Está en la página 1de 4

Lema do da (A anunciacin de Mara)

Materiais/persoas
Vdeo promocional da entrevista a Mara e Isabel para introducir a entrevista.
Tres monitores para a entrevista: un que faga de Mara, outro de Isabel e un
entrevistador.
Introduccin
En primeiro lugar proxectarase o vdeo promocional e en canto remate, o
entrevistador presentar a Mara e Isabel que entrarn e sentaranse ao lado do
entrevistador coma nun programa de televisin.
ENTREVISTADOR: Acompannos esta ma as protagonistas dun suceso acontecido
fai uns meses en Nazaret. Temos connosco a Mara de Nazaret e Isabel, a sa prima.
Bos das Mara e bos das Isabel! Comecemos pola orixe deste acontecemento.
Qu ocorreu en Nazaret, Mara?
MARA: Bos das! Pois estando eu na mia casa soa, o meu prometido Xos non
estaba, apareceu ante min un anxo. Dxome que se chamaba Gabriel e que via a
entregarme unha mensaxe de parte de Deus. Eu estaba moi asustada, non entenda
qu poda querer dicirme Deus a min. O primeiro que me dixo o anxo foi: Algrate! Eu
preguntbame: por qu? Pero iso non foi o mis alucinante Contoume que debido s
mias boas accins, fora elixida por Deus para concebir ao seu Fillo no meu seno.
Anda agora me temblan as pernas s de pensalo
ENTREVISTADOR: Supoo que iso che supuxo unha gran confusin Cmo che
sentiches ao saber esa noticia e qu lle contestaches ao anxo de Deus?
MARA: Como dixen, ao principio sentinme moi asustada e confusa. Cmo lle a
explicar a Xos que vira a un anxo e que ademais a ser a nai do fillo de Deus, sendo el
o meu prometido? Pero claro a mensaxe via de Deus Cmo non dar crdito sa
Palabra? Respondinlle que se cumprira a sa vontade e que eu estaba ao servicio de
Deus.
ENTREVISTADOR: Qu valenta, Mara! Non tendo unha situacin fcil, a ta resposta
parece moi atrevida e responsable Qu opina o noso pblico? (preguntar aos nenos)
ENTREVISTADOR: En canto a ti, Isabel. De que maneira te enteraches da noticia?
ISABEL: Pois mira eu estaba na casa descansando porque tamn estou en cinta, gracias
a Deus que o fixo posible anda que son algo maior xa.
ENTREVISTADOR: Gracias a Deus? Pasouche o mesmo que a Mara?
ISABEL: Non exactamente, senon que o Espritu de Deus fixo posible que o meu marido
Zacaras e mais eu tivramos un fillo. Cando Mara veu mia casa, o fillo que est no
meu ventre deu coma un salto e entn entendn que Mara a ser a nai do Seor.
ENTREVISTADOR: E por que fuches visitar ta prima Isabel, Mara?
MARA: Fun a Ain Karim, o pobo da mia prima, porque o anxo me dixo que ela estaba
no seu sexto de mes de embarazo. Quera felicitala e ademais contarlle o que me
acontecera.
ENTREVISTADOR: Cantas boas novas, non? Gracias por vir a contarnos esta Boa
Noticia. Agora gustarame dar paso s preguntas dos nosos espectadores, que seguro
que teen algunha que facervos.
Fase de preguntas
Para responder s preguntas dos nenos, basearmonos no relato do Anuncio do
nacemento de Xon, a Anunciacin a Mara e na visita a Isabel.
ANUNCIO DO NACEMENTO DE XON
Houbo no tempo de Herodes, rei de Xudea, un sacerdote chamado Zacaras, do grupo
de Abas, casado cunha muller descendente de Aharn, chamada Isabel. Ambos eran
xustos ante Deus, pois gardaban sen fallas os seus mandamentos e preceptos.
Non tian fillos, por ser Isabel estril e estaren os dous moi entrados en anos. E resulta
que, estando el exercendo o sacerdocio diante de Deus, segundo a quenda do seu
grupo, entrou no Santuario do Seor, conforme o ritual, para ofrecer o incenso,
mentres a xente do pobo faca oracin fra. Nisto, dereita do altar do incenso, de p,
aparecuselle un anxo do Seor. Zacaras, velo, turbouse todo, cheo de temor. Mais
o anxo dxolle:
Acouga, Zacaras, que se escoitou a ta peticin, e Isabel, a ta muller, vaiche dar un
fillo, e vaslle chamar Xon.
Ser para ti gozo e alegra, e moitos se alegrarn co seu nacemento. Ser grande ante
