Está en la página 1de 2

Informacin semanal, 01/ 12 / 2017

Asteko informazioa, 2017/ 12/ 01


HS
Mediante esta nota te comunicamos que en la Ohar honen bidez jakinarazi nahi dizugu azaroaren
semana del 4 de diciembre al 8 de diciembre 4tik abenduaren 8era abenduaren arteko astean
estn programadas las siguientes actividades: honako jarduera hauek antolatu direla:

Departamento de Biologa y Geologa Biologia eta Geologia Mintegia


El martes 5 de diciembre, de 08.00 a 14.00 horas, Abenduaren 5ean, asteartearekin, 08:00etatik
el alumnado de 14B har una salida por la cuenca 14:00etara, 14Bko ikasleek ibilbide bat eginen dute
de Pamplona. Iruerrian zehar.

Departamento de Religin Erlijio Departamentua


El martes 5 de diciembre de 10,45 a 14,00horas Abenduaren 5ean, asteartearekin, 10:00etatik
el alumnado de 14A, 14D, 14E y 14L, de Religin 14:00etara, 14A, 14D,14E eta 14L taldeetako Erlijio
y Latn realizarn una salida al Museo de Navarra. eta Latineko ikasleak Nafarroako Museora joanen
El jueves 7 de diciembre de 10,45 a 14,00 horas dira. Abenduaren 7an, ostegunarekin, 10:00etatik
el alumnado de 14B y 14C, de Religin, realizarn 14:00etara, 14B eta 14Cko erlijio ikasleak
una salida al Museo de Navarra. Nafarroako Museora joanen dira.

Departamento de Euskera Euskara Departamentua


El jueves 7 de diciembre de 08.00 a 16.00 horas, Abenduaren 7an, ostegunarekin, 08:00etatik
el alumnado de 21K y 21L realizarn una salida a 16:00etara, 21K eta 21Lko ikasleak Durangoko
la Feria del Libro y del Disco de Durango. Liburu eta Disko Azokara joanen dira.

Consejo Escolar profesorado Eskola Kontseilua


Se adjunta con la hoja semanal la informacin Asteko orriarekin batera Eskola Kontseiluaren
sobre la eleccin del profesorado al Consejo hauteskundeen gaineko informazioa igortzen
Escolar. dizuegu.
Salidas Irteerak
Como el mircoles 6 de diciembre es fiesta, Abenduaren 6a, asteazkena, jai eguna baita, eta
excepcionalmente se podrn entregar posibles salbuespen moduan, irteeren berri ostegunean,
salidas hasta el jueves 7 de diciembre a las 10,45. abenduak 7, eman daiteke, 10:45ak baino lehen.
Entrega en jefatura de estudios. Ikasketa Burutzan aurkeztu behar da.
CLAUSTRO
KLAUSTRO
Para evitar realizar dos claustros (Consejo
Bi klaustro ez egiteagatik (Eskola Kontseilua),
Escolar), tenemos que cambiar el claustro al da
jarrita zegoen data aldatu behar da; beraz,
12 de diciembre, a las 16,00 horas.
abenduaren 12an eginen da, 16:00etan.
Wifi
Wifi
Durante dos semanas la red WIFI va a ampliar su
Bi astean zehar WIFI sareak konexio bideak
conectividad de tal manera que puede haber
hedatuko dituenez gero, aurrez zehatzezineko
incidencias.
gora-beherak gerta daitezke.
Informacin
Informazioa
El carro de porttiles y el can que antes se
Ordenagailu eramangarriak eta kanoia, orain arte
guardaban en Audiovisuales estn en el cuarto
Ikus-entzunezko aretoan gordetzen zirenak,
entre los dos talleres de Tecnologa. (llave de
hemendik aurrera Teknologia tailerren arteko
aulas)
kuartoan egonen dira (ikasgeletako giltza)
Plan de evacuacin
A lo largo de las semanas se va a proceder a Ebakuazio Plangintza
trabajar el plan de evacuacin del centro. Es una Datozen asteetan zehar ikastetxearen ebakuazioa
tarea tanto del profesorado como del alumnado lantzen hasiko gara. Irakasleen eta ikasleen
(tutoras). Se adjuntan normas para el eginkizuna da (tutoretza saioetan). Irakasleei
profesorado y plano del patio. zuzentzen zaizkien arauak eta jolastokiaren planoa
igortzen dizkizuegu.
Da 22 de diciembre
Vamos a comenzar a preparar la celebracin del Abenduaren 22a
Abenduaren 22ko ospakizuna prestatzen hasiko
Informacin semanal, 01/ 12 / 2017
Asteko informazioa, 2017/ 12/ 01
HS
da 22 de diciembre. Se realizarn actividades gara. Hainbat jarduera prestatuko dira
variadas como fiesta previa a las Navidades. Eguberrietako oporrei sarrera eman nahian. Ea
Animaos a aportar ideas! ideiaren bat ematen duzuen!

GUARDIAS / ZAINTZAK
Irak. Ordezkatua (gela) Irak. Ordezkaria (min.)
Eguna Ordua Taldea
Prof. Sustituido (aula) Prof. Sustituto (dept.)
Da Hora Grupo
2 11B Marian Suescun (013) Teresa Choperena (Lengua)
13E Marian Suescun (204) Andrea Rodrguez (Edu. Fsica)
13AB Ana Santos (DE 03) GUARDIA
4 12PMAR Celina Ayerra (DE 21) Puy Ojer (Ed. Fsica)
Martes 22B Miren Uria (244) GUARDIA
5 2KLM Nestor Salaberria (MUS 2) GUARDIA
asteartea 11A Marian Suescun (011) GUARDIA
12CE Celina Ayerra (225) GUARDIA
5
22B Miren Uria (244) GUARDIA
11L Nestor Salaberria (MUS2) Nagore Urreta (Econ)
6 14C Ana Santos (023) GUARDIA
1 12K Oihane Garmendia (117) Igor Snchez (Tecno)
2 13K Joseba Sanz (109) Fernando Zubikoa (Alemana)
3 14L Oihane Garmendia (133) Sandra Galar (Gazte)
Jueves
4 12M Oihane Garmendia (113) Miren Edurne Leonis (Euskara)
7
13KLM Oihane Garmendia (DE10) Iigo Goikoetxeandia (Plas)
osteguna 5
22L Miren Uria (050) Izaskun Andueza (Bio)
11N Joseba Sanz (DE12) Esther Mugertza (Filo)
6
12D Celina Ayerra (227) Mikel Barberena (Edu. Fsica)