Está en la página 1de 14

Chart Title

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

TA B L A d e D I ST R I B U C I N D E F R EC U E N C I A
0.1

0.05

Xm in =
0

Re c =
0 .1 7

0 .1 7
0 .1 7

0.16 0.16 0.16


0.12 0.13 0.14 15 0.29 5
DATOS SOBRE CONCENTRACI N DE SLI DOS SUSPENDI DOS EN AGUA DEL R O n= Xmx = K=

Col umn E Col umn F Col umn G Col umn H Col umn I Col umn J
Col umn K
DATOS SOBRE CONCENTRACIN DE SLIDOS SUSPENDIDOS EN AGUA DEL RO
0.12 0.16 0.17 0.18 0.24
0.13 0.16 0.17 0.21 0.25
0.14 0.16 0.17 0.21 0.29
n= 15
Xmx = 0.29 Xmin = 0.12 A= 0
K= 5 Rec = 0.17 0.2
TABLA de DISTRIBUCIN DE FRECUENCIA

[L_i-L_s [ x n_i N_i

0.12 0.16
_j
0.14 6 6
Q1 Mo 0.16 0.2 0.18 4 10
Md 0.2 0.24 0.22 3 13
Q3 0.24 0.28 0.26 1 14
0.28 0.32 0.3 1 15
n= 15

MEDIA ARITMTICA= 0.19


DESVIACIN MEDIA= 13.83
VARIANZA= 0.00
DESVIACIN TPICA= 0.05
CONCENTRACION [ppm]

CONCENTRACIN DE SLIDOS SUSPENDIDOS


0 0
EN EL AGUA DEL RO
34 9
7
48 17
62 11 6
76 9
90 4 5

111 0
4

0
0.14 0.18 0.22 0.26
SLIDOS SUSPENDIDOS
2

0
0.14 0.18 0.22 0.26
SLIDOS SUSPENDIDOS

(1.5) X =
(X_i n_i)/(n_i )
(media aritmtica) X = 2848/50
=

INTERVALO MEDIANO [L_IE-L_SE 55 -


[=
n/2=50/2=
7.5
Md=L_iE+(n/2- N_(i-1))/n_i
A_i L_iE= 0.2
n_i=
3
Md= N_(i-1)=
0.2 10
A_i (amplitud)= 0.04

MEDIDA DATOS AGRUPADOS


MEDIA ARITMETICA 0.1853333333
MEDIANA 0.2

Moda
Mo=L_iE+(n_i- n_(i-1))/( (n _i-
n_(i-1))+ (n _i-n_(i+1)))A_i
INTERVALO MODAL [L_IE-L_SE 41- 55
[=
Mo= 49

A_i (amplitud)=

CUARTILES

Kn/100=(2550)/1
kn
N i 1 P Q 00=

Pk LIE 100
25 1
Ai
n P Q
Kn/100=(2550)/1
kn
N i 1 P Q 00=

Pk LIE 100
25 1
Ai L_IE=
ni P75 Q3
n_i=
[L_IE-L_SE 41- 55
[= N_(i-1)=
50 25
N i 1 A_i (amplitud)=
P25 Q1 LIE 100 14
ni

75 50 Kn/100=(7550)/1
N i 1 00=

P75 Q1 LIE 100 14 L_IE=


ni
n_i=

[L_IE-L_SE 69- 83 N_(i-1)=


[=
A_i (amplitud)=

COEFICIENTE DE VARIACIN


CV 100 25.979094
x

ASIMETRA

As

3 x Mediana
S
As

3 x Mediana
S

CURTOSIS


4
n x j x
Cu
nS4
EN AGUA DEL RO

N DE FRECUENCIA

f_i F_i X_jn_i X_j^2n_i |X_j-X |

0.400 0.400 0.84 0.1176 14.86


0.267 0.667 0.72 0.1296 14.82
0.200 0.867 0.66 0.1452 14.78
0.067 0.933 0.26 0.0676 14.74
0.067 1.000 0.3 0.09 14.70
1.0 2.78 0.55 0.00
X ^2= 0.03 0
CO NC ENTRAC I N [ppm]

LIDOS SUSPENDIDOS
DEL RO
CONCENTRACIN DE SLIDOS SUSPENDIDOS
EN EL AGUA DEL RO
18 17
16

14

12
11
10 9
9
8

6
4
4

0
0 20 40 60 80 100
0.22 0.26 0.3 SLIDOS SUSPENDIDOS
SUSPENDIDOS
8

6
4
4

0
0 20 40 60 80 100
0.22 0.26 0.3 SLIDOS SUSPENDIDOS
SUSPENDIDOS

2848/500.18533333

69

L_IE= 41

n_i= 17

n_(i-1)= 9

n_(i+1)= 11

A_i (amplitud)= 14

(2550)/1
12.5
(2550)/1
12.5

41

17
P25 Q1 44
9

14

(7550)/1
37.5

69

9 P75 Q3 69.78
37

14
|X_j-X |n_i

89.16
59.28
44.34
14.74
14.70
207.52

DOS SUSPENDIDOS
DEL RO

11
9

60 80 100 120
SUSPENDIDOS
4

60 80 100 120
SUSPENDIDOS
DATOS SOBRE CONCENTRACIN DE SLIDOS SUSPENDID
27 30 31.7
43.7 44.6 45.9
53.2 53.3 53.5
66.8 67 67.2
75.3 79.5 79.8

Marca de Intervalo de frecuencia


Dato Frecuencia Frecuencia
clase clase acumulada
27 41 34 9 [27,41[ 9 9
41 55 48 17 [41,55[ 17 26
55 69 62 11 [55,69[ 11 37
69 83 76 9 [69,83[ 9 46
83 97 90 4 [83,97[ 4 50
50

Chart Title Chart Title


60 40
35
50
30
40
25
30 20

20 15
10
10
5
0 0
[27,41[ [41,55[ [55,69[ [69,83[ [83,97[ [27,41[ [41,55[ [55,69[ [69,83[ [83,9
SLIDOS SUSPENDIDOS EN AGUA DEL RO
34.8 37.5 40.3 40.4 40.5 40.6 41.5
47.2 47.3 48 49.5 52.6 52.8 53.1
53.9 53.9 54.2 55.1 64.5 66.7 66.7
67.3 67.4 67.5 67.9 71.2 71.3 71.4
81 81.1 81.3 83.2 87.1 91.3 94.6

frecuencia
%
relativa Chart Title
0.18 18 18 17 18
Axis Title

16 16
0.34 34
14 14
0.22 22 12 11 12
0.18 18 10 9 9 10

0.08 8 8 8
6 6
1 100 4
4 4
2 2
0 0
[27,41[ [41,55[ [55,69[ [69,83[ [83,97[
tulo del eje

[69,83[ [83,97[
18
16
14
12
10
8
6
4
4
2
0
[83,97[