o Seor e non beber nin vio nin licor. Desde o mesmo ventre da sa nai estar cheo
do Esprito Santo. Converter a moitos fillos de Israel Seor, o seu Deus. Camiar
diante del co esprito e poder de Elas, para reconciliar pais con fillos, ensinarlles s
rebeldes o proceder dos xustos e preparar as un pobo ben disposto para o Seor.
Preguntoulle Zacaras anxo:
E como me constar iso a min, que xa vou vello e a mia muller tamn xa pasa dos
anos?
O anxo respondeu:
Eu son Gabriel, o que estou preto de Deus e mandoume para falar contigo e darche
esta boa nova. E fxate ben: vas quedar mudo e non poders falar ata o da no que
aconteza todo isto, xa que non criches nas mias palabras que se han cumprir no seu
tempo.
E, mentres, o pobo esperaba por Zacaras, sorprendido de que se demorase tanto
dentro do Santuario. Cando por fin sau, sen lles poder falar, comprenderon que tivera
algunha visin no Santuario. El facalles acenos, permanecendo mudo. E, cando
rematou o tempo do seu ministerio, foise para a sa casa.
Das despois, concibiu a sa muller Isabel, que se ocultou durante cinco meses. E dica
para si:
Isto obra do Seor, que se dignou librarme desta vergonza diante da xente.
O ANUNCIO DO NACEMENTO DE XESS (MT 1, 18-21)
Os seis meses, Deus mandou o anxo Gabriel a unha vila chamada Nazaret, onda unha
mocia prometida a un home da casa de David, que se chamaba Xos; o nome da
mocia era Mara.
Entrando onde estaba ela, dxolle:
Algrate, chea de graza, o Seor est contigo.
Ela turbouse con estas palabras, cavilando no que podera significar o sado aquel.
O anxo continuou:
Non teas medo, Mara, porque ti atopaches graza ante Deus; e, fxate, vas concibir
no teu ventre e dars luz un fillo, que lle poers de nome Xess. Ser grande e
chamarase Fillo do Altsimo, e o Seor Deus daralle o trono de David, seu pai; reinar
por sempre na casa de Xacob, e o seu reinado non ter fin.
Mara respondeulle anxo:
E como pode ser isto, pois eu son virxe?
O anxo replicoulle:
O Esprito Santo baixar sobre ti e o poder do Altsimo cubrirate coa sa sombra; por
iso o que vai nacer de ti ser santo e chamarase Fillo de Deus. A tes a ta curm
Isabel, que concibiu un fillo na sa vellez, e xa est de seis meses a que chamaban
estril, que para Deus non hai imposibles.
Mara contestou:
Velaqu a escrava do Seor: cmprase en min o que dixeches.
E o anxo marchou de onda ela.
MARA VISITA A ISABEL
Naqueles mesmos das sau Mara con moita prsa camio da montaa, a unha vila de
Xud. Entrou na casa de Zacaras e saudou a Isabel. E en ondo Isabel o sado de Mara,
o neno brincoulle no ventre. Entn, chea do Esprito Santo, exclamou Isabel, a grandes
voces:
Bendita ti entre as mulleres e bendito o froito do teu ventre. Quen son eu para que
me visite a nai do meu Seor? Pois que chegou o teu sado s meus odos, brincou
de alegra a criatura no meu ventre. Ditosa ti que criches que se cumprira canto che
anunciaron de parte do Seor!
O Magnficat
Entn Mara exclamou:
A mia alma proclama a grandeza do Seor,e algrase o meu esprito en Deus, o meu
Salvador, porque reparou na sa humilde escravia. Vela: desde agora tdalas
xeracins me van felicitar. Marabillas o Poderoso fixo en min! O seu nome Santo; a
sa misericordia chega xeracin tras xeracin a todos os que o temen. Manifesta o
poder do seu brazo, desbaratando os plans dos soberbios. Derruba do seu trono s
poderosos, e fai subir os humildes; s famentos ncheos de bens, e s ricos despdeos
baleiros. Ampara a Israel, o seu Servidor, lembrndose da sa misericordia, conforme
prometera a nosos pais, en favor de Abraham e da sa descendencia para sempre.
Mara permaneceu con ela tres meses, e logo volveuse para a sa casa.

Final do lema do da
Para rematar o lema do da, en medio das preguntas dos nenos, pdese simular que
Mara est tendo contraccins e que ten que abandoar o lugar porque vai nacer Xess.