Está en la página 1de 2

DIGINAS

BARA LODE : ACUA DE DEI BEMI FUMI - BO - BEI BEMI BIRI BOMI -
BIQUIM BOROCUM - DENIM DIJETU DALE - ELUPANDA ELAVE FUMI - FUMI LAYO
LONA LAKE - MODIBAU- MOTIN NABUE OBI OBIOOTA OBIRI OBE DE OBE EMI
TOILE- TONI

BARA LANA : AGUIDE OMI BERIM BELOMI DARE ARAXE LAKE BEIM BEI
TIRIRI

BARA ADAGUE: BELOMI LAPO


BARA AELU : APANDA EMI BEOM DE
( AJANADA BI OMI BOROCUM BIRIN BERI DIKI INGE KRAVI LAROM LONA
SEBIU TIKI

OGUM AVAGAM : DEI DE BO ELEFA

OGUM ONIRA : DORE IRE ARIO DE DEI

OGUM ADEOLA : FOMI BOMI MARE ELEFA ELEFAM ADEI


OGUM OLOBEDE : NIRE BEI BOCUM
( ADEI DEI AYOTE VI ADA ADIOKO BIRI BOLA DJOBI
DOVEI DARE LUA LO BEDE MALE OBITARA PEREMI - NIRA JARE LECI OMIM
MARE )

OIA : BILAIA AKARA CALULU FUMILAYO FUMIKE - AKI BOMI MIKA CARA DILAJA
DILOTA DILAMI DIFI - FUMI MIGUE NIKE INQUE TOFAN - TALADE TUQUE
MIODA DEMI DITOLA DIOLA - DIAJA KITALA DE DEI EMI DELE DIFI DILAMI -

XANGO : (DE DAMI TOQUI DEI SEMI )


XANGO IBEJES : AWA ACUA BAIM BRUA DEI DOUM DLUA MIDI OMI IRA
LUA MIDIOMI MIDI OMI ADULUA ADULUA OMI ADULUA MIDI OMI TOKI TOKI UI
TOQUIM TUQUI

XANGO ADGANJU : AGUA BOLA BOBOXE BIDOLA BAIM BOMI BARUA


DEI DEMI DELE DOPAN DOLUAR EMI FUNKE LOMILAYO HERI IDE IRA LELE
MUQUE MACI MUKE ODEI OLOXE OI OKO AXE TOLO LELE TOELE TOIO
TUQUE TUKI UNA SEMI -

XANGO AGODO : ALUA ALOXE ABALUA AMALACI ABADUAMI


BARUALOFINA BABA ALAFIM BAMBOXW BOBOXE BABA OROFINA DOLUA DADA
ADUMBADEI OLOQUE OLOFUKE ODEMA OKO AXE SABALUJA TOQUI TIAO TOKI
TOQUIM ZANZADUREI

ODE OTIN

ODE : BEREMI AL ABELUNJAN ABIN BUR - BELUNJAN BOMI BILADE - CANDIN


CARDINAN D DIR DEI ELEFAVIR EM IND- JIPI LABI LAT LUDI
MAL MIR MIREMI MI OMIMAL OMIMAR OMIBUR OMINTUND OMI
RID TIND

OTIN : AL ABELUNJAN ABAIM BUR BELUAN BOMI BILADE CANDIN


CARDINAN D DIR DEI ELEFAVUR EM IND JIPI LABI LAT LUDI
MAL MIREM MI OMIAL OMIMAL OMIMAR OBEREM OMIBUR
OMINTUND OMI RID TIND

OBA: Axurm, Bomi, Beremin-omi, De, De, Dem, Fumi, Fumi-Layp, Fum-Ot,
Fumlat, Koemi, Lay, Lad, Laba, Lafn, uk, Lube- m, Mir, Mide, Nik, Nifiqu,
Olomi-Ot, Olom, Suem, Suem- Ot, Soare,Talad

OSSAIN Agu, Ajueb, Amb, Bi, Benemi, Beremin- Os, Bened, Badue,
Beremi,Bequ, Domp, Dif, Fumaque, Gue, Guetema, Lajup, Migu, Miv, Mal,
Niqu,Obviot, Ossi, Osanibin, Ogunique, R, Sec, Serebu, Tol, Tunex, Timich