay 2 millones de empresas de del mundo, proporcionando bancario francés Crédit posición preminente las
economía social, que emplean a más de 14,5 un Top 300 y un análisis Agricole se mantiene entre cooperativas de crédito.
millones de personas y representan el 8% sectorial basado en los los primeros 300, seguido Intentando indagar
del PIB de la UE. En España se contabilizan datos financieros de 2015. por Kaiser Permanente y sobre quiénes son los países
más de 43.000 empresas de economía social Las 300 cooperativas State Farm; dos empresas de origen de estas
que cuentan con más de 2,2 millones de más importantes del de seguros con sede en los cooperativas o mutuas,
puestos de trabajo y producen el 10% del mundo operan en los Estados Unidos. tomando como referencia el
PIB del Estado. siguientes sectores: seguros top 20 del ránking, se
En España, la destrucción de empleo de (41%), agricultura (30%), encuentran, por este orden,
la economía social ha sido hasta 7 puntos comercio mayorista y MONDRAGON USA, Francia, Japón y
menor que el registrado en las empresas minorista (19%), servicios en el puesto 35 Alemania. 
tradicionales, según datos del Ministerio bancarios y financieros En esta clasificación
de Empleo de España. Incluso, ha llegado (6%), industria y servicios global, MONDRAGON Para más información:
a ser de 10 puntos menos en el caso de las públicos (1%), salud, figura en el puesto 35 y https://monitor.coop
cooperativas. Y en los últimos 7 años, se educación y asistencia compite en el ranking
han creado más de 31.000 nuevas empresas social (1%) y otros servicios con otras organizaciones
y más de 210.000 empleos. (1%). de sectores como el
En términos generales, estamos en la "Cuando nos dirigimos de seguros, servicios
agenda política al más alto nivel, con a los líderes del mundo, financieros, agricultura,
muchas actuaciones y hechos que necesitamos poder etc. Pero MONDRAGON
constatan que Europa está apostando por presentarles hechos y es la referencia mundial
este modelo.  cifras. Representamos si nos ceñimos al ámbito

2017 azaroa | abendua 29


En portada Atlas cooperativo

Kooperazioaren indarra nabarmena da munduan:


hiru milioi kooperatiba daude mundu mailan, eta 280
milioi pertsona ari dira horietan lanean. Halere, Bruno
Roelants CICOPAko idazkariaren ustetan, kooperatiben
arteko lankidetza sustatu behar da, bai ala bai.

Bruno Roelants | Secretario general de CICOPA

“ Las cooperativas emplean


al 10% de la población mundial”
Para empezar, ¿nos puedes hacer cooperativo, así como en un estudio Otra observación del trabajo de campo
una foto de la dimensión actual de comparativo del empleo cooperativo realizado en el marco del primer informe
las cooperativas a nivel mundial? con respecto al resto del empleo en sobre empleo cooperativo (2014) es que
Según el segundo informe sobre empleo empresas en Francia y España en el éste tiende a producir más igualdad
cooperativo en el mundo (Eum HS: marco de un informe sobre la resiliencia (o menos desigualdad) que la media
Cooperatives and Employment: Second de las cooperativas a la crisis en de la empresa convencional. Además
Global Report; Bruselas: CICOPA, 2017), Europa (Roelants B., Eum. HS, Dovgan del componente democrático un socio-
tendríamos ahora poco menos de 3 D. & Terrasi E., The Resilience of the un voto, la práctica de la distribución
millones de cooperativas en el mundo, y Cooperative Model; Bruselas: CECOP de excedentes o la proporcionalidad
en torno a 280 millones de personas, o Publications, 2012). MONDRAGON es más ajustada de las remuneraciones, la
sea, casi el 10% de la población ocupada un referente en este aspecto ya que ha mayor longevidad y resiliencia media de
mundial. En este porcentaje se incluye logrado mantener su nivel de empleo las cooperativas tiende naturalmente
a empleados o socios trabajadores o a después de una crisis que ha durado a producir estrategias a largo plazo,
productores autónomos cuyos ingresos varios años, habiendo dado además inclusive en el tema del desarrollo de
provienen totalmente o en parte solución a los afectados por el cierre de recursos humanos y de la satisfacción de
sustancial de sus cooperativas. La última Fagor Electrodomésticos. los trabajadores en el puesto de trabajo,
categoría es la más preponderante, y se que con una visión de largo plazo se
concentra esencialmente en el sector convierten en inversiones racionales a
primario, si bien se observa ahora una Capitalismo o deudismo futuro.
evolución incipiente de cooperativas de Por otro lado, también hemos
productores autónomos en la industria Hay voces, siempre las ha habido, demostrado que el sistema cooperativo
y en los servicios, o sea el sector que que dicen que el capitalismo ya tiene la capacidad de ayudar a las
cubre CICOPA, inclusive con el fenómeno no es la solución (desigualdad, personas que trabajan en la economía
de los freelancers y de las plataforma pobreza…) ¿El modelo cooperativo informal a transitar a la economía
cooperativas en línea. El empleo es una alternativa real? formal, y de tal forma, en muchos casos,
cooperativo o se mantiene o crece
gradualmente, y tiende a mantenerse
tanto en las zonas urbanas como en las
rurales, y no solo en el sector primario.

Por tanto, ¿se puede decir que el empleo El empleo cooperativo o se mantiene o
cooperativo resiste mejor las crisis? crece gradualmente, y tiende a mantenerse
La resiliencia del empleo cooperativo
inclusive en periodos de crisis ha sido tanto en las zonas urbanas como en las
comprobada en estudios de campo rurales, y no solo en el sector primario.
realizados en 10 regiones en el mundo
(una de ellas Euskadi) en el marco
del primer estudio sobre empleo

30 noviembre | diciembre 2017


interesantes son, por ejemplo, el
grupo CGM, que agrupa a más de 1.000
cooperativas sociales italianas con cerca
El sistema cooperativo solo puede tornarse de 40.000 puestos de trabajo, o SEWA en
preponderante con políticas públicas que la India que, con su banco, su centro de
estén claramente a favor de su desarrollo. diseño de moda etc., puede considerarse
un Mondragón de las mujeres pobres.

¿Cómo explicar/seducir a un
joven para que entienda/apueste
salir de la pobreza (Roelants B.: Las para difundir, debido a su carácter por el cooperativismo?
Cooperativas son fundamentales para regional (Euskadi), intersectorial, Es evidente que el cooperativismo
la transición de la economía informal a social (alta seguridad del empleo), simpatiza con valores que se están
la economía formal, Bruselas: CICOPA, grupal (o sea un modelo de grupo reafirmando entre los jovenes de hoy. El
2015). horizontal particularmente integrado), problema es cómo conseguimos
Con respecto al sistema capitalista, e internacional. Sin embargo, con comunicar con los jóvenes sobre este
en un libro del cual soy co-autor respecto a esa última característica, el tema y cómo las autoridades públicas
(El capital y la trampa de la deuda: movimiento cooperativo internacional consiguen difundir este modelo de
aprendiendo de las cooperativas en está tratando de ver si MONDRAGON empresa entre todas las entidades que
la crisis mundial; Buenos Aires: será capaz de desarrollar un sistema pueden influenciar a un joven a optar
Intercoop, 2013), planteamos la cooperativo de nivel internacional. por él, como los centros de desempleo,
pregunta de si ese sistema debe todavía Además, existe una multitud de las oficinas de información sobre cómo
llamarse capitalismo, o si deudismo ejemplos realmente emblemáticos, constituir una empresa, las cámaras de
no sería una palabra más apropiada inclusive de muy pequeñas cooperativas comercio, etc. Es útil subrayar, a este
para definirlo, considerando el uso que han podido cambiar la vida y propósito, que CICOPA ha lanzado una
creciente de instrumentos de deuda la economía de un pueblo rural. A campaña sobre este tema llamada We
en la toma de control sobre empresas y su vez, pienso que el modelo grupal own it!, de la cual MONDRAGON es uno
cadenas globalizadas de producción y cooperativo, o sea de combinaciones de los sponsors. Acabamos de realizar un
distribución. Irónicamente, en cambio, empresariales de estructura horizontal encuentro mundial en el marco de esta
el cooperativismo parece mantener una como en MONDRAGÓN, es fundamental campaña en Kuala Lumpur, y estamos
fuerte tendencia a acumular capital. para el futuro del cooperativismo, preparando un estudio mundial sobre
Por lo tanto, el modelo cooperativo considerando la globalización este tema que debería salir a principios
sí es una alternativa real, sobre todo si económica. Otras agrupaciones muy de 2018. 
consideramos su potencial extensión
a cooperativas-clusters de PyMEs
convencionales, así como el potencial de
cooperación con entes de gobierno y con
comunidades locales. ” El futuro del cooperativismo
¿Qué barreras tenemos que
pasa por intensificar la cooperación”
superar para lograrlo?
Hemos demostrado nuestra El año 2012 fue el de las cooperativas, asi central, sus 4 regiones
sostenibilidad en prácticamente año internacional como el desarrollo de y sus 8 sectores). Es
todos los sectores de la economía. Sin de las cooperativas. políticas públicas que importante que estemos
embargo, el sistema cooperativo solo ¿Desde entonces hemos ayuden en ese sentido. mucho más presentes
puede tornarse preponderante con mejorado en reputación? en los proyectos del
políticas públicas que estén claramente El año internacional ¿Cómo ves el futuro del sistema ONU (FAO, OIT,
a favor de su desarrollo. de las cooperativas cooperativismo desde UNIDO, OMS etc.), en el
Además, el modelo cooperativo todavía ha sido, sin duda, una tu atalaya europea? G20/B20, que podamos
debe demostrar su capacidad de existir oportunidad importante El futuro del interactuar mucho mejor
como tal a nivel internacional, y no, para atraer la atención de cooperativismo pasa con el mundo académico
como hasta ahora, a través de filiales. las autoridades públicas por… cooperar. Es decir, para estar en el centro de
Eso también necesitará un mejor marco y la gente en general en trabajar de manera los debates económicos,
legal internacional, el cual hasta ahora ha hacia el cooperativismo. mucho más coordinada societales, culturales
favorecido a la empresa convencional. Sin embargo, creo que no de lo que lo hemos hecho etc., y crear alianzas
hemos disfrutado todavía hasta ahora entre las mucho más fuertes con
de todos los beneficios cooperativas, los grupos los grandes actores de la
Referentes globales de esta dinámica. Nos de cooperativas y las sociedad civil organizada
queda mucho por hacer instituciones federativas (sindicatos, organizaciones
¿Qué ejemplos mundiales tenemos en el sistema cooperativo de cooperativas a nivel empresariales, ONGs, otros
de experiencias cooperativas? encabezado por la ACI nacional y en el sistema actores de la economía
MONDRAGON ofrece un modelo de muy para mejorar la reputación ACI (con su entidad social etc.).
alta calidad de por sí, pero también
un ejemplo que es muy atractivo

2017 azaroa | abendua 31


En portada Atlas cooperativo

Gizarte Ekonomia gure inguruko errealitatea izateaz gain, bere kontzeptua eta
filosofia modu zabalean izan da aitortua Estatuan, Europan zein nazioartean.
Testuinguru honetan, badira hainbat erakunde, institutu, behatoki… urtetik
urtera gizarte ekonomiako eragileen ikerketak egiten dituztenak.

