Está en la página 1de 8

Kratotyrini raini ir es konkursui ,,Kaip kadaise lietuviai gyvavo...

,
skirtam Kristijono Donelaiio 300 gimimo metinms paminti

Rainio ,,Kristijono Donelaiio ,,Metai- testamentas lietuviams autor:


Austja Vaiiuleviit, 6 klass mokin

Pieini autor: Emilija Grigalinait, 6 klass mokin

Mokykla: Kauno Jono ir Petro Vileii pagrindin mokykla

Adresas: Demokrat g. 36, Kaunas LT- 48420

Telefonas: + 370 37 36 28 27

Darbo vadov lietuvi k. mokytoja Aura Raauskien

2013-11-07
Kristijono Donelaiio ,,Metai- testamentas lietuviams

Yra moni, kurie kartais gimsta krybingesni u kitus, kurie sugeba rodyti sau ir
visai Lietuvai, kad gali mstyti, kurti ir neatpastamai pakeisti ms vis poir literatr,
paskatinti mylti bei branginti gimtj lietuvi kalb. Toks mogus Kristijonas Donelaitis, paliks
mums ,,Metus, stebinanius mus savitu odynu. Skaitant jo krin irdis sla i laims - supranti,
kad dar neinyko lietuvi kalba ir neinyks. Poema atgyja, nupuia nuo savs umarties dulkes ir
pasiruoia naujam gyvenimui. Kodl ,,Metai nesensta? Kokia magija slypi poeto odyje?

Kai u lango siauia pgos, kai lyg i viedro pila liets, mintydamas suvoki, kad
kakada gyveno toks raytojas, kuris beveik po 300 met stebina, priveria mstyti. Vos perskaiius
krinio pirm eilut, galvoje nejuiom dingteli mintis, kad taip gyvybingai ir vaizdingai parayti
nemanoma.

Iskirtine krybos dovana apdovanotas raytojas K. Donelaitis jautraus charakterio,


geros irdies, atviras, temperamentingas. Tiksliai apibdina save pats poetas: ,,A i prigimties
buvau gyvo temperamento ir mokjau dainuoti bei skambinti savo fortepijonu ir klavesinu, bet
skambindamas ir dainuodamas bdavau moralus. Moralus. Gal todl, igyvendamas dl
pakrikusios moni morals, smerk girtuoklyst, tinginyst. Raytojas, bardamas nevielybus
brus, stengsi priminti lietuvi tautin kultr, senobinius lietuvi paproius. Jam net graudu
irti, kaip po truput i lietuvi atminties nyksta saviti paproiai, eimos tradicijos, doryb, nuo
gimimo pastama lietuvi kalba, kurios, atrodo, niekas negali pakeisti. Raytojas, man atrodo,
skatina mus visus vien kart atsissti ir pamstyti: kodl pamirtame senoli brangintas tradicijas?
kodl teriame savo gimtj kalb svetimybmis? Verta susimstyti. Verta susigrinti dor,
siningum, tikjim.

,,Metai- krinys ne tik apie mog, bet ir apie gamt. Kristijonas Donelaitis iskiria
saul, svarbiausi dangaus kn, laikani visa, kas gyva. Saul kiekvien pavasarl atgaivina
gamt (Jau saulel vl atkopdama budino sviet), vasar, kaitindama lyg k tik i krosnies iimta
karta arija, lyg kariausia liepsnojanti ugnis, nors ir kamuoja isekusius, ivargusius brus, bet ir
padeda savo kariu diovindama ien (Ant dangaus igaidrinto sddama aidia./ Vei kaip jos
skaistums, krendams ibur kart), ruden, saulei pasitraukiant i dangaus ir uleidiant viet
aliams, gamta po truputl nyksta, menka (Ant saulel vl nuo ms atstodama ritos...; Krmus ir
girias linksmas jau giltin suka), sauls jgoms ir viesai menkstant, gamta pasiruoia
negailestingai iemai. Taigi, Kristijonui Donelaiiui saul yra gyvybs pradinink, suteikianti
slygas ir prasm gyventi, palengvinanti paprast moni kanias, savo ilum dalijanti visiems:
tiek geriems, tiek blogiems, vargstantiems vienodai, tempiantiems ant pei sunki kaip Sizifo
nat.

Kristijono Donelaiio odynas nra toks gausus, kaip kad Vaiganto ar Maironio, bet
jis turtingas, sodrus. Poeto odis paprastas, vaizdingas, stebina negirdtos svetimybs. Ypa stebina
iurktok bet originali, vaizding veiksmaodi gausa: atsidvsti, atsivilkti, brinkinti, burzdti,
drbti, murti, kumpsoti, makaluoti, nupliekti... Stebina ir menini priemoni gausa: epitetai,
deminutyvai, palyginimai, asmeninimai, metaforos: laukai skruzdlynus knibdti pagavo./ Ir
gaspadoriai su bernais ienaudami spards; ant marg lauk kaip sniegs pavasario blizga; saulel
atkopdama budina sviet; altos iemos trisus pargriaudama juoks... ypsen kelia ir veikjai:
Plauinas, Pelda, Slunkius. Ir iandien tinginius, apsileidlius vadiname slunkiais.

,,Tikt numirkit irgi mans ir mano nameli, kad pulkais susikviesit esnis
pasilinksmint,- tarsi primena raytojas Kristijonas Donelaitis, kurio 300 met metines netrukus
minsime. ,,Metai - tai lyg greitai bgantis laikas; atrodo, skubi, stengiesi visk atlikti, o akimirka
pralekia kaip vjas, net neatsigrdama. Metai - tai lyg tavo ibandymas, kuris net ir prie
gyvenimo pabaig gali nustebinti. Metai - tai nepamirtama kelion, siekiant painti save ir augant
diaugtis kiekviena diena. Bet koks mogus - kiekvienas turi savus gyvenimo metus, kurie vieniems
pralekia kaip aibikai galvoje gimusi mintis, o kitiems ltai teka kaip ups tkm... Atiduodame
pagarb kiekvienam garbaus amiaus mogui, dar gyvam ioj emj ir Anapilin ijusiam. O
ypatingai - Anapilin ijusiems raytojams.

Mes, mokiniai, turime vykdyti Kristijono Donelaiio testament: saugokime kalb,


paproius, kultr. Atminkime, kad mes, lietuviai, - vieninga, darbti, kultringa tauta. Esame
Kristijono Donelaiio pasekjai, itikimi Tvyns garsintojai!
PAVASARIO LINKSMYBS
RUDENS GRYBS
IEMOS RPESIAI
RUDENS GRYBS