Está en la página 1de 1

AMALI SAINS

/Tajuk pg /Tajuk pg /Tajuk pg


1 14 1 67 1 14
Benda hidup dan benda bukan hidup Pergerakan haiwan Buat kanta besar
2 () 63 2 79 2 () 29
Buaya kertas(magnet) Tumbuhan memerlukan udara Gigi
3 72 3 88 3 70
Penyerapan air Tumbesaran tumbuhan Magnet
4 85 4 () 99 4 97
Kandungan tanah Kotak ajaib cahaya Struktur tanah


/Tajuk pg /Tajuk pg /Tajuk pg
1 52 1 8 1 12
Model peparu Mikroskop Membuat spesimen pada slide
2 65 2 112 2 25
Tarikan graviti terhadap tumbuhan Pembiasan cahaya Pernafasan mikro organisma
3 100 3 132 3 98
Jirim Litar Geseran
4 110 4 146 4 108
Saiz peparu Pengembangan dan penguncupan Hovercraf
5 126 5 164 5 127
Konduktif Pembentukan hujan Makanan basi
6 145 6 176 6 156
Karat Kertas litmus Biodegradable
7 159 7 187 7 165
Jarak antara bumi dan matahari Bulan Gerhana bulan dan gerhana matahari
8 () 182 8 199 8 193
Mesin libat baju kestabilan Gear