Gizarte Ekonomiaren atlasa


Euskadiko kooperatiben egoerari buruzko txostena – KONFEKOOP

Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak 1.110


kooperatiba biltzen ditu, Euskadiko Barne Produktu
Gordinaren %7 baino gehiago sortzen dutenak.

La Confederación de Cooperativas de 479 koop


Euskadi asocia a 1.110 cooperativas que Biziaia
generan más del 7% del PIB de Euskadi.
460 koop
Gipuzkoa
Kooperatiben errolda / Censo Cooperativo
Lan elkartua / Trabajo asociado 2.141
Irakaskuntza / Enseñanza 97
Kreditu / Crédito 1 171 koop
Nekazaritza / Agricultura 118 Araba
Kontsumo / Consumo 36
Garraiolariak / Transporte 43
Etxebizitza / Vivienda 396
Bestelakoak / Otros 94
Guztira / Total 2.926

Bazkideen bilakaera / Evolución de los socios Kooperatiben bilakaera / Evolución de las cooperativas

1.173.837
1.110
1.016.540 1.049
1.005
1.011.889 965
927
868
823
755

537.420 536.773 548.624 559.790


580.892

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

32 noviembre | diciembre 2017


Gizarte-ekonomia,
erreferente Europan
La Economía Social en la Unión Europea – CIRIEC

El Comité Económico
y Social Europeo ha
Unión Europea y en sus 25
estados miembros.
humana y económica muy
significativa: emplea a más
G öteborgen azaroan egin den
Nazioarteko Konferentzian
Euskadiko gizarte-ekonomia
elaborado un estudio Desde una perspectivva de 11 millones de personas, protagonista erreferentziala izan da.
conceptual y comparativo macroeconómica, la equivalentes al 6,7% de la Konferentzia hau, egun bat beranduago
relativo a la situación de Economía Social europea población asalariada de la Suediako hirian Eskubide Sozialen
la Economía Social en la constituye una realidad Unión. Europako Zutabea berretsi zuen
Bidezko Enplegurako eta Hazkunderako
Europar Batasuneko Gailur Sozialean
Empleos remunerados en las cooperativas, mutuas, asociaciones kokatzen da. Europako Zutabearen
y afines en la Unión Europea (2002-2003) helburu nagusiak hauek dira, batik bat:
ekonomia sozialagoak eta bidezkoagoa
País Cooperativas Mutuas Asociaciones Total defendatzea; soldata eta bizi-maila
Bélgica 17.047 12.864 249.700 279.611 hobeak lortzea; eta langileentzako babes
Francia 439.720 110.100 1.435.330 1.985.150 berriak eta lan-eskubideen aplikazio
Irlanda 35.992 650 118.664 155.306 zorrotzagoa bermatzea.
Italia 837.024 nota* 499.389 1.336.413 Göteborgen izan ziren MONDRAGON
Taldeko hainbat ordezkari, Eusko
Portugal 51.000 nota* 159.950 210.950
Jaurlaritzaren eta beste erakunde
España 488.606 3.548 380.060 872.214 askotako ordezkari eta agintariekin
Suecia 99.500 11.000 95.197 205.697 batera.
Austria 62.145 8.000 190.000 260.145 Konferentziatik atera ziren ondorioak,
Dinamarca 39.107 1.000 120.657 160.764 Europar Batasuneko estatuburu eta
Finlandia 95.000 5.405 74.992 175.397 gobernuburuei aurkeztu zitzaizkien.
Alemania 466.900 150.000 1.414.937 2.031.837 Gaiarekin lotuta, eta hurrengo urteetara
begira, 2018-2020 Europako Ekintza
Grecia 12.345 489 57.000 69.834
Plana lantzeko eskaera luzatu zen,
Luxemburgo 748 n/a 6.500 7.248 gizarte-ekonomiaren enpresak eta haien
Paises Bajos 110.710 n/a 661.400 772.110 nazioartekotzea sustatzeko.
Reino Unido 190.458 47.818 1.473.000 1.711.276 Testuinguru honetan, Eusko
Chipre 4.491 n/a n/a 4.491 Jaurlaritza 2018an indarrean jartzeko
República Checa 90.874 147 74.200 165.221 lantzen ari den Kooperatiben Lege
Estonia 15.250 n/a 8.000 23.250 berriaren garrantzia nabarmendu zen.
Hungria 42.787 n/a 32.882 75.669 Modu berean, Euskadiko gizarte-
ekonomia osatzen duten familiak
Letonia 300 n/a n/a 300
bultzatzera eta finkatzera bideratu duen
Lituania 7.700 0 n/a 7.700 laguntza-pakete garrantzitsua aditzera
Malta 238 n/a n/a 238 eman dute. Helburu horretara 4 milioi
Polonia 469.179 n./a 60.000 529.179 euro bideratu dira, iaz baino %20
Eslovaquia 82.012 n/a 16.200 98.212 gehiago, gutxi gorabehera 230 enpresa-
Eslovenia 4.401 270 n/a 4.671 proiektu eta 850 enplegu sortzen
Total 3.663.534 351.291 7.128.058 11.142.883 lagundu duena. 

Gizarte ekonomiaren atlasa – GEZKI

Gizarte Ekonomiako Euskal


Behatokiak, esate baterako,
Euskal Autonomia Erkidego Xehetasunetan sartu
mailako atlasa eguneratu gabe, irakurketa
du oraintxo. Bertan, azkarra egiteko aukera
kooperatiben eta elkarte ematen du. Atlasa
zein fundazioen inguruko kontsultatzeko lotura
datuak biltzen dira. hau erabili daiteke:
Gainera, aukera ematen
du azterketa geografikoak http://46.226.108.156/GEZKI/Atlasa_2016/atlas.html
egiteko, adierazle mota
desberdinen arabera.

2017 azaroa | abendua 33


Berrikuntza

Eika Koneika apuesta


por la innovación
en el ámbito energético

La cooperativa de Bizkaia desarrolla ultra-condensadores


para la sostenibilidad energética y ambiental. Los
dispositivos de ultracapacitancia permitirán el ahorro
energético y un mayor cuidado medioambiental.

E
ika, cooperativa ubicada en de proyectos con alto componente químico, en equipos de elevación, o los sistemas
Etxebarria, Bizkaia, es líder en así como en sus capacidades para planificar start-stop para reducción de consumo y
la fabricación de dispositivos y poner en marcha líneas de producción emisiones contaminantes en vehículos de
y componentes para el sector de los eficientes, optimizadas y fiables, Eika se transporte público.
electrodomésticos. Inició su andadura lanzó en 2010, al campo de la acumulación La motivación que mueve a Eika para
hace 42 años con la producción de energética, y más concretamente al campo abordar esta nueva actividad es la de
resistencias eléctricas y termostatos para de los supercondensadores o ultra-caps, aprovechar su largo bagaje productivo para
placas eléctricas de cocción. Desarrollando donde viene desde entonces desarrollando concretar su aportación a un
posteriormente una amplia oferta de dispositivos y soluciones específicos para aprovechamiento más eficiente de los
productos dirigidos a las nuevas formas de distintas aplicaciones, como por ejemplo recursos energéticos y al cuidado
cocción eléctrica, mediante la introducción sistemas de aprovechamiento energético medioambiental. 
de focos radiantes, controles touch para
vitrocerámicas, etc.
Fruto de estas cuatro décadas dedicadas
a la investigación, desarrollo, fabricación
y mejoras en sus procesos, así como de la La motivación que mueve a Eika para abordar
implementación de soluciones competitivas
e innovadoras desarrolladas en íntima esta nueva actividad es la de aprovechar su largo
colaboración con los clientes, Eika ha
diversificado sus esfuerzos, entrando en
bagaje productivo para concretar su aportación a
campos de actuación tan diversos como el un aprovechamiento más eficiente de los recursos
de los paneles aislantes para usos especiales
y el de la acumulación energética mediante
energéticos y al cuidado medioambiental.
sistemas basados en ultracondensadores.
Gracias a la experiencia en el desarrollo

34 noviembre | diciembre 2017


Crónica de una visita a CENER

P ersonal del Centro


Stirling y de
Koneika, el especialista
lógica en función de las
capacidades de respuesta
de cada tecnología, y del
los primeros instantes de
interrupción o falta de
calidad del suministro a los
de almacenamiento
energético completamente
disruptiva, CENER está
en almacenamiento tipo de demanda que en exigentes requerimientos considerando, en menor o
energético de la División ese momento haya en la de las cargas conectadas mayor medida, todas ellas,
de Componentes de la microrred. a la microrred, dando incluidos los CAES y el
Corporación MONDRAGON, Las cargas paso después de forma vector H2, y en todo caso
iniciativa liderada por fundamentales de la red escalonada al resto los ultracaps van a tener sin
la cooperativa Eika de son toda la alimentación de de la entrega de las lugar a dudas un papel muy
Etxebarria (Bizkaia), la propia infraestructura diversas tecnologías protagonista en las redes
visitaron recientemente (luminarias y tomas), parte de almacenamiento del futuro”. El investigador
la microrred experimental de la iluminación exterior implementadas, todo ello Mikel Santamaría del CENER
que CENER (Centro Nacional del polígono industrial gestionado por el SCADA comenta que “ya a día de
de Energías Renovables) dónde se encuentra diseñado ad hoc por CENER. hoy, muchas microrredes,
ha proyectado, diseñado e ubicada, sistema de recarga incluso con tecnologías de
implementado en el Polígono de vehículo eléctrico (se almacenamiento energético
Industrial Rocaforte de dispone de un VW Polo que Equipos de Koneika avanzadas, pueden ser
Sangüesa (Navarra). Allí es full electric). Dispone Las personas de CENER, una elección diferencial y
han podido verificar el de un pack de cargas Centro Stirling y Koneika competitiva, además de una
desempeño y respuesta de electrónicas programables intercambiaron impresiones opción interesante desde el
los equipos ultracaps de alta de 120KVA que permite sobre la experiencia de la punto de vista económico y
potencia, fabricados por configurar perfiles de microrred, de los equipos prestacional”.
Koneika, ante las exigentes consumo con un amplio de Koneika en la misma, así CENER ha llevado a cabo
demandas de una microrred rango de exigencia. CENER como de otras experiencias en los años precedentes
real; microrred que cuenta es una infraestructura y proyectos llevados a un intenso trabajo de
con sistemas de generación completamente real, que cabo. En palabras de investigación y desarrollo
de varias tecnologías, cumple con todas las Mónica Aguado, directora que ha permitido unos
fundamentalmente con directivas de seguridad, del Departamento de ratios de integración de
aprovechamiento del recurso pero también con las de Integración en Red de las renovables en la red,
renovable en el micro sitting, control y operación de red. Energías Renovables del fundamentalmente con
con tecnologías como la La parte de CENER, “el futuro no va a campo de actuación de
mini eólica, la solar FV, pero almacenamiento energético ser que el 100% de la red proyectos en Navarra,
también con un generador de la microrred, incluye global esté formada por Europa y América, que
diésel y una microturbina las tecnologías más microrredes, pero sin lugar son referencia a nivel
de gas para trigeneración. novedosas y variadas, a dudas las microrredes internacional. Ahora
La instalación cuenta como una batería de flujo van a ser un elemento se encuentran en una
con diversos sistemas de de vanadio, baterías de fundamental, extendido e labor de consolidación
almacenamiento energético Pb gel, baterías de Li-ion, integrado para el soporte y estudio de nuevos
con sus correspondientes dos tecnologías diferentes y calidad de la red del sistemas de monitorización,
convertidores y un de ultracaps hibridadas, futuro”. Por su parte, visualización y estrategias
algoritmo de control todo ello interconectado y Raquel Garde, directora de control de plantas
inteligente desarrollado gestionado de tal forma que técnica del Área de (generación/acumulación)
por CENER, sistema que la rápida respuesta de los Almacenamiento Energético que permitan afianzar
permite soportar las cargas ultracaps de alta potencia de CENER, incide en que la calidad y seguridad de
reales de la microrred de la familia UC200PP de “si bien no hay en estos las redes del futuro. Las
de manera escalonada y Koneika respondan ante momentos una tecnología microrredes van a ser a
buen seguro un elemento
determinante para ello en
muchos emplazamientos y
Koneika con su tecnología
CENER ha llevado a cabo en los años precedentes de ultracaps de alta
un intenso trabajo de investigación y potencia quiere colaborar
con CENER y posicionarse
desarrollo que ha permitido unos ratios de en este campo como un
El atCosas.
integración de las renovables en la red. socio de garantía.
Javier Baztán
Javier Aranceta

2017 azaroa | abendua 35


Arizmendi Ikastola
Colaboraciones

Nolako pedagogia,
halako arkitektura
Pedagogiaren historiari so eginez gero, hezkuntza eraldatzen saiatu diren berritzaileak
ezertan saiatu badira, hezkuntza-espazio tradizionalak iraultzen eta heziketaren giro
alternatiboak sortzen izan da. Iñaki Etxezarreta | Arizmendi Ikastolako zuzendari orokorra

altzariek (hiru dimentsiotako egiturak


eta mikroespazioetakoak) diseinatze eta
lekutze bereziak ezinbesteko dituzte. Ikas
gela tradizionalak ez du tokirik.
Hartara, adin honetan pizten diren
senak garatzeko eta berezkoak diren
erritmo biologikoak errespetatzeko
arkitektura diseinatu da: atxikitzeko
senari dagokion guraso txokoa eta
harrera lekua; miatzeko eta ekintzarako
senari dagozkion hiru dimentsiotako
egiturak, txokoak edo mikroespazioak
eta materialak; ihes egiteko senari
dagozkion elkarguneak, horma zulodunak
edo kukuka jolasteko egiturak; berdinen
arteko kidetze-sanari dagozkion
bizi- eta jolas-espazioak, binaka edo
taldeka isolatzeko txokoak; bere baitan
biltzeko eta amets egitekoari dagozkion
imaginariuma, lotarako eta atsedenerako
lekuak; eta abar.

Osasuna zainduz
Aitor Axpek azpimarratzen duenez,
arreta berezia izan behar da, bestalde,
giro horietan osasuna zaintzea. Hartara,

G
uk, gehienok, ezagutu dugun eskolak ere ale bikainak izan ziren. erreferentzia onenetarikoa seinalatzen du
eskola-mota klasikoa, irakaskuntza Euskal Herrian, berriz, XXI. mendera “Baubiologia neurtzeko araudi teknikoa”.
instruktiboari erantzuten zioten etorrita, Konfiantzaren Pedagogia dugu Natura hartzen du eredutzat eta arrisku
eraikinetan garatua izan da, bai sakoneko berrikuntzarekin batera fisikoak, kimikoak eta biologikoak
kanpoko espazioetan, bai barrukoetan, arkitektura eraldatzailea dakarrena. ekiditeko neurriak hartu behar direla dio.
bai altzarietan. “Arkitektura Haur Mondragon Unibertsitatearen altzoan Esaterako, entzumenari eta ikusmenari
Hezkuntzan. Konfiantzaren Pedagogia” lehen inspirazioa izan, Rafael Cristobal erreparatzen die: haur eskola kanpoko
liburuaren egile eta koordinatzaile adituak lehen oinarri idatziak argitaratu soinuaz babestua egoteaz gain,
Aitor Axpek seinalatu duenez, sistema eta Arizmendi Ikastolak proiektua pedagogiarako hain garrantzitsua den
pedagogiko bakoitzak arkitektura eta diseinatu, inplementatu, garatu, akustika landu beharra dago; bestalde,
eraikuntza tresna bezala erabili izan markatu eta Leintz bailaratik kanpora eguzkiaren argi naturala eta ibilbidearen
ditu hezkuntza-ikuspegi propio hori hedatu den hezkuntza kooperatiboaren garrantziaz aparte argi artifiziala lantzen
lortzeko. Berritzaileen artean, adibide planteamendua da pedagogia hau. da. Argi puntuak txokoetara egokituta,
eta lekukotat hartzen ditu Montessori Konfiantza gakoa izanez, ikasleek ikasleen aktibitateak piztuz eta itzaliz
pedagogiarako Herman Hertzberger eta helduek (gurasoek eta profesionalek) argien bidez, eta erabilitako bonbillak
arkitektoak, Aldo Van Eyck arkitektoaren espazio zabalak, atseginak eta jolas tipologiara, koloreetara, tenperaturetara
eraginarekin, Herbehereetako Delf egitekoak behar dituzte, eta horietan eta abarrera egokituz.
herrian egindako eskola; edo Hans seguru, konfiantzaz, bere burua sentitu. Pedagogia honen oinarri eta ardatz
Scharoun arkitekto alemaniarrak Jean Hain zuzen, ikasleak bere garapen pertsonak bere buruan, besteengan
Piaget psikologo suitzarraren behaketen propioa egin dezan, adin bereko zein beste eta inguruan konfiantza izatea bada,
ondorioz Darmstadt eta Lunen herrietan adinetako ikasleekin harremanak izan pertsonak berak berez dituen gaitasunak
proiektatutako eskolak. Katalunian ere, ditzan, gurasoak irakaslearekin eta horiek gara ditzan, Konfiantzaren Giroa behar du,
XX. mendearen lehen herenean, Escola beste profesionalekin batera aritu daitezen, ezinbestez.
Nova izeneko mugimenduan biltzen ziren espazioek (barrukoek eta kanpokoek) eta Nolako pedagogia, halako arkitektura. 

36 noviembre | diciembre 2017


2017 azaroa | abendua 37
Elkarrizketa

Gasteizen jaioa, 42 urte ditu. 17 urterekin


ekin zion atzerriko abenturari, ikasle gisa
lehendabizi eta ondoren langile bezala: Estatu
Batuetan, Holandan, Italian eta gaur egun
Perun bizi da, ULMA Construction kooperatibak
duen plantako zuzendaria baita.

Eñaut Eguidazu Aldalur ULMA Construction Peruko zuzendaria

“Oso ondo moldatu naiz”


Nolakoa izan da zure ibilbidea ULMAn Peru, munduaren beste puntan dago. dut tinko. Limak eta Peruk dituen gauza
eta nolatan zaude Perun lanean? Zer suposatu dizu hara joateak: ederrei saiatzen gara berea ateratzen.
2002an hasi nintzen ULMAn, Oñatin profesionalki eta pertsonalki?
controller bezala eta lau urte beranduago Egia esan, bizian aurkeztu diren aukerei ia Aurkeztuiguzu Peru: nolakoa
Poloniara joateko aukera izan nuen hango beti baiezkoa ematen diet, edozein alorrean. da sozialki, kulturalki…? Nola
finantza zuzendari bezala. Aukerak ez dira berez etortzen eta, nire moldatzen zara bertan?
Bizitzako urterik latzena izan nuen arlo ustez, beti dute norbera gainditzeko erronka Oso ondo, espero nuena baino askoz
pertsonalen, aita bapatean galdu nuelako. eta niri horrek izugarri betetzen nau. hobeto! Aurretik hainbeste reset egin
Oraindik gogoan ditut berarekin Atxondon Profesionalki, esate baterako, hazkundeak ditudanez, baliteke heldutasun profesional
pasiatzen izandako sosalaldiak, atzerriko eta enpresan daramazun denborak eta pertsonal egokian izatea ni neu ere;
proiektu baten sartzeko zalantzei buruz. ibilbidearen partaide bihurtzen zaitu. ez dakit zergatik, baina oso ondo moldatu
Eta profesionalki, berriz, inoiz ahaztuko ez Expatriazioari buruz tabu asko daude naiz.
dudan operazio arrakastatsu baten parte eta bizitzen duenak edo gertu daudenek Peruk baditu bere berezitasunak:
hartu nuen, izan ere Poloniako Burtsan bakarrik dakite nolakoa den. Nolabait, mehategiak dira bere PIB-ean zutaberik
kapital anpliazio bat eta kapital salmenta enpresarekin eskontzen zara, lan asko garrantsitzuena eta hauek kapital
egin genuen, hango filialaren gehiengoa egiten da, arduraren pisua sentitzen duzu, anglosaxoiak dira gehien bat (Ipar
galdu gabe, eta ondorioz izugarrizko eta guzti hori kultura desberdin batean amarikarrak, kanadiarra, azken boladan
onura ekonomiko zein finantzieroak lortu gainera. Beraz, cocktail potente horretan txinatarrak zein beste batzuk). Gainera,
genituen, ULMArentzat, bai Polonian ahalik eta ondoen bizitzen saiatzen Perun 48 ordutakoa da asteko lanordu
zein Oñatin. Horri esker, Italian empresa gara. Oso aberasgarria eta betegarria kopurua, eta larunbatetan ere lana egiten
bat erosi zen eta hantxe hasi nuen nire den heinean, baditu arrisku ugari arlo da. Bi baldintza hauek gizarte oso langilea
hurrengo egonaldia: Italian 7 urte eman pertsonalean eta oreka lortzea ez da batere definitzen dute. Azken hamarkadetan
nituen finantza zuzendari bezala. Era erraza. Nire kasuan, bakarrik irten nintzen hazkunde handia izan dute eta
berean, hazkunde estrategia definitu eta etxetik eta bidean familia sortu dut, seme existitzen ez zen clase media edo burgesia
Chekian zein Eslovakian 2 filial erosi zituen bat Italian jaio zen eta bigarrena Perun. garatzen doa. Jendea hazkunde horren
ULMAk eta haien inguruan ere ibili nitzen. Aita izatearen ondorioak bizi ditut: lo egarri da eta oro har, askok jarraitzen
Eta ondoren, 2014an, Perura zuzendari- gutxi, norberarentzat denbora gutxi… dute unibertsitatearen ondoren ere
gerente bezala etortzeko planteamendua zorionez familiaren indarra eta laguntza formazioarekin, master edota espezialidade
jaso nuen eta ordutik hementxe nago. sentitzen dut eta horri esker jarraitzen programa batekin.

Politikoki, ez dago egonkortasunik eta erakundeak


ahulagoak dira gurean baino, baina zorionez proiektu
berriak garatzeko aukerak daude Perun.

38 noviembre | diciembre 2017


luzean izandago hazkundea amaitu dela dira baina modeloak baditu bere ahuleziak
baina Hego Amerikan egon daitekeen ere, batik bat baliabide finantzieroei eta
herrialderik interesgarriena da Peru. giza baliabideei dagokionez.
Lehengaietan aberatsa, zorpetzerik gabe…
Gure sektorean ere, eraikuntzan, aukera Aurrera begira, zeintzuk dira zure
berriak egongo direla uste dut: zubiak, asmoak? Profesionalki zein pertsonalki?
tunelak, presak, ospitalak… Atzerrian 16 urte pasa ondoren, ez
dakit nire sustraiak non dauden! Etxera
ULMA kooperatiba da, baina ulertzen da itzultzeko asmotan ari gara baina
kooperatibismoa gure eremutik kanpo? hainbeste urte eta gero, etxean arrotz
Zuk pertsonalki sinisten duzu modeloan? sentitzeko arriskua dugu. Semeak atzerrian
Gure mugetatik kanpo kooperatibismoa jaio eta bizi dira, beraz, beraien oreka
ez da ulertzen. Italian gure antzeko lortzea da helburua. Orain, urtean birritan
modeloak ikusi nituen baina oro har, etortzen gara etxera, nahiko nukeena
Eñaut Eguidazuk bi seme ditu, bat hemendik kanpo nahiz eta proiektu baino gutxiago! Eta beti aprobetxatzen
Italian jaio zen eta txikiena Perun. bat kooperatiba gisa sortu, ez du dugu familiakoekin eta lagunekin
irauten (Polonian adibidez). Nire ustez, egoteko… ohitura zaharrak mantentzen.
Gure gizartearekin konparatuko kooperatibismoak arrakasta izateko Edozein modutan, nire iritziz
bagenu, exajeratuta eta inor mintzeko gutxieneko zutabe batzuk behar ditu eta expatriazioa gehiago garatu beharko
helbururik gabe, gu lo gaudela esango herrialde askotan zutabe horiek ez dute litzateke, impatriazioa ere beharrezkoa
nuke; Peru esna eta egarriz bete-betean. behar besteko indarra. Adibidez, kultura baita. Nolabait, merezi duten pertsonek,
Gainera, lanerako baldintza aproposak indibiduala, ezberdintasun sozialak, erakundearen arduka postuetan egon
ematen dira arlo guztietan. Politikoki, hezkuntza falta… kooperatibismoaren beharko lukete; etxekoei dagokien tokia
ez dago egonkortasunik eta erakundeak elkartasun eta eskuzabaltasunaren errespetatuz, noski. Azken finean,
ahulagoak dira gurean baino, baina kontra doaz. pertsonek egiten dute enpresa eta bizi
zorionez proiektu berriak garatzeko Pertsonalki ez dut uste sistema garen mundu aldakor honetan,
aukerak daude. perfekturik dagoenik. Kooperatibismoak beharrezkoak dira expatriazioak zein
Ekonomikoki, azken hamarkada aldarrikatzen dituen balioak aipagarriak inpatriazioak. 

2017 azaroa | abendua 39


Osasuna eta kirola

Pelbisaren oreka,
bizkarraren osasun iturri
trinkotze edo konpresioagatik edo eta
diskoen endekapen prozesuagatik. Lunbar
edo gerri aldeko okerdurari bagagozkio,
pelbisaren jatorrizko posizioaren desorekak
Gerri inguruko esango digu, hein haundi batean,
oinazeak dira, gerri inguruak gure atentzioa zergatik
aldarrikatzen digun. 1
bizi dugun gizarte Pelbisak izan ohi dituen desorekak
honetan, bizkarrean agerian dituzue, segidan:
Irudian 2 ikusi daitekeen legez,
sarrien agertzen pelbisaren antebertsioak lunbar
zaizkigun arazoa. aldeko okerdura areagotuko digu eta,
retrobertsioak, ostera, haren txikitzea.
Bizkarreko behe Pelbisaren egoera orekatuak, berriz,
aldean kokatzen okerduraren jatorrizko posizioari eutsiko dio.
Aztertu dezagun, ondoren, fenomeno
zaigun min honek horien gakoak. Jakin badakigu gure
pelbisean eta lunbarretako ornoetan
baldintza dezake hainbat gihar txertatzen direla; bakoitzak
gure bizi kalitatea. funtzio jakin bat izango du eta eragiten
dituzten indarrei esker, pelbisa orekan eta
Kepa Larrea | Athlon Koop. E. egorkor mantzentzen lagunduko digute.
Pelbisari albotik begiratzen badiogu, eta
daukan egituraren azterketa mekanikoa
aintzat hartzen badugu, bi indar pare

B
izkarrarekin izango dugun dauzkala antzemango diogu; tximiño nabarmenduko zaizkigu (ikus irudia 3 ).
elkarbizitza duina eraldatu izatetik gizaki bihurtzean, espezieen Lunbar-gihardurak (3a irudian), bizkarra
dezakeen eragileen artean, garapenak eman duen egokitzapen hedatzen dutenak eta mokorra tolesten
pelbisaren egonkortasunaz arduratzen den nabarmenetakoa. Jakina, egokitzapen duten flexionatzaileak, psoasa nagusiki
giharduraren egoera izango da; hortaz, honek badu bere zentzua, bizkarrezurrak (4a), osatzen dute lehenengo indar parea.
irtenbideak bilatzekotan, zentzu handiagoa jasan behar dituen zamei eusti ahal izatea, Gerria tolesten duen sabelaldeko gihardurak
izango du sintomatologian baino (minari hain zuzen ere. Aipatzekoa da hankabiko (1a) eta mokorra hedatzen duten
aurre egitea) prebentzioari tarte bat izate horrek, artean ere, eragozpen franko ipurmasailekoak (2a) berriz, bigarrena. Bi
eskaintzea (minen jatorriei aurre egitea). eragiten dizkigula, zutikako posizio indar gune hauen arteko orekak pelbisaren
Artikulu honekin bizkarrean gertatzen horretan, ardatzak (orno eta diskoak) jaso egonkortasuna bermatuko du eta, ondorioz,
diren gihar desorekak aztertu eta horiei beharreko presioek eraginda, batez ere. gerrialdeko osasuna. Baina hau guztia, nola
aurre egiteko tresnak argitara ematea Okerdura hauen berezko handitze edo zehazten da?
gustatuko litzaiguke. Bizkarrezurra murrizpenak, sarri askotan, ondoezak eta Aztertu dezagun, bada, gihardura
behatuz gero, zenbait berezko okerdura patologiak eragiten dituzte, bai nerbioen bakoitza non jaio eta txertatzen den,

1 2
Retrobertsioa Antebertsioa

Normala Lordosisa

40 noviembre | diciembre 2017


3
Bizkarrarekin izango dugun elkarbizitza
duina eraldatu dezakeen eragileen artean,
pelbisaren egonkortasunaz arduratzen
den giharduraren egoera izango da.

grabitatearen efektua konpentsatzeko. sor dezake eta pelbisa, antebertsionatu.


Oreka bermatzeko egokitua dago ■ Lunbar aldeko gihardura (lunbar
eta inkontzienteki uzkurtzen zaigu. laukia): azkeneko saihetsetik eta
Etengabeko uzkurtze saio luzeak (eta lunbar-orno guztietatik datorkigu
konpentsazio gabekoak) jasatzera bertikalki, eta pelbisaren aldameneko
behartzen badugu, gihar horren zuntzek hezurrean txertatzen da. Gihar honen
mozteko joera izango dute eta duen egoera moztu batek bi puntuen arteko
4 elongazio gaitasuna mugatuko zaio. trakzio etengabea eragin eta lunbar
Gure giharrek bizi dezaketen retrakzio aldeko ornoen okerdura areagutu
egoera horrek baldintza dezake dezake.
giltzaduen mugimendu ahalmena; ■ Gihardura fasikoa: lan jardun motzak
izan ere, gihar moztu bat mugimendu eta intentsitate bizikoak egiteko
mugatzailea izango da. Honekin batera, diseinatua. Borondatez uzkurtzen dugu
badakigu giharrean dagoen gain tentsio eta mugimendua eragitea du funtzio
Psoas horrek muga edo baldintza dezakeela nagusi. Gihardura tonikoak mozteko
odol-zirkulazio egokia eta honekin joera badu ere, beste honek, borondatez
batera, oxigenoaren garraioa. uzkurtzen ez badugu, ahultzekoa izango
Sail honetan, pelbisaren orekan partaide du; eta jakina, bere ahultasunean,
diren hiru gihar aipatuko ditugu: ezingo du bete-betean duen funtzioa
■ Psoasa: lunbar-orno guztietan du bete.
jatorria eta pelbisa aurrealdetik Atal honetan, berebiziko garrantzia izango
zeharkatuz, izterrezurrean txertatuko duten bi gihar nabarmenduko ditugu:
zaigu (ikus irudia, pelbisa aurrealdetik ■ Ipurmasailekoa: pelbisaren ostean jaio
ikusita). eta izterrezurrean txertatuko da; duen
Psoasa lunbar-okertzaile definitua izan da; kokapenak esaten digu pelbisaren
izan ere, dauzkan zuntzek indarra eragiten retrobertsioa eragingo duela. Gihardura
omen dute, beheraka eta aurrealdera. Hau bigun edo ahuldu batek ezin izango
dela eta, gihar hau moztua izanez gero dio aurre egin bere eginkizunari eta
(denbora luzeak eserita emateak eragin pelbisaren desorekan eragin dezake.
zertarako dugun eta izan dezakeen dezake) pelbisaren ardatzaren posizioa ■ Sabelaldekoa: sabelaldeko gihardurak
egoeraren arabera (ahuldua, moztua, eraldatu eta ondorioz, indar transmisioan bizkar osteko indarrak konpensatzen
bigundua) zer eragin dezakeen. desorekak eragin ditzake. ditu eta ardatzari egonkortasuna
■ Gihardura tonikoa: egokitua dago ■ Izter osteko gihardura. Pelbisaren behe emango dio. Funtzioen artean,
iraupen luzeko eta intentsitate aldean sortu (iskioietan) eta berna- bat sabelaldea uzkurtu eta pelbisa
apaleko lanak betetzera; funtzio hezurrean txertatzen da. Gihardura retrobertsio egoerara eramatea izango
nagusia egiturei eustea izango du, moztuak, mokorrean gorazko trakzioa du.
Ondorio gisa, aipatu dezakegu gure
gihardura tonikoa moztua baldin
1. Sabelaldekoa. badaukagu, honek pelbisaren posizioa
2. Psoas. aurreratzeko joera izango duela; ondorioz,
3. Ipurdimasaila. gure berezko okerdura areagotuko zaigu
4. Iskiatikoa. eta dauzkagun zurda, gihar, nerbio
eta lotailuak behartuko ditugu. Gain
tentsioak, oinazeak, minak agertzen
bazaizkigu, badakigu gure bizkarrak
1 3 esaten digula:
2 “Ez arduratu, bai esku-hartu”.
Era berean, gure gihar fasikoen tonua
gutxitua badugu, ez dute behar aina
4 indar izango arestian aipatu fenomenoa
konpensatzeko.
Hurrengo TU Lankiden, modu arin eta
eraginkortasunez jokatzeko, proposatuko
dugu ariketa bilduma. 

2017 azaroa | abendua 41


Recortes de prensa

Millonarios y directivos contra el capitalismo:

"Ha perdido el rumbo"


B
anqueros, directivos de empresas
industriales y del sector servicios
hablando en contra del capitalismo,
criticando la avaricia, la orientación de
la empresa hacia los accionistas como
única guía y el cortoplacismo… Parece
una estampa irreal, pero ha ocurrido en
Londres, en el transcurso de una jornada
organizada por Financial Times.
El acontecimiento es mucho más
relevante de lo que parece. No en términos
de cambio, porque no es probable que
declaraciones de este estilo vayan a instigar
transformaciones sustanciales, pero sí
en tanto revelan el gran descontento
que existe entre las clases gestoras,
esas que albergan a los ganadores de la
globalización.
Carolyn Fairbairn, directora general de
la Confederación de la Industria Británica
identificó los problemas en estos cuatro
puntos: “el colapso financiero, la primacía
del valor para los accionistas a expensas de
cualquier otro propósito de las empresas,
la evasión de impuestos y los elevados
salarios para los directivos”. En ese sentido
se pronunció también Robert Swannell,
ex presidente de Marks & Spencer, quien
aseguró que el capitalismo ha "perdido
el rumbo" y que los inversores estaban
apretando a las empresas por la vía del
cortoplacismo.
Destacados dirigentes del sector productivo
y del financiero han criticado nuestro
El capitalismo secuestrado sistema económico y aseguran que está
Sir Philip Hampton, presidente de
GlaxoSmithKline, insistió en que este
fracasando. Y tienen mucha razón.
escenario está deteriorando todo aquello
que puede hacer crecer a una empresa,
como la inversión en personal más
cualificado, la puesta en marcha de nuevas
plantas y la inversión en I+D. Como la También desde el ámbito financiero de gestión enfocadas a generar beneficios a
prioridad es retribuir a los inversores, llegaron las críticas a este momento del los accionistas, dirigidas al corto plazo y
el dinero no se destina a generar un capitalismo. Los presidentes de Barclays vinculadas a la financiarización son
mejor futuro, sino a que quienes tienen y Lloyds y el ex presidente de HSBC injustas, provocan grandes desigualdades y
solo un interés ocasional en la firma también criticaron el cortoplacismo, trastocan por completo las sociedades, sino
ganen más dinero. En ese sentido, sir Incluso la baronesa Shriti Vadera, ex que ni siquiera resultan beneficiosas para
Nigel Rudd, presidente de la empresa ministra británica y presidenta del Banco las compañías. Es evidente que esto a los
de ingeniería aeroespacial Meggitt, de Santander UK, afirmó que "la promesa inversores les da un poco igual, porque
aseguró que el “capitalismo había sido implícita del capitalismo, la de que una cuando las cosas se tuerzan y a la firma le
secuestrado por el management”, y que marea creciente ayudaría a todos los barcos, empiece a ir mal, cogerán su capital y se
“en las últimas décadas ha habido gente se ha roto. Hace falta un modelo mejor". irán a otra. Pero también lo es que esta
que se ha enriquecido enormemente sin (…) dinámica no podrá sostenerse sin más
asumir ningún riesgo financiero y que Hemos llegado a ese instante en que fricciones durante mucho tiempo. 
la ciudadanía acabará vengándose de un todos quienes formamos parte de las
sistema que ven injusto”. empresas sabemos no ya que las prácticas Esteban Hernández, El Confidencial

42 noviembre | diciembre 2017


Vascos universales

Conchita Montenegro
La donostiarra que
triunfó en Hollywood
Triunfar en Hollywood a principios del
siglo XX era una quimera, pero esta
bella donostiarra lo consiguió. Nacida el
11 de septiembre de 1911 en Donostia,
su verdadero nombre era Concepción
Andrés Picado. Filmó 38 películas, 18
de ellas en Hollywood, donde llegó a
ser una diva que se codeó con las más
famosas estrellas del cine americano.

F
ue también bailarina y modelo, musa figura como en su forma de ser, de hecho
de Balenciaga. Hoy su figura está a Conchita le llamaban la Greta Garbo Conchita, Leslie y Franco,
olvidada del gran público pero al española. Su anécdota más sonada fue
parecer hay un proyecto de película sobre cuando se negó a besar al mismísimo Clark
como una película de espías
su vida, una vida de película. Gable en una prueba. Pero el gran amor pero historia real
de su vida fue Leslie Howard, galán de Lo
que el viento se llevó y Pimpinela Escarlata
De Donostia a Madrid y a París y otras mucha películas y con el que rodó Leslie Howard, inglés de nacimiento,
Siendo muy niña fue con su familia a algunas. Vivieron un intenso romance pero además de galán de cine era espía al
Madrid, y sintiéndose muy atraída por la la diferencia de edad y la situación familiar servicio de Gran Bretaña durante la
danza empezó a tomar clases y pronto se de Leslie impidió que el amor cristalizase segunda guerra mundial. El gobierno
fue a la Escuela del Teatro de la Opera de en matrimonio. británico sabedor de su estrecha
París para completar su formación. Vuelve relación con la actriz le encomendó
a Madrid en 1927 y junto a su hermana en 1943 una misión: que a través
Juanita forma una pareja de baile, Las Vuelta a Madrid, de Conchita, novia de un alto cargo
Dresmas de Montenegro, que triunfaron en recibida como estrella del gobierno franquista con el que
las salas europeas. A Conchita además le En 1935 vuelve a París donde rueda algunas después se casó, Ricardo Giménez-
contratan para hacer películas y trabajar de películas y contrae matrimonio con el Arnau, tuviese una reunión con
modelo. galán Raoul Roulien, pero se divorcian al Franco para pedirle en nombre de los
cabo de dos años. En 1942 regresa a Madrid aliados que se mantuviese neutral
y empezó a rodar películas, hasta que en en la contienda. Cumplida la misión
De París catapultada 1944 se casó con el diplomático Ricardo Leslie volvía a Londres en un vuelo
a Hollywood Giménez-Arnau, falangista, embajador ante comercial que fue derribado por cazas
En París filma algunas películas, pero hubo la Santa Sede, un alto cargo en el gobierno alemanes frente a las costas gallegas
una, La Femme et le Pantin (la mujer y el franquista. Después de su boda Conchita se de La Cedeira el 1 de junio de 1943.
pelele), que fue decisiva en su vida. En ella retira del cine. Según los historiadores los alemanes
danzaba completamente desnuda. Tenía pensaban que en el avión viajaba
16 años. Su belleza, su naturalidad, su también Churchill.
sensualidad, su estilo, hacen que la Metro Adiós al mundo
le llame de inmediato a Hollywood. Al La muerte de Leslie, de la que Conchita se
poco de llegar llamó la atención de Charles consideraba responsable en parte, la sumió Mérito Artístico. Enviudó sin descendencia
Chaplin que se embelesó con ella, Edgar en una profunda depresión que agudizó en 1972. Su figura, su persona, fue
Neville, Buster Keaton, Charles Boyer,.. más su retiro de la vida artística y también sepultándose en el mar del olvido y murió
tuvo a sus pies a muchos galanes, pero social. Se negó a hacer entrevistas, rechazó sola y olvidada del gran público el 22 de
sobre todo hizo amistad íntima con Greta homenajes incluido uno del Ayuntamiento abril de 2007 a los 95 años en la Clínica de
Garbo, eran muy parecidas tanto en su de San Sebastián, rechazó la Medalla al La Moncloa. Donó su cuerpo a la ciencia.

2017 azaroa | abendua 43


Seguridad y salud laboral

Informes de evaluación de exposición


inhalatoria a agentes químicos
Los agentes químicos constituyen uno de los tipos de riesgo
más significativos para la salud y seguridad de las personas
trabajadoras en las empresas del sector industrial.

E
n este artículo nos centraremos media de un agente químico que no debiera tiene evidencia que de superar un VLA,
en explicar cómo los técnicos de superarse, medida o calculada en la zona o también que sin superarlo, el resultado
prevención evaluamos los riesgos de respiración del trabajador, de forma es de tal magnitud que resulta probable
derivados de las exposiciones inhalatorias a ponderada con respecto al tiempo, para la que éste se supere en otras ocasiones no
agentes químicos en entornos industriales, jornada laboral real y referida a una jornada medidas directamente. Obviamente, en
con el fin de prevenir enfermedades estándar de ocho horas diarias. este caso, sería necesaria la implantación
originadas por las condiciones del entorno El valor límite ambiental de exposición urgente de medidas correctoras y verificar
laboral. Primeramente, es importante corta tiene la misma concepción pero su eficacia.
diferenciar dos conceptos distintos: la referida a cualquier período de 15 minutos Cuando la exposición observada es
evaluación de la exposición y la evaluación de a lo largo de la jornada laboral. tal que no permite alcanzar ninguna
riesgos. Partiendo de unas referencias máximas de las dos conclusiones anteriores, a
a no superar en ninguna jornada, se esta categoría de exposición se le puede
definirá como categoría de exposición denominar con varios términos, como
Evaluación de la exposición aceptable, a aquella en la que tras comparar por ejemplo tolerable o indeterminación. Es
La evaluación de la exposición es el la concentración ambiental y un valor importante resaltar que cuando se emplea
análisis del cual se concluye si una límite ambiental (VLA), se pueda concluir la palabra indeterminación no nos estamos
exposición inhalatoria es aceptable o que es muy improbable que la exposición refiriendo al resultado del procedimiento
inaceptable respecto a unos valores límite observada supere dicho valor límite. de evaluación, sino a las probabilidades de
ambientales (VLA) establecidos legalmente Esta situación no requiere la adopción que no se supere el valor límite en jornadas
o reconocidos por organismos de reconocido de medidas complementarias, sino tan o momentos no medidos. Para evitar este
prestigio (INSHT, ACGIH, OSHA, DFG, INRS, sólo velar por el mantenimiento de las posible equívoco, se acordó que en los
HSE, etc.). condiciones que dan lugar a ser aceptable. informes realizados en nuestro servicio de
Se define como valor límite ambiental Por el contrario, será una exposición prevención se emplease el término tolerable,
de exposición diaria, a la concentración inaceptable, aquella situación de la que se empleado también por Osalan.

44 noviembre | diciembre 2017


de una previa evaluación cualitativa. Esto
lo establece la actual norma UNE EN 689
La evaluación de la exposición es el análisis del cual se y lo hará todavía con un mayor énfasis su
concluye si una exposición inhalatoria es aceptable o revisión cuya aprobación y publicación está
prevista para 2018.
inaceptable. Todas las anteriores argumentaciones
deben ser documentadas, para lo cual
desde Osarten hace tiempo se desarrolló el
aplicativo informático Control de Productos
En estos casos tolerables, es necesario magnitud del peligro asociado, es decir, la químicos, que actualmente ha sido
avanzar en algunas de las siguientes potencialidad intrínseca de generar daño. sustituido por el aplicativo SEHTRA.
opciones: aumentar el número de Esta información vendrá dada a través de
mediciones, hasta concluir si la situación, las frases H, en la propia FDS o a través de
en términos estadísticos, es aceptable o no la clasificación de peligros asociados a cada Evaluaciones de exposición
lo es; o implantar directamente medidas de sustancia según el reglamento conocido cuantitativas
prevención y protección y volver a medir; como CLP. Si con las argumentaciones cualitativas no
o bien, planificar una vigilancia periódica El siguiente paso será conocer cómo se ha podido demostrar que la exposición
de la concentración ambiental, con la se va a emplear el preparado, es decir, inhalatoria sea aceptable, será preceptiva su
finalidad de comprobar de forma segura que si durante su empleo las sustancias medición ambiental y su comparación con
la exposición se mantiene por debajo de los identificadas serán evaporadas, o los Valores Límites de Exposición (VLA).
límites de forma continuada a lo largo del aerosolizadas, o si tratándose de un sólido, La medición ambiental consistirá en una
tiempo. se generará polvo. toma de muestra del aire que el trabajador
Con las anteriores estimaciones, y está respirando, para lo cual deberá
conociendo las cantidades empleadas los establecerse una estrategia de muestreo.
Evaluaciones de técnicos de prevención, guiados por una La muestras así obtenidas serán
exposición cualitativas sistemática, por ejemplo, la conocida como enviadas para su análisis químico a un
Hemos hablado de la probabilidad de el método COSHH Essentials, llegaremos a laboratorio de Higiene Industrial, el cual se
superar o no valores límite ambientales, graduar la probabilidad de una exposición hace responsable del resultado, expresado
pero es importante comentar que esto con la severidad de sus consecuencias, en miligramos. La cantidad hallada se
no implica en modo alguno que siempre concluyendo de manera cualitativa en dividirá por el volumen de aire muestreado
deban realizarse mediciones ambientales el denominado Nivel de Riesgo Potencial y de esta forma obtendremos cual es la
y mucho menos, mediciones de todos los (NRP), que en el mencionado método tiene concentración ambiental del contaminante
contaminantes posibles. Antes de realizar cuatro niveles: evaluado, que podrá ser expresada como
cualquier medición es necesario realizar ■■ El NRP de nivel 1, será indicador exposición diaria o en forma de exposiciones
una evaluación de la exposición cualitativa. de una exposición aceptable, cortas si los muestreos han sido de 15
Para ello, partimos de que en el no requiriéndose más medidas minutos. Conocida la concentración
momento en que una empresa compra un preventivas que los principios ambiental, ésta se compara con los valores
preparado químico exige a su proveedor generales de prevención (una correcta límites de exposición profesional, conocidos
la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), renovación de aire limpio) o las como VLA-ED si el límite se refiere a una
documento en cuyos apartados 3 y 8, que hubiesen sido implantadas o exposición diaria y VLA-EC si se trata de
el técnico de prevención identifica los diseñadas para llegar a la conclusión evaluar una exposición corta, enjuiciándose
contaminantes químicos peligrosos y que de un NRP igual a 1. la probabilidad de que se supere el valor
le permitirán enjuiciar si su exposición ■■ NRPs iguales a 2 o superiores, límite de exposición diaria o el de corta
inhalatoria es aceptable o no. implicarían la adopción de medidas exposición.
Cuando no procede tal FDS (por ejemplo, de prevención específicas, tales
con granzas de polímeros para procesos como aspiraciones, enceramientos u
de inyección, nanomateriales, procesos otras medidas. Una vez implantadas Evaluaciones de riesgo
donde se generan sustancias intermedias estas medidas, estos NRPs exigen Recordando que nos movemos en el terreno
y subproductos) el técnico de prevención una verificación ambiental, es decir, de la higiene industrial-agentes químicos,
inferirá a través de su experiencia la evaluaciones cuantitativas de la la evaluación de riesgos laborales es donde
identidad de los potenciales agentes exposición. una vez identificados los contaminantes
químicos peligrosos. Es importante remarcar este punto, es químicos, se estiman las probabilidades de
Una vez identificados los agentes decir, que toda evaluación cuantitativa de su exposición (si es aceptable, tolerable o
químicos, es necesario conocer la la exposición a agentes químicos requiere inaceptable) y la severidad de sus
consecuencias (irritante, nocivo, toxico,
alérgeno, cancerígeno, mutágeno
reprotóxico), concluyéndose si proceden
medidas de control y preventivas, y en su
La medición ambiental consistirá en una toma de caso, su grado de prioridad. Este documento
muestra del aire que el trabajador está respirando, para debe ser conocido por toda persona que
tenga capacidad de adoptar decisiones sobre
lo cual deberá establecerse una estrategia de muestreo. las medidas recomendadas, además del
facultativo de la vigilancia de la salud, y
por supuesto, el trabajador implicado. 

2017 azaroa | abendua 45


Euskaralan

MONDRAGONeko kooperatibak
Euskaraldirako prest
Ekitaldi eta ekintza ugari izan dira Korporazioan euskararen nazioarteko
eguna ospatzeko. Lan giroan garatze aldera, kooperatiba gehienek
ostiralera aurreratu zuten abenduaren 3ko ohiko ospakizuna.

K
ooperatibek tinko dihardute euskara normalizatzeko oinarrien (ENO) gutxi batzuk dira diotenak euskara ez
lan eremuan ere zabaltzen joan gainean kooperatibek eginiko azken dutela kontuan hartu urtean izandako
dadin; hots, euskaldun jendeak autoebaluazioen emaitzetatik. Euskara kontratazio edo promozioetan.
lanean ere garapen osoa izan dezan. Izan plana duten kooperatiben %11k nagusiki Oraindik ere asko izanik egiteko
ere, printzipio kooperatiboen artean, euskara du lan-hizkuntza eta laurden dagoena, handia da urratu den bidea, are
gizarte eraldaketari dagokion atalean, batek (%26k) euskara eta erdara antzera handiagoa lortuko dena. Bien bitartean,
“Euskara, hizkuntza nazionala den aldetik, dute. Prestakuntzari dagokionez, euskara baina, ospakizunek bete izan zuten,
eta euskal kultura suspertzen laguntzea” plana duten kooperatiben erdiak baino aurten abenduaren 1ean, euskararen
jasotzen du MONDRAGONek. gehiagok (%55ek) euskara ikasteko aukera nazioarteko eguna: hamaiketakoak,
ematen die nahi duten lankide guztiei, zizka-mizka edo luntxak, mota
eta laurden batek (%26k) lankide batzuei guztietako lehiaketak, sari banaketak,
Euskara planak 63 eskatu ere egiten die. Promozio eta euskararen erabilera neurketaldiak,
kooperatibatan kontratazioari erreparatuta, kooperatiben ahobizi eta belarriprest egitasmoen
Bada adierazlerik baieztatzeko kooperatiba heren batek baino gehiagok (%36k) euskara aurkezpenak, kafea debalde euskararen
gehientsuenak, euskararen normalizazioa kontuan hartu du, %13k derrigorrezkotzat alde, 365 egun euskaraz katiluak
xede izanik, urrats sendoak ematen jo du kontratazioan, ia laurden batek eskuragarri, hitzaldiak, hausnarketa
ari direla. Egun, 63 kooperatibak dute (%21ek) derrigortasuna lanpostu batzuei saioak, ez itxi kremailera euskarari
indarrean euskara planen bat (plan guztien aplikatu dizkie eta %19k lanpostu guztiei; karteratxoak opari etab… 
heren bat baino gehiago) eta horietako
34 kooperatibak Bikain ziurtagiriren
bat eskuratu dute (11 urre, 21 zilar eta 2
oinarrizko). Gainera, lan hizkuntza gisa
euskara gero eta gehiago erabiltzeko Egun, 63 kooperatibak dute indarrean euskara planen
prozedurak eta praktikak diseinatzeko eta bat (plan guztien heren bat baino gehiago) eta
gauzatzeko Eusko Jaurlaritzaren Euslan
egitasmoan diharduten 12 enpresetako 9
horietako 34 kooperatibak Bikain ziurtagiriren bat
MONDRAGON Korporazioko kide dira. eskuratu dute (11 urre, 21 zilar eta 2 oinarrizko).
Aurrerabidea ondorioztatu daiteke,
halaber, Korporazioko euskara

46 noviembre | diciembre 2017


Gipuzkoako eragile
Abenduaren 1ean eginiko ekintza batzuk nagusiek euskararen
erabilera bultzatzeko
■■ Electra Vitorian sarreran euskal
musika bideoklipak entzungai eta
emaitzen zabalkundea, Euskaraldia
eta Prest egitasmoaren aurkezpena eta
adierazpena sinatu dute
ikusgai, hamaiketakoa, euskaraz hamaiketakoa.
hitz egiteko gonbidapen kanpaina, Besteak beste, Mondragon
■■ IDEKOn kafea doan, eta lankideek Unibertsitatea, Fagor Taldea,
lehiaketako sari banaketa…
egindako gozoak eta Aitzol Euskadiko Kutxa, eta MONDRAGON
■■ Altsasukon hamaiketakoa, Galletebeitiaren hitzaldia Korporazioak sinatu dute
euskararekin loturiko bideoren
■■ SORALUCEn kafea doan eta lankideek "Gipuzkoa berdinago: jendaurreko
baten proiekzioa eta belarriprest eta
ahobizi dinamikaren aurkezpena eta
egindako gozoak, lankideen arteko hizkuntza jokabide orekatuago
argazkiak, barne bisita euskaraz baten aldeko adierazpena".
praktikan jartzea.
fabrikazioan dauden makina handi
■■ Ederlanen kafea debalde euskararen eta bereziak ikustera, bazkalorduan
alde eta atseden guneetan lankideen euskaraz hitz egiteko txartelak
arteko mezu jolasa. jantokian…
■■ Fagor Industrialen euskararen astea ■■ SARETEKNIKAn hamarretakoa eta
osatu dute hainbat ekintzarekin lehiaketa. Barazkiak ekologikoen
“Bertsorik onena” lehiaketa, “Non otarraren lehiaketa: barazkiak
egongo gara 2030ean?” hausnarketa euskaraz adierazi eta preziora gehien
saio irekia, Markel Irizarren hitzaldia, hurbildu denak otarra etxera.
euskara eskoletakoei esker ona.
■■ DANOBATGROUPen Euskara aldean,
■■ LagunAron eguneroko terminologia
hitzak azalean daramatzan koadernoa
A zaroaren 29an Gipuzkoa berdinago
egitasmoaren ondorioak aurkeztu
zituzten Gipuzkoako Foru Aldundian
erabili lanean kanpaina eta Taldeko opari lankide bakoitzari eta Elikadura lurraldean erreferentzia diren 18 erakunde,
kooperatiba bakoitzaren herrietako eta sentimenduak hitzaldia. elkarte eta enpresek, azken sei hilabeteetan
euskara aldizkarietan publizitatea eta elkarlanean egindako lanaren ondoren.
■■ Osartenen tupper osasungarrien
euskara planaren nondik norakoen Lankidetzan egindako bidearen ondoren,
inguruko lehiaketa, luntxa eta
berri ematea, lehiaketa eta guzti. jendaurrean euskararen erabilera bultzatzeko
LagunArokoekin batera hitzaldia.
■■ DANOBAT kooperatiban kafe- jokabidea jasotzen duen adierazpena adostu
■■ Fagor Automationen kafea debalde dute, zeinetan hizkuntzen arteko bizikidetza
makinetan kafea doan, langileen
euskararen alde, mahai gaineko orekatuagoa bilatzen den.
argazkia, Jakoba Errekondoren
2018ko egutegien banaketa eta Gipuzkoako diputatu nagusi Markel
hitzaldia, euskaraz idatzitako emailen
2017ko kale neurketen emaitzen Olanoren gidaritzapean, bilera egin zuten
bilketa eta neurketa egun osoan zehar
zabalkundea. prozesu honetan parte hartu duten
eta euskal kulturako produktuen
trukea ■■ Mapsan kafea doakoa eta Zifra eragileetako lehen mailako ordezkariek –
eUSkutua lehiaketa abiatzea, euskara Adegi, Basque Culinary Center, Mondragon
■■ LKS kooperatibetan Ezetz asmakizuna Unibertsitatea, Bera-Bera Eskubaloia, Fagor
eta matematikak uztartzen dituen
asmatu? lehiaketa eta mokadua. Taldea, Donostiako Udala, DYA Gipuzkoa,
egitasmo sinplea.
■■ ULMA kooperatibetan kafea doan, 5 UPV/EHU, SD Eibar, Real Sociedad, Euskadiko
■■ Fagor Ederlan Tafallan kafea doakoa, Kutxa, Kaiku, Kutxabank, MONDRAGON,
galderako lehiaketa.
lehiaketa eta jantokian menu berezia. CAF eta Foru Aldundia bera–. Batzarrean
■■ Fagor Arrasaten egutegietarako izenpetu zuten Gipuzkoa berdinago:
■■ Eikan kafea doan, lankideei
eslogan lehiaketa, Euskara mingainean jendaurreko hizkuntza jokabide orekatuago
karteratxo bat opari Lea Artibain
pegatinak, hornitzaileei jakinarazpena baten aldeko adierazpena. Sinatzaileek,
Aurrera Berbie logoarekin eta ez itxi
aurrerantzean erabiltzen duten lurraldean duten erreferentzialtasunetik,
kremailera euskarari mezuarekin, baita
aplikazioko dokumentu guztiak euskararen aldeko jokabide aktibo bat
Maierren eta Cikautxon ere.
euskara izango dutela lehenetsita, mantentzeko konpromisoa berretsi eta
neurketaldiak, kafea eta madalenak ■■ IK4 Ikerlanen euskararen alde, kafea horretarako neurri multzoa adostu dute.
doan, errekonozimendu sariak. debalde etaeuskararen egunerako
asmatutako ipuin baten hasierari
■■ Fagor Elektronikan kafea doan eta
atseden guneetan Euskarak 365 egun
amaiera ematea eta amaierarik Euskarari lehentasuna
ederrenaren aukeraketa. Aurkezpenean, diputatu nagusiaz gain, Real
katiluak eskuragarri.
■■ MGEP campus guztietan euskaraz
Sociedad taldeko lehendakari Jokin
■■ MONDRAGON Zentro Korporatiboan Aperribayk eta Mondragoneko Kongresuko
bizitzeko aholkuak dituzten mantelen
Euskarazko gustuko hitzekin murala, lehendakariak Javier Goienetxeak hartu
banaketa jantoki guztietan eta
zozketa, erabilera datuen aurkezpena, zuten hitza. Javierrek MONDRAGONek
zenbait lehiaketa, besteak beste,
Euskaraldia eta Prest egitasmoaren euskara arloan eginiko bidea azpimarratu
piropo lehiaketa. Arrasaten neurketa
aurkezpena eta zizka-mizka. zuen, "gure kongresua eta Batzorde
abisatuak eta emaitzen zabalkundea.
■■ Auzo Lagunen argazki lehiaketaren Orona Ideoko campusean, euskararen Iraunkorreko bilerak euskeraz egiten dugu
sarien banaketa, neurketa abisatuaren ginkana. gaur egun" eta korporazioaren konpromisoa
berretsi Gipuzkoa Berdinago egitasmoak
eman duen adierazpen bateratuarekin. 

2017 azaroa | abendua 47


Web 2.0

GOIMEK 4.0, un proyecto de industria


digital referente en Gipuzkoa
La Diputación de Gipuzkoa conoce in situ el proyecto, en un acto encabezado por la
diputada de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial, Ainhoa Aizpuru.

E
l encuentro se enmarca en la
participación de la empresa GOIMEK
en el programa Red Gipuzkoa 4.0 de
Fabricación Avanzada, en el que más de
400 personas han conocido casos de éxito
en industria 4.0
Aizpuru ha destacado la relevancia de
proyectos como el de esta cooperativa de
DANOBATGROUP para el tejido industrial
guipuzcoano
Con el objetivo de fomentar la
colaboración entre las empresas de
referencia en digitalización y las pymes
guipuzcoanas, la firma especializada en
mecanizado de alta precisión GOIMEK
presentó sus capacidades en Industria GOIMEK proyecto industria digital
4.0 en un acto que ha contado con
la presencia de una delegación de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
Al encuentro, que tuvo lugar en del tejido industrial el potencial y las la dificultad para subirse a esta ola. Por
las instalaciones de GOIMEK en Itziar aplicaciones de la industria digital. ello es importante que proyectos de
(Gipuzkoa) y estuvo presidido por la Durante la visita a la cooperativa excelencia como el de GOIMEK 4.0 abran
diputada de Promoción Económica, GOIMEK de DANOBATGROUP, la diputada sus puertas a otras pymes, para que
Medio Rural y Equilibrio Territorial, conoció el proyecto GOIMEK 4.0, puedan observar y aprender del potencial
Ainhoa Aizpuru, acudió también un iniciativa en la que las máquinas han de los sistemas de producción y de
grupo de empresas del territorio histórico sido dotadas de avanzadas soluciones gestión 4.0”, señaló Aizpuru.
interesadas en conocer experiencias de sensorización y monitorización
reales en proyectos de industria digital. que permiten la captación sistemática
El acto, que se enmarca en la y en tiempo real de los datos de Un proyecto en
iniciativa Red Gipuzkoa 4.0 de Fabricación funcionamiento clave en los procesos de condiciones de trabajo real
Avanzada, sirvió para hacer balance del fabricación. GOIMEK 4.0 es un proyecto demostrador
primer año de actividad de este programa “El sector productivo está inmerso en en condiciones reales de trabajo, que
colaborativo, pionero en Euskadi, que lo que algunos expertos ya califican como permite monitorizar las máquinas
busca poner facilidades para que las la cuarta revolución industrial, que está instaladas en su planta productiva,
pymes den el salto tecnológico a la llegando de la mano de la Industria 4.0. hace posible la visualización remota del
Industria 4.0. y que ha permitido que Nuestro tejido empresarial, compuesto estado de los equipos y logra analizar la
diversas empresas y centros tecnológicos sobre todo por pymes, presenta fortalezas información capturada con el objetivo de
líderes en este campo muestren al resto y debilidades, entre las que se encuentra diagnosticar posibles fallos, realizar un
mantenimiento predictivo y optimizar la
eficiencia de los procesos de mecanizado.
Los sensores instalados en las
máquinas captan información que
se almacena en la nube para que
El proyecto forma parte de la apuesta por la industria pueda ser visualizada de manera que
digital de DANOBATGROUP, grupo empresarial que sea posible realizar diagnósticos,
invierte el 8% de sus ingresos anuales en I+D. comprobar la existencia de patrones de
funcionamiento repetidos, anticipar
incidencias y fallos, corregir disfunciones
y evitar paradas.

48 noviembre | diciembre 2017


Una delegación de la diputación foral de Gipuzkoa visita GOIMEK

“De esta manera, conseguimos Una red para seguir avanzado


optimizar la eficiencia en la gestión
productiva y en los procesos de
mecanizado, incrementamos la GOIMEK 4.0 ha sido con un precedente tecnológicos que persigue
disponibilidad de los equipos y reducimos una de las iniciativas similar en Alemania, la apoyar a las pequeñas
el consumo energético”, precisa el seleccionadas por la Plattform Induestrie 4.0. y medianas empresas
director general de GOIMEK, Aitor Diputación Foral de A lo largo de este mes de a la hora de dar pasos
Alkorta. Gipuzkoa para formar noviembre se celebrarán en el tránsito hacia
El proyecto está articulado en parte de su estrategia cinco nuevas citas que la industria 4.0. Esta
torno a la interconexión de un total Red Gipuzkoa 4.0 de concluirán las jornadas convocatoria, que todavía
de seis equipamientos de alto valor Fabricación Avanzada, previstas para este año. sigue abierta, cuenta
añadido, dotados con dispositivos de una herramienta que Mediante visitas con un presupuesto de
industria digital de desarrollo propio busca impulsar el guiadas, contenidos 400.000 euros y dotará
fabricados gracias a la apuesta de I+D de desarrollo de la Industria prácticos y actuaciones con un máximo de 8.000
DANOBATGROUP. 4.0 y fortalecer las individualizadas en euros a las pymes que,
sinergias entre las pymes empresas –dirigidas a en colaboración con los
del territorio histórico y ofrecer una formación centros tecnológicos
Centro multifunción las experiencias llevadas orientada, diagnóstico, del territorio, aborden
de última generación a cabo por los principales asesoramiento específico, proyectos para avanzar en
Entre esos equipamientos destaca referentes guipuzcoanos pruebas o prototipos– los conceptos de industria
el centro multifunción de última en el ámbito de la las empresas líderes y los 4.0.
generación, FS-16000, una máquina digitalización. centros tecnológicos más “Nuestra industria se
diseñada para conseguir resultados de Más de 400 personas punteros del territorio juega el futuro en esta
máxima calidad en el mecanizado de procedentes de alrededor han compartido sus transformación y por
piezas de grandes dimensiones y elevada de 200 empresas han logros y han mostrado su lo tanto nos jugamos el
complejidad técnica. participado hasta el tecnología avanzada a las futuro como territorio. Es
“En definitiva, GOIMEK 4.0 ofrece momento en las jornadas pymes guipuzcoanas. importante que ninguna
la posibilidad de captar, almacenar, celebradas dentro de Además, la Diputación persona, ninguna
procesar y analizar datos procedentes este programa, que se ha completado estas empresa se quede atrás
de las máquinas para optimizar el enmarca en el Plan de jornadas con el en esta transformación
funcionamiento de los sistemas de Reactivación Económica lanzamiento de un tecnológica”, subrayó la
producción, mejorar la eficiencia, tomar 2016-2019 y que cuenta programa de bonos diputada.
decisiones a tiempo real y ahorrar costes”,
agrega Alkorta.
El proyecto forma parte de la apuesta
por la industria digital de
DANOBATGROUP, grupo empresarial que
invierte el 8% de sus ingresos anuales en la Diputación ha completado estas jornadas con el
I+D y dispone de una propuesta de valor lanzamiento de un programa de bonos tecnológicos que
digital integrada por soluciones de
desarrollo propio para la captación y
persigue apoyar a las pequeñas y medianas empresas a
análisis de datos procedentes de las la hora de dar pasos en el tránsito hacia la industria 4.0.
máquinas y para el control automatizado
de los equipos. 

2017 azaroa | abendua 49


Intercooperación

Intercooperación en la práctica
Dos ejemplos concretos, y recientes, de intercooperación:
IK4-Ikerlan y Copreci, en el desarrollo de un innovador sistema de
combustión; y el congreso Smart City World Congress de Barcelona.

N
uevo capítulo sobre la A través de esta colaboración,
intercooperación y sus resultados IK4-Ikerlan ha ayudado a conseguir que
en la práctica. En este caso, dos Copreci refuerce su relación empresarial con
colaboraciones de distinto signo el mayor vendedor de barbacoas de gas del
–tecnológico una, de marketing, otra– pero mundo, y a la consolidación de Weber como Weber-barbecues
con un trasfondo conceptual único: juntos líder mundial de su sector.
somos más fuertes.
fin de posicionar a la Corporación como una
MONDRAGON en el marca sensibilizada con el futuro sostenible
IK4-Ikerlan y Copreci Smart City World Congress de las ciudades y con un amplio portafolio
Fruto de esta colaboración, ha surgido de Barcelona 2017 de productos y servicios para este sector.
un innovador sistema de combustión de Entre el 14 y el 16 de noviembre se celebró De hecho, el concepto Smart Cities (Ciudades
barbacoas exteriores de gas para el gigante en Barcelona, el Smart City Expo World Inteligentes) es una de las prioridades
norteamericano Weber, mejorando su Congress 2017. Un evento que reunió a más estratégicas de MONDRAGON desde el punto
proceso de encendido, las condiciones de de 700 ciudades de los cinco continentes, de vista de la innovación.
combustión e incrementando su seguridad. 675 expositores y más de 400 ponentes En el stand se presentaron los productos
Las novedades y mejoras introducidas y por la que pasaron más de 18.000 y servicios de MISE (LKS, LKS Ingeniería y
en el sistema han llevado al fabricante visitantes, superando las cifras de ediciones Ondoan); se promocionaron las actividades
americano a patentar el nuevo diseño; una anteriores. corporativas de I+D ligadas a Smart Cities; y
solicitud en la que se reconoce al centro MONDRAGON tuvo presencia en este acto se identificaron posibles colaboradores para
tecnológico y a la cooperativa vasca como con un stand en la Fira de Barcelona con el proyectos europeos.
sus inventores.
El diseño resultante (un quemador
atmosférico de tipo venturi), que se
encuentra ya en fase de industrialización, MONDRAGON tuvo presencia en la Fira de Barcelona
ha conseguido mejorar la mezcla del
aire y gas necesaria para la combustión,
con el fin de posicionar a la Corporación como
además de aportar una mayor robustez a una marca sensibilizada con el futuro sostenible
los quemadores, debido a la tolerancia de de las ciudades y con un amplio portafolio de
fabricación, además de una mejora en la
homogeneidad de la llama y la seguridad de productos y servicios para este sector.
encendido de la barbacoa.

50 noviembre | diciembre 2017


Mundukide

Campaña de cooperación
con familias agricultoras de Mozambique
Desde la Fundación Mundukide este año
queremos invitaros a participar en una
campaña especial que realizamos en las
oficinas de Laboral Kutxa por Navidad.

Imagina África
Resulta muy difícil reflejar qué ocurre a miles de kilómetros, en
África, y cómo viven allí las familias. Aunque nos lo cuenten,
no podemos imaginar hasta qué punto llega la situación de
miseria que se vive en África.
Mundukide lleva 15 años colaborando con los campesinos de
Marrupa, y las vivencias del día a día cada vez nos fortalecen
más para continuar con este trabajo. Cada vez son más las
familias que desean acercarse al programa y empezar con
las labores de producción. El Gobierno, además de mostrarse
satisfecho, confirma la eficacia del modo de trabajar de
Mundukide.

La fuerza de la cooperación en Mozambique


Estamos orgullosos de haber generado, con la cooperación de
las instituciones y los agricultores de Marrupa, las herramientas
y mecanismos necesarios para hacer frente a la injusticia, y de
haber mejorado, con ello, la vida de 10.000 campesinos.

La fuerza de la cooperación
en nuestro entorno
Si crees en la cooperación y quieres ser parte de la mejora de la
vida de los campesinos del norte de Mozambique, anímate a
realizar tu aportación. Las personas tenemos la capacidad de
cambiar la vida de otras personas. 

¿Cuáles son los beneficios para las familias?

■ Garantizar la comida de una familia


durante todo un año.
■ Garantizar las necesidades de salud y
educativas de los familiares.
■ Posibilidad de compra un colchón
para los que no lo tienen.
■ Posibilidad de colocación de un tejado de chapa
para los que cuentan con uno de paja.
■ Posibilidad de compra de una bicicleta o moto
para los que carecen de dichos vehículos.
■ Y muchos más beneficios.

2017 azaroa | abendua 51


TU Lankideko Erredakzio
Kontseiluak Eguberri
eta Urte Berri ona
opa dizkizue.
El Consejo de Redacción
de TU Lankide
os desea unas Felices Fiestas
y un próspero Año Nuevo.

2018

www.tulankide